CHÚ GIẢI: ĐỊA LONG QUỐC KỲ

CHÚ GIẢI
ĐỊA LONG QUỐC KỲ

ĐỊA: Có nghĩa là đất
LONG: Có nghĩa là hình rồng
Địa Long: Có nghĩa là địa cuộc Hình Rồng. Địa Long Vũ Trụ, Địa Linh Địa Cầu. Có một không hai trên trái đất địa cuộc hình chữ S, nước Việt Nam.
– Địa Long địa cuộc, chạy dài Nam – Bắc, một bên giáp liền với biển Thái Bình Dương liên thông đến các nước từ Đông sang Tây. Một bên là đất liền cũng liên thông nhiều nước trên thế giới từ Đông sang Tây. Địa Linh Địa Cuộc nằm giữa Âm – Dương, một bên là biển cả, một bên là đất liền quy tụ hết thảy tinh hoa đất liền và biển cả địa linh hiếm quý Linh Thiêng vô cùng.
QUỐC: Có nghĩa là Tổ Quốc. Tổ Quốc Việt Nam hình chữ S Địa Long. Chia làm ba phần, Nam – Trung – Bắc. Thống nhất không có sự chia cắt, hình thể là một con Rồng Đông Nam Châu Á xuyên suốt từ Nam chí Bắc. Không có sự phận biệt vùng miền liên thông một mối Địa Long Vũ Trụ. Địa Linh Địa Cầu.
KỲ: Có nghĩa là Cờ: Lá Cờ Tổ Quốc mang biểu tượng Dân Tộc 54 Dân Tộc anh em Da Vàng. Máu Đỏ. Hợp Chủng Tộc Đa Nguyên Hành Thổ. Trung Ương, Kim – Mộc – Thủy – Hỏa.
QUỐC KỲ: Có nghĩa lá Cờ Quốc Kỳ Tổ Quốc, nền Vàng, kỳ viền Đỏ. Tượng trưng cho da Vàng máu Đỏ. Có hình Địa Long Đất Nước chính giữa nền Vàng vị trí Địa Long Trung Ương, hành thổ. 54 ngôi sao Dân Tộc anh em mang Hồn Nước anh linh trên hình Địa Long Quốc Kỳ nầy.
– Giữa nền Vàng Hành Thổ. Hình đất nước Địa Long tỏa sáng vầng hào quang Bình Minh Ửng Hồng gắn liền với chiều dài lịch sử từ thời Hồng Hoang, Hồng Nguyên, Hồng Bàng, Hồng Đế. Hào Quang Địa Long rực rỡ tạo thành hình Mặt Trời, Trời Tròn, Trên nền Vàng hình vuông, góc vuông Hành Thổ Trung Ương kéo dài thành hình Chữ Nhật, tạo lên Địa Long Quốc Kỳ.
TÓM LẠI: Địa Long Quốc Kỳ, là Quốc Kỳ xuyên suốt lịch sử từ thời Hồng Hoang, Hồng Nguyên, Hồng Bàng, Hồng Đế, Hào quang Địa Long Tròn, trên nền Vàng Góc Vuông, bánh chưng, bánh dày. Trời Tròn, Đất Vuông, Địa Long Cốt Rồng là nói lên sức mạnh như Rồng. Vẻ đẹp Cốt Rồng là Cốt Tiên. Mạnh như Rồng đẹp như Tiên. Vì thế Địa Long Quốc Kỳ là Quốc Kỳ mạnh như Rồng đẹp như Tiên. Tỏa Hào quang bình minh hình Mặt Trời, liên quan đến niên đại Kinh Dương Vương thờ Thần Mặt Trời, Quốc kỳ Nhật Bản. Địa Long hình Chữ S nằm giữa thái cực phân định lưỡng nghi Âm – Dương Quốc Kỳ Hàn Quốc, Địa Long Quốc Kỳ còn Liên quan đến quốc kỳ nhiều nước không thể kể hết ra đây.
– Địa Long Quốc Kỳ là Quốc Kỳ Linh Thiêng Nhất, không có một Quốc Kỳ trên thế giới nào sánh kịp. Quốc Kỳ đứng đầu năm châu bốn biển.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn, Địa Long Quốc Kỳ, là do Ba vị Tam Thánh theo Thiên Ý Họa ra. Được sự cho phép Anh Linh Quốc Tổ, cũng như sự Ấn Chứng không sai Thiên Ý, ba vị tam Thánh là:
ĐINH HÙNG CHUNG. NGUYỄN ĐỨC THÔNG. LÊ VĂN AN.