VÙNG LÊN TỎA SÁNG

VÙNG LÊN TỎA SÁNG

Rồng Tiên ơi, hãy vùng lên tỏa sáng
Dậy đất trời. làm khiếp vía ngoại xâm
Rồng Tiên ơi, hãy dựng xây cuộc sống
Rạng muôn thu, non nước của Địa Long
Không thể ngủ, và lặng im luồn cúi
Phá tan đi, bao u tối non sông
Bao xiềng xích, đầy oán than tan tóc
Lấp vùi chôn, bao lớp lớp cháu con
Ôi quê hương, ôi biển trời xơ xác
Bao lầu đài, đạo đức đã tan hoang
Rồng Tiên ơi, hãy vùng lên đổi mới
Rạng danh thơm, cứu vớt nước non sông
Cho quê hương, đầy mùa xuân no ấm
Sống an vui, tan biến những tối tăm
Đã đến giờ, cùng chung tay chung sức
Theo con đường, hùng khí của Cha Ông
Rồng Tiên ơi, hãy cùng nhau chấm dứt
Những bạo tàn, và cuộc sống bất công
Một Việt Nam, một đất trời đổi khác
Ánh bình minh, đầy khắp chốn hào quang
Một Việt Nam, chuyển mình ra thế giới
Đầy văn minh, đầy tột thế cao sang
Rồng Tiên ơi, giống Tiên Rồng hùng bá
Giống con trời, vinh hiển nhất thế gian
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s