DẤU HIỆU, HẾT ĐỨC, HẾT PHƯỚC

DẤU HIỆU: HẾT ĐỨC, HẾT PHƯỚC

Dấu hiệu hết đức Chính là dấu hiệu bao tật xấu nổi lên, nói chung là rất nhiều, nhưng ở đây nói lên vài tánh xấu tiêu biểu như: tánh ganh ghét, tánh đố kỵ. Tánh hại người, tánh gây thù kết oán vân. V..
Dấu hiệu hết phước.
– Cụ thể như là: Tâm thường bất an, cảm thấy hoang mang, vận xui ập đến, tại họa ập vào.
– Nếu thấy dấu hiệu hết Đức, hết Phước thời phải mau quy hướng Cội Nguồn. Nương tựa Cha Trời Mẹ Trời. Thành tâm sám hối cầu Cha Trời Mẹ Trời bảo bọc, gia hộ che chở. Ban phước lành giải trừ tai họa. Cải ác hành thiện, tu nhân tích đức trở lại Thời mọi việc trở lại bình thường tai qua nạn khỏi đi vào bình yên. Không còn hoang mang lo lắng bất an nữa. Lại gặp nhiều sự may mắn trở lại. Tánh ác xấu lặng dần thay vào đó là tánh khôn ngoan Đạo Đức. Định đâu được đó làm ăn phát đạt.
– Dấu hiệu hết Đức hết Phước, ví như ngọn đèn sắp hết dầu chững bị tắt. Muốn tiếp tục tỏa sáng thời phải đổ thêm dầu vào đèn. Người nhiều dầu chính là Cha Mẹ Trời. Nương tựa Cha Mẹ Trời, thời Phước Đức đầy trở lại. Vận mệnh tiếp tục tỏa sáng. Đại phú đại Quý do Thiên.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s