LONG HOA LUẬT TẠNG

Quốc Bảo Chân Kinh

LONG  HOA

LUẬT  TẠNG

THIÊN ẤN                 THIÊN BÚT

GÒ HỘI

 ĐỨC PHỔ                  QUẢNG NGÃI

2015

Dr. CAO ĐỨC TOÀN

QUYỂN THƯỢNG

PHẦN MỞ ĐẦU

     Thiên Ý luật tạng nhân quyền Thành nền văn minh Hiến Pháp Văn Lang, Hiến Pháp Thiên Ý Vũ Trụ. Luật Tạng Vũ Trụ là Một Trong Năm Phần Pháp Thân Đạo Luật Giác Tánh Thiên Ý Cha Trời. Trở Thành Thiên Quyền, Nhân Quyền. Quyền Cơ Bản con người. Quyền Bất Khả Xâm Phạm. Quyền Cơ Bản Con Người. Trong Năm Phần Pháp Thân Linh Giác Tổ Tiên Cội Nguồn Đại Linh Hồn Vũ Trụ. Có Đến 8 nghìn 400 Quyền. Khi Quyền Được Mở Rộng Lên Đến 8 Muôn 4 Nghìn Quyền.

   Trong 8 Muôn 4 Nghìn Quyền. Những Quyền Căn Bản Gốc Chỉ Có 36 phần Quyền Chính 72 phần Quyền Chính Phụ. Cũng Như Nhiều phần Quyền Phụ Khác. Từ Những phần Quyền Chính Nầy Mở Rộng Kết Hợp Sanh Ra 8 Muôn 4 Nghìn Quyền. Quyền Sống Cơ Bản Tiểu Linh Hồn Vũ Trụ. Cũng Như Đại Linh Hồn Vũ Trụ. Trở Thành Quyền Cơ Bản Con Người. Thiên Quyền, Nhân Quyền Con Người.

*             *              *

Hết Phần mở đầu mời xem tiếp Chương 1 Phần 1 Long Hoa Luật Tạng. Bộ Kinh được coi như là Đại Hạm Thuyền. Làm cho nhân loại vượt qua biển khổ trần gian về trời làm chủ vũ trụ dễ dàng không khó mấy. Những ai chỉ cần đọc qua một lần thì coi như không sa đọa xuống các tầng Địa Phủ. Huống chi là hiểu được một hai ý trong kinh, thời coi như vô lượng tội ác tiêu tan, tái kiếp sanh nơi đâu cũng thường đứng đầu thiên hạ. Những gì trong kinh là Đại Quyền, sanh đại Giới. Đại Huệ vì thế mà xuất hiện trong mỗi Linh Hồn con người trở thành Chánh Đẳng Chánh Giác thành Phật Tổ, Thánh Tổ, Tiên Tổ, Thần Tổ, Chúa Tổ.

———————–

CHƯƠNG 1

Phần 1

     Thưa nhân loại anh em, nói đến Thiên Ý thời vô cùng vô tận. Có đến năm phần Giác Thân Thiên Ý.

1Hiến Tạng hay còn gọi là Đạo Tạng.

2- Thiên Tạng.

3- Pháp Tạng.

4- Mật Tạng.

5- Luật Tạng.

   Chỉ cần phần Luật Tạng cũng đã có tới hàng nghìn Giác Tánh Thiên Ý. Nói gì đến Đạo Tạng, Thiên Tạng, Pháp Tạng, Mật Tạng.

   Để hiểu rõ về phần Thiên Ý Luật Tạng vô cùng quan trọng đối với sự sống cộng đồng xã hội con người. Luật Tạng không đi vào cuộc sống. Thời nhất định cuộc sống cộng đồng xã hội sẽ đi vào đại loạn, hổn loạn, không còn trật tự gì nữa. Cuộc sống không khác gì muôn loài vạn vật, cầm, thú, mạnh được yếu thua, ăn nuốt cấu xé lẫn nhau không có kỷ cương Đạo Luật gì cả.

   Con người đương nhiên khác hẳn muôn loài cầm thú, sống có ý thức, nhận thức của cuộc sống, nhất là cuộc sống cộng đồng xã hội. Cuộc sống có khi lên đến hàng tỷ tỷ người Nếu con người sống không có Đạo Luật, lại không làm chủ được mình, phải nói con người tàn ác hơn loài cầm, thú gấp chục gấp trăm lần. Gây ra không biết bao nhiêu là tội lỗi. tàn sát lẫn nhau, diệt chủng lẫn nhau. Nhất là đi ngược lại Thiên Ý Cha Trời, trở thành Ác Ma, Ác Quỷ tai họa giáng xuống không sao kể xiết. Cuộc sống khốn khổ không biết đến bao giờ chấm dứt. Khổ nơi Trần Gian, khổ xuống Địa Phủ, khổ luân hồi đọa lạc Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc Sanh. Đầu thai trở lại loài cầm, thú ăn nuốt lẫn nhau hết kiếp nầy, sang kiếp khác mãi mãi, không bao giờ ngừng.

     Muốn tiến tới làm chủ vũ trụ, con người lại càng am hiểu về Đạo Luật. Kỷ cương, giới luật tinh nghiêm.

      Sống trong đất trời, mà đi ngược lại Thiên Ý thì khó mà tìm thấy con đường tươi sáng an vui hạnh phúc, lặn hụp mãi trong đao binh khói lửa chiến tranh đầu rơi máu đổ. Đạo Luật. Kỷ Cương, giới luật làm cho con người trở nên Thánh Thiện. Trí huệ cũng nhờ Đạo Luật. Kỷ Cương, giới luật mà tỏa sáng. Cho nên tất cả Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa cũng đều từ Đạo Luật, Kỷ Cương, giới luật mà thành. Làm vua làm chúa khắp các tầng trời cũng từ Đạo Luật, Kỷ Cương, giới luật mà ra.

      Làm người sống không cần Đạo Luật, Giới Luật, lại chẳng có Kỷ Cương, hành động trái ngược Lương Tâm Vô Đạo người nầy nhất định trở thành Ác Ma, Ác Quỷ khó mà thoát khỏi sa đọa xuống các tầng Địa Phủ.

*              *              *

Hết Chương 1 phần 1 mời xem tiếp Chương 1 Phần 2 Long Hoa Luật Tạng. Bộ Kinh được coi như là Đại Hạm Thuyền. Làm cho nhân loại vượt qua biển khổ trần gian về trời làm chủ vũ trụ dễ dàng không khó mấy. Những ai chỉ cần đọc qua một lần thời coi như không sa đọa xuống các tầng Địa Phủ. Huống chi là hiểu được một hai ý trong kinh, thì coi như vô lượng tội ác tiêu tan, tái kiếp sanh nơi đâu cũng thường đứng đầu thiên hạ. Những gì trong kinh là Đại Quyền, sanh đại Giới. Đại Huệ vì thế mà xuất hiện trong mỗi Linh Hồn con người trở thành Chánh Đẳng Chánh Giác thành Phật Tổ, Thánh Tổ, Tiên Tổ, Thần Tổ, Chúa Tổ.

———————–

CHƯƠNG 1

Phần 2

CHA TRỜI DẠY

   Cách đây 75 triệu 600 nghìn năm. Tổ Tiên hiện thân Cha Trời, Mẹ Trời bay đến địa cầu Trần Gian sanh con đẻ cái, trên dãy núi Long Hoa. Một trăm người con trời Ông Bà Tổ Tổ Tổ đầu tiên nhân loại con người. Nhân loại Trần Gian từ đó ra đời, tiếp nối Cha Trời Mẹ Trời sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống cho đến tận ngày nay.

   Có sanh có dạy. Cha Trời sau khi dẫn 100 người con Ông Bà Tổ Tổ Tổ năm màu da anh em. Đi tham quan sáu hư không vũ trụ. Những vũ trụ tam thiên đại thiên thế giới. Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ. Con người đã tiến tới làm chủ, sống theo Thiên Luật Thiên Ý Cha Trời văn minh trước vũ trụ Ta Bà.

   Một Trăm Ông Bà Tổ Tổ Tổ chứng kiến nền văn minh Khoa Học Thiên Tiên, Địa Tiên, từ Thiên Đàng cho đến Trần Gian, Địa Phủ.  tai nghe mắt thấy tay sờ đụng.

    Nhất là nền Văn Minh Thiên Quyền Nhân Chủ nhân loại chư thiên sống theo Thiên Ý an vui cực lạc.

   Nhân loại Trần Gian sống theo Nhân Quyền Dân Chủ. Và đang tiến lên Chủ Nghĩa Đại Đồng Thiên Quyền Nhân Chủ sống bình yên, Độc Lập, Tự Do mưu cầu hạnh phúc. Biến cõi Trần Gian thành Thiên Đàng Cực Lạc giả tạm. Cánh cửa Thiên Đàng mở rộng nhân loại siêu sanh về trời phải nói là không thể nghĩ bàn. Nơi Địa Phủ phần lớn Địa Ngục trống không, tất cả Linh Hồn đọa lạc đã siêu thoát. Nhờ nghe được Kinh Giáo Thiên Ý Cha Trời, Thiên Luật vũ trụ.

   Khi Cha Trời dẫn con cái 100 Ông Bà Tổ Tổ Tổ, trở lại địa cầu trần gian, hạ chân xuống trên đỉnh dãy núi Long Hoa. Cha Trời nhìn thấy con cái người nào người nấy trên đầu tỏa hào quang sáng rực thì biết con cái trí tuệ vô biên liền thuyết giáo dạy rằng:

   Nầy hỡi các con của Ta.

   Các con đã tham quan sáu hư không vũ trụ, và cũng đã chứng kiến nền văn minh Thiên Tiên, Địa Tiên, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa ở các cõi vũ trụ ấy. Sự văn minh ở Thiên Đàng, sự văn minh ở Trần Gian. Ngoài sự văn minh khoa học vật chất ra. Còn văn minh tinh thần thì các con mới hiểu tổng quát chung chung, khó mà đi vào cuộc sống.

   Nầy các con nơi Cội Nguồn Vũ Trụ có năm phần pháp thân của Ta. Hiến Luật Đạo Tạng Thiên Ý, Thiên Tạng Thiên Ý, Pháp Tạng Thiên Ý, Mật Tạng Thiên Ý, Luật Tạng Thiên Ý.

   Như các con đã nhìn thấy sự bình yên Chư Thiên ở khắp các cõi trời, và nhân loại Trần Gian, vô số đất nước Sống trong hòa bình, an vui, hạnh phúc, xã hội cộng đồng đi vào nề nếp, dân giàu, nước mạnh của sáu hư không vũ trụ, Là nhờ văn minh Luật Tạng Vũ Trụ. Nhân loại đều sống theo Thiên Ý, sống đúng Lương Tâm của chính mình.

    Thiên Ý của Ta chính là Thiên Tính tự nhiên. Pháp thân Linh Giác của Ta khắp cùng hư không vũ trụ chỗ nào cũng có, nên Thiên Tính của Ta chỗ nào cũng có.

    Nếu các con đi ngược lại Thiên Tính của Ta cũng có nghĩa là đi ngược lại Thiên Luật Vũ Trụ. Thì các con sẽ khốn khổ vô cùng.

   Các con nên nhớ điều nầy Thuận Thiên Ý thời các con sống an vui hạnh phúc. Nghịch lại Thiên Ý thì các con khốn khổ không biết bao nhiêu là tai họa.

   Dù cho các con có thông minh đến đâu. Có văn minh vật chất đến đâu. Nếu đi ngược lại Thiên Ý thì nhất định khốn khổ tai họa.

   Vì thế các con cần nghe cho rõ lời truyền dạy của Ta. Và truyền lại cho đời sau. Nhiều tầng lớp thế hệ con cái, cháu, chắt, chút, chít.

   Thế giới Tâm Linh, là thế giới trường tồn bất diệt. Thế giới chủ thể của vật chất. Trong thế giới Tâm Linh có 8 muôn 4 nghìn loài. Mỗi loài Linh Căn, Tánh Thức cái biết phân biệt khác nhau. Nhưng thông minh nhất chính là Linh Căn, Tánh Thức, Linh Hồn con người.

   Xác thân con người chính là xác thân tiểu thiên vũ trụ, nên Linh Hồn con người thông minh hơn muôn loài vạn vật. Sự tiến hóa ý thức, nhận thức con người nhanh hơn các loài Cầm, Thú, hàng triệu triệu lần. Vì thế sống trong vũ trụ, con người luôn đóng vai trò quan trọng.

   Căn Thân Huệ Mạng Linh Hồn con người tiến hóa Ý Thức, Nhận Thức đến đỉnh cao. Có thể Nhận Thức những gì bí mật nơi vũ trụ. Và tiến tới làm chủ vũ trụ.

   Chỉ có Linh Hồn con người mới Nhận Thức thấy rõ được Lương Tâm của chính mình. Còn muôn loài Cầm Thú khó mà nhận thấy Lương Tâm, Lương Tri ấy.

Cha Trời nhìn một trăm người con rồi hỏi:

   Các con thấy rõ Lương Tâm của chính mình không ?

Một Trăm người con trời đồng đáp rằng:

   Thưa Cha chúng con nhìn thấy rõ.

Cha Trời nói:

   Lương Tâm của các con chính là Tòa Án tối cao Lương Tâm con người. Tòa Án Lương Tâm con người chính là Thiên Ý của Ta ở trong Linh Hồn các con.

   Thiên Ý của Ta ở trong Linh Hồn các con, có Quyền phán xét tất cả. Ngay cả bản thân các con khi làm bậy trái ngược lại Thiên Ý của Ta. Có người thấy xấu hổ khi làm trái ngược lại Lương Tâm đó là người tốt.

   Còn những người làm nhiều tội lỗi trái ngược lại Lương Tâm. Mà không tự thấy xấu hổ đó là dấu hiệu Linh Hồn đã lạc vào con đường sa đọa. Nhất định gặt hái nhiều tai họa.

   Thiên Ý của Ta chính là Tòa Án Lương Tâm của các con. Ở trong Linh Hồn của các con. Những gì trái ngược lại Thiên Ý của Ta. Lương Tâm các con đều có dấu hiệu phản tỉnh cả. Chỉ trừ những kẻ đại gian đại ác U Minh bao phủ thì không còn nhận thấy Lương Tâm, Lương Tri con người.

Cha Trời nhìn một trăm người con rồi hỏi:

   Các con có thấy Lương Tâm các con phản tỉnh khi các con làm sai quấy những gì trái ngược lại Lương Tâm không?

Một trăm con trời đồng đáp rằng:

   Chúng con thấy rõ Lương Tâm chúng con luôn phản tỉnh những gì chúng con làm trái lại Lương Tâm.

Cha Trời nói:

   Các con đã nhìn thấy rõ Lương Tâm của chính mình. Chính là các con đã thấy rõ Thiên Ý của Ta. Các con sẽ có Ta mãi mãi trong Linh Hồn các con.

   Thiên Ý ở trong Linh Hồn các con đóng vai trò Chủ Đạo. Tòa Án Lương Tâm của các con. Tòa Án Lương Tâm ấy chủ trì Công Lý, Hóa Công. Làm cho Linh Hồn các con tiến hóa nhanh chóng lên Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Mà không sợ lạc vào con đường Ác Đạo.

   Nhờ Lương Tâm các con soi sáng, nên các con luôn sống hiệp Thiên Ý của Ta. Lúc nào cũng đem lại sự bình yên cho cuộc sống. Khi các con sống đúng Lương Tâm của chính mình. Thì các con thay Ta làm chủ vũ trụ.

Nầy các con của Ta:

   Thiên Ý chính là Thiên Tính tự nhiên. Không sanh ra và không bị diệt đi, có thể nói tồn tại mãi mãi ở trong Linh Hồn mỗi các con. Và trở thành Thiên Quyền của các con. Những Quyền bất khả xâm phạm.

   Tạo Hóa Tổ Tiên đã ban cho các con Thiên Ý Thiên Quyền các con là con người, các con đã làm chủ. Thiên Quyền Nhân Chủ. Đi vào cuộc sống trở thành Chủ Nghĩa Đại Đồng vũ trụ. Chủ nghĩa cao nhất của nhân loại con người.

   Những người chưa thấy rõ Lương Tâm, chưa làm chủ được tòa án Lương Tâm. Nên chưa thấy rõ Thiên Quyền mà Tạo Hóa đã ban cho con người làm chủ. Vì thế Nhân Quyền, Dân Chủ mới chỉ là bước đầu khởi đầu tiến tới đỉnh cao Thiên Quyền, Nhân Chủ mà thôi.

   Những gì đi ngược lại Nhân Quyền Dân Chủ, Thiên Quyền Nhân Chủ. Thì coi như đi ngược lại Thiên Ý của Trời. Vi Phạm những Quyền mà Tạo Hóa Tổ Tiên đã ban cho mỗi con người, những Quyền bất khả xâm phạm. Sẽ bị huyền cơ Tạo Hóa xoay chuyển theo luật nhân quả mà thọ lãnh quả báo.

Nầy các con của Ta:

   Các con có thấy Lương Tâm các con Bình Đẳng không?

Một trăm con trời đồng đáp rằng:

     Thưa Cha Trời vâng có ạ. Khi mất bình đẳng chúng con thường phản đối, và đòi lại sự công bằng, bình đẳng.

Cha Trời lại hỏi:

     Các con có thấy Lương Tâm các con tự do không ?

Một trăm con trời đồng đáp rằng:

     Thưa Cha Trời vâng có ạ. Khi mất Tự Do các con thường phản đối, và đòi lại tự do.

Cha Trời lại hỏi:

     Các con có ai là muốn chết không ?

Một trăm Ông Bà Tổ Tổ Tổ đồng thưa rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Con Kiến còn muốn sống thay huống chi chúng con là con người. Những kẻ cướp mạng sống của kẻ khác đều là hành động trái ngược lại Lương Tâm. Phạm Thiên Ý có tội.

Cha Trời nhìn một trăm người con khen rằng:

   Mỗi các con đều có tòa án Lương Tâm. Lương Tâm các con chính là Tiểu Thiên Ý của Trời, tiểu Thiên Luật vũ trụ. Các con đã làm chủ được Lương Tâm thì các con đã có Chủ Quyền Tự Tại Độc Lập. Vì thế các con không nên xâm phạm đến đời tư Chủ Quyền Tự Tại Độc Lập của người khác. Hãy tôn trọng lẫn nhau và sống thật Bình Đẳng.

   Tạo Hóa Tổ Tiên đã ban cho các con những Quyền Cơ Bản. Để cho mỗi con người các con tiến lần đến làm chủ vũ trụ. Tự tại an vui hạnh phúc. Quyền con người, nếu nói cho hết thì có tới 8 muôn 4 nghìn điều. Cả Năm Phần Thiên Ý Hiến Tạng Đạo Luật. Thiên Tạng Đạo Luật. Pháp Tạng Đạo Luật. Mật Tạng Đạo Luật. Luật Tạng Đạo Luật.

    Nhưng tóm lại chỉ có 108 Quyền cơ bản con người. 36 phần Quyền chính. 72 phần Quyền chính phụ. Quyền Sống, Quyền Tự Do, Quyền Bình Đẳng, Quyền Tự Do Mưu Cầu Hạnh Phúc là những quyền trong 36 phần Quyền chính con người. Các con tuyệt đối tôn trọng không được xâm phạm.

Nầy hỡi các con của Ta:

     Các con có thấy Thiên Quyền Nhân Chủ, Nhân Quyền Dân Chủ trong Linh Hồn các con không ?

Một trăm Ông Bà Tổ Tổ Tổ đồng thanh đáp rằng:

   Vâng, dạ Thưa Cha chúng con đã nhìn thấy.

Cha Trời lại nói:

   Nầy các con Thiên Quyền, Nhân Quyền con người không phải tự nhiên mà có. Mà từ Thiên Tính tự nhiên của Tổ Tiên ẩn tàng trong mỗi Linh Hồn các con. Trở thành những Quyền cơ bản con người. Những Quyền bất khả xâm phạm.

Các con hãy nghe cho rõ ví dụ sau đây:

   Thiên Tính Nước có trong Bọt Nước khác nhau không?

Một trăm con trời đồng đáp rằng:

   Thưa Cha Trời: Thiên Tính Nước có trong Bọt Nước không khác nhau. Vì sao chúng con lại nói thế? Vì Bọt Nước là do Nước sanh tạo ra. Nên Thiên Tính Nước sao thì Thiên Tính Bọt Nước vậy.

Cha Trời khen: các con thông minh lắm

   Các con nên nhớ Thiên Tính Nước có trong Bọt Nước thì Thiên Tính trở thành Quyền của Bọt Nước. Những quyền bất khả xâm phạm.

   Thiên Tính Đại Linh Hồn Vũ Trụ Tổ Tiên. Có trong Tiểu Linh Hồn con người các con trở thành những Quyền Cơ Bản con người. Những Quyền bất khả xâm phạm. Quyền Độc Lập, Quyền Tự Do, Quyền Bình Đẳng, Quyền Sống, Quyền Tự Do Mưu Cầu Hạnh Phúc là những quyền cơ bản con người. Không được vi phạm.

   Thiên Tính Tổ Tiên trở thành Thiên Quyền, Nhân Quyền của mỗi con người. Tòa Án Lương Tâm của mỗi con người. Có quyền phán xét tất cả những ai vi phạm Thiên Quyền, Nhân Quyền con người. Và Huyền Cơ sẽ chuyển xây những ai đi ngược lại Thiên Ý rơi vào đại  họa.

   Các con là những Ông Bà Tổ Tổ Tổ lại là con của Cha Trời, Mẹ Trời. Nên linh căn các con sáng tỏ rực rỡ, trí huệ vô biên. Ý Thức, Nhận Thức chánh đẳng, chánh giác. Nên các con thấy rõ Thiên Ý của Ta ở trong Linh Hồn các con. Trở thành tòa án Lương Tâm các con.

   Nhờ làm chủ được Thiên Ý Lương Tâm nên các con đã trở thành Phật Tổ Tổ Tổ. Thánh Tổ Tổ Tổ. Tiên Tổ Tổ Tổ. Thần Tổ Tổ Tổ. Chúa Tổ Tổ Tổ. Linh Hồn đã đến cảnh giới Toàn Chơn, Thiện, Mỹ, trở thành chủ nhân Vũ Trụ.

   Các con thay thế Tổ Tiên, Cha Trời Mẹ Trời, trông coi giang san vũ trụ. Vận dụng Thiên Ý đi vào cuộc sống Chư Thiên và Nhân Loại phàm trần. Phán xét phân minh theo Thiên Luật Vũ Trụ.

   Các con truyền dạy Thiên Quyền Nhân Chủ. Nhân Quyền Dân Chủ, thành Hiến Pháp. Đạo Pháp, Luật Pháp đi vào cuộc sống. Làm cho xã hội bình yên. Con người phát triển Đạo Đức, Nhân Cách, Phẩm Hạnh. Sống có Văn Hóa. Tiên học Lễ, hậu học Văn. Tôn trọng lẫn nhau nhận thức giá trị cuộc sống. Xa lìa Độc Tài, Độc Trị công bằng văn minh.

   Các con phải hiểu rằng: Nói đến Thiên Quyền, Nhân Quyền đi vào cuộc sống thì ai cũng như ai Bình Đẳng. Mỗi một con người sanh ra Bình Đẳng và ai cũng có Thiên Quyền, Nhân Quyền như nhau Bình Đẳng. Những quyền bất khả xâm phạm.

   Hãy nhận thức về Quyền con người. Tôn trọng Quyền con người. Chính là sống đúng theo Thiên Ý Cha Trời, không mong cầu hạnh phúc, hạnh phúc vẫn đến. Sống đúng Quyền con người. Tôn trọng Quyền con người, sống theo Lương Tâm luôn vì người nâng đỡ, giúp đỡ cứu khổ lẫn nhau. Sống như thế là cuộc sống văn minh trình độ dân trí cao. Không cầu thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Cũng thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.

   Thiên Ý Tổ Tiên, Cha Trời Mẹ Trời, trở thành Thiên Quyền, Nhân Quyền con người. Những Quyền bất khả xâm phạm. Những Quyền bất khả xâm phạm là những Quyền tối cao. Không ai có quyền ngăn cấm, đánh đổ, loại bỏ.

   Sống đúng Thiên Quyền, Nhân Quyền. Làm chủ Thiên Quyền, Nhân Quyền. Làm chủ tòa án Lương Tâm của chính mình, thì coi như trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Làm chủ Thiên Đàng Cực Lạc.

   Những ai Độc Tài Độc Trị tham tàn bạo ác đi ngược lại Thiên Ý Cha Trời. Trù dập Thiên Quyền, Nhân Quyền thời coi như đã vi phạm Thiên Ý. Nhất định huyền cơ xoay chuyển giáng tai ương, đại họa đến là điều chỉ sớm hay muộn mà thôi.

   Sống theo Lương Tâm không phạm Thiên Ý thì Trời Đất ủng hộ, làm việc chi cũng thành, cầu chi cũng linh. Nhất định siêu sanh về trời hưởng phước.

   Hỡi các con của Ta. Các con sống theo Thiên Ý, không sống ngược lại Lương Tâm của chính mình thì Thân, Khẩu, Ý các con thường trong sạch. Các con thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Có đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp ai cũng muốn ưa nhìn. Hào quang rực rỡ.

   Các con đã nhận thức được tòa án Lương Tâm chính là Thiên Ý Cha Trời ở trong mỗi Linh Hồn các con, luôn phản tỉnh những gì các con sống trái Thiên Ý của Ta.

   Các con tôn trọng Thiên Ý tức là không làm trái ngược Lương Tâm của chính mình. Những Quyền cơ bản mà Tổ Tiên Tạo Hóa đã ban cho các con, thì các con phải biết tôn trọng gìn giữ, sống đúng Thiên Quyền, Nhân Quyền con người.

   Những ai chống phá Thiên Quyền, Nhân Quyền, trù dập Thiên Quyền, Nhân Quyền, cấm đoán Thiên Quyền Nhân Quyền thì coi như đã phạm vào Thiên Ý. Nhất định sa đọa xuống các Tầng Địa Phủ.

   Người hiểu biết Thiên Ý, sống theo Thiên Quyền, Nhân Quyền, sẽ tự loại bỏ được thói hư tật xấu. Đoạn trừ phiền não, không còn lạc vào Tà Đạo, Ác Đạo minh quang tỏa sáng Thánh Thiện.

   Khi con cái, cháu chắt, chút, chít các con thấy rõ tòa án Lương Tâm chính là Thiên Ý Cha Trời ở trong mỗi Linh Hồn con cái, cháu, chắt, chút, chít. Khi ấy con cái, cháu, chắt, chút, chít sẽ thận trọng trong mọi hành động. Cũng như ý nghĩ, và lời nói. Trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Có lối sống Bình Đẳng, Đại Nhân, Đại Đức, Đại Từ, Đại Bi.

   Các con nên hiểu những người tâm ý háo sát, tham lam, tàn bạo, hận thù, cuồng tín, mê muội, ngu si thì khó mà nhận thấy tòa án Lương Tâm của chính mình. Nên không biết Thiên Ý của Trời có trong Linh Hồn của chính mình. Cứ mãi lao vào con đường tội lỗi gian ác. Linh Hồn vì thế mà sa đọa xuống các Tầng Địa Phủ chịu nhiều sự hành hình khốn khổ vô biên, không biết đến bao giờ siêu thoát.

   Nầy hỡi các con của Ta. Pháp Thân của Ta cùng khắp hư không vũ trụ. Thiên Ý Tự Nhiên của Ta không chỉ có trong mỗi Linh Hồn các con. Mà cùng khắp hư không vũ trụ chỗ nào cũng có. Hể có tưởng niệm liền có ứng linh. Các con sống đúng Lương Tâm thì các con cầu chi cũng linh. Luôn có Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời bảo bọc che chở.

   Các con không được sống ngược lại Thiên Ý. Vì sống ngược lại Thiên Ý. Thời tòa án Lương Tâm các con tự nó chuyển xây theo nghiệp quả mà các con gây ra, để rồi nhận lấy tai ương kiếp họa khốn khổ mãi.

   Những ai sống đúng Tòa Án Lương Tâm thì coi như đã sống hiệp Thiên Ý, diệt được mọi khổ đau, kiếp họa. Nhất định siêu sanh về các cõi trời hưởng phước.

Cha Trời dạy:

   Các con của Ta hãy sống đúng Lương Tâm làm chủ Thiên Quyền, Nhân Quyền. Thực hiện tôn trọng rốt ráo những Quyền mà Tạo Hóa Tổ Tiên đã ban cho. Những Quyền bất khả xâm phạm.

   Nầy các con của Ta Tòa Án Lương Tâm trong tiểu Linh Hồn các con chính là Đại Đạo, Luật Tạng vũ trụ. Tối cao trong Linh Hồn mỗi con người. Các con nên nhớ Thiên Ý Luật Tạng chính là tòa án Lương Tâm của các con.

   Người đánh mất Lương Tâm thời không còn là con người nữa, mà trở thành Ác Quỉ, Ác Ma không còn Nhân Tính con người. Cuộc đời đầy tội lỗi tai ương bao trùm tai họa cùng khắp. Khi mất xác phàm chết đi Linh Hồn nhất định sa đọa xuống các tầng Địa Phủ trải qua vô số kiếp hành hình chết đi sống lại khốn khổ vô cùng (xem kinh Sau Thời Hậu Đế hiểu rõ hơn sự khốn khổ nơi Địa Phủ).

Cha Trời truyền dạy:

   Hỡi các con của Ta, hãy sống đúng toà án Lương Tâm. Tôn trọng lẫn nhau, nhất là tôn trọng những quyền mà Tạo Hóa Tổ Tiên đã ban cho. Thiên Quyền, Nhân Quyền những quyền bất khả xâm phạm.

   Nầy hỡi các con Thiên Ý của Ta ở trong tiểu Linh Hồn các con, trở thành tòa án Lương Tâm của các con, chính tòa án Lương Tâm của các con có đầy đủ 36 quyền chính 72 quyền chính phụ, 108 quyền Thiên Quyền, Nhân Quyền cơ bản con người.

   Trong vũ trụ, trên cõi đời, mỗi một con người sinh ra Bình Đẳng, không ai hơn ai về Quyền con người. Những ai phát huy được Thiên Tánh, làm chủ Lương Tâm. Không đi ngược lại Thiên Ý trời. Thì người đó đã trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Thành tựu vô lượng phước đức không thể nghĩ bàn. Trí huệ không thể nghĩ bàn. Thường làm vua các Tầng Trời, chuyển đại pháp luân không thể nghĩ Bàn.

   Các con của Ta. Nhân loại về sau muốn có được cuộc sống an vui, dân giàu, nước mạnh, văn minh hạnh phúc. Công Bằng, Bình Đẳng thời phải sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Thiên Quyền, Nhân Quyền. Hiệp theo Thiên Ý của Trời.

   Tòa Án Lương Tâm chính là nguồn Đạo Luật vô tận, hãy làm chủ tòa án Lương Tâm đi vào cuộc sống. Hiến Pháp, Luật Pháp Thiên Quyền, Nhân Quyền là kim chỉ nam cho cuộc sống, cho mọi tầng lớp xã hội cạnh tranh công bằng, bình đẳng phát triển, tiến hóa đi lên.

   Muốn làm chủ vũ trụ, cũng như trở về Nguồn Cội mà không trực tính phản tỉnh nhìn thấy Lương Tâm của chính mình, thì khó mà nhận thấy Thiên Ý. Vì không nhận thấy Thiên Ý nên không thấy rõ những Quyền cơ bản con người Thiên Quyền, Nhân Quyền những quyền bất khả xâm phạm mà Tạo Hóa Tổ Tiên đã ban cho.

Cha Trời nhìn khắp con cái của mình rồi hỏi:

   Trong các con có người nào. Không nhìn thấy Cội Nguồn, cũng như Thiên Ý của Ta trong tiểu Linh Hồn của các con không ?

Một trăm người con Trời đồng thưa rằng:

   Thưa Cha. Chúng con không những thấy rõ Cội Nguồn, mà còn thấy rõ Thiên Ý của Cha Trời ở trong mỗi Linh Hồn chúng con. Chúng con cũng nhận thức được Thiên Quyền Nhân Chủ, Nhân Quyền Dân Chủ của mỗi con người chúng con. Chúng con đã tự có Hiến Pháp, Luật Pháp trong cuộc sống. Và chúng con sẽ truyền lại cho con người, con cháu của chúng con sống an vui hạnh phúc.

Cha Trời khen rằng:

   Các con của Ta đã trở thành Phật tổ tổ tổ, Thánh tổ tổ tổ, Tiên tổ tổ tổ, Thần tổ tổ tổ, Chúa tổ tổ tổ. Trở thành Chánh Đẳng Chánh Giác. Ta đã yên tâm giao vũ trụ nầy lại cho các con cai quản và sáng tạo làm cho vũ trụ xinh đẹp thêm.

Cha Trời nói:

   Về sau những ai sống đúng tòa án Lương Tâm, có nghĩa đã hiệp theo Thiên Ý của Trời. Thì những người ấy thường biểu lộ một tình thương vô hạn, không những đối với nhân loại con người, mà còn đối với tất cả sanh linh. Những người ấy chính là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Các Ngài đã đi vào Công Bằng, Bình Đẳng vượt lên trên cảnh giới Độc Tài, Độc Trị. Chỉ sống theo Thiên Ý. Tỏa sáng Lương Tâm con người.

Cha Trời nói:

   Sống đúng Thiên Ý và làm chủ các Quy Luật, Định Luật. Quy Luật Tuần Hoàn, Quy Luật Sanh Tử. Lặp đi lặp lại. Định Luật Nhân Quả, Định Luật Nhân Duyên, Định Luật Tự Nhiên. Dẫn đến sự Ngẫu Nhiên, Tất Nhiên, Đương Nhiên. Tạo lên vận mệnh của cuộc sống. Thấp Hèn, Giàu Sang, Phúc cũng như Họa, Sa Đọa cũng như Siêu Thăng. Thì coi như các con đã làm chủ được Bộ Máy Huyền Cơ Vũ Trụ. Ra vào Sanh Tử, như đi dạo vườn hoa. Đi trong cõi Ác mà không bị cõi Ác xây chuyển làm hại. Ở trong cảnh giàu sang mà không mê đắm vật chất.

   Nầy các con về sau nơi nào thực hiện Thiên Quyền, Nhân Quyền thì nơi đó trình độ dân trí sẽ được nâng cao. Nhân Cách Đạo Đức nâng cao, Cuộc sống văn minh Vật Chất lẫn Tinh Thần. Một xã hội như thế phần đông đều siêu sanh về Trời, ít có người sa đọa xuống các Tầng Địa Phủ.

   Trong vũ trụ Thiên Quyền Thiên Đạo cũng chính là Nhơn Đạo. Thiên Quyền, Thiên Ý cũng như Đạo Đức con người mà thôi. Khi con con người làm chủ Thiên Quyền, Nhân Quyền rốt ráo. Thì con người cũng đạt đến cảnh giới Đạo Đức cao, Nhân Hạnh, Phẩm Hạnh. Nhân Cách đỉnh cao.

   Sự đối nhân xử thế. Cái gốc chính là sự tôn trọng về Quyền con người lẫn nhau Bình Đẳng. Tôn trọng cái Đạo, cái Đức, cái Công, cái Ơn, cái Nghĩa. Chính là Đạo Lễ của Đạo Làm người. Thì không cầu thành Phật cũng thành Phật. Không cầu thành Thánh cũng thành Thánh. Không cầu thành Tiên cũng thành Tiên. Không cầu thành Thần cũng thành Thần. Không cầu thành Chúa cũng thành Chúa.

Để hiểu về tòa án Lương Tâm Cha Trời dẫn chứng rằng:

   Nầy các con của Ta thế nào là tòa án Lương Tâm? Các con thử nhìn xem khắp vũ trụ loài vật nào cũng muốn sống, con người cũng thế mà thôi. Tôn trọng sự sống đó là đúng luật, đúng Lương Tâm, đúng Thiên Ý.

   Họ không xâm phạm đến mình, mà mình lại sát hại mạng sống của kẻ khác tức là vi phạm vào tòa án Lương Tâm, vi phạm vào Quyền Sống, đi ngược lại Thiên Ý Cha Trời. Phạm vào Thiên Luật vũ trụ. Sẽ bị các định luật vũ trụ xây chuyển gặt hái tai họa. Các tội ác đứng đầu chính là giết hại tàn bạo, sát hại dã man một cách phi lý vô Lương Tâm. Khó mà thoát khỏi quả báo sớm hay muộn mà thôi.

   Các con thử nhìn xem khắp trái đất, loài vật nào cũng muốn có Tự Do, con người càng quý Tự Do hơn nữa. Tự Do là Thiên Tính tự nhiên. Cũng chính là Quyền Tự Do của các con, mất Tự Do là sống khổ. Vì thế cấm đoán Tự Do là vi phạm vào Thiên Ý. Tự Do Mưu Cầu Hạnh Phúc là quyền cơ bản chính đáng của con người. Quyền bất khả xâm phạm.

   Đại Đạo vũ trụ nào có xa, không ngoài Thiên Tính Thiên Ý tòa án Lương Tâm có trong mỗi Linh Hồn của các con.

   Các con thử nhìn xem, những gì mất Công Bằng, Bình Đẳng đều bị huyền cơ Thiên Luật chuyển xây vay trả, trả vay không dứt. Lấy chỗ cao lấp xuống chỗ sâu. Nắng hạn thì mưa nhiều. Phá vỡ Công Bằng, Bình Đẳng chính là vi phạm vào Thiên Ý Hóa Công. Mất Công Bằng, Bình Đẳng là đi vào đại loạn. Cán cân công lý Hóa Công không nghiêng về bên nào, chuyển xây tất cả. Đại họa vì thế mà giáng xuống triền miên.

   Những căn bản Luật Tạng tự nhiên vũ trụ, đi vào Luật Định vũ trụ. Ví dụ : Quy Luật Tự Nhiên Tuần Hoàn. Thành, Trụ, Hoại, Không. Sanh, Trụ, Dị, Diệt. Sanh, Lão, Bệnh, Tử. Đi vào Luật Định Nhân Quả. Định Luật Nhân Duyên. Định Luật Tự Nhiên. Chuyển hóa theo Đương Nhiên, Tất Nhiên, Ngẫu Nhiên. Tác động, lôi kéo, phản kháng, đồng thuận. Sanh ra muôn hình vạn trạng trong cuộc sống. Cũng như nghiệp quả tốt hay xấu. Lành hay dữ, bình yên hay hổn loạn vân vân. và ..

   Có hiểu Thiên Ý, nắm vững Thiên Luật. Hiểu rõ Lương Tâm, thì mới gặt hái những phước đức vô tận. Cũng như muôn điều may mắn. Nhất cử nhất động đều tạo ra hằng hà sa số phước đức. Bằng ngược lại nhất cử, nhất động gieo ra vô biên tội ác, khốn khổ mãi trong ác nghiệp không có ngày ra.

Cha Trời dạy rằng:

   Khi chưa hiểu rõ Thiên Ý, cũng như chưa nắm vững Lương Tâm. Thì phải sống theo Giới Cấm thực hành theo Giáo Điều.

   Còn nếu có Hiến Pháp, Luật Pháp chân chính hiệp theo Thiên Ý. Thì phải sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp.

   Làm lành lánh dữ chính là sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đương Nhiên sẽ gặt hái những quả báo phúc lành.

Ví dụ như xã hội bình yên, tự do mưu cầu hạnh phúc. Sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp là sống có Đạo. Quý mến thương yêu nhau, tôn trọng nhau, giúp đỡ nhau, đó là sống có Đức. Có Đạo, có Đức không sức mà hưởng phước Trời.

   Sống không theo Hiến Pháp, Luật Pháp. Là lối sống Vô Đạo Vô Luật. Cuộc sống chỉ biết Dèm Pha, Ganh Ghét, Đâm Thọc nói xấu nhau. Hãm hại lẫn nhau. Cuộc sống như thế là cuộc sống Tà Đạo, cuộc sống của ác Ma và ác Quỉ. Khi chết đi Linh Hồn sẽ bị xây chuyển sa đọa xuống các tầng Địa Phủ (xem kinh sau thời Hậu Đế sẽ rõ).

Cha Trời truyền dạy rằng:

   Đã là con người. Dòng Giống Tiên Rồng, mang xác thân Tiểu Thiên Vũ Trụ con Trời, thì phải sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp ,Thiên Ý không sống trái ngược lại Lương Tâm của chính mình. Thì mau thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Hội nhập trở về Cội Nguồn lên ngôi Chánh Đẳng, Chánh Giác.

Hỡi các con của Ta:

   Mọi sự vật trên đời đều có Căn. Có Nguồn, Có Cội. Các con thử nhìn khắp vũ trụ. Những vật có Hình Tướng. Cũng như mọi Âm Thanh, vô lượng Hương Vị, Màu Sắc có ra. Là do Đạo Luật Tự Nhiên, chuyển động theo Quy Luật. Theo Định Luật Nhân Quả, Nhân Duyên. Tự Nhiên. Tác động Ngẫu Nhiên, Đương Nhiên, Tất Nhiên sanh khởi ra.

   Còn Cội Nguồn vật chất Lực, Khí, Nước, Đất. Cũng như Tiểu Linh Hồn muôn loài vạn vật, trong đó có Linh Hồn con người. Phát Nguồn Từ Pháp Thân Linh Giác Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu sanh khởi tạo ra. Ví như Nước sanh tạo ra Bọt Nước.

   Đại Linh Hồn Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu ví như Nước sanh tạo ra Tiểu Linh Hồn Bọt Nước, Linh Hồn muôn loài vạn vật, trong đó có Tiểu Linh Hồn con người.

   Các con cũng đã hiểu. Bọt Nước với Nước tuy hai mà một, vì đồng cùng Bản Thể là Nước. Đại Linh Hồn Tổ Tiên Khai Hóa, với Tiểu Linh Hồn con người cũng vậy. Tuy hai mà một, tuy một mà hai. Linh Giác Tổ Tiên với Linh Thức Linh Hồn con người đồng cùng Bản Thể Linh Giác tối cao vũ trụ.

   Các con nên hiểu tất cả sự sống Tâm Linh đều cùng chung một Cội, một Nguồn. Nên tất cả Tâm Linh đều Bình Đẳng. Không những Bình Đẳng về Tâm Linh mà còn Bình Đẳng về Thiên Quyền, Nhân Quyền trong mỗi Linh Hồn con người.

Cha Trời dạy rằng:

   Cuộc sống hổn loạn không được bình yên, sanh ra mọi sự khốn khổ, phần lớn là mất đi Thiên Quyền, Nhân Quyền con người. Những Quyền mà Tổ Tiên Tạo Hóa đã ban cho, những Quyền bất khả xâm phạm.

   Cuộc sống cứ mãi bó buộc, kìm giữ mãi trong phạm vi độc tài độc trị, không cho Tự Do, bất công và đầy phi lý.

   Thể Chế độc, tài độc trị phần nhiều là đi ngược lại Thiên Ý Cha Trời, nên luôn đói nghèo lạc hậu. Một thể chế ẩn tàng nhiều tai họa, gây ra chiến tranh tàn khốc, chết chóc thê thảm biết là bao.

Nầy các con của Ta:

   Muốn có cuộc sống ổn định tự do cạnh tranh công bằng phát triển, hạnh phúc độc lập lâu dài, thì các con phải ghi chép lại tất cả những gì Ta dạy đi vào cuộc sống, trở thành Hiến Pháp Thiên quyền, Nhân Quyền. Luật Pháp ổn định trật tự xã hội mà ai ai cũng phải tuân theo.

   Cuộc sống trật tự ổn định xã hội phải đi vào khuôn phép Luật Pháp, Đạo Luật xã hội. Có làm được như vậy thời sự cạnh tranh đa phương hóa, đa dạng Phát triển xã hội, cạnh tranh công bằng đa dạng ngành nghề phát triển tiến hóa ổn định. Đạt đến cảnh giới khoa học vật chất, khoa học tinh thần văn minh cao. Giàu sang hạnh phúc, công bằng văn minh.

   Cạnh tranh theo kiểu độc tài độc trị là cạnh tranh không có công bằng bình đẳng. Cạnh tranh thôn tính lẫn nhau chỉ làm cho xã hội rơi vào tai kiếp khốn khổ. Sự cạnh tranh độc tài độc trị không đem lại sự văn minh nào cả. Mà chỉ làm cho xã hội chậm phát triển dẫn đến đói nghèo, lạc hậu.

Cha Trời dạy:

   Phần lớn mọi sự tội lỗi sanh ra, là mọi tầng lớp xã hội phát triển không theo Hiến Pháp, Luật Pháp, mà chỉ dựa vào quyền lực để cạnh tranh phát triển thôn tính lẫn nhau. Cuộc sống lại lạc Cội mất Nguồn, mạnh ai nấy cũng chỉ biết sống cho mình tranh quyền đoạt lợi tàn sát lẫn nhau.

   Các con hãy truyền dạy cho các thế hệ nhân loại về sau, phải luôn nhớ đến Cội Nguồn, sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, dù chưa hiểu rõ Lương Tâm, không thấy Thiên Ý cũng gặt hái hạnh phúc lớn, khi bỏ xác phàm trần gian cũng được siêu sanh về các Tầng Trời hưởng phước.

   Không có con đường nào khác hơn để cho bao thế hệ nhân loại sống trong hòa bình độc lập bình yên. Ngoài con đường Thiên Ý Đại Đạo, Thiên Quyền, Nhân Quyền con người. Sống theo Hiến Pháp Luật Pháp. Cạnh tranh Công Bằng, phát triển Bình Đẳng. Chỉ có Văn Hóa Cội Nguồn mới thật sự đem lại cuộc sống văn minh ổn định cuộc sống, gắn bó giữa con người với con người, phát triển Ý Thức. Nhận Thức cao phân biệt được đúng sai, nhận thức thấy rõ tòa án Lương Tâm của chính mình, và cũng hiểu rõ Thiên Ý của Trời, Thiên Luật vũ trụ. Trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Tiến tới làm chủ vũ trụ.

   Sống theo Thiên Ý cũng chính là sống theo Lương Tâm của chính mình. Đi vào cuộc sống Thiên Quyền, Nhân Quyền tôn trọng lẫn nhau ai cũng như ai Bình Đẳng.

   Thiên Quyền, Nhân Quyền đi vào cuộc sống, thì coi như đi vào cảnh giới thuận Thiên. Càng thuận Thiên thì cuộc sống càng ổn định, càng giàu sang hạnh phúc. Như một quy luật tất yếu không gì thay đổi.

   Những bảo thủ chủ nghĩa Cá Nhân, Tập Tục Lạc Hậu. Mê Tín Dị Đoan, Độc Tài, Độc Trị Là tự mình dậm chân tại chỗ khó mà trở nên văn minh, làm cho cuộc sống mãi đi vào khốn khổ. Dẫn đến nô lệ Thần Quyền, nô lệ cho sự Tham Lam tàn bạo của chính mình. Rồi nhận lấy những quả báo trút xuống.

   Nếu không loại bỏ chủ nghĩa Cá Nhân. Loại Bỏ Tập Tục lạc hậu. Loại bỏ Mê Tín Dị Đoan. Loại Bỏ Độc Tài, Độc Trị thời khó mà tiến tới cảnh Tự Do, Dân Giàu, Nước Mạnh, Công Bằng Văn Minh. Khó mà thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Không thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa thời không thể nào làm chủ vũ trụ được.

Cha Trời hỏi :

   Các con có thấy tất cả sự sống trong vũ trụ là cuộc sống Đa Nguyên không ?

Một trăm người con Trời đồng thưa rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Cũng như năm màu Da anh em đã là Đa Nguyên rồi. Nếu không chấp nhận sự Đa Nguyên thì không thể nào đoàn kết được. Không đoàn kết được thì coi như đi ngược lại Thiên Ý của Trời.

Cha Trời lại hỏi:

   Các con nhìn thấy Mùa Xuân không?

Một trăm con Trời đồng đáp rằng.

   Thưa Cha Trời.

   Chúng con đã nhìn thấy muôn hoa đua sắc, khoe màu vô cùng rực rỡ.

Cha Trời nói:

   Chủ Nghĩa Mùa Xuân chính là Chủ Nghĩa Đa Nguyên. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, năm màu Da anh em đều nở Hoa Đạo Đức, Tỏa Hương Nhân Cách, Phẩm Hạnh rực rỡ.

   Những ai không chấp nhận sự Đa Nguyên. Thì người đó trí huệ còn quá lạc hậu khó mà thấy chủ Nghĩa Mùa Xuân. Chỉ thấy chủ nghĩa Mùa Đông tàn khốc hiện ra trước mắt.

Nầy các con của Ta:

   Khi các con hiểu rõ Chủ Nghĩa Mùa Xuân thì các con cũng đã hiểu rõ Thiên Ý của Trời. Các con đi vào Chủ Nghĩa Đa Nguyên là các con đi vào đoàn kết, đại đoàn kết sống theo Hiến Pháp Thiên Quyền, Thiên Ý, sống theo Luật Pháp, Đạo Luật xã hội. Thì các con coi như đã có sức mạnh toàn vũ trụ. Và tiến tới làm chủ vũ trụ.

   Nầy các con của Ta. Khi nhân loại con người làm chủ vũ trụ, với Quyền Tự Do Mưu Cầu Hạnh Phúc. Con người tha hồ mà tạo lên cảnh giới Thiên Đàng Cực Lạc.

   Tòa Án Lương Tâm của mỗi con người, chính là ngọn đèn Trí Huệ soi sáng mãi trong Linh Hồn mỗi con người. Nhờ ngọn đèn Lương Tâm nhân loại không rơi vào cảnh giới U Minh sống mãi trên Thiên Đàng Cực Lạc.

   Nhân Loại sống đúng những Quyền Tổ Tiên Tạo Hóa đã ban cho, thì Nhân Loại sẽ gặt hái mãi hạnh phúc.

   Những ai không rời Cội Nguồn làm chủ Lương Tâm, sống đúng Thiên Ý. Tôn trong Thiên Quyền, Nhân Quyền con người. Thì nhất định làm chủ Thiên Địa Càn Khôn. Làm chủ ba cõi Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ. Làm chủ Thượng Thiên Vũ Trụ. Hạ Thiên Vũ Trụ. Làm chủ Nhật, nguyệt, Tinh Tú, Thiên Hà, Ngân Hà. Làm chủ ba giới Dục Giới, Sắc Giới, Vô Sắc Giới. Trở thành Phật Tổ, Thánh Tổ, Tiên Tổ, Thần Tổ, Chúa Tổ.

Nầy các con của Ta:

   Những ai phát Đại Nguyện tận độ nhân loại trở về Cội Nguồn. Sống đúng Lương Tâm. Sống theo Thiên Ý. Tôn trọng Thiên Quyền, Nhân Quyền. Lại góp công làm sáng tỏ Hiến Pháp Thiên Quyền. Luật Pháp Đạo Luật ngăn ngừa tội lỗi thì trở thành Phật Tổ Tổ Tổ. Thánh Tổ Tổ Tổ. Tiên Tổ Tổ Tổ. Thần Tổ Tổ Tổ. Chúa Tổ Tổ Tổ.

   Thiên Quyền Nhân Chủ là chủ nghĩa Đa Nguyên. Đại Đồng Tối Cao Vũ Trụ. Trên cả chủ nghĩa Nhân Quyền Dân Chủ không còn chủ nghĩa nào cao hơn.

   Để cho các con hiểu rõ thêm về Thiên Ý. Ở trong Linh Hồn mỗi con người, trở thành những Quyền cơ bản con người. Những Quyền bất khả xâm phạm.

Cha Trời truyền dạy:

   Nầy các con của Ta. Nếu nói cho hết những Quyền cơ bản con người thì có tới 8 muôn 4 nghìn điều. Nhưng chủ chốt sanh ra 8 muôn 4 nghìn điều chỉ có 108 phần Quyền chính bao gồm 36 phần Quyền chính, 72 phần Quyền chính phụ. Cộng cả hai phần Quyền chính và Quyền chính phụ thành 108 phần Quyền.

*              *              *

Hết Chương 1 phần 2 mời xem tiếp Chương 2 Phần 1 Long Hoa Luật Tạng. Bộ Kinh được coi như là Đại Hạm Thuyền. Làm cho nhân loại vượt qua biển khổ trần gian về trời làm chủ vũ trụ dễ dàng không khó mấy. Những ai chỉ cần đọc qua một lần thì coi như không sa đọa xuống các tầng Địa Phủ. Huống chi là hiểu được một hai ý trong kinh, thì coi như vô lượng tội ác tiêu tan, tái kiếp sanh nơi đâu cũng thường đứng đầu thiên hạ. Những gì trong kinh là Đại Quyền, sanh đại Giới. Đại Huệ vì thế mà xuất hiện trong mỗi Linh Hồn con người trở thành Chánh Đẳng, Chánh Giác thành Phật Tổ, Thánh Tổ, Tiên Tổ, Thần Tổ, Chúa Tổ.

———————–

CHƯƠNG 2

Phần 1

36- PHẦN QUYỀN CHÍNH

CƠ BẢN QUYỀN CON NGƯỜI 

1- PHÁP THÂN LINH GIÁC CỘI NGUỒN TỐI CAO VŨ TRỤ GIÁC TÁNH THƯỢNG TÔN, ĐỘC LẬP

Cha Trời truyền dạy rằng:

   Nầy các con của Ta: Các con có nhìn thấy Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Tối Cao, Đại Linh Hồn Vũ Trụ Tổ Tiên thể Tánh Tối Cao Thượng Tôn, Độc Lập không ?

Một trăm con Trời đồng đáp rằng:

   Thưa Cha Trời. Chúng con thấy rõ. Biết rõ Pháp Thân Linh Giác Tối Cao Cội Nguồn Tổ Tiên Thể Tánh Thượng Tôn Độc Lập. Khắp hư không vũ trụ không lệ thuộc nào cả.

Cha Trời khen: Đúng thế đúng thế Các con nói quả không sai. Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Tối Cao Vũ Trụ Tổ Tiên. Giác Linh Độc Lập. Thể Tánh Vô Vi Trong Sạch Không Cấu Nhiễm Thống nhất. Linh Giác Tổ Tiên Ở trong mỗi tiểu Linh Hồn các con trở thành:

–   Quyền Tự Tại.

–   Quyền Độc Lập.

–   Quyền Tạo Hóa Ban Cho.

    Quyền Cơ Bản của mỗi con người. Mỗi gia đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Tự Tại, Độc Lập là Quyền bất khả xâm phạm. Hể xâm phạm Quyền Tự Tại Độc Lập. Thì coi như phạm Thiên Luật.

   Xâm Phạm: Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ huyền cơ Thiên Luật xây chuyển hành xử giáng họa.

   Xâm Phạm Quyền Độc Lập của người khác. Hay một nước Bạn. Thì không gọi là Quyền, mà là Phạm Luật. Phạm Luật Mất Quyền. Trở thành tội phạm xâm phạm.

   Tóm Lại: Quyền Chính Là Pháp. Quyền Pháp Phải Đi Đôi Với Luật. Phạm Luật Mất Quyền. Không Phạm Luật Mà Mất Quyền. Thời Có Quyền Đòi Lại. Quyền Cơ Bản Con Người, Cơ Bản Mỗi Dân Tộc, Mỗi Đất Nước. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

———————– 

2- GIÁC TÁNH LINH GIÁC TỐI CAO VŨ TRỤ THỂ GIÁC TÁNH TỰ DO KHÔNG CẤU NHIỄM

Cha Trời truyền dạy rằng:

   Nầy các con của Ta.

   Các con có nhìn thấy Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Tối Cao, Đại Linh Hồn Vũ Trụ Tổ Tiên Linh Giác Trong Sạch Tự Nhiên không cấu nhiễm không ? 

Một trăm con Trời đồng đáp rằng:

   Thưa Cha Trời, Chúng con Thấy rõ. Biết rõ Pháp Thân Linh Giác Tổ Tiên Linh Giác Tự Do Trong Sạch không Cấu Nhiễm, Linh Giác Hoa Sen Gần Bùn Mà Chẳng Nhiễm Bùn.

Cha Trời khen rằng:

   Đúng thế, đúng thế, Các con nói không sai. Linh Giác Tự Do Trong Sạch Không Cấu Nhiễm. Chính là Thể Tánh Hoa Sen. Không tiêm nhiễm. Không bị Trói Buộc, Lệ Thuộc, Ràng Buộc vào cảnh giới nào cả, Trong Sạch. Linh Giác Đại Linh Hồn Vũ Trụ Tổ Tiên. Ở trong mỗi tiểu Linh Hồn các con trở thành:

–   Quyền Tự Do.

–   Quyền Trong Sáng.

–   Quyền Giải Thoát.

   Quyền Cơ Bản của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Trong Sáng. Quyền Giải Thoát. Quyền bất khả xâm phạm. Hể xâm phạm thì coi như phạm Thiên Luật.

    Những Sai Phạm Vô Tình. Cố Ý. Chủ Động. Sai Khiến. Chủ Mưu. Lệ Thuộc. Bắt Buộc. Cưỡng Bức. Huyền Cơ Thiên Luật xây chuyển giáng họa. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Thế Thiên Hành Đạo, chiếu theo Thiên Ý Công Bằng xét xử.

     Đi Ngược Lại Quyền Trong Sáng. Quyền Giải Thoát là Ngu Si Tối Tăm. Sa Đọa Luân Hồi. Trở Thành Những Ác Ma Ác Quỷ.

Tóm lại: Giác Tánh Tổ Tiên, Ở Trong Mỗi Con Người Trở Thành Quyền Cơ Bản Con Người. Nhân Quyền.

–  Giác Tánh Nước, Trở Thành Quyền Bọt Nước.

–  Mất Những Quyền Cơ Bản Trên. Thì có Quyền Đòi Lại, Những Quyền Cơ Bản Con Người. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

———————– 

3- GIÁC TÁNH CỘI NGUỒN TỐI CAO VŨ TRỤ THỂ GIÁC TÁNH CÔNG BẰNG HÓA CÔNG VŨ TRỤ

Cha Trời truyền dạy rằng:

   Nầy các con của Ta.

   Các con có nhìn thấy Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Tối Cao Đại Linh Hồn Vũ Trụ. Tổ Tiên Giác Tánh Linh Giác Công Bằng không ?

Một trăm người con Trời đồng đáp rằng:

   Thưa Cha Trời, Chúng con thấy rõ, biết rõ Pháp Thân Linh Giác Tổ Tiên Thể Giác Tánh Linh Giác Tuyệt Đối Công Bằng, Không có sự sai khác, mọi hành động đều xây chuyển theo Luật Định Tự Nhiên. Pháp Thân Linh Giác xây Chuyển thì nhiều Luật Định cũng hiện hành. Tạo ra Định Luật Sự sống Công Bằng cùng khắp. Sự Sống Nào Cũng Theo Định Luật.

Cha Trời khen:

   Các con đã thành tựu thanh tịnh Huệ Nhãn, nên các con mới thấy rõ Giác Tánh Linh Giác Công Bằng Cội Nguồn Tối Cao Tổ Tiên. Tất cả mọi sự chuyển động đều theo luật định. Không ngoài Luật Định. Nên Tất Cả Sự Sống Ai Cũng Như Ai. Loài Vật nào cũng như loài vật nào. Theo Luật Định Vũ Trụ Tồn Tại, Hay Hủy Diệt. Tất Cả Đều Có Căn, Có Cội Theo Định Luật Cả. Không có sự giáng họa, ban phước nào mà không theo Luật Định. Công Bằng tuyệt đối. Giác Tánh Linh Giác Công Bằng Tuyệt Đối Đại Linh Hồn Tổ Tiên ở trong mỗi tiểu Linh Hồn các con trở thành:

–   Quyền Công Bằng, Như Nhau.

–   Thiên Quyền, Nhân Quyền.

–   Không Ai Khác Ai.

  Quyền của mỗi con người, mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Tất cả đều Bình Đẳng về Quyền Trước Luật Định Thiên Luật. 

  Không Phạm Luật Mà Tước Quyền Thì coi như phạm Luật. Quyền Không Phạm Luật là Quyền bất khả xâm phạm. Hể xâm phạm Tùy theo nặng nhẹ, vô tình hay cố ý. Huyền Cơ Thiên Luật xây chuyển giáng họa. (Luật Công Bằng theo Thiên Ý không có nghĩa sang bằng ai cũng như ai. Mà Ai cũng có Quyền Nầy. Quyền Công Bằng. Thiên Quyền, Nhân Quyền Ai Cũng Như Ai. Có Làm Có Hưởng. Có Nhân Có Quả. Theo luật định có phước có phần có công có quả. Phước Nhiều Hưởng Nhiều. Phước Ít Hưởng Ít. Những ai không cho mà lấy. Dù cho lấy của người giàu chia cho người nghèo cứ nghĩ đó là Công Bằng, nhưng thiệt ra vi phạm Thiên Luật. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa chiếu theo Thiên Ý Công Bằng xét xử)

   Nơi nào có Công Bằng thì nơi đó có Bình Đẳng. Công Bằng, Bình Đẳng Không thể tách rời nhau mà có được. Hể có Lửa là có Ánh Sáng. Có Hình thì có Tướng. Vô Hình thì vô Tướng. Chỉ có Công Bằng giả Tạo theo kiểu Độc Tài, Độc Trị Thì không có sự Công Bằng, Bình Đẳng nào cả. Chỉ là cái Bóng của Công Bằng, Bình Đẳng mà thôi.

———————-

4- GIÁC TÁNH LINH GIÁC BÌNH ĐẲNG

Cha Trời truyền dạy:

   Nầy các con của Ta. Các con có nhìn thấy Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Đại Linh Hồn Tối Cao Vũ Trụ Tổ Tiên, Giác tánh Linh Giác Bình Đẳng không ?

Một trăm con Trời đồng thưa rằng:

   Thưa Cha Trời. Chúng con nhìn Thấy rõ. Biết rõ Pháp Thân Linh Giác Tổ Tiên. Thể Giác Tánh Tuyệt Đối Bình Đẳng. Không có sự sai khác chỗ nào cũng như chỗ nào, khắp hư không Vũ Trụ. Không có sự sai biệt Cao Thấp Lớn Nhỏ khác nhau Bình Đẳng. Dù cho Pháp Thân Linh Giác Tổ Tiên, khởi ra một đầu lông Linh Thức. Vô lượng đầu lông Linh Thức. Cũng không có sự sai khác. Bình Đẳng. Linh Thức nào cũng như Linh Thức nào. Đều có sự Thấy, Nghe, Hay, Biết giống nhau. Tuyệt Đối Công Bằng. Ai Cũng Như Ai.

Cha Trời khen: Các con nói quả không sai. Thể Tánh Tổ Tiên rộng lớn như hư không. Bao trùm tất cả hư không Vũ Trụ. Thể Tánh Linh Giác tuyệt đối Bình Đẳng. Không có sự Sai Khác, Lớn Nhỏ. trước sau vẫn như thế Bình Đẳng Pháp Thể. Nên Tất Cả Sự Sống Tuyệt Đối Đi Vào Công Bằng. Thể Giác Tánh Bình Đẳng Đại Linh Hồn Tổ Tiên ở trong mỗi tiểu Linh Hồn các con trở thành:

–   Quyền Bình Đẳng. 

  Quyền Cơ Bản Nhân Quyền Con Người, Ai Cũng Như Ai. Không Ai Khác Ai. Quyền Cơ Bản Của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Bình Đẳng đi đến sự sống Công Bằng. Quyền bất khả xâm phạm. Hể xâm phạm thì coi như phạm Thiên Luật. Tùy theo nặng, nhẹ, vô tình hay cố ý. Huyền Cơ Thiên Luật xây chuyển, giáng Họa.

  Bảo Vệ Quyền Bình Đẳng, Sự Sống Công Bằng. Theo Thiên Ý Của Trời Là Việc Làm Vô Cùng Ý Nghĩa. Bảo Vệ Quyền Tạo Hóa Ban Cho Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

   Xã hội Công Bằng, Bình Đẳng chính là Xã Hội Sống Theo Hiến Pháp, Luật Pháp. Ai Cũng Như Ai, Công Bằng, Bình Đẳng. Làm nhiều công nhiều hưởng nhiều, phước lớn, Đức lớn hưởng lớn. Đó chính là Thiên Ý Hóa Công, Thiên Luật, Định Luật vũ trụ. Những ai dùng quyền lực làm trái ngược lại Công Bằng, Bình Đẳng, Phạm Thiên Ý gieo tội Ác thời Huyền Cơ Thiên Ý Vũ Trụ Xoay Chuyển, Hành Xử. Tùy Theo Nặng Nhẹ.

–  Không ai Có Quyền Tước Quyền Bình Đẳng Khi Người Đó Sống Đúng Luật. Tôn Trọng Quyền Công Bằng, Bình Đẳng của Người Khác.

———————–

5- PHÁP THÂN LINH GIÁC CỘI NGUỒN ĐỘC TÔN TIÊN THỂ

Cha Trời truyền dạy rằng:

   Nầy các con của Ta. Các con có nhìn thấy Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Tối Cao Đại Linh Hồn Tổ Tiên, Linh Giác Độc Tôn Tiên Thể không ?

Một trăm con Trời đồng đáp rằng:

   Thưa Cha Trời, Chúng con nhìn thấy rõ. Pháp Thân Linh Giác Tổ Tiên là Pháp Thân Linh Giác Độc Tôn Tối Cao, Tiên Thể Tối Cao Vũ Trụ. Tự Mình Làm Chủ Lấy Tổng Thể Pháp Thân Linh Giác của chính mình. Độc Tôn Tự Chủ. Tự Tại.

Cha trời khen: Đúng thế, đúng thế, Thể Linh Giác Tối Cao Tổ Tiên là Linh Thể Linh Giác Độc Tôn. Không Phải Độc Tài gắn liền với Tự Chủ, Làm Chủ. Thiên Tánh tự làm chủ lấy mình. Thiên Tánh Độc Tôn Tổ Tiên ở trong mỗi tiểu Linh Hồn các con trở thành:

–   Quyền Tự Chủ.

–   Quyền Không Lệ Thuộc.

   Tự Chủ Đa Năng của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Tự Chủ. Quyền Không Lệ Thuộc hợp theo Thiên Ý là Quyền bất khả xâm phạm. Hể xâm phạm Quyền Tự Chủ, Quyền Không Lệ Thuộc thì coi như phạm Thiên Luật. Tùy theo nặng, nhẹ, vô tình hay cố ý. Huyền Cơ Thiên Luật xây chuyển, giáng họa.

(Thống Trị Độc Tôn. Chủ Nghĩa Cá Nhân. Khác Xa Độc Tôn có một không hai Vũ Trụ. Ví như một Mặt Trời Tự Nó Độc Tôn. Không Cần Thống Trị. Độc Tôn Thống Trị Đi Ngược Lại Thiên Ý Của Trời. Làm theo Ý Độc Tài, Độc Trị của Cá Nhân, Tập Thể, bè nhóm làm hại nhân loại, làm hại cuộc sống bị Huyền Cơ xây chuyển trả lại sự Công Bằng tự nhiên của Thiên Ý Tạo Hóa).

   Thể Giác Tánh Tiên Thể Độc Tôn Cội Nguồn. Ở Trong Mỗi Con Người. Trở Thành Quyền Cơ Bản Con Người. Quyền Làm Chủ lấy mình. Làm Chủ Xã Hội, Làm Chủ Non Sông Tổ Quốc. Quyền Cơ Bản Làm Chủ Nầy. Trở Thành Quyền Cơ Bản DÂN CHỦ, Công Dân, Ai Cũng Như Ai. Không Ai Khác Ai. 

———————– 

6- LINH GIÁC TÁNH KHAI SANH

Cha Trời truyền dạy rằng:

   Nầy các con của Ta.

   Các con có nhìn thấy Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Tối Cao Đại Linh Hồn Vũ Trụ Tổ Tiên. Thể Giác Tánh Khai Sanh không ?

Một trăm con Trời đồng đáp rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Thể Giác Tánh Tối Cao Tổ Tiên chính là Thể Linh Giác Tiên Thể Tạo Hóa Khai Sanh không thể nghĩ bàn. Vì sao chúng con lại nói thế? Nếu Thiên Ý Tổ tiên không có Thiên Tánh Tạo Hóa Khai Sanh. Thì Tổ Tiên không khai sanh ra vũ trụ. Tạo lập lên tam thiên đại thiên thế giới. Thiên Đàng, Trần Gian, Địa phủ. Ba cõi Dục Giới, Sắc Giới, Vô Sắc Giới. Cũng như khai lập muôn loài vạn vật. Hiện Thân ra Cha Trời, Mẹ Trời sanh ra Nhân Loại Con Người chúng con  v.v và ..

Cha Trời nói:

   Đúng thế đúng thế.

   Thiên Tánh Tổ Tiên là Thiên Tánh Khai Sanh. Những gì Tổ Tiên khai sanh đều theo Thiên Tánh Tạo Hóa Khai Sanh cả.

   Thể Tánh Tạo Hóa Khai Sanh Tổ Tiên ở trong mỗi Linh Hồn các con. Trở thành:

–   Quyền Sanh.

–   Quyền Mưu Sanh.

  Nhân Quyền Cơ Bản của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Sanh. Quyền Mưu Sanh. Quyền bất khả xâm phạm. Hể xâm phạm Quyền Sanh. Quyền Mưu Sanh Thì coi như phạm Thiên Luật. Tùy theo nặng, nhẹ, vô tình hay cố ý Huyền Cơ Thiên Luật xây chuyển giáng họa.

  Những kẻ Mưu Sanh Bất Chính. Mưu Cầu Bất Chính, không theo Luật Định Tự Nhiên Công Bằng Tạo Hóa. Mà Chỉ Theo Tham Tàn Bạo Ác. Hủy diệt lẫn nhau. gây tội ác. Huyền Cơ Thiên Ý chuyển xoay hành xử.

  Quyền Sanh, Quyền Mưu Sanh Là Quyền Tạo Hóa Ban Cho trong mỗi Tiểu Linh Hồn Con Người. Ai Cũng Như Ai. Không Ai Có Quyền Xâm Phạm. Quyền  bất khả xâm phạm. Còn Hành theo Dục Ý bất chính không theo Luật Quyền Sanh. Quyền Mưu Sanh.. Chỉ theo Tham Ý cá nhân gây ra tội lỗi. Gây hại Nhân Loại, bị Huyền Cơ Thiên Ý chuyển xoay giáng họa. Có Vay Có Trả. Nhân Nào Quả Nấy Không Sai.

———————–

7- GIÁC TÁNH QUYỀN SANH, GIÁC TÁNH QUYỀN DIỆT

Cha Trời dạy rằng:

   Nầy các con của Ta.

   Các con có thấy Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Tối Cao Tổ Tiên Giác Tánh Quyền Sanh, Giác Tánh Quyền Diệt. Quyền Năng Vô Hạn không thể nghĩ bàn không? 

Một trăm con Trời đồng đáp rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Chúng con đã chứng biết thấy rõ Pháp Thân Linh Giác Tối Cao Cội Nguồn Tổ Tiên. Thể Tánh Quyền Sanh. Thể Tánh Quyền Diệt. Như Ý những gì Thuận Thiên Ý Thì Sanh, trái lại Thiên Ý Tổ Tiên Thì Diệt. Quyền Tối Cao Sanh Diệt điều do Thiên Ý Tổ Tiên.

   Tổ Tiên Khai Sanh Vũ Trụ, Tổ Tiên Hủy Diệt Vũ Trụ Hủy diệt Tất Cả những gì nghịch lại Thiên Ý Tổ Tiên Thuận Thiên thời Phước. Nghịch Thiên thì họa. Thuận Thiên Thì Còn. Nghịch Thiên Thì Mất. Không ai có thể chống lại được. Thể Tánh Quyền Sanh. Quyền Diệt Tổ Tiên luôn chuyển theo Định Luật. Thuận Còn Nghịch Mất không gì thay đổi mãi mãi như thế.

Cha Trời khen:

   Các con đã thành Chánh Đẳng Chánh Giác nên mới biết rõ thấy rõ Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Thể Tánh Quyền Sanh. Thể Tánh Quyền Diệt Tổ Tiên như thế. Không có ai nghịch lại Thiên Ý Tổ Tiên mà trường tồn, kể cả Vũ Trụ.

   Thể Tánh Quyền Sanh. Quyền Diệt Tổ Tiên ở trong mỗi Linh Hồn các con trở thành:

–   Quyền Sanh.

–   Quyền Sát.

–   Quyền Loại Bỏ.

–   Quyền Chấp Nhận.

   Quyền Cơ Bản Nhân Quyền Con Người. Loại Bỏ những gì đi ngược lại Đạo Đức, đi ngược lại Thiên Ý, Trái Lại Lương Tâm. Chấp Nhận Hay Loại Bỏ Là Quyền Cơ Bản Mỗi Con Người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước.

Quyền Chấp Nhận Hay Loại Bỏ Thì Ai Ai Cũng Có. Nhưng Biết Chấp Nhận Lẽ Thiện. Loại Bỏ điều Ác là Quyền chân chính, Quyền Căn Bản Đạo Đức Con Người. Hể xâm phạm thời coi như vi phạm Thiên Ý. Tùy theo nặng, nhẹ, vô tình hay cố ý. Huyền Cơ Thiên Luật xây chuyển giáng họa.

Tóm Lại: Quyền Là Pháp. Quyền Pháp phải đi đôi với Luật. Phạm Luật mất Quyền. Luật Trong Quyền. Quyền Trong Luật.

–  Không phạm Luật, mà mất Quyền. Có Quyền đòi lại những Quyền Cơ Bản Thiên Quyền, Nhân Quyền con người.

———————–

8- THỂ GIÁC TÁNH PHẢN ỨNG, CẢM ỨNG, LINH ỨNG

Cha Trời truyền dạy rằng:

   Nầy các con của Ta.

   Các con có nhìn thấy Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Tối Cao Tổ Tiên Linh Ứng, Phản Ứng, Cảm Ứng khắp cùng không ? 

Một trăm con Trời đồng đáp rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Chúng con không những biết rõ, mà còn nhìn thấy rõ Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Tổ Tiên. Linh Ứng. Phản Ứng. Cảm Ứng khắp cùng hư không vũ trụ. Giáng họa, ban phước cùng khắp. Một hạt bụi mảy lông. Ác, Thiện gieo ra điều nhận lấy Phước, Họa không sót.

Cha Trời nói đúng thế đúng thế:

   Thể Tánh Linh Giác Cội Nguồn Tổ Tiên. Giác Tánh Linh Ứng. Cảm Ứng. Phản Ứng, khắp cùng hư không. Có Cơ Có Cảm. Có Cầu Có Linh. Thể Tánh Cơ Cảm Linh Ứng, Phản Ứng đo lường tất cả của  sự Nhân Quả họa phúc. Do con người gieo ra. Giáng Họa ban Phước theo Thiên Ý Hóa Công. Thiên Luật Vũ Trụ.

   Thể Tánh Linh Ứng, Phản Ứng, Cảm Ứng Tối Cao Tổ Tiên ở trong mỗi Linh Hồn các con trở thành:

–   Quyền Phản Kháng.

–   Quyền Cảm Nhận.

–   Quyền Linh Ứng Thị Hiện.

   Quyền cơ bản mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền bất khả xâm phạm. Nhất Là Phản Kháng Đúng Luật. Hể xâm phạm thì coi như phạm Luật Thiên. Tùy theo nặng, nhẹ, vô tình hay cố ý. Huyền Cơ Thiên Luật xây chuyển giáng họa.

(Những ai Phản Kháng chống lại Thiên Ý của Trời  đều bị Huyền Cơ xoay chuyển hành xử. Vì sao lại như vậy? Vì Trời Là Đấng Hóa Công Hành Xử. Tất Cả Đều Theo Luật Tự Nhiên. Không Thiên Vị Theo Trật Tự Công Bằng Bình Đẳng. Phản kháng chống lại đi ngược lại Thiên Ý là đi vào hủy diệt).

———————– 

9- GIÁC THÂN LINH GIÁC ĐẠI ĐỒNG

Cha Trời truyền dạy rằng:

   Nầy các con của Ta.

   Các con có nhìn thấy Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Tối Cao Tổ Tiên. Pháp Thân Thống Nhất Đại Đồng không ?

Một trăm người con Trời đồng đáp rằng:

   Thưa Cha Trời

   Chúng con không những nhìn thấy rõ. Pháp Thân Tối Cao Tổ Tiên Giác Thể  Đại Đồng cùng khắp hư không vũ trụ. Hòa Hợp Nhất Thể Thống nhất, không có sự sai khác nhau chia cắt. Thể Tánh Đại Đồng Thống Nhất.

Cha Trời khen đúng thế đúng thế:

   Thể Tánh Cội Nguồn là Thể Tánh Đại Đồng, Hòa Hợp Thống Nhất. Những gì phân biệt chia rẽ đều đi ngược lại Thể Tánh Hòa Hợp Đại Đồng nầy. Mà phải đoàn kết. Đại đoàn kết đi vào Thống Nhất. Thuận Thiên. 

   Thể Tánh Đại Đồng, Thống Nhất Tổ Tiên  ở trong mỗi Linh Hồn các con trở thành:

–   Quyền Thống Nhất.

–   Quyền Đồng Thuận.

–   Quyền Hòa Hợp.

   Quyền cơ bản Thiên Quyền, Nhân Quyền con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Hể xâm phạm thời coi như phạm Luật Thiên. Tùy theo nặng, nhẹ, vô tình hay cố ý. Huyền Cơ Thiên Luật xây chuyển giáng họa.

(Quyền Thống Nhất. Hòa Hợp. Đồng Thuận với những việc đi ngược lại Thiên Ý. Tức là tự đi vào hủy diệt. Ngược lại. Thống Nhất, Hòa Hợp. Đồng Thuận hợp theo Thiên Ý. Thì An Vui Hạnh Phúc Trường Tồn).

———————– 

10- THỂ TƯỚNG LINH GIÁC TỐI CAO TỔ TIÊN KHÔNG SANH, KHÔNG DIỆT, TRƯỜNG SANH, TRƯỜNG TỒN

Cha Trời truyền dạy rằng:

   Nầy các con của Ta.

   Các con có nhìn thấy Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Tối Cao Tổ Tiên không Sanh không Diệt không?

Một trăm con Trời đồng đáp rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Chúng con không những nhìn thấy rõ Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Tối Cao Tổ Tiên Không ai sanh ra, cũng như không mất đi. Trước sao sau vậy không có sự chết. Cũng như không có sự Thêm, Bớt. Khắp cả Hư Không Như Như thường còn, Trường Sanh mãi mãi.

Cha Trời khen đúng thế đúng thế:

   Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Tối Cao Tổ Tiên. Không ai sanh ra, cũng không mất đi. Pháp Thân Tối Cao Tự Nhiên Như Như thường còn. Trường sanh mãi mãi. Từ Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Nầy Sanh Ra Linh Hồn Các Con.

   Nên Linh Hồn Các Con Cũng Không Bao Giờ Mất Đi. Trường Sanh Mãi Mãi trở thành:

–   Quyền Trường Tồn.

–   Quyền Bất Diệt.

   Không ai sanh ra được Linh Hồn Của Các Con. Mà Chỉ Có Cội Nguồn của các Con. Từ Linh Giác Tổ Tiên Sanh Ra. 

   Linh Giác Tổ Tiên, Sanh Ra Linh Thức Linh Hồn của Các Con. Từ Thiên Tánh Tổ Tiên. Không Sanh. Không Diệt trở thành:

–   Quyền Trường Tồn.

–   Quyền Bất Diệt.

   Quyền Cơ Bản Thiên Quyền, Nhân Quyền của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Trường Tồn Bất Diệt Quyền Cơ Bản Tạo Hóa Ban Cho. Quyền bất khả xâm phạm. Hể xâm phạm Quyền Sanh Sống thì coi như phạm Luật Thiên. Tùy theo nặng, nhẹ, vô tình hay cố ý. Huyền Cơ Thiên Luật xây chuyển giáng họa.

(Sát sanh, giết người, cướp lấy sanh mạng của người khác thì coi như phạm Luật Thiên. Phật, không sao tránh khỏi kiếp họa, tai họa, tai ương).

———————

11- LINH GIÁC THỂ TÁNH TỰ TẠI

Cha Trời truyền dạy rằng:

   Nầy các con của Ta.

   Các con có nhìn thấy Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Tối Cao Tổ Tiên. Pháp Thân Linh Giác Thể Tánh Tự Tại không ?

Một trăm con Trời đồng đáp rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Chúng con không những nhìn thấy Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Tổ Tiên tuyệt đối An Nhiên Tự Tại, Tự Chủ Không gì lay chuyển được Thể Tánh Tự Tại Tổ Tiên. Mà còn là Thể Tánh thanh tịnh tuyệt đối. Thể Tánh Cội Nguồn của tất cả Định Luật.

Cha Trời khen đúng thế đúng thế:

   Thể Giác Tánh Linh Giác Tổ Tiên, là Thể Tánh Tự Tại. Thể Tánh Tối Cao Cội Nguồn tất cả sự sanh diệt. Thể Tánh Tự Tại là Thể Tánh An Vui, không còn sự An Vui nào cao hơn nữa.

   Thể Tánh Tự Tại Tổ Tiên ở trong mỗi Linh Hồn các con trở thành:

–   Quyền Tự Tại, Tự Chủ.

–   Quyền An Vui, An Lạc.

Quyền cơ bản Thiên Quyền, Nhân Quyền  của mỗi con người.  Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước.  Hể Phạm Vào quyền  Tự Tại, Tự Chủ. Quyền An Vui, An Lạc thời coi như phạm vào Thiên Luật. Tùy theo nặng, nhẹ, vô tình hay cố ý. Huyền Cơ Thiên Luật xây chuyển giáng họa.

(Trộm, cướp. Hành hung tàn bạo đối với người khác, dùng bạo lực, quyền lực đè người hại người. Không gọi là Quyền Tự Tại. Mà trở thành Tự Tung Tự Tác không theo Luật vi phạm Thiên Ý. Sẽ bị Thiên Ý Hành Xử. Theo Định Luật Vũ Trụ).

———————- 

12- THỂ GIÁC TÁNH ĐẠI TỪ, ĐẠI BI

Cha Trời truyền dạy rằng:

   Nầy các con của Ta.

   Các con có nhìn thấy Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Tối Cao Tổ Tiên. Thể Giác Tánh Đại Từ, Đại Bi không .

Một trăm con Trời đồng đáp rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Chúng con không những nhìn thấy rõ Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Tối Cao Tổ Tiên. Thể Giác Tánh Đại Từ Đại Bi. Giác Tánh Thương yêu tất cả Tiểu Linh Hồn con cháu, nên mới hiện thân ra Cha Trời Mẹ Trời sanh ra Nhân Loại con người, xác thân tiểu Thiên Vũ Trụ, dòng giống Tiên Rồng, để cho tất cả Tiểu Linh Hồn muôn loài vạn vật, đầu thai làm người, tiến hóa Ý Thức Nhận thức nhanh chóng, mau trở về Cội Nguồn, giải thoát mọi sự khốn khổ, an vui tự tại. Lại còn hiện thân Cha Trời Mẹ Trời nhiều lần truyền dạy Pháp Tạng, Thiên Tạng, Mật Tạng, Luật Tạng, Đạo Tạng cho con cháu nhân loại con người.

Cha Trời khen đúng thế đúng thế:

   Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Tối Cao Tổ Tiên Thể Giác Tánh Đại Từ Đại Bi, không phân biệt Thiện, Ác, Giàu, Nghèo, Ngu, Dại, Thông Minh. Quan, Dân. Ví như ánh dương quang chiếu xuống, muôn loài vạn vật đều phát triển xanh tốt. Hể loài hấp thu Tinh Hoa Thiên Tánh Cội Nguồn nhiều thời được phát triển tươi tốt sai hoa kết quả phước đức, sự nghiệp, trí tuệ sum xuê. Công Bằng Bình Đẳng. 

   Thể Giác Tánh Đại Từ, Đại Bi Tổ Tiên ở trong mỗi Linh Hồn các con trở thành:

–   Quyền Nhân Từ.

–   Quyền Thương Yêu.

–   Quyền Tận Độ Chúng Sinh Cứu Khổ Muôn Loài Vạn Vật.

Quyền Cơ Bản Thiên Quyền, Nhân Quyền con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Quyền bất khả xâm phạm. Hể xâm phạm thời coi như vi phạm Thiên Luật. Tùy theo nặng, nhẹ, vô tình hay cố ý. Huyền Cơ Thiên Luật chuyển xây giáng họa.

(Những ác tánh làm hại nhân loại. Ví Dụ như đầu độc làm hại Dân Trí. Tham lam tàn bạo. Gây ra Hận Thù chiến tranh binh đao máu lửa. Thời coi như vi phạm Thiên Ý đánh mất Quyền Đại Từ Đại Bi. Làm trái ngược lại Lương Tâm của chính mình. Tự rước lấy hậu họa).

———————–

13- THỂ GIÁC TÁNH CHỦ QUYỀN

Cha Trời truyền dạy rằng:

   Nầy các con của Ta.

   Các con có nhìn thấy Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Tối Cao Tổ Tiên Thể Giác Tánh Chủ Quyền, Chủ Trì Sự Sống Vũ Trụ không . 

Một trăm con Trời đồng thưa rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Chúng con nhìn thấy rõ Thể Giác Tánh Tối Cao Tổ Tiên. Thể Giác Tánh Chủ Quyền. Chủ Trì sự sống toàn vũ trụ. Không ai có thể thay thế được. Độc Tôn có một không vũ trụ.

Cha Trời dạy:

   Thể Giác Tánh Chủ Quyền Tối cao Vũ Trụ ở trong mỗi Linh Hồn các con trở thành:

–   Quyền Chủ Quyền.

–   Quyền Chủ Trì.

–   Quyền Chủ Quản. 

Quyền Cơ Bản Thiên Quyền Nhân Quyền con người. Mỗi Gia Đình, Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Hể vi phạm thời coi như đi ngược lại Thiên Ý. Tùy theo nặng, nhẹ, vô tình hay cố ý. Huyền Cơ Thiên Luật xây chuyển giáng họa. 

(Quyền Chủ Quyền. Quyền Chủ Trì, Quyền Chủ Quản không phải là Quyền Độc Tài Độc Trị. Bắt buộc theo Ý Mình, làm theo Ý Mình. Không theo liền hại hại.  Phạm Thiên Luật gây ra tội lớn. Huyền Cơ Thiên Ý xoay chuyển giám họa, tùy theo nặng, nhẹ mà nhân lấy quả báo).

Quyền Cơ Bản con người Phân Quyền có nhiều hạng, nhiều phần. Cá Nhân. Xã Hội, Tập Thể.

Ví Dụ: Như những quyền căn bản con người mà Tổ Tiên Tạo Hóa đã ban cho mỗi con người. Những Quyền bất khả xâm phạm. Quyền Cơ Bản Chủ Quyền Tập Thể thuộc về xã hội. Quyền Chủ Quyền Gia Đình thuộc về Cha Mẹ. Còn Quyền Chủ Quyền Đất Nước thuộc về Toàn Dân. Tất cả phải theo Đạo Luật nhất định mà Thiên Ý đã an bày.

———————-

14- THỂ GIÁC TÁNH LIÊN MINH

Cha Trời truyền dạy rằng:

   Nầy các con của Ta.

   Các con có nhìn thấy Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Tối Cao Tổ Tiên Thể Tánh Liên Thông không ?

Một trăm người con Trời đồng đáp rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Chúng con không những nhìn thấy rõ Pháp Thân Linh Giác Tổ Tiên Thể Tánh Liên Thông. Mà còn thấy rõ Pháp Thân Linh Giác Tổ Tiên. Thể Tánh  thống nhất Đồng Tánh Thể. TÁNH KHÔNG TÁNH chính là CHÂN TÁNH VÔ VI TỐI CAO TỔ TIÊN. Đồng Thể Tánh Cùng khắp hư không vũ trụ.

Cha Trời khen hy hữu thay cho các con của Ta:

   Đúng thế đúng thế.

   Thể Tánh Tối Cao Tổ Tiên là Thể Tánh Liên Thông. Pháp Thân Vô Vi, Vô Tướng Tánh Không Tánh. Chính là Chân Tánh Bao Trùm, Đồng Thể Tánh, cùng khắp hư không vũ trụ.

   Thể Tánh Đại Đồng Liên Thông Hợp Nhất Tối Cao Tổ Tiên ở trong mỗi Linh Hồn các con trở thành:

–   Quyền Liên Thông.

–   Quyền Liên Kết.

–   Quyền Hội Họp.

Quyền Thiên Quyền, Nhân Quyền cơ bản của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.  Hể xâm phạm thời coi như phạm Thiên Ý Luật Thiên. Tùy theo nặng, nhẹ, vô tình hay cố ý của sự vi phạm. Huyền Cơ Thiên Luật xoay chuyển giáng họa.

Quyền Liên Thông. Liên Kết, Hội Họp. Thuận Theo Thiên Ý. Thời phước đức vô cùng tận. Bằng ngược lại Liên Kết, Liên Thông, Hội Họp Bất Chính, đi ngược lại Thiên Ý. Phạm Thiên Luật. Không còn là Quyền nữa. Làm Ác làm hại Nhân Loại. Làm Hại Cuộc Sống. Thời coi như phạm Thiên Luật.

Tóm lại:  Quyền chính là Pháp. Pháp Quyền phải đi đôi với Luật. Phạm Luật mất Quyền.

–  Không phạm Luật Mà mất Quyền, thì có Quyền đòi lại những Quyền cơ bản con người Tạo Hóa đã ban cho.

———————– 

15- THỂ GIÁC TÁNH THIÊN Ý NGÔN LUẬN

Cha Trời truyền dạy rằng:

   Nầy các con của Ta.

   Các con có nhìn thấy Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Tối Cao Tổ Tiên. Linh Giác Thể Tánh Ngôn Luận không ?

Một Trăm con Trời đồng đáp rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Chúng con không những nhìn thấy rõ mà còn nhận biết. Thể Tánh Tổ Tiên Ngôn Luân vô biên không thể nghĩ bàn. Cùng một lúc phát ra vô lượng Âm Thanh, khác nhau, thuyết giảng khác nhau, làm cho muôn vạn vật loài phát triển Ý Thức, Nhận Thức chứng ngộ Đạo Pháp nhanh chóng. Chỉ trong chốc lác bằng muôn vạn ức kiếp tu luyện tiến hóa Linh Hồn.

Cha Trời khen đúng thế đúng thế:

   Thể Tánh Ngôn Luận Tổ Tiên không ai sánh được. Dù cho quy tập hết thảy Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, khắp bảy hư không vũ trụ, cũng không thể nào sánh kịp dù chỉ là một phần vạn Ngôn Luận Tối Cao Tổ Tiên.

   Thể Tánh Ngôn Luận Tổ Tiên ở trong mỗi Tiểu Linh Hồn Các con trở thành:

–   Quyền Ngôn Luận.

–   Quyền Đa Văn.

–   Quyền  Lý Luận. 

Quyền Cơ Bản Thiên Quyền, Nhân Quyền  của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Ngôn Luận, Đa Văn, Lý Luận. Bảo vệ Chính Nghĩa, nhất là bảo vệ  Thiên Ý. Thì phải nói là Phước Đức vô cùng vô tận. 

Bằng ngược lại. Ngôn Luận, Đa Văn, Lý Luận bất chính. Làm hại sự sống cũng như làm hại con người xã hội. Thời coi như vi phạm Thiên Ý.

Ví Dụ: Mình muốn sống mà hại mạng sống của người khác. Ai nguyền rủa mình thì không thích, thế mà cứ nguyền rủa người ta. Trái ngược lại Lương Tâm của chính mình. Thì coi như đã phạm vào Thiên Ý. Tùy theo nặng, nhẹ, vô tình hay cố ý. Huyền Cơ Thiên Luật xây chuyển giáng họa.

(Những ai Nói Dối, Nói Đâm Thọc. Nói Thiêu Diệt. Nói Ác Khẩu. Làm hại con người, làm hại cuộc sống Tội Ác như non như núi. Thì khó thoát quả báo tai ương. Đọa Lạc Linh Hồn, khốn khổ mãi).

———————–

16- GIÁC TÁNH LINH GIÁC KHAI HÓA, TẠO HÓA

Cha Trời truyền dạy rằng:

   Nầy các con của Ta.

   Các con có nhìn thấy Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Tối Cao Đại Linh Hồn Vũ Trụ Tổ Tiên. Thể Tánh Khai Hóa, Tạo Hóa không ?

Một trăm con Trời đồng đáp rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Chúng con không những nhìn thấy rõ Thể Tánh Tổ Tiên là Thể Tánh Khai Hóa Tạo Hóa. Mà Còn Tạo Hóa Đa Năng, Khai Lập Tạo Lên. Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. 28 tầng Trời. Thượng Thiên, Trung Thiên vũ trụ. Thất Sơn Châu Báu Hạ Thiên, Đại Thiên Vũ Trụ. Khai lập Tạo Lên Thể Lực vũ trụ. Chuyển hóa khai lập tạo lên Thể Khí, Thể Lỏng, Thể Đặc. Hình thành Đất, Nước, Gió, Lửa. Tạo Lên Châu Báu, Ngọc Ngà, Vàng, Bạc, Kim Cương, Trân Châu, Lưu Ly, Pha Lê, Xà Cừ bảy báu vũ trụ, thành lập Hạ Thiên, Thượng Thiên vũ trụ. Tạo Lên Sắt, Thép, Kẽm, Chì, Đồng, Thau, Nhôm, Gang. Thành lập 18 tầng Địa Phủ. Thành lập ba cõi. Cõi Trời, Trần Gian, Địa Phủ. Thành Lập Ba giới. Dục Giới, Sắc Giới, Vô Sắc Giới. Thành Lập Thiên Địa Càn Khôn. Nhật, Nguyệt, Tinh Tú Thiên Hà, Ngân Hà, Trái Đất. Thành Lập muôn loài vạn vật. Trong đó thành lập Con Người xác thân Tiểu Thiên Vũ Trụ là Cao Hơn Cả. Thành lập Luật Tuần Hoàn. Thành. Trụ. Hoại. Không. Mỗi tiểu kiếp. Thành lập tuần hoàn Xuân, Hạ, Thu, Đông trong một năm. Chuyển vận huyền cơ thành lập tuần hoàn trần gian địa cầu Ngày, Đêm trái đất. Tạo ra Vô Cực, Thái Cực, Lưỡng Nghi, Tứ Tượng, Ngũ Hành, Bát Quái. Tạo Ra vô số Luật Định Như Luật Tự Nhiên, Luật Nhân Duyên, Luật Nhân Quả. Dẫn đến trùng hợp Ngẫu Nhiên, Đương Nhiên, Tất Nhiên. Tạo Ra Âm Thanh. Màu sắc, muôn hình vạn trạng vân vân….và .. không thể nào nói cho hết. Thể Tánh Đa Năng Khai Hóa Tạo Hóa Tối Cao Tổ Tiên như thế phải nói là không thể nghĩ bàn. Dù cho kể trăm nghìn ức kiếp cũng không hết.

Cha Trời Khen hy hữu thay các con của Ta:

   Trí Huệ các con không thể nghĩ bàn nên các con mới thấy rõ Thể Tánh Pháp Thân Khai Hóa Tạo Hóa Tổ Tiên như thế.

   Thể Giác Tánh Khai Hóa Tạo Hóa Đại Linh Hồn Tổ Tiên ở trong mỗi Tiểu Linh Hồn các con trở thành:

–   Quyền Khai khẩn.

–   Quyền Sáng Tạo.

–   Quyền  Tạo Lập.

Quyền Cơ Bản Thiên Quyền, Nhân Quyền mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Khai Khẩn, Sáng Tạo, Tạo Lập chân chính không trái Thiên Ý là quyền bất khả xâm phạm. Hể xâm phạm thời coi như phạm Thiên Luật. Tùy theo nặng, nhẹ, vô tình hay cố ý. Huyền Cơ Thiên Luật xây chuyển giáng họa.

Quyền Khai Khẩn, Sáng Tạo, Tạo Lập. Bất Chính Phạm Thiên Ý. Thời mất Quyền. Đã nói đến Quyền thì phải đi đôi với Luật. Phạm Luật mất Quyền.

Hành động trái ngược Lương Tâm Của chính mình. Gieo tội Ác, làm hại con người làm hại  cuộc sống. Gieo nhân nào gặt quả nấy. Không chạy đâu cho thoát.

———————– 

17- LINH GIÁC THỂ TÁNH NHƯ Ý

Cha Trời truyền dạy rằng:

   Nầy các con của Ta.

   Các con có nhìn thấy Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Đại Linh Hồn Tối Cao Tổ Tiên Thể Giác Tánh Như Ý không ?

Một trăm con Trời đồng đáp rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Chúng con không những nhìn thấy rõ Thể  Giác Tánh Tổ Tiên Là Thể Giác Tánh Như Ý. Không gì Khai Hóa Tổ Tiên Tạo Lập mà không như ý.

Cha Trời nói đúng thế đúng thế:

   Thể Giác Tánh Tổ Tiên là Thể Giác Tánh Như Ý. Không gì khó khăn mà Tổ Tiên làm không được. Như Khai Hóa Tạo Lập vũ trụ. Như chuyển đổi số mệnh con người. Như chuyển Họa thành Phúc. Cứu thoát tất cả khốn khổ con người, nhưng con người phải trở về Cội Nguồn, biết nghe lời truyền dạy Tổ Tiên. Là không đi ngược lại Thiên Luật Vũ Trụ. Ngược lại Thiên Ý của Trời. Thời Nhân Loại con người muốn gì được nấy. Đại Phú do Trời không gì là sai cả.

   Thể Giác Tánh Như Ý Đại Linh Hồn Tổ Tiên ở trong mỗi Tiểu Linh Hồn các con trở thành:

–   Quyền Viên Mãn.

–   Quyền Thỏa Mãn.

Quyền Cơ Bản Thiên Quyền, Nhân Quyền của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Viên Mãn, Thỏa Mãn. Quyền Bất Khả Xâm Phạm. Hể xâm phạm thời coi như phạm Luật Thiên. Tùy theo nặng, nhẹ, vô tình hay cố ý. Huyền Cơ Thiên Luật xoay chuyển giáng họa.

Thỏa Mãn vì sự Bất Chính. Thì coi như đi vào trọng tội. Bất chính làm hai sự sống, làm hại con người. Làm hại non sông Tổ Quốc. Đi ngược lại Thiên Ý của Trời cũng chính là hành động trái ngược lại Lương Tâm chính mình, mưu mô xảo quyệt, lọc lừa xảo trá. Gieo ra không biết bao nhiêu là tội lỗi. Nhân Quả xoay vần tai ương ập đến. Không biết đâu mà lường.

———————–

18- KIẾN TÁNH VÔ NGẠI

Cha Trời truyền dạy rằng:

   Nầy các con của Ta:

   Các con có nhìn thấy Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Đại Linh Hồn Tối Cao Tổ Tiên Kiến Tánh Vô Ngại không ?

Một trăm con Trời đồng đáp rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Chúng không những biết rõ thấy rõ Thể Tánh Kiến Tánh Tổ Tiên không chướng ngại. Không gì trong vũ trụ mà Tổ Tiên không thấy. Dù chỉ là hạt bụi cũng không sót lọt. Tổ Tiên Nhìn thấy rõ Tiểu Linh Hồn muôn loài vạn vật. Kể cả Tiểu Linh Hồn con người. Dù chỉ là một ý nghĩ Tổ Tiên Cũng Thấy.

Cha Trời khen rằng đúng thế đúng thế:

   Kiên Tánh Tổ Tiên Vô Chướng Ngại. Thấy khắp cùng vũ trụ, không chỗ nào là không thấy. Dù chỉ là ý nghĩ, ý nghĩ Lành, ý nghĩ Ác Tổ tiên đều thấy cả. Huống chi là hành động gieo nghiệp Ác. Mắt Trời lồng lộng, mảy lông cũng không thể dấu được. Sự Ban Phước Giáng Họa Thiên Ý Chuyển xây không bao giờ sai nhầm.

   Kiến Tánh Vô Ngại Đại Linh Hồn Tổ Tiên ở trong mỗi Tiểu Linh Hồn các con trở thành:

–   Quyền Nhìn.

–   Quyền Thấy.

–   Quyền Soi Sáng.

Quyền Cơ Bản Thiên Quyền, Nhân Quyền  của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Nhìn, Quyền Thấy, Quyền Soi Sáng là Quyền Thiên Tánh Tự Nhiên Tổ Tiên trong mỗi Linh con người. Quyền bất khả xâm phạm. hể xâm phạm thời coi như phạm Thiên Luật. Tùy theo nặng, nhẹ, vô tình hay cố ý. Huyền Cơ Thiên Luật chuyển xây giáng họa.

Những kẻ che mắt Thiên Hạ. Không cho Thiên hạ thấy điều hay lẽ phải, cũng như sự tiến bộ văn minh nhân loại. Mà chỉ Nhìn Thấy những sai lầm để dễ cai trị là tội Ác lớn. Không tránh khỏi huyền cơ Định Luật xoay chuyển rơi vào đại họa hủy diệt.

———————– 

19- GIÁC LINH GIÁC TÁNH NGHE VÔ NGẠI

Cha Trời truyền dạy rằng:

   Nầy các con của Ta.

   Các con có nhìn thấy Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Đại Linh Hồn Tối Cao Tổ Tiên Thể Tánh Nghe Vô Ngại không ?

Một trăm con Trời đồng đáp rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Chúng con không những Thấy Rõ Biết Rõ. Thể Tánh Nghe Tổ Tiên Là Tánh Nghe Vô Ngại. Nghe khắp cùng vũ trụ, không gì mà Tổ Tiên Không Nghe. Dù chỉ là một niệm chưa ra tiếng. Huống chi là niệm ra tiếng. Nhất là Niệm Cha Trời Mẹ Trời, niệm Tổ Tiên thì không có sự linh ứng phước Đức nào bằng. Niệm Cha Trời, Mẹ Trời, Tổ Tiên ba ngôi tam hoàn vũ trụ dù chỉ là một lần. Bằng niệm cả mười phương Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Có thể nói là chuyển đổi số mạng. Tội Ác gì cũng tiêu tan, không bao lâu thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Làm chủ vũ trụ. Làm Chuyển Luân Vương tận độ hà sa nhân loại. Lợi ích niệm Cha Trời, Mẹ Trời, Tổ Tiên phải nói là không thể nghĩ bàn. Trải qua trăm nghìn kiếp cũng không thể nào nói hết. Những kết quả Niệm Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời ba ngôi tối cao vũ trụ. Dù chỉ là niệm thầm trong Tâm trong Miệng. Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời đều nghe thấy rõ.

Cha Trời khen đúng thế đúng thế:

   Không có gì lợi ích bằng hướng về Cội Nguồn. Niệm danh hiệu Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời. Thì phải nói cầu chi cũng Linh, muôn nghìn điều may hiện đến. Dù cho tội lỗi đến đâu cũng được siêu sanh về Trời sống mãi hưởng phước. Huống chi là hiểu được một thể Tánh Đại Đà La Ni Tổ Tiên, thấu hiểu cái Quyền mà Tổ Tiên đã ban cho. Người nầy nhất định thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, không xa. Đi đứng nằm ngồi thường được Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời che chở, cũng như khai mở trí huệ mau thành Chánh Đẳng Chánh Giác. Làm Chủ Vũ Trụ. Làm chủ Thiên Đàng Cực Lạc.

   Tánh Nghe Vô Ngại Đại Linh Hồn Vũ Trụ Tổ Tiên. Chuyển sang ban cho ở trong Tiểu Linh Hồn các con trở thành:

–   Quyền Nghe.

–   Quyền Nhận. 

Quyền Cơ Bản. Thiên Quyền, Nhân Quyền của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mõi Đất Nước. Quyền Nghe, Quyền Nhận là Quyền Bất Khả xâm phạm. Hể xâm phạm thời coi như vi phạm Thiên Luật. Tùy theo nặng, nhẹ, vô tình hay cố ý. Huyền Cơ Thiên Luật xây chuyển giáng họa.

Những ai còn Mê Muội nghe theo lời dạy Bất Chính Tà Giáo Ác Đạo, phạm Thiên Ý thì coi như rước họa vào thân. Không những đời mình mà còn lây sang đời con cháu. Không gì tai hại hơn là chối bỏ lời dạy Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời. Ba ngôi tối cao vũ trụ. Tạo Lập lên tất cả Sự Sống. Ban phước cho tất cả Sự Sống.

Nghe theo lời giả dối, lừa dối làm hại con người lạc vào Tà Ma Ác Đạo. Quỷ Đạo. Luân hồi đọa lạc vô lượng ức kiếp. Vì làm Ác phạm Thiên Luật, bị Thiên Luật hành xử. Sa Đọa Linh Hồn Giam nơi các tần Địa Ngục. Khốn khổ khó mong có ngày ra.

———————–

20- THỂ GIÁC TÁNH HAY, BIẾT

Cha Trời truyền dạy rằng:

   Nầy các con của Ta.

   Các con có nhìn thấy Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Đại Linh Hồn Vũ Trụ Tối Cao Tổ Tiên Thể Giác Tánh Hay, Biết Vô Ngại không ?

Một trăm con Trời đồng đáp rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Chúng con không những nhìn thấy rõ Pháp Thân Linh Giác Tổ Tiên Thể Giác Tánh Hay, Biết khắp cùng vũ trụ. Không gì mà Tổ Tiên không Hay, Không Biết. Dẫu cho cùng khắp pháp giới hư không. Muôn loài vạn vật mười phương, mỗi loài mỗi chủng tánh khác nhau làm gì nghĩ gì Tổ Tiên đều hay biết rõ. Không sót một ý nghĩ, dù chỉ là hành động mảy lông. Tánh Hay, Biết Tổ Tiên cùng khắp chỗ nào cũng có. Dù cho muôn loài vạn vật Trần Gian, Thiên Đàng, Địa phủ. Chỉ cầm một niệm nghĩ đến Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời. Thì liền được lợi ích không thể nghĩ bàn. Các Linh Hồn tội lỗi đang giam cầm nơi địa ngục liền được đầu thai chuyển kiếp làm người. Muôn loài Cầm, Thú, Yêu, Tinh Quỉ dữ nơi chốn Trần Gian. Chỉ cần nghe đến Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời sanh Tâm kính bái, hoặc là ghi nhớ dù chỉ là một lần. Cũng được chuyển kiếp đầu thai làm người. Huống chi là nhân loại Trần Gian. Không phân biệt giàu nghèo, màu da Chủng Tộc. Thiện, Ác. Vương, Quan, Dân dã, Thông Minh, Tật Nguyền, Khốn Khó. Chỉ cần Niệm thành Tâm Niệm đến Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời, tức thời chuyện dữ hóa hiền. Kiếp nạn tai qua nạn khỏi. Nếu như nghe lời dạy bảo Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời Địa Mẫu. Thời nhất định chuyển kiếp thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Làm chủ vũ trụ, làm vua làm chúa khắp các Tầng Trời. Tánh Hay, Biết Tổ Tiên không thể nghĩ bàn, chỉ cần một Niệm khởi sanh Tổ Tiên liền Hay, Biết. Tức thời chuyển số đổi đời. Từ nghèo chuyển lần thành giàu. Từ Họa chuyển lần Thành Phúc. Nếu như có người nghe được đoạn kinh nầy. Trọn phần Kính Tin. Thời người nầy nhất định siêu lên Thiên Giới Vô số kiếp sau thường đứng đầu đại chúng. Phước đức khôn cùng.

Cha Trời khen rằng hy hữu thay:

   Các con của Ta.

   Ta đã an Tâm giao tam thiên đại thiên vũ trụ, Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ. Các Con Thừa Kế Di Chí Ông Cha. Điều Hành Vũ Trụ. Giữ Vững Thiên Ý Hóa Công. Làm cho vũ trụ được bình an. Loài nào cũng được an vui hạnh phúc. Chỉ trừ những kẻ đi ngược lại Thiên Ý, Thời phải chịu Thiên Luật chuyển xây giáng họa.

   Thể Tánh Hay, Biết Đại Linh Hồn Vũ Trụ Tối Cao Tổ Tiên ở trong Tiểu Linh Hồn các con trở thành:

–   Quyền Hay.

–   Quyền Biết. 

Quyền Cơ Bản Thiên Quyền, Nhân Quyền của mỗi con người. Mỗi Gia Đình, Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Hay, Quyền Biết là quyền bất khả xâm phạm. Hể xâm phạm thời coi như vi phạm Luật Thiên. Tùy theo nặng, nghẹ, vô tình hay cố ý. Huyền Cơ Thiên Luật xây chuyển giáng họa. Quyền Hay, Biết là Quyền bất khả xâm phạm.

Quyền Hay, Biết của mình. Hội Nhập Thiên Ý, hội nhập Văn Hóa Cội Nguồn. Thời nhất định thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.

Chạy theo điều Ác, gieo ra không biết bao nhiêu tội lỗi. Phạm Thiên Luật. Thời mất đi Quyền Thiên Tánh. Hay, Biết. Bị huyền cơ xoay chuyển hành xử giáng họa. Tùy theo  nghiệp ác nghiệp  gây ra. Nặng, nhẹ mà nhận lấy quả báo.

———————–

21- THỂ TÁNH CHỦ TRÌ

Cha Trời truyền dạy rằng:

   Nầy các con của Ta.

   Các con có nhìn thấy Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Đại Linh Hồn Tối Cao Tổ Tiên. Thể Giác Tánh Chủ Trì không ?

Một trăm con Trời đồng đáp rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Chúng con không những nhìn thấy rõ. Biết rõ Thể Giác Tánh chủ Trì Tổ Tiên Vô Ngại. Vì Sao Chúng Con lại nói thế? Vì Pháp Thân Linh Giác Tổ Tiên là nơi Khởi Nguồn Sanh ra tất cả. Vũ Trụ, Vật Chất, Con Người, Vạn vật. Sự Sanh, Sự Tử, Sự Phước, Sự Họa. Tất cả sự Chuyển Động, sự Tiến Hóa. Sự  sống đều nhờ Thể Giác Tánh Chủ Trì Tổ Tiên.

   Có Thể Ví Dụ: Pháp Thân Linh Giác Tổ Tiên Ví Như Đại Dương, muôn nghìn loài Cá sống trong Đại Dương. Không có loài Cá nào ra khỏi Đại Dương mà sống được.

   Có thể nói Tam Thiên, Đại Thiên, Thế Giới. 28 tầng Trời. Thất Sơn Non Tiên Châu báu. Bốn Cõi Trần Gian. 18 tầng Địa Phủ. Đều ở trong lòng Tổ Tiên. Nhờ Thể Giác Tánh Chủ Trì Tổ Tiên. Nên mới được Tồn Tại như vậy.

   Nếu thể Tánh Tổ Tiên dừng Chủ Trì thì tất cả trở về hư không cát bụi. Không còn sự sống nào cả. Ngoài những Tiểu Linh Hồn đã trở về với Cội với Nguồn nương theo Pháp Thân Linh Giác Đại Linh Hồn Tổ Tiên. Mới còn tồn tại. Chờ cho Vũ Trụ mới khác sanh ra tiếp tục hiện xác tiến hóa tu hành trở thành Chánh Đẳng Chánh Giác hội nhập Cội Nguồn trường sanh bất tử.

Cha Trời khen hy hữu thay:

   Các Con của Ta.

   Các con đã thật sự trở thành Chánh Đẳng Chánh Giác. Nên các con mới Thấy, Nghe, Hay, Biết tận cùng như thế. Quả đúng không sai Thể Giác Tánh Chủ Trì Tổ Tiên là Thể Giác Tánh Chủ Trì Tất cả sự sống khắp hư không vũ trụ, nhờ vào Thể Giác Tánh Chủ Trì Tổ Tiên nầy sự sống khắp hư không vũ trụ mới được tồn tại.

   Thể Giác Tánh Chủ Trì Đại Linh Hồn Tổ Tiên, ở trong mỗi Tiểu Linh Hồn các con trở thành:

–   Quyền Chủ Trì.

–   Quyền Lãnh Đạo.

–   Quyền Lãnh Tụ. 

Quyền Cơ Bản, Thiên Quyền, Nhân Quyền của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Bất Khả Xâm Phạm. Nhất là Quyền Lãnh Tụ Chính Nghĩa. Làm theo Thiên Ý của Trời. 

Quyền Chủ Trì, Lãnh Đạo, Lãnh Tụ. Làm sáng tỏ Văn Hóa Cội Nguồn. Lãnh Tụ Chủ Trì Văn Hóa Cội Nguồn Thời phước đức không sao nói cho hết. Dù trải qua hằng hà sa số kiếp cũng không nói hết. 

Bằng ngược lại Chủ Trì, Lãnh Đạo, Lãnh Tụ. Chủ Nghĩa Vô Thần. Độc Tài Độc Trị. Hảm hại Nhân Loại. Thì mất đi cái Quyền Tạo Hóa Ban Cho. Phạm Thiên Ý tội Ác không sao kể hết, dù cho trải qua nghìn kiếp. Vì thế sự sa đọa cũng vô tận vô biên.

Chủ Nghĩa Độc Tài Độc Trị hủy hoại mất hết những Quyền Cơ Bản mà Tạo Hóa Tổ Tiên đã ban cho. Thì coi như vi phạm Thiên Luật. Nhất định Thiên Luật huyền cơ hành xử đi vào Diệt Vong. Trả lại Quyền Cơ Bản con người. Mà Tạo Hóa đã ban cho. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

———————–

22- THỂ GIÁC TÁNH TRỰC GIÁC

Cha Trời truyền dạy rằng:

   Nầy các con của Ta.

   Các con có nhìn thấy Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Đại Linh Hồn Tối Cao Tổ Tiên Thể Tánh Trực Giác không ?

Một trăm con Trời đồng đáp rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Chúng con không những nhìn Thấy rõ, Biết rõ. Thể Tánh Tổ Tiên Phản Tỉnh Trực Giác không thể nghĩ bàn. Mà còn là Thể Tánh Trí Huệ Vô Biên không thể nghĩ bàn. Vì sao chúng con lại nói như thế? Vì Thể Giác Tánh Trực Giác Tổ Tiên luôn luôn Phản Tỉnh làm Chủ Pháp Thân Linh Giác của mình. Có thể nói toàn Pháp Thân Linh Giác là Thể Tánh Trực Giác Phản Tỉnh Tổ Tiên. Tạo Lên Sự Thấy, Nghe, Hay, Biết. Phân Biệt Vô Tận. Toàn Năng Toàn Giác. Khắp Cùng Hư Không Pháp Thể Linh Giác Vũ Trụ. Nhất Thiết Chủng Trí. Thấy suốt Quá Khứ. Hiện Tại, Vị Lại,  dù chỉ là hạt bụi cũng thấy rõ quá khứ, hiện tại, vi lai. Thể Gáic Tánh Trực Giác là Thể Tánh Toàn Năng Toàn Giác tổ Tiên. Thể Tánh không thể nghĩ bàn.

Cha Trời khen hy hữu thay:

   Các con của Ta.

   Đúng thế đúng thế. Thể Tánh Trực Giác Tổ Tiên. Là Thể Tánh Toàn Năng Toàn Giác. Thể Tánh Trí Tuệ không thể nghĩ bàn. Không gì trong vũ trụ Hiện Tại, Quá Khứ. Vị Lại mà Tổ Tiên không thấy, không hay, không biết. Có thể nói Tổ Tiên biết trước tất cả sự việc trong vũ trụ, dù việc chưa xảy ra. Sắp xảy ra. Tổ Tiên đều thấy rõ không hề sai. Nhân loại về sau nghe được lời Kinh Nầy dù chỉ là một câu một câu một chữ cũng được lợi ích vô cùng. Huống chi là tin lời Kinh dạy thì coi như muôn sự may mắn thường đem đến. Huống chi là truyền dạy cho người. Thì người nầy nhất định thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Sanh nơi đâu cũng được nhân loại tôn kính. Đứng đầu đại chúng không sai.

   Thể Tánh Trực Giác Đại Linh Hồn Vũ Trụ Tối Cao Tổ Tiên. Ở trong mỗi Tiểu Linh Hồn các con trở thành:

–   Quyền Tự Giác Thông Suốt.

–   Quyền Phản Tỉnh Nhận Định.

–   Quyền Giác Ngộ. Giác Hạnh Viên Mãn.

Quyền Cơ Bản, Thiên Quyền, Nhân Quyền của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Tự Giác Thông Suốt, Nhận Định, Giác Ngộ, Giác Hạnh. Là Quyền bất khả xâm phạm. Hể xâm phạm thời coi như phạm Thiên Luật. Tùy theo nặng, nhẹ, vô tình hay cố ý. Huyền Cơ Thiên Luật chuyển xây giáng họa.

Sự Mê Muội, phạm Thiên Ý  đã đánh mất Quyền Cơ Bản Thiên Tính Tạo Hóa Ban Cho. Lạc lối sai lầm mãi mãi Vô Minh che phủ. Tối tăm đọa lạc luân hồi. Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc Sanh. Mất thân người muôn kiếp khó mong trở lại làm người.

Những người rời ra Văn Hóa Cội Nguồn. Không hiểu Thiên Ý Thiên Luật. Nên Phạm phải Thiên Luật, bị huyền cơ xoay chuyển. Theo Nhân Quả tốt, xấu mà nhận lãnh khổ vui, phước họa, tai ương, hủy diệt.

———————–

23- THỂ GIÁC TÁNH AN TRỤ

Cha Trời truyền dạy rằng:

   Nầy các con của Ta.

   Các con có nhìn thấy Thể Giác Tánh Tổ Tiên Tối Cao Vũ Trụ. An Trụ Thanh Tịnh Tự Thể Giác Thân không?

   Khai Hóa Tạo Hóa Tổ Tiên. Khai Lập Tạo lên Vũ Trụ. Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ có dành riêng cho loài nào không ?

Một trăm con Trời đồng đáp rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Tổ Tiên  Tạo Lập lên. Tam Thiên, Đại Thiên, Thế Giới. 28 Tầng Trời Thượng Thiên. Trung Thiên. Hạ Thiên vũ trụ. Thất Sơn Châu Báu Non Tiên Cực Lạc. Bốn cõi Trần Gian. 18 Tầng Địa Phủ. Không chỗ nào không có Thể Tánh Tổ Tiên An Trụ chủ trì cuộc sống. Nhờ sự An Trụ tự Giác Thể Tổ Tiên, nên vũ trụ mới trụ vững an toàn. Vận hành theo Thiên Ý Định Luật Vũ Trụ.

   Lại nữa Tổ Tiên lập lên Vũ Trụ. Không dành riêng cho bất cứ loài nào. Loài nào cũng nương theo Pháp Thân An Trụ Tổ Tiên để mà Tồn Tại. Ví Như Cá, nhờ Nước Tồn Tại.

   Miễn là không vi phạm Thiên Ý của trời. Nếu phạm Thiên Ý liền bị xây chuyển. Từ Thiên Đàng đoạ xuống Trần Gian. Từ Trần Gian đọa xuống Địa Phủ. Từ Địa Phủ biết ăn năng sám hối tội lỗi, thì được siêu sanh lên Thiên Đàng.

Cha Trời nói đúng thế đúng thế:

   Thể Tánh An Trụ Tổ Tiên không chỗ nào là không có. Luôn di trì dưỡng nuôi tất cả sự sống. Làm cho muôn loài vạn vật tồn tại trường tồn tiến hóa phát triển sanh sôi nẩy nở.

   Tổ Tiên Khai Tạo lập lên vũ trụ. Không dành riêng cho loài nào. Loài nào cũng được sanh sống trên giang sang Tổ Tiên Tạo Lập. Nương theo Pháp Thân An Trụ Tổ Tiên mà sống.

   Thể Giác Tánh An Trụ Đại Linh Hồn Tổ Tiên. Ở trong mỗi Tiểu Linh Hồn các con trở thành:

–   Quyền An Định.

–   Quyền An Trụ.

–   Quyền Tồn Tại.

Quyền Cơ Bản, Thiên Quyền, Nhân Quyền của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc.Mỗi Đất Nước. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

Trong những Quyền Cơ Bản nói trên, còn những Quyền Chính Phụ. Như Quyền Cư Ngụ, An Cư bất cứ ở nơi đâu. Thiên Đàng, Trần Gian. Địa Phủ. Nhưng dù ở nơi đâu cũng phải thuận theo Thiên Ý. Nếu trái lại Thiên Ý thời liền bị Thiên Luật chuyển xoay. Luân chuyển đổi dời số phận.

Quyền An Định, An Trụ, Tồn Tại, Cự Ngụ, An Cư. Đúng Luật Thuận Theo Thiên Ý. Quyền bất khả xâm phạm. Hể xâm phạm thì coi như phạm Thiên Luật. Tùy theo nặng, nhẹ, vô tình hay cố ý. Huyền Cơ Thiên Luật xoay chuyển giáng họa.

Tóm Lại: Mỗi con Người. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước, đều có những Quyền Cơ Bản nói trên. Thiên Quyền, Nhân Quyền. Quyền Tạo Hóa ban cho Bất khả Xâm Phạm. Những thế lực xâm phạm, huyền cơ Công Bằng Thiên Ý xoay chuyển hành xử.

———————– 

24- GIÁC TÁNH PHẢN HỒI

Cha Trời truyền dạy rằng:

   Nầy các con của Ta.

   Các con có nhìn thấy Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Đại Linh Hồn Vũ Trụ Tối Cao Tổ Tiên. Thể Giác Tánh Phản Hồi Không ?

Một trăm con Trời đồng đáp rằng :

   Thưa Cha Trời.

   Chúng con không những nhìn Thấy rõ. Biết rõ Thể Tánh Tối Cao Tổ Tiên là Thể Giác Tánh Phản Hồi. Không bao giờ rời xa Tánh Thể của Mình. Luôn An Trụ nơi Nguồn Cội Chính Mình. Một Định Luật không bao giờ thay đổi Như Như trước sau cũng chỉ thế.

Cha Trời nói đúng vậy, đúng vậy:

   Thể Giác Tánh Khai Sanh Tạo Hóa Tổ Tiên. Luôn An Trụ Tự Thể của Chính Mình. Thần Thông vô hạn. Sự An Trụ Tự Thể. Quyền năng không thể nghĩ bàn. Không gì mà Tổ Tiên không làm được. 

   Thể Giác Tánh Đại Linh Hồn Vũ Trụ Tổ Tiên. Ở trong mỗi Tiểu Linh Hồn các con trở thành:

–   Quyền Phản Hồi.

–   Quyền Trở Lại.

–   Quyền Định Thân.

Quyền Cơ Bản, Thiên Quyền, Nhân Quyền của mỗi con người. Mỗi Gia Đình, Mỗi Dân Tộc, Mỗi Đất Nước. Những Quyền Cơ Bản trên là những Quyền Tạo Hóa Ban Cho. Không ai có Quyền Xâm Phạm. Khi những Quyền Thuận theo Thiên Ý. Những gì đi ngược lại Thiên Ý. Huyền cơ Thiên Ý chuyển xoay giáng họa. Theo Định Luật Thiên Công Vũ Trụ.

Những Ai không Phản Hồi Nhận Thức, sự sai trái của mình. Rời bỏ Cội Nguồn. Xem thường Cội Nguồn Thời không mong gì thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Đọa Lạc vào Ác Đạo, Ma Đạo, Quỉ Đạo. Luân Hồi mãi mãi. Khó mà trở về Thiên Đàng Cực Lạc.

———————– 

25- THỂ GIÁC TÁNH CHỦ TRÌ

Cha Trời truyền dạy rằng:

   Nầy các con của Ta.

   Các con có nhìn thấy Tánh Chủ Tánh Pháp Thân Linh Giác Cội nguồn Đại Linh Hồn Tối Cao Tổ Tiên không ?

Một trăm con Trời đồng đáp rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Chúng con không những nhìn thấy rõ Tánh Chủ Giác Tánh Chủ Trì Tổ Tiên. Mà còn hiểu rõ về Giác Tánh Chủ Trì Nầy. Chủ Trì mọi Định Luật Vũ Trụ. Chủ Trì Sự Sống toàn Vũ Trụ. Chủ Trì cai quản tất cả Linh Hồn muôn loài vạn vật. Giác Tánh Chủ Trì Tổ Tiên không thể nghĩ bàn.

Cha Trời nói đúng thế đúng thế:

   Thể Giác Tánh  Chủ trì Tổ Tiên không thể nghĩ bàn. Chủ Trì tất cả Định Luật Vũ Trụ. Chủ Trì tất cả mọi sự sống. Chủ Trì Vận hành Vũ Trụ đi vào tuần hoàn đi vào trật tự. Luôn duy trì sự Công Bằng của Tạo Hóa. Không ai có thể thay thế được.

   Thể Giác Tánh Chủ Trì Đại Linh Hồn Vũ Trụ Tổ Tiên. Ở trong mỗi Tiểu Linh Hồn các con trở thành:

–   Quyền Chủ Trì.

–   Quyền Chủ Tọa.

–   Quyền Đứng Đầu.

Quyền Cơ Bản, Thiên Quyền, Nhân Quyền, của mỗi con người. Mỗi Gia Đình, Mỗi Dân Tộc, Mỗi Đất Nước. Quyền Bất Khả Xâm Phạm. Hể Xâm Phạm thì coi như phạm Luật Thiên. Phạm những Quyền Tạo Hóa đã ban cho. 

Chỉ khi nào Chủ Trì, Chủ Tọa cho việc hành Ác. Phạm Thiên Ý. Đương nhiên sẽ mất những Quyền Cơ Bản Tạo Hóa Ban Cho Nầy. Trở thành người phạm tội. Tổ Chức phạm tội. Huyền cơ xoay chuyển giáng họa. Theo Định Luật Thiên Ý Vũ Trụ.

Nhất là Chủ Trì vận hành Văn Hóa Cội Nguồn. Thì không còn Phước Đức nào hơn. Thay Trời Hành Đạo. Cứu Khổ Nhân Loại, độ tận Chúng Sinh. Thời còn gì bằng. Muôn nghìn ức kiếp cũng không thể kể hết phước báo.

———————–

26- THỂ GIÁC TÁNH SỞ HỮU

Cha Trời truyền dạy rằng:

   Nầy các con của Ta.

   Các con có nhìn thấy Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Tối Cao Đại Linh Hồn Vũ Trụ Tổ Tiên. Thể Giác Tánh Sở Hữu Không?

Một trăm con Trời đồng đáp rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Chúng con không những nhìn Thấy rõ. Biết rõ Thể Tánh Sở Hửu Tổ Tiên. Mà còn thấy rõ Quyền Quyết Định vận mệnh Vũ Trụ của Tổ Tiên. Hủy Diệt hay thành lập Vũ Trụ mới. Là do Tổ Tiên.

Cha Trời khen đúng thế đúng thế:

   Thể Giác Tánh Sở Hữu Tổ Tiên là không thể nghĩ bàn. Những gì có nơi Vũ Trụ là Sở Hữu của Tổ Tiên. Thuộc về Tổ Tiên những gì mà Tổ Tiên Tạo Lập ra.

   Thể Giác Tánh Sở Hữu Khai Hóa Đại Linh Hồn Vũ Trụ Tổ Tiên. Ở trong mỗi Tiểu Linh Hồn các con trở thành:

–   Quyền Sở Hữu.

–   Quyền Tư Hữu.

–   Quyền Làm Chủ.

–   Quyền Riêng Tư. 

Quyền Cơ Bản, Thiên Quyền, Nhân Quyền, của mỗi con người. Mỗi Gia Đình, Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Bất Khả Xâm Phạm. Hể xâm phạm thì coi như vi phạm Thiên Ý.  Phạm những Quyền Cơ Bản Tạo Hóa Ban Cho. Huyền cơ xoay chuyển giáng họa theo định Luật Thiên Ý.

Những sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Mưu, Chủ Động, Sai Khiến, Bắt Buộc, Cưỡng Bức, tùy theo nặng nhẹ. Huyền cơ Thiến Ý chuyển xoay hành xử.

Tóm lại:  Quyền chính là Pháp. Quyền Pháp phải đi đôi với Luật. Phạm Luật mất Quyền. Không phạm luật mà mất Quyền. Thì có Quyền đòi lại những Quyền Cơ Bản. Mà Tạo Hóa ban cho, những Quyền Bất Khả xâm Phạm.

———————– 

27- THỂ GIÁC TÁNH VẬN HÀNH

Cha Trời truyền dạy rằng:

   Nầy các con của Ta.

   Các con có nhìn thấy Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Đại Linh Hồn Tối Cao Tổ Tiên. Thể Giác Tánh Vận Hành không ?

Một trăm con Trời đồng đáp rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Chúng con không những nhìn Thấy rõ. Biết rõ. Thể Tánh Vận Hành Tổ Tiên khắp cùng vũ trụ. Vận hành Chuyển Động chuyển hóa thành Luật Tuần Hoàn, Thành Luật Vay Trả, Thành Luật Nhân Quả, Thành Luật Nhân Duyên, Thành Luật Ngẩu Nhiên, Thành Luật Tự Nhiên, Thành Luật Tất Nhiên, Thành Luật Hiển Nhiên. Vô số Định Luật khác nữa vân vân… Mà còn Vận Hành Cán Cân Công Lý Tạo Hóa. Phản Tỉnh, Đo Lường. Gieo Nhân Kết Quả. Của những Định Luật, Quy Luật, tình tiết Nhiều Ít, Nặng Nhẹ chính xác không sai sót mảy lông. Khắp tất cả sự sống trong vũ trụ. Dù chỉ là Ý Nghĩ cũng theo Nhân Quả của Ý Nghĩ.

Cha Trời khen hy hữu thay:

   Các con của Ta.

   Các con nói quả không sai Thể Tánh Vận Hành Tổ Tiên. Tạo Ra vô số Quy Luật, Định Luật, Giáng họa, Ban Phước. Cho muôn loài vạn vật. Tùy gieo Nhân mà hưởng quả, theo công lao. Cũng như gieo Ý Nghĩ mà sanh tạo nghiệp. Hành Động Ác, Thiện, của chính mình. Mà nhận lấy sự vui, sự khổ. Giàu sang, bần hèn. Siêu hay đọa. đều theo các Quy Luật, Định Luật xây chuyển. Không ai là tránh thoát được. Dù cho đó là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Hành động gieo tội Ác, hành động sai Thiên Luật. Thì cũng bị các Quy Luật. Định Luật chuyển xây giáng họa sa đọa nhưng thường. Thể Tánh Vận Hành xoay chuyển Tổ Tiên. Là Thể Giác Tánh Thiên Tự Nhiên. Vận hành Theo Luật Định Tự Nhiên. Không chừa loài nào. Loài nào vi phạm Thiên Ý liền bị chuyển xây. 

   Thể Tánh Vận Hành Đại Linh Hồn Tối Cao Tự Nhiên Tổ Tiên. Ở trong Mỗi Linh Hồn các Con trở thành:

–   Quyền Vận Hành.

–   Quyền Điều Hành.

–   Quyền Điều Khiển.

Quyền Cơ Bản, Thiên Quyền, Nhân Quyền của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Bất Khả Xâm Phạm. Hể xâm phạm, thời phạm Thiên Luật. Phạm những Quyền Tạo Hóa Ban Cho.

Những sai phạm. Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức tùy theo nặng nhẹ Thiên Ý giáng họa hành xử. Theo Luật Định Thiên Ý Vũ Trụ.

Quyền Vận Hành. Điều Hành. Điều Khiển. Đi vào Độc Tài Độc Trị. Làm hại những Quyền Cơ Bản con người. Phạm Thiên Ý. Huyền Cơ xoay chuyển loại bỏ hủy diệt.

Tóm lại: Thuận Thiên Ý trường tồn. Nghịch Thiên Ý hủy diệt. Quyền phải đi đôi với Luật. Phạm Luật mất Quyền.

———————– 

28- THỂ GIÁC TÁNH CHUYỂN THỂ

Cha Trời truyền dạy rằng:

   Nầy các con của Ta.

   Các con có nhìn thấy Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Đại Linh Hồn Vũ Trụ Tối Cao Tổ Tiên. Chuyển Thể Giác Tánh, Thành Thức Tánh. Hiện ra Hữu Hình, Hữu Sắc không .

Một trăm con Trời đồng đáp rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Chúng con không những Thấy rõ. Biết rõ. Thể Tánh Đa Năng Tùy Thuận Chuyển đổi Tổ Tiên vô cùng tận. Biến Hiện Như Ý. Không có chướng ngại. Mà còn Biết rõ Thể Giác Tánh Chuyển đổi nhanh chóng Tổ Tiên. Từ Giác Tánh. Chuyển Thành Thức Tánh. Từ Vô Sắc. Chuyển thành Hữu Sắc. Từ Vô Hình chuyển thành Hữu Hình. Từ Vô Tướng chuyển thành Có Tướng. Từ Vô Tánh chuyển thành có Tánh. Từ Vô Ý chuyển thành Vô Lượng Ý. Từ Vô Pháp chuyển Thành Vô Lượng Pháp. Phải nói là không thể nghĩ bàn. Không có lời nói ngôn từ nào diễn tả nói cho hết được.

Cha Trời khen rằng hy hữu thay:

   Các con của Ta.

   Trí huệ các con không thể nghĩ bàn nên các con mới thấy suốt, thấu suốt Thể Tánh Đa Năng Tùy Thuận Chuyển đổi Tổ Tiên như thế. Quả đúng không sai. Thể Giác Tánh Đa Năng Tổ Tiên. Là Thể Giác Tánh Thần Thông Vô Ngại. Quyền Biến. Hiện Vô Biên không thể nghĩ bàn. Chuyển Đổi Đại Linh Hồn Vũ Trụ Tối Cao Tổ Tiên. Biến Hóa Ra vô lượng Thức Tánh. chủng loài khác nhau như ý. Vô ngại Thần Thông.

   Thể Giác Tánh Đa Năng, Chuyển Thể Tổ Tiên. Ở trong Tiểu Linh Hồn các con trở thành:

–   Quyền Biến Hiện.

–   Quyền Thị Hiện.

–   Quyền Chuyển Thể.

Từ Thức Tánh chuyển sang Nghiện Tánh. Thành Nghiệp Ác hay Nghiệp Thiện.

Quyền Cơ Bản, Thiên Quyền, Nhân Quyền, của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Một Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền bất khả xâm phạm. Hể Xâm phạm thời coi như phạm Luật Thiên. Tùy theo nặng, nhẹ, vô tình hay cố ý. Huyền Cơ Thiên Luật xây chuyển giáng họa.

Những Quyền Cơ Bản Tạo Hóa ban cho, thời phải sống đúng Thiên Ý. Tức là hành động đúng Lương Tâm. Không trái ngược lại Lương Tâm.

Ví dụ: Biến hiện ra Ác Ma, Ác Quỉ hãm hại người. Từ Quyền Độc Tôn. Chuyển Sang Độc Tài Độc Trị. Thì không còn Quyền Tạo Hóa Ban Cho. Mà phải chịu quả báo. Do Tánh Thức hành nghiệp tạo ra.

———————–

29- THỂ GIÁC TÁNH AN LẠC

Cha Trời truyền dạy rằng:

   Nầy các con của Ta.

   Các con có nhìn thấy Pháp Thân Linh giác Cội Nguồn Tối Cao Đại Linh Hồn Vũ Trụ Tổ Tiên. Thể Giác Tánh An Lạc không ?

Một trăm con Trời đồng đáp rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Chúng con không những Thấy rõ. Biết rõ. Thể Giác Tánh Tổ Tiên Thường Tịnh An Lạc. Mà còn Vô Tận Hạnh Phúc An Vui Tự Tại  không còn cái Vui nào hơn. Vì sao chúng con lại nói như thế.  Vì Thể Giác Tánh Tổ Tiên là Thể Tánh Thường Tịnh An Lạc tạo ra Phước Đức khắp cùng vũ trụ không thể nghĩ bàn. Lại là Thể Tánh Như Ý muốn gì được nấy. Nên không còn cái vui nào hơn. Những ai Tôn Thờ. Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời ba ngôi tối cao Vũ Trụ. Thì Được Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời ban cho Phước Đức. Đại Phú Do Thiên Thời muốn gì được nấy An Lạc sung sướng Thụ Hưởng Như Ý không còn an vui nào hơn.

Cha Trời khen đúng thế đúng thế:

   Các con nói quả không sai.

   Không có Đấng Phước Đức nào hơn Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời. Không có Đấng nào Giàu có hơn Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời. Ba Ngôi Tối Cao Khai Lập Tạo lên vũ trụ. Không gì mà Tổ Tiên. Cha Trời Mẹ Trời không có. Chỉ cần quy kính Cội Nguồn. Tôn Thờ Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời. Thời cầu nguyện thường được như ý. Giàu Có. Quyền Năng. Tài Trí. Muốn bao nhiêu mà không được. Chỉ cần đủ niềm tin. Tôn Thờ Tổ Tiên Làm theo lời dạy Cha Trời Mẹ Trời, Thời cầu chi cũng linh muốn gì cũng được. Thường được như ý.

   Thể Tánh Thường Tịnh An Lạc. Thể Tánh Muốn gì Hiện Nấy. Muốn gì được nấy Đại Linh Hồn Vũ Trụ Tổ Tiên. Ở trong mỗi Tiểu Linh Hồn các con trở thành:

–   Quyền Thụ Hưởng.

–   Quyền An Lạc.

Quyền Cơ Bản. Thiên Quyền, Nhân Quyền của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Thụ Hưởng, Thọ Hưởng. Những gì mình ra sức có công làm ra. Cũng như Trời đãi Trời Cho. Quyền bất khả xâm phạm. Hể xâm phạm thời coi như phạm Luật Thiên. Tùy nặng, nhẹ, vô tình hay cố ý. Huyền Cơ xây chuyển giáng họa. 

Thụ Hưởng, Thọ Hưởng bất chính, tham lam bạo tàn. Những hành vi không cho mà lấy. Cướp của giết người là hành vi phạm Thiên Luật. Đi ngược lại Thiên Ý. Huyền Cơ Thiên Ý Hóa Công xoay chuyển hành xử tùy theo phạm Thiên Ý nhẹ nặng mà nhận lấy quả báo.

———————–

30- THỂ GIÁC TÁNH KHÔNG CẤU NHIỄM

Cha Trời truyền dạy rằng:

   Nầy các con của Ta.

   Các con có nhìn thấy Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Tối Cao Đại Linh Hồn Vũ Trụ Tổ Tiên. Thể Giác Tánh Không Cấu Nhiễm không ?

Một trăm con Trời đồng đáp rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Chúng con nhìn Thấy rõ. Biết rõ Thể Giác Tánh Tổ Tiên Giác Tánh Không Cấu Nhiễm. Vì sao chúng con lại nói thế. Vì Thể Giác Tánh Tổ Tiên là Thể Tánh Tột Thế Trong Sạch Vô Vi. Tự Thể Không Cấu Nhiễm. Ví như Sen gần bùn mà không nhiễm bùn. Dù ở trong bùn hàng triệu năm.

Cha Trời khen đúng thế đúng thế:

   Các con nói quả không sai.

   Thể Giác Tánh Tổ Tiên Không bao giờ Cấu Nhiễm. Dù ở trong Vật Chất vẫn trong sáng Vô Vi. Ví như Sen ở trong bùn hàng vạn triệu năm vẫn không nhiễm bùn. Giác Tánh Minh Tâm Kiến Tánh.

   Thể Giác Tánh Không Cấu Nhiễm Đại Linh Hồn Vũ Trụ Tổ Tiên. Ở trong mỗi Tiểu Linh Hồn các con trở thành:

–   Quyền Tách Ly.

–   Quyền Trong Sáng.

–   Quyền Nguyên Vẹn.

Quyền Cơ Bản. Thiên Quyền, Nhân Quyền của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Phát Huy cái Quyền Tạo Hóa Ban Cho. Tách Ly điều ác. Rời bỏ Độc Tài Độc Trị. Thể hiện lòng trong sáng của mình. Thương Dân Yêu Nước. Thì hay biết mấy. Những gì thuận theo Thiên Ý. Quyền cơ bản con người mới được nâng cao. Hể xâm phạm thì coi như Phạm Luật Thiên. Những sai phạm. Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc. Bắt Buộc, Cưỡng Bức, tùy theo nặng, nhẹ.  Huyền Cơ Thiên Luật xoay chuyển giáng họa.

———————

31- THỂ GIÁC TÁNH SOI SÁNG

Cha Trời truyền dạy rằng:

   Nầy các con của Ta.

   Các con có nhìn thấy Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Đại Linh Hồn Vũ Trụ Tối Cao Tổ Tiên. Thể Giác Tánh Soi Sáng không ?

Một trăm con Trời đồng đáp rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Chúng con không những nhìn Thấy rõ. Biết rõ. Thể Giác Tánh Tổ Tiên là Thể Tánh Minh Tâm Kiến Tánh soi sáng vô cùng tận. Không chỗ nào là không soi sáng. Sự Soi Sáng Nầy. Làm cho vô lượng vô biên Tiểu Linh Hồn, Tâm Linh con cháu trở về với Cội với Nguồn. Nương Theo Cội Nguồn. Hội Nhập Cội Nguồn. Giải thoát sanh tử. Không còn sa đọa nữa. Trở thành Chánh Đẳng Chánh Giác. An Vui Tự Tại.

Cha Trời khen đúng thế đúng thế:

   Thể Giác Tánh Soi Sáng Tổ Tiên. Là Thể Tánh Minh Tâm Kiến Tánh. Thể Giác Tánh Soi Sáng không thể nghĩ bàn. Nhờ thế mà tất Tiểu Linh Hồn Vũ Trụ. Khi đã hướng về Cội Nguồn. Nương Theo Cội Nguồn. Hội Nhập Cội Nguồn. Thấy rõ Biết rõ những gì bí mật Vũ Trụ. Những nơi tối tăm nhất Vũ Trụ. Ví như Dương Quang soi sáng. Phân biệt được những gì Mê, Ngộ, Siêu, Đọa. Giải Thoát, Luân Hồi Sanh Tử.

   Thể Giác Tánh Soi Sáng Đại Linh Hồn Vũ Trụ Tổ Tiên. Ở trong mỗi Tiểu Linh Hồn các con trở thành:

–   Quyền Soi Sáng.

–   Quyền Chỉ Đường.

–   Quyền Dẫn Đường. 

Quyền Cơ Bản, Thiên Quyền, Nhân Quyền, mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Phát Huy những Quyền cơ bản Tạo Hóa ban cho. Soi Sáng, Chỉ Dường. Mở Đường. Dìu dắt nhân loại trở về Cội Nguồn Thuận Thiên Ý. Thời còn phước đức nào hơn. Quyền bất khả xâm phạm. Hể xâm phạm thời coi như phạm Thiên Luật. Tùy theo nặng, nhẹ, vô tình hay cố ý. Huyền Cơ Thiên Luật xây chuyển giáng họa.

Chỉ đường. Dẫn đường vào con đường Ác. Trái ngược Lương Tâm. Phạm Thiên Ý. Thì khó mong tránh khỏi hậu họa. Nhân Quả xoay vần nhận lấy bao kiếp nạn tai ương.

———————– 

32- THỂ GIÁC TÁNH MẬT TẠNG

Cha Trời truyền dạy rằng:

   Nầy các con của Ta.

   Các con có nhìn thấy Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Đại Linh Hồn Tối Cao Tổ Tiên Thể Giác Tánh Mật Tạng không ?

Một trăm con Trời đồng đáp rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Chúng con không những Thấy rõ. Biết rõ Thể Giác Tánh Cội Nguồn Tổ Tiên. Là Thể Tánh Mật Tạng Vũ Trụ. Ẩn tàn Vô số những Mật Tạng Năm Phần Pháp Thân Tối Cao Tổ Tiên. Nếu không hội nhập Cội Nguồn thì không thể nào chứng biết được. Dù cho có Thần Thông Thiên Nhãn nhìn thấy khắp cùng vũ trụ. Mọi sự vật, vạn vật đều thấy rõ như trong lòng bàn tay. Nhưng không thể nào nhìn thấy được Tạng Tánh Mật Tạng Vũ Trụ Pháp Thân Tối Cao Tổ Tiên. Muốn thấy được Mật Tạng Vũ Trụ Tạng Giác Tánh Tổ Tiên. Thì phải trở về Cội Nguồn. Nương Theo Cội Nguồn. Hội Nhập Cội Nguồn. Khám Phá lần ra Năm Phần Pháp Thân Mật Tạng Vũ Trụ. Trở thành Chánh Đẳng Chánh Giác. Làm Chủ Vũ Trụ. Thay Thế Cha Trời. Mẹ Trời. Làm theo Di Chí Tổ Tiên, Ông Cha. 

Cha Trời khen rằng hy hữu thay:

   Các con của Ta.

   Đúng thế đúng thế. Pháp Thân Linh Giác Tối Cao Tổ Tiên Là Pháp Thân Mật Tạng. Nếu không trở về Cội Nguồn. Nương Theo Cội Nguồn. Hội Nhập Cội Nguồn. Thời không thể nào chứng biết được. Dù cho Thiên Nhãn nhìn thấy rõ mọi sự vật những gì trong vũ trụ.

   Thể Giác Tánh Mật Tạng Tối Cao Đại Linh Hồn Vũ Trụ Tổ Tiên. Ở trong mỗi Tiểu Linh Hồn các con trở thành:

–   Quyền Bí Mật.

–   Quyền Bảo Mật.

–   Quyền Tuyệt Mật.

Quyền Cơ Bản, Thiên Quyền, Nhân Quyền của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Bí Mật. Bảo Mật. Tuyệt Mật. Quyền bất khả xâm phạm. Hể xâm phạm thì coi như phạm Thiên Luật. Tùy theo nặng, nghẹ, vô tình hay cố ý. Huyền Cơ Thiên Luật chuyển xây giáng họa.

Nhưng Bảo Mật sự gian Ác đi ngược lại Thiên Ý thì không gọi là Quyền nữa, mà gọi là tội, có tội.  Phải được lật tẩy tố giác.

(Những bí mật có hại cho nhân loại con người. Thời cần được làm sáng tỏ. Đêm ra phán xét trước Công Lý. Công Bằng xét xử).

Tóm lại:  Quyền chính là Pháp. Quyền Pháp phải đi đôi với Luật. Phạm Luật mất Quyền. Không phạm Luật. Mà mất Quyền. Thì có Quyền đòi lại. Quyền Cơ Bản con người. Quyền Tạo Hóa ban cho. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

———————– 

33- THỂ GIÁC TÁNH TRUNG DUNG

Cha trời truyền dạy rằng:

   Nầy các con của Ta.

   Các con có thấy Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Đại Linh Hồn Vũ Trụ Tối Cao Tổ Tiên Thể Giác Tánh Trung Dung không ?

Một trăm con Trời đồng đáp rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Chúng con không những nhìn Thấy rõ, Biết rõ Thể Giác Tánh Tối Cao Tổ Tiên. Là Thể Tánh Trung Dung. Hóa Công Tạo Hóa. Nhờ vào Giác Tánh Dung Hòa Trung Dung Tổ Tiên. Làm cho Âm, Dương tương hợp muôn sanh linh, cùng vạn vật hòa chung nhịp sống. Sanh sôi nẩy nở tiến hóa. Mà còn Thấy rõ. Biết rõ. Nhờ vào Đạo Luật Trung Dung tương hợp cùng nhau. Kết Hợp Âm Dương Hóa Hóa Sanh Sanh. Nhân Loại Nam Dương, Nữ Âm hòa hợp trao trinh sanh con cháu lưu truyền nòi giống. Nhờ Thể Tánh Đại Đạo Trung Dung Nên mọi sự sống mới được tồn tại và phát triển ở đời.

Cha Trời khen đúng thế đúng thế:

   Thể Tánh Đại Đạo Trung Dung Tổ Tiên Là Thể Tánh Duy Trì hòa hợp. Đồng Thuận tiến hóa phát triển.

   Thể Tánh Đại Linh Hồn Vũ Trụ Đại Đạo Trung Dung Tổ Tiên. Ở trong mỗi Tiểu Linh Hồn các con trở thành:

–   Quyền Dung Hòa.

–   Quyền Liên Hợp.

–   Quyền Liên Minh.

–   Quyền Liên Kết.

Quyền Cơ Bản, Thiên Quyền, Nhân Quyền của mỗi  con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền bất khả xâm phạm. Hể xâm phạm thì coi như phạm Luật Thiên. Tùy theo nặng, nhẹ, vô tình hay cố ý. Huyền Cơ Thiên Luật chuyển xây giáng họa.

Vì lợi ích Cá Nhân Tập Thể. Liên Kết. Liên Minh Bất Chính làm hại nhân loại con người. Phạm Thiên Luật gây nhiều tai họa cho cuộc sống. Huyền Cơ Thiên Ý Hóa Công xoay chuyển giáng họa hủy diệt. Thuận Thiên thì còn nghịch Thiên thì mất.

———————–

34- THỂ GIÁC TÁNH THIÊN CAN

Cha Trời truyền dạy rằng:

   Nầy các con của Ta.

   Các con có nhìn thấy Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Đại Linh Hồn Tối Cao Tổ Tiên. Thể Tánh Thiên Can không ?

Một trăm con Trời đồng đáp rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Chúng con không những Thấy rõ. Biết rõ. Thể Tánh Cội Nguồn Tối Cao Tổ Tiên Là Thể Tánh Thiên Can. Đối nghịch nhau. Kìm hãm nhau. Can gián nhau. Di Trì Đa Nguyên Công Bằng, Bình Đẳng. Không cho mãi mãi Độc Tài duy nhất. Mà phải đi vào Quy Luật thống nhất. Đa Nguyên. Vì sao chúng con lại nói thế? Vì Vô Cực chuyển sanh Thái Cực. Thái Cực phân định Âm, Dương. Âm Dương phân sanh Tứ Tượng.

   Âm Dương, Tứ Tượng Phối Hợp Chuyển Động sanh ra Ngũ Hành. Sanh Ra Bát Quái. Vừa Tương Sanh Tương Khắc lẫn nhau. Không Cho độc Tài Duy Nhất, tiến hóa. Theo Đạo Luật Trung Dung Bình Đẳng Công Bằng Đại Đạo Vũ Trụ.

Cha Trời khen đúng thế đúng thế:

   Thể Giác Tánh Thiên Can tối cao Tổ Tiên Là Thể Tánh luôn Tạo Ra sự Cạnh Tranh Công Bằng, Bình Đẳng. Tiến Hóa cùng nhau phát triển. Không cho sự Độc Tài. Độc Trị mãi mãi duy nhất phát triển.  Mà phải phát triển theo Đa Nguyên. Trung Dung Đại Đạo Công Bằng, Bình Đẳng tiến hóa phát triển. Vì Sự Sống Vũ Trụ Là Sự Sống Đa Nguyên. Đa hình chủng loại. Đa sanh Linh, Đa vạn Vật. Tất cả Bình Đẳng phát triển cùng nhau. 

   Thể Tánh Thiên Can Đại Linh Hồn Vũ Trụ Tổ Tiên. Ở trong mỗi Tiểu Linh Hồn Các con trở thành:

–   Quyền Can Ngăn.

–   Quyền Cấm Ngăn.

–   Quyền Cản Ngăn.

Quyền Cơ Bản, Thiên Quyền, Nhân Quyền mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Can Ngăn, Cấm Ngăn, Cản Ngăn Là Quyền Thiên Tánh Tạo Hóa ban cho. Quyền bất khả xâm phạm. Hể xâm phạm thì coi như phạm Thiên Luật. Tùy theo nặng, nhẹ, vô tình hay cố ý. Huyền Cơ Thiên Luật xây chuyển giáng họa.

Sự Can Ngăn, Cấm Ngăn, Cản Ngăn. Những hành vi hành Ác, đi ngược lại Thiên Ý Cha Trời. Cản Ngăn chủ nghĩa Độc Tài Độc Trị. Hủy họa Quyền cơ bản Thiên Quyền, Nhân Quyền con người. Những Quyền Tạo Hóa đã ban cho là ngăn cản đúng Thiên Ý. Sự Ngăn Cản đúng Thiên Ý. Sẽ được Thiên Ý Bảo Hộ. Thành Công Đại Thành Công. Không ai có thể chống lại Thiên Ý, mà không đi vào hủy diệt. Những cá Nhân, tổ chức, dù cho đó là một đất nước, dù to lớn hùng mạnh đến đâu. Phạm Thiên Ý thời bị Huyền Cơ xoay chuyển hủy diệt như thường. Huống chi chỉ là những tổ chức Đảng Phái, Bè Phái.

———————– 

35- THỂ TÁNH SANH THÀNH 

Cha Trời truyền dạy rằng:

   Nầy các con của Ta.

   Các con có nhìn thấy Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Đại Linh Hồn Tối Cao Tổ Tiên. Thể Giác Tánh Sanh Thành Không ? 

Một trăm con Trời đồng đáp rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Chúng con không những nhìn Thấy rõ. Biết rõ Thể Giác Tánh Sanh Thành Tối Cao Tổ Tiên là không thể nghĩ bàn. Vì sao chúng con lại nói như thế? Vì Tổ Tiên Khai Sanh ra Vũ Trụ. Tổ Tiên Khai Sanh ra Muôn Loài vạn vật. Tổ Tiên Khai Sanh ra Định Luật. Tổ Tiên Khai Sanh ra Linh Hồn Chúng Con. Tổ Tiên Khai sanh ra Thần Lực Vũ Trụ. Khai Sanh Ra đất, nước, gió, lửa. Thành Lập tam thiên đại thiên thế giới. Vô lượng cõi nước Trời, Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ. Nói Tóm Lại Sự sanh thành Tổ Tiên là không thể nghĩ bàn.

Cha Trời khen đúng thế đúng thế:

   Thể Giác Tánh Tổ Tiên Là Thể Giác Tánh Khai Sanh. Không những khai sanh lập thành Vũ Trụ. Mà còn Khai Sanh ra Trùng Trùng Duy Thức Tâm Linh. Trở thành Tiểu Linh Hồn Muôn Loài Vạn Vật. Trong đó có tiểu Linh Hồn con người.

   Thể Giác Tánh Khai Sanh Đại Linh Hồn Vũ Trụ Tối Cao Tổ Tiên. Ở trong mỗi Tiểu Linh Hồn các con trở thành:

–   Quyền Sanh Thành.

–   Quyền Hoàn Thành.

–   Quyền Thành Lập.

Quyền Cơ Bản, Thiên Quyền, Nhân Quyền của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Bất Khả Xâm Phạm. Quyền Sanh. Quyền Lập. Quyền Thành. Là Quyền Cơ Bản Tạo Hóa ban cho. Có Quyền Sanh. Có Quyền Lập. Có Quyền Thành. Nhưng phải thuận theo Thiên Ý. Thì mới giữ được Quyền của mình. Phạm Thiên Ý thì mất Quyền. Nhất là khai sanh ra chủ nghĩa Vô Thần làm hại Nhân Loại.

———————–

36- THỂ TÁNH BAN PHƯỚC

Cha Trời truyền dạy:

   Nầy các con của Ta.

   Các con có nhìn thấy Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Đại Linh Hồn Tối Cao Vũ Trụ Tổ Tiên. Thể Tánh Ban Phước Giáng Họa không ?

Một trăm con Trời đồng đáp rằng:

   Thưa Cha Trời.

   Chúng con không những Thấy rõ. Biết rõ Thể Giác Tánh Tối Cao Tổ Tiên. Là Thể Giác Tánh Giáng Họa, Ban Phước. Tự Nhiên Công Bằng Bình Đẳng không thiên vị nào cả. Tuyệt Đối Công Minh Hóa Công Tạo Hóa. Mà còn Thấy rõ những giáng họa, cũng như ban phước đa năng. Nặng, nhẹ khác nhau. Lớn nhỏ khác nhau. Tùy theo muôn loài vạn vật Tạo Tác Gieo Nghiệp. Mỗi một Hành Động đều Khởi Gieo Nghiệp Số. Tạo Lên Số Phận Mỗi Người. Mỗi Loài. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Những gì mình tạo ra thời mình phải nhận lấy. Không ai nhận thế cho mình. 

Cha Trời khen đúng thế đúng thế:

   Thể Giác Tánh Giáng Họa Ban Phước. Là Thể Giác Tánh Luật tạng Định Luật Thiên Ý. Tự Nhiên. Không thiên vị. Tuyệt Đối Công Bằng Bình Đẳng. Thể Tánh Phản Ứng Đo Lường Giáng Họa. Ban Phước Chính Xác không sai sót mảy lông, nghiệp quả Tốt Xấu muôn loài gieo ra. Thì muôn loài nhận lấy. Không ai nhận lấy thay thế cho mình.

   Thể Tánh Giáng Họa, Ban Phúc. Đại Linh Hồn Vũ Trụ Tổ Tiên. Ở trong mỗi Tiểu Linh Hồn các con trở thành:

–   Quyền Khen Thưởng.

–   Quyền Phạt Tạ.

–   Quyền Phán Xét.

–   Quyền Kết Tội.

–   Quyền Luận Tội.

Quyền Cơ Bản, Thiên Quyền, Nhân Quyền của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Phán Xét, Quyền Hành Xử, Quyền Luận Tội, Quyền Kết Tội Phải Hợp Pháp, Hợp Hiến. Nhất là Theo Thiên ý Công Bằng Xét Xử.

Vi phạm vào những Quyền cơ bản nói trên. Thì coi như vi phạm Thiên Luật. Vi phạm những Quyền cơ bản Tạo Hóa ban cho. Quyền Bất Khả Xâm Phạm. Hể xâm phạm thì coi như Phạm Thiên Luật. Tùy theo nặng, nhẹ, vô tình hay cố ý. Huyền Cơ Thiên Luật xây chuyển giáng họa.

(Luận tội ép Buộc, ép Cung Là Luận Tội Phi Pháp. Không gọi là Quyền Luận Tội. Mà hành vi có tội).

Tóm lại: Quyền là Pháp. Hành Pháp phải đi đôi với Luật. Phạm Luật mất Quyền. Đã mất Quyền thời không còn cái Quyền để xét xử hay buộc tội người khác.

———————–

 

*         *         *

Đây là 36 Phần Thể Giác Tánh Linh Giác Cơ Bản Từ Cội Nguồn Đại Linh Hồn Vũ Trụ LUẬT TẠNG Tối Cao Tổ Tiên. Có Trong Tiểu Linh Hồn Linh Thức Mỗi Con Người. Trở thành Tòa Án Lương Tâm Mỗi Con Người. Cũng như những Quyền Cơ Bản. Mà Tạo Hóa Tổ Tiên Truyền Sang Ban Cho. Những Quyền bất khả xâm phạm.

———————–

 

*              *              *

Hết Chương 2 phần 1 mời xem tiếp Chương 2 Phần 2 Long Hoa Luật Tạng. Bộ Kinh được coi như là Đại Hạm Thuyền. Làm cho nhân loại vượt qua biển khổ trần gian về trời làm chủ vũ trụ dễ dàng không khó mấy. Những ai chỉ cần đọc qua một lần thì coi như không sa đọa xuống các tầng Địa Phủ. Huống chi là hiểu được một hai ý trong kinh, thì coi như vô lượng tội ác tiêu tan, tái kiếp sanh nơi đâu cũng thường đứng đầu thiên hạ. Những gì trong kinh là Đại Quyền, sanh đại Giới. Đại Huệ vì thế mà xuất hiện trong mỗi Linh Hồn con người trở thành Chánh Đẳng Chánh Giác thành Phật Tổ, Thánh Tổ, Tiên Tổ, Thần Tổ, Chúa Tổ.

———————–

SAU ĐÂY LÀ 72 QUYỀN CHÍNH PHỤ

 

CHƯƠNG 2

Phần 2

 72- QUYỀN CHÍNH PHỤ

 1- QUYỀN KHÔNG NÔ LỆ, LỆ THUỘC

THỂ GIÁC TÁNH KHÔNG NÔ LỆ. CỘI NGUỒN TỰ TẠI TỐI CAO ĐẠI LINH HỒN VŨ TRỤ TỔ TIÊN. TRỞ THÀNH QUYỀN KHÔNG NÔ LỆ. LỆ THUỘC. CƠ BẢN THỨC TÁNH CỦA MỖI TIỂU LINH HỒN CON NGƯỜI. QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM.

Quyền Không Nô Lệ. Không Lệ Thuộc phần Quyền Chính Phụ.

–   Quyền Không Lệ Thuộc.

–   Quyền Xả Bỏ Tất Cả.

Và những Quyền phụ khác nữa. Như Quyền Vô Tư. Thanh Nhàn. An Nhàn. Không Vướng Bận. Không Ràng Buộc. Vân vân….

Các phần Quyền Căn Bản Thức Tánh có Quyền liên kết với những Quyền khác nữa. Trong nội thể Pháp Thân Linh Giác Tổ Tiên. Nói Chung 36 phần Quyền Chính 72 phần Quyền Phụ của Thiên Quyền. Nhân Quyền.

Quyền Được Mở Rộng.

Như Quyền:

–   Quyền Tự Trị.

–   Quyền Chủ Trị.

–   Quyền Tự Do Không Vướng Bận. Vân vân…

Cần Lưu Ý: Quyền Pháp thì phải đi đôi với Luật. Nói đến Luật thì phải hiểu căn bản của Luật. Luật sanh ra để bảo vệ Quyền Pháp. Mỗi Hành Pháp phải theo khuôn Phép Pháp Luật.

Những Hành vi trái ngược lại Tòa Án Lương Tâm. Coi như đã vi Phạm Thiên Ý. Cũng chính là vi phạm Thiên Luật Vũ Trụ. Tự Do Hành Động trái Thiên Luật. Thời sẽ bị Bộ Máy Huyền Cơ xây chuyển Hành Xử theo Thể Tánh Tự Nhiên Luật Định giáng họa. Không chừa một ai kể cả Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. 

Quyền không Nô Lệ, Lệ Thuộc. Phát Nguồn từ Thể Tánh. Thượng Tôn. Độc Lập Cội Nguồn Vũ Trụ. Quyền căn bản con người. Bị Nô Lệ, Lệ Thuộc. Có nghĩa là mất đi cái Quyền căn bản Không Nô Lệ, Không Lệ Thuộc Tạo Hóa Ban Cho. Có Quyền đòi lại Quyền đã mất. Quyền Cơ Bản Tạo Hóa Ban Cho. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

———————–

2- QUYỀN THƯỢNG TÔN VÔ THƯỢNG

THỂ GIÁC TÁNH THƯỢNG TÔN VÔ THƯỢNG THỐNG NHẤT CỘI NGUỒN TỐI CAO ĐẠI LINH HỒN VŨ TRỤ TỔ TIÊN. TRỞ THÀNH QUYỀN CƠ BẢN THỨC TÁNH CỦA MỖI TIỂU LINH HỒN CON NGƯỜI. QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM. 

Quyền Thượng Tôn Vô Thượng. Phần Quyền Chính Phụ.

–   Quyền Thống Nhất. Thể Tánh Thống Nhất.

–   Quyền Thống Nhất, Thể Thức Thống Nhất.

Quyền Cơ Bản trong nội Thể Linh Giác kết hợp với những Quyền Khác. Nói chung là 36 phần Quyền Chính 72 phần Quyền Chính Phụ. Thiên Quyền. Nhân Quyền con người.

Quyền Được Mở Rộng:

Như Quyền:

–   Quyền Độc Lập Mưu Sanh.

–   Quyền Độc Lập Khai Sanh.

–   Quyền Độc Lập Chủ Quyền.

–   Quyền Độc Lập Tự Do. Vân vân…

Cần Lưu Ý: Đã nói đến Quyền Pháp thì phải đi đôi Luật. Phạm Luật mất Quyền.

( Mỗi Hành Pháp đều phải theo khuôn Phép Pháp Luật. Những Hành Động trái lại Thiên Ý. Trái lại Tòa Án Lương Tâm. Vi phạm Thiên Ý. Thời sẽ bị Bộ Máy Huyền Cơ xây chuyển . Theo Luật Định Tự Nhiên Cội Nguồn Tối Cao Vũ Tụ, chuyển xây giáng họa).

Quyền Pháp và Luật Định luôn đi song đôi với nhau. Tuy hai mà một.. Tuy Một mà hai. Như Lửa và Ánh Sáng. Như Nước Tánh Ướt. Có Ướt là có Nước. Có Ánh Sáng là có Lửa. Ví như Độc Lập mà mất Tự Do. Thì không còn là Độc Lập nữa. Quyền Thống Nhất luôn đi đôi với Chủ Quyền.

Mất Quyền Thống Nhất Độc Lập Tự Chủ. Thì có Quyền phản Đối. Phản Kháng. Đòi Lại Những Quyền Cơ Bản mà Tạo Hóa Ban Cho, nói chung là 36 phần Quyền Chính 72 phần Quyền Chính Phụ trong Thiên Quyền. Nhân Quyền Luật Tạng Vũ Trụ Cội Nguồn. Những quyền bất khả xâm phạm.

———————– 

3- QUYỀN PHÂN CHIA

THỂ GIÁC TÁNH CỘI NGUỒN TỐI CAO TỔ TIÊN ĐẠI LINH HỒN VŨ TRỤ. GIÁC TÁNH PHÂN CHIA. TRỞ THÀNH QUYỀN PHÂN CHIA. QUYỀN CƠ BẢN THỨC TÁNH MỖI TIỂU LINH HỒN CON NGƯỜI. QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM.

Phần Quyền Chính Phụ.

–   Quyền Phân Chia.

–   Quyền Phân Ly.

–   Quyền Ly Tán.

Quyền Cơ Bản, Thiên Quyền, Nhân Quyền. của mỗi con người. Mỗi Tổ Chức. Mỗi Tập Thể. Quyền Bất Khả Xâm Phạm. Có Quyền Phân Chia, Phân Ly, Ly Tán. Khi không còn phù hợp với nguyện vọng nữa. Công Bằng, Bình Đẳng Trước Luật Định Vũ Trụ.

Có Quyền liên kết với những Quyền khác nữa. Trong nội thể Linh Giác Tổ Tiên. Nói chung là 36 phần Quyền Chính 72 phần Quyền Chính Phụ. Thiên Quyền. Nhân Quyền con người.

Quyền Được Mở Rộng.

Như Quyền:

–   Quyền Phân Chia Quyền Lực.

–   Quyền Phân Chia Chủ Quyền.

–   Quyền Giải Tán Hội Họp.

–   Quyền Cắt, Chia Tự Chủ.

–   Quyền Công Bằng Phân Chia Quyền Lực. vân vân….

Cần Lưu Ý: Những gì Khởi Sanh, đều phải theo Luật. Mới giữ được Quyền của mình, đi vào Quỷ Đạo ổn định. Đại Đạo Tồn Sanh. Sự Khởi Sanh không theo Quy Luật. Định Luật. Là sự Khởi Sanh Đi Ngược lại Thiên Ý, rơi vào Tà Đạo Ác Đạo. Sẽ bị Huyền Cơ Thiên Luật Vũ Trụ xây chuyển hủy diệt giáng họa.

Những Hành Động trái lại Tòa Án Lương Tâm. Thời coi như đã vi phạm Thiên Ý. Phạm Thiên Ý. Thời coi như mất đi Quyền cơ bản Tạo Hóa ban cho. 

Các Quyền cơ bản Tạo Hóa ban cho. Phát Nguồn từ Cội Nguồn Thể Giác Tánh Cội Nguồn tối cao Vũ Trụ. Trở thành Quyền cơ bản con người. Mất đi Quyền Cơ Bản con người. Có nghĩa là mất đi cái Quyền cơ ban Tạo Hóa ban cho. Có Quyền Đòi lại. Sự Công Bằng, về Quyền con người.

Nói chung là Quyền mở rộng liên kết 36 phần Quyền Chính. 72 phần Quyền Chính Phụ. Và những Quyền phụ khác nữa. Trong Luật Tạng Cội Nguồn. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

Chủ nghĩa Độc Tài Độc Trị Là chủ nghĩa hủy hoại Quyền Cơ Bản con người. Hủy hoại Thiên Quyền, Nhân Quyền. Làm cho con người khốn khổ. Vì đã mất đi những Quyền cơ bản Tạo Hóa ban cho. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

———————–

4- QUYỀN BÌNH ĐẲNG

THỂ GIÁC TÁNH CỘI NGUỒN TỐI CAO ĐẠI LINH HỒN VŨ TRỤ TỔ TIÊN. GIÁC TÁNH BAO BỌC. CHỞ CHE TRỞ THÀNH CƠ BẢN THỨC TÁNH CỦA MỖI TIỂU LINH HỒN CON NGƯỜI. QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM.

Phần Quyền Chính Phụ.

–   Quyền Bảo Bọc.

–   Quyền Chở Che.

Và những Quyền Chính Phụ khác, như Quyền Dưỡng, Quyền Nuôi, Quyền Chăm Sóc vân vân…

Những Quyền Cơ Bản Chính Phụ. Có Quyền liên kết với những Quyền khác. Trọng nội thể Pháp Thân Linh Giác Tổ Tiên. Nói chung là 36 phần Quyền Chính 72 phần Quyền Phụ. Thiên Quyền. Nhân Quyền con người. Quyền Được Mở Rộng.

Như Quyền:

–   Quyền Bảo Bọc Tự Nguyện

–   Quyền Che Chở Tự Giác

–   Quyền Phản Kháng Che Chở. Vân vân…

Các Quyền cơ bản liên kết với nhau Thành Văn Quyền nhiều Quyền trong một sự  việc. Vân vân…..

Cần Lưu Ý: Mọi vận động Trường Tồn đều chuyển theo Định Luật Vũ Trụ. Không đi ngược lại Định Luật Vũ Trụ. Nếu đi ngược lại Thiên Luật Vũ Trụ. Thì sẽ bị Huyền Cơ Thiên Luật Vũ Trụ xây chuyển giáng họa hủy diệt. Nói tới Quyền thời phải đi đôi với Pháp. Quyền Pháp thì phải đi đôi với Luật. Mỗi Hành Động. Đều phải Theo Khuôn Phép Mẫu Mực. Định Luật Pháp Tạng Vũ Trụ.

Những Hành Động Trái lại Tóa Án Lương Tâm. Cũng chính là vi phạm Thiên Ý. Tự Hành Động không theo Định Luật Thiên Ý. Phản ngược lại Thiên Ý. Gieo ra Tội Ác. Làm hại Nhân Loại. Làm hạ sự sống. Sẽ bị Bộ máy Huyền Cơ xây chuyển hành xử giáng họa.

Chủ Nghĩa Độc Tài Độc Trị. Đi ngược lại Thiên Ý Cha Trời. Dương nhiên sẽ bị loại. Thay thế vào đó là Đa Nguyên, Thiên Quyền, Nhân Quyền con người. Công Bằng, Bình Đẳng.

 Sự hiện hữu ở thể chế, Độc Tài Độc Trị. Chỉ là thời gian ngắn ngủi. Vì đi ngược lại Thiên Ý. Không theo Định. Luật Trường Tồn mà theo Định Luật Hủy Diệt.

Các Quyền Cơ Bản Phát nguồn từ thể Giác Tánh Tối Cao Cội Nguồn Vũ Trụ. Trở thành Quyền cơ bản con người.

Mất đi Quyền cơ bản con người. Có nghĩa mất đi cái Quyền Tạo Hóa ban cho Cuộc sống rơi vào cảnh khốn khổ. Có Quyền Kháng Cự. Phản Kháng. Khởi Tố đòi lại Quyền đã mất. Quyền cơ bản của mỗi con người.

Nói chung là những phần Quyền Chính, Phụ có Quyền mở rộng 36 phần Quyền Chính, 72 phần Quyền Chính Phụ. Cũng như các Quyền Phụ khác. Trong Luật Tạng Cội Nguồn đi vào đời sống. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

———————–

5- QUYỀN GIAO ƯỚC, HÔN PHỐI, HIỆP ĐỊNH

THỂ GIÁC TÁNH GIAO ƯỚC. HÔN PHỐI, HIỆP ĐỊNH CỘI NGUỒN TỐI CAO ĐẠI LINH HỒN TỔ TIÊN. TRỞ THÀNH QUYỀN CƠ BẢN CHÍNH PHỤ CỦA MỖI TIỂU LINH HỒN CON NGƯỜI. QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM.

Phần Quyền Chính Phụ.

–   Quyền Giao Ước.

–   Quyền Hôn Phối.

–   Quyền Hiệp Định.

Quyền Cơ Bản, Thiên Quyền, Nhân Quyền, của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

Có Quyền kết hợp với những Quyền khác Như Quyền Giao Ước Tự Quản. Quyền Kết Hợp Phối Hợp. Quyền Hiệp Định Liên Minh. Vân vân….

Những Quyền cơ Bản Thiên Quyền, Nhân Quyền đều phát Nguồn từ. Thể Giác Tánh Cội Nguồn Tổ Tiên. Thành Quyền cơ bản Con Người. Khi Quyền  được  liên kết với những Quyền khác nữa. Trong nội thể Pháp Thân Linh Giác Tổ Tiên. Nói chung là 36 phần Quyền Chính. 72 phần Quyền chính phụ. Thiên Quyền. Nhân Quyền con người.

Quyền Được Mở Rộng.

Như Quyền:

–   Quyền Hôn Phối Tự Nguyện.

–   Quyền Giao Ước Tự Do.

–   Quyền Phối Hiệp, Hợp Tác.

–   Quyền Hiệp Định Tự Chủ, vân vân….

Cần Lưu Ý: Đã nói đến Quyền thì phải đi đôi với Pháp.  Quyền Pháp thì phải đi đôi với Luật.

Mỗi Hành Động về Quyền. Đều phải khuôn phép theo Luật Định Vũ Trụ. hiệp theo Thiên Ý. Thì mới được coi như Quyền Bất Khả Xâm Phạm. Còn mỗi Hành Động trái ngược lại Tòa Án  Lương Tâm. Thì coi như đã phạm Thiên Ý. Sẽ bị Bộ Máy Huyền Cơ Thiên Chuyển  hành xử giáng họa.

Các Quyền cơ bản Thiên Quyền, Nhân Quyền con người Phát nguồn từ Thể Giác Tánh Cội Nguồn Vũ Trụ. Trở thành Quyền Cơ bản con người 

Mất đi Quyền cơ bản con người. Có nghĩa là mất đi cái Quyền Tạo Hóa ban cho. Trở thành lệ thuộc nô Lệ khốn khổ. Có quyền Kháng Cự. Phản Kháng. Đòi Lại  sự Công Bằng, Bình Đẳng. Về Quyền cơ bản của mỗi con người. Nói chung là những Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

———————–

6- QUYỀN MƯU SANH, MƯU CẦU

THỂ GIÁC TÁNH MƯU SANH. MƯU CẦU CỘI NGUỒN TỐI CAO ĐẠI LINH HỒN VŨ TRỤ TỔ TIÊN. TRỞ THÀNH QUYỀN MƯU SANH, QUYỀN MƯU CẦU. QUYỀN CƠ BẢN THỨC TÁNH CỦA MỖI LINH HỒN CON NGƯỜI. QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM. 

Phần Quyền Chính Phụ.

–   Quyền Mưu Sanh.

–   Quyền Mưu Cầu.

–   Quyền Nhu Cầu. Vân vân…

Quyền Cơ Bản, Thiên Quyền, Nhân Quyền của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Bất Khả Xâm Phạm. 

Quyền Mưu Sanh. Mưu Cầu. liên kết với những Quyền khác nữa. Trong nội thể Pháp Thân Linh Giác Tổ Tiên. Nói chung là 36 phần Quyền Chính 72 phần Quyền chính phụ. Thiên Quyền, Nhân Quyền con người.

Quyền Được Mở Rộng.

Như Quyền:

–   Quyền Mưu Sanh Lập Nghiệp.

–   Quyền Mưu Cầu Hạnh Phúc.

–   Quyền Mưu Sanh Khai Sáng.

–   Quyền Mưu Cầu Tư Lợi Chân Chính.

–   Quyền Mưu Sanh Tự Do An Lạc. Vân vân…

Cần Lưu Ý: Những quyền Cơ Bản. Thiên Quyền. Nhân Quyền con người là Những Quyền Tạo Hóa Tổ Tiên Ban Cho. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

Quyền Phải đi đôi với Pháp. Pháp Quyền phải đi đôi với Luật. Mỗi Hành Động đều phải theo Khuôn Phép. Không Hành Động trái ngược lại Thiên Ý. Trái ngược lại Tòa Án Lương Tâm. Thì coi như phạm Luật Thiên. Bộ Máy Huyền Cơ Thiên Luật xây chuyển hành xử giáng họa.

Mất đi Quyền Mưu Sanh, Mưu Cầu. Và những Quyền cơ bản khác, có nghĩa là mất đi cái Quyền Tạo Hóa Ban Cho. Rơi vào cuộc sống khốn khổ, cùng đường ngõ cụt. Có Quyền Kháng Cự. Phản Kháng. Đòi Lại sự Công Bằng , Bình Đẳng. Quyền cơ bản Con Người theo Luật Định. Thiên Luật. Trong Luật Tạng Cội Nguồn. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

———————–

7- QUYỀN HỦY DIỆT LOẠI BỎ

THỂ GIÁC TÁNH CỘI NGUỒN. TỐI CAO, ĐẠI LINH HỒN VŨ TRỤ TỔ TIÊN. GIÁC TÁNH HỦY DIỆT LOẠI BỎ, HỦY BỎ. TRỞ THÀNH QUYỀN LOẠI BỎ, HỦY BỎ. QUYỀN CƠ BẢN CỦA MỖI TIỂU LINH HỒN CON NGƯỜI. QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM. 

Phần Quyền Chính Phụ.

–   Quyền Hủy Diệt.

–   Quyền Loại Bỏ.

–   Quyền Sa Thải. Vân vân…

Quyền Cơ Bản, Thiên Quyền, Nhân Quyền, của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

Quyền Hủy Diệt. Loại Bỏ. Sa Thải. Có Quyền liên kết với những Quyền. Trong nội thể Pháp Thân Linh Giác Vũ Trụ Tổ Tiên. Nói chung là 36 phần Quyền Chính 72 phần Quyền Chính Phụ. Và những Quyền Phụ khác nữa. Thiên Quyền. Nhân Quyền con người.

Quyền Được Mở Rộng.

Như Quyền:

–   Quyền Loại Bỏ những Giáo Điều Vi Hiến, Vi Luật.

–   Quyền Đính Chính Sửa Sai, Sửa Đổi, Sửa Lỗi.

Cho Đúng, Cho Hay, Cho Ngay, Cho Đẹp, Cho Tốt. Phù hợp Tòa Án Lương. Thuận Thiên Ý Cha Trời.

Cần Lưu Ý: Quyền Con Người là Quyền phạm vi rất rộng. Quyền Con Người ở phạm vi Cá Nhân. Ở phạm vi Xã Hội. Phạm Vi Đất Nước. Cũng như Quyền Con Người về Địa Cầu. Rộng lớn hơn nữa là Quyền Con Người nơi Vũ Trụ.

Tuy Căn Bản Thiên Quyền, Nhân Quyền có 36 phần Quyền Chính 72 phần Quyền Chính Phụ. Nhưng khi mở rộng liên kết các Quyền. Thì lên đến hàng nghìn, hàng vạn Quyền. Tận cùng là 8 muôn nghìn Quyền. Sự Sống toàn năng toàn giác của Tiểu Linh Hồn. Thiên Quyền, Nhân Quyền con người.

Để khỏi vi phạm về Quyền Con Người. Cũng như sự báo ứng của Nghiệp Quả. Thì tất cả phải đi vào Luật. Thì sự sống mới có ý nghĩa, đi vào Trường tồn Hạnh Phúc. Những gì hành động trái lại Tòa Án Lương Tâm. Phạm Thiên Ý. Dục vọng Mê Muội. Hành động điên cuồng. Gây ra nhiều Tội Ác. Sẽ bị Bộ Máy Huyền Cơ Thiên Luật xây chuyển giáng họa. Theo định Luật Thiên Ý Hóa Công.

———————-

8- QUYỀN THEO, KHÔNG THEO

THỂ GIÁC CỘI NGUỒN TỐI CAO ĐẠI LINH HỒN VŨ TRỤ TỔ TIÊN TỰ CHỦ. THEO, KHÔNG THEO TRỞ THÀNH QUYỀN THEO. KHÔNG THEO. TỪ CHỐI. QUYỀN CƠ BẢN THỨC TÁNH CỦA MỖI TIỂU LINH HỒN CON NGƯỜI. QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM.

Phần Quyền Chính phụ.

–   Quyền Theo.

–   Quyền Không Theo.

–   Quyền Từ Chối. Vân vân

Quyền Cơ Bản, Thiên Quyền, Nhân Quyền của mỗi con người. Mỗi Gia Đình, Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

Quyền Theo. Không Theo. Từ Chối. Liên Kết với những Quyền khác nữa. Trong nội thể Pháp Thân Linh Giác Tối Cao Tổ Tiên. Nói chung là 36 phần Quyền Chính. 72 phần quyền Chính Phụ. Thiên Quyền, Nhân Quyền con người.

Quyền Được Mở Rộng.

Như Quyền:

–   Quyền Tự Nguyện Theo Cha Trời Mẹ Trời.

–   Quyền Tự Chủ Phò Trì Văn Hóa Cội Nguồn.

–   Quyền Từ Chối Không Theo Chủ Nghĩa Vô Thần. Vân vân..  Quyền Tự Tại.

Cần Lưu Ý: Đã nói đến Quyền thời phải đi đôi với Pháp. Đã nói đến Pháp Quyền thì phải đi đôi với Luật. Pháp Hành thời Luật cũng Hiện. Pháp và Luật luôn đi đôi với nhau. Cũng như Thể và Dụng, trong Dụng có Thể. Phạm Luật Mất Quyền. Có Quyền thì phải đúng Luật.

Vì Vậy mỗi Hành Động. Đều phải theo khuôn mẫu Pháp Luật. Hành Động không theo Luật. Thì mất đi cái Quyền cơ bản của chính mình. Vì đã vi phạm Thiên Ý. Tự do Hành Động trái Pháp Luật. Gây ra nhiều Tội Ác. Làm hại Nhân Loại. Làm hại cuộc sống. Huyền Cơ theo Luật Định Thiên Ý xây chuyển Giáng Họa.

Những sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc tùy theo nặng nhẹ, huyền cơ Thiên Ý chuyển xoay hành xử. Theo Định Luật Tự Nhiên Hóa Công.

———————–

9- QUYỀN ĐỐI LẬP, CHỐNG TRẢ

THỂ GIÁC TÁNH CỘI NGUỒN, ĐỐI LẬP. CHỐNG TRẢ TỐI CAO ĐẠI LINH HỒN VŨ TRỤ TỔ TIÊN. TRỞ THÀNH QUYỀN ĐỐI LẬP, CHỐNG TRẢ QUYỀN CƠ BẢN THỨC TÁNH CỦA MỖI TIỂU LINH HỒN CON NGƯỜI. QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM.

Phần Quyền Chính Phụ.

–   Quyền Đối Lập.

–   Quyền Chống Trả.

–   Quyền Phản Kháng. Vân vân…

Quyền Cơ Bản, Thiên Quyền, Nhân Quyền của con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

Quyền Đối Lập. Chống Trả. Phản Kháng. Có Quyền liên kết với những Quyền. Trong nội thể Pháp Thân Linh Giác Vũ Trụ Tổ Tiên. Nói chung là 36 phần Quyền Chính 72 phần Quyền Chính Phụ. Thiên Quyền, Nhân Quyền Con Người.

Quyền Được Mở Rộng.

Như Quyền:

–   Quyền Đối Lập Chính Trị.

–   Quyền Chống Trả Kẻ Thù.

–   Quyền Phản Kháng Áp Bức.

–   Quyền Chống Trả Bất Công.

–   Quyền Thống Nhất, Đồng Thuận Ý Chí. Vân vân…

Cần Lưu Ý: Đã nói đến Quyền thì phải đi đôi với Pháp. Quyền Pháp thì phải đi đôi với Luật. Phạm Luật thì mất Quyền. Cũng như còn Lửa còn Nóng. Hết Lửa hết Nóng. Pháp và Luật luôn song hành nhau tuy hai mà một. Tuy một mà hai. Lửa thì phải Nóng. Mà Nóng là dụng thể của Lửa. Nóng và Lửa không khác gì Pháp và Luật. Hành Pháp mà không theo Quy Luật. Là phạm pháp. Vi Hiến Vi Luật.

Vì vậy mỗi Hành Pháp đều phải theo Khuôn Phép. Mẫu Mực của Luật. Những gì Hành Động trái lại Tòa Án Lương Tâm. Coi như là đã phạm Thiên Ý, cũng có nghĩa là phạm Thiên Luật. Sẽ bị Bộ Máy Huyền Cơ Thiên Luật vũ trụ xây chuyển giáng họa.

Thiên Quyền. Nhân Quyền Con Người. Không phải tự nhiên mà có. Phát Nguồn từ Cội Nguồn Tổ Tiên. Những Quyền Cơ Bản không ai có Quyền ban cho. Hoặc cướp đi. Quyền Bất Khả Xâm Phạm. Trừ khi vi phạm Thiên Ý thì mất Quyền. Bị huyền cơ xoay chuyển đọa lạc luân hồi. Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc Sanh. Tai ương nạn họa khốn khổ. Theo Đinh Luật Thiên Ý Hóa Công Định Luật Vũ Trụ.

———————–

10- QUYỀN TỒN SANH

PHÁP THÂN LINH GIÁC CỘI NGUỒN ĐẠI LINH HỒN TỐI CAO VŨ TRỤ. GIÁC LINH KHÔNG SANH KHÔNG DIỆT. LINH GIÁC TỰ NHIÊN TRƯỜNG TỒN BẤT DIỆT TRỞ THÀNH QUYỀN SỐNG, QUYỀN TỒN SANH CƠ BẢN THỨC TÁNH. CỦA MỖI TIỂU LINH HỒN CON NGƯỜI. QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM.

Phần Quyền Chính phụ.

–   Quyền Sống.

–   Quyền Trường Tồn.

–   Quyền Bảo Tồn.Vân vân…

Quyền Cơ Bản, Thiên Quyền, Nhân Quyền của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

Quyền Sống. Quyền Trường Tồn. Quyền Bảo Tồn, liên kết với những Quyền khác nữa. Trong nội thể Pháp Thân Linh Giác Tối Cao Tổ Tiên. Nói chung là 36 phần Quyền Chính. 72 phần Quyền Chính phụ. Thiên Quyền. Nhân Quyền con người.

Quyền Được Mở Rộng.

Như Quyền:

–   Quyền Sống Tự Do, Sống An Vui, SốngTự Tại.

–   Quyền Sống Không Lệ Thuộc.

–   Quyền Sống Chủ Quyền, Tự Chủ.

–   Quyền Sống Không Theo, Hoặc Theo

–   Quyền Sống Tự Nguyện, Tự Giác. Vân vân..

Sát Sanh hại mạng Phạm Luật. Tôn trọng sanh mạng. Thời phước đức không gì bằng. Muốn hạnh Phúc mà hại người. Bất kể  hậu quả, thời tai hại biết là dường bao. Thiên Ý chính là nhiều Định Luật Vũ Trụ. Trong đó có Luật Nhân Quả. Luật Vay Trả. Gieo nhân nào gặt quả nấy. Gieo Ác Gặt Họa. Gieo Thiện Gặt Phước.

Mất đi Quyền Sống thì rơi vào cảnh Khốn Khổ. Không còn ý nghĩa Sự Sống nữa. Có Quyền phản kháng. Phản Đối. Chống Đối. Đòi lại Quyền Sống. Quyền cơ bản con người Tạo Hóa ban cho. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

———————–

11- QUYỂN HUÂN TẬP TU LUYỆN

PHÁP THÂN LINH GIÁC CỘI NGUỒN ĐẠI LINH HỒN TỐI CAO VŨ TRỤ. THỂ GIÁC TÁNH HUÂN TẬP, TU LUYỆN. TRỞ THÀNH QUYỀN HUÂN TẬP RÈN LUYỆN CƠ BẢN THỨC TÁNH CON NGƯỜI. QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM.

Phần Quyền Chính phụ.

–   Quyền Huân Tập.

–   Quyền Rèn Luyện.

–   Quyền Tu Luyện. Vân vân..

Quyền Cơ Bản, Thiên Quyền, Nhân Quyền của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

Quyền Huân Tập. Rèn Luyện. Tu Luyện liên kết với những Quyền khác nữa. Trong nội thể Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Tổ Tiên. Nói chung là 36 phần Quyền Chính 72 phần Quyền Chính phụ.

Quyền Được Mở Rộng.

Như Quyền:

–   Quyền Huân Tập, Hội Tụ.

–   Quyền Rèn Luyện Ý Chí.

–   Quyền Tu Thiền, Luyện Khí.Vân vân v..

Cần Lưu Ý: Đã nói đến Quyền Pháp thời phải đi đôi với Luật. Tất cả mọi sự Hành Pháp đều phải tuân theo Pháp Luật.  Có như vậy thì mới có Thái Bình An Lạc. Đất Nước Tồn Vong, Độc lập lâu dài. Ổn định Chính Trị Xã Hội. Tất cả Sự Sống Hoạt Động đi vào Khuôn Phép Đạo Luật An Toàn Xã Hội. Tiến tới cảnh Dân Giàu nước mạnh. Xã Hội Công Bằng Bình Đẳng Văn Minh.

Quyền Huân Tập, Rèn Luyện, Tu Luyện. Phát nguồn từ Thể Giác Tánh, Linh Giác Đại Linh Hồn Tối Cao Vũ Trụ Tổ Tiên.

Trở Thành: Quyền Cơ Bản Thức Tánh, của mỗi Tiểu Linh Hồn con người, cũng như con người. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

Có thể nói: Thể Giác Tánh Rèn Luyện của Nước. Trở thành Quyền Bọt Nước. Cũng như sự di truyền Tính của Cha sang con. Những căn bản Thể Tánh những gì Cha có. Thì con cũng có.

Vì Thế: Thể Giác Tánh những gì Đại Linh Hồn Có. Thì Thức Tánh Tiểu Linh Hồn cũng có. Trở thành Quyền cơ bản của mỗi Tiểu Linh Hồn. Là điều Hiển Nhiên, Tự Nhiên. Không có gì là không đúng khoa học. Cái đúng tuyệt đối không gì để cải. 

Tôn trọng Thiên Quyền. Nhân Quyền con người. Là tôn trọng Thiên Tính Tự Nhiên của Cha Ông. Thời không còn sự phước báo nào hơn. Thiên Tánh Ông Cha thành Quyền con cháu. Quyền cơ bản con người.

Nhân Loại con người. Đại đa số còn nằm trong cảnh giới Vô Minh. Bị phiền não Ác Căn che mờ. Nên khó mà nhận thấy rõ Thiên Tánh của Trời chính là Tòa Án Lương Tâm của chính mình. Khi Tòa Án Lương Tâm tỏa sáng. Chính Là Lúc Tiểu Linh Hồn con người trở Thành Phật. Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Hội Nhập Cội Nguồn làm chủ Vũ Trụ. Làm chủ các Tần Trời. An Vui Cực Lạc Hạnh Phúc.

———————–

12- QUYỀN DANH, SẮC 

PHÁP THÂN LINH GIÁC CỘI NGUỒN TỐI CAO VŨ TRỤ. GIÁC LINH DANH, SẮC. TRỞ THÀNH DANH QUYỀN, SẮC TƯỚNG. QUYỀN CƠ BẢN THỨC TÁNH CỦA MỖI TIỂU LINH HỒN. QUYỀN CƠ BẢN CON NGƯỜI.

Phần Quyền Chính Phụ.

–   Danh Quyền.

–   Sắc Quyền.

–   Tướng Quyền.

–   Quyền Nổi Danh.Vân vân v..

Quyền Cơ Bản, Thiên Quyền, Nhân Quyền của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

Danh Quyền. Sắc Quyền. Tướng Quyền liên kết với Quyền khá nữa. Trong nội thể Pháp Thân Linh Giác Tối Cao Tổ Tiên. Nói chung là 36 phần Quyền Chính. 72 phần Quyền Chính Phụ. Thiên Quyền Nhân Quyền con người.

Quyền Được Mở Rộng.

Như Quyền:

–   Quyền Phân Danh Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.

–   Quyền Phân Sắc, Phân Biệt Màu, Phân Biệt Tướng.

–   Quyền Vua, Quan.Vân vân và …

Cần Lưu Ý: Đã nói đến Quyền Pháp thì phải đi đôi với Luật. Nói đến Luật thì nhất quán không gì thay đổi. Mỗi Quyền con người đều phải theo khuôn mẫu Pháp Luật. Từ Luật Định Vũ Trụ, chuyển thành Hiến Pháp Luật Pháp ở đời. Đi vào cuộc sống. Hành Động chính là Hành Pháp. Mà Hành Pháp không theo Luật. Thì sự Hành Động Ấy vi phạm Pháp Luật. Không còn là Quyền nữa.

Mất những Quyền cơ bản Tạo Hóa Ban Cho, thì không còn gì là niềm an vui nữa. Cuộc sống khô khan. Cuộc sống chết. Vô Ý Nghĩa. Có Quyền kháng Cự. Phản Kháng. Đòi lại sự Công Bằng Bình Đẳng. Quyền cơ bản con người mà Tạo Hóa đã ban cho. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

———————–

13- QUYỀN BAO DUNG

PHÁP THÂN LINH GIÁC CỘI NGUỒN TỐI CAO ĐẠI LINH HỒN VŨ TRỤ TỔ TIÊN. LINH GIÁC BAO DUNG THỂ TÁNH BAO TRÙM. TRỞ THÀNH QUYỀN CƠ BẢN THỨC TÁNH CỦA MỖI TIỂU LINH HỒN, CON NGƯỜI. QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM.

Phần Quyền Chính Phụ.

–   Quyền Bao Dung.

–   Quyền Bao Che.

–   Quyền Bảo Bọc.

–   Quyền Bao Trùm. Vân vân v..

Quyền Cơ Bản, Thiên Quyền, Nhân Quyền của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

Quyền Bao Dung, Bao Che, Bảo Bọc. Bao Trùm liên kết với những Quyền khác. Trong nội thể Pháp Thân Linh Giác Tối Cao Vũ Trụ Tổ Tiên. Nói chung là 36 phần Quyền Chính. 72 phần Quyền Chính Phụ. Thiên Quyền. Nhân Quyền con người.

Quyền Được Mở Rộng.

Như Quyền:

–   Quyền Thống Lĩnh Toàn Quyền.

–   Quyền Bao Che Toàn Cõi.

–   Quyền Độc Quyền Điều Hành Chỉ Đạo.

–   Quyền Bảo Bọc, Định Cư, An Cư. Vân vân và ..

Cần Lưu Ý: Những Quyền cơ bản Thiên Quyền, Nhân Quyền con người. Phát Nguồn từ Cội Nguồn Thể Giác Tánh Tối Cao Vũ Trụ. Thành Quyền cơ bản con người THÀNH LUẬT. Đã nói đến Pháp Quyền thì phải đi Pháp Luật. Luật ở đây không phải theo ý Cá Nhân, hay tổ chức Tập thể tự đặt. Mà phải có cơ sở từ Nguồn Cội của Luật. Luật Định theo quy Luật tự nhiên. Có từ Nguồn Cội Vũ Trụ Giác Tánh Hiện Ra. Không có sự thay đổi về những Định Luật nầy. Xuyên suốt từ Vũ Trụ Khai Sanh. Cho đến khi Vũ Trụ mất đi. Khi Vũ Trụ ra đời, thì những Định Luật Thiên Ý xuất hiện trở lại.

Thiên Luật là Định Luật bất di bất dịch. Chỉ có mở rộng. Hoặc khép kín. Nhưng cơ bản Đạo Luật không mất. Tùy theo phạm vi, cuộc sống nhỏ, hẹp. Rộng, lớn. Đa ngành nghề. Nhiều thành phần. Rộng quan hệ. Đa lãnh vực. Nhiều dân tộc. Cho đến liên minh các cường Quốc. Thi nền tảng cơ Bản Thiên Luật Được Mở Rộng. Trở thành Hiến Pháp, Luật Pháp đi vào cuộc sống.

Hiến Pháp, Luật Pháp. Do ý Cá Nhân, Tập Thể đặt ra không theo nền tảng khuôn phép của Đạo Luật thiên Ý Cội Nguồn Vũ Trụ. Thì coi như Hiến Pháp Luật Pháp tạm bợ. Theo xu thế thời thế, không có giá trị về Quyền con người.  Vi Hiến Luật Tạng Thiên Ý.

Một dân tộc Văn Minh xây dựng Hiến Pháp. Luật Pháp. Theo Quy Luật Tự Nhiên phát xuất từ những Luật Định Vũ Trụ. Đi vào cuộc sống chung Toàn Nhân Loại. Cho cả Nhân Loại Trần Gian. Và Chư Thiên trên các cõi Trời. Và định mệnh cho dân tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng làm điều đó. Theo sự chuyển xây Huyền Cơ Tạo Hóa Vũ Trụ.

Là niềm vinh quang cho dân tộc Việt Nam. Đỉnh cao của Hiến Pháp Sống. Luật Pháp Sống, đi vào đời Sống Nhân loại con người. Đưa nhân loại về Trời sống an vui hạnh phúc.

———————–

14- QUYỀN THỐNG NHẤT

PHÁP THÂN LINH GIÁC CỘI NGUỒN TỐI CAO ĐẠI LINH HỒN VŨ TRỤ TỔ TIÊN. GIÁC TÁNH HÒA HỢP THỐNG NHẤT. TRỞ THÀNH QUYỀN CƠ BẢN CỦA MỖI TIỂU LINH HỒN CON NGƯỜI. QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM. 

Phần Quyền Chính Phụ.

–   Quyền Đoàn Kết.

–   Quyền Chung Hội.

–   Quyền Hòa Hợp, Hòa Giải.

–   Quyền Thống Nhất Một Mối. Vân vân v..

Quyền Cơ Bản, Thiên Quyền, Nhân Quyền của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

Quyền Đoàn Kết. Hòa Giải. Chung Hội. Thống Nhất, liên kết với những Quyền khác nữa. Những Quyền trong nội thể Pháp Thân Linh Giác Tối Cao Tổ Tiên. Nói chung là 36 phần Quyền Chính. 72 phần Quyền Chính Phụ. Thiên Quyền. Nhân Quyền con người.

Quyền Được Mở Rộng.

Như Quyền:

–   Quyền Thống Nhất Liên Hiệp.

–   Quyền Hòa Giải, Hòa Hợp Dân Tộc.

–   Quyền Đoàn Kết, Liên Kết.

–   Quyền Chung Hội, Chung Thuyền. Vân vân v..

Cần Lưu Ý: Vũ Trụ Tồn Sanh nhờ đi vào Quỷ Đạo của Luật Tạng. Những gì đi sai Quỷ Đạo Luật Tạng Vũ Trụ đều bị hủy diệt. Và tái sanh làm lại cái mới. Cuộc sống Nhân Loại cũng thế. Cá Nhân Vô Đạo, thì sa đọa. Xã Hội Vô Luật là rối loạn. Là đi vào Hủy Diệt.

Vì Vậy: Mỗi Hành Động đều phải theo khuôn mẫu Pháp Luật. Nhất là khuôn mẫu Luật Định Thiên Ý. Thời không còn gì hay cho bằng. Nhân Loại sẽ được an vui hạnh phúc. Thái bình an lạc.

Các Quyền cơ bản con người. Phát nguồn từ Giác Tánh Tối Cao Cội Nguồn Vũ Trụ. Trở thành Quyền cơ bản con người. Mất quyền Cơ Bản con người. Có nghĩa là Mất đi cái Quyền Tạo Hóa Ban Cho. Cuộc sống rơi vào cảnh Khốn Khổ. Có Quyền Kháng cự. Phản kháng. Khởi Tố. Đòi lại sự Công Bằng, Bình Đẳng. Quyền cơ bản Thiên Quyền. Nhân Quyền con người. Cũng như Quyền Công Bằng Bình Đẳng. Mỗi dân tộc, mỗi Quốc Gia. Trước Luật Định Vũ Trụ. 

Những Hành Động chỉ biết tự lợi cá Nhân. Không theo Luật Định Thiên Ý. Thì nhất định sẽ bị Huyền Cơ xây chuyển giáng họa. Công Bằng, Bình Đẳng trước Thiên Ý Của Trời. Là sự sống Văn Minh Nhất. Tất cả Sự Sống đều được tôn trọng không khác gì cuộc sống Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa trên các cõi trời.

Sự Kết Luật Hiện Hành. Bảo vệ Quyền con người. Cũng như những Hành Vi Sai Phạm phải đi vào bảy yếu tố chính.

1, Vô Tình.

2, Cố Ý.

3, Chủ Động.

4, Sai  Khiến.

5, Chủ Mưu.

6, Lệ Thuộc.

7, Bắt Buộc, Cưỡng Bức.

Thì mới đi vào Minh Chính Văn Minh Cuộc Sống. Phước, Tội. Khen, Phạt rõ ràng.

———————–

15- QUYỀN NGÔN LUẬN

PHÁP THÂN LINH GIÁC CỘI NGUỒN TỐI CAO TỔ TIÊN ĐẠI LINH HỒN VŨ TRỤ. GIÁC TÁNH  THIÊN Ý THIÊN NGÔN LUẬN. TRỞ THÀNH QUYỀN NGÔN LUẬN CƠ BẢN THỨC TÁNH CỦA MỖI TIỂU LINH  HỒN CON NGƯỜI.  QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM.

Phần Quyền Chính Phụ.

–   Quyền Đa Văn.

–   Quyền Lập Luận.

–   Quyền Luận Bàn.

–   Quyền Du Thuyết.

–   Quyền Phản Biện.

–   Quyền Bào Chửa, Luận Hộ. Vân vân … 

Quyền Cơ Bản, Thiên Quyền, Nhân Quyền của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

Quyền Ngôn Luận. Có Quyền liên kết với những Quyền khác nữa. Trong nội Thể Pháp Thân Linh Giác Tối Cao Vũ Trụ Tổ Tiên. Nói Chung là 36 phần Quyền Chính. 72 phần  Quyền chính phụ. Thiên Quyền. Nhân Quyền con người.

Quyền Được Mở Rộng.

Như Quyền:

–   Quyền Tự Do Ngôn Luận.

–   Quyền Lập Đàn Thuyết Giáo.

–   Quyền Bát Bỏ Không Công Nhận.

–   Quyền Tự Chủ Chửa Sai.

–   Quyền Phê Bình Tự Phê.

–   Quyền Tư Do Báo Chí. Vân vân và ..

Những Ngôn Luận trái lại Tòa Án Lương Tâm. Thời coi như đã Phạm Thiên Ý. Tự do ăn nói bừa bãi trái Pháp Luật. Gây ra nhiều tội lỗi , làm hại Nhân Loại, làm hại cuộc sống. Thì sẽ bị Bộ Máy Huyền Cơ xây chuyển hành xử giáng họa.

Quyền Ngôn Luận. Phát nguồn từ Cội Nguồn Giác Tánh Thiên Ý. Thiên Luật. Trở thành Quyền Ngôn Luận cơ bản con người. 

Mất Quyền Tự Do Ngôn Luận. Có nghĩa là mất đi cái Quyền cơ bản Tạo Hóa Tổ Tiên ban cho. Sự Ngôn Luận không còn ý nghĩa. Vì đã mất đi cái Quyền Ngôn Luận. Có quyền Phản Kháng. Kháng Cự, chống đối. Khởi Tố. Nhất là Cầu Lên Ba Ngôi Tối Cao. Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời. Đòi lại Quyền Ngôn Luận đã Mất. Đòi lại sự Công Bằng Bình Đẳng. Quyền cơ bản của mỗi con người. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

———————– 

16- QUYỀN CHỦ LỰC

PHÁP THÂN LINH GIÁC CỘI NGUỒN TỐI CAO ĐẠI LINH HỒN  VŨ TRỤ. GIÁC TÁNH LINH GIÁC CHỦ LỰC. TRỞ THÀNH QUYỀN CHỦ LỰC. QUYỀN CƠ BẢN THỨC TÁNH CỦA MỖI TIỂU LINH HỒN CON NGƯỜI. QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM.

Phần Quyền Chính Phụ.

–   Quyền Điều Hành.

–   Quyền Vận Hành.

–   Quyền Điều Động.

–   Quyền Tác Động. Vân vân v..

Quyền Cơ Bản, Thiên Quyền, Nhân Quyền của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc, Mỗi Đất Nước. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.  

Quyền Chủ Lực  liên kết với những Quyền khác nữa. Trong nội thể Pháp Thân Linh Giác Vũ Trụ Tổ Tiên. Nói Chung là 36 phần Quyền Chính 72 phần Quyền Chính Phụ. Thiên Quyền. Nhân Quyền con người.

Quyền Được Mở Rộng.

Như Quyền:

–   Quyền Điều Hành, Lập Hiến, Lập Pháp.

–   Quyền Cơ Động, Điều Binh Khiển Tướng.

–   Quyền Tác Động, Khai Mở Chủ Quyền.

–   Quyền Điều Động, Chủ Trì Cuộc Họp.Vân vân và …

Cần Lưu Ý: Văn Luật là Văn theo khuôn Phép của Luật. Những Định Luật tuyệt đối A là A không thể nói là B được. Vì vậy thế nào là Mất Quyền. Thế nào là có Quyền. Hành Động trái Pháp Luật, tức là không còn Quyền nữa. Mà là phạm tội. Để đúng nghĩa sự sống Công Bằng, Bình Đẳng. Thì Tất cả sự sống Xã Hội phải theo khuôn phép Hiến Pháp, Luật Pháp. Làm kim chỉ nam cho mọi hành động. Sự Công Bằng, Bình Đẳng trong Hiến Pháp Luật Pháp. Là sự Công bằng Tuyệt Đối. Không còn sự Công Bằng, Bình Đẳng nào hơn.

Sự Hiện Thân của Hiến Pháp, Luật Pháp chân chính phải xuất phát từ Nguồn Cội Giác Tánh Tổ Tiên. Thành Quyền cơ bản Luật con người. 

Không phải phát xuất. Từ Phong Kiến. Đảng Phái. Tôn Giáo. Thể Chế Độc Tài Độc trị có ra. Mà là Phát Nguồn từ Pháp Thân Linh Giác Tối Cao Vũ Trụ. Giác Thể Khai Sanh Tạo Lập lên tất cả. Vật Chất. Tinh Thần. Cũng như các Định Luật Vũ Trụ. Trong năm phần Pháp Thân Định Luật Vũ Trụ. Thiên Tạng. Pháp Tạng. Mật Tạng, Đại Đạo Hiến Tạng. Có phần Luật Tạng Vũ Trụ,  Đạo Luật Tồn Sanh Vũ Trụ.

———————– 

17- QUYỀN VIÊN MÃN TỌA LẠC 

PHÁP THÂN LINH GIÁC CỘI NGUỒN TỐI CAO ĐẠI LINH HỒN VŨ TRỤ TỔ TIÊN. GIÁC TÁNH VIÊN MÃN TỌA LẠC. QUYỀN CƠ BẢN THỨC TÁNH CỦA MỖI TIỂU LINH HỒN CON NGƯỜI. QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM.

Phần Quyền Chính Phụ.

–   Quyền Toại Nguyện.

–   Quyền An Lạc.

–   Quyền Sung Sướng.

–   Quyền Thỏa Mãn. Vân vân …

Quyền Toại Nguyện. Quyền thành đạt. Cái Quyền do công sức của mình Tạo Ra. Làm Nên. Dẫn đến thành công Tọa Nguyện. An Lạc Tinh Thần lẫn Vật Chất. Đỉnh cao của sự  thành công.  Tất cả đều được Như Ý. Không còn gì để mà mong cầu nữa.

Khi chưa được Viên Mãn, An Lạc. Thì Quyền Mong Cầu đóng vai chính. Trên con đường xây dựng tạo lập sự nghiệp. Quyền cơ bản con người . Quyền Bất Khả Xâm Phạm. Hể xâm phạm thì coi như phạm Thiên Ý. Vô Tình. Cố Ý. Chủ Động. Sai Khiến. Chủ Mưu. Lệ Thuộc. Bắt Buộc. Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Huyền cơ Thiên Luật xây chuyển giáng họa.

———————– 

18- QUYỀN ĐỊNH CHẾ, KHỐNG CHẾ

PHÁP THÂN LINH GIÁC CỘI NGUỒN TỐI CAO ĐẠI LINH HỒN VŨ TRỤ TỔ TIÊN. GIÁC TÁNH ĐỊNH CHẾ, KHỐNG CHẾ. TRỞ THÀNH QUYỀN ĐỊNH CHẾ, KHỐNG CHẾ THỨC TÁNH CỦA MỖI TIỂU LINH HỒN CON NGƯỜI. QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM.

Phần Quyền Chính Phụ.

–   Quyền Định Chế.

–   Quyền Khống Chế.

–   Quyền Giam Giữ.

–   Quyền Bắt, Nhốt. Vân vân v…

Quyền Cơ bản, Thiên Quyền, Nhân Quyền của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

Quyền Định Chế. Khống Chế, liên kết với các Quyền khác nữa. Trong nội thể Pháp Thân Linh Giác Tối Cao Tổ Tiên. Nói chung là 36 phần Quyền Chính. 72 phần Quyền phụ. Thiên Quyền. Nhân Quyền con người.

Quyền Được Mở Rộng.

Như Quyền:

–   Quyền Hạn Chế Vi Phạm Pháp Luật.

–   Quyền Khống Chế Bạo Lực.

–   Quyền Định Chế Không Cho Phát Triển.

–   Quyền Chế Tài Xử Phạt, Những Sai Phạm. Vân vân …

Nói đến Quyền Pháp thời phải đi đôi với Luật. Mỗi Hành Động phải theo khuôn mẫu Pháp Luật. Thì cái Quyền con người không mất. Hành Động Phạm Luật thời không gọi là Quyền nữa. Mà là có tội, phạm tội. Dù cho đó là những người đang thi hành Pháp Luật.

———————–

19- QUYỀN GIÁO DỤC

PHÁP THÂN LINH GIÁC CỘI NGUỒN TỐI CAO TỔ TIÊN ĐẠI LINH HỒN VŨ GIÁC TÁNH GIÁO DỤC. TRỞ THÀNH QUYỀN TRUYỀN DẠY. QUYỀN CƠ BẢN THỨC TÁNH CỦA MỖI TIỂU LINH HỒN CON NGƯỜI. QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM.

Phần Quyền Chính.

–   Quyền Giáo Dục.

–   Quyền Truyền Đạt.

–   Quyền Chỉ Dạy.

–   Quyền Bày Vẽ. Vân vân v…

Quyền Cơ Bản, Thiên Quyền, Nhân Quyền của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

Quyền Giáo Dục. Truyền Đạt. Chỉ Dạy. Bày Vẽ, liên kết các Quyền trong nội Tối Cao Giác Linh Vũ Trụ. Nói chung là 36 phần Quyền Chính. 72 phần Quyền Chính phụ.  Thiên Quyền. Nhân Quyền con người.

Quyền Liên Thông Mở Rộng.

Như Quyền:

–   Quyền Tự Do Giáo Dục.

–   Quyền Tự Chủ Giáo Dục.

–   Quyền Khai Sáng, Chỉ Dạy.

–   Quyền Dìu Dắt, Bày Vẽ. Vân vân v…

Quyền cơ bản của mỗi con người. Phát xuất từ Thể Giác Tánh Tối Cao Vũ Trụ Tổ Tiên. Trở thành Quyền cơ bản con người. Mất Quyền cơ bản con người. Có nghĩa là mất đi cái Quyền Thiêng Liêng Quyền Tạo Hóa ban cho. Có Quyền phản kháng. Kháng Cự. Khởi tố lên Ba Ngôi Tối Cao Vũ Trụ. Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời. Nhất là khởi tố lên Công Lý Nhân Quyền Quốc Tế Thì nhất định có sự Linh Ứng. Cũng như sự hiệu quả. Huyền cơ Vũ Trụ xây chuyển Trả lại sự Công Bằng, Bình Đẳng Luật Định Tạo Hóa.

Dùng Quyền Lực. Bạo Lực, ngăn cấm. Tước đi những Quyền cơ bản Tạo Hóa Ban Cho. Là vi phạm Thiên Ý. Những Vi Phạm Vô Tình. Cố Ý. Chủ Động. Chủ Mưu. Lệ Thuộc. Bắt Buộc. Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhe. Huyền Cơ Thiên Luật xây chuyển hành xử giáng họa.

———————- 

20- QUYỀN HAY, BIẾT

PHÁP THÂN LINH GIÁC CỘI NGUỒN TỐI CAO ĐẠI LINH HỒN VŨ TRỤ TỔ TIÊN. GIÁC TÁNH ĐỐI ĐẢI, ĐỐI XỬ TRỞ THÀNH QUYỀN CƠ BẢN ĐỐI ĐÃI, ĐỐI XỬ THỨC TÁNH CỦA MỖI TIỂU LINH HỒN CON NGƯỜI. QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM.

Phần Quyền Chính Phụ.

–   Quyền Đối Đãi.

–   Quyền Đối Xử.

–   Quyền Đối Địch.

–   Quyền Đối Chất.

–   Quyền Đối Chiếu.Vân vân …

Quyền Cơ Bản, Thiên Quyền, Nhân Quyền của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

Quyền Đối Đãi. Đối Xử. Đối Chiếu. Đối Chất. Kết hợp những Quyền Cơ Bản khác. 36 phần Quyền Chính 72 phần Quyền Chính Phụ. Thiên Quyền, Nhân Quyền con người.

Quyền Được Mở Rộng.

Như Quyền:

–   Quyền Phản Bác, Đối Xử.

–   Quyền Biện Luận, Đối Chiếu.

–   Quyền Chống Lại, Đối Địch. Vân vân v…

Bảo Vệ Thiên Quyền. Nhân Quyền. Quyền cơ bản con người là đều nên làm. Cần phải làm. Mất những Quyền cơ bản thời không ra con người nữa. Nhất là hành vi đi ngược lại những Quyền cơ bản con người. Vi phạm Thiên Ý. 

Nói đến Quyền thì phải đi đôi với Luật. Phạm Luật mất Quyền. Trở thành có tội. Quyền trong Luật. Luật Trong Quyền. Pháp Luật là Định Luật khuôn phép. Theo một lịch trình định Luật Tự Nhiên. Hể có Lửa thời có Nóng. Hể có Nước thì có Ướt. Hể có Vật thì có Chất. Có đánh thời hiện Tiếng Vang. Không đánh thời không có Tiếng Vang. Vì vậy mỗi Hành Động đều phải theo khuôn phép Pháp Luật. Thì Cái Quyền mới còn. Bằng ngược lại đi sai Quy Luật. Thì cái Quyền không còn biến mất.

Những Hành Động trái lại Luật Định Tự Nhiên. Trái ngược lại Tòa Án Lương Tâm. Hành Động làm càn không theo Hiến Pháp, Luật Pháp. Gây ra nhiều Tội Lỗi. Làm hại Nhân Loại, làm hại cuộc sống. Sẽ bị Bộ Máy Huyền Cơ xây chuyển hành xử giáng họa.

Dùng Quyền Lực. Bạo Lực ngăn cấm những Quyền cơ bản con người. Tước đi. Trù dập. Thì coi như có Tội với con người.. Có Tội Với Trời.

Mất những Quyền cơ bản con người. Có nghĩa là mất đi Quyền Tạo Hóa ban cho. Có Quyền kháng Cự. Phản Kháng. Đòi lại. Khởi Tố lên Ba Ngôi Tối Cao Vũ Trụ. Đòi lại sự Công Bằng Bình Đẳng về Quyền Cơ Bản con người, mà Tạo Hóa Ban Cho Cũng như tố cáo, khởi tố lên Công Lý Nhân Quyền Thế Giới. Nhất định linh ứng chuyển xây trả lại Công Bằng sự sống.

———————–

21- QUYỀN PHÁT TRIỂN 

PHÁP THÂN LINH GIÁC CỘI NGUỒN TỐI CAO ĐẠI LINH HỒN VŨ TRỤ TỔ TIÊN. GIÁC TÁNH PHÁT TRIỂN. TRỞ THÀNH QUYỀN CẠNH TRANH. CỦA MỖI TIỂU LINH HỒN CON NGƯỜI. QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM.

Phần Quyền Chính Phụ.

–   Quyền Phát Triển.

–   Quyền Cạnh Tranh.

–   Quyền Hơn, Thua.

–   Quyền Thành, Bại.Vân vân …

Quyền Cơ Bản, Thiên Quyền, Nhân Quyền của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

Quyền Phát Triển, Cạnh Tranh. Hơn. Thua liên kết với những Quyền khác nữa. Trong nội thể Pháp Thân Linh Giác Tối Cao Cội Nguồn Tổ Tiên. Nói chung là 36 phần Quyền Chính. 72 phần Quyền Chính Phụ. Thiên Quyền, Nhân Quyền con người.

Quyền Được Mở Rộng.

Như Quyền:

–   Quyền Tự Do Phát Triển Nghiêng Cứu.

–   Quyền Tự Do Cạnh Tranh, Lập Luận.

–   Quyền Hơn Thua Bao Biện Lẽ Phải.

–   Quyền Đối Chấp Công Tố Xét Xử.Vân vân …

Nhân Quyền. Thiên Quyền Là Quyền Sở Hửu về Quyền con người. Quyền liên Thông Bản thể Tổ Tiên. Quyền Bất Khả Xâm Phạm. Hể Xâm Phạm thì coi như phạm Thiên Luật.

Sự nhận thức về Quyền con người. Thiên Quyền, Nhân Quyền. Cũng như sự Đúng, Sai về Quyền. Đúng Luật hay phạm Luật. Đi Ngược lại Thiên Ý, Hay Thuận Thiên Ý. Tự Quyết Định vận mệnh cho chính mình. Gia Đình Mình. Dân Tộc Mình. Tổ Quốc Đất Nước Mình.

Sự nghiêm cấm, đặt ra nhiều Luật Lệ không theo khuôn phép quy Luật Tự Nhiên. Độc Tài Độc Trị. Làm cho Nhận Thức về Quyền con người sai Đường Lạc Hướng. Dẫn đến sai phạm Luật Thiên. Tai Họa Trùng Trùng. Nhân Loại khó mà trở về Trời. Phần đông sa đọa xuống các Tầng Địa Phủ. Chịu nhiều sự khốn khổ vô biên.

Cần Lưu Ý: Không sự sống nào mà sống ngoài Vũ Trụ. Nên tất cả sự sống đều có liên quan với  nhau. Tác động vào nhau. Trong đó có cả mặt Lợi mặt Hại. An Lạc Hạnh Phúc. Hay hiểm họa tai ương trùng trùng. Là do tự chính mình Tạo ra cả. Gieo Giống nào trổ Giống Nấy. Gieo Ác Gặt Ác, gieo Thiện Gặt  Thiện. Không gì thoát khỏi Luật Định Quy Luật Hóa Công Vũ Trụ. Vì vậy mỗi Hành Động phải theo khuôn phép Pháp Luật Hiện Hành. Thuận Thiên Ý, sống đúng Quyền Cơ Bản con người. Quyền Tạo Hóa Ban Cho. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

Những Hành Động nghịch Thiên Ý. Trái lại Tòa Án Lương Tâm. Gây ra nhiều tội lỗi. Làm hại nhân loại con người, làm hại cuộc sống. Những sai phạm. Vô Tình, Cố Ý. Chủ Động, Sai Khiến. Chủ Mưu, Lệ Thuộc. Bắt Buộc, Cưỡng Bức, tùy theo nặng, nhẹ. Sẽ bị Bộ Máy Huyền Cơ xây chuyển hành xử.

———————–

22- QUYỀN BAN THƯỞNG

PHÁP THÂN LINH GIÁC CỘI NGUỒN ĐẠI LINH HỒN VŨ TRỤ TỔ TIÊN. GIÁC TÁNH BAN THƯỞNG TRỞ THÀNH QUYỀN BAN CHO CƠ BẢN THỨC TÁNH CỦA MỖI TIỂU LINH HỒN CON NGƯỜI. QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM. 

Phần Quyền Chính Phụ.

–   Quyền Ban, Thưởng.

–   Quyền Khen, Tặng.

–   Quyền Phân Phát.

–   Quyền Cho Chát.

Vân vân …

Quyền Cơ Bản, Thiên Quyền, Nhân Quyền, của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Một Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Bất Khả Xâm Phạm. 

Quyền Ban. Thưởng. Khen, Tặng, liên kết với những Quyền khác nữa. Trong nội thể Pháp Thân Linh Giác Tối Cao Vũ Trụ Tổ Tiên.  Nói chung là 36 phần Quyền Chính. 72 phần  Quyền Chính Phụ.  Thiên Quyền, Nhân Quyền  con  người.

Quyền Được Mở Rộng.

Như Quyền:

–   Quyền Khen Thưởng. Người có Công trong Văn Hóa Cội Nguồn.

–   Quyền Ban Cho. Quyền Khai Lập.

–   Quyền Tặng Cho. Quyền Làm Chủ.

–   Quyền Giao Cho. Quyền Thừa Kế.

–   Quyền Trao Thưởng, Khen Thưởng.Vân vân  …

Quyền cơ bản con người. Phát nguồn từ Giác Tánh Tối Cao. Cội Nguồn Đại Linh Hồn Vũ Trụ Tổ Tiên. Trở thành Quyền Cơ Bản Tiểu Linh Hồn Con Người. Quyền Bất Khả Xâm Phạm. Mất đi những Quyền cơ bản. Thiên Quyền, Nhân Quyền. Có nghĩa là mất đi cái Quyền cơ bản Tạo Hóa ban cho. Có Quyền Phản Kháng. Kháng Cự. Phản Đối. Đòi lại sự Công Bằng. Quyền cơ bản mỗi con người. Mà ai cũng như ai. Bình Đẳng Trước Luật Định Vũ Trụ.

———————–

23- QUYỀN AN NGHỈ

PHÁP THÂN LINH GIÁC CỘI NGUỒN TỐI CAO ĐẠI  LINH HỒN VŨ TRỤ TỔ TIÊN. GIÁC TÁNH AN NGHỈ TRỞ THÀNH QUYỀN AN NGHỈ, AN DƯỠNG. QUYỀN CƠ BẢN THỨC TÁNH CỦA MỖI TIỂU LINH HỒN CON NGƯỜI. QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM.

Phần Quyền Chính Phụ.

–   Quyền An Nghỉ.

–   Quyền An Dưỡng.

–   Quyền An Phận.

–   Quyền Nghỉ Dưỡng.Vân vân …

Quyền An Nghỉ. An Dưỡng. An Phận. Nghỉ Dưỡng, liên kết với những Quyền khác nữa. Trong nội thể Pháp Thân Linh Giác Tối Cao Tổ Tiên. Nói chung là 36 phần Quyền Chính. 72 phần Quyền Chính Phụ. Thiên Quyền, Nhân Quyền con người.

Quyền Được Mở Rộng.

Như Quyền:

–   Quyền An Dưỡng Tự Do.

–   Quyền An Nghỉ Tự Nguyện.

–   Quyền Tự Chủ An Dưỡng.

–   Quyền An Hưởng Độc Lập. Vân vân …

Tất cả sự sống trong Vũ Trụ đều phải theo Định Luật Vũ Trụ. Định Luật Khổ. Định Luật Vui. Định Luật Phước. Định Luật Họa. Định Luật Nhân Duyên. Định Luật Nhân Quả. 

Thiên Ý chính là vô số Định Luật. Quyền Sở Hữu Chung cho tất cả sự sống, trong đó có con người. Quyền Chủ Sở Hữu Định Luật Vũ Trụ.

Nói về Thiên Quyền, Nhân Quyền, thời Ai cũng như Ai về Quyền con người. Cái Quyền của sự sống. Cái Quyền đi đôi với Luật sự sống. Vì vậy mỗi Hành Động phải theo khuôn phép Mẫu Mực Pháp Luật. Hành động vi Pháp Luật là Hành Động tội lỗi. Gây lối loạn trật tự sự sống Vũ Trụ. Xã Hội. Cũng như rối loạn sự sống con người.

Ngôi Nhà Chung Vũ Trụ. Không Phải là Ngôi Nhà Vô Chủ. Mà Là Cha Trời đã giao Quyền cho Con Cái. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Một trăm người con Trời. Tối Cao Ông Bà Tổ Tổ Tổ. Chiếu theo Thiên Ý Hành Đạo, thay Cha Trời Công Bằng xét xử.

———————–

24- QUYỀN PHẢN HỒI

PHÁP THÂN LINH GIÁC CỘI NGUỒN ĐẠI LINH HỒN TỐI CAO TỔ TIÊN VŨ TRỤ GIÁC TÁNH PHẢN HỒI TRỞ THÀNH QUYỀN PHẢN HỒI. QUYỀN TRỞ VỀ. QUYỀN CƠ BẢN THỨC TÁNH CỦA MỖI TIỂU LINH HỒN CON NGƯỜI. QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM.

Phần Quyền Chính Phụ.

–   Quyền Trở Về.

–   Quyền Trở Lại.

–   Quyền Hồi Hương. Vân vân v…

Quyền Trở Về. Trở Lại. Hồi Hương liên kết với những Quyền khác nữa. Trong nội thể Pháp Thân Linh Giác Tối Cao Tổ Tiên. Nói chung là 36 phần Quyền Chính 72 phần Quyền Phụ. Thiên Quyền, Nhân Quyền con người.

Quyền Được Mở Rộng.

Như Quyền:

–   Quyền Tự Do, Trở Về Cố Hương.

–   Quyền Trở Lại, Hội Luận, Trao Đổi.

–   Quyền Phản Hồi Đúng, Sai. Vân vân và …

Sự sống con người là sự sống nói về Quyền. Quyền  Phát xuất từ nguồn cội Giác Tánh Linh Giác Cội Nguồn Tối Cao Đại Linh Hồn Vũ Trụ Tổ Tiên. Trở thành Quyền cơ bản con người. Mất đi Quyền cơ bản con người. Có nghĩa là mất đi cái Quyền cơ bản Tạo Hóa ban cho. 

Có Quyền Kháng Cự. Phản Kháng. Khởi Tố. Đòi lại, sự Công Bằng, Bình Đẳng. Quyền Cơ Ban của mỗi con người. Trong Luật Tạng Cội Nguồn. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

———————– 

25- QUYỀN QUYẾT ĐỊNH

PHÁP THÂN LINH GIÁC CỘI NGUỒN TỐI CAO ĐẠI LINH HỒN TỔ TIÊN VŨ TRỤ GIÁC TÁNH QUYẾT ĐỊNH TRỞ THÀNH QUYỀN QUYẾT ĐỊNH. CHỈ ĐỊNH. QUYỀN CƠ BẢN THỨC TÁNH CỦA MỖI TIỂU LINH HỒN CON NGƯỜI. QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM.

Phần Quyền Chính Phụ.

–   Quyền Quyết Định.

–   Quyền Tự Quyết.

–   Quyền Chủ Định.

–   Quyền Chỉ Định. Vân vân v…

Quyền cơ bản, Thiên Quyền, Nhân Quyền của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

Quyền Quyết Định. Chỉ Định. Tự Quyết, liên kết với những Quyền khác nữa. Trong nội thể Pháp Thân Linh Giác Tối Cao Tổ Tiên. Nói chung là 36 phần Quyền Chính. 72 phần Quyền Chính Phụ. Thiên Quyền, Nhân Quyền con người.

Quyền Được Mở Rộng.

Như Quyền:

–   Quyền Tự Chủ, Tự Quyết.

–   Quyền Chủ Quyền Tự Quyết.

–   Quyền Quyết Định Khai Sáng.

–   Quyền Đồng Thuận Chấp Nhận.

–   Quyền Bác Bỏ Không Thừa Nhận.

Vân vân …

Cần Lưu Ý: Luật luôn đi đôi. Mặt Trái, Mặt Phải. Tội và không Tội. Được Phép và không được Phép. Nhưng trên căn bản đều phải đúng Luật. Nói đến Luật, là nói đến Quyết Định mọi vấn đề Vận Động trong cuộc sống. Đi vào Quy Trình khuôn phép Pháp Luật. Từ Hiến Pháp phổ quát thành Luật Pháp. Những Điều Luật Hiện Hành, đi vào đời sống. Phải theo khuôn phép mở rộng của Hiến Pháp. Ngoài Hiến Pháp không có Luật Pháp. Mỗi Quyền của Hiến Pháp khi mở rộng Luật Pháp lên đến cả trăm Điều.

Những Quyền cơ bản con người. Phát nguồn từ Thể Giác Tánh Chủ Đạo Tối Cao Cội Nguồn Vũ Trụ Tổ Tiên. Trở thành Quyền cơ bản con người. Không phải tự đặt mà có. Mất đi Quyền cơ bản con người. Có nghĩa là mất đi cái Quyền Tạo Hóa ban cho. Có Quyền Phản Kháng. Phản Đối. Kháng Cự. Khi Bị Mất Quyền. Đòi lại Sự Công Bằng Bình Đẳng. Trong Luật Tạng Cội Nguồn. Quyền Bất  Khả Xâm Phạm. 

Những Hành Vi Trái Lại Tòa Án Lương Tâm. Hành Động trái Pháp Luật. Thời coi như không còn Quyền. Mà là Tội. Người Có Tội đã mất Quyền.

———————–

26- QUYỀN AN VỊ

PHÁP THÂN LINH GIÁC CỘI NGUỒN TỐI CAO ĐẠI LINH HỒN VŨ TRỤ TỔ TIÊN. GIÁC TÁNH AN VỊ TRỞ THÀNH QUYỀN NGÔI VỊ THỨC TÁNH CỦA MỖI TIỂU LINH HỒN CON NGƯỜI. QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM.

Phần Quyền Chính Phụ.

–   Quyền An Vị.

–   Quyền Ngôi Vị  Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.

–   Quyền Tổng Thống.

–   Quyền Vương, Quan. Vân vân v…

Quyền cơ bản, Thiên Quyền, Nhân Quyền, của mỗi con người. Mỗi Gia Đình, Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

Quyền An Vị, Ngôi Vị,  liên kết với những Quyền khác nữa. Trong nội thể Pháp Thân Linh Giác Tối Cao Tổ Tiên. Nói chung là 36 phần Quyền Chính. 72 phần Quyền Chính Phụ. Thiên Quyền, Nhân Quyền con người.

Quyền Được Mở Rộng.

Như Quyền:

–   Quyền An Vị Tư Hữu Tư Nhân.

–   Quyền Ngôi Vị, Sở Hữu Thừa Kế.

–   Quyền An Vị Sở Hữu Tư, Công.

–   Quyền Ngôi Vị, Đại Diện Công Hữu.

–   Quyền Ngôi Vị Tự Quản, Kinh Doanh.

Vân vân… 

Cần Lưu Ý: Không có Quyền nào mà không đi đôi với Luật. Hể đúng Luật thì thành Quyền. Hể phạm Luật thì mất Quyền.

Các Quyền cơ bản con người, phát nguồn từ thể Giác Tánh Hóa Công Tạo Hóa Tối Cao Tổ Tiên. Trở thành Quyền cơ bản con người. Mất Quyền Sở Hữu, những Quyền Cơ Bản Con Người.  Có nghĩa là mất đi cái Quyền Tạo Hóa ban cho. Cuộc sống đi vào khốn khổ. Có Quyền đòi lại khi mất đi. Có Quyền Phản Đối. Phản Kháng khi bị trù dập. Do  thể chế Chủ Nghĩa Cá Nhân. Đảng Phái. Độc Tài Độc Trị tự đặt ra những điều luật giáo điều vô lý.

Quyền Sở Hữu những Quyền cơ bản của mỗi con người là Quyền có Nguồn có Cội. Trong Luật Tạng Cội Nguồn. Quyền Bất Khả Xâm Phạm. Những Sai Phạm. Vô Tình. Cố Ý. Chủ Động, Sai Khiến. Chủ Mưu. Lệ Thuộc. Bắt Buộc. Cưởng Bức, tùy theo nặng nhẹ. Huyền Cơ Xoay Chuyển Giáng Họa.

———————-

27- QUYỀN VẬN HÀNH

PHÁP THÂN LINH GIÁC CỘI NGUỒN ĐẠI LINH HỒN TỐI CAO VŨ TRỤ TỔ TIÊN. GIÁC TÁNH LUÂN CHUYỂN VẬN HÀNH. TRỞ THÀNH QUYỀN VẬN HÀNH. ĐIỀU ĐỘNG. QUYỀN CƠ BẢN THỨC TÁNH CỦA MỖI TIỂU LINH HỒN CON NGƯỜI. QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM.

Phần  Quyền Chính Phụ.

–   Quyền Điều Hành.

–   Quyền Vận Hành.

–   Quyền Điều Động.

–   Quyền Cơ Động. Vân vân…

Quyền Cơ Bản, Thiên Quyền, Nhân Quyền của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

Quyền Vận Hành. Điều Hành. Cơ Động. Bạo Động. Có Quyền liên kết với những Quyền khác nữa. Trong nội thể Luật Tạng, Pháp Thân Linh Giác Tối Cao Tổ Tiên. Nói chung là 36 phần Quyền Chính, 72 phần Quyền Chính Phụ. Thiên Quyền, Nhân Quyền con người.

Quyền Được Mở Rộng.

Như Quyền:

–   Quyền Tự Chủ, Điều Động.

–   Quyền Triển Khai, Luật Định.

–   Quyền Luân Chuyển Nhân Sự.

–   Quyền Chuyển Đổi Thể Chế.

–   Tổng Quyền Điều Hành Thể Chế.

Vân vân và … 

Cần Lưu Ý: Pháp Quyền và Điều Luật. Đều phải hợp Hiến, hợp Pháp. Nhà Nước Pháp Quyền là Nhà Nước không có sự Độc Tài Độc Trị. Mà là Nhà Nước Hiến Pháp, Luật Pháp. Đạo Pháp là trên hết. Nhà Nước có nền tảng Luật Tạng. Thiên Quyền, Nhân Quyền con người. Những Định Luật phát nguồn Từ Tạo Hóa. Cội Nguồn của tất cả sự sống. Trở thành Thiên Luật Vũ Trụ. Thiên Ý Cha Trời. Mà Tòa Án Lương Tâm chính là thành Viên, trong Luật Tạng Vũ Trụ. Vì thế Luật Pháp Chân Chính luôn kế hiệp Lương Tâm con người. Nói chung là hợp lòng người. Cũng chính là hợp lòng Trời.

Tóm lại: Quyền chính là Pháp. Pháp Quyền phải đi đôi với Luật. Phạm Luật mất Quyền. Không phạm Luật mà mất Quyền. Có Quyền đòi lại Quyền cơ bản con người. Quyền Tạo Hóa ban cho. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

———————–

28- QUYỂN PHÂN PHỐI

PHÁP THÂN LINH GIÁC CỘI NGUỒN TỐI CAO ĐẠI LINH HỒN VŨ TRỤ TỔ TIÊN. GIÁC THÂN PHÂN PHỐI. TRỞ THÀNH QUYỀN PHÂN PHỐI. QUYỀN CƠ BẢN THỨC TÁNH CỦA MỖI TIỂU LINH HỒN QUYỀN CON NGƯỜI. QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM.

Phần Quyền Chính Phụ.

–   Quyền Phân Chia.

–   Quyền Phân Định.

–   Quyền Phân Công.

–   Quyền Phân Bổ.

Vân vân v…

Quyền cơ bản, Thiên Quyền, Nhân Quyền của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

Quyền Phân Phối. Chi Phối. Phân Công. Phân Bổ,  liên kết với những Quyền khác nữa. Trong nội thể Pháp Thân Linh Giác Tối Cao Luật Tạng Cội Nguồn. Nói chung là 36 phần Quyền Chính. 72 phần Quyền Chính Phụ. Thiên Quyền, Nhân Quyền con người.

Quyền Được Mở Rộng.

Như Quyền:

–   Quyền Phân Chia Quyền Lực.

–   Quyền Phân Phối, Nhu Cầu.

–   Quyền Phân Bố, Công Việc.

–   Quyên Phân Định Đất Đai.

–   Quyền Phối Hợp, Thống Nhất.

Vân vân và …

Cần Lưu Ý: Hiến Pháp. Thiên Quyền, Nhân Quyền Phát Nguồn từ  Luật Tạng Vũ Trụ. Giác Tánh Tổ Tiên. Thành Quyền Cơ Bản con người. Ví như Giác Tánh Nước. Trở thành Quyền Bọt Nước. Nói đến Pháp thời phải đi đôi với Luật. Pháp  Luật trong khuôn phép của Pháp Luật. Thì mới thể hiện được cái Quyền. Quyền trong Luật. Luật trong Quyền.

Những Giáo Điều. không theo khuôn phép của Luật. Mà chỉ theo Độc Tài Độc Trị tư lợi, bè nhóm, cá nhân. Thì không gọi là Quyền nữa. Mà gọi là Bạo Lực. Quyền áp chế mà thôi. Vi Pháp. Vi Hiến. Vi Luật. Phạm luật Tự Nhiên Vũ Trụ. Thời coi như phạm tội. Vì hành sự ngược lại Thiên Ý Cha Trời.

Các Quyền cơ bản con người, phát nguồn. Từ Giác Tánh Cội Nguồn Tối Cao Vũ Trụ Tổ Tiên. Trở thành Quyền căn bản con người. Mất đi Quyền cơ bản con người.. Có nghĩa là mất đi cái Quyền cơ bản Tạo Hóa ban cho. Quyền sống. Quyền Tồn Tại. Quyền Phát Triển. Có Quyền Kháng Cự. Phản Kháng. Đòi lại sự Công Bằng, Bình Đẳng. Quyền cơ bản của mỗi con người. Trong Luật Tạng Cội Nguồn Vũ Trụ Tổ Tiên Cha Ông.

———————– 

29- QUYỀN ĐỒNG THUẬN

PHÁP THÂN LINH GIÁC CỘI NGUỒI TỐI CAO ĐẠI LINH HỒN VŨ TRỤ TỔ TIÊN.  GIÁC TÁNH  ĐỒNG THUẬN. TRỞ THÀNH QUYỀN ĐỒNG THUẬN. QUYỀN CƠ BẢN THỨC TÁNH CỦA MỖI TIỂU LINH HỒN CON NGƯỜI. QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM.

Phần  Quyền Chính Phụ.

–   Quyền Đồng Thuận.

–   Quyền Đồng Tình.

–   Quyền Đồng Lòng.

–   Quyền Đồng Tâm. Vân vân v…

Quyền Cơ Bản, Thiên Quyền, Nhân Quyền của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

Quyền Đồng Thuận. Đồng Lòng, Đồng Tâm, liên kết với những Quyền khác nữa. Trong nội thể Luật Tạng Vũ Trụ Pháp Thân Linh Giác Tối Cao Tổ Tiên. Nói chung là 36 phần Quyền Chính, 72 phần Quyền Chính Phụ. Thiên Quyền, Nhân Quyền con người.

Quyền Được Mở Rộng.

Như Quyền:

–   Quyền Liên Kết, Đồng Thuận.

–   Quyền  Đồng Thuận, Tự Chủ, Hòa Hợp.

–   Quyền Đồng Tâm, Chung Hưởng An Lạc.

–   Quyền Đồng Lòng, Hợp Tác Lẫn Nhau.

Vân vân và …

Cần Lưu Ý: Nói đến Hiếp Pháp là nói đến Quyền. Quyền chính là Hiến Pháp. Hiếp Pháp Thiên Quyền, Nhân Quyền. Bảo vệ Quyền cũng có nghĩa là bảo vệ Hiến Pháp. Luật Tạng Quyền chính là Hiến Pháp. Tự Nhiên không thay đổi. Chỉ Phổ quát Rộng, Hẹp, Lớn, Nhỏ. Nhiều, Ít. Theo Luật Định. Nhân Duyên. Tự Nhiên. Nhân Quả. Chuyển theo Ngẫu Nhiên, Tất Nhiên. Đương Nhiên. Hình thành Nặng Nhẹ của Luật Sanh Sống. Vô Tình. Cố Ý. Chủ Động. Sai Khiến. Chủ Mưu. Lệ Thuộc. Bắt Buộc. Cưởng Bứt. Mà nhận Lấy Hậu Quả, Kết Quả của sự Phước sự Báo. Tội và vô Tội.

Luật Định Vũ Trụ là Luật Định Tự Nhiên. Hể Động là Chuyển. Gieo Nhân chính là kết Quả. Trước sau như một không có sự sai khác được. Vì Vậy Mỗi điều Luật được Ban Hành, phải thấu đáo cái Nhân và cái Quả của nói. Để rồi Gặt hái sự bình yên hay khốn khổ. Mỗi Hành Động sự sống, muốn được Hạnh Phúc Bình Yên đều phải theo khuôn mẫu Pháp Luật. Nhất là khuôn mẫu Luật Tạng Vũ Trụ. Tuyệt Đối Tôn Trong Quyền Con Người. Quyền mà Tạo Hóa ban cho Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

———————– 

30- QUYỀN ĐÍNH CHÍNH 

PHÁP THÂN LINH GIÁC CỘI NGỒN TỐI CAO ĐẠI LINH HỒN VŨ TRỤ TỔ TIÊN. GIÁC TÁNH ĐÍNH CHÍNH. TRỞ THÀNH QUYỀN ĐÍNH CHÍNH CHỈNH SỬA. QUYỀN CƠ BẢN THỨC TÁNH CỦA MỖI TIỂU LINH HỒN CON NGƯỜI. QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM. 

Phần  Quyền Chính Phụ.

–   Quyền Đính Chính.

–   Quyền Sửa Sai.

–   Quyền Bào Chữa.

Vân vân …

Quyền cơ bản, Thiên Quyền, Nhân Quyền của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

Quyền Đính Chính. Sửa Sai. Bào Chữa, liên kết với những Quyền khá nữa. Trong nội thể Luật Tạng Pháp Thân Linh Giác Vụ Trụ Tối Cao Tổ Tiên. Nói chung là 36 phần Quyền Chính. 72 phần Quyền Chính Phụ. Thiên Quyền, Nhân Quyền con người.

Quyền Được Mở Rộng.

Như Quyền:

–   Quyền Đính Chính, Dự Án.

–   Quyền Loại Bỏ, Không Chấp Nhận.

–   Quyền Chỉnh Sửa, Đề Đạt Vô lý, Phi Lý.

–   Quyền Biểu Quyết, Loại Bỏ Điều Luật.

Vân vân và …

Cần Lưu Ý: Luật Có Nguồn của Luật. Pháp có Nguồn của Pháp. Luật Pháp tự đặt là Luật Pháp Phản Pháp. Không còn là Luật Pháp nữa. Mà chỉ là những Giáo Điều ép buộc tội lỗi mà thôi. Cần nên hiểu. Pháp là Sanh, Luật là Sống. Luật Pháp bốp nghẹt Sự Sống. Là Luật của Tà Ma Ác Đạo. Không Phải Thiên Sanh. Đạo Luật Cội Nguồn.

Quyền cơ bản con người, phát nguồn từ Giác Tánh. Cội Nguồn Tối Cao Vũ Trụ Tổ Tiên. Trở thành Quyền cơ bản con người. Quyền căn bản của sự sống. Mất Đi Quyền cơ bản con người. Có nghĩa là mất đi Quyền Cơ Bản Tạo Hóa ban cho. Có Quyền Phản Kháng, Kháng Cự. Phản Đối. Chống Đối. Đòi lại Quyền Phản Kháng. Đòi lại sự Công Bằng, Bình Đẳng Quyền cơ bản trong Luật Tạng Cội Nguồn của mỗi con người.

———————–

31- QUYỂN HỘI HỌP

PHÁP THÂN LINH GIÁC CỘI NGUỒN ĐẠI LINH HỒN VŨ TRỤ TỐI CAO TỔ TIÊN. GIÁC TÁNH HỘI HỢP TRỞ THÀNH QUYỀN HỘI HỢP. CƠ BẢN THỨC TÁNH CỦA MỖI TIỂU LINH HỒN CON NGƯỜI. QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM. 

Phần Quyền Chính Phụ.

–   Quyền Hội.  Quyền Hộp.

–   Quyền Tụ Hội. Quyền Tụ Họp. 

Quyền cơ bản, Thiên Quyền, Nhân Quyền của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

Quyền Hội. Quyền Họp liên kết với những Quyền khác nữa. Trong nội thể Pháp Thân Linh Giác Tối cao Tổ Tiên, Tạng Luật Cội Nguồn. Nói chung là 36 phần Quyền Chính, 72 phần Quyền Chính Phụ. Thiên Quyền, Nhân Quyền con người.

Quyền Được Mở Rộng.

Như Quyền:

–   Quyền Hội Tụ Khai Mở Doanh Nghiệp.

–   Quyền Hội Họp Biểu Quyết, Nghị Quyết.

–   Quyền Tụ Hội Nhân Sĩ Trí Thức.

–   Quyền Hội Họp Liên Minh Công Chính. Vân vân …

Cần Lưu Ý: Luật Tạng phát nguồn từ Thiên Tánh Trời chung nhất. Trở thành Quyền con người ai cũng như ai Bình Đẳng. Quyền cơ bản con người phát nguồn từ Thể Giác Tánh Cội Nguồn Linh Giác Tối Cao Tổ Tiên Vũ Trụ.

Nói đến Quyền thì phải đi đôi với Pháp. Nói đến Pháp thì phải đi đôi với Luật. Hành sự đúng Luật thì Quyền cơ Bản con người mới còn. Hành sự không đúng Luật là hành sự Phi Pháp.

Hành Sự Phi Pháp. Là hành sự đi ngược lại Thiên Ý, cũng chính là trái ngược lại Tòa Án Lương Tâm của chính mình. Quyền chính Là Pháp. Mỗi Quyền Pháp khi mở rộng đi vào đời sống lên đến cả trăm Điều Luật Hiện Hành. Những điều Luật mở rộng sai Quyền Pháp. Thì coi như không còn giá trị về mặt Pháp Luật. Mà chỉ là Luật Lệ Phi Pháp Luật.

Những Hành Động Phi Pháp. Phi Luật. Không theo khuôn phép mẫu mực. Hành động trái ngược lại Thiên Ý. Trái ngược lại Tòa Án Lương Tâm. Làm hại Nhân Loại, làm hại sự sống.

Những sai phạm. Vô Tình. Cố Ý. Chủ Động. Sai Khiến. Chủ Mưu. Lệ Thuộc. Bắt Buộc. Cưỡng Bức, tùy theo nặng nhẹ. Huyền cơ Thiên Ý xoay chuyển giáng họa.

———————–

32- QUYỀN BẢO MẬT

PHÁP THÂN LINH GIÁC CỘI NGUỒN ĐẠI LINH HỒN TỐI CAO TỔ TIÊN VŨ TRỤ. GIÁC TÁNH LINH GIÁC MẬT TẠNG. TRỞ THÀNH QUYỀN BẢO MẬT. QUYỀN CƠ BẢN THỨC TÁNH CỦA MỖI TIỂU LINH HỒN CON NGƯỜI. QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM.

Phần Quyền Chính Phụ.

–   Quyền Bảo Mật, Bí Mật.

–   Quyền Tuyệt Mật.

Vân vân…

Quyền cơ bản, Thiên Quyền, Nhân Quyền, của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Bất Khả Xâm Phạm. 

Quyền Bảo Mật. Bí Mật. Tuyệt Mật liên kết với những Quyền khác nữa. Trong nội thể Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Tối Cao Tổ Tiên. Nói chung là 36 phần Quyền Chính. 72 phần Quyền Chính Phụ. Thiên Quyền, Nhân Quyền con người.

Quyền Được Mở Rộng.

Như Quyền:

–   Quyền Tự Chủ, Bảo Mật.

–   Quyền Ban Giao, Tuyệt Mật.

–   Quyền Hội Hợp Bí Mật.

–   Quyền Triển Khai Cơ Mật.

–   Quyền Khép Kín, Kín Mật.

Vân vân …

Cần Lưu Ý: Luật Tạng Pháp Quyền được mở rộng tối đa thời lên đến 8 muôn 4 nghìn Điều Luật Hiện Hành đi vào đời sống. Pháp Quyền chính là căn bản Hiến Pháp. Từ Hiến Pháp mở rộng Điều Luật Hiện Hành đi vào đời sống. Bảo vệ cuộc sống, ổn định cuộc sống. Dù mở rộng Điều Luật thế nào. Cũng phải theo căn cứ căn bản Luật Tạng Hiến Pháp.

Nói đến Quyền Pháp thì phải đi đôi với Luật. Nói đến Pháp Luật thì phải theo một Định Luật nhất định.

Ví Dụ: Ai cũng có Quyền Tự Do. Bảo vệ Quyền Tự Do đó chính là Luật. Quyền con ngời ai cũng như ai. Bảo vệ Quyền con người chính là Luật.

Pháp trong Luật. Luật trong Pháp ví như Lửa và sự Nóng của Lửa. Ngoài Lửa không có Nóng. Ngoài Nóng không có Lửa. Luôn Tương Ứng cho nhau Tồn Tại.

Quyền Pháp, không phạm luật mới giữ được Quyền. Trong cạnh tranh Phát Triển bao giờ cũng đi đôi với Công Bằng. Bình Đẳng. Mới đúng Luật. Cạnh tranh không Công Bằng là Phạm Luật. Cạnh Tranh Tiến Hóa Phát Triển.

Những Hành Động trái ngược Thiên Ý. Điều bị Huyền Cơ xây chuyển giáng họa. Thuận Thiên Thì Còn, nghịch Thiên Thì Mất. Thuận Thiên Thì Phước. Nghịch Thiên Tai Họa Trùng Trùng.

———————–

33- QUYỀN TRANG TRẢI

PHÁP THÂN LINH GIÁC CỘI NGUỒN ĐẠI LINH HỒN TỐI CAO VŨ TRỤ TỔ TIÊN. GIÁC TÁNH TRANG TRẢI TRỞ THÀNH QUYỀN TRANG TRẢI. QUYỀN CƠ BẢN THỨC TÁNH CỦA MỖI TIỂU LINH HỒN CON NGƯỜI. QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM.

Phần Quyền Chính Phụ

–   Quyền Trang Trải.

–   Quyền Giúp Đở. 

Vân vân v…

Quyền cơ bản Thiên Quyền, Nhân Quyền, của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

Quyền Trang Trải. Giúp Đở. Thay Thế. liên kết với những Quyền khác nữa. Trong nội thể Luật Tạng Pháp Thân Linh Giác Tối Cao Cội Nguồn Tổ Tiên. Nói chung là 36 phần  Quyền Chính. 72 phần  Quyền Chính phụ. Thiên Quyền, Nhân Quyền con người.

Quyền Được Mở Rộng.

Như Quyền:

–   Quyền Trang Trải, Thay Thế.

–   Quyền Giúp Đở, Toàn Diện.

–   Quyền Chi Phí, Tự Giác.

–   Quyền Trang Trải, Giúp Đở. Vân vân …

–   Quyền Hòa Hợp Thống Nhất Tôn Giáo Đạo Giáo.

–   Quyền Hòa Giải Hòa Hợp Dân Tộc. Vân vân … 

Quyền Con Người được thiết lập trên nền tảng Giác Tánh Cội Nguồn Tổ Tiên Tối Cao Vũ Trụ.

Ví Dụ: Giác Tánh Tổ Tiên Tự Do. Trở thành Quyền Tự Do của mỗi con người. Giác Tánh Tổ Tiên Tự Chủ. Trở thành Quyền Tự Chủ của mỗi con người. Giác Tánh Tổ Tiên Thượng Độc Tôn. Trở thành Quyền Độc Tôn của mỗi con người.

Những căn bản Luật Tạng Lý Tánh. Trở thành Quyền Năng của mỗi con người. Những Quyền Bất Khả Xâm Phạm. Vì vi phạm thì đi ngược lại Luật Tạng Vũ Trụ. Sẽ bị Huyền Cơ Vũ Trụ xây chuyển giáng họa.

Mất đi Quyền cơ bản con người. Có nghĩa là mất đi cái Quyền cơ bản Tạo Hóa ban Cho. Quyền Sống. Quyền Tồn Tại. Quyền Phát Triển. Quyền Hạnh Phúc thiêng liêng con người.

Có Quyền đòi lại khi Mất Đi. Có Quyền Phản Kháng khi bị trù dập. Quyền Hội Hộp Đúng Luật là Quyền bất khả xâm phạm. Hể xâm phạm thì coi như phạm Thiên Ý. Vô Tình, Cố Ý. Chủ Động. Sai Khiến. Chủ Mưu. Lệ Thuộc. Bắt Buộc. Cưởng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Sẽ bị Huyền Cơ xây chuyển hành xử.

———————- 

34- QUYỀN ẤN, CHỨNG

PHÁP THÂN LINH GIÁC CỘI NGUỒN ĐẠI LINH HỒN TỐI CAO VŨ TRỤ TỔ TIÊN.  GIÁC TÁNH ẤN CHỨNG TRỞ THÀNH QUYỀN ẤN CHỨNG. THỪA NHẬN CƠ BẢN THỨC TÁNH CỦA MỖI TIỂU LINH HỒN CON NGƯỜI. QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM.

Phần Quyền Chính Phụ.

–   Quyền Ấn Chứng.

–   Quyền Thừa Nhận.

–   Quyền Ghi Nhận. Vân vân …

Quyền Cơ Bản, Thiên Quyền, Nhân Quyền. của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Bất Khả Xâm Phạm. 

Quyền Ấn. Chứng. Thừa Nhận. Ghi Nhận, liên kết với những Quyền khác nữa. Trong nội thể Pháp Thân, Linh Giác Cội Nguồn Tối Cao Vũ Trụ. Nói chung là 36 phần Quyền Chính. 72 phần Quyền Chính Phụ. Thiên Quyền, Nhân Quyền Con người.

Quyền Được Mở Rộng.

Như Quyền:

–   Quyền Ghi Nhận, Hợp Đồng Hai Bên.

–   Quyền Thừa Nhận, Sở Hữu Tư Nhân.

–   Quyền Thừa Nhận, Chủ Quyền, Tự Chủ.

–   Quyền Công Nhận, Thành Tích Đã Đạt Được.

–   Quyền Ấn, Chứng. Thành Quả, Công Lao.

Vân vân v…

Cần Lưu Ý: Luật Tạng Thiên Luật là Luật nói về Quyền con người. Cũng như những Định Luật Thiên Ý Hóa Công. Những Quyền cơ bản từ Tánh Trời, thành Quyền người. Những Quyền Sống trong đời sống, Giữa người với người, giữa cuộc sống với cuộc sống. Sự tôn trọng về Quyền con người là sự tôn trong thể hiện Đạo Đức, Nhân Cách, Phẩm Hạnh. Của con người mẫu mực gương mẫu. Trở thành bậc Thầy Thiên Hạ.

Thiên Quyền, Nhân Quyền Là Quyền cơ bản sống của mỗi Linh Hồn, cũng như mỗi con người. Ai cũng như ai Bình Đẳng. Xâm phạm Quyền con người là hành vi phạm tội đối với Nhân Loại. Có tội đối với Tổ Tiên, Cha Trời Mẹ Trời.

Hiến Pháp Nhân Quyền. Luật Pháp Nhân Quyền đi vào đời sống Toàn Nhân Loại là đều Hiển Nhiên không có gì thay đổi. Thiên Luật Tự Nhiên Trường Tồn Bất Diệt. Không ai chống lại được, và cũng không ai ngoài Thiên Luật mà trường tồn.

Những Luật Định Tạng Luật cơ bản đi vào cuộc sống. Trở thành Hiến Pháp Sống. Luật Pháp sống, đi vào đời cuộc sống, theo Luật Định. Quy Luật Tạo Hóa. Bảo vệ Thiên Ý. Cũng chính là bảo vệ các Định Luật. Cũng như bảo vệ về Quyền con Người.

———————– 

35- QUYỀN KIỂM SOÁT 

PHÁP THÂN LINH GIÁC CỘI NGUỒN ĐẠI LINH HỒN TỐI CAO TỔ TIÊN VŨ TRỤ, GIÁC TÁNH KIỂM SOÁT TRỞ THÀNH QUYỀN KIỂM SOÁT KIỂM CHỨNG. QUYỀN CƠ BẢN THỨC TÁNH CỦA MỖI TIỂU LINH HỒN CON NGƯỜI. QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM.

Phần Quyền Chính Phụ.

–   Quyền Kiểm Soát.

–   Quyền Kiểm Chứng.

–   Quyền Lục Soát.

Vân vân…

Quyền cơ bản, Thiên Quyền, Nhân Quyền của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước. Quyền Bất Khả Xâm Phạm. 

Quyền Kiểm Soát. Kiểm Chứng. Lục Soát, liên kết với những Quyền khác nữa. Trong nội thể Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Tối Cao Vũ Trụ. Nói chung là 36 phần Quyền Chính. 72 phần Quyền Chính Phụ. Thiên Quyền, Nhân Quyền con người.

Quyền Được Mở Rộng.

Như Quyền:

–   Quyền Tự Do, Kiểm Soát.

–   Quyền Kiểm Chứng, Đặt Danh.

–   Quyền Lục Soát, Gia Cư Bất Hợp Pháp.

–   Quyền Kiểm Soát, Kiểm Chứng, Đúng, Sai. Vân vân…

Nói đến Quyền Pháp thời phải đi đôi với Luật. Phạm Luật mất Quyền. Pháp Luật chính là khuôn mẫu bảo vệ Quyền của Người, Thiên Tánh Trời. Vì vậy mỗi Hành Động về Quyền, thời phải Hành Động đúng Pháp Luật. Nhất là Điều Luật ban hành đúng Pháp Luật. Thể Hiện đúng Quyền. Thì coi như bất khả xâm phạm.

Độc Tài Độc Trị không phải là Quyền cơ bản con người. Mà là đi ngược lại Thiên Ý hóa Công. Vì phá vỡ sự Công Bằng Bình Đẳng. Làm sai lệch Cán Cân Công Lý Hóa Công Vũ Trụ.

Quyền con người phát nguồn từ Lý Tánh Trời. Thành Quyền con người. Ai Ai cũng có. Bảo vệ Quyền con người trong đó có mình. Bảo vệ Quyền con người Thành  Luật. Phạm Luật mất Quyền. Trở thành có tội.

Độc Tài Độc Trị  phát xuất từ Tư Lợi Cá Nhân. Cũng như lòng Tham chỉ biết vì mình, cá nhân mình. Cao hơn nữa là tổ chức mình. Đảng phái mình. Cái Quyền trong bạo lực. Bạo Lực tạo lên Quyền. Mạnh Được Yếu Thua. Thắng là Vua, Thua cho là Giặc. Cái Quyền tự phát, tự tàn không Nguồn không Cội.

———————– 

36- QUYỀN THẾ THIÊN HÀNH ĐẠO ĐEM LẠI SỰ CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG CUỘC SỐNG. CŨNG NHƯ CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG VỀ QUYỀN CON NGƯỜI. QUYỀN TẠO HÓA BAN CHO. QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM.

PHÁP THÂN LINH GIÁC CỘI NGUỒN ĐẠI LINH HỒN VŨ TRỤ TỐI CAO TỔ TIÊN. GIÁC TÁNH THIÊN Ý CÔNG LÝ HÓA CÔNG TRỞ THÀNH QUYỀN CÔNG LÝ PHÁN XÉT VÔ NGẠI. QUYỀN CƠ BẢN THỨC TÁNH CỦA MỖI TIỂU LINH HỒN CON NGƯỜI, CÔNG QUYỀN TẬP THỂ. CŨNG NHƯ QUYỀN BAN PHƯỚC GIÁNG HỌA NHỮNG GÌ NGƯỢC LẠI THIÊN Ý. THUẬN THIÊN Ý.  QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM.

Phần Quyền Chính Phụ.

–   Quyền Phán Xét.

–   Quyền Luận Tội.

–   Quyền Công Tâm.

–   Quyền Công Minh.

–   Quyền Phân Xử.

Vân vân…

Quyền cơ bản, Thiên Quyền, Nhân Quyền của mỗi con người. Mỗi Gia Đình. Mỗi Dân Tộc. Mỗi Đất Nước.  Quyền Bất Khả Xâm Phạm. 

Quyền Phán Xét. Luận Tội. Công Tâm. Công Minh. Phán Xử,  liên kết với những Quyền khác nữa. Trong nội thể Pháp Thân Linh Giác Tổ Tiên Tối Cao Cội Nguồn. Nói chung là 36 phần Quyền Chính. 72 phần Quyền Chính Phụ. Thiên Quyền, Nhân Quyền con người.

Quyền Được Mở Rộng.

Như Quyền:

–   Quyền Phán Xét Tòa Án.

–   Quyền Luận Tội, Công Tố.

–   Quyền Công Minh Xét Xử.

–   Quyền Phán Xử, Đúng Pháp Luật.

Vân vân…

Quyền Thực Thi Công Lý, phát nguồn từ thể Giác Tánh Cội Nguồn Tổ Tiên. Thành Quyền cơ bản trong Công Lý. Cái Quyền Hóa Công. Tuyệt Đối Công Bằng, Bình Đẳng trong Luật. Cái Quyền Tự Có. Từ Nước chuyển sang Bọt Nước. Tử Giác Tánh Trời. Thành Quyền Công Lý ở Đời. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

Cần Lưu Ý: Người Xây Dựng Luật, cũng như góp Ý Kiến về Quyền. Phải là người Thông Đạt Lý Tánh Cội Nguồn Vũ Trụ. Am hiểu tường tận Tánh Trời, thành Quyền người. Cái Quyền có Căn có Cội, theo Luật Định Lý Tính Tự Nhiên Tự Có. Không ai sanh ra và cũng không bị diệt đi.

Một Quyền trong Luật Tạng. Khi được mở rộng lên cả Trăm điều hiện hành đi vào cuộc sống. Luật Tạng Hiển cái Quyền. Nhưng khi mở rộng Quyền. Thời phải theo khôn khổ của Luật, thành  Điều Luật. Luật thời có mặt Trái, mặt Phải. Có Tội, vô tội. Được Phép. Không được Phép. Nhưng không nằm ngoài Khuôn Phép Luật Tạng. 

Luật Tạng Cội Nguồn Vũ Trụ trở thành Hiến Pháp Thiên Quyền, Nhân Quyền. Bảo vệ Thiên Quyền, Nhân Quyền đi vào cuộc sống. Ai cũng như Ai Bình Đẳng. Vì Vậy mỗi Điều Luật phải theo khuôn mẫu Lý Tính Trời thành Quyền con người. Quyền Pháp mẫu mực. Luật Pháp khuôn mẫu. Tính Bình Đẳng của Quyền. Nên Quyền Tư Pháp tuyệt đối Công Bằng. Độc Lập Tư Pháp.

Tóm Lại: Quyền Chính Là Pháp. Pháp Quyền phải đi đôi với Luật. Phạm Luật Mất Quyền. Không Phạm Luật Mà mất Quyền. Thời có Quyền đòi lại Quyền cơ bản con người. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

———————– 

PHẦN QUYỀN CHÍNH PHỤ KHÁC 

37- QUYỀN KHỞI NGHĨA 

38- QUYỀN CỐNG HIẾN

39- QUYỀN OÁN HẬN 

40- QUYỀN THƯƠNG YÊU

41- QUYỀN HỔ TRỢ 

42- QUYỀN TÀI TRỢ

43- QUYỀN VAY TRẢ

44- QUYỀN BÁO THÙ 

45- QUYỀN THI ĐUA 

46- QUYỀN AN PHẬN

47- QUYỀN XÁC NHẬP

48- QUYỀN GIẢI THỂ

49- QUYỀN HỒI HƯỚNG 

50- QUYỀN ÔN HÒA

51- QUYỀN THA THỨ

52- QUYỀN CHĂM BÓN

53- QUYỀN SA THẢI

54- QUYỀN GIẢ DỐI 

55- QUYỀN SÁM HỐI

56- QUYỀN QUY Y 

57- QUYỀN CỐ THỦ 

58- QUYỀN HÀNH THIỆN

59- QUYỀN BỐ THÍ 

60- QUYỀN ĐỘ SANH

61- QUYỀN CHO 

62- QUYỀN KHÔNG

63- QUYỀN KẾT NẠP

64- QUYỀN BẢO LÃNH 

65- QUYỀN THỪA KẾ 

66- QUYỀN GIAO HẢO

67- QUYỀN NHƯỜNG NGÔI 

68- QUYỀN CẢI TÀ QUY CHÁNH

69- QUYỀN CHUYỂN ĐỔI

70- QUYỀN DÌU DẮT

71- QUYỀN THÀNH ĐẠT

72- QUYỀN LÀM LẠI CUỘC ĐỜI

Mỗi Phần Quyền có nhiều Quyền khác lên kết tương tác với nhau, như các Phần Quyền đã trình bày từ phần một đến phần 36. Khi các Quyền liên kết mở rộng lên tới 8 muôn 4 nghìn Quyền. Nhưng chủ chốt cơ bản 36 phần Quyền Chính. 72 phần Quyền chính Phụ. Thành 108 phần Quyền. Quyền Cơ Bản Thiên Quyền, Nhân Quyền con người.

—————————–

Chú giải-  QUYỀN BÁO THÙ QUYỀN SỐ 44-   Phần Quyền Chính Phụ:

Cha Trời truyền dạy rằng;

Nầy các con của Ta;

Các con có thấy sự Giáng Họa cũng như Báo Ứng Linh Giác Cội Nguồn Tối Cao Vũ Trụ Tổ Tiên không ?

Một trăm con Trời đồng đáp rằng;

Thưa Cha Trời, chúng con không những thấy rõ biết rõ Giác Tánh Tổ Tiên. Là Giác Tánh Giáng Họa Báo Ứng. Theo Định Luật Nhân Quả, Vay Trả tự nhiên.

Những ai tôn thờ Tổ Tiên thì Tổ Tiên Giáng Phước. Những ai phỉ báng Tổ Tiên thì Tổ Tiên Giáng Họa. Phước Họa không ở chỗ nào mà tự con người tạo ra nhân quả báo ứng, nhân nào quả nấy. Gieo Ác gặt Họa, gieo Thiện gặt Phước.

Cha Trời lại hỏi;

Giác Tánh Giáng Họa cũng như sự Báo Ứng Tổ Tiên, ở trong mỗi Linh Hồn các con trở thành Quyền gì các con có biết không?

Một trăm con Trời đồng đáp rằng;

Thưa Cha Trời;  Giác Tánh Tổ Tiên ở trong mỗi Linh Hồn chúng con trở thành Quyền Báo Ứng, Báo Thù. Theo Định Luật Nhân Quả vay trả tự nhiên. Đối với kẻ thù xâm hại đến Quyền Sống chúng con. Xâm hại đến mạng sống con cháu chúng con. Xâm hại đến chủng tộc chúng con. Chúng con có Quyền Báo Thù.

Cha Trời nói, đúng thế đúng thế;

Quyền Báo Thù cũng là Quyền cơ bản Thiên Quyền, Nhân Quyền, của mỗi con  người, mỗi gia đình, mỗi dân tộc, mỗi đất nước.

Những kẻ giết hại mạng sống các con, giết hại gia đình các con, giết hại dân tộc các con , giết hại Đồng Bào các con. Thì các con có Quyền chống trả hoặc báo thù.

Những kẻ dùng quyền lực, giết hại sanh mạng con người, hoặc giết người cướp của. Thời hồn Ma bị giết hại có Quyền Báo Thù.

Nhưng nếu các con sống trong một đất nước có Hiến Pháp, Luật Pháp minh chính thì các con phải nhờ vào Công Lý để Báo Thù giết người thì phải thường mạng. Đòi lại sự Công Bằng mạng sống con người. Nếu đó là tội cố ý giết người.

Nầy các con của Ta. Báo Thù, Trả Thù, Hận Thù đối với Ngoại Xâm, đó là khí phách hùng anh dân tộc. Nhưng Báo Thù, Trả Thù, Hận Thù đối với người cùng chung đất nước. Nội thể Đồng Bào anh em. Thì phải nhờ vào Công Lý.

Vì sao các con phải nhờ vào Công Lý để Báo Thù ? Vì các con với kẻ thù. Là người cùng chung đất nước, là anh em Đồng Bào. Phải nhờ Công Lý Công Bằng xét xử. Theo Hiến Pháp Luật Pháp minh chính.

Nếu các con vì sự Hận Thù, Báo Thù, Trả Thù, mà tàn sát lẫn nhau. Oan oan tương báo. Nợ nợ đối đầu không biết bao giờ chấm dứt, Hận Thù, Báo Thù, Trả Thù vay trả, trả vay nồi da nấu thịt gieo sự khổ cho cả hai bên. Chi bằng lấy ân trả oán. Oán oán tự hết, đất nước yên vui cùng nhau sống trong cảnh thái bình an lạc.

Tóm lại:  Quyền Báo Thù là Quyền cơ bản con người ai ai cũng có. Nhưng báo thù cũng phải theo luật. Phạm luật thì không gọi là Quyền Báo Thù nữa. Mà trở thành có tội.

Chẳng hạn Trung Cộng xâm lược Việt Nam, giết hại dân tộc Việt Nam. Thì tất cả dân tộc Việt đồng loạt đứng lên tiêu diệt chúng, trả thù cho những người đã ngã xuống bị chúng sát hại là Báo Thù đúng luật.

Còn Nội Thù là do lạc Cội lạc Nguồn mà ra, tranh bá lẫn nhau mạnh được yếu thua, thắng là Vua, Thua trở thành Giặc. Xem đi xét lại Giặc với Vua cũng chẳng khác gì nhau. Trả Thù, Báo Thù chỉ càng thêm oan nghiệt. Không biết bao giờ chấm dứt. Làm hại tương lai, chiến tranh triền miên tan tành cơ nghiệp, ngoại xâm cướp lấy giang san. Điêu linh nô lệ lầm than.

Hãy lấy ân trả oán, trải tình thương xóa bỏ lòng Hận Thù, Báo Thù, Trả Thù. Vượt lên tất cả, trở về Nguồn Cội, chung sống yên vui hòa bình độc lập, dân giàu nước mạnh, sống theo Hiến Pháp. Luật Pháp. Đạo Pháp Công Bằng Dân Chủ văn minh.

—————————–

Chú giải – QUYỀN GIẢ DỐI Quyền số 54 –  Phần Quyền Chính Phụ:

Cha Trời truyền dạy rằng;

Nầy các con của Ta;

Các con có thấy. Tổ Tiên Tạo Lập lên tất cả, muôn sinh linh cùng vạn vật đều là giả tạm. Tự Thể giả dối hết thảy không?

Một trăm con Trời đồng đáp rằng;

Thưa Cha Trời:  Chúng con không những thấy rõ biết rõ những gì có hình tướng, màu sắc đều là giả dối hết thảy. Như con tắt kè chuyển đổi màu sắc, muôn sinh, vạn vật thấy đó rồi mất đó. Con người cũng thế sinh ra rồi cũng mất đi. Tất cả chỉ là giả dối không thật có. Nếu không triệt thấu, thì bị cảnh giới đánh lừa.

Cha Trời khen:  Các con đã đạt đến thanh tịnh Pháp Nhãn nên các con mới thấy rõ thật tướng muôn sanh linh cùng vạn vật, cảnh giới hữu hình hữu sắc không còn đánh lừa các con được nữa.

Nầy các con của Ta;

Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Tối Cao Vũ Trụ Tổ Tiên. Thần Thông vô hạn. Tạo ra cảnh giới như huyễn ví như các nhà ảo thuật gia. Đánh lừa thị giác con người. Linh Giác Thần Thông vô ngại Tổ Tiên ở trong mỗi Linh Hồn các con trở thành Quyền Giả Dối của các con.

Cũng như các nhà Văn muốn cho nhân loại nhận thức một sự việc nào đó. Thì nhà Văn đó phải tạo lên tác phẩm nghệ thuật bằng trí tưởng tượng. Với những câu chuyện không thật có đánh thức lương tâm lương tri con người. Qua sự giả dối Hư Cấu của câu chuyện.

Nầy các con của Ta;

Quyền Giả Dối cũng là Quyền cơ bản Thiên Quyền, Nhân Quyền con người. Quyền đánh lừa tự bảo vệ Bản Thân, bảo vệ Gia Đình, bảo vệ Dân Tộc, bảo vệ Đất Nước. Giảm đi sự thiệt hại. Đó là nói đến sự giả dối chân chính. Còn sự Giả Dối bất chính làm hại người phạm luật.  Không gọi là Quyền Giả Dối nữa. Mà là có tội.

Ví dụ:  Sự Giả Dối, sự Lừa Dối, sự Phỉnh Gạt, sự Lừa Đảo, cướp lấy tài sản, buôn bán người. Dụ dỗ người theo con đường bất chính vân vân…

Tóm lại:  Giả Dối  ví như con dao hai lưỡi. Giả Dối vì sự cứu người thì phước đức không gì bằng, như các nhà Văn hư cấu cốt truyện thức tỉnh Lương Tâm con người. Quyền Giả Dối, Giả Dối làm hại người Phạm Luật mất Quyền tội ác không biết đâu mà lường, gánh lấy hậu quả những gì mình gieo tạo ra .

—————————-

HẾT QUYỂN THƯỢNG;   XEM TIẾP  QUYỂN HẠ

 —————————–

Quốc Bảo Chân Kinh

LONG  HOA

LUẬT  TẠNG

THIÊN ẤN                 THIÊN BÚT

GÒ HỘI

 ĐỨC PHỔ                  QUẢNG NGÃI

2015

QUYỂN HẠ

Dr. CAO ĐỨC TOÀN

Luật Tạng Vũ Trụ, chính là Thiên Ý Cha Trời. Chuyển thành Hiến Pháp Văn Lang. Trở thành nền Quốc Đạo Dân Tộc, Bách Việt. Hiến Pháp Luật Tạng về Quyền con người. Thiên Quyền, Nhân Quyền tối cao nhân loại.

*         *         *

———————–

  

PHẦN MỞ ĐẦU

HIẾN PHÁP NHÂN QUYỀN

CHƯƠNG 1

 PHẦN 1

  Theo lời truyền dạy QUỐC TỔ. Thế giới Tâm Linh là thế giới trường tồn bất diệt, trong đó con người luôn đóng vai trò quan trọng. Vì con người là Tiểu Thiên Vũ Trụ.  do Cha Trời, Mẹ Trời sanh ra.

Sự tiến hóa Hồn Linh Con Người đã đến đỉnh cao, hơn hẳn muôn loài vạn vật gấp hàng nghìn hàng vạn lần về Ý Thức, Nhận Thức. Phần đông con người đã nhận thức hiểu rõ Lương Tâm Lương con người. Cũng chính là Tòa Án Lương Tâm Thiên Ý Cha Trời tìm ẩn trong Linh Hồn của mỗi con người.

Vì thế con người luôn đóng vai trò chủ trì Công Lý phát triển Tâm Linh. Duy trì Công Đạo, đem lại sự bình yên cho cuộc sống.

Thiên Quyền con người. Nhân Quyền con người không phải tự nhiên mà có. Mà từ Giác Linh Tối Cao Tổ Tiên Tạo Hóa chuyển sang. Ví như tính Tự Do bản thể của Nước đều có trong mỗi bọt Nước. Tính Nước Tự Do. Trở thành Quyền Tự Do Bọt Nước.

Thiên Tính bản thể của Nước. Có trong mỗi bọt Nước trở thành Quyền bất khả xâm phạm của Bọt Nước.

Có thể nói Thiên Tính đại Linh Hồn vũ trụ, đều có trong tiểu Linh Hồn con người. Thiên Tính ở trong tiểu Linh Hồn mỗi con người trở thành Quyền con người, những quyền bất khả xâm phạm.

Con người đã tiến hóa Ý Thức, Nhận Thức đến giai đoạn văn minh cực đại. Giai đoạn tiến sâu về Cội Nguồn khám phá Luật Tạng Vũ Trụ. Làm sáng Cội Nguồn cũng như Thiên Ý Cha Trời. Thiên Ý Thiên Quyền, Nhân Quyền con người đi vào cuộc sống, tiến hóa lần đến toàn chơn thiện mỹ. Về Đạo Đức. Nhân Cách, Tư Cách, Phẩm Hạnh.

Thiên Ý Cha Trời hiển hiện. Thiên Quyền, Nhân Quyền con người đi vào cuộc sống, làm cho sự sống phong phú đa dạng về lối sống. Phong phú về Nhân Văn, phát triển hài hòa Tinh Thần lẫn Vật Chất.

Đạo Đức cao, sống có văn hóa. Sống theo Thiên Ý Cha Trời. Công Bằng, Bình Đẳng trước Hiến Pháp Luật Pháp. Thiên Đàng Trần Gian vì thế mà xuất hiện.

Sống đúng Quyền con người, tôn trọng Quyền người khác, sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp thì nhất định đem lại cuộc sống ổn định yên vui.

Thiên Quyền, Nhân Quyền là Quyền cơ bản con người Quyền Tạo Hóa đã ban cho. Quyền đem lại hạnh phúc Quyền bất khả xâm phạm.

Giá trị Thiên Quyền, Nhân Quyền, là Quyền tối thượng. con người. Sống đúng Thiên Quyền, Nhân Quyền, làm chủ Thiên Quyền, Nhân Quyền. Không vi phạm Thiên Quyền, Nhân Quyền. Thì coi như thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.

Đi ngược lại Thiên Quyền, Nhân Quyền thì coi như đã phạm Thiên Ý. Trái ngược lại Tòa Án Lương Tâm, Lương Tri mỗi con người.

Không sống ngược lại Tòa Án Lương Tâm Lương Tri, thì việc gì cũng lành. Cầu gì cũng Linh. Thân, khẩu, ý thường trong sạch. Nhất định siêu sanh về trời sanh hưởng phúc. Đó là lời dạy QUỐC TỔ VUA HÙNG với Vương Quan, Tướng Lĩnh nhà nước Văn Lang, trong những lần Họp Hội.

Tôn trọng Thiên Ý, cũng chính là tôn trọng Thiên Quyền, Nhân quyền. Những quyền cơ bản mà Tạo Hóa đã ban cho. Những ai chống phá Thiên Quyền, Nhân Quyền. Thì coi như Quyền cơ bản con người không còn. Vô Tình. Cố Ý. Chủ Động. Sai Khiến. Chủ Mưu. Lệ Thuộc. Bắt Buộc. Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Nhất định Huyền Cơ Thiên Ý xây chuyển giáng họa sa đọa xuống các tầng Địa Phủ, chịu nhiều sự hành hình tàn khốc khốn khổ vô biên.

Người sống theo Thiên Quyền, Nhân Quyền sẽ loại bỏ được thói hư tật xấu, đoạn trừ phiền não tâm hồn, tỏa sáng minh quang Thánh Thiện an lạc an vui tự tại.

Người luôn thận trọng Thiên Quyền, Nhân Quyền trong mọi ý nghĩ, thận trọng trong mọi hành động là người đi vào lối sống đỉnh cao Quyền con người. Thiên Quyền, Nhân Quyền không phải là Quyền Độc Tài Độc Trị. Mà là sống theo những Quyền cơ bản con người. Tôn trọng Tự Do, Tôn Trọng Công Bằng Bình Đẳng. Lối sống Thiên Quyền, Nhân Quyền là lối sống Đại Nhân Đại Đức, Đại Từ Đại Bị, lối sống Công Bằng, Bình Đẳng.

Sống theo Thiên Ý: Có nghĩa là sống đúng Tòa Án Lương Tâm, Lương Tri của mỗi con người.

Những ai sống đúng Tòa Án Lương Tâm, sẽ trở thành Thánh Thiện. Diệt được mọi khổ đau, trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Quê hương của Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Chính là Thiên Đàng Cực Lạc. Trên Thất Sơn Non Tiên châu báu. Cũng như trên các Tầng Trời.

QUỐC TỔ Truyền Dạy: Vương, Quan, Tướng, Phủ. Hãy sống đúng Thiên Quyền, Nhân Quyền con người. Thực hiện rốt ráo những quyền mà Tạo Hóa Tổ Tiên đã ban cho. Những Quyền bất khả xâm phạm. Có làm được như vậy thì Bách Việt Văn Lang, cũng như Nước Văn Lang đi vào Độc Lập trường tồn. Công Bằng Văn Minh. Dân Giàu Nước Mạnh.

Vương, Quan, Tướng, Phủ, nên nhớ Thiên ý Cha Trời, cũng chính là Thiên Quyền, Nhân Quyền con người. Tòa án Lương Tâm của mỗi con người. Luôn nhắc nhở con người không nên vi Phạm Thiên Ý. Thiến Ý Trời đi vào cuộc sống. Trở thành Hiến Pháp Thiên Quyền, Nhân Quyền nền Quốc Đạo dân tộc Hiến Pháp tối cao nhà nước Văn Lang. Hiến Pháp Tuyệt Đối Công Bằng Bình Đẳng.

Hiến Pháp Thiên Quyền, Nhân Quyền, là Hiến Pháp Thiên

Ý Cha Trời. Phát Nguồn từ Giác Tánh Tối Cao Cha Trời. Giác Tánh Tối Cao Tự Nhiên Vũ Trụ. Không ai đi ngược lại Giác Tánh Tự Nhiên Vũ Trụ. Mà Tồn Tại. Thuận Thiên Thì Còn. Nghịch Thiên Thì Mất.

Mỗi một con người sanh ra, không ai hơn ai về Quyền con người, tất cả Bình Đẳng. Muốn có được cuộc sống công bằng bình đẳng. Thì Hiến Pháp Thiên Quyền, Nhân Quyền sẽ ra đời làm kim chỉ nam cho cuộc sống, cho mọi tầng lớp xã hội, cho mọi ngành nghề tiến hóa phát triển.

Sống đúng Thiên Quyền, Nhân Quyền thì biểu lộ một tình thương vô hạn. Đối với đồng loại, cũng như đối với tất cả sanh linh.

Sống đúng Thiên Ý, Thiên Quyền, Nhân Quyền. Thì con người sẽ đạt đến cảnh giới Trung Quân, Hiếu, Nghĩa. Nhân Đức Trung Can tuyệt đối. Đại đại Thánh.

Tôn trọng Thiên Quyền, Nhân Quyền cũng có nghĩa là tôn trọng Thiên Ý Cha Trời. Những căn bản Thiên Ý đều có trong tòa án Lương tâm tiểu Linh Hồn của mỗi con người.

Đại Đạo phải đi đôi với Đức. Đức là Đức Tánh Hiếu Thuận. Không đi ngược lại Thiên Ý. Những gì đi ngược lại Tòa Án Lương Tâm. Cũng chính là đi ngược lại Thiên Ý Cha Trời.

Ví Dụ: Linh Giác Sống của Trời. Trở thành Quyền sống mỗi con người. Quyền Sống là Quyền bất khả xâm phạm. Xâm Phạm Quyền Sống. Là Phạm Thiên Ý.

Nói Tóm Lại: Sát sanh hại mạng là đi ngược lại Thiên Ý có tội. Huống chi Anh Em Đồng Bào, Đồng Loại tàn sát lẫn nhau. Khó mà thoát khỏi quả báo trên mọi lãnh vực cuộc sống.

Những căn bản Luật Tạng Tự Nhiên Vũ Trụ. Chuyển thành Quyền con người đi vào đời sống.

Ví dụ: Tánh Trời Tự Do. Quyền Người Tự Do. Nói Đến Quyền chính là Pháp. Pháp Trong Quyền, Quyền Trong Pháp.

Nói đến Pháp chính là Luật. Tất cả Pháp đều chuyển theo Định Luật, Luật Định Vũ Trụ. Tất Cả Quyền Pháp đều luân chuyển theo nhiều Định Luật.

Như luật Nhân Quả. Luật nhân duyên. Luật tự nhiên. Luật Tuần Hoàn. Luật Sanh, Trụ, Hoại, Diệt. Tác động, Ngẫu Nhiên. Tự Nhiên, Tất Nhiên, Hiển Nhiên. lôi kéo, phản kháng, đồng thuận, mâu thuẫn. Sanh ra muôn hình vạn trạng. Phước, Họa cũng như nghiệp quả tốt hay xấu vân vân… Và làm lành lánh dữ chính là sống theo Thiên Ý. Sống đúng Hiến Pháp. Luật Pháp. Không còn sự Lành nào hơn. Gieo Nhân Tốt, Tất Nhiên gặt quả Lành là chuyện Đương Nhiên không gì chối cải. Gặt hái phước báo Tất Nhiên phải gieo Nhân Lành. Hạt Giống Hiến Pháp Luật Pháp chính là hạt Giống đem lại sự Bình An, Giàu Sang, Yên Vui Hạnh Phúc. Sự may mắn, bao giờ đi đôi với Nhân Lành.

QUỐC TỔ truyền dạy rằng: Sự sống Nhân Loại con người là sự sống Cộng Đồng xã hội. Cuộc sống gắn liền với cuộc sống của nhau. Nếu không có Hiến Pháp, Luật Pháp thì khó mà đi vào cuộc sống ổn định. Văn Minh Cuộc Sống. Chính là Sống theo Hiến Pháp Luật Pháp.

Tất cả sự sống Xã Hội phải đi vào Công Bằng Bình Đẳng Không những bình đẳng về Cạnh Tranh trên mọi lĩnh vực. Mà còn Bình Đẳng về Quyền con người Thiên Quyền, Nhân Quyền.

Cha Trời nhìn thấy mọi sự khốn khổ, thống khổ về cuộc sống chính là Mất đi Thiên Quyền. Nhân Quyền con người. Dẫn đến độc tài độc trị.

QUỐC TỔ VUA HÙNG Truyền Dạy rằng:

Muốn có một cuộc sống ổn định, Thì phải có Hiến Pháp Thiên Quyền, Nhân Quyền. Đi vào đời sống. Đi vào khuôn phép Luật Định ổn định xã hội. Cũng như phát triển tất cả Quyền cơ bản con người. Có Quyền cạnh tranh đa phương hóa đa dạng ngành nghề Khoa Học Tâm Linh. Khoa Học Vật Chất. Khoa học kỹ Thuật. Tiến hóa cạnh tranh Công Bằng Bình Đẳng. Đạt đến cảnh giới văn minh Địa Tiên. Thiên Tiên.

Cạnh tranh Độc Tài Độc Trị, là cạnh tranh mất công bằng bình đẳng cạnh tranh thôn tính lẫn nhau cạnh tranh hủy diệt, không đem lại sự văn minh cạnh tranh phát triển đỉnh cao cuộc sống.

QUỐC TỔ nói: Mọi sự tội lỗi sanh ra. Phần lớn là do con người lạc Cội lạc Nguồn. Lạc mất Thiên Ý, rời xa Lương Tâm.  Như cây mất gốc héo cành rũ ngọn. Như sông không nguồn cạn đáy trơ đai. Nguồn Hiến Pháp sống. Luật Pháp Sống biến mất. Xã Hội cuộc sống rơi vào cảnh khổ, khốn khổ vô cùng.

Hãy sống theo Thiên Ý. Sống đúng Hiến Pháp, Luật Pháp Thiên Quyền, Nhân Quyền con người. Tôn trọng thờ kính Hiến Pháp Luật Pháp. Đem lại sự Công Bằng, Bình Đẳng, thì lo gì không tiến đến cảnh dân giàu nước mạnh Dân Chủ công bằng văn minh.

Không có con đường nào khác hơn để đạt đến chơn thiện hoàn mỹ. Thành tựu Đạo Đức, Phẩm Hạnh, Nhân Cách con người, trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa nhanh chóng rút ngắn con đường tu luyện. Con đường ấy chính là con đường Thiên Ý Đại Đạo vũ trụ. Chuyển thành Hiến Pháp Thiên Quyền, Nhân Quyền. Hiến Pháp Sống, Luật Pháp Sống đỉnh cao sự sống. Đỉnh cao của Chân Thiện Hoàn Mĩ.

Sự gắng bó giữa con người với con người. Nhân Loại trong tình thương yêu Nhân Loại. Đi vào ổn định cuộc sống. Nhất định phải có Hiến Pháp Cội Nguồn. Luật Pháp Cội Nguồn ra đời. Làm kim chỉ nam cho tất cả sự Sống.

QUỐC TỔ dạy:

Khi đã hội nhập Hiến Pháp, Luật Pháp Thiên Quyền, Nhân Quyền. Thì coi như Nhân Loại đã tiến tới Văn Minh Vật Chất. Tinh Thần tột đỉnh. Đương Nhiên cuộc sống Trần Gian. Đi vào Trần Gian Cực Lạc. Muốn gì được nấy.

Những bảo thủ lỗi thời về tập tục. Cũng như bảo thủ về Độc Tài Độc trị là sự bảo thủ thiếu hiểu biết, kém văn minh. Chủ nghĩa độc tài độc trị phát nguồn từ chủ nghĩa cá nhân. Nếu không loại bỏ thì khó đi đến Văn Minh Thiên Tiên. Địa Tiên, tiến đến làm chủ Vũ Trụ. Con người khó thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Khó mà về Trời.

Chấp nhận Đa Nguyên. Có nghĩa hành đúng Thiên Ý.  Đa Nguyên chính là sự sống đa dạng Vũ Trụ. Trong Vũ Trụ cái gì cũng Đa.

Chủ Nghĩa Đại Đồng chính là Chủ Nghĩa Đa Nguyên. Chủ Nghĩa của sự Công Bằng, Bình Đẳng.

Chủ Nghĩa Đa Nguyên cũng chính là Chủ Nghĩa Mùa Xuân. Chủ nghĩa của Muôn Hoa khoe Sắc đua Hương.

Cuộc sống Đa Nguyên chính là cuộc sống phong phú. Cuộc sống dưới ngôi nhà chung Hiến Pháp, Luật Pháp.

Mà chỉ sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp. Mới thật sự đi vào Công Bằng Bình Đẳng.

Chỉ có Luật Tạng Vũ Trụ. Chuyển thành Hiến Pháp, Luật Pháp, đi vào đời sống. Mới dung chứa tất cả sự Tồn Tại Nhân Loại trong một ngôi nhà chung vũ trụ nói chung. Địa Cầu nói riêng sống cuộc sống yên bình. Thế giới công bằng bình đẳng ai cũng như ai có Quyền Tự Do, và có Quyền Mưu Cầu hạnh phúc.

QUỐC TỔ dạy:

Muốn có tương lai xã hội tốt, con người tốt. Thì phải loại bỏ hạt giống độc tài độc trị chủ nghĩa cá nhân. Mà phải sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp. Đạo Luật Thiên Ý Cha Trời. Thuận Thiên thì hạnh phúc trường tồn, nghịch Thiên thì khốn khổ tai họa.

Tóm Lại:

Nhân Loại muốn bình yên. Tự Do, Ấm No, Hạnh Phúc. Thì Nhất Định phải Thuận Thiên Ý. Tôn trọng Thiên Quyền, Nhân Quyền. Sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp. Và Tòa Án Lương Tâm chính là Kim chỉ nam cho mọi hành động. Làm gì cũng nghĩ đến hậu quả.

———————–

Hết Chương 1 phần 1 mời xem tiếp Chương 1 Phần 2 Long Hoa Luật Tạng.

———————–

CHƯƠNG 1

PHẦN 2

 

Trải qua mấy nghìn năm lịch sử. Từ Bách Việt Văn Lang trường tồn Độc Lập 2701 năm trước Công Nguyên. Nay là Dân Tộc Việt Nam. Đại gia đình 54 Dân Tộc anh em.  Dân Tộc Đồng Bào chung nhau Nguồn Cội Rồng Tiên.

Một Dân Tộc mạnh như Rồng, đẹp như Tiên. Dân Tộc Tinh Hoa thời đại nhân loại từ khi dựng nước Văn Lang.  Dân Tộc có Truyền Thống lâu đời nhất thế giới. 

Dân Tộc Rồng Tiên là Dân Tộc Thánh Thiện. Mong trong người dòng máu Lạc Hồng, dòng máu Con Rồng Cháu Tiên. Con Trời Lạc Long Quân, và Địa Mẫu Âu Cơ. 

Dân Tộc tôn trọng Thiên Quyền, Nhân Quyền ưa chuộng Hòa Bình, Độc Lập, Tự Do. 

Ý Trời đã định QUỐC TỔ VUA HÙNG, cùng Bách Việt khai dựng nước Văn Lang.

Mở ra thời đại Văn Minh. Không những Văn Minh về nền Lúa Nước. Mà còn Văn Minh về Hiến Pháp, Luật Pháp. Nền Quốc Đạo Dân Tộc.

Một Dân Tộc luôn hướng về Cội Nguồn. Làm chủ, chủ Quyền, làm chủ non sông Tổ Quốc.

Trải qua mấy nghìn năm lịch sử. Truyền thống Anh Linh không thay đổi. Trước sau như một. Nhất Quán một đường hướng. Độc Lập Tử Chủ, không lệ thuộc, nô lệ bất cứ một Cường Quốc nào. Trên phương diện đa quan hệ đối tác, hợp tác. Công Bằng, Bình Đẳng. Hai bên cùng có lợi cùng nhau.

Một dân tộc Bất Khuất, kiên cường. Thừa kế từ Di Chí Truyền Thống Đạo Đức Ông Cha. Thà hy sinh tất cả. Nhất quyết không làm nô lệ. Đấu tranh anh dũng, đấu tranh kiên cường, bỏ vệ tiền đồ cơ nghiệp Ông Cha.

Truyền Thống giữ nước, bảo vệ Tổ Quốc. Đi đôi với xây dựng làm cho Quê Hương giàu đẹp. Đó là trách nhiệm, bổn phận con cháu Tiên Rồng Việt Nam. 

Từ khi Quốc Tổ, cùng Bách Việt Khai Dựng Nước Văn Lang. Dưới sự Lãnh Đạo, của nền Quốc Đạo Văn Lang. Cũng như Nhà Nước Văn Lang.

Bách Việt Văn Lang không những sống yên vui. Tự Do Mưu cầu hạnh phúc. Mà còn Độc Lập kéo dài 2701 năm trên toàn thế giới không một đất nước nào bằng. Ở vào thời đại ấy. Thậm chí cho đến tận ngày nay.

Một Dân Tộc tuy Đa Nguyên của nhiều Dân Tộc. Nhưng chung Thể Đồng Bào. Một Dân tộc không lấy sự Độc Tài Độc Trị làm thể chế. Mà xây dựng lên nền Văn Minh Hiến Pháp, Luật Pháp. Hiến Pháp Sống, Luật Pháp Sống đi vào đời sống xã hội. 

Hiến Pháp Văn Lang, Luật Pháp Văn Lang. Luôn đem lại sự Công Bằng Bình Đẳng cho mọi hoạt động. Cũng như nhiều thành phần, tầng lớp xã hội.

Nhà Nước Văn Lang là Nhà Nước Pháp Quyền. Nhà Nước được xây dựng trên sự Công Bằng, Bình Đẳng. Nhà Nước lấy Dân làm gốc. Lấy Hiến Pháp, Luật Pháp đi vào cuộc sống. Thiên Quyền, Nhân Quyền làm kim chỉ Nam về Quyền con người Thống Nhất Công Bằng Bình Đẳng ai cũng  như ai.

Dân Tộc Rồng Tiên là Dân Tộc anh linh. Dân tộc luôn hướng về cái Mới. Luôn sáng tạo cái Đẹp. Loại bỏ những gì xơ cứng lỗi thời. Đổi mới toàn diện khi cần thiết.

Hạnh Phúc của mỗi người Dân là sống đúng Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp. Không đi ngược lại Truyền Thống Anh Linh trải qua hàng nghìn nghìn năm. Một Dân Tộc tự Quyết Định chính bản thân Dân Tộc mình.

(Chú Ý truyền thống anh linh của một Quốc Gia. Không phải là tập tục bản xứ. Kể cả Phong Tục Tập Quán).

———————–

Hết Chương 1 phần 2 mời xem tiếp Chương 1 Phần 3 Long Hoa Luật Tạng.

 ———————–

CHƯƠNG 1

PHẦN 3

Để cho Bách Việt Văn Lang. Ổn định cuộc sống, dân giàu nước mạnh. Xã Hội, Công Bằng, Bình Đẳng. Dân Chủ văn minh.

QUỐC TỔ rút ra từ cơ bản Giác Tánh Thiên Tính tự nhiên Luật Tạng Vũ Trụ. Chuyển thành Điều Luật Hiến Pháp. Nền Văn Hiến đi vào đời sống Bách Việt Văn Lang.

Nền Văn Hiến Quốc Đạo Văn Lang. Phát nguồn từ Giác Tánh Thiên Ý Trời. Trở thành Quyền cơ bản con người. Quyền cơ bản Xã Hội. Quyền cơ bản Non Sông Tổ Quốc. Của mỗi Dân Tộc, của mỗi Quốc Gia. Nền Quốc Đạo văn minh nhất nhân loại. Có một không hai nơi Trần Thế.

Để hiểu rõ: Những điều Luật Hiến Pháp. Có từ Thời dựng nước Văn Lang. Làm kim chỉ Nam cũng như mở rộng Quyền và Luật. Cho Hiến Pháp hiện tại đương thời. Những khuôn phép Hiến Pháp, Luật Pháp mẫu mực. Đi vào đời sống, ổn định cuộc sống. Tiến tới Xã Hội, Công Bằng, Bình Đẳng. Dân Giàu, Nước Mạnh. Dân Chủ Văn Minh.

———————–

 Hết Chương 1 phần 3 mời xem tiếp Chương 2 Long Hoa Luật Tạng.

———————– 

CHƯƠNG 2

NHỮNG ĐIỀU LUẬT HIẾN PHÁP CĂN BẢN SAU ĐÂY:

PHẦN 1

 

ĐIỀU 1: HIẾN PHÁP

QUYỀN CÁC DÂN TỘC

Bách Việt Văn Lang. Là Bách Việt Đa Nguyên. Đa Dân Tộc. Đa Sắc Tộc. Đa Giáo Phái Thần Giáo. Đa Tôn Giáo, Đạo Giáo. Đa Phong Tục Tập Quán. Nên Bách Việt Văn Lang là hợp Chủng Tộc Đa Nguyên, không độc tài. Đi vào công bằng bình đẳng. Cơ Bản về Pháp Quyền như nhau, ngang nhau.

1-   Một Dân Tộc Độc Lập Thống Nhất, Bách Việt Đa Nguyên. Cũng như đa Giáo Phái, Tôn Giáo, Đạo Giáo như vậy. Đương nhiên không phù hợp Thể Chế Độc Tài Độc Trị. Mà đi vào Thể Chế Đa Nguyên, sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp, tôn trọng thực thi Quyền con người Nhân Quyền, lấy dân làm gốc Dân Chủ. Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo pháp Văn Lang là Pháp Vương Minh Chính không già, không trẻ, rốt ráo Công Bằng, Bình Đẳng tối cao nước Văn Lang trên cả Quốc Vương.

———————– 

ĐIỀU 2: HIẾN PHÁP

PHÁP QUYỀN

1-   Nước Văn Lang là nước sống theo Pháp Quyền Hiến Pháp Trị, Luật Pháp Trị,  Đạo Pháp Trị. Tam Đạo Luật phân Quyền, phối hợp chuyên ngành đi vào đời sống Bách Việt Văn Lang.

2-   Hiến Pháp Văn Lang: Là Tối Cao nước Văn Lang Phổ Quát những Quyền cơ bản Tạo Hóa ban cho, cũng như những Quyền cơ bản của mỗi công dân. Quyền làm chủ đất nước. Quyền làm chủ xã hội. Quyền chọn người lãnh đạo. Quyền yêu cầu loại bỏ lãnh đạo. Quyền quyết định vận mệnh đất nước. 

3-   Mỗi người Dân Bách Việt Văn Lang. Điều có Quyền như nhau. Hưởng lợi ngang nhau. Công Bằng, Bình Đẳng. Giữa các Tôn Giáo, Đạo Giáo, Đảng Phái, Giáo Phái, không phân biệt màu da chủng tộc, không phân biệt Nam, Nữ. Trí Thức, Giàu Nghèo. Trong ngôi nhà chung Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp. Công Bằng Bình Đẳng văn minh.

4-   Nghiêm cấm kỳ thị Chủng Tộc. Chia rẽ Giáo Phái. Tôn Giáo. Đạo Giáo. Nghiêm cấm Thể Chế Độc Tài Độc Trị. Nghiêm cấm vi phạm Quyền con người, Quyền Dân Chủ, cũng như những Quyền cơ bản Công Dân. Hể vi phạm thì coi như phạm Quốc Pháp.

Những sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Pháp Luật hiện hành xét xử.

———————–

ĐIỀU 3: HIẾN PHÁP

QUYỀN TÍN NGƯỠNG 

1-   Dân Tộc Bách Việt Văn Lang Là Dân Tộc Tiên Rồng. Dân Tộc Tín Ngưỡng. Có Quyền Tín Ngưỡng. Có Quyền thừa hưởng Tín Ngưỡng. Nhất là Tín Ngưỡng tôn thờ Cội Nguồn. Tổ Tiên, Cha Trời Lạc Long Quân. Mẹ Trời Địa Mẫu Âu Cơ. Tôn Thờ những người có công vì Dân vì Nước. Cũng như Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa có công vì Nhân Loại. Tín Ngưỡng là Quyền cơ bản Bách Việt Văn Lang nói chung. Mỗi người dân Văn Lang nói riêng. Quyền Tín Ngưỡng là Quyền Bất  Khả xâm phạm.

 2-   Nghiêm cấm mọi hành vi đã phá Tín Ngưỡng. Nhất là tín ngưỡng về Văn Hóa Cội Nguồn  Rồng Tiên, Cũng như sự xúc phạm Tín Ngưỡng tôn thờ Cha Trời Lạc Long Quân, Mẹ Trời Âu Cơ. Các Giáo Phái, Tôn Giáo, Đạo Giáo, sống trên đất nước Văn Lang, phải tôn thờ người dựng nước, khi đã trở thành Dân Tộc Đồng Bào Văn Lang. Dù là Tín Ngưỡng gì cũng phải tôn thờ người dựng nước. Nghiêm cấm mọi hành vi xúc phạm đến Tín Ngưỡng, nhất là xúc phạm đến QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG thời coi như vi phạm Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp rất nặng.

Những sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp hiện hành xét xử.

———————–

ĐIỀU 4: HIẾN PHÁP

QUYỀN CHỦ QUYỀN

Tiền Thân Nước Văn Lang là Nước Xích Quỷ mở rộng về Lãnh Nam hoang vu. Trở thành nước Văn Lang rộng lớn.

1-   Nước Văn Lang tuy mới Khai Sanh nhưng có Chủ Quyền. Từ thời Viêm Đế Thần Nông. Thời Sùng Lãm. Niên Đại Kinh Dương Vương khai dựng nước Xích Quỷ cho đến ngày nay. Chuyển sang Niên Đại Hùng Vương. Niên Đại Viêm Đế. Niên Đại Kinh Dương Vương kéo dài hơn ba nghìn năm.

2-   Một đất nước có Chủ Quyền kéo dài Độc Lập như thế. Hiển Nhiên. Đất Nước Văn Lang là một đất nước kế thừa đất nước Xích Quỷ bất khả xâm phạm. Vì có trên hàng nghìn nghìn năm Văn Hiến.

3-   Những kẻ xâm phạm Quyền Chủ Quyền Là phạm vào Thiên Ý. Phạm vào Quốc Pháp Văn Lang. Bách Việt Văn Lang có Quyền Tiêu Diệt. Nhà Nước Văn Lang chống mọi hình thức xâm lược. Nhất là xâm lược Văn Hóa mưu đồ chính trị. Sự xâm nhập Văn Hóa phải được Nhà Nước Văn Lang kiểm duyệt và cho phép. 

4-   Nhà Nước Văn Lang chấp nhận các nguyên tắc quan hệ các nước. Không trái với Chủ Quyền quốc gia. Tôn trọng lẫn nhau, công bằng bình đẳng hai bên cùng có lợi. Nghiêm cấm phản dân hại nước chuyên quyền bảo thủ, nhất là bảo thủ kìm hãm không cho dân tộc phát triển, nhất là hội nhập Văn Minh thế giới trên các lãnh vực Văn Minh khoa học.

Những sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp hiện hành xét xử.

———————- 

ĐIỀU 5: HIẾN PHÁP

QUYỀN LÃNH THỔ

Về Chủ Quyền Lãnh Thổ Nước Văn Lang. BẮC giáp Dương Tử Trường Giang. NAM giáp Hồ Tôn. TÂY giáp Thượng Nguồn sông Mê Công chạy dài vào Nam. ĐÔNG giáp biển Đông Hải. Cũng như các Đảo lớn nhỏ chạy dài Lãnh Thổ Đông Văn Lang, cách bờ biển 500 dặm. 

1-   Về Lãnh Thổ Chủ Quyền Nước Văn Lang đã rõ. Các nước Lân Bang khi đến địa phận nầy. Thì phải thông báo, và sự cho phép Quan Sở Tại. 

2-   Mọi hành vi xâm phạm Lãnh Thổ. Xâm lăng bờ cõi. Coi như vi phạm Thiên Ý. Phạm vào Quốc Pháp Văn Lang. Bách Việt Văn Lang có Quyền chống trả tiêu diệt.

Những sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp hiện hành xét xử.

———————- 

ĐIỀU 6: HIẾN PHÁP

QUỐC ĐẠO DÂN TỘC

Văn Hóa Cội Nguồn. Quốc Đạo Dân Tộc. Chính Là Nền Văn Hiến. Hiến Pháp Văn Lang. Quốc Đạo Duy Nhất. Thống Nhất các Đạo. Nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng Quốc Đạo lập bè lập phái, lập Đạo, lập Đảng cho mưu đồ bá vương của mình. Mà không có sự cho phép của Nền Quốc Đạo. 

Những sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng nhẹ của sự vi phạm. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Phát hiện hành xét xử.

———————–

ĐIỀU 7: HIẾN PHÁP

QUỐC ĐẠO TỐI CAO CỦA ĐẠO

Quốc Đạo: Là Đạo Tối Cao về Đạo. Phát nguồn từ Thiên Ý Luật Tạng Vũ Trụ. Trở thành Nền Quốc Đạo Dân Tộc. Hiện Thân Quốc Đạo là Hiến Pháp, Luật Pháp. Đạo Pháp. Công Bằng Bình Đẳng Văn Minh.

1-   Quốc Đạo thực hiện mục tiêu Đoàn Kết, Đại Đoàn Kết. Cũng như phát huy. Truyền Thống Dựng Nước. Giữ Nước Anh Linh Đạo Pháp Dân Tộc.

2-   Quốc Đạo là Đạo Pháp bảo vệ người tu, dù là người tu ở Đạo Nào, thuộc hạnh cư sĩ, hay xuất gia. Bảo vệ Quyền lợi của người tu, những Quyền cơ bản mà người tu có, quyền lợi từ sự cúng dường của Bá Tánh. Sanh mạng, tài sản danh dự của mỗi người tu. 

3-   Không được phép Đạo Nào Cao Hơn Quốc Đạo Cao Hơn Hiến Pháp, Luật Pháp. Mà phải tuân thủ Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp. Những gì Hiến Pháp cho phép. Và không cho phép. 

4-   Hiến Pháp chính là Pháp Vương, Pháp Quyền của Nhà Nước Văn Lang. Hiện Thân Công Lý. Tuyệt Đối, Công Bằng, Bình Đẳng. Quốc Đạo là Đạo Tối Cao. Đạo Bất Khả Xâm Phạm. Hể xâm phạm thời coi như vi phạm Quốc Pháp 

Những sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng nhẹ của sự vi phạm. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Phát hiện hành xét xử.

———————–

ĐIỀU 8: HIẾN PHÁP 

QUYỀN NHÀ NƯỚC

Nhà nước Văn Lang là Nhà Nước Pháp Quyền. Nhà Nước được Thiết Lập Trên Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp.  Nhà Nước của Dân, Do Dân, Vì Dân. Nhà Nước Tự Thể Độc Lập Tự Chủ. Ban Hành Hiến Pháp, Luật Pháp. Thi Hành Hiến Pháp, Luật Pháp. Đi vào đời sống của mọi tầng lớp Nhân Dân. Mọi hoạt động Xã Hội.

1-   Quyền Nhà Nước là Quyền Tối Cao Lãnh Đạo. Quyền Chủ Quyền. Trên Tất Cả Quyền. Thống Lãnh Toàn Quyền Tối Cao. Không còn sự Thống Lãnh nào cao hơn nữa.

2-   Nhà Nước Pháp Quyền là Nhà Nước khuôn mẫu. Nhà Nước Hiến Pháp, Luật Pháp. Nhà Nước thực thi Công Lý Công Bằng, Bình Đẳng. Quyền Nhà Nước là Quyền Tối Cao. Quyền Bất Khả Xâm Phạm. Hể xâm phạm Quyền Nhà Nước. Thời coi như vi phạm Quốc Pháp. 

3-  Nghiêm cấm mọi tổn hại đến Nhà Nước. Dù là hành vi gì. Cá Nhân, Tập Thể.

Những sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng nhẹ của sự vi phạm. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Phát hiện hành xét xử.

———————–

ĐIỀU 9: HIẾN PHÁP

QUYỀN HẠN CÔNG DÂN KHI BỊ BẮT

1-   Không ai có quyền bắt bớ công dân, hoặc giam giữ, khi chưa có mệnh lệnh của Quận, Huyện, Phủ. Trừ trường hợp đối tượng đó là đối tượng nguy hiểm, phạm tội có chứng cớ quả tang. Hoặc cần bảo vệ an ninh trật tự, nơi công cộng theo luật định.

2-   Người bị bắt, bị can, cũng như thân nhân bị can. Phải được thông báo của Quận, Huyện, Châu, Phủ trong thời hạn luật định, mọi sự giam giữ lâu ngày phải đặt dưới quyền kiểm soát của cơ quan Tư Pháp. 

3-   Không ai có thể bị tra tấn, đe dọa, hay cưỡng bức thú tội. Sự nhận tội vì tra tấn, đe dọa, hay cưỡng bức. Không được coi là bằng chứng có tội. 

4-   Bị can, được xét xử công khai, có sự giám sát của công luận. 

5-   Bị can, có quyền mời nhân sĩ trí thức biện hộ, kể cả trong lúc điều tra. Sơ Vấn, Thẩm Vấn.

6-   Bị can khi phạm tội Vô Tình, Bắt Buộc chưa có tiền án, có thể được tại ngoại hầu tra. Những người có nghề nghiệp và địa chỉ nơi ở rõ ràng, cũng như có người bảo lãnh, thời cho hầu tra tại ngoại. 

7-   Công Dân bị bắt giam giữ oan ức, sau khi được tiên bố vô tội. Bị can có Quyền đòi bồi thường thiệt hại, trong những điều luật Hiến Pháp, Luật Pháp quy định.

8-   Nghiêm cấm mọi sự hách dịch, hạch sách đối với công dân, cũng như công dân không được vô lễ với chính quyền phải biết hài hòa tôn trọng lẫn nhau.

Những sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng nhẹ của sự vi phạm. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Phát hiện hành xét xử.

———————– 

ĐIỀU 10: HIẾN PHÁP

QUYỀN HÀNH ĐẠO, QUYỀN TRUYỀN ĐẠO

1-   Không những các Tôn Giáo, Giáo Đạo có Quyền truyền Đạo, có Quyền hành Đạo. Mọi công dân đều có Quyền truyền Giáo có Quyền Hành Đạo.

2-   Việc truyền giáo, hành đạo. Miễn là không xâm phạm đến quyền lợi Quốc Gia. Không phương hại đến an ninh trật tự. Không trái với truyền thống anh linh nền Quốc Đạo.

3-   Những hành vi nghiêm cấm tín ngưỡng của công dân, cũng như truyền Giáo hành Đạo của công dân khi công dân làm đúng Hiếp Pháp, và Pháp Luật, thì sự nghiêm cấm ấy là vi phạm Hiến Pháp, Pháp Luật. 

Những sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng nhẹ của sự vi phạm. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Phát hiện hành xét xử.

———————–

PHẦN 2

ĐIỀU 11: HIẾN PHÁP

QUYỀN THỐNG NHẤT

Nước Văn Lang là Nước thống nhất. Duy nhất một Nước. Được chia ra làm nhiều BỘ, nhiều PHỦ, nhiều CHÂU, nhiều QUẬN, HUYỆN, nhiều THÔN, XÃ.

1-   Quyền Thống Nhất: Theo Thể Chế một Nhà Nước. Theo hệ thống, Ngang, Dọc. Từ Kinh Đô xuống tận Thôn, Xã.

2-   Nghiêm cấm mọi hành vi phân biệt vùng miền, chia cắt Tự Trị. Cũng như chiếm lĩnh đất đai, chiếm lĩnh dân chúng. Trên đất nước Lãnh Thổ Văn Lang. Những hành vi, vi phạm đất đai, phân biệt vùng miền chia cắt Tự Trị. Thì coi như vi phạm Quốc Pháp.

Những sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp hiện hành xét xử.

———————– 

ĐIỀU 12: HIẾN PHÁP

QUYỀN CON NGƯỜI

Chính Là Thiên Quyền, Nhân Quyền. Là Quyền cơ bản Con Người. Quyền Tạo Hóa Ban Cho. Phát nguồn từ Thiên Tánh Trời. Thành Quyền cơ bản Con Người. Những Quyền bất khả xâm phạm. Nói chung là 36 Quyền Chính. 72 Quyền Chính phụ. 108 Quyền cơ bản Con Người.

1-   Xâm phạm Quyền Con Người  chính là  phạm Thiên Ý Tạo Hóa, phạm Thiên Quyền, Nhân Quyền con người nói chung. Mỗi Công Dân nói riêng. Thì coi như vi phạm Quốc Pháp.

Những sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp hiện hành xét xử.

———————-

ĐIỀU 13: HIẾN PHÁP

QUYỀN TỰ DO GIÁO DỤC

1-   Quyền Tự Do Giáo Dục là Quyền cơ bản phát triển xã hội đưa đất nước đi lên. Giáo Dục theo Tư Hữu đào tạo, nhưng phải thống nhất trong Giáo Dục, dù trường Công hay trường Tư. Sự Giáo Dục được phép mở rộng phạm vi về phương pháp dạy.

2-   Nhà Nước Văn Lang khuyến khích và nâng đở các Công Dân trong công việc nghiêng cứu phát minh về Khoa Học sáng tác về Văn Học, và Nghệ Thuật.

3-   Có Quyền huy động các nguồn vốn tài trợ, hoặc các thành phần hợp tác.

4-   Nghiêm cấm mọi sự Giáo Dục, mất Đạo Đức, làm tổn hại đến xã hội, nhân phẩm con người đi ngược lại Hiến Pháp Luật Pháp. Thời coi như vi phạm Hiến Pháp Luật Pháp. 

Những sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp hiện hành xét xử.

———————–

ĐIỀU 14: HIẾN PHÁP 

QUYỀN THỪA KẾ

Sự thừa kế: Thế hệ sau nối tiếp thế hệ trước. Theo Định Luật thừa kế. Cha Truyền Con Nối. Từ Cha Sang Con. Từ Ông Sang Cháu. Thế hệ Sau nối tiếp thế hệ Trước.

1-   Trong trường hợp: Dòng Trưởng không người Thừa Kế. Thời Dòng Thứ có Quyền tiếp nối. Cả Trưởng, Thứ không có. Thì Quyền kế thừa chuyển sang Dòng Họ (Hoặc thuộc Quyền Nhà Nước quyết định).

2-   Quyền Thừa Kế, đủ Chứng Lý hợp pháp. Là Quyền Thừa Kế bất khả xâm phạm. Hể xâm phạm. Thì coi như vi phạm Quốc Pháp.

Những sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp hiện hành xét xử.

———————-

ĐIỀU 15: HIẾN PHÁP

QUYỀN ĐỘC LẬP 

Nước Văn Lang là đất nước Độc Lập. Thống Nhất Tổ Quốc. Chủ Quyền Lãnh Thổ. Truyền Thống lâu đời. Dân Tộc Tự Chủ. Có trên hàng nghìn nghìn năm Văn Hiến. 

1-   Quyền Độc Lập như một định luật bất di bất dịch không gì thay đổi. Người dân Văn Lang có Quyền  bảo vệ  Độc Lập.  Quyền Bất Khả Xâm Phạm. 

2-   Xâm phạm Quyền Độc Lập. Những hành vi phá hoại nền Độc Lập  Dù là hình thức nào. Cũng coi như là vi phạm Quốc Pháp. 

Những sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp hiện hành xét xử.

———————–

ĐIỀU 16: HIẾN PHÁP

QUYỀN ĐỜI TƯ

1-   Không ai có Quyền xâm phạm Đời Tư của Công Dân, mà phải được bảo vệ tôn trọng.

2-   Không ai được quyền xâm phạm khám xét nơi cư trú, cũng như tịch thu đồ vật, của Công Dân, trừ khi có lệnh của Quận, Huyện, Châu, Phủ. Những vi phạm về Quyền Đời Tư dù là hình thức nào cũng coi như là vi phạm Hiến Pháp và Pháp Luật. 

Những sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp hiện hành xét xử.

———————–

ĐIỀU 17: HIẾN PHÁP

QUYỀN CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG

1-   Công Bằng Bình Đẳng là Quyền cơ bản trong Đạo Luật cuộc sống trong các thành phần xã hội. Bảo vệ sự Công Bằng Bình Đẳng là Quyền cơ bản Nhà Nước Văn Lang. Dân Tộc nào cũng như Dân Tộc nào. Thành phần nào cũng như thành phần nào, Ai Cũng Như Ai Bình Đẳng. Công Bằng trước Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp.

2-   Có Quyền Công Bằng Bình Đẳng trên mọi lãnh vực cuộc sống.

3-   Có Quyền thừa hưởng Công Bằng Bình Đẳng trên mọi lĩnh vực Xã Hội. Thực hiện mục tiêu Dân Giàu. Nước Mạnh. Xã Hội Công Bằng Dân Chủ Văn Minh.

Những sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp hiện hành xét xử.

———————–

ĐIỀU 18: HIẾN PHÁP

QUYỀN DÂN CHỦ

Hiến Pháp Văn Lang là Hiến Pháp lấy Dân làm Gốc. Nên Quyền Dân Chủ Bách Việt Văn Lang rất cao.

1-   Mọi trọng Đại đất nước. Đều lấy biểu quyết toàn Dân.

2-   Toàn Dân kháng chiến chống ngoại Xâm. Toàn Dân xây dựng bảo vệ Tổ Quốc. Toàn dân có Quyền bầu lên lãnh Đạo. Toàn Dân có quyền yêu cầu phế truất lãnh đạo.

3-   Bách Việt Văn Lang có Quyền. Kiến Nghị thay đổi một số Quyền Hiến Pháp. Cũng như Luật Định Luật Pháp. Khi không còn phù hợp với cuộc sống Bách Việt Văn Lang.

4-   Quyền Dân Chủ là Quyền bất khả xâm phạm.

Những sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp hiện hành xét xử.

———————–

ĐIỀU 19: HIẾN PHÁP

QUYỀN ƯU TIÊN

1-   Văn Hóa giáo dục phải được đặt vào hàng quốc sách, trên căn bản truyền thống dựng nước và giữ nước khoa học và nhân bản, đạo đức, phẩm hạnh, nhân cách con người. Tiến tới chân thiện hoàn mĩ.

2-   Chính sách đãi ngộ cho những giáo dục ở vùng sâu vùng xa.

3-   Những Thầy, Cô truyền đạt Giáo Dục được coi như là công ơn thứ 2 sau sanh thành. Công ơn Giáo Dục nên người.

4-   Tuyệt đối tôn trọng Thầy, Cô, xem thường Thầy, Cô được coi như là có tội. Làm hại Thầy, Cô. Vô phép với Thầy, Cô nhẹ thời khiển trách. Nặng thời tri cứu trách nhiệm hành sự.

Những sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp hiện hành xét xử.

———————–

ĐIỀU 20: HIẾN PHÁP

QUYỀN TIẾN CỬ, QUYỀN THI CỬ, QUYỀN KIẾN NGHỊ BẢI BỎ

Bách Việt Văn Lang. Có Quyền Tiến Cử người Đại Diện tín nhiệm Dân Tộc Mình. Trong các trọng trách của Nhà Nước. Cũng như có Quyền Kiến Nghị bải bỏ chức Phận tham quan.

1-   Có Quyền Tiến Cử, người Đại Diện tín nhiệm Dân Tộc mình. Vào các trọng trách Nhà Nước.

2-   Có Quyền Kiến Nghị bải bỏ chức Phận tham quan.

3-   Tự thân Thi Cử, nếu đủ Tài, đủ Đức.

4-   Tự thân Ứng Thí, nếu đủ Tài đủ Đức.

5-   Quyền Tiến Cử. Quyền Thi Cử, Quyền Kiến Nghị Bải Bỏ là Quyền bất khả xâm phạm.

Những sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp hiện hành xét xử.

———————–

PHẦN 3

ĐIỀU 21: HIẾN PHÁP

PHẢI CÓ ĐẠO LUẬT QUI CHẾ QUYỀN TỰ DO, QUYỀN NGÔN LUẬN, QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN XUẤT BẢN.

Quyền Tự Do Tư Tưởng là Quyền hợp pháp. Tự Do Ngôn Luận. Tự Do Báo Chí. Tự Do Xuất Bản. Nhưng phải có khuôn phép rõ ràng, không làm tổn hại đến danh dự và cá nhân. An Ninh, Quốc Phòng, cũng như làm tổn hại đến Văn Hóa Cội Nguồn, truyền thống anh linh dựng nước và giữ nước. Nói đến Quyền thì phải đi đôi với Luật. Phạm Luật thì mất Quyền. Đã phạm Luật mất quyền thì coi như phạm pháp.

Những sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp hiện hành xét xử.

———————– 

ĐIỀU 22: HIẾN PHÁP

ĐẠO PHÁP DÂN TỘC 

Bách Việt Văn Lang là Bách Việt Tín Ngưỡng. Nên Đời, Đạo cũng chỉ là Một. Đạo trong Đời, Đời trong Đạo. Tốt Đời đẹp Đạo, Tốt Đạo đẹp Đời. Sự Tín Ngưỡng gắng liền với cuộc sống. Đạo, Đời cũng chỉ là Một.

1-   Đạo Pháp Dân Tộc. Không Phải là Tôn Giáo. Đạo Giáo. Đảng Phái.

2-   Đạo Pháp Dân Tộc chính là Hiến Pháp Văn Lang Nền Quốc Đạo Dân Tộc.

3-   Đạo Pháp Dân Tộc cũng chính là Truyền Thống Anh Linh dựng nước và giữ nước  Dân Tộc.

4-   Vi phạm Đạo Pháp Dân Tộc, chính là vi phạm Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp.

Những sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp hiện hành xét xử.

———————– 

ĐIỀU 23: HIẾN PHÁP

QUYỀN TỰ CHỦ

Bách Việt Văn Lang có Quyền Tự Chủ Dân Tộc Mình. Non sông Tổ Quốc mình phát huy Truyền Thống dựng nước, giữ nước. Theo Hiến Pháp Luật Pháp. Được phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Tinh Thần, vật chất. Đa ngành nghề. Cũng như có Quyền cạnh tranh đa ngành nghề với các nước bạn, các Dân Tộc khác. Cạnh tranh Công Bằng Bình Đẳng.

1-   Mỗi Dân Tộc Văn Lang có Quyền Tự Chủ Dân Tộc Mình, bản sắc Dân Tộc mình Theo Hiến Pháp Luật Pháp. 

2-   Có Quyền cũng cố phát huy Bản Sắc. Phong Tục Tập quán Dân Tộc Mình, theo Hiến Pháp, Luật Pháp. 

3-   Có Quyền cạnh tranh đa ngành nghề với các Dân Tộc anh em Đồng Bào. Cạnh tranh Công Bằng Bình Đẳng theo Luật Định. 

4-   Có Quyền Phát triển toàn điện trên nhiều lĩnh vực tinh thần lẫn vật chất mà Hiến Pháp, Luật Pháp cho phép. 

5-   Nghiêm Cấm mọi hành vi, vi phạm Quyền Tự Chủ Bách Việt Văn Lang. Quyền Tự Chủ của mỗi Dân Tộc anh em Đồng Bào. Tự Chủ của mỗi công dân.

Những sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp hiện hành xét xử.

———————–

ĐIỀU 24: HIẾN PHÁP 

QUYỀN TỐI CAO QUỐC ĐẠO

Hiện Thân Quốc Đạo. Là Đạo Luật Thiên Ý Cha Trời. Cũng chính là Thiên Luật Vũ Trụ. Tự Thân Quốc Đạo hành theo Thiên Ý Của Trời. Dẫn dắt Nhân Loại trở về Cội Nguồn. Trên con đường Đại Đạo Thiên Luật.

1-   Quyền Quốc Đạo là Quyền Tối Cao của Đạo.

2-   Quyền Quốc Đạo là Quyền Thống Lãnh Các Đạo.

3-  Quốc Đạo là Đạo Luật Hiện Thân Thiên Ý Trời. Quốc Đạo Thiên Quyền, Nhân Quyền Con Người. Những Quyền Cơ Bản Tạo Hóa ban cho.

4-  Quyền Tối Cao Quốc Đạo là Quyền Thế Thiên Hành Đạo. Làm theo Thiên Ý Trời.

Nghiêm Cấm mọi hành vi lợi dụng quyền Tối Cao Nền Quốc Đạo truyền Đạo không đúng Luật trái phép. Cũng như mọi hành vi Phi Pháp bất chính Trục lợi cá nhân làm ảnh hưởng đến nền Quốc Đạo. Làm giảm uy tín uy lực của nền Quốc Đạo.

Những sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp hiện hành xét xử.

———————–

ĐIỀU 25: HIẾN PHÁP

QUYỀN HÒA HỢP, QUYỀN BẦU CHỌN, QUYỀN TÁI NHIỆM

Quyền Hòa Hợp các Dân Tộc, là Quyền cơ bản Đạo Luật của nước Văn Lang. Hòa Hợp các Giáo Phái. Thần Giáo. Đảng Phái. Trở thành Liên Minh Giáo Phái. Liên Minh Tôn Giáo, Đạo Giáo, Thần Giáo. Đảng Phái Trong Ngôi Nhà chung Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp. Nền Quốc Đạo Dân Tộc.

1-   Quyền Đoàn Kết Hòa Hợp các Dân Tộc Anh Em.

2-   Quyền Liên Tôn các Giáo Phái, Tôn Giáo, Đạo Giáo Cũng như liên Tôn các Thần Giáo. 

3-   Quyền bầu ra Giáo Chủ, Giáo Hoàng, Giáo Tông, Tổng Hội Giáo, Tổng Hành Giáo. Theo Nhiệm Kỳ mười năm. Có thể tái nhiệm kỳ nếu được số phiếu bầu chọn cao không ai cao hơn số phiếu bầu chọn cho mình. Quyền Hòa Hợp, Quyền Bầu Chọn, Quyền Tái Nhiệm là Quyền bất khả xâm phạm. Hể xâm phạm thì coi như vi phạm Quốc Pháp. 

Những sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp hiện hành xét xử.

———————– 

ĐIỀU 26: HIẾN PHÁP

QUYỀN PHẢN DIỆN 

Bách Việt Văn Lang. Cũng như mỗi người dân Văn Lang. Có Quyền Phản Diện, thực hiện Quyền Dân Chủ của mình lên các Cấp. Phản Diện sự thiệt hại về Quyền Lợi. Cũng như về sự Hàm Oan của mình. 

1-   Có Quyền Thực Hiện Quyền Dân Chủ của mình đòi lại sự Công Bằng về Quyền Lợi, được hưởng trong Hiến Pháp, Luật Pháp cũng như sự Hàm Oan do nhiều sự vụ Trắng chuyển thành Đen gây nên.

2-   Có Quyền Phản Diện các Tệ Nạn xã hội. Cũng như Phản Diện mọi sai trái. Công Quyền các Cấp Nhà Nước. Lên Nhà Nước Văn Lang. Cao hơn nữa là Quốc Đạo Văn Lang. Quyền Phản Diện Là Quyền bất khả xâm phạm. Dù xâm phạm bằng hình thức nào cũng coi như vi phạm Quốc Pháp.

Những sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp hiện hành xét xử.

———————– 

ĐIỀU 27: HIẾN PHÁP

QUYỀN TIẾN CỬ NHÂN SỰ CAO CẤP VÀO NỀN QUỐC ĐẠO

Các Giáo Phái. Tôn Giáo. Đạo Giáo. Đảng Phái Có Quyền tiến cử Nhân Sự, Tài Đức vào các Chức Sắc. Phẩm Vị  Nền Quốc Đạo. Trong điều kiện đặc biệt.

1-   Có tài lạ. Có Đức hơn người. Có công lớn trong Quốc Đạo.

2-   Phải là người có Đạo. Người vô đạo là không được.

3-   Người phạm tội Ngũ Ác thời không được tiến cử.

Tội Ngũ Ác gồm những tội sau:

   1,  Tội Phản Quốc trên mọi hình thức, nhất là làm tay sai cho Ngoại Bang.

   2,  Tội giết người trên mọi hành thức, nhất là mưu sát, thảm sát.

   3  Tội tham lam, nhất là Tham tàn bạo Ác, tham Ô, tham nhũng.

   4,  Tội bất Hiếu trên mọi hình thức, nhất là Thất Kính bất hiếu bề trên Tổ Tiên, Cha Trời Lạc Long Quân, Mẹ Trời Âu Cơ, Quốc Tổ, Ông Bà, Cha Mẹ.

   5,  Tội Trộm, Cướp trên mọi hình thức, nhất là Tội đã cướp của lại giết người.

Phạm năm Tội trên. Thì không được tiến cử, dù cho đó là Vua, Quan, hay các Thủ Lĩnh.

Quyền Tiến Cử. Quyền bất khả xâm phạm. Hể xâm phạm thì coi như vi phạm Quốc Pháp.

Những sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp hiện hành xét xử.

———————– 

ĐIỀU 28: HIẾN PHÁP

QUYỀN BÃI NHIỆM

Những Chức Sắc, phẩm vị Quốc Đạo. Cũng như Vương Quan Công Quyền Nhà Nước. Có những hành vi sai phạm Hiến Pháp, Luật Pháp. Không còn sự tín nhiệm, của mọi tầng lớp Bách Việt Văn Lang. Thời các Giáo Phái. Tôn Giáo. Đạo Giáo. Đảng Phái. Các Tổ chức dân sự Xã Hội. Có quyền thực hiện Quyền con người. Quyền Dân Chủ. Quyền Kiến Nghị. Quyền Bãi Nhiệm trục xuất đương sự. Lên Tối Cao Nhà Nước Văn Lang vì không còn xứng đáng nữa.

1-   Có Quyền hội hộp Phản Đối.

2-   Có Quyền tập họp Kiến Nghị.

Theo khuôn phép. Hiến Pháp. Luật Pháp cho phép. Quyền Bãi Nhiệm. Quyền bất khả xâm phạm. Hể xâm phạm thì coi như vi phạm Quốc Pháp.

Nên Lưu Ý: Nói đến Quyền thì phải đi đôi với luật. Hành Động vi Luật phạm Luật thì không còn Quyền nữa. Mà là phạm tội. Dân, Quan đều như nhau. Phạm Luật thì mất Quyền.

Những sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp hiện hành xét xử.

———————–

ĐIỀU 29: HIẾN PHÁP

TỰ DO HỘI HỌP

1-   Mọi Công Dân đều có Quyền tự do Hội Họp, trong các lễ hội, trong công việc làm ăn. Hội Họp đề cử người ứng cử, bầu cử người đại diện cho dân.

2-   Hội Họp tham gia những công ích xã hội, từ thiện, Hội Họp phản đối những điều sai trái công quyền. Sự Hội Họp theo Hiến Pháp Luật Pháp cho phép. 

Quyền Hội Họp là Quyền chính đáng mọi Công Dân mọi tổ chức xã hội không ai có quyền xâm phạm khi người dân hội họp đúng Hiến Pháp và Pháp luật.  

Những sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức vi phạm Quyền Tự Do Hội Họp. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp hiện hành xét xử.

———————– 

ĐIỀU 30: HIẾN PHÁP

QUYỀN ĐA NGUYÊN

Dân Tộc Văn Lang. Là Dân Tộc Bách Việt Đa Nguyên. Hợp Chủng Dân Tộc. Đa Thần Giáo. Đa Bản Sắc Phong Tục Tập Quán. Đa Nguyên cũng là Đạo của Trời. 

1-   Quyền Đa Nguyên là Quyền cơ bản của Dân Tộc Bách Việt Văn Lang. Dân Tộc nào cũng Quyền Lợi ngang nhau. Bình Đẳng như nhau. Về sanh sôi Giáo Phái. Tôn Giáo. Đạo Giáo. Thần Giáo. Cũng như sanh sôi Bộ Lạc. Bộ Tộc mới.

2-   Quyền Đa Nguyên: Là Quyền nhiều thành phần đối lập công khai trên căn bản công bằng bình đẳng theo thể thức Đa Nguyên. Đối lập bất bạo động, theo khuôn khổ thể thức cạnh tranh công bằng bình đẳng theo Luật Định hợp pháp. Quyền Đa Nguyên là Quyền bất khả xâm phạm. Hể xâm phạm thời coi như vi phạm Quốc Pháp.

Những sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp hiện hành xét xử.

———————– 

PHẦN 4

ĐIỀU 31: HIẾN PHÁP

QUYỀN THIẾT LẬP TỔ AN NINH CẤP THÔN, XÃ, NHÂN DÂN TỰ QUẢN

Thiết lập tổ giám sát, cũng như an ninh tự theo kiểu nhân dân tự quản Cấp Thôn, Cấp Xã, Thị Trấn là vô cùng quan trọng căn bản cho an ninh trật tự xã hội. Sâu sát dân, nắm rõ tình hình xã hội, giám sát chính quyền địa phương, liên thông lên Châu, Quận, Huyện.

———————– 

ĐIỀU 32: HIẾN PHÁP

QUYỀN HẠN CHẾ

Mọi sự hạn chế các Quyền cơ bản người dân. Phải được ấn định rõ ràng có thời hạn trong một thời gian. Trong thời gian nầy căn bản các Quyền công dân không được vi phạm tùy theo tình hình có thể các Quyền cơ bản công dân hạn chế kéo dài chưa thể phục hồi, vì tình trạng xã hội chưa đi vào ổn định.

———————–

ĐIỀU 33: HIẾN PHÁP

QUYỀN GIÁM SÁT, ĐIỀU HÀNH QUỐC ĐẠO

Hội Đồng Thánh Đức Là Hội Thể cấp cao Thánh Chúng. Hội Thể Tối Cao của nền Quốc Đạo Văn Lang. Hội Thánh Thượng Viện Quốc Đạo Có Quyền Giám Sát các Tín Ngưỡng Tôn Giáo. Đạo Giáo, Giáo Phái. Thần Giáo. Cũng như Điều Hành các cơ sở thuộc về Đạo. Chăm lo bảo vệ Quyền lợi hợp Pháp Tín Ngưỡng hợp pháp chính đáng.

1-   Có Quyền xóa bỏ những cơ sở Tập Tục Mê Tín, Dị Đoan có hại cho cuộc sống. Có hại cho Xã Hội. 

2-   Có Quyền giám sát, các hoạt động của Đạo.

3-   Có Quyền phục hồi những cơ sở Đạo cấm hoạt động, cho hoạt động trở lại, khi đã cam kết hoạt động đúng theo Hiến Pháp Luật Pháp. Thường xuyên Kiểm Tra những tổ chức hoạt động Tín Ngưỡng.

Quyền Giám Sát. Cũng như Quyền Điều Hành Quốc Đạo. Quyền bất khả xâm phạm. Hể xâm phạm thì coi như vi phạm Quốc Pháp. 

Những sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp hiện hành xét xử.

———————– 

ĐIỀU 34: HIẾN PHÁP 

QUYỀN ĐỘC TÔN HIẾN PHÁP 

1-   Pháp Vương Hiến Pháp Văn Lang: Là Nền Văn Hiến Khai Sanh ra nước Văn Lang. Khai sanh ra Nền Quốc Đạo Văn Lang. Khai Sanh ra Nhà Nước Văn Lang. Trở thành Truyền Thống Anh Linh Dựng Nước. Giữ Nước Tối Cao Dân Tộc.

2-   Quyền Độc Tôn Tối Cao Vô Thượng Hiến Pháp trên cả Quốc Vương. Các Quốc Vương kế vị tiếp nối nhau. Tuyệt đối Trung Thành Hiến Pháp, không vi phạm Hiến Pháp. Giám sát thi hành Hiến Pháp. Xử nghiêm những hành vi, vi phạm Hiến Pháp. Quyền Tối Cao Hiến Pháp Bất Khả Xâm Phạm. Hể xâm phạm thì tội không gì bằng. Có thể kết Án Tử Hình. Khi đủ chứng cớ có Tội.

———————– 

ĐIỀU 35: HIẾN PHÁP

QUYỀN GIÁO DỤC

Quyền Giáo Dục: Là Quyền Khai Sáng Dân Trí. Chấn hưng Dân Khí. Nân cao trình độ Ý Thức, Nhận Thức, Tinh Thần. Vật Chất. Khoa Học. Đạo Đức. Mặt Lợi Mặt hại Xã Hội. Giáo Dục là Quốc Sách. Quyền bất khả xâm phạm. Hể xâm phạm thời coi như vi phạm Quốc Pháp.

1-   Quyền Dạy, Quyền Truyền, Quyền Khai Trí. 

2-   Quyền  khai mở các cơ sở Giáo Dục, kể cả Tư Hữu Tư Nhân.

3-   Quyền Giáo Dục, dù là Giáo Dục gì cũng là Quyền cơ bản của Giáo Dục. Nhất là Giáo Dục Văn Học, Giáo Dục Nghệ Thuật, Giáo Dục Nhân Cách, Giáo Dục Truyền Thống, Giáo Dục Đạo Đức vâng và …

Nghiêm cấm khai mở giáo Dục phi Đạo Đức làm hại cuộc sống, làm hại nhân loại con người. Có thể bị phạt về hành chánh, nặng thì truy cứu hành sự.

——————— 

ĐIỀU 36: HIẾN PHÁP 

QUYỀN HẠ VIỆN QUỐC HỘI

QUYỀN HẠ VIỆN QUỐC HỘI VĂN LANG LÀ QUYỀN LẬP PHÁP. TRỞ THÀNH QUYỀN TỐI CAO BAN HÀNH LUẬT PHÁP. ĐIỀU HÀNH ĐẤT NƯỚC VÀ QUYỀN QUYẾT ĐỊNH MỌI SỰ TRỌNG ĐẠI NƯỚC VĂN LANG.

1-   Hạ Viện Quốc Hội Văn Lang. Được chia làm hai thành phần Thượng Quan Quốc Hội và Hạ Quan Quốc Hội.  Thượng Quan Quốc Hội là do Cấp Châu, Phủ, Bộ, đề cử ra. Đấu phiếu vòng loại người thắng cuộc trở thành Thượng Quan Quốc Hội.

2-   Hạ Quan Quốc Hội, là do dân chúng đề cử chọn lựa nhân tài bầu ra người đại diện cho Dân. Theo Quyền Công Dân. Những người được chọn trực tiếp đấu phiếu với nhau, người thắng cuộc trở thành Dân Biểu Hạ Quan Quốc Hội.

3-   Hạ Viện Quốc Hội: Là cơ quan tối cao Nhà Nước Văn Lang. Nhiều thành phần Đại Biểu Quốc Hội. Đại Diện cho nhiều tầng lớp cơ quan. Đại Diện cho nhiều tần lớp nhân dân. Trở thành Quyền Lực Tối Cao Quốc Hội Nhà Nước Văn Lang.

4-   Quyền soạn Thảo Luật Pháp. Ban Hành Luật Pháp. Cũng như biểu quyết thống nhất Điều Luật. Vận Hành Luật định đi vào đời sống Xã Hội.

5-   Quyền Bầu ra Chủ Tịch Thượng Quan, Hạ Quan Quốc Hội. Cũng như bãi Nhiệm Chủ Tịch Hạ Viện Quốc Hội. Được thông qua Quốc Tổ Vua Hùng.

6-   Hạ Viện Quốc Hội: Là cơ Quan Tối Cao Đại Diện Toàn Dân Tộc. Thực thi những nguyện vọng toàn Dân Tộc nguyện vọng hợp Pháp chính đáng.

7-   Hạ Viện Quốc Hội: Là cơ Quan Tối Cao. Đại diện Hiến Pháp, Luật Pháp. Trả lời tất cả những nguyện vọng. Cũng như sự Phản Diện trọng đại Thắc Mắc, Gút Mắc toàn Dân.

8-   Bảo vệ Quyền Lợi chính đáng của Toàn Dân.

9-   Quyền giải quyết các Mâu Thuẫn xung đột Tôn Giáo. Dân Tộc Anh Em.

10-   Quyền đồng thuận hay không đồng thuận. Quyền đề nghị Thừa Tướng những vấn đề trọng đại Đất Nước.

11-   Quyền Độc Lập Tự Chủ Hạ Viện Quốc Hội. Không lệ thuộc bất cứ cơ quan nào. Chỉ làm theo Hiến Pháp Quốc Đạo. Nền Văn Hiến Văn Lang.

12-   Quyền Hạ Viện Quốc Hội: Là Quyền Tối Cao Đại Diện Cho Dân. Cũng Như Ban Hành Mệnh Lệnh Tối Cao. Thi Hành Mệnh Lệnh Tối Cao Nhà Nước Văn Lang.

13-  Quyền Tối Cao Hạ Viện Quốc Hội Nằm trong Quyền Lực Hiến Pháp, Luật Pháp. Có quyền Quyết Định những trọng đại Tối Cao Đất nước.

Như:

   A,   Quyền Hợp Tác Hữu Nghị đối ngoại, được thông qua Quốc Hội.

   B,   Quyền thay đổi Luật Pháp, được thông qua Quốc Hội. Tất cả những Quyền Lực nói trên đều nằm trong Hạ Viện Quốc Hội.

Quyền Hạ Viện Quốc Hội. Là Quyền Tối Cao Bất Khả Xâm. Chỉ có một Quyền Lực duy nhất chính là Quốc Tổ Vua Hùng. Có Quyền Giải tán Hạ Viện Quốc Hội. Thành lập Hạ Viện Quốc Hội Mới.

———————–

ĐIỀU 37: HIẾN PHÁP

QUYỀN LỰC BIỀU TƯỢNG NỀN QUỐC ĐẠO

Biểu Tượng Quyền Lực Nền Quốc Đạo. Chính Là THIÊN ẤN. 

1-   Nền Thiên Ấn Hình Quả Tim. Thể Hiện Sự Sống Tối Linh Toàn Vũ Trụ. Tối Linh Của Tất Cả Sự Sống.

2-   Nền Thiên Ấn. Quả Tim hình Con Cơ. Thể Hiện Tối Cao Linh Ứng Cơ Cảm, Giữa Con Người Và Trời. Linh Ứng Tối Cao Huyền Cơ. Hình Quả Tim Con Cơ, Là Biểu Tượng Tối Cao Của Sự May Mắn. Vì Tất Cả Sự Sống Liên Quan Đến cơ cảm Địa Mẫu Âu Cơ. Người Mẹ Đại Từ Đại Bi nhất Vũ Trụ.

3-   Hình Cốt tiểu thiên vũ trụ thẳng Đứng trong Quả Tim: Chính Tinh Hoa hình cốt Long hình Vũ Trụ Hình Người. Tạo Hóa Tổ Tiên Hiện Thân Con Người. Cốt Rồng Cốt Tiên. Tổ Tiên hiện thân Cha Trời Lạc Long Quân. Mẹ Trời Âu Cơ. Tinh Hoa Cốt Tiểu Thiên Vũ Trụ Hình Chữ S  Cốt Rồng. Vẻ Đẹp Tinh Hoa Tiểu Thiên vũ trụ hình người Cốt Tiên.

Tóm Lại: Cốt Người là Cốt Rồng 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp con Người là Cốt Tiên.

4-   Thiên Ấn không thể nói hết ở đây được. Vì Thiên Ấn là Ấn Tối Linh Vũ Trụ. Ẩn chứa Pháp Số, Thuật Số. Dịch  Số, và sự Tối Linh của Thiên Ấn. Chỉ cần thấy Thiên Ấn thì coi như kiếp họa tiêu trừ. Huống chi được Phong Ấn. Thì có Quyền Hiệu Triệu Tất cả Thần Linh. ( xem Thiên Ấn Kinh sẽ rõ )

———————–

ĐIỀU 38: HIẾN PHÁP

QUYỀN CÔNG DÂN 

Quyền và Nghĩa Vụ cơ bản Công Dân Người  Dân. Theo Hiến Pháp Luật Pháp.

1-   Quyền Công Dân: Là Quyền sống đúng những quyền Cơ Bản về Hiến Pháp Luật Pháp. 

2-   Quyền bảo vệ Thiên Quyền, Nhân Quyền. Quyền bảo vệ những Đạo Luật Con Người. Quyền bảo vệ đồng loại. Quyền tham gia Xã Hội. Quyền giữ gìn trật tự. Quyền đối với Non Sông Tổ Quốc. Cũng như Quyền Tôn Thờ Tín Ngưỡng của mỗi người Dân.

3-   Quyền và nghĩa vụ Công Dân luôn đi đôi với trách nhiệm Công Dân. Đối với đời sống, đối với xã hội, đối với non sông Tổ Quốc. Nhất là Quyền bảo vệ Hiến Pháp Luật Pháp. Bảo vệ Nhà Nước Văn Lang. Quyền Công Dân là Quyền rất rộng và vô cùng lớn lao đối với xã hội, đất nước, Tổ Quốc.

Xâm Phạm Quyền Công Dân, thì coi như vi phạm Quốc Pháp.

Những sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp hiện hành xét xử.

———————–

ĐIỀU 39: HIẾN PHÁP

QUYỀN TRONG LUẬT, PHẠM LUẬT MẤT QUYỀN 

Bách Việt Văn Lang: Mỗi một người dân ai cũng có 3 Quyền cơ bản chính.

1-   Quyền Con Người.

2-   Quyền Làm Người.

3-  Quyền Công Dân. Cũng Như Bổn Phận mỗi người Dân. Đối với cuộc sống, đối với xã hội, đối với non sông Tổ Quốc.

A:  Tam Quyền con người Quyền rất rộng. Nếu không theo Luật thì mất Quyền. Có thể bị nghiêm cấm, Cũng như hạn chế, những hành động không theo khuôn phép Pháp Luật. Phi Đạo Đức. Làm hại con người làm hại cuộc sống.

B: Quyền Con Người không tách rời Quyền Làm Người. Quyền Làm Người không tách rời Quyền Công Dân. Và những nghĩa vụ Bổn Phận Công Dân.

C: Việc thực hiện Quyền Con Người. Phải theo khuôn phép Luật Pháp, Hiến Pháp. Sống đúng Luật Pháp Hiến Pháp. Hành Động phi Luật Pháp, Hiến Pháp thời không gọi là Quyền nữa. Mà là có Tội Chiếu theo Điều Khoản Luật Pháp Hiện Hành xét xử.

———————– 

ĐIỀU 40: HIẾN PHÁP

QUYỀN MƯU CẦU, QUYỀN NHU CẦU

Bách Việt Văn Lang nói chung. Người Dân Văn Lang nói riêng. Cơ bản về Quyền Mưu Cầu. Quyền Nhu Cầu rất rộng hơn nữa Quyền Tự Do Mưu Cầu không hạn chế.

1-   Có Quyền Tự Do Kinh Doanh, đa dạng trong những ngành nghề mà Pháp Luật không cấm.

2-   Có Quyền Làm Việc, Xin Việc bất cứ nơi đâu.

3-   Có Quyền Lựa chọn những công việc mình ưa thích.

4-   Có Quyền lựa chọn Công Việc phù hợp với trình độ năng khiếu của mình.

5-   Có Quyền mưu cầu làm giàu chính đáng.

6-   Có Quyền đòi hỏi lương cao, xứng đáng với tài năng cống hiến. Xứng đáng với công sức mình đổ ra.

Không một ai có Quyền tước bỏ Quyền Mưu Cầu. Quyền Nhu Cầu. Quyền Tự Do Mưu Cầu Hạnh Phúc. Trừ khi người đó phạm tội. Quyền Mưu Cầu: Quyền Nhu Cầu  Quyền bất khả xâm phạm. Hể xâm phạm thời coi như vi phạm Quốc Pháp.

Những sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp hiện hành xét xử.

———————–

PHẦN 5

ĐIỀU 41: HIẾN PHÁP

QUYỀN TỰ NGUYỆN 

Quyền Tự Nguyện là Quyền cơ bản con người, cơ bản mỗi người dân Văn Lang nói chung. Tự Nguyện theo Quốc Tổ Vua Hùng khai Dựng Nước Văn Lang. Tự Nguyện Hiến Dâng Cống Hiến đời mình cho non sông Tổ Quốc. Tự Nguyện Đi theo Quốc Đạo. Tự Quyện Là Quyền Cơ Bản Con Người. Quyền mà Tạo Hóa ban cho. Quyền bất khả xâm phạm. Hể xâm phạm thời coi như vi phạm Quốc Pháp.

Những sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp hiện hành xét xử.

———————– 

ĐIỀU 42: HIẾN PHÁP

QUYỀN QUỐC TỊCH

Bách Việt Văn Lang nói chung. Người dân Văn Lang nói riêng. Ai cũng có Quyền làm Chủ đất Nước Tổ Quốc Mình. Trở thành Quyền Quốc Tịch của mỗi người Dân Văn Lang. Không ai có Quyền trục xuất người Dân Văn Lang ra khỏi Đất Nước Văn Lang.

Chỉ khi nào tự mình rời bỏ Quốc Tịch Văn Lang. Đến gia nhập Định Cư một nước khác. Thời Quyền Quốc Tịch Văn Lang không còn nữa. Hiến Pháp Văn Lang. Luật Pháp Văn Lang. Không cho đó là Phản Quốc. Vì tôn trọng Quyền Tự Do Mưu Cầu Hạnh Phúc.  Rời bỏ Quốc Tịch, hay nhập Quốc Tịch là Quyền của người dân.

Quyền Quốc Tịch là Quyền bất khả xâm phạm. Hể xâm phạm thời coi như vi phạm Quốc Pháp. 

Những sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp hiện hành xét xử.

———————–

ĐIỀU 43: HIẾN PHÁP

QUYỀN AN CƯ

Mỗi một người Dân, sống trên Đất Nước Văn Lang. Có Quốc Tịch Văn Lang. Có Quyền Cư trú An Cư bất cứ nơi đâu. Có Quyền tự do đi lại trong nước. Trên Lãnh Thổ Đất Nước Văn Lang. Có điều kiện, đủ điều kiện. Thì An Cư lập nghiệp nơi mà mình muốn đến. Nhưng phải thông qua Sự Chấp Thuận hợp pháp sở tại.

1-   Có Quyền tự do đi lại bất cứ nơi đâu.

2-   Có Quyền Định Cư bất cứ nơi đâu.

3-   Có Quyền Cư Ngụ bất cứ nơi đâu.

4-   Có Quyền Lập Nghiệp bất cứ nơi đâu.

Quyền An Cư là Quyền bất khả xâm phạm. Không ai có Quyền xâm phạm. Trừ khi người đó có tội mất Quyền công dân. Việc xâm phạm Quyền An Cư, thời coi như vi phạm Quốc Pháp.

Những sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp hiện hành xét xử.

———————–

ĐIỀU 44: HIẾN PHÁP 

QUYỀN DI DÂN TỰ DO

Quyền di dân tự do, xuất ngoại hay di dân tự do trong nước, cũng như Quyền hồi hương, là Quyền căn bản của mỗi người dân. Có Quyền Di Dân đến nơi ở mới. Nhất là Khai Hoang Vỡ Hóa. Khai Khẩn đất đai làm giàu cho đất nước Văn Lang. Nhưng phải đúng Quyền Di Cư Di Dân Hiến Pháp Luật Pháp cho phép. 

1-   Có Quyền di dân đến nơi ở mới. Trong nước cũng như ngoài nước.

2-   Có Quyền khai khẩn đất đai nơi ở mới dựng nên cơ nghiệp.

3-   Có Quyền khai phá từ vùng đất Công hoang vu. Trở thành đất Tư. Sở Hữu Tư Nhân. Được Nhà Nước bảo hộ, cấp phép công nhận.

Quyền Di Cư. Di Dân Tự Do. Là Quyền Bất Khả Xâm Phạm. Quyền được Nhà Nước Văn Lang khuyến khích. Có điều kiện, đủ điều kiện. thời có Quyền Khai Hoang Vỡ Hóa. Khai Khẩn đất đai mở mang cơ nghiệp. Vi phạm Quyền Di Cư Tự Do. Di Dân Tự Do. Không đủ chứng minh những người Di Cư, Di Dân có tội. Thời coi như vi phạm Hiến Pháp, Luật Pháp, Quốc Pháp.

Những sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp hiện hành xét xử.

———————–

ĐIỀU 45: HIẾN PHÁP

QUYỀN CẠNH TRANH

Quyền Cạnh Tranh là Quyền cơ bản cạnh tranh các thành phần xã hội. Cạnh tranh tiến hóa, cạnh tranh phát triển, cạnh tranh đi đến dân giàu nước mạnh. Không phải cạnh tranh thôn tính lẫn nhau đi đến hủy diệt. Vì vậy Quyền cạnh tranh phải theo đúng Hiến Pháp Luật Pháp. Không được hành xử nắm giữ Quyền độc tài, độc chiếm, hay thao túng thị trường, thời coi như vi phạm Hiến Pháp Luật Pháp.

Những sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp hiện hành xét xử.

———————– 

ĐIỀU 46: HIẾN PHÁP

QUYỀN NGHĨA VỤ

1-   Nghĩa vụ được coi như là Quyền Hạn và trách nhiệm của mỗi người dân.

2-   Mỗi người dân đều phải có nghĩa vụ thi hành quân dịch đối với non sông Tổ Quốc, thi hành đóng thuế theo luật định khi hành nghề. Cũng như thuế thu nhập cá nhân theo luật định.

3-   Trốn tránh trách nhiệm nghĩa vụ coi như vi phạm Hiến Pháp, và Pháp Luật.

Những sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp hiện hành xét xử.

———————–

ĐIỀU 47: HIẾN PHÁP

QUYỀN ĐẶC ÂN

1-   Quyền Đặc Ân thuộc Quyền Nhà nước Văn Lang. Nâng đở đời sống tinh thần, và vật chất, của các chiến sĩ Quốc Gia, người có công lớn với đất nước.

2-   Luôn được bảo trợ và dưỡng dục các Quốc Gia nghĩa tử.

3-   Thiết lập chế độ cứu trợ xã hội, và y tế công cộng. Đặc ân giảm tù hàng năm cũng như tù tử hình giảm xuống còn chung thân. 

4-   Công Dân Bách Việt Văn Lang nói chung, người dân Văn Lang nói riêng. Dù ở nước Ngoài. Nhưng không quên Nguồn Cội. Thường xuyên giúp đở Quê Nhà. Cũng như làm từ Thiện. Khi người dân Văn Lang gặp lúc khốn nguy. Thì Quyền Công Dân Văn Lang không mất.  Được Nhà Nước Văn Lang bảo hộ. Che chở cũng như người dân trong nước Văn Lang.

———————-

ĐIỀU 48: HIẾN PHÁP

QUYỀN ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI

1-   Quyền Định Cư ở nước ngoài cũng là Quyền cơ bản hợp pháp Công Dân. Quyền  giao lưu, kết nối khắp các Dân Tộc Anh Em, mở rộng quan hệ giao thương. Trong nước, ngoài nước. Hiến Pháp Nhà Nước Văn Lang cho phép Dân Văn Lang có Quyền Định Cư ở Nước Ngoài.

2-   Nhưng không mất Bản Sắc Văn Hóa Cội Nguồn Truyền Thống Ông Cha. Truyền Thống Dựng Nước. Giữ Nước. Thì coi như tất cả Quyền Lợi Công Dân. Cũng như Quyền hạn Công Dân, không mất. Được Nhà Nước Văn Lang bảo hộ, đãi  ngộ.

———————-

ĐIỀU 49: HIẾN PHÁP

QUYỀN SANH  SỐNG

Quyền Sanh Sống Là Quyền Tồn Vong cơ Bản nhất Con Người.  Không ai có Quyền xâm phạm đến thân thể cũng  như sanh mạng con người. Quyền Sanh Sống. Bao hàm cả Sức Khỏe. Danh Dự. Phẩm Hạnh. Đức Độ. Trí Huệ. Cũng như địa vị Xã Hội. Những Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

1-   Có Quyền Sanh Sống. Quyền Tồn Tại. 

2-   Nghiêm cấm mọi hình thức dùng vũ lực. Cũng như quyền thế. Xâm phạm đến Thân Thể Con Người. 

3-   Nghiêm cấm mọi hành vi Tra Tấn, dùng bạo lực Nhục Hình. Hay mọi hình thức Bứt Cung. Dù chỉ là lời đe dọa. Khi chưa rõ Phạm Tội. Thì coi như vi phạm Quốc Pháp.

4-   Không ai có Quyền bắt người. Khi chưa có lệnh. Từ các cấp Xã, Huyện, Châu, Phủ. Trừ trường hợp Nhân Sự, Đương Sự. Cá nhân tập thể phạm tội quả tan. Có đủ bằng chứng cụ thể.

Quyền Sanh Sống. Quyền Bất Khả Xâm Phạm. Hể xâm phạm dù bằng hình thức nào, thì coi như vi phạm Quốc Pháp. 

Những sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp hiện hành xét xử.

———————–

ĐIỀU 50: HIẾN PHÁP

QUYỀN CỐNG HIẾN

Quyền Cống Hiến là Quyền Tự Nguyện Tự Giác Quyền cơ bản con người trong những Quyền được coi như là cao cả. 

Bách Việt Văn Lang nói chung, người dân Văn Lang nói riêng. Có Quyền Cống Hiến đời mình cho Xã Hội. Cũng như Tài Sản tiền của. Vàng, Bạc, Kim Cương, Ngọc ngà châu báu. Sức lực, trí tuệ , công lao. Cho Nền Quốc Đạo Dân Tộc. Cũng như đất nước Tổ Quốc Văn Lang.

Quyền Cống Hiến: Là Quyền Cao Cả cơ bản con người, quyền bất khả xâm phạm. Hể xâm phạm thời coi như vi phạm Quốc Pháp.

Những sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp hiện hành xét xử.

———————–

PHẦN 6

ĐIỀU 51: HIẾN PHÁP

QUYỀN TƯ HỮU

Quyền Tư Hữu: Trong đó có Quyền Tư Riêng Cá Nhân. 

Mỗi người dân Văn Lang có Quyền Tư Hữu đời sống riêng tư. Tư Hữu gia đình. Tư Hữu nghề nghiệp. Và những tài sản riêng tư. Có Quyền làm chủ Gia Đình, Quản Lý Gia Đình Theo đạo luật Gia Quy riêng tư Gia Đình. Theo Đạo Luật Đạo Đức con người. Quyền Tự chủ, Quản Lý, điều hành Tổ Ấm Theo cái chung Hiến Pháp, Luật Pháp về Luật Tư Riêng.

Quyền Tư Hữu là Quyền là Quyền Tư Riêng bất khả xâm phạm. Hể xâm phạm thì coi như vi phạm Quốc Pháp.

Những sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp hiện hành xét xử.

———————– 

ĐIỀU 52: HIẾN PHÁP

QUYỀN SỞ HỮU

1-   Quyền Sở Hữu: Là Quyền làm chủ những gì đã có. Ai cũng như Ai, không ai khác ai. 

2-   Đại Diện Quyền Sở Hữu. Sở Hữu Tư Cá Nhân, lẫn Sở Hữu Tập Thể Tư Hữu. Phải đủ cơ sở pháp lý thời mới hợp pháp cộng nhận.

   A-   Quyền Sở Hữu đất đai. Ao, Hồ, Kinh, Rạch. Do công sức của mình Tạo Lập. Cũng như khai ra.

   B-   Quyền Sở Hữu, Chỗ Ở, Nơi Ở, Nhà Ở.

   C-   Quyền  Sở Hữu, Cơ Sở Ngành Nghề.

Quyền Sở Hữu Tối Cao. Thuộc Quyền Nhà Nước Văn Lang. Sở Hữu chủ quản tất cả, những gì nước Văn Lang có.

Quyền sở Hữu Tư Nhân. Có thể bị chuyển đổi. Trong trường hợp Thật Cần Thiết. Vì lý do Quốc Phòng. An Ninh Tổ Quốc. Trong Tình trạng khẩn cấp. Nhà nước trưng mua. Hoặc trưng dụng. Thời phải bồi thường theo giá thị trường.

Quyền Sở Hữu: Dù là Sở Hữu Tư Nhân, Hay Sở Hữu Tập Thể. Quyền bất khả xâm phạm. Không ai có Quyền xâm phạm. Nghiêm cấm mọi sự xâm phạm.

Hể xâm phạm thì coi như vi phạm Quốc Pháp.

Những sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp hiện hành xét xử.

———————–

ĐIỀU 53: HIẾN PHÁP

QUYỀN NGĂN CHẶN

Ngăn Chặn là Quyền Trách Nhiệm cơ bản mỗi con người. Mỗi quốc Gia. Mỗi Gia Đình. Cũng là quyền cơ bản bảo vệ Sự Nghiệp. Ngăn Chặn từ xa bằng vật rào cản Ngăn Chặn.

1-   Có Quyền Ngăn Chặn bằng Văn Bản. Ngôn Từ. 

2-  Có Quyền Ngăn Cản bằng vật Rào Cản. Trong phạm vi Quyền Sở Hữu của mình.

3-  Có Quyền dùng nhân lực Ngăn Cản, Ngăn Chặn. Tình thế bất lợi cho cá nhân, tập thể tư nhân của mình. Khi Nhà Nước, chính Quyền chưa điều động Cản Ngăn. Quyền Cản Ngăn là Quyền bất khả xâm phạm. Nhưng Cản Ngăn không đúng Luật. Thì không gọi là Quyền Cản Ngăn nữa.  Mà là hành vi phạm tội.

Những sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp hiện hành xét xử.

———————-

ĐIỀU 54: HIẾN PHÁP

QUYỀN KHÁM XÉT

Quyền Khám Xét: Thuộc Quyền Công Quyền các Cơ Quan Nhà Nước Văn Lang. Khi có Tố Giác, Tố Cáo, Dân Chúng. Những hành vi sai phạm.

1-   Sai phạm về Nơi Ở. Chỗ Ở. Nhà Ở. Sai phạm về Sở Hữu, vi phạm đến Quyền lợi người khác. 

2-  Sai Phạm về Hành Vi, Vi Phạm Pháp Luật. Hành động trái Pháp Luật. Tàng trữ Quốc Cấm. Tàng trữ Văn Hóa độc hại.

3-  Sai phạm về Hành Vi. Lạm dụng chức Quyền. Tham Ô, Móc Ngoặc, Cưỡng đoạt vật báu của Dân.

Quyền Khám Xét: Là Quyền thuộc Công Quyền các Cơ Quan Nhà Nước. Quyền bất khả xâm phạm. Hể xâm phạm, cũng như Ngăn Cản Quyền Khám Xét dù là hình thức nào. Thì coi như chống người Thi Hành Công Vụ. Vi phạm Quốc Pháp.

Những sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp hiện hành xét xử.

———————-

ĐIỀU 55: HIẾN PHÁP

QUYỀN BÍ MẬT

Quyền Bí Mật: Là Quyền Cơ Bản bảo mật Quyền con người. Bảo Mật lợi ích tập thể. Bảo Mật Bí Mật Quốc Gia. Bảo Mật về đời sống riêng tư, Quyền Bí Mật về Khoa Học, về Tư Hữu Tư Nhân. Công Hữu Công Quyền Nhà Nước. Quyền Bí Mật là Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

1-   Quyền Bí Mật về Tư Riêng. Gia Đình, Dòng Họ.

2-   Quyền Bí Mật về Tài Năng. Phát Minh. Sáng Kiến.

3-   Quyền Tuyệt Mật về Quân Sự. Chính Trị. Và những công thức có giá trị về Khoa Học.

Quyền Bảo Mật về tài Nguyên mỗi Quốc Gia. Gồm Nhân Tài. Tài Nguyên Hiếm Quý. Và những địa cuộc trọng yếu mỗi Quốc Gia. Bách Việt Văn Lang nói chung. Người dân Văn Lang nói riêng. Đều có Quyền Bí Mật. Tuyệt Mật. Bảo Mật. Về đời Tư của Mình. Cũng như nghề nghiệp. Cơ nghiệp của mình.

Nghiêm cấm mọi sự Tiết Lộ Bí Mật của người khác. Làm bại lộ Bảo Mật. Dẫn đến thiệt hại lớn. Thì bị truy cứu hành sự. Nhẹ thì bồi thường. Nặng thì ở tù còn phải bồi thường cho người bị thiệt hại. 

Những sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp hiện hành xét xử.

———————–

ĐIỀU 56: HIẾN PHÁP

QUYỀN TỰ DO ĐI LẠI

Quyền Tự Do Đi Lại: Là Quyền Căn Bản người Dân Văn Lang. Đi bất cứ nơi đâu, trong Nước. Ngoài Nước nhất là Tự Do đi lại trên đất nước Văn Lang. Người Dân Văn Lang khi đúng 16 tuổi, được cấp thẻ Công Dân. Trở thành Quyền Công Dân, có Quyền Tự Do Đi Lại trên khắp lãnh thổ nước Văn Lang. Và cả đi ra Nước Ngoài. Không bị hạn chế. Không ai có Quyền xâm phạm. Cũng như nghiêm cấm Quyền Tự Do Đi Lại. Chỉ trừ khi mất Quyền Công Dân. Không còn thẻ Công Dân nữa.

Quyền Tự Do Đi Lại. Quyền bất khả xâm phạm. Hể xâm phạm thì coi như vi phạm Quốc Pháp.

Những sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp hiện hành xét xử.

———————–

ĐIỀU 57: HIẾN PHÁP

QUYỀN THEO HOẶC KHÔNG THEO

1-   Quyền Theo Hoặc Không Theo là Quyền cơ bản mỗi người dân Bách Việt Văn Lang. Quyền thông dụng hơn hết trong các Quyền cơ bản Con Người. Mỗi Người Dân Văn Lang. Có Quyền Theo. Hoặc không theo. Tôn Giáo. Đạo Giáo, Thần Giáo. Giáo Phái Đảng Phái. Không Ai có Quyền ép buộc, bắt buộc thì coi như vi phạm Quốc Pháp. Sẽ bị phép nước xét xử.

2-   Chỉ riêng Văn Hóa Cội Nguồn Truyền Thống Anh Linh Dựng Nước, Giữ Nước. Nền Quốc Đạo Dân Tộc. Thì mỗi người Dân phải chấp hành nghiêm chỉnh Tôn Thờ. Đó là Bổn Phận trách nhiệm con cháu người Dân Nước Văn Lang.

3-  Các Tôn Giáo, Đạo Giáo, Thần Giáo, Giáo Phái, Đảng Phái Có quyền thuyết giáo làm cho người giác ngộ tự nguyện theo mình.

Với sự Tự Nguyện Tự Giác chấp thuận  đi theo. Đây là Đạo Luật Công Bằng, Bình Đẳng trong Đạo Luật Theo hoặc không Theo của Hiến pháp Luật Pháp nhà nước Văn Lang.

Những sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp hiện hành xét xử.

———————–

ĐIỀU 58: HIẾN PHÁP 

QUYỀN NGÔN LUẬN

1-   Quyền Ngôn Luận: Là Quyền Căn Bản luôn hiện hữu khắp sự sống con người Quyền rất rộng. Đi Đôi Với Quyền Tự Do. Trở Thành Quyền Tự Do Ngôn Luận.

2-   Bách Việt Văn Lang chú trọng về Văn Hóa nên lấy tên Nước VĂN LANG. Bách Việt Văn Lang có Câu TIÊN HỌC LUẬT chính là học Lễ. Hậu học VĂN chính là Văn Pháp giáo dục con người hiểu rõ về Quyền cơ bản Ngôn Luận.

3-  Có Quyền Tự Do Đàm Luận, tranh Luận. Biện Luận. Phản Biện. Tố Giác. Tố Cáo. Tự do sáng tác. Thơ Ca, Văn Học, Ca Hát. Truyền Dạy.

4-   Nghiêm cấm mọi hành vi Ngôn Luận xâm phạm đối với người khác. Khi Họ chưa phải là người Mất Quyền Phạm Tội. Đã nói đến Quyền thì phải đi đôi với Pháp. Đã nói đến Pháp thì phải đi đôi với Luật. Ngôn Luận không theo khuôn phép của Luật. Thì Không còn là Quyền Ngôn Luận nữa. Mà là Ác khẩu có tội. Những hành vi Nói Láo. Nói Thêu Dệt. Nói Đâm Thọc. Nói Ác Khẩu. Chuyên làm hại người, làm hại cuộc sống. Gây hậu quả nghiêm trọng. Thời nhất định truy cứu Hành Sự.

Những sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp hiện hành xét xử.

———————-

ĐIỀU 59: HIẾN PHÁP

QUYỀN CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG

Quyền Công Bằng Bình Đẳng: Là Quyền Được mở rộng liên thông cả hai Quyền. Quyền Công Bằng, Quyền Bình Đẳng. Được quy định ở Điều Công Bằng và Điều Bình Đẳng của Hiến Pháp.

Quyền Công bằng Bình Đẳng trong Hiến Pháp. Mỗi một người Dân Văn Lang sanh ra. Đều có Quyền Bình Đẳng. Lớn lên Trong sự Công Bằng Xã Hội. Dù là Nam hay Nữ, Già hay Trẻ. Người Tàn Tật hay người Khỏe Mạnh. Giàu hay nghèo. Trí Thức hay Dân Thường. Tất cả đều Bình Đẳng, Công Bằng trước Hiến Pháp và Pháp Luật. Không ai hơn ai về Quyền lợi có trong Hiến Pháp, Luật Pháp. Có Tài, có Đức thì được Xã Hội trọng dụng. Có Công Xã Hội thời được khen thưởng. Ai cũng như ai.

Vi phạm Quyền Công Bằng Bình Đẳng, coi như vi phạm Quốc Pháp.

Những sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp hiện hành xét xử.

———————–

ĐIỀU 60: HIẾN PHÁP

ĐẠO LUẬT TRẬT TỰ

1-   Đạo Luật Trật Tự đi vào đời sống. Trở thành Quyền Đạo Luật Trật Tự.

2-  Ở Gia Đình thì phân định ngôi thứ. Ông Bà. Cha Mẹ. Chồng Vợ, Cha Con. Anh Em. Theo trật tự an bày tự nhiên thiên định vũ trụ.

3-   Còn ở Xã Hội thì Phân Định thành phần. Giai Cấp Xã Hội Vương, Quan, Dân, Thầy, Trò, Chủ, Tớ. Đạo Luật Trật Tự xã hội vô cùng Quan Trọng. Căn Cội Trật Tự sanh ra Lễ. Có Lễ thì có Trật Tự.

4-   Bách Việt Văn Lang. Tiên Học Lễ, Hậu học Văn Là mấu chốt cơ bản Nền Văn Minh Văn Lang. Đạo Luật Trật Tự. Không chỉ ở Nhà Nước. Xã Hội, Gia Đình, Dòng Tộc. Mà còn ngay chính bản thân. Sự Tôn Ti Trật Tự. Kính Thầy, Yêu Trò. Kính Quan, Trọng Dân. Kính Già, yêu Trẻ. Thể hiện Nhân Cách, Tư Cách. Phẩm Hạnh. Đạo Đức con người.

5-   Tôn Vinh người Có Công. 

6-   Lên Án người gian Ác. Coi như góp phần trật tự Xã Hội. Mỗi Một con người mất đi Quyền. Kém về Trí. Hành xử thiếu Văn Hóa, Thì không gọi là con người nữa. Tôn Ti Trật Tự, Gia Đình. Xã Hội Tổ Quốc là Đạo Luật Bất di Bất Dịch không thay đổi. Không ai có Quyền Thay Đổi. Vì đó là Luật Định tự nhiên Đạo Luật Vũ Trụ. Định Luật Trật Tự cuộc sống. Hể sanh ra thì an vị theo Định Luật Tự Nhiên trước sau, lớn nhỏ. Khi thành Công Dân An vị giai cấp Xã Hội. An vị số phận Phước Họa mỗi người. 

7-   Đạo Luật Trật Tự: Là Tinh Hoa Sống còn ổn định Trật Tự. Mất Đạo Luật Trật Tự thì Quyền Cơ Bản Con Người khó mà đứng vững.

Nhà Nước Văn Lang ngoài Hiến Pháp, Luật Pháp. Còn có Tinh Hoa Đạo Luật của nền Quốc Đạo. Đạo Luật Cơ Bản Tinh Hoa về Đạo Luật Đạo Đức con người. Sống đúng Thiên Ý và làm theo Thiên Ý.

Vi Phạm Đạo Luật Trật Tự. Thì coi như vi phạm Quốc Pháp. Vô Tình. Cố Ý. Chủ Động. Sai Khiến. Chủ Mưu. Lệ Thuộc. Bắt Buộc. Cưỡng Bức. Chiếu theo Điều Khoản Luật Pháp Hiện Hành xét xử.

———————–

PHẦN 7

ĐIỀU 61: HIẾN PHÁP

QUYỀN THI ĐUA, TRANH ĐUA 

1-   Quyền Thi Đua, Tranh Đua không những là Quyền cơ bản con người. Mà còn là Quyền Năng Động tiến hóa sự sống, tiến hóa con người. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

2-  Bách Việt Văn Lang: Là Bách Việt Nặng Động. Trên mọi phương diện lao động tiến hóa. Tiến Hóa Tinh Thần lẫn Vật Chất. Khoa Học, Kĩ Thuật và Sáng Tạo.

3-   Nhà Nước Văn Lang: Là Nhà Nước Trọng Tài, nhà nước phát huy năng động cạnh tranh Công Bằng Bình Đẳng. Nhà Nước Văn Lang Nắm Quyền Hiến Pháp, Luật Pháp. Cán Cân Công Lý, trong mọi thành phần tranh đua, thi đua, cạnh tranh Công Bằng, Bình Đẳng Văn Minh.

4-   Có Quyền Thi Cử Tranh Tài.

5-   Có Quyền Cạnh Tranh Làm Giàu Hợp Pháp.

6-  Có Quyền Đa Phương Hóa, Đa Dạng ngành Nghề Cạnh Tranh Công Bằng, Bình Đẳng Theo Hiến Pháp, Luật Pháp. Không Phân biệt Nam Nữ, Già, Trẻ. Dòng Quan hay Dòng Dân. Cạnh Tranh để rồi phát triển. Tiến Tới Dân Giàu Nước Mạnh Là sự cạnh tranh được Nhà Nước Văn Lang khuyến khích. Trao giải thưởng thành tích xuất sắc.

7-  Nghiêm Cấm mọi hành vi cạnh tranh mất Công Bằng Bình Đẳng. Cạnh tranh Độc Quyền. Độc Tài, Độc Trị. Mà phải cạnh tranh Công Bằng Bình Đẳng Theo Hiến Pháp Luật Pháp cho phép.

Vị Phạm Luật Cạnh Tranh. Thì coi như vi phạm Quốc Pháp.

Tùy theo tình tiết Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp hiện hành xét xử.

———————–

ĐIỀU 62: HIẾN PHÁP

QUYỀN ĐÓNG GÓP Ý KIẾN XÂY DỰNG

1-   Quyền Đóng Góp Ý Kiến không những là Quyền cơ bản con người. Mà còn là Quyền xây dựng cuộc sống. Đi đến Dân Giàu Nước Mạnh. Chân – Thiện – Mĩ, Văn Minh. 

2-   Bách Việt Văn Lang: Là Bách Việt Hợp Chủng Tộc. Đa Nguyên, Nhân Quyền Dân Chủ. Mỗi người Dân Văn Lang có Quyền làm Chủ Tư Duy của chính mình. Có Quyền đóng góp xây dựng Luật Pháp. Làm trong sạch Luật Pháp. Cũng như Bộ Máy Chính Quyền Nhà Nước. Vì Nhà Nước Văn Lang. Là Nhà Nước Của Dân. Do Dân. Vì Dân.

3-  Quyền Đóng Góp Ý Kiến Xây Dựng Là Quyền cơ bản mỗi Công Dân Văn Lang. Được coi như là Quyền cao cả vì Cống Hiến trí huệ cho nền Văn Minh Luật Pháp Hiến Pháp nước nhà. Làm sáng tỏ uy thế đất nước Văn Lang.

Quyền Đóng Góp Ý Kiến Xây Dựng. Quyền bất khả xâm phạm. Hể xâm phạm thời coi như vi phạm Quốc Pháp.

Tùy theo tình tiết Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp hiện hành xét xử.

———————– 

ĐIỀU 63: HIẾN PHÁP 

QUYỀN QUAN HỆ

Quyền Quan Hệ: Là Quyền cơ bản con người, Bách Việt Văn Lang nói chung. Mỗi người dân Văn Lang nói riêng. Quan Hệ Bạn Bè. Quan Hệ Gia Đình. Quan Hệ Xã Hội. Quan Hệ với các nước, mở rộng quan hệ sự sống là điều tự nhiên trong cuộc sống. Hàng vạn nghìn năm không gì thay đổi. Quyền Quan Hệ là Quyền Cơ Bản Con Người. Quyền bất khả xâm phạm.

1-   Mọi người dân Văn Lang có quyền Quan Hệ, Liên Hệ. Rộng hơn nữa Tự Do Quan Hệ, Liên Hệ. 

2-  Quan Hệ Bất Chính, Liên Hệ không theo Hiến Pháp, sai phạm Luật Pháp. Thời coi như mất Quyền Quan Hệ. Liên Hệ. Đã mất Quyền thời coi như phạm pháp. Làm hại cuộc sống, hại người, hại nước, hại dân. Xâm phạm Quyền Quan Hệ. Thì coi như vi phạm Quốc Pháp. 

Những sai phạm theo tình tiết Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp hiện hành xét xử.

———————–

ĐIỀU 64: HIẾN PHÁP

QUYỀN CÔNG KHAI 

1-   Quyền Công Khai không những là Quyền cơ bản con người. Mà còn là Quyền Minh Bạch Hóa Công Khai, ai cũng có thể nhìn thấy và hiểu rõ.

2-   Bách Việt Văn Lang: Là Bách Việt sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp. Tuân Thủ Hiến Pháp Luật Pháp. Tất cả mọi hoạt động đều phải Minh Bạch rõ ràng. Sự nghiệp tạo dựng Minh Bạch.

3-   Quyền Công Khai, đi đôi với  Quyền Tự Khai. Tất cả mọi hoạt động rõ ràng. Sự nghiệp tạo dựng minh bạch. Để cơ Quan Công Quyền Hiểu Rõ, Biết Rõ, Nắm Rõ. Bảo Hộ. 

4-   Cũng như những Chính Sách Nhà Nước liên quan đến Dân phải được Minh Bạch Công Khai rõ ràng.

Quyền Công Khai: Là Quyền bất khả xâm phạm. Hể xâm phạm thì coi như vi phạm Quốc Pháp. 

Những sai phạm theo tình tiết Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp hiện hành xét xử.

———————–

ĐIỀU 65: HIẾN PHÁP

QUYỀN KIẾN NGHỊ

Quyền Kiến Nghị: Hay còn gọi là Quyền Đề Nghị. Hay Phản Hồi Ý Kiến. Quyền Kiến Nghị là Quyền cơ bản Bách Việt Văn Lang. Cũng như mỗi người dân Văn Lang. Quyền Kiến Nghị, Đề Nghị. Phản Hồi Ý Kiến. Quyền nói lên nguyện vọng của mỗi người dân. Cũng như Phản ảnh sự Đúng, Sai của ngành Công Quyền xét xử. 

1-   Có Quyền Kiến Nghị, Đề Nghị lên các cấp thẩm quyền những vấn đề bức xúc của Dân. 

2-   Có Quyền Phê Phán. Phản ảnh việc làm Sai, Trái  các Cơ Quan Công Quyền.

3-   Có Quyền Kiến Nghị, Đề Nghị sửa đổi một số điều luật không phù hợp với tình hình.

Quyền Kiến Nghị. Đề Nghị, đóng góp ý kiến Quyền bất khả xâm phạm. Hể xâm phạm thì coi như vi phạm Quốc Pháp.

Những sai phạm theo tình tiết Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp hiện hành xét xử.

———————–

ĐIỀU 66: HIẾN PHÁP

QUYỀN CHUYỂN ĐỔI

Quyền Chuyển Đổi không những là Quyền cơ bản con người, cơ bản cuộc sống. Bách Việt Văn Lang nói chung, người dân Văn Lang nói riêng. Chuyển đổi Cơ Nghiệp. Nghề nghiệp. Cũng như Tên. Họ. Hướng đi. Địa Cuộc. Ngày giờ, tùy theo nhu cầu Tự Chủ. Quyền chuyển đổi của mỗi cá nhân, tập thể. Là Quyền hợp pháp trong Nền Văn  Hiến Văn Lang.

Như từ Niên Đại Kinh Đương Vương, Chuyển sang Niên Đại Hùng Vương. Nước Xích Quỷ chuyển thành Nước Văn Lang. Từ Thể Chế Độc Tài Độc Trị Phong Kiến Vua Chúa, Chuyển sang Thể Chế Đa Nguyên Nhân Quyền Dân Chủ.  vâng và … 

Quyền Chuyển Đổi: Là Quyền bất khả xâm phạm. Hể xâm phạm thì coi như vi phạm Quốc Pháp.

Những tình tiết sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp hiện hành xét xử.

———————–

ĐIỀU 67: HIẾN PHÁP

QUYỀN THÀNH ĐẠT

1-   Quyền Thành Đạt không những là Quyền cơ bản con người, Cũng là Quyền cơ bản Thành Đạt của mỗi người Dân Tộc, của mỗi cá nhân con người.

2-   Sự Nỗi Danh. Thành Danh. Như các Danh Nhân thời dựng nước Văn Lang. Như Cao Tông, Cao Tằng, Cao Tổ. Cũng như các Danh Nhân thời giữ Nước Văn Lang. Thời sau Văn Lang cho đến bay giờ vâng và …

3-   Quyền Thành Đạt Là Quyền Thành Danh, đem tài năng Khoa Học, tài đức cống hiến cho đời. Cũng như có công vì dân vì nước, được xã hội công nhận, nhân loại tôn vinh. Quyền Thành Đạt là Quyền bất khả xâm phạm. Hể xâm phạm Tôn Danh, Uy Danh. Thì coi như vi phạm Quốc Pháp.

4-   Những kẻ nổi Ác Danh. Không Được gọi là Quyền nổi danh, mà gọi là Mất Quyền nổi danh vì trọng tội, những hành vi đi ngược lại Thiên Ý của Trời. Cũng chính là đi ngược lại Tòa Án Lương Tâm mỗi con người. Những người đã bị Tòa Án Lương Tâm Thiên Hạ lên án nguyền rủa thì coi Mất Quyền. Khó mà thoát khỏi Địa Phủ. Linh hồn khốn khổ mãi không có ngày ra. Ác Danh để lại muôn đời.

Nghiêm cấm xâm phạm Uy Danh, Tôn Danh, hể vi phạm thì coi như vi phạm Quốc Pháp.

Những tình tiết sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp hiện hành xét xử.

———————– 

ĐIỀU 68: HIẾN PHÁP

QUYỀN KHIẾU NẠI

1-  Quyền Khiếu Nại: Là Quyền cơ bản con người. Quyền cơ bản Cá Nhân. Tập Thể. 

2-  Khiếu Nại những thiệt hại về Quyền Con Người. Thiệt hại về tài sản kinh tế. Danh Dự, Cá Nhân, Tập Thể. Nhất là thiệt hại Cạnh, Tranh mất Công Bằng, Bình Đẳng.

Quyền Khiếu Nại: Luôn đi song đôi với Quyền Tố Cáo. 

3-   Quyền Tố Cáo: Là Quyền cơ bản con người. Quyền cơ bản Cá Nhân, Tập Thể. Quyền Tố Cáo. Những hành vi Phạm Pháp. Phạm Luật. Làm thiệt hại về Quyền con người. cũng như Thiệt Hại. Về tài sản. Nghề Nghiệp. Kinh Tế.

4-   Quyền Khiếu Nại, Tố Cáo là hai Quyền cơ bản luôn đi đôi với nhau. Vừa hổ trợ, vừa tương tác cho nhau. Khi bị thiệt hại. Bách Việt Văn Lang coi Quyền Khiếu Nại Tố Cáo là Quyền trả lại sự Công Bằng Đẳng cho người dân, cho tập thể khi bị thiệt hại, hay bị xâm phạm. Nhất là Oan Sai.

5-   Có Quyền khiếu Nại, Tố Cao khi bị xâm phạm.

6-   Có Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại. 

7-  Nơi Tiếp Nhận Khiếu Nại Tố Cáo, dù ở cơ Quan Công Quyền nào. Cũng phải xem xét thận trọng. Những tình tiết trong sai phạm. Cũng như sự Phán Xét nghiêm Minh, kết luận Minh Bạch đúng Hiến Pháp Luật Pháp.

Nghiêm Cấm: Mọi hành vi trả thù người Khiếu Nại Tố Cáo. Dù bằng hình thức nào. Cũng coi như vi phạm Quốc Pháp.

Những tình tiết sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp hiện hành xét xử.

———————–

ĐIỀU 69: HIẾN PHÁP

QUYỀN KHÁNG CÁO

Quyền Kháng Cáo: Là quyền Chống Án. Không chấp nhận Bản Án đã xử vì có nhiều tình tiết kết Án vu khống không đúng sự thật. Yêu cầu xét xử lại.

Quốc Tổ Vua Hùng, cho Quyền Kháng Án là Quyền cơ bản không thể thiếu trong đời sống con người, khi bị xét xử hàm oan. Kết tội Oan Sai không đúng sự thật cần phải Kháng Án làm rõ vấn đề. Minh Bạch đúng Hiến Pháp, Luật Pháp. Đúng người, đúng tội.

1-  Người Bị Ép Buộc Tội. Không Đủ Chứng Cứ Có Tội. Thời Được Coi Là Không Có Tội. 

2-  Người Bị Buộc Tội. Phải Chứng Minh là Mình Vô Tội. Trong thời hạn sớm nhất. 

3-  Nhờ Người Bào Chữa. Hoặc Tự Bào Chữa.

Quyền Kháng Cáo: Là Quyền bất khả xâm phạm. Nếu đó là Kháng Cáo đúng Pháp Luật. Còn Kháng Cáo sai sự thật. Thì không còn Quyền Kháng Cáo nữa. Mà bảo thủ cho sự sai trái của mình. Tội càng thêm tội.

Những hành vi trù dập Quyền Kháng Cáo là vi phạm Pháp Luật.

Những tình tiết sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp hiện hành xét xử.

———————–

ĐIỀU 70: HIẾN PHÁP

QUYỀN PHÁN XÉT

1-  Quyền Phán xét. Không Chỉ ở các Cơ Quan Công Quyền. Mà còn ở ngay trong Tòa Án Lương Tâm mỗi con người. Quốc Tổ Vua Hùng dạy rằng. Mỗi người dân Văn Lang, có Quyền Phán Xét. Sự Đúng Sai. Thiên Ác. Có Tội, Vô Tội. Dù đó là ai.

2-   Quyền  Phán Xét là Quyền rất rộng. Không chỉ có Công Quyền Nhà Nước mới có Quyền Phán Xét. Mà ngay cả mỗi Công Dân đều có Quyền Phán Xét. Điều Tra, Có Quyền Lên Án. Có Quyền Khởi Tố. Đó là những Quyền cơ bản con người. Quyền Phán xét theo Quyền mỗi Công Dân. Quyền theo Tòa Án Lương Tâm con người đã Phán Xét thì khó mà sai được. Đã bị lên án là Ác Danh thời muôn đời. Trăm năm bia đá vẩn mòn. Nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ.

3-  Không Ai có Quyền xâm phạm Quyền Phán Xét. Thiện thời ca ngợi Tôn Vinh. Ác thời lên Án phỉ nhổ. Hại Dân Phản Quốc thì nhất định. Phải lên Án mà còn phải Diệt Trừ. Loại bỏ mầm họa gieo rét cho Quê Hương Đất Nước. Gieo rét mầm Họa cho Dân Tộc. 

Nếu vi phạm ba điều sau đây. Thời phải bồi thường thiệt hại cho đương sự. Bồi thường Danh Dự. Cũng như Tinh Thần lẫn Vật Chất.

–   Nghiêm Cấm mọi hành vi. Bắt người trái phép. Giam Giữ trái phép. Khi chưa đủ chứng lý. 

–   Nghiêm cấm mọi hành vi xét xử  khi chưa đủ chứng lý minh chứng tội trạng.

–   Nghiêm cấm thi Hành Án với những Bản Án chưa đủ chứng Lý hợp pháp. Khi người có tội chưa nhận tội.

———————– 

PHẦN 8 

ĐIỀU 71: HIẾN PHÁP

QUYỀN TƯ RIÊNG CÁ NHÂN

1-   Quyền Tư Riêng, Hay tài sản cá nhân. Như nhà ở, vườn ở thuộc về cá nhân, tư liệu sanh hoạt vật dụng cá nhân. Tư liệu sản xuất phần hùn góp vốn, cũng như của cải để dành. Quyền Tư Riêng cũng là Quyền cơ bản con người.

2-   Bách Việt Văn Lang coi Quyền Tư Riêng là Quyền không thể thiếu trong đời sống con người. Như một Định luật Tự Nhiên. Trong Quyền Sở Hữu Tư Nhân, Có cả Quyền Tự Riêng Cá Nhân. Như cây vươn lên cành lá sum suê Quy Luật tất yếu của cuộc sống.

Quyền Tư Riêng là Quyền bất khả xâm phạm. Hể xâm phạm thì coi như vi phạm Quốc Pháp.

Những tình tiết sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp hiện hành xét xử.

———————– 

ĐIỀU 72: HIẾN PHÁP 

QUYỀN SÁNG TÁC, SÁNG TẠO

1-   Quyền Sáng Tác, Sáng Tạo lên những phẩm vật có giá trị về vật thể, cũng Như Văn Chương, Ca, Nhạc, Nghệ Thuật, Hội Họa, Điêu Khắc vân vân. v.. Quyền Cơ Bản mỗi con người.

2-   Nhà Nước Văn Lang luôn khuyến khích. Tạo mọi điều kiện cho những người có năng khiếu về Sáng Tác Sáng Tạo ra nhiều Tác Phẩm. Nhiều công thức Khoa Học có giá trị. Làm cho đời sống càng thêm phong phú. Nhờ có sáng tạo phương thức mới nâng cao hiệu quả, áp dụng vào chăn nuôi, trồng trọt, y dược, dụng cụ sản xuất, phục vụ Công, Nông, Ngư, Nghiệp luôn tiến hóa đạt đến đỉnh cao. Quyền Sáng Tác, Sáng Tạo được coi như là Quyền năng khiếu. Hàng năm Nhà Nước Văn Lang, có nhiều giải thưởng, khen thưởng đối với người có công Sáng Tác Nghiên Cứu Sáng Tạo.

3-   Có Quyền nhượng Quyền Sáng Tác, Sáng Tạo của mình cho người khác.

4-  Có Quyền trao đổi sự Sáng Tác, Sáng Tạo cho cả đôi bên. Quyền Sáng Tác, Sáng Tạo là Quyền bất khả xâm phạm. Hể xâm phạm thì coi như vi phạm Quốc Pháp. 

5-   Nghiêm cấm mọi hình thức Tước Đoạt Quyền Sáng Tác, Sáng Tạo. Từ nghiên cứu người khác trở thành Sáng Tạo của Mình.

6-   Nghiêm Cấm bắt các nhà Sáng Tác, Sáng Tạo làm sở Hữu Tư Riêng cho mình. Khi người đó phản đối không chấp thuận. 

7-   Nghiêm cấm những hành vi ngăn cản. Hoặc hù dọa làm trở ngại cho việc nghiên cứu, Sáng Tạo Thì coi như vi phạm Pháp Luật. Chiếu theo điều khoản. Luật Pháp Hiện Hành xét xử.

Những tình tiết sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp hiện hành xét xử.

———————– 

ĐIỀU 73: HIẾN PHÁP 

QUYỀN KHAI SÁNG

1-   Quyền Khai Sáng: Là Quyền Khai Ngộ làm cho con người mở mang kiến thức. Nhất là hiểu rõ về Truyền Thống Anh Linh Ông Cha. Quyền khai Sáng Chân Lý chính Nghĩa. Quyền Khai Sáng Văn Hóa Cội Nguồn.

2-  Quốc Tổ Vua Hùng luôn chú trọng về Quyền Khai Sáng Nầy, khai sáng về vật chất Khoa Học, khai sáng về Đạo Đức Tinh Thần. Ở vào thời Quốc Tổ dựng nước không có giấy, chữ viết thô sơ. Nên không thể kết thành sử liệu Kinh Luân Khoa Học Khai Sáng được. Chỉ truyền qua khẩu tự ngôn từ là chính. Tam Sao Thất Bổn là điều hiển nhiên. Vì thế những căn bản về Quyền Khai Sáng đã bị thất truyền. Nhất là thất truyền về Văn Hóa Cội Nguồn Tối Cao. Nền Quốc Đạo dần dần biến mất. Dân tộc Văn Lang rơi vào khốn nguy.

Quyền Khai Sáng là Quyền bất khả xâm phạm. Hể xâm phạm thì coi như vi phạm Quốc Pháp.

Những tình tiết sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp hiện hành xét xử.

———————– 

ĐIỀU 74: HIẾN PHÁP

QUYỀN KHAI  ĐẠO, LẬP GIÁO

1-   Quyền Khai Cơ Lập Đạo, Lập Giáo là Quyền Tối Linh trong Trời Đất. Do Huyền cơ Thiên Ý Cha Trời Chỉ Định. Có thể nói hàng vạn ức kiếp tu hành cũng chưa khai ra mối Đạo hiệp với Thiên Ý. Vì Thế Quyền Khai Đạo, Lập Giáo thừa hành Di Chí Của Trời là Quyền Tối Linh Trong Trời Đất. Quốc Tổ Vua Hùng Khai Lập Lên Văn Hóa Cội Nguồn Tiên Rồng. Khai Sanh Ra Nước Văn Lang. Khai Lập lên Nhà Nước Văn Lang. Trở Thành Hiến Pháp Nền Quốc Đạo Dân Tộc. Là đều do Thiên Ý Cha Trời tất cả.

2-  Nhà Nước Văn Lang không cấm việc Khai Đạo. Nhưng khai ra Mê Tín Dị  Đoan. Cũng như Khai Ra Tà Giáo, Ác Đạo. Thời Nghiêm cấm triệt để. Vì có hại cho nhân loại con người. Cũng như có hại cho cuộc sống con người. Đưa linh hồn con người về nơi Địa Phủ.

3-  Quyền Khai Đạo, Lập Giáo là Quyền Tối Linh. Nhưng phải Khai Đạo đúng Thiên Luật. Không nghịch lại Thiên Ý. Không làm hại con người. Làm cho con người cuồng tín sa đọa. Nghiêm cấm mọi hình thức xâm phạm về Quyền Khai Đạo, Lập Giáo. Nếu đó là Văn Hóa Cội Nguồn. Hể xâm phạm thời coi như vi phạm Quốc Pháp.

Những tình tiết sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp hiện hành xét xử.

———————–

ĐIỀU 75: HIẾN PHÁP

TRUYỀN VĂN HÓA CỘI NGUỒN

1-   Phổ rộng Truyền Văn Hóa Cội Nguồn. Là Quyền Thiêng Liêng mà Ông Cha đã trao truyền lại cho chúng ta. Không những có Công với Tổ Tiên, Cha Trời Mẹ Trời, mà còn có Công độ tận nhân loại, cũng như có Công với non sông đất nước.

2-   Quyền Thuyết Giáo, Truyền Giáo làm sáng tỏ Văn Hóa Cội Nguồn là Quyền cơ bản Bách Việt Văn Lang. Truyền Giáo Làm Rạng Danh Truyền Thống Cha Ông, làm Rạng Danh con Rồng cháu Tiên Làm Rạng Danh non sông Tổ Quốc nhất là Quốc Tổ, cũng như các anh hùng có Công với non sông Tổ Quốc. Sự Truyền Giáo như thế. Đáng được khen thưởng ca ngợi.

3-  Quốc Tổ Dạy: Đất nước mà không có sự Truyền Giáo. Thuyết Giáo, thời đất nước đó khô khan về Văn Hóa, Cũng như khô cằn về Lý Luận về Chính Nghĩa. Trên đất nước Văn Lang không có truyền gì hơn bằng truyền Văn Hóa Cội Nguồn.

Truyền Văn Hóa Cội Nguồn. Là Quyền Thiêng Liêng bất khả xâm phạm. Hể xâm phạm thì coi như vi phạm Quốc Pháp.

Những tình tiết sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp hiện hành xét xử.

———————–

ĐIỀU 76: HIẾN PHÁP

QUYỀN LỄ HỘI

1-   Quyền Lễ Hội là Quyền cơ bản tri ân công đức. Đối với các Tiền Nhân Hiển Hách Dân Tộc. Bách Việt Văn Lang. Hàng năm có rất nhiều Lễ Hội. Làm phong phú cuộc sống Tinh Thần Tâm Linh Văn Lang. Quyền Lễ Hội được coi như là Món Ăn Tinh Thần Dân Tộc. Là gương soi sáng bao tiền nhân, để cho con cháu noi theo. Không có Lễ Hội thì cuộc sống trở nên tẻ nhạt. Cũng như lu mờ về tinh thần bất khuất anh linh đấu tranh vệ quốc dân tộc.

2-   Quốc Tổ Vua Hùng ra Sắc Lệnh Tôn Vinh Lễ Hội. Nhưng nghiêm cấm những lễ hội, giết hại tàn bạo mang tính cách phản cảm. Làm cho Phong Tục Tập Quán không mấy Văn Minh. Quyền Lễ Hội vì thế thành Quyền bất khả xâm phạm. Hể xâm phạm thì coi như vi phạm Quốc Pháp. 

Những tình tiết sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp hiện hành xét xử.

———————– 

ĐIỀU 77: HIẾN PHÁP

QUYỀN KẾT HÔN 

Thời Quốc Tổ: Nước Văn Lang được coi như là đất nước Văn Minh hơn tất cả nước, nhất là Văn Minh về hôn nhân. 

1-  Nhà Nước Văn Lang mở rộng Quyền Tự Do Hôn Nhân từ xưa tới nay các Bộ Lạc theo giáo điều Hôn Nhân Thần Giáo. Cũng như Luật Hôn Nhân Phong Kiến Vua Chúa. Luật Hôn Nhân Văn Lang Văn Minh hơn tiến bộ hơn sống theo Quyền Con Người trong đó có Quyền Tự Nguyện. Không Bắt Buộc.

2-  Người dân Văn Lang: Có Quyền Kết Hôn. Có Quyền Ly Hôn. Theo nguyên tắc Tự Nguyện, văn minh tiến bộ.

3-  Chỉ được một Vợ một Chồng. Nếu có Vợ Lẽ thời phải được Vợ Lớn chấp thuận. 

4-   Chồng, Vợ. Bình Đẳng trong Hiến Pháp Luật Pháp về Quyền Xã Hội. Nhưng phải tôn ti về Đạo Luật Vợ Chồng. Vợ ra Vợ, Chồng ra Chồng. Theo Đạo Âm, Dương Đạo Luật trời đất. (xem Kinh Nhân Luân Hiếu Nghĩa sẽ rõ).

5-  Tôn Trọng Lẫn Nhau. Hòa Thuận Yêu Thương. Âm, Dương Tương Hợp. Vạn Vật Hóa Sanh. Nam Nữ trao trinh sanh con cháu lưu truyền . Đạo Vợ Chồng là Đạo Âm – Dương Tương Hiệp Hòa Thuận. Không Phải Vợ cũng như Chồng. Mà Là Đạo vợ chồng Hiệp Hòa khác với Bình Đẳng. Chỉ Bình Đẳng Công Bằng Trong Hiến Pháp Luật Pháp Luật chung của xã hội.

6-  Bình Đẳng về Quyền Xã Hội. Bình Đẳng về Quyền Công Dân. Vợ có thể làm lớn. Vương, Quan về Quyền Xã Hội. Và Chồng cũng vậy. Trong Đạo Luật Gia Đình có Gia Quy, được Hiến Pháp Luật Pháp công nhận. Trong Đạo Luật xã hội có Quốc Pháp. Dương Có Dương Đạo. Âm Có Âm Đạo. Không ai có thể làm gì hơn được trước Định Luật Thiên Công Tạo Hóa. Thuận Thiên Thời còn, nghịch Thiên Thời tan vỡ.

A- Có Quyền Kết Hôn. Có Quyền Ly Hôn, theo nguyên tắc Tự Nguyện.

B- Có Quyền cưới Vợ Lẽ. Nhưng phải được Vợ Lớn đồng Ý.

C-  Căn bản chỉ được một Vợ một Chồng.

D- Quyền Công Bằng Bình Đẳng ở Xã Hội, khác với Quyền Hòa Hợp trong Đạo Luật Vợ Chồng.

Đ-  Đạo Vợ Chồng là Đạo Âm – Dương Hòa Hợp, trên Thuận dưới Hòa, không phải là sự canh tranh giống như xã hội. Có tài có đức là hơn. Mà phải sống theo Đạo Luật Chồng Vợ, Vợ ra Vợ chồng ra Chồng. Gia Đình. Gia có Gia Quy, Quốc có Quốc Pháp. 

Nhà Nước Văn Lang luôn công nhận Gia Đình, Dòng Họ là nền tảng Quốc Gia. Luật Hôn nhân luôn được coi trọng.

Quyền Kết Hôn. Quyền bất khả xâm phạm. Hể xâm phạm thời coi như vi phạm Quốc Pháp.

Những tình tiết sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp hiện hành xét xử.

———————– 

ĐIỀU 78: HIẾN PHÁP 

QUYỀN LY HÔN

1-   Từ khi Quốc Tổ Dựng Nước Văn Lang, thời Quyền Ly Hôn cũng khác lạ so với tập quán cũ. Khác xa sự Ly Hôn Phong Kiến Vua Chúa. Vào thời Phong Kiến Vua Chúa. Người Chồng có Quyền đuổi người Vợ ra khỏi nhà. Mà không bị một thế lực nào ngăn cản. Đây là sự thiệt hại lớn về Quyền phụ nữ. Nên Quốc Tổ Vua Hùng mới ban hành Luật Hôn Nhân. Luật Ly Hôn công Bằng Văn Minh hơn.

2-   Quyền Lợi về Người Mẹ luôn được Tôn Vinh. Cả Trong Gia Đình, lẫn ngoài Xã Hội. Khi bị chồng ngược đãi Ly Hôn, về phần ưu tiên Quyền Con Người. Thời người Phụ Nữ được Quyền yêu cầu những Quyền lợi chính đáng của mình. Nếu sự yêu cầu, hợp Tình, hợp Lý. Thì coi như Hợp Pháp. Được Pháp Luật thừa nhận, bảo hộ.

Ngược lại người Vợ tự Ly Hôn Chồng. Thì coi như Mất Trắng, Kể cả con cái. Chỉ trong trường hợp bị Chồng ngược đãi quá mức. Đành phải Ly Hôn, có đủ chứng cứ ngược đãi, người làm chứng ngược đãi. Đủ thành phần làm chứng. Hàng Xóm. Người thân bên đàng trai. Quan sở tại Địa Phương. Khi đủ chứng Lý. Thì Người Vợ, Có Quyền đòi hỏi về Quyền lợi của mình. Chia hai tài sản. Cũng như con cái một nửa Theo Mẹ. Một nửa theo Cha. Nếu trong trường hợp một người con trai. Thời người Vợ Ly Hôn không có Quyền giành lấy người con trai. 

Nói Tóm Lại: Quyền Hôn Nhân và Quyền Ly Hôn Theo tự nguyện tự giác. Không ai có Quyền xâm phạm Hể xâm phạm thì coi như vi phạm Pháp Luật.

Những tình tiết sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp hiện hành xét xử.

———————– 

ĐIỀU 79: HIẾN PHÁP

QUYỀN CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC

1-   Nhà Nước Văn Lang, luôn đặc Quyền ưu tiên Sản Phụ và Thai Nhi. Cũng như nuôi dưỡng giáo dục trẻ em.

2-  Về Quyền Lợi trẻ em. Cũng như giáo dục trẻ em, được đưa lên hàng đầu.

3-   Mỗi một em bé sanh ra. Thì được giảm thế đóng thế thu nhập gia đình. Nếu sanh từ năm con trở lên thì giảm đi phân nửa đóng thuế. Sanh từ mười con trở lên thời miễn thuế không đóng thuế nữa. Trừ trường hợp Địa Chủ. Phú Nông. Các cơ sở ngành, nghề, lớn, Thu nhập cao, Thời phải chịu đóng thuế theo thu nhập. Nhà Nước Văn Lang mở ra Trường Làng, Trường Xã, Trường Huyện, Trường Châu. Trường Bộ. Tạo điều kiện cho con em học tập. Nhất là Giáo Dục về Truyền Thống. Các vấn đề cơ bản về Đạo Đức làm người, giải trí. Phát Triển thể lực chống bệnh tật. Cũng như phát triển Ý Thức, Nhận Thức về Quyền Công Dân. Và bổn phận nghĩa vụ Công Dân. (biết rằng thời ấy chưa có kinh sách chỉ  giáo dục bằng lời dạy mà thôi).

4-   Nghiêm Cấm Sự Giáo Dục bằng bạo lực. Cũng Như sự ngược đãi. Phân biệt đối xử trẻ em. 

5-   Nghiêm cấm Cưỡng Bức lao động Sản Phụ, Cưỡng Bức lao động trẻ em. Hành Hạ trẻ em 

6-   Nghiêm cấm giảng dạy Văn Hóa bất chính. Đồi trụy phi Đạo Đức, mất Nhân Tính. Văn Hóa độc hại, Tà giáo Ác Đạo cho trẻ em. 

Những tình tiết sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp hiện hành xét xử.

———————– 

ĐIỀU 80: HIẾN PHÁP

QUYỀN NHÂN ĐẠO 

Kể từ khi Nhà Nước Văn Lang ra đời. Việc đầu tiên Nhà Nước Văn Lang ban hành sắc lệnh, theo sự chỉ Đạo Quốc Tổ. 

1-   Là ban hành Sắc Lệnh về Quyền Sanh Đẻ. Nuôi Dạy Trẻ Con. Những Chính Sách phúc lợi có trong Hiến Pháp. Luật Pháp Văn Lang.

2-   Ban hành Sắc Lệnh về Chế Độ hưởng lợi người Cao Tuổi. Trích một phần trăm thuế từ các cơ sở Địa Phương, phụng dưỡng giúp đở người già. 

3-   Những người Cao Tuổi được Quyền đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công. Khi có bệnh, cũng như cấp phát thuốc miễn phí.

4-   Khi qua đời được trợ giúp an táng, với lòng hảo tâm các cơ sở từ thiện. Cũng như sự trợ giúp Địa Phương.

Quyền Nhân Đạo là Quyền Từ Thiện, đặc ân của chính sách đối với Công Dân Văn Lang từ khi ra đời đến khi qua đời. Qua bốn cửa ải khổ, Sanh, Lão, Bệnh, Tử. Nhà nước Văn Lang khuyến khích dân Văn Lang luôn mở tấm lòng Từ Thiện Nhân Đạo. Những người làm từ Thiện luôn được vinh danh trong cuộc sống. Tôn vinh tấm lòng vàng.

———————-

PHẦN 9

ĐIỀU 81: HIẾN PHÁP

QUYỀN CHỮA BỆNH

Quyền Chữa Bệnh: Được coi như là Quyền Lương Y Từ Mẫu. Quyền được Tôn Vinh hàng năm, với những tài trợ. Từ Ngân sách Nhà Nước.

Nói đến Quyền Chữa Bệnh. Thời phải đi đôi với Luật Được Chữa Bệnh. Luật Được Chữa bệnh là Luật có sự thừa kế từ các bậc Thầy trước, hay được sự Công Nhận cấp phép của Công Quyền. Dù là Chữa Bệnh bằng cách nào. Chữa Bệnh bằng thuốc. Xoa Bốp, Bấm Huyệt, Lể, Giác, Thiền, Vô Ga. Tập Dưỡng Sinh. Pháp Thuật. Thần Lực. Đã Minh Chứng thành công Kết Quả. Được nhiều người Công Nhận, Thừa Nhận.

Sự lừa đảo Chữa Bệnh không được gọi là Quyền Chữa Bệnh. Đã không có Quyền được Chữa Bệnh, nếu xảy ra điều gì. Thì người không có Quyền được Chữa Bệnh, Phải bồi thường thiệt hại. Nếu xảy ra chết người thời phải truy cứu hành sự. Cũng như bồi thường Nhân Mạng, theo như Luật Pháp Văn Lang.

Quyền Chữa Bệnh đúng Hiến Pháp Luật Pháp. Quyền bất khả xâm phạm. Hể xâm phạm thì coi như vi phạm Quốc Pháp.

Những tình tiết sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp hiện hành xét xử.

———————–

ĐIỀU 82: HIẾN PHÁP

QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ

Quyền Lợi của mỗi người dân là Nhà Nước Văn Lang ban hành về Quyền con người. Bảo vệ Quyền con người. cũng như Sanh Mạng tài sản con người, sống trong sự bình yên, thái bình an lạc. Thì mỗi người dân Văn Lang phải có Bổn Phận Nghĩa Vụ. Bảo vệ Tổ Quốc. Cũng như đóng góp Xây Dựng Quê Hương Đất Nước. Ngoài đóng thuế thu nhập phức lợi cá nhân.  Còn phải có Bổn Phận , đóng góp Trí Tuệ. Sức Lực. Của Cải Vật Chất. Khi Tổ Quốc Đất Nước Cần.

Nhất là nền Quốc Đạo nuôi dưỡng Tinh Thần Dân Tộc, Quyền Lợi Đạo Đức từ nền Quốc đem đến cho Dân là rất lớn, trên khắp cả mọi mặt sự sống. Sống an vui, sống hạnh phúc. Thời phải có nghĩa vụ. Đóng Góp, Cúng Dường Tiền Tài Vật Lực. Trí Tuệ Công Lao. Cũng Cố Xây Dựng Nền Quốc Đạo. Tạo Phước Phần thêm cho chính mình. Dòng họ mình, con cái mình. Sống An Vui Chết về Trời. An Lạc Tâm Hồn Vĩnh Cửu.

Quyền Lợi và Nghĩa Vụ. Luôn đi đôi với nhau. Ví như con người Ăn để sống. Sống thời phải Làm mới có Ăn. Một Đất Nước Tồn Tại. Quyền Lợi và Nghĩa Vụ luôn song hành đi đôi với nhau. Không thể làm khác đi được.

Nhà Nước Văn Lang coi Quyền Lợi và Nghĩa Vụ là Quyền thì bất khả xâm phạm. Hể xâm phạm thì coi như vi phạm Quốc Pháp.

Những tình tiết sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp hiện hành xét xử.

———————– 

ĐIỀU 83: HIẾN PHÁP

QUYỀN KHAI DỰNG, TẠO LẬP, KHỞI NGHIỆP 

1-   Quyền Khai Dựng, Tạo Lập, Khởi Nghiệp. Quyền cơ bản con người. Dù cho cá nhân tập thể thời Quyền khai dựng, tạo lập, khởi nghiệp cũng như nhau. Quốc Tổ Vua Hùng Truyền Dạy. Nầy các Quan khi kết Luật, phải thật chú Ý đến quyền căn bản nầy.

2-   Bách Việt Văn Lang Chúng Ta. Cùng nhau Khai Dựng Tạo Lập, Khởi nghiệp lên nước Văn Lang hùng mạnh rộng lớn, trong khởi nghiệp tạo dựng có cả Quyền lợi Riêng Tư. Gắn liền Quyền Lợi Chung của đất nước.

3-   Để được Công Bằng Bình Đẳng. Về Quyền cơ bản mỗi người dân Văn Lang, trong Quyền lợi riêng gắn liền với Quyền lợi Chung xã hội. Có Công Khai Dựng Tạo Lập Khởi Nghiệp lên sự nghiệp Văn Lang. Cùng nhau chung hưởng thái bình an lạc. 

Quyền Khai Dựng, Tạo Lập, Khởi Nghiệp là Quyền cao cả, Quyền luôn được vinh danh. Quyền Bất Khả Xâm Phạm. Hể xâm phạm thì coi như vi phạm Quốc Pháp. 

Những tình tiết sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp hiện hành xét xử.

———————–

ĐIỀU 84: HIẾN PHÁP

QUYỀN THÀNH LẬP

1-   Quốc Tổ Vua Hùng Truyền Dạy. Nầy các Quan Lập Pháp. Quyền Thành Lập là Quyền vô cùng quan trọng không chỉ có trong Nhà Nước Văn Lang. Thành Lập các cơ Quan Công Quyền Nhà Nước. Thành Lập Thượng Viên Quốc Đạo. Thành Lập Hạ viện Quốc Hội. Có cả trong mỗi người dân Văn Lang. Quyền Cơ Bản của mỗi con người.

2-   Mỗi người dân Văn Lang có Quyền thành lập với khả năng của mình. Ví dụ như thành lập cơ sở chữa Bệnh Tư Nhân. Thành lập trường dạy nghề. Thành lập cơ sở Văn Học Nghệ Thuật. Thành Lập trường Nuôi dạy trẻ ở cấp Châu, Phủ, Quận, Huyện. Và vô số thành lập khác. Thuộc Quyền Sở Hữu Tư Nhân.

Quyền Thành Lập. Quyền bất khả xâm phạm. Hể xâm phạm thì coi như vi phạm Quốc Pháp.

Những tình tiết sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp hiện hành xét xử.

———————– 

ĐIỀU 85: HIẾN PHÁP

QUYỀN LẬP HIẾN

1-   Quyền Lập Hiến ở thời Khai Dựng Lập Nước: Là Quyền Tối Cao không ai có Quyền tự Ý làm việc nầy. Quyền Lập Hiến trong thời khai dựng lập nước chỉ có một người Duy Nhất. Đứng đầu Nhà Nước Văn Lang. Khai Lập Dựng Lên đất Nước Văn Lang. Cũng như Tạo Lập lên tất cả Công Quyền Nhà Nước Văn Lang. Quyền Tối Cao ban hành mọi Sắc Lệnh Tối Cao Nhà Nước Văn Lang.

2-   Quyền Lập Hiến là Quyền Thay Trời. Thế Thiên Hành Đạo. Làm sáng tổ Thiên Ý của Trời. Khuôn Phép Đạo Luật Tạo Hóa. Quốc Tổ là Chí Tôn Thiên Đế đầu thai xuống trần theo Thiên Ý của Trời. Mới đủ Quyền Tối Cao Khai Lập, Tạo Dựng Lên Hiến Pháp Văn Lang. Hiến Pháp Dựng Nước. Giữ Nước. Nền Quốc Đạo Dân Tộc. Tóm Lại không ai có đủ Quyền Lập Hiến ở thời khai dựng nước. Mà chỉ có Quyền triển khai Hiến Pháp. Đến mỗi người dân Văn Lang.

3-   Có Quyền Thêm. Hoặc Bớt Điều Luật Hiến Pháp Khi Đời Sống Nâng Cao. Hoặc những Điều Luật không còn phù hợp. Nhưng phải được biểu quyết, chung quyết ở cả hai Viện. Thượng Viện Quốc Đạo và Hạ Viện Quốc Hội, với số biểu quyết ba phần tư. ( ¾). 

Không ai có Quyền tự ý thay đổi Hiến Pháp. Thì coi như vi phạm Quốc Pháp. Đại trọng tội tù chung thân. Hoặc tử hình.

———————– 

ĐIỀU 86: HIẾN PHÁP

QUYỀN LẬP PHÁP

1-   Quyền Lập Pháp: Là Quyền Tối Cao Hạ Viện Quốc Hội, Thành Lập các Điều Luật vừa bảo vệ Hiến Pháp vừa đi vào đời sống. Theo Quyền Hiến Pháp. Trở thành Luật Pháp.

2-   Một Quyền Hiến Pháp. Khi kết thành Luật Pháp lên đến cả mấy mươi Điều Luật. 

3-   Một Điều Luật Pháp. Khi đi vào chi tiết của Luật  lên đến mấy mươi Điều Khoản của Luật Hiện Hành.

4-   Điều Luật Hiện Hành là Điều Khoản chi tiết đi vào Sự Sống. Tùy Theo Xã Hội Pháp Triển mà điều khoản của Luật rộng lớn. Như không được mất cơ bản Hiến Pháp. Luật Pháp. Quốc Tổ nói Nhà Nước Văn Lang là Nhà Nước Pháp Quyền, không phải là Nhà Nước Độc Tài Độc Trị. Nhà nước về Quyền con người.

5-  Vì thế Quyền Lập Pháp. Không phải cá nhân nào làm được. Mà phải lấy biểu Quyết, chung Quyết từ Hạ Viện Quốc Hội. Hạ Viện Quốc Hội là cơ quan duy nhất Tối Cao Nhà Nước Văn Lang. Chỉ độc Quyền Hạ Viện Quốc Hội mới có Quyền Lập Pháp. Quyền Lập Pháp Là Quyền cơ bản của Hạ Viện Quốc Hội. Quyền Lập Pháp, Quyền Ban Hành Luật Pháp.

Quyền Lập Pháp là Quyền cao nhất của Nhà Nước Văn Lang chỉ có ở Hạ Viện Quốc Hội. Quyền bất khả xâm phạm. Hể xâm phạm thời coi như vi phạm Quốc Pháp.

Những tình tiết sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp hiện hành xét xử.

———————– 

ĐIỀU 87: HIẾN PHÁP 

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

1-  Quốc Tổ Dạy Rằng: Quyền Sở Hữu Trí Tuệ là Quyền Sở Hữu Phát Minh. Viêm Đế Thần Nông Tiên Đế Ông Cha Ta. Đã Phát Minh ra nền Văn Minh Lúa nước. Cao Tằng, Cao Tổ, Cao Tông phát minh ra Công thức Luyện Sắt, Luyện Thép. 

(Đến Thời An Đương Vương Cao Lỗ phát minh Thần Nõ, Tên Thép vô cùng lợi hại. Bắn xuyên qua giáp đồng giáp sắt).

2-   Quốc Tổ Vua Hùng truyền dạy rằng: Dân tộc nào có nhiều Quyền Sở Hữu Trí Tuệ. Thì Dân Tộc đó khởi sắc Văn Minh. Quyền Phát Minh được coi như là Quyền Tôn Vinh nhất Xã Hội. Với bộ óc thiên phú không ai có thể sánh kịp. Những người như thế còn hơn cả Báu Vật không có Báu Vật nào sánh được. Nhà Nước Văn Lang luôn tạo điều kiện cho sự phát minh. Dù là sự phát minh nào cũng quý hiếm như nhau. Sở Hữu Trí Tuệ là Quyền Sở Hữu Phát Minh. Không một ai có Quyền động đến, hoặc làm khó dễ cho Quyền Phát Minh.

3-  Có Quyền Hưởng thụ trên Quyền Phát Minh của mình. 

Quyền Phát Minh. Quyền Cơ Bản trí tuệ con người. Quyền không ai có Quyền xâm phạm. Hể xâm phạm thì coi như vi phạm Quốc Pháp.

Những tình tiết sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp hiện hành xét xử.

———————–

ĐIỀU 88: HIẾN PHÁP

QUYỀN THỤ HƯỞNG

1-   Trong cuộc hợp dự thảo Luật Pháp. Quốc Tổ Vua Hùng truyền dạy rằng: Chúng Ta đã xóa bỏ thể chế Độc Tài Độc Trị. Phong Kiến Vua Chúa. Tiến Lên Thể Chế Xã Hội Đa Nguyên Nhân Quyền Dân Chủ. Công Bằng Bình Đẳng. Được Quyền hưởng thụ những gì nước Văn Lang có, dân tộc Văn Lang làm ra. Sự thụ hưởng tùy theo công sức của chính mình. 

2-  Làm tùy sức hưởng thụ trên công sức của mình. Không ai có Quyền ngăn cản xâm phạm. Được Quyền Ăn Tiêu Hưởng Thụ tùy theo nhu cầu tùy theo khả năng. Nước Văn Lang Ta cuộc sống không khác gì ở cảnh giới Thiên Đàng. Không có sự hạn chế về Quyền Hưởng Thụ Hưởng Lạc. Tùy Theo khả năng sự giàu có của mình. 

3-   Giữa Xã Hội Thể Chế Độc Tài Độc Trị. Và Xã Hội Thể Chế Đa Nguyên Nhân Quyền Dân Chủ. Khác nhau một trời một vực. Một cảnh giới cuộc sống Xin Cho Nô Lệ. Một cảnh giới Tự Do Mưu Cầu Hạnh Phúc. Cũng như về Quyền con người.

4-   Quyền Hưởng Thụ, Hưởng Lạc. Theo Thể Chế Đa Nguyên Nhân Quyền Dân Chủ. Mọi người ai cũng có Quyền Hưởng Thụ Hưởng Lạc. Vương, Quan, Vua, Chúa. Dân như nhau Công Bằng Bình Đẳng trước Hiến Pháp. Luật Pháp Văn Minh Văn Lang. 

Quyền Hưởng Thụ, Hưởng Lạc. Quyền bất khả xâm phạm.  Hể xâm phạm thời coi như vi phạm Quốc Pháp.

Những tình tiết sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp hiện hành xét xử.

———————–

ĐIỀU 89: HIẾN PHÁP

QUYỀN PHÂN ĐỊNH, XÁC ĐỊNH

1-   Quốc Tổ dạy rằng: Một Dân Tộc Văn Minh. Thì Dân Tộc đó phải tự Xác Định Dân Tộc Mình. Bách Việt Văn Lang chúng Ta là Bách Việt Con Rồng Cháu Tiên cùng thể Đồng Bào. Ngôn Ngữ Chính Thống đại diện Ngôn Ngữ Dân Tộc anh em. Ngôn Ngữ thông dụng Giao Tiếp trong Bách Việt Văn Lang là Ngôn Ngữ Việt Thường Dân Tộc Kinh. Kế thừa Ngôn Ngữ Việt Thường Dân Tộc Kinh Nước Xích Quỷ. 

2-   Quyền Phân Định. Cũng là Quyền Xác Định. Quyền Kiên Định lập trường mỗi người dân Văn Lang. Đứng vững Quyền Xác Định. Có Quyền chọn lựa Ngôn Ngữ giao tiếp của mình. Cũng như Lập Trường về Dân Tộc Mình.

Quyền Phân Định lập trường đứng vững Xác Định. Của mỗi người dân Văn Lang. Quyền bất khả xâm phạm. Hể xâm phạm thì coi như vi phạm Quốc Pháp.

Những tình tiết sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp hiện hành xét xử.

———————– 

ĐIỀU 90: HIẾN PHÁP 

QUYỀN AN LẠC

Quyền An Lạc: Là Quyền Sống Trong Môi Trường Trong Lành. Cũng như sự Yên Ổn. An Lạc Hạnh Phúc. Quốc Tổ Truyền Dạy: Một Đất Nước có giàu đến đâu. Mà sống trong môi trường, Ô Nhiễm độc hại. Cũng như Trộm Cướp hoành hành. Chính Trị xã hội không ổn định. Thì sự giàu có ấy chẳng đem lại sự Bình Yên An Lạc gì. Mà còn sống trong lo âu khốn khổ. Để có được An Lạc Hạnh Phúc, thì ban soạn thảo soạn ra những điều Luật rõ ràng về Môi Trường, cũng như An Ninh Trật Xã Hội. Phải có những Điều Khoản Nghiêm Cấm. Trong Quyền mở rộng Hiến Pháp Luật Pháp. 

1-  Nghiêm Cấm mọi hành vi làm Ô Nhiễm Môi Trường, dù là bất cứ hình thức nào.

2-   Nghiêm Cấm mọi hành vi Trộm, Cướp. Cũng như gây rối trật tự. Đầu độc hóa chất, đầu độc chất gây nghiện, đầu độc Văn Hóa Độc hại.

3-   Mỗi người dân ai ai cũng phải sống đúng theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp. Không được vi phạm Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp.

Nếu vi phạm điều nói trên thì coi như vi phạm Quốc Pháp.

Những tình tiết sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp hiện hành xét xử.

——————— 

PHẦN 10

ĐIỀU 91: HIẾN PHÁP

QUYỀN BÌNH ĐỊNH

1-   Quốc Tổ Truyền Dạy: Quyền Bình Định Là Quyền Cơ Bản Con Người. Không chỉ có trong Nhà Nước, mới có quyền Bình Định. Mà còn có trong tất cả Toàn Dân. Ai ai cũng có Quyền Bình Định loại bỏ trộm, Cướp. Bằng nhiều hình thức. Tố Giác, Tố Cáo, Báo Cáo lên các cấp Chính Quyền kịp thời ngăn chặn, cũng như truy nã. Tóm gọn những hành vi bạo loạn Xã Hội. Bảo vệ trật tự an toàn Xã Hội. Quyền Bình Định là Quyền tất cả Toàn Dân. Trọng trách Bình Định chính là Nhà Nước. Mất Quyền Bình Định thì coi như rối loạn. Cá Nhân. Tập Thể. Gia Đình. Xã Hội khó mà yên ổn. 

Quyền Bình Định: Là Quyền quyết định ổn định cuộc sống. Quyền bất khả xâm phạm. Hể xâm phạm thì coi như vi phạm Quốc Pháp.

Những tình tiết sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp hiện hành xét xử.

———————–

ĐIỀU 92: HIẾN PHÁP 

QUYỀN NGHĨA VỤ 

1-  Quốc Tổ Dạy Rằng: Nghĩa vụ là Quyền Cơ Bản Công Dân. Một đất nước Nhân Quyền Dân Chủ. Thì mỗi Công Dân phải tự có trách nhiệm đối với xã hội, đối với non sông Tổ Quốc. Thực hiện Quyền Nghĩa Vụ Công Dân. Quyền Nghĩa Vụ là Quyền Thiêng Liêng Cao Cả của mỗi người Dân. Những người không có Quyền Nghĩa Vụ, thì những người Dân Ấy không khác gì người Dân Cư Ngụ trên đất nước Văn Lang mà thôi. Quyền Nghĩa Vụ là Quyền cơ bản Bổn Phận của mỗi người Dân Văn Lang đối với Quê Hương, Non Sông Tổ Quốc.

2-   Quyền Nghĩa Vụ trong đó có những Quyền cơ bản nhất. Là Thực Hiện nghĩa Vụ. Tham gia Quân Binh khi Tổ Quốc Cần. Cũng như Tham Gia Quốc Phòng Toàn Dân. Quyền Nghĩa vụ nộp Thuế theo Luật Định. 

3-   Nghiêm cấm mọi hành vi dùng bạo lực Bắt Bớ phải thi hành nghĩa vụ. Mà phải động viên, vận động, giải thích thông suốt Quyền Nghĩa Vụ của mỗi Công Dân, để dân hiểu dân thực hiện.

4-   Người Dân có Quyền lên tiếng phản đối những hành vi Bắt Bớ. Khủng Bố. Hù Dọa. Khi người Dân chưa hiểu về Quyền Công Dân. Cũng như Quyền Nghĩa Vụ. Sự Phản Kháng, phản đối của người dân đối với những hành vi lạm dụng Quyền Chức Công Quyền, không cho đó là có tội. Ngược lại người lợi dụng Quyền chức Bắt Bớ có tội. Khi chưa chứng minh người dân phạm tội gì.

5-   Nhà Nước Văn Lang là Nhà Nước Pháp Quyền, tất cả Công Quyền mỗi hành động đều phải theo khuôn phép Luật Pháp. Hiến Pháp. 

Vi Phạm Quyền Nghĩa Vụ, không đúng với những gì Hiến Pháp Luật Pháp quy định. Cả Hai Bên. Người Dân Lẫn Chính Quyền. Coi như vi phạm Pháp Luật Quốc Pháp.

Những tình tiết sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp hiện hành xét xử.

——————— 

ĐIỀU 93: HIẾN PHÁP

QUYỀN CƯ TRÚ

Quốc Tổ Truyền Dạy Rằng:

1-  Đất Nước Văn Lang vô cùng rộng lớn. Đất rộng người thưa. Đất Đai trù phú. Lại là Đất Nước Tự Do không có chiến tranh. Đất Nước Văn Lang khác gì Thiên Đàng Trần Gian. Dân tộc nào lại không muốn đến ở. Một Dân Tộc không có sự nô lệ. Sống trong Nhà Nước Pháp Quyền. Không có sự Độc Tài Độc Trị. Nhà Nước của Dân. Do Dân. Vì Dân. Từ khi khai lập Nhà Nước Văn Lang đến nay không được bao lâu. Dân Số tăng lên gấp đôi. Trở thành Đất Nước hùng mạnh không một đất nước nào bằng.

2-   Quyền Cư Trú, là Quyền được Nhà Nước Văn Lang thừa nhận được coi là Quyền Bất Khả Xâm Phạm bao hàm cả Dân Tộc Văn Lang đến cư trú nơi khác, lẫn người Nước Ngoài đến cư trú trên đất nước Văn Lang.

3-   Đều phải tuân thủ Hiến Pháp, Luật Pháp Văn Lang, cũng như thông báo Chính Quyền Sở Tại để được cấp phép. Thì mới được gọi là Quyền Cư Trú. Cư Trú bất hợp Pháp. Thì không gọi là Quyền Cư Trú nữa. Cư Trú Hợp Pháp, thành Quyền Cư Trú. Thì được các Cơ Quan Công Quyền Bảo Hộ. Tánh Mạng. Tài Sản. Và các Quyền Lợi, cũng như lợi ích chính đáng trong Hiến Pháp. Luật Pháp Văn Lang.

4-   Người Nước Ngoài Cứ Trú năm năm trở lên. Không vi Phạm Hiến Pháp, Luật Pháp. Thường tham gia đóng góp cho xã hội. Thì được Quyền nhập Quốc Tịch Văn Lang. Trở thành chính thức người Dân Văn Lang.

5-   Khi nhập Quốc Tịch Văn Lang sau năm năm thực hiện các Nghĩa Vụ. Lại không vi phạm Hiến Pháp. Luật Pháp. Thì có Quyền tiến cử vào các Cơ Quan Công Quyền Nhà Nước Văn Lang.

Tốm Lại: Quyền Cư Trú, là Quyền Nhà Nước Văn Lang cho phép Quyền Bất Khả Xâm Phạm. Hể xâm phạm thì coi như vi phạm Quốc Pháp. 

Những tình tiết sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp hiện hành xét xử.

———————–

ĐIỀU 94: HIẾN PHÁP

QUYỀN XÂY DỰNG

1-   Quốc Tổ Dạy rằng: Trong các Quyền cơ bản con người. Quyền Xây Dựng không những rất rộng vô cùng quan trọng. Vận Mệnh đất nước Văn Lang. Cũng như Bách Việt Văn Lang. Mỗi người dân Văn Lang. Đều có Quyền Xây Dựng.

2-   Xây Dựng Đất Nước Mới. Con Người Mới. Xã Hội Mới. Xây Dựng Tư Cách con người, Xây Dựng Đạo Đức Xã Hội. Xây Dựng Tương Lai cho con cháu mai sau. Nói chung Xây Dựng Tinh Thần lẫn Vật Chất, làm cho Dân Giàu Nước Mạnh xã hội Công Bằng Văn Minh. vân vân và…

3-   Một đất nước phát triển. Thì Quyền Xây Dựng cần được mở rộng. Kết hợp với những Quyền cơ bản khác. Có như vậy mới đáp ứng được nhu cầu phát triển. 

4-  Đất nước Văn Lang Chúng Ta. Là đất nước mới Khai Sanh. Đòi hỏi Quyền Xây Dựng đi vào đời sống nhanh chóng. Ổn định Quyền Xây Dựng. Nhà Nước Văn Lang ban hành Quyền Xây Dựng đến tận mọi người Dân. Để Dân hiểu, Dân biết, Dân làm.

Quyền Xây Dựng. Quyền Bất Khả Xâm Phạm. Hể xâm phạm, thời coi như vi phạm Quốc Pháp.

Những tình tiết sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp hiện hành xét xử.

———————– 

ĐIỀU 95: HIẾN PHÁP

QUYỀN THỐNG LÃNH

Quốc Tổ Truyền Dạy Rằng:

Nhà Nước Văn Lang Chúng Ta Là Nhà Nước Chủ Quyền. Trên Tất cả Quyền. Thống Lãnh Toàn Quyền. Vận Động các Quyền đi vào nề nếp. Theo Hiến Pháp Luật Pháp. 

Xâm Phạm Quyền Thống Lãnh tức là Xâm phạm Quyền Lực Nhà Nước Văn Lang Nghiêm Trị Nặng.

———————–

ĐIỀU 96: HIẾN PHÁP 

QUYỀN HỘI NHẬP

Quốc Tổ Truyền Dạy Rằng:

1-   Quyền Hội Nhập là Quyền cơ bản phát triển. Tự Chủ Hội Nhập. Phối Hộp Hội Nhập. Hợp Tác Hội Nhập. Muốn tiến đến Dân Giàu Nước Mạnh. Thì con đường Hội Nhập chính là con đường tương lai rộng mở. Mở rộng quan hệ Toàn Cầu. Nguồn lợi từ Hội Nhập vô cùng to lớn.

2-   Một con Thuyền Lớn đã ra khơi. Sự vững chãi của con Thuyền là sức mạnh tiềm năng vượt qua mọi trở ngại chướng ngại. Luôn vững tin sự hội nhập năng lực của chính mình. Không có một sức mạnh nào ngăn trở được. Với Truyền Thống Anh Linh Dân Tộc. Văn Hóa Cội Nguồn, Thì chúng Ta Chủ Động Hội Nhập Quốc Tế tung hoành khắp Năm Châu Bốn Biển. Mà không sợ Chìm Đắm trong Đại Dương.

Quyền Hội Nhập là Quyền cơ bản con người, cơ bản của mỗi Quốc Gia Quyền phát triển. Quyền Bất Khả Xâm Phạm. Hể xâm phạm thì coi như vi phạm Hiến Pháp Luật Pháp. 

Những tình tiết sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp hiện hành xét xử.

———————– 

ĐIỀU 97: HIẾN PHÁP

QUYỀN HIỆP CHỦNG

Quốc Tổ Truyền Dạy Rằng:

1-   Quyền Hiệp Chủng là Quyền cơ bản tạo lên sức mạnh. Liên Kết. Liên Minh. Liên Hiệp thành một khối thống nhất. Sức Mạnh từ Quyền Hiệp Chủng vô cùng to lớn.

2-   Đất Nước Văn Lang Chúng Ta không phải là Đất Nước Hiệp Chủng Tộc Sao ?  Liên Kết, Liên Minh, Liên Hiệp, Trăm Bộ Lạc. Thành Bách Việt Văn Lang. Tạo lên một sức mạnh mà không một đất nước nào có. Tất cả đất nước xa gần Nước Văn Lang chúng Ta, Chỉ là đất nước Phong Kiến Độc Tài Độc Trị. Một Bộ Lạc trở thành Thống Trị, thì các Bộ lạc khác bị cai trị. Khó mà trở thành một đất nước hùng mạnh như Đất Nước Văn Lang Chúng Ta. Đây là bài học các Thế Hệ mai sau con cháu Văn Lang không được quên. 

Quyền Hiệp Chủng là Quyền cơ bản của mỗi Nước. Tự Nguyện Hiệp Chủng. Cũng là Quyền cơ bản liên kết của mỗi con người trong Luật Tạng Vũ Trụ. Thiên Ý của Trời. Quyền Bất Khả Xâm Phạm. Hể xâm phạm thì coi như vi phạm Thiên Ý. Đi ngược lại những Quyền cơ bản con người. Thì tự mình nhận lấy hậu họa.

———————– 

ĐIỀU 98: HIẾN PHÁP

QUYỀN ĐỊNH HƯỚNG

Quốc Tổ Truyền Dạy:

1-   Quyền Định Hướng: Là Quyền cơ bản con người. Ai cũng như Ai có Quyền định hướng cho tương lai chính mình Thiên Tính Tạo Hóa ban cho.

2-   Quyền Định Hướng. Quyền cơ bản con người, đi đôi với  Quyền Phân Định. Xác Định rõ ràng. Mục tiêu rõ ràng. Hướng đi Tương Lai Đất Nước. Hướng đi tương lai Dân Tộc Văn Lang. Hướng đi tiến tới dân giàu nước mạnh. Một dân tộc muốn thoát khỏi lạc hậu, cũng như sự khổ nghèo. Nhất định không để mất Quyền Định Hướng.

3-   Đất Nước Văn Lang Chúng Ta đang trên đà Tự Lực Tự Cường, Tự Phát theo Tư Duy tài năng cũng như sự hiểu biết mỗi người. Với nhiều thành phần Sở Hữu Tư Nhân. Đa dạng ngành nghề Xã Hội. Vì thế vai trò Định Hướng Tương Lai. Phải nhanh chóng đi vào đời sống của mỗi người dân Văn Lang. Tạo ra Hướng Đi Đúng Hướng công bằng cạnh tranh tiến hóa. Nhà Nước đóng vai trò Chủ Đạo cán cân Công Lý. Tất cả mọi hoạt động kinh tế Xã Hội. Là Những Bộ Phận Quan Trọng, thúc đẩy sự giàu mạnh nước Văn Lang.

4-   Nhà Nước Văn Lang luôn tạo mọi điều kiện Thuận Lợi. Để các thành phần kinh tế phát triển. Tài sản hợp pháp được Pháp Luật Bảo Hộ. 

Quyền Định Hướng dù là Cá Nhân. Hay Nhà Nước Quyền bất khả xâm phạm. Hể xâm phạm thời coi như vi phạm Quốc Pháp.

Những tình tiết sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp hiện hành xét xử.

———————– 

ĐIỀU 99: HIẾN PHÁP 

QUYỀN BẢO ĐẢM

1-   Quyền Bảo Đảm là quyền trách nhiệm cơ bản con người. Ai cũng như Ai. Quyền Bảo Đảm Thiên Tính Tạo Hóa ban cho. Cá nhân cũng như tập thể.

2-   Đại Diện Quyền Bảo Đảm con người an toàn trên mọi mặt Tối Cao. Thuộc Quyền Nhà Nước Văn Lang. Nhà Nước Pháp Quyền. Hiện Thân Công Lý  Hiến Pháp Luật Pháp. Nhà Nước Quyền lực cao nhất. Toàn Quyền Đại Diện Quyền Lực. Đảm Bảo Về Quyền con Người. Bảo đảm sự canh tranh Công Bằng Bình Đẳng. Trong các Quy Luật chung phát triển kinh tế.

Quyền Bảo Đảm con người. Đảm Bảo an toàn mọi thành phần hoạt động sanh hoạt, xã hội, kinh tế. Hợp Pháp Hợp Hiến. Thuộc Quyền Nhà Nước. Quyền Bất Khả Xâm Phạm. Hể xâm phạm thời coi như vi phạm Quốc Pháp.

Những tình tiết sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp hiện hành xét xử.

———————–

ĐIỀU 100: HIẾN PHÁP

QUYỀN TỊCH THU

1-   Quyền Tịch Thu: Là Quyền cơ bản con người, Ai cũng như Ai. Quyền Thiên Tính Tạo Hóa ban cho.

Đại Diện Quyền Lực Quyền Tịch Thu Tối Cao. Thuộc Quyền Nhà Nước Văn Lang. Nhà Nước Pháp Quyền, hiện thân Công  Lý. Nhà Nước ban hành Hiến Pháp. Luật Pháp. Nhà Nước Thi hành Hiến Pháp Luật Pháp. Nhà Nước Quyền Lực Cao Nhất, toàn Quyền Thống Trị. Luôn đem lại sự Công Bằng Bình Đẳng, trong các quy luật chung phát triển kinh tế Xã Hội. Nhất là Quyền Tịch Thu những tài sản Phi Pháp. Bất Chính. Có những tình tiết phạm tội. Sung vào Công Quỹ Quốc Gia.

2-   Quyền Tịch Thu Quyền cơ bản con người. Tư Nhân. Hay Nhà Nước đều có hiệu lực. Khi có dấu hiệu phạm pháp đối với Tư Nhân, hay Nhà Nước. Quyền Tịch Thu có cơ sở là Quyền bất khả xâm phạm. Hể xâm phạm thì coi như vi phạm Quốc Pháp.

3-  Cần Lưu Ý: Nói đến Quyền thì phải đi đôi với Pháp Lý. Nói đến Pháp Lý thì phải đi đôi với Luật. Hành động Tịch Thu phạm Luật. Thì không gọi là Quyền. Quyền trong Luật. Luật Trong Quyền. Hành động không đúng luật thời mất Quyền. Trở thành có tội. 

Những tình tiết sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp hiện hành xét xử.

———————–

PHẦN 11 

ĐIỀU 101: HIẾN PHÁP

QUYỀN SỞ HỮU CÔNG

1-  Sở Hữu Công: Thuộc Quyền Sở Hữu Nhà Nước. Những gì mà Nhà Nước chưa cấp phép cho sở hữu Tư Nhân. Cá Nhân. Tập Thể Tư Nhân. Đều là sở Hữu Công.

2-   Như đất đai, Sông Hồ, Biển Cả. Tài Nguyên Khoáng Sản, tài nguyên thiên nhiên. Núi, Rừng. Cũng như nhiều Tài Nguyên khác. Thuộc Quyền Sở Hữu Công Nhà Nước Văn Lang Quản Lý. Muốn Khai Thác, Hoặc Khai Phá, thì phải xin phép lên các cơ quan Công Quyền xem xét, Giải Quyết.

3-  Sự Khai Thác. Cũng như Khai Phá. Hoặc Trưng Dụng. Chưa được phép các cơ quan Công Quyền cấp phép, cho phép. Thì coi như phạm Pháp. Nhẹ thì phạt, cũng như thu hồi Tịch Thu. Nặng thì phải ở tù. Vì tội xâm phạm Quyền Sở Hữu Công. Thuộc Quyền Nhà Nước Quản Lý.

Những tình tiết sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp hiện hành xét xử.

———————– 

ĐIỀU 102: HIẾN PHÁP 

QUYỀN CÔNG NHẬN

1-   Quyền Công Nhận, hay là Thừa Nhận. Là Quyền cơ bản con người, Ai cũng như  Ai. Quyền Thiên Tính Tạo Hóa ban cho.

2-   Đại Diện Quyền Lực quyền Thừa Nhận, Công Nhận thuộc Quyền Lực Tối Cao Nhà Nước Văn Lang. 

3-   Nhà Nước Pháp Quyền, thống lãnh tối cao hiện thân Công Lý. Nhà Nước ban hành Hiến Pháp, Luật Pháp. Thi hành Hiến Pháp Luật Pháp. Nhà Nước Quyền Lực Cao Nhất. Toàn Quyền Thống Trị, ban hành nhiều Sắc Lệnh. Trong đó có Sắc Lệnh Cho Phép. Cũng như Sắc Lệnh Công Nhận Thừa Nhận. Khi có Sắc Lệnh Cho Phép. Thì mới được Quyền Khai Phá, Khai Thác, Trưng Dụng. Có Sắc Lệnh Công Nhận Thừa Nhận thời mới được Quyền Sở Hữu Cá Thể, Tập Thể Sở Hữu Tư Nhân.

Quyền Công Nhận. Thừa Nhận. Là Quyền Cơ Bản Con Người. Dù là Quyền cho phép. Thừa Nhận, Công Nhận Cá Nhân. Hay thừa nhận, công nhận Tập Thể. Hay Công Quyền Nhà Nước. Đều có hiệu lực. Nhưng Quyền Thừa Nhận, Công Nhận thuộc Quyền Nhà Nước là Quyền Thừa Nhận Cộng Nhận tối cao. Quyền Công Nhận Thừa Nhận, có cơ sở đúng pháp lý là  Quyền bất khả xâm phạm. Hể xâm phạm thì coi như vi phạm Quốc Pháp.

Những tình tiết sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp hiện hành xét xử.

———————–

ĐIỀU 103: HIẾN PHÁP

QUYỀN SANG, NHƯỢNG, MUA, BÁN, CHUYỂN ĐỔI

Trong cuộc hộp dự thảo Luật Pháp. Quốc Tổ Vua Hùng truyền dạy rằng:

1-   Chúng Ta đã xóa bỏ Thể Chế Độc Tài Độc trị Phong Kiến Vua Chúa. Tiến Lên Xã Hội Thể Chế Đa Nguyên, Nhân Quyền Dân Chủ. Mở rộng tôn vinh Quyền Giao Tiếp, Quyền Trao Đổi con người. Trên nguyên tắc thỏa thuận hai bên. Công Bằng Bình Đẳng Văn Minh. 

2-   Trong những Quyền cơ bản Giao Tiếp trao đổi Nhu Cầu con người. Quyền Sang, Nhượng. Mua, Bán, Chuyển Đổi, Trao Đổi, phải được chú ý nâng cao. Vì sao phải như thế, vì không phát huy những Quyền nầy, thì khó mà chan hòa Cung Cầu cuộc sống. Sự Điều Hòa Nhu Cầu bị hạn chế. Chỗ thừa chỗ thiếu Làm cho đất nước chậm phát triển. Chỗ cần thì không có. Chỗ không cần thì thừa dư. Không Những thiệt hại cho đời sống. Mà còn thiệt hại cho sự phát triển dân giàu, nước mạnh Văn minh.

3-   Quyền Sang, Nhượng, Mua. Bán, Chuyển Đổi, Trao Đổi. Cá Nhân. Tổ Chức Tập Thể. Quyền bất khả xâm phạm. Việc ngăn sông cấm chợ là phi pháp. Xâm phạm Quyền Tự Do Sang, Nhượng, Mua, Bán Trao Đổi Phát Triển thì coi như vi phạm Quốc Pháp.

Những tình tiết sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp hiện hành xét xử.

———————–

ĐIỀU 104: HIẾN PHÁP

QUYỀN CHỦ QUẢN

Quyền Chủ Quản, hay Tự Quản: Là Quyền cơ bản con người Ai cũng như Ai. Quyền Thiên Tính Tạo Hóa ban cho.

1-   Đại Diện cho Quyền Chủ Quản Tối Cao. Thuộc Quyền Nhà Nước Văn Lang. Nhà Nước Toàn Quyền Chủ Quản Quyền Trực tiếp Quản Lý Toàn Diện mọi hoạt động Xã Hội. Văn Hóa. Nghệ thuật. Khoa Học. Nghề Nghiệp. Giáo Dục. Chính Trị. Ngoại Giao. Cả Tinh Thần lẫn Vật Chất.

2-  Quyền Tối Cao Chủ Quản Nhà Nước Văn Lang không ở Thế Chế Độc Tài Độc Trị. Mà ở Thể Chế Đa Nguyên Nhân Quyền Dân Chủ Thực thi Công Lý. Công Bằng Bình Đẳng. Theo Hiến Pháp, Luật Pháp.

3-   Quốc Tổ Vua Hùng Dạy rằng:

Một Dân Tộc Văn Minh thì ai cũng có Quyền Chủ Quản, Tự Quản. Tự Quản Bản Thân. Quản Lý Gia Đình. Quản Lý con cái. Quản Lý Dòng Họ. Giáo Dục Đạo Đức giảm bớt vi phạm Hiến Pháp, Pháp Luật.

4-   Phát Huy Tinh Thần Chủ Quản. Tự Quản. Đồng Hành cùng Chủ Quản Nhà Nước. Sống theo Hiến Pháp Luật Pháp. Có làm được như vậy thì Dân Tộc Văn Lang là Dân Tộc Thần Thánh không sai.

5-   Quyền Chủ Quản, là Quyền cơ bản con người. Dù là Quyền Chủ Quản Cá Nhân. Chủ Quản Tập Thể. Hay Chủ Quản Nhà Nước. Điều có hiệu lực. Quyền bất khả xâm phạm. Hể xâm phạm thì coi như vi phạm Quốc Pháp.

Những tình tiết sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp hiện hành xét xử.

———————– 

ĐIỀU 105: HIẾN PHÁP

QUYỀN LÃNH ĐẠO, THỦ LĨNH

1-   Quyền Lãnh Đạo: Thủ Lĩnh là Quyền cơ bản con người. Ai cũng như Ai.  Quyền Thiên Tính Tạo Hóa ban cho. 

2-   Quyền Lãnh Đạo Tối Cao Thủ Lĩnh. Được toàn dân tín nhiệm bầu lên. Thống Lãnh đất nước. Thủ Lĩnh, các Dân Tộc Anh Em. Quyền Lãnh Đạo Thủ Lĩnh Tối Cao xưa thuộc Quyền Vương, Vua, Chúa, nay là Tổng Thống, Bí Thư.

3-  Đại Diện Quyền Lực Lãnh Đạo Lãnh Tụ Tối Tối Cao Nhà Nước Văn Lang, gồm cả hai Viện. Thượng Viện Quốc Đạo, Hạ Viện Quốc Hội. Quyền Quốc Tổ Vua Hùng. Trở Thành Quyền Lãnh Tụ, Lãnh Đạo độc nhất vô nhị. Từ xưa tới nay chưa thấy Quyền Lực Tối Tối Cao nầy. Thống Lãnh Tối Cao cả Đời lẫn Đạo.

4-   Quốc Tổ Vua Hùng Dạy Rằng:

Mất đi Quyền Lãnh Đạo Thủ Lĩnh cơ bản con người. Nghĩa là mất đi cái Quyền Tạo Hóa ban cho. Lãnh Đạo Thủ Lĩnh, Tu Thân, Tề Gia, Trị Quốc, Bình Thiên Hạ. Một dân tộc mà mất đi cái Quyền cơ bản Lãnh Đạo, Thủ Lĩnh. Cũng như Quyền Chủ Quản, Quyền Tự Chủ. Thì Dân Tộc đó là Dân Tộc Nô Lệ.

5-   Sức mạnh Nhà Nước Văn Lang Chúng Ta, dựa trên từ Căn Bản nền tảng Quyền con người. Luôn phát huy Quyền Lãnh Đạo, Thống Lĩnh của mỗi người Trở thành sức mạnh dân tộc Văn Lang. Dân Tộc Thần Thánh. Dân Tộc có bản lĩnh Nhân Quyền Dân Chủ. Sống theo Hiến Pháp Luật Pháp không sống theo giáo điều.

6-  Quyền Lãnh Đạo, Thủ Lĩnh Quyền cơ bản con người. Không chỉ có trong Quyền Lực Nhà Nước Văn Lang. Mà có cả ở trong các Dân Tộc Anh Em. Cá Nhân, cũng như tập thể.

7-   Quyền Lãnh Đạo Thủ Lĩnh Dân Tộc mình. Hướng dẫn Dân Tộc mình sống theo Hiến Pháp Luật Pháp. Ngôi Nhà Chung Bách Việt Văn Lang.

Cần Lưu Ý: Quyền Lãnh Đạo Thủ Lĩnh ở Thể Chế Đa Nguyên. Không Phải là Quyền Độc Tài Độc trị Vua Chúa. Muốn làm gì thời làm. Mà phải làm theo Hiến Pháp Luật Pháp.

Quyền Lãnh Đạo Thủ Lĩnh dù ở cấp nào. Quyền cơ bản con người. Quyền Bất Khả Xâm Phạm. Hể xâm phạm thì coi như vi phạm Quốc Pháp.

Những tình tiết sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp hiện hành xét xử.

———————–

ĐIỀU 106: HIẾN PHÁP

QUYỀN CHỈ ĐẠO

Quốc Tổ Truyền Dạy Rằng:

1-   Quyền Chỉ Đạo: Là Quyền cơ bản con người Ai cũng như Ai. Quyền Thiên Tính Tạo Hóa Ban Cho.

2-   Quyền Chỉ Đạo Tối Cao Thuộc Quyền Nhà Nước. Quyền Điều Hành Chi Phối đối với Toàn Bộ các Quyền. Chỉ Đạo Hướng dẫn Cụ Thể nhất quán một đường lối. Chủ Trương Thống Nhất.

3-   Trong Đại Hội dự thảo Luật Pháp. Quốc Tổ Vua Hùng Truyền Dạy Rằng. Quyền Chỉ Đạo không chỉ có trong Nhà Nước Văn Lang. Mà có trong tất cả Dân Tộc Anh Em. Có Quyền dùng Danh Từ Quyền Chỉ Đạo, Cũng như trong các Tôn Giáo, Đạo Giáo, Giáo Phái. Ngay cả trong mỗi người Dân. Quyền Chỉ Đạo là Quyền cơ bản con người.

4-   Nhà Nước Văn Lang không phải là Nhà Nước Độc Tài Độc Trị. Độc Bá Danh Từ. Mà là Nhà Nước phân cấp Danh Từ, từ Quyền lực thấp đến Quyền lực cao, không đánh mất những Quyền cơ bản con người. Những quyền Tạo Hóa Ban Cho. Quyền bất khả xâm phạm. Phát huy Quyền Chỉ Đạo của mỗi người dân, thì Dân Tộc Văn Lang mới xứng đáng là Dân Tộc Rồng Tiên. Dân Tộc Mạnh như Rồng Đẹp như Tiên, không một dân tộc nào sánh nổi.

Không ai có Quyền xâm phạm đến Quyền Chỉ Đạo. Dù là ở cấp nào. Hể xâm phạm thì coi như vi phạm Quốc Pháp.

Những tình tiết sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp hiện hành xét xử.

———————–

ĐIỀU 107: HIẾN PHÁP

QUYỀN ĐẠI DIỆN

1-   Trong Đại Hội Dự thảo Luật Pháp. Quốc Tổ Vua Hùng Truyền Dạy Rằng. Chúng Ta đã xóa bỏ Thể Chế Độc Tài Độc Trị Phong Kiến Vua Chúa. Nâng cao Quyền con người, nhất là Quyền Đại Diện không chỉ có trong Nhà Nước. Mà có cả Quyền Đại Diện trong mỗi tầng lớp nhân dân. Cũng như các Dân Tộc Anh Em. Tôn Giáo. Đạo Giáo. Giáo Phái. Gia đình, Họ Tộc. Quyền Đại Diện là Quyền Phổ thông. Đại Diện cho Gia Đình. Đại Diện các Dân Tộc Anh Em. Cao Hơn nữa là Đại Diện cho Đất Nước Tổ Quốc.

2-   Nhà Nước Văn Lang  không có sự Độc Quyền Danh Từ. Mà là Nhà Nước Tôn Trọng Danh Từ. Phân cấp Danh Từ. Phát Huy Quyền Đại Diện đến tất cả mỗi người Dân. Để cho mỗi người Dân hiểu rõ về Quyền Đại Diện của mình khi đại diện một vấn đề. Đối với các Dân Tộc Anh Em.

Quyền Đại Diện là Quyền bất khả xâm phạm. Hể xâm phạm thì coi như vi phạm Quốc Pháp.

Những tình tiết sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp hiện hành xét xử.

———————–

ĐIỀU 108: HIẾN PHÁP

QUYỀN SANG NHƯỢNG, CHO THUÊ, BÁN, CHIA CHO, CỐNG HIẾN 

1-   Quyền Sang, Nhượng, Cho Thuê. Bán, Chia, Cho, Cống Hiến. Được coi như Quyền cơ  bản con người. Cơ bản pháp lý xã hội.

Đất  Đai là Tài Nguyên Đặt Biệt Quốc Gia. Khi đã được Công Nhận, là Quyền Sở Hữu Cá Thể. Sở Hữu tập thể Tư Hữu Tư Nhân. Thời có Quyền Sang Nhượng. Cho Thuê. Bán. Cống Hiến. Hoặc Chia, Cho.  Có Quyền Xây Dựng Cơ Sở Kinh Doanh. Cũng như xây dựng nhà ở.

2-   Nghiêm cấm mọi hành vi làm cản trở Quyền Sang, Quyền Nhượng, Quyền Cho Thuê, Quyền Bán, Quyền Chia Cho, Quyền Cống Hiến. Hể vi phạm thời coi như là phạm pháp.

Những tình tiết sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp hiện hành xét xử.

———————– 

ĐIỀU 109: HIẾN PHÁP

QUYỀN MUA, QUYỀN SANG, QUYỀN THUÊ, QUYỀN NHẬN

1-   Quyền Mua, Quyền Sang, Quyền Thuê, Quyền Nhận. Được coi như là Quyền cơ bản con người. Cơ bản pháp lý xã hội.

2-   Để Hợp Pháp. Đúng Luật thời Người Sang. Người Thuê. Người Mua. Người Nhận Lãnh của Cho. Người Được Chia. Phải Qua Chứng Từ hai bên. Cũng như Chứng Nhận thuộc Quyền Nhà Nước. Giữa kẻ Bán người Mua. Giữa người cho Thuê người được Thuê. Người Cho, kẻ Nhận. Mới đi vào Pháp Lý Hợp Pháp. Thành Quyền Sở Hữu của Mình. Được Quyền Nhà Nước bảo hộ. Quyền không bán, không mua, không cho, không nhận cũng là Quyền cơ bản con người.

3-   Nghiêm cấm mọi hành vi làm trở ngại Quyền Mua, Quyền Sang, Quyền Thuê, Quyền Nhận.

Nói tốm lại: Quyền Mua, Quyền Sang, Quyền Thuê, Quyền Nhận. Quyền bất khả xâm phạm. Hể xâm phạm thì coi như vi phạm Quốc Pháp.

Những tình tiết sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp hiện hành xét xử.

———————– 

ĐIỀU 110: HIẾN PHÁP

SƠ YẾU NỀN QUỐC ĐẠO

QUỐC ĐẠO VĂN LANG: LÀ QUỐC ĐẠO TỐI CAO TRÊN CÁC ĐẠO. QUỐC ĐẠO ĐỘC TÔN VÔ THƯỢNG, ĐỘC LẬP TỰ CHỦ. 

Trong Đại Hội Dự Thảo Hiến Pháp Luật Tạng Thiên Ý Nền Quốc Đạo.

Quốc Tổ Vua Hùng Truyền Dạy Rằng:

1-   Quốc Đạo Văn Lang: Là Quốc Đạo Tối Cao Trên Tất Cả Đạo. Quốc Đạo Độc Tôn Vô Thượng, Độc Lập, Tự Chủ. 

Quốc Đạo Hành Sự theo Thiên Ý của Trời. Làm Việc cho Trời. Bảo vệ Thiên Quyền, Nhân Quyền. Những Quyền cơ bản Tạo Hóa Ban Cho. Phải thật sự Công Bằng Bình Đẳng, về Quyền con người theo Thiên Ý Thiên Luật của Trời.

2-   Quốc Đạo Văn Lang là Đại Đạo Vũ Trụ. Không còn Đạo nào cao hơn nữa. Quyền Tối Cao của Đạo. Thế Thiên Hành Đạo. Ban Hành Luật Tạng Vũ Trụ đến với con người. Cũng như nhiều Sắc Luật. Bảo vệ Thiên Quyền, Nhân Quyền Con người. Quyền Tạo Hóa Ban Cho. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

3-  Nền Quốc Đạo: Không xu thế Chính Trị. Không Tham Gia về Quyền Lực Nhà Nước. Tự Chủ Độc Lập Về Đạo.

4-   Ngân Sách Nền Quốc Đạo phần lớn do Nhà Nước Văn Lang cung cấp. Cũng như sự Cúng Dường toàn Dân Tộc. Và các nguồn Tài Chính từ cơ sở Nền Quốc Đạo khắp các Địa Phương. Cũng Như các Giáo Phái, Thần Giáo. Tôn Giáo, Đạo Giáo. Cung Phụng đóng góp.

5-   Nền Quốc Đạo Văn Lang: Là Nền Quốc Đạo Thống Nhất. Nên sự Quản Lý Điều Hành cũng Thống Nhất. Theo Luật Định của Nền Quốc Đạo. Mọi Thu, Chi. Phải được sử dụng hiệu quả. Minh Bạch, Công Khai. Ở những lần Đại Hội Quốc Đạo. 

6-  Các cơ sở Hành Đạo. Phải thực hành Tiết Kiệm (không có nghĩa là hà tiện). Chống lãng phí những việc làm vô bổ không cần thiết.

7-   Không Được tham nhũng, ăn bớt trong hoạt động kinh tế. Cũng như các ngày Lễ Hội.

8-   Nền Quốc Đạo khuyến khích những ai có lòng theo Đạo. Luôn Tạo điều kiện cho các Bậc Chân Tu. Tu hành mau Đắc Đạo.

9-  Nền Quốc Đạo luôn bảo vệ hợp pháp người theo Đạo. Cũng như. Tạo việc làm cho người theo Đạo. Ổn định cuộc sống.

10-   Nền Quốc Đạo luôn tạo điều kiện phát triển các cơ sở Từ Thiện cũng như cơ sở Hành Đạo về Văn Hóa Quốc Đạo. Cơ sở khám chữa bệnh miễn phí.

11-   Nền Quốc Đạo: Là Đại Đạo Vũ Trụ. Đạo của tất cả Nhân Loại và Chư Thiên. Nên không có sự phân biệt về Đạo. Đạo nào cũng có Quyền vào Nền Quốc Đạo, Phụng Sự cho nền Quốc Đạo. 

12-   Nền Quốc Đạo Là nền Hiến Pháp Đạo Luật. Tuyệt đối Công Bằng Bình Đẳng. Đậm đà tiếp thu các Tinh Hoa Văn Hóa của nhiều Giáo Phái, Đạo Giáo, Tôn Giáo. Trở thành một Nền Quốc Đạo. Đậm đà Bản Sắc Của Nền Quốc Đạo.

13-   Nền Quốc Đạo: Là Đạo Pháp Dân Tộc. Đạo Pháp Văn Hóa Cội Nguồn Truyền Thống Dựng Nước Giữ Nước Anh Linh Ông Cha. Cũng như phát triển Văn Học. Nghệ Thuật. Nâng cao trình độ Dân Trí lành mạnh.

14-   Nền Quốc Đạo: Là Quốc Đạo trên mọi lãnh vực Từ Thiện. Đem lại sự an vui cho nhân loại con người nói chung. Bách Việt Văn Lang nói riêng.

15-  Quốc Đạo luôn chủ trương xây dựng con người Mới. Nhân Cách Cao. Tư Cách Rộng Mở. Phẩm Hạnh Tốt. Đạo Đức Tỏa Sáng. Xây dựng con người Văn Lang trở thành nguyên khí Tài Đức Quốc Gia. Phục Vụ Nước Nhà.

16-   Những Hội Viên của Đạo. Phải là người có lối sống Văn Minh. Ý Thức Làm Chủ Bản Thân. Làm chủ Gia Đình. Xã Hội. Tổ Quốc. Làm Chủ Hiến Pháp, Luật pháp, xứng danh là Con Rồng Cháu Tiên. Con Cháu Cha Trời Lạc Long Quân và Địa Mẫu Âu Cơ.

17-   Phát triển Giáo Dục Đạo Đức là mục tiêu của Nền Quốc Đạo. Nâng Cao Dân Trí. Chấn Hưng Dân Khí. Phát triển nguồn Đạo Đức, Trí Tuệ vô tận. Nguồn nội lực Đạo Đức Trí Huệ Đất Nước.

18-  Quốc Đạo Văn Lang: Là Nền Quốc Đạo Chủ Trương về Đạo Đức. Nâng Cao Đạo Pháp Dân Tộc. Luôn Quý Trọng Nhân Tài. Thu Hút Nhân Tài. Bồi Dưỡng Đào Tạo Nhân Tài. Làm Rạng Danh Bách Việt Văn Lang Con Cháu Tiên Rồng.

Tóm Lại: Nền Quốc Đạo Văn Lang. Không Phải là Quốc Đạo Chính Trị. Không Tham Gia Quyền Lực Nhà Nước.  Tự Chủ Độc Lập Quốc Đạo. Hành Sự Theo Luật Tạng Thiên Ý của Trời. Thiên Quyền, Nhân Quyền Con Người. Những Quyền Cơ Bản Tạo Hóa Ban cho. Quyền Bất Khả Xâm Phạm. Quốc Đạo Của Đạo Luật, Thiên Quyền, Nhân Quyền Quốc Tế Toàn Cầu nói riêng. Toàn Vũ Trụ nói chung.

Nền Quốc Đạo Chủ Quyền, Độc Lập, Tự Chủ. Là Quyền Bất Khả Xâm Phạm. Hể Xâm Phạm thì coi như vi phạm Thiên Ý Cha Trời, Quốc Tế Nhân Quyền. Vi Phạm Quốc Pháp Văn Lang. 

Những tình tiết sai phạm Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp hiện hành xét xử.

———————–

PHẦN 12

ĐIỀU 111: HIẾN PHÁP

SƠ YẾU NHÀ NƯỚC VĂN LANG 

NHÀ NƯỚC VĂN LANG: LÀ NHÀ NƯỚC DUY NHẤT, CŨNG LÀ NHÀ NƯỚC TỐI CAO NƯỚC VĂN LANG. NHÀ NƯỚC QUYỀN CHỦ QUYỀN. CỦA TẤT CẢ ĐẠO LUẬT. VỀ QUYỀN ĐẤT NƯỚC, QUYỀN CON NGƯỜI. CŨNG NHƯ VỀ QUYỀN XÃ HỘI. NHÀ NƯỚC CHỦ QUYỀN ĐỘC LẬP TỰ CHỦ. NHÀ NƯỚC TỰ QUYẾT BAN HÀNH MỌI SẮC LỆNH, CŨNG NHƯ NHỮNG LUẬT ĐỊNH, NGHỊ ĐỊNH, QUY ĐỊNH. VĂN BẢN. THEO LUẬT ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH.

NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN, TRỤ CỘT CHO MỌI THÀNH PHẦN PHÁT TRIỂN XÃ HỘI. NHẤT QUÁN MỘT ĐƯỜNG LỐI CHUNG, THỐNG NHẤT. THEO HIẾN PHÁP, LUẬT PHÁP. CÔNG BẰNG BÌNH ĐẲNG NHÂN QUYỀN DÂN CHỦ VĂN MINH.

———————– 

ĐIỀU 112: HIẾN PHÁP

QUYỀN CHỦ TRƯƠNG TỐI CAO

Nhà Nước Văn Lang Chủ Trương Xây Dựng Nền Kinh Tế Độc Lập Tự Chủ. Phát Huy Nội Lực Toàn diện Sức Mạnh sẵn có Bách Việt văn Lang nói chung, mỗi người Dân Văn Lang nói riêng. Tạo lên sức mạnh đa thành phần kinh tế. Ăn Nên Làm Ra. Chủ Trương Hội Nhập hợp tác với các nước xa gần Nước Văn Lang. Quan hệ các nước theo phương châm Bình Đẳng. Hợp Tác Toàn Diện. Đôi bên cùng có lợi. Gắn liền Chặt chẽ với Truyền Bá Văn Hóa Cội Nguồn. Nền Quốc Đạo Dân Tộc.

———————– 

ĐIỀU 113: HIẾN PHÁP

PHÁT HUY QUYỀN CƠ BẢN CON NGƯỜI

Nhà Nước Văn Lang Ban Hành Sắc Lệnh về Quyền con người. Như một động lực thúc đẩy, sức mạnh tiềm năng con người. Có Quyền thực hiện những Quyền con người có Trong Hiến Pháp Luật Pháp.

Như Quyền Tự Do phát triển kinh tế Tư Nhân.

Quyền Độc Lập Mưu Sanh.

Quyền hợp Tác Sanh Lợi.

Quyền Quan Hệ Làm Ăn.

Quyền Vận Hành Kinh Tế.

Quyền Tự Chủ khai Sanh.

Quyền Yêu Cầu Giúp Đở.

Quyền Tư Lợi Cá Nhân.

Quyền Phối Hợp Liên Kết.

Quyền Giao Dịch Trao Đổi.

Quyền Khai Lập Tạo Dựng.

Quyền Khai Hoang Vỡ Hóa.

Quyền Khai Khẩn Ruộng Đất.

Quyền Sở Hữu Tư Nhân.

Quyền Tập Thể Tư Hữu.

Quyền Chuyển Đổi Sang, Nhượng.

Quyền Trao Đổi Mua Bán.

Quyền Tự Do Phát Minh.

Quyền Tự Do Sáng Tác.

Quyền Chủ Quản Kinh Tế Tư Nhân.

 vân vân và …

Phát Huy những Quyền Cơ Bản Ấy động lực thúc đẩy Tiềm Năng Sức Mạnh Nội Lực con người. Tạo lên sức mạnh Kinh Tế tiền đồ giàu mạnh Văn Lang.

———————– 

ĐIỀU 114: HIẾN PHÁP 

QUYỀN HƯỞNG LỢI

Nền Kinh Tế Văn Lang: Là Nền Kinh Tế Công Hữu Nhà Nước. Lẫn Tư Hữu Tư Nhân. Định Hướng Phát Triển Song Hành. Tiến Đến Dân Giàu Nước Mạnh. Nhiều thành phần Kinh Tế. 

Các Thành Phần Kinh Tế. Tư Hữu Tập Thể Tư Nhân. Tư Hữu Tư Nhân. Công Hữu Nhà Nước. Đều Là Huyết Mạch quan trọng, tạo lên nền kinh tế Văn Lang. Cạnh tranh trong môi trường Công Bằng, Bình Đẳng. Hợp Tác phát triển toàn diện. Cạnh tranh phát triển toàn diện tất cả đều có lợi. Hưởng Lợi. Cả Nhà Nước lẫn Tư Hữu Tư Nhân.

———————– 

ĐIỀU 115: HIẾN PHÁP 

QUYỀN PHÁT TRIỂN

Nhà Nước Văn Lang khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi. Cho tất cả mọi thành phần Kinh Tế. Quyền Tự Do Phát Triển không hạn chế. Khai Thác Tài Nguyên. Dưới Đất, Trên Non, Dưới Biển. Thành lập cơ sở Kinh Doanh. Đầu Tư Không Hạn Chế. Sản xuất Sản Phẩm. Được Nhà Nước Bảo Hộ. Không Bị Quốc Hữu Hóa. Trừ trường hợp gian lận về Thuế, cũng như Vi Phạm Pháp Luật bất Chính. Thì Nhà Nước Có Quyền Tịch Thu, Sung vào Công Quỹ Nhà Nước.

———————–

ĐIỀU 116: HIẾN PHÁP

QUYỀN THU HỒI

Nhà Nước Văn Lang có Quyền. Thu hồi Đất Đai. Các cơ sở. Sở Hữu Tập Thể Tư Nhân. Sở Hữu Tư Nhân. Đang sử dụng.  Trong trường hợp Cần Thiết. Vì An Ninh Tổ Quốc. Vì Lợi ích Quốc Gia. Do hành vi Phản Quốc. Hoặc Tình Trạng Khẩn Cấp trưng dụng chiến tranh. Chống Thiên Tai. Xây Dựng các Công Trình Phúc Lợi Xã Hội.

Việc Thu Hồi phải Công Khai Nhanh Chóng, và nói rõ mục đích Thu Hồi. Minh Bạch Định Giá. Cũng như Bồi Thường. Ngang bằng, hoặc hơn hẳn giá thị trường thỏa đáng.

———————– 

ĐIỀU 117: HIẾN PHÁP

QUYỀN CÔNG KHAI 

Nhà Nước Văn Lang Hàng năm Công Khai ngân sách. Chi, Tiêu, Việc Công Bố. Công Khai Minh Bạch. Có sự giám sát các Thần Phần. Đại Diện Quốc Hội.

Ngân Sách Nhà Nước Văn Lang. Gồm Từ Ngân Sách Địa Phương. Xã, Quận, Huyện, Châu, Phủ, Bộ. Cũng như Ngân Sách Thủ Đô Trung Ương.

Các Khoản Thu, Chi. Từ Địa Phương đến Trung Ương. Phải được Minh Bạch, Công Khai. Cũng như dự toán Chi, Tiêu. Cung, Cầu. Các Cơ Quan Công Quyền Nhà Nước. Phải được minh bạch. Quyền Công Khai không chỉ ở Nhà Nước, mà các thành phần Kinh Tế xã hội đều có Quyền Công Khai nầy. Quyền cơ bản bất khả xâm phạm.

———————–

ĐIỀU 118: HIẾN PHÁP

QUYỀN BÌNH ĐẲNG GIỮA SỞ HỮU CÔNG VÀ SỞ HỮU TƯ

1-   Trong Đại Hội Dự Thảo Điều Luật Hiện Hành Luật Pháp. Quốc Tổ Vua Hùng Truyền Dạy Rằng.

Chúng Ta đang thực hiện đường lối Thể Chế Đa Nguyên Nhân Quyền Dân Chủ Công Bằng Bình Đẳng. Không những Bình Đẳng trong cuộc sống, mà còn Bình Đẳng Giữa Sở Hữu Công và Sở Hữu Tư. Những Phúc lợi Ưu Đãi có trong Hiến Pháp Luật Pháp. 

2-  Những điều Luật được Ban Hành phải tuyệt đối Công Bằng Bình Đẳng. Tạo  mọi điều kiện cho cả hai Sở Hữu Công, cũng như Sở Hữu Tư. Phát triển trong điều kiện thuận lợi Công Bằng Bình Đẳng như nhau.

3-  Nghiêm cấm mọi phân biệt đối xử mất Công Bằng Bình Đẳng. Khi đưa ra tranh kiện về vấn đề nhạy cảm, cũng như Quyền Lợi. Thì không được nghiêng về bên nào. Công Bằng xét xử. Đúng Theo Hiến Pháp Luật Pháp.

———————-

ĐIỀU 119: HIẾN PHÁP

QUYỀN KHEN, QUYỀN THƯỞNG

1-   Quyền Khen, Quyền Thưởng Là Quyền cơ bản Tôn Vinh khích lệ con người. Ai cũng như Ai. Quyền Vinh Danh cuộc sống.

2-   Địa Vị Quyền Lực Tối Cao về Khen, Thưởng. Thuộc Quyền Nhà Nước Văn Lang. Nhà Nước Hiện Thân Công Lý. Nhà Nước Đại Diện Toàn Dân Tộc. Ban Hành Nhiều Luật Định Phúc Lành. Cũng Như Nhiều Điều Luật Giáng Họa cho những ai đi ngược lại chủ Trương Nhà Nước.

3-   Những thành phần Kinh Tế làm ăn vượt trội, thì được Tôn Vinh khen thưởng. Quan tâm giúp đở, Bảo Hộ tuyệt đối.

4-   Nhà Nước Văn Lang luôn đề cao chính sách quan tâm Khen, Thưởng. Làm động cơ thúc đẩy phát huy nội lực tiềm năng dân tộc. Tiến tới cảnh Dân Giàu Nước Mạnh. Nhờ vào sự Khen, Thưởng Bách Việt Văn Lang luôn dấy lên phong trào thi đua, phát triển cả tinh thần lẫn vật chất không có một đất nước nào vào thời đó theo kịp. Văn Lang vì thế trở nên hùng mạnh vô cùng.

———————–

ĐIỀU 120: HIẾN PHÁP

QUYỀN XỬ PHẠT

Quốc Tổ Dạy Rằng:

1-   Quyền Phạt: Là Quyền cơ bản Trị Quốc. Loại trừ và hạn chế những sai phạm.

2-   Nắm toàn Quyền Tối Cao Xử Phạt. Nhà Nước Văn Lang đạt đến kết quả tối ưu. Về hạn chế sai phạm trong đời sống. Cũng như trong các thành phần kinh tế. Nhất là sự cạnh tranh không bình đẳng vi phạm Pháp Luật. Nhà Nước Pháp Quyền Hiện Thân Công Lý. Có Quyền Xử Phạt tất cả. Những Hành vi, vi phạm Hiến Pháp, vi phạm Luật Pháp. Không chừa Bất Cứ Ai. Thuộc thành nào. Dù Quan hay Dân. 

3-   Có Công Thì Khen. Có Tội Thì Phạt. Không thể làm khác đi được. Đó là Đạo Luật Công Bằng Bình Đẳng Xã Hội. Không chừa bất cứ ai, hể có Tội đều bị Xử Phạt như nhau.

———————–

PHẦN 13

ĐIỀU 121: HIẾN PHÁP

QUYỀN BẮT, QUYỀN GIAM

Quyền Bắt, Quyền Giam: Thuộc Quyền Nhà Nước

1-   Chỉ có Nhà Nước mới có Quyền Bắt, Quyền Giam. Nhà Nước Văn Lang. Là Nhà Nước Của Dân Do Dân Vì Dân. Giữ vững cán cân Công Lý Giữ Vững An Ninh Trật Tự. 

2-   Những hành Vi không theo khuôn phép Hiến Pháp, Luật Pháp. Trở Thành Người Phạm Tội. Thì Coi Như những Quyền Cơ Bản Con người không còn. Cơ Quan Hành Pháp có Quyền Bắt, Quyền Giam. Khi đủ chứng cớ Phạm Tội.

3-   Quốc Tổ Truyền Dạy:  

Quyền Bắt, Quyền Giam. Cá Nhân hay Tập Thể chỉ là Quyền bắt tạm thời. Quyền Tự Vệ Khi bị đe dọa nghiêm trọng. Cũng như bị xâm phạm tài sản nghiêm trọng. Nhưng phải đúng Luật thì mới gọi là Quyền. Bắt người. Bắt Giam sai luật thì không gọi là Quyền, mà là Tội. Tội và Quyền cũng như Bàn Tay, Úp, Ngửa mà thôi. Quyền Bắt, Giam. Cá Nhân, Tập Thể chỉ ở phạm vi tình thế tạm thời. Cần Phải báo cáo, hoặc đưa lên Các Cơ Quan Công Quyền Nhà Nước.

———————– 

ĐIỀU 122: HIẾN PHÁP QUY ĐỊNH

QUYỀN TỪ THIỆN

Quyền Từ Thiện, là Quyền Thương Yêu cơ bản con người. Ai cũng như Ai. Quyền Thiên Tính Tạo Hóa ban cho. 

Nhà Nước Văn Lang luôn đề cao. Những thành phần làm từ Thiện Xã Hội. Như  giúp đở người sanh đẻ gặp khó khăn. Người cao tuổi không nơi nương tựa. Người khuyết tật. Người quá nghèo. Người bất hạnh. Cũng như tạo điều kiện giúp đở công ăn việc làm cho người khốn khó. Những người làm Từ Thiện như thế. Thì có Quyền được hưởng phúc lợi trong các thành phần trợ giúp tài trợ, hỗ trợ.

Quốc Tổ Vua Hùng Truyền Dạy Rằng: Dân Tộc Văn Lang Con Cháu Tiên Rồng. Là Dân Tộc Lá Lành Đùm Bọc Lá Rách. Dân Tộc Đồng Bào luôn đùm bọc cho nhau. Luôn Yêu Thương Nhau, vì đồng Cội cùng Nguồn Nhà Nước Văn Lang luôn tạo điều kiện, cũng như Tôn Vinh những Thành Phần Từ Thiện Nhân Đức Nhân Hiền. Lưu Danh ca ngợi.

———————– 

ĐIỀU 123: HIẾN PHÁP QUY ĐỊNH

QUYỀN TIẾP THU

Quốc Tổ Truyền Dạy Rằng:

Nhân Loại Tiến Hóa không ngừng. Cái học không bao giờ thừa. Học nữa và học mãi. Nhất là tiếp thu Tinh Hoa  Khoa Học. Tinh Hoa Văn Hóa Nhân Loại.  Sự tiếp thu Tinh Hoa không có nghĩa chạy theo phụ thuộc vào họ, nô lệ họ. Mà là tôm gốp Tinh Hoa Nhân Loại tiến bộ. Nhằm nâng cao Trình Độ Dân Trí. Trở về phục vụ cho đất nước. Những Tinh Hoa có hữu ích, về Khoa Học lẫn Tinh Thần, Vật Chất.

Nhà Nước Văn Lang luôn mở rộng sự Quan Hệ với các nước. Và luôn tiếp thu những Tinh Hoa các Nước. Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển Xã Hội. Xây dựng con người Văn Lang Văn Minh.

Quốc Tổ nói: Một Dân Tộc Văn Minh thì không có sự bảo thủ, mà luôn cởi mở tiếp nhận những Tinh Hoa thời đại mới.

Quyền Tiếp Thu là Quyền cơ bản tiến bộ con người Quyền được khuyến khích đến tận mỗi người dân. Nhất là sự tiếp thu làm chủ Bản Thân. Không vi phạm Hiến Pháp, Luật Pháp, làm chủ Xã Hội, không được gây ra Ô Nhiễm Môi Trường. Cũng như làm hại Dân hại Nước.

———————– 

ĐIỀU 124: HIẾN PHÁP QUY ĐỊNH

QUYỀN ĐÀO TẠO

Quốc Tổ Truyền Dạy Rằng:

1-   Một Dân Tộc phát triển. Không chỉ ở Giáo Dục. Mà còn phải nâng cao Đào Tạo. Sự Đào Tạo toàn diện trên các lãnh vực. Đào Tạo Nhân Tài. Bồi dưỡng Nhân Tài, luôn giữ vai trò then chốt. Trong sự nghiệp phát triển Dân Giàu, Nước Mạnh.

2-  Nhà Nước Văn Lang Chúng Ta Là Nhà Nước tôn vinh kính trọng Nhân Tài, Hiền Tài. Thu Hút tiếp nhận Nhân Tài, Hiền Tài. Luôn tạo điều kiện cho Nhân Tài, Hiền Tài phát triển tài năng của mình.

Những chính sách ưu tiên dành cho Quyền Đào Tạo rất lớn. Nước Văn Lang vì thế mà Nhân Tài không thiếu. Trên mọi lãnh vực Nhân Tài. Có thể nói Nền Văn Minh Văn Lang khác xa các nước. Không có một đất nước nào sánh kịp. Mới có sự kéo dài Độc Lập 2701 năm.

———————– 

ĐIỀU 125: HIẾN PHÁP QUY ĐỊNH

QUYỀN BẢO VỆ

1-   Trong Các Quyền Bảo Vệ. Thì Quyền Bảo Vệ Non Sông Tổ Quốc. Bảo Vệ Sự Sống. Bảo Vệ Nhân Quyền. Bảo Vệ Dân Chủ là Quyền Cao Cả hơn hết.

2-  Quốc Tổ Vua Hùng Truyền Dạy Rằng:

Quyền Bảo Vệ: Là Quyền cơ bản con người. Ai cũng như Ai. Quyền Thiên Tính Tạo Hóa ban cho. Bảo vệ bản thân. Bảo vệ Gia Đình. Bảo vệ Non Sông Tổ Quốc. Bảo vệ sự nghiệp mà mình đang có.

3-   Một Dân Tộc không những biết phát huy Quyền Tự Vệ, phát huy Quyền Bảo Vệ. Mà còn coi Quyền Tự Vệ Quyền Bảo Vệ, như món ăn hằng ngày. Thì Dân tộc đó trở thành Dân Tộc hùng mạnh về Tinh Thần. Dân Tộc Kiên Cường Bất khuất. Không cúi đầu trước cường quyền xâm lược. Thà hi sinh tất cả, nhất định không bao giờ nô lệ.

4-  Quyền Tự Vệ. Quyền Bảo Vệ. Được coi như là sự Trường Tồn Bách Việt Văn Lang. Quốc Phòng Toàn Dân. Toàn Dân Bảo Vệ Tổ Quốc. Toàn Dân Kháng Chiến. Toàn Dân đánh đuổi Ngoại Xâm.

Ở vào thời Văn Lang, không có một thế lực nào đánh bại được Dân Tộc Văn Lang. Một Dân Tộc được coi như là Bách Chiến Bách Thắng. 

Quyền Tự Vệ, Quyền Bảo Vệ. Quyền bất khả xâm phạm. Hể xâm phạm thời coi như vi phạm Quốc Pháp.

Theo tình tiết phạm tội Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp Hiện Hành xét xử.

———————–

ĐIỀU 126: HIẾN PHÁP QUY ĐỊNH

QUYỀN ĐA NGUYÊN

Quốc Tổ Truyền Dạy Rằng:

Chân Lý cuộc sống là Đa Nguyên.

1-   Trong Vũ Trụ Vật Chất, Động Vật. Thực Vật. đa dạng đa hình Đa Nguyên. Cho Đến Nhân Loại con người cũng thế. Năm màu Da Sắc Tộc Anh Em. Đa chủng tộc Bách Việt Văn Lang. Vì vậy muốn có sức mạnh Toàn Cầu. Phải đi vào phối hợp Chủ Nghĩa Đa Nguyên. Là điều cơ bản như một định Luật không thể làm khác đi được. Nước Văn Lang Ta cũng thế, Cũng phải đi vào Chủ Nghĩa Đa Nguyên. Tập hợp sức mạnh Đa Nguyên, đi vào Công Bằng Bình Đẳng. Mới hội tụ được sức mạnh toàn Dân Tộc. 

2-   Một đất nước có nhiều Dân Tộc. Đa Sắc Tộc. Đa Giáo Phái. Đa Tôn Giáo. Không thể đi vào Chủ Nghĩa Độc Tài Độc trị được. Mà phải đi vào Chủ Nghĩa Đa Nguyên. Thuận Thiên Ý. Thì Độc Lập trường tồn. Dân Giàu Nước Mạnh. Xã Hội Công Bằng Bình Đẳng Văn Minh.

3-   Bách Việt Văn Lang là Bách Việt Đa Nguyên, nhất quyết không được Hình Thành Thể Chế Độc Tài Độc Trị. Làm tan rã Bách Việt Văn Lang. Nếu Dân Tộc Bách Việt hình thành Chủ Nghĩa Độc Tài Độc Trị. Thì Bách Việt Văn Lang đi vào diệt vong. Không còn là Bách Việt Văn Lang nữa. Mà trở thành Dân Tộc Nô Lệ. Nội Chiến Triền Miên. Tương Tàn lẫn nhau đầu rơi máu đổ.

4-   Cấm hẳn có tư tưởng xu thế Độc Tài Độc Trị. Đời đời Giữ Vững Chủ Nghĩa Đa Nguyên. Thì Bách Việt Văn Lang đi vào trường tồn. Dân Giàu Nước Mạnh Độc Lập lâu dài. Một đất nước lấy Hiến Pháp, Luật Pháp đi vào sống. Thì tự nó sẽ xóa đi Độc Tài Độc Trị.

Chủ Nghĩa Đa Nguyên là Chủ Nghĩa Ưu Việt. Bách Việt văn Lang. Trở Thành Quyền Đa Nguyên. Không ai có Quyền xâm phạm. Hể xâm phạm thì coi như vi phạm Quốc Pháp.

Mỗi Hành Động theo tình tiết phạm tội Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp Hiện Hành xét xử.

———————– 

ĐIỀU 127: HIẾN PHÁP QUY ĐỊNH

QUYỀN TRỤC XUẤT

Quốc Tổ Truyền Dạy:

1-   Quyền Trục Xuất: Là Quyền cơ bản Loại Bỏ những thành phần không tuân thủ nội quy, vi phạm Hiến Pháp Luật Pháp, giữ gìn nề nếp ổn cuộc sống, ổn định xã hội ổn định Dân Tộc.

2-   Đại Diện Quyền Trục Xuất Tối Cao. Thuộc Quyền Nhà Nước Văn Lang. Nhà Nước Văn Lang có Quyền Trục Xuất tất cả. Dù đó là đương chức Công Quyền trong các ban ngành Nhà Nước Văn Lang. Từ cấp Trung Ương đến địa phương. Dù đó là đang quan hệ Ngoại Giao nước bạn với nước Văn Lang. Đã mang dấu hiệu hành vi phạm pháp. Thì Nhà Nước Văn Lang có Quyền Trục Xuất.

3-   Những người nước Ngoài nhập cư đến ở Nước Văn Lang. Được nhập Quốc Tịch Văn Lang. Mà có hành vi phạm pháp dù bằng hình thức nào nhất là hoạt động gián điệp phản bội Nước Văn Lang. Thì coi như vi phạm Quốc Pháp. Nặng thì Tử Hình. Nhẹ thì Tịch Thu tài sản. Trục Xuất ra khỏi Nước Văn Lang. Còn người Dân Văn Lang. Có hành vi phản Quốc dù là bằng hình thức nào. Nhẹ thì tịch thu gia sản, đi tù. Nặng thì Tử Hình. Hoặc đày đi biên ải. Quyền Trục Xuất có hiệu lực. Kể từ khi ban hành Hiến Pháp.

———————– 

ĐIỀU 128: HIẾN PHÁP QUY ĐỊNH

QUYỀN CHỌN LỰA

Quốc Tổ Truyền Dạy:

Quyền Lựa Chọn: Là Quyền cơ bản con người. Ai cũng như Ai. Quyền Thiên Tính Tạo Hóa ban cho. 

1-  Mỗi người Dân Văn Lang. Trên 16 tuổi có Quyền Lựa Chọn Nghành nghề, Lựa chọn vào Quân Binh. Lựa chọn vào các cơ quan Công Quyền Nhà Nước. Phụ thuộc vào Hiểu Biết cũng như Tài, Đức của mình không ai có Quyền nghiêm cấm. 

2-   Khi đã lựa chọn Ngành Như Ý của mình. Thời luôn phát huy 5 điều tốt điều căn bản của người Công Dân Văn Lang.

   1,  Hiếu Trung Tốt.

   2, Tận Lực Tốt.

   3, Minh Chính Tốt.

   4, Chấp Hành Tốt.

   5, Đối Xử Tốt. 

Mất năm đức Tánh Tốt nầy thời coi như mất căn bản Đạo Đức. Nhân Cách, Phẩm Hạnh, Tư Cách của người Công Dân Văn Lang.

Quyền Lựa Chọn. Quyền bất khả xâm phạm. Hể xâm phạm thì coi như vi phạm Quốc Pháp.

Mỗi Hành Động theo tình tiết phạm tội Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp Hiện Hành xét xử.

———————– 

ĐIỀU 129: HIẾN PHÁP QUY ĐỊNH

QUYỀN, THẤY, NGHE, HAY, BIẾT, PHÂN BIỆT

Quốc Tổ Vua Hùng Truyền Dạy Rằng:

1-   Quyền Thấy, Nghe, Hay, Biết, Phân Biệt. Là Quyền cơ bản con người. Ai cũng như Ai. Quyền Giác Tánh Tự Nhiên Tạo Hóa ban cho. Nhà Nước Văn Lang phải nổ lực Xây Dựng sự Thấy của Dân. Sự Nghe của Dân. Sự Hay của Dân. Sự Biết của Dân. Sự Phân Biệt đúng sai của Dân.

2-   Phát huy sự Thấy, Nghe, Hay, Biết. Nhận thức đúng sai của dân. Trong khắp lãnh vực xã hội. Nâng Cao Trình Độ Dân Trí. Cũng như Thể Hiện đỉnh cao phản ảnh Thông Tin Xã Hội. Giám sát mọi hoạt động Xã Hội, phát hiện  những hành vi Bất Chính. Kịp thời Uốn Nắn, xử lý , Giáo Dục. Cũng như ngăn chặn kịp thời.

3-   Chúng Ta nhìn ra các nước Độc Tài Độc Trị. Phong kiến Thần Giáo, Phong Kiến Vua Chúa. Những Giáo Điều. Bịt Tai. Bịt Mắt. Không cho Hay, cho Biết. Cũng như không cho Phân Biệt Đúng Sai chi cả. Chỉ biết tuân theo Quyền Lực Độc Tài Độc Trị. Thuận theo thì sống, không thuận theo thì chết. Những đất nước như thế không khác gì đất nước Địa Ngục. Nào phải Văn Minh như đất nước Chúng Ta. Đất nước Thiên Đàng Cực Lạc Trần Gian. Ai cũng có Quyền như Ai. Phát huy cái Quyền làm chủ của mình. Nhân Quyền Công Bằng, Bình Đẳng Dân Chủ Văn Minh.

Quyền Thấy, Nghe, Hay, Biết, Phân Biệt. Nhận thức đúng sai là Quyền Thiên Tính của Trời. Không ai có Quyền bịt mắt, bịt tai, bịt sự hay biết của Dân. Quyền bất khả xâm phạm. Hể xâm phạm thì coi như vi phạm Quốc Pháp.

Mỗi Hành Động theo tình tiết phạm tội Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp Hiện Hành xét xử.

———————– 

ĐIỀU 130: HIẾN PHÁP QUY ĐỊNH

QUYỀN LINH ỨNG, HIỂN LINH

Quốc Tổ Truyền Dạy Rằng:

1-   Sự sống con người: Là sự sống cả Phần Hồn lẫn phần Xác. Quyền Linh Ứng, Hiển Linh là Quyền cơ bản Tâm Linh, Linh Hồn con người. Ai cũng như Ai. Giác Tánh Linh Ứng Tạo Hóa ban cho.

2-   Chúng Ta đầu thai xuống trần. Không những Khai Dựng Tạo Lập lên Nhà Nước Văn Lang, mà còn hành sự theo Thiên Ý của Trời. Thống Lãnh Thiên Hạ Bách Việt. Khai lập lên Quốc Đạo Tâm Linh Vô Hình Ở Đạo. Thống Lãnh Hồn Thiên Dân Tộc, điều hành Khí Thiên Sông Núi. Quốc Đạo Thay Trời hành Đạo theo Trời. 

3-   Thống Lãnh toàn cõi Thế Giới Tâm Linh Toàn Cầu. Theo Luật Tạng Thiên Luật Vũ Trụ. Và sau Năm Nghìn Năm nữa Thiên Ấn Thiên Bút ra đời. Con cháu Tiên Rồng  Hiển Linh tỏa rạng khắp năm châu bốn bể.

Quyền Linh Ứng Hiển Linh con người nhất là sự Hiển Linh con cháu Tiên Rồng Bách Việt Văn Lang Chúng Ta là không thể nghĩ bàn. Vì Nhà Nước Tâm Linh Văn Lang Tồn Tại Mãi, Cai Quản khí thiên sông núi. Hồn Thiên Dân Tộc. Nhưng Hiển Linh Tỏa Sáng Lúc Nào là theo Thiên Ý Huyền Cơ Xây Chuyển Quyết Định.

Quyền Linh Ứng, Hiển Linh là Quyền bất khả xâm phạm.  Hể xâm phạm thời khó tránh khỏi Báo Ứng. 

Mỗi Hành Động theo tình tiết phạm tội Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp Hiện Hành xét xử.

———————– 

PHẦN 14

ĐIỀU 131: HIẾN PHÁP QUY ĐỊNH

QUYỀN HIỂN HIỆN, THỊ HIỆN 

Quốc Tổ Vua Hùng Truyền Dạy Rằng:

1-   Quyền Hiển Hiện. Thị Hiện Là Quyền Cơ Bản Tâm Linh, Linh Hồn Con Người. Ai cũng như Ai. Giác Tánh Linh Giác Tạo Hóa ban cho. 

Như Chúng Ta đã biết những ai có Huệ Nhãn đều thấy rõ thế giới Tâm Linh. Ai tu đắc Thần Thông thời có Quyền Hiển Hiện, Thị Hiện.

Sự Hiển Hiện Ma Quỷ. Cũng như sự Hiển Hiện Thần Thánh là chuyện bình thường. Đối với Dân Tộc Rồng Tiên Chúng Ta. 

Quyền Hiển Linh, Quyền Hiển Hiện. Quyền bất khả xâm phạm. Hể xâm phạm thì coi như vi phạm Thiên Luật. khó tránh khỏi tai họa. 

2-   Người không vi phạm Thần Linh, thì Thần Linh không hại người. Người Tôn Trọng Thần Linh, thì Thần Linh phù hộ người.

Nhà Nước Tâm Linh Văn Lang. Luôn phù hộ cho Dân Tộc Bách Việt Văn Lang. Chỉ khi nào Con Cháu Tiên Rồng quên Cội quên Nguồn. Không nghĩ gì đến Truyền Thống Anh Linh Ông Cha. Thì sự Linh Hiển không còn nữa. Đối với Thế Hệ con cháu Bất Trung, Bất Hiếu. Thời Tai Họa thường ập xuống. Khó mà thoát khỏi Quỷ xơi, Ma nuốt rơi vào cảnh Nô Lệ. Đến khi nào con cháu Rồng Tiên trở về Cội Nguồn. Tưởng nghĩ đến Truyền Thống Anh Linh Ông Cha. Thì Khí Thiên Sông Núi trổi dậy. Hồn Thiên Dân Tộc phù trì Bảo Bọc che chở. Tai qua nạn khỏi. Văn Minh trở lại, tỏa sáng rực rỡ. Dân Giàu Nước Mạnh an vui hạnh phúc.

Mỗi Hành Động theo tình tiết phạm tội Vô Tình, Cố Ý, Chủ Động, Sai Khiến, Chủ Mưu, Lệ Thuộc, Bắt Buộc, Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản, Luật Pháp Hiện Hành xét xử.

———————– 

ĐIỀU 132: HIẾN PHÁP

ĐIỀU CẦN NHỚ VÀ LƯU Ý

Nền Quốc Đạo Tâm Linh Văn Lang linh thiên, hiển linh kỳ lạ. Cộng với Địa Linh Địa Cầu. Nhất là Địa Long hình chữ S, Nam Văn Lang. 

Các thế lực ngoại xâm khiếp sợ trước sự linh thiên Kỳ Bí nầy. Nên ra sức ếm, yểm. Không từ một thủ đoạn nào. Sự ếm, yểm kéo dài hết lần ngoại xâm nầy. Đến lần ngoại xâm khác, hàng trăm năm. Vì thế nền Quốc Đạo Tâm Linh Văn Lang giảm đi sự linh thiên, hiển linh. Dân Tộc Văn Lang phải chịu rơi vào kiếp nạn hơn hai nghìn năm mới hết. Chờ khi Thiên Ấn, Thiên Bút ra đời. Thì nền Quốc Đạo Tâm Linh Văn Lang Tỏa Sáng, triển khai thi hành mệnh lệnh Thiên Ấn Thiên Bút. Phán Xét Phân Xử hành sự theo Thiên Ý Luật Tạng Vũ Trụ. Do Đương Kim Vũ Trụ Quốc Tổ Vua Hùng Tái Sanh Chuyển Xoay. Như những gì đã viết trong kinh.

Đọc được những lời kinh nầy thì con cháu Tiên Rồng phải đề phòng sự ếm yểm các linh huyệt. Tức Là Địa Cuộc quan trọng của Đất nước từ Bắc vào Nam hình chữ S. Cũng như khơi dậy Truyền Thống Anh Linh Cội Nguồn. Thì nhất định Dân Tộc Tiên Rồng Việt Nam sẽ nở hoa Sang Giàu cũng như Anh Linh văn minh nhất thế giới.

———————– 

ĐIỀU 133: HIẾN LUẬT QUỐC ĐẠO

QUỐC ĐẠO

1-   Quốc Đạo: Là do Quốc Tổ sáng lập Khai Sinh ra. Thuộc Quyền Về Đạo. Thành Viên được chọn vào Nền Quốc Đạo do Quốc Tổ lựa chọn. Thành Lập Lên Thượng Viện Quốc Đạo. 

2-   Thượng Viện Quốc Đạo: Là Cơ Quan Tối Cao của Nền Quốc Đạo. Có Những Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Sau Đây:

a-   Quyền Lập Pháp Quốc Đạo. Xây Dựng Điều Luật Đạo. Sửa Đổi. Thêm, Bớt, Điều Luật Đạo.

b-   Thực Hiện Quyền Giám Sát Tối Cao. Việc Tuân Thủ Điều Luật Đạo. Đi vào Luật Đạo.

c-   Từ Thượng Viện Quốc Đạo. Thành Lập Ra Pháp Viện Tòa Án Tối Cao Của Đạo. Và Người Đứng đầu Tối Cao Tòa Án Pháp Viện Của Đạo. Chính là Quốc Tổ Vua Hùng. Quyền Tối Cao Quyết Định Tất Cả.

Quyền Tối Cao Pháp Viện Có Quyền Quyết Định loại bỏ những Chức Sắc khi có dấu hiệu sai phạm về Đạo. Cũng Như Bổ Nhiệm Thay Thế các Chức Sắc mới.

Phê Chuẩn Các Vấn Đề Trọng Đại Nền Quốc Đạo.

Quyết Định Ân Xá Phạm Tội Của Đạo.

Quyết Định Cho Thành Lập Chi Nhánh Nền Quốc Đạo. 

Quyết Định Về Chính Sách Đối Nội, Đối Ngoại Nền Quốc Đạo.

Quyết Định Phong Uy Danh Cho Người Có Công Nền Quốc Đạo.

Quyết Định Về Trưng Cầu Thánh Ý. Những Vấn Đề Trọng Đại Lớn của Nền Quốc Đạo.

Quyền Quyết Định Phân Chia Quyền Lực. Các Ban Ngành Trọng Đại Nền Quốc Đạo, theo Luật Định của Nền Quốc Đạo. 

Quyền Quyết Định Toàn Quyền Tối Cao.

———————– 

ĐIỀU 134: HIẾN LUẬT QUỐC ĐẠO 

SỰ TIẾP NỐI NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU NỀN QUỐC ĐẠO, CŨNG NHƯ SỰ TIẾP NỐI CÁC CHỨC SẮC THƯỢNG VIỆN  QUỐC ĐẠO

1-   Sự Tiếp Nối Người Đứng Đầu Nền Quốc Đạo Là do Đức Chí Tôn Người Sáng Lập Ra Nền Quốc Đạo Lựa Chọn Người Kế Vị. Nhiệm Kỳ là vô thời hạn. Quốc Tổ Vua Hùng đã lên Ngôi Giáo Tổ đương nhiên phải lập người Kế Thừa.

2-   Người được chọn Kế Vị nối tiếp Đức Chí Tôn Giáo Tổ Chính Là Đức Kế Tôn Thừa Kế.

3-   Đức Kế Tôn Có Quyền Chỉ Định. Đức Tối Cao Hộ Pháp và Đức Tối Cao Giám Sát. Tả, Hữu của Đức Kế Tôn.  Tam Tòa của Nền Quốc Đạo. 

4-   Dưới Tam Tòa Nền Quốc Đạo: Là Ngũ Chi Đại Đạo. Những Chức Danh như Đức Tổng Thánh Giáo. Đức Giáo Tông Thánh Giáo. Đức Giáo Chủ Thánh Giáo. Đức Giáo Hoàng Thánh Giáo. Đức Tổng Hành Pháp Thánh Giáo Vân vân v…

5-   Những Chức Danh nói trên là những người có Công lớn xây dựng Nền Quốc Đạo. Do chính người Khai Lập Nền Quốc Đạo sắc phong. Nhiệm Kỳ vô thời hạn.

6-   Thượng Viện Quốc Đạo. Chia làm hai phần:

A,  Thượng Thượng Viện.

B,   Hạ Thượng Viện. 

Thượng Thượng Viện là những vị Thánh từ các Châu Phủ. Bộ. Cũng như các Ban Ngành Đương Chức nền Quốc Đạo đề cử ra. Nhiệm kỳ là vô thời hạn. 

Hạ Thượng Viện Là Những người Tài, Đức trong các Giáo Phái, Tôn Giáo, Đạo Giáo. Tùy theo nhiều hay ít Giao Phái, Tôn Giáo bầu chọn lên. Đứng đầu trong các Giáo Phái, Tôn Giáo, Đạo Giáo Nhiệm Kỳ là mười (10) năm trong Nền Quốc Đạo.

7-   Với Chức Danh: Nhiều Tổng Tăng Thống. Nhiều Tổng Pháp Sư. Nhiều Tổng Thiền Sư. Nhiều Tổng Giám Mục. Nhiều Tổng Cơ Giáo. Nhiều Tổng Giáo Phái. Hạ Thượng Viện Quốc Đạo. Khi mãn nhiệm kỳ có thể tái Nhiệm Kỳ. Chức Danh Không mất khi mãn nhiệm kỳ. Vào Ngôi cố vấn Hội Đồng Thánh Đức.

8-   Thượng Viện Quốc Đạo phân chia Thượng, Hạ. Gọi chung là Hội Đồng Thánh Đức.

9-   Quyền năng Thượng Viện Quốc Đạo ở: ĐIỀU 133.

———————– 

ĐIỀU 135: HIẾN LUẬT QUỐC ĐẠO

QUYỀN TRÁCH NHIỆM

Quốc Tổ Truyền Dạy:

Trách Nhiệm cũng là Quyền cơ bản con người. Ai cũng như Ai. Quyền Thiên Tính Tạo Hóa ban cho. Nhưng Quyền Trách Nhiệm trong Địa Vị Nền Quốc Đạo nói chung. Thượng Viên nói riêng phải nghiêm minh chấp hành triệt để. Theo hệ thống ngành dọc. Cấp Dưới sai. Cấp Trên phải chịu trách nhiệm. Nhẹ thì khiển trách, nặng thì xuống chức. Quá Nặng thì truy cứu hành sự. Bãi bỏ ngôi vị cách chức.

———————–

ĐIỀU 136: HIẾN LUẬT QUỐC ĐẠO

QUYỀN QUYẾT ĐỊNH

Quyền Quyết Định hay Quyền Chủ Định. Khi được Chọn thành người đứng đầu Nền Quốc Đạo trở thành Đức Kế Tôn. Người Thay Mặt Đức Giáo Tổ Chí Tôn. 

1-   Có Quyền quyết định toàn Quyền Nền Quốc Đạo.

2-   Trừ khi có sự thay đổi về Luật Định Của Đạo.

———————– 

ĐIỀU 137: HIẾN LUẬT QUỐC ĐẠO

QUYỀN PHÂN QUYỀN

Thành Viên Hội Đồng Thường Trực Thượng Viện Quốc Đạo. Không Phải là Thành Viên Thượng Viện Quốc Đạo. Mà là Phân Quyền của Nền Quốc Đạo.

———————–

ĐIỀU 138: HIẾN LUẬT QUỐC ĐẠO

QUYỀN HẠN VÀ NHIỆM VỤ HỘI ĐỒNG THƯỜNG TRỰC THƯỢNG VIỆN QUỐC ĐẠO

Hội Đồng Thường Trực Thượng Viện Quốc Đạo. Có Những Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Sau Đây.

1-   Quyền Tổ Chức Triệu Tập.

2-   Quyền Chủ Trì Những Kỳ Đại Hội. Quốc Đạo.

3-   Quyền Soạn Thảo Đạo Luật. Cũng Như Trình Lên Soạn Thảo Đạo Luật.

4-   Quyền Biểu Quyết Soạn Thảo Luật Đạo Luật. Đi Vào Luật phải Thông Qua Thượng Viện Quốc Đạo với số Biểu Quyết ba phần tư ( ¾). Mới đi vào Đạo Luật Hiện Hành. 

5-   Quyền Ban Hành Đạo Luật. Phải Thông Qua Sắc Lệnh Chí Tôn Quốc Tổ. Hay người Kế Vị Quốc Tổ.

———————–

ĐIỀU 139: HIẾN LUẬT QUỐC ĐẠO

QUYỀN PHÊ CHUẨN

1-   Quyền Phê Chuẩn Tối Cao. Thuộc Quyền Đức Kế Tôn.

2-   Quyền Phê Chuẩn các Khen, Thưởng. Phong Sắc Ấn Thuộc Quyền Hội Đồng Thánh Đức. Dưới nữa Các Thành Phần Liên Tôn, Giáo Phái, Tôn Giáo, Đạo Giáo, Khen thưởng về Giáo Đạo của mình, những thành tích có Công vì Đạo vì Đời. Được thông qua Hội Đồng Thánh Đức Phê Chuẩn.

3-  Giáo Chủ đứng đầu Ngũ Chi Thượng Thánh Thượng Viện Quốc Đạo. Có Quyền Phê Chuẩn Các Giáo Phái, Tôn Giáo, Đạo giáo, Cơ Giáo, Hòa Giáo. Cho Phép Đưa Ra Những Kế Hoạch Phát Triển Giáo Phái, Tôn Giáo, Đạo Giáo, Cơ Giáo, Hòa Giáo của mình. Báo Cáo Lên Hội Đồng Thường Trực Thượng Viện Quốc Đạo xem xét Thông Qua Đức Kế Tôn.

———————–

ĐIỀU 140: HIẾN LUẬT QUỐC ĐẠO

QUYỀN HOẠT ĐỘNG CÁC GIÁO PHÁI, TÔN GIÁO, ĐẠO GIÁO, CƠ GIÁO, HÒA GIÁO

Hội Đồng Thánh Đức Quốc Đạo Là Hội Đồng Hòa Nhịp. Liên Tôn Các Giáo Phái, Tôn Giáo, Đạo Giáo. Có Quyền Hướng Dẫn, Cũng Như Bảo Đảm Điều Kiện Hoạt Động Các Giáo Đạo. Công Bằng, Bình Đẳng Hòa Cùng Nhịp Đập Chung Trong Nền Quốc Đạo.

1-   Quyền Chỉ Đạo Quyết Định Thượng Viện Quốc Đạo Cho Phép Mở Rộng Các Cơ Sở Giáo Phái, Tôn Giáo, Đạo Giáo, Cơ Giáo, Hòa Giáo. Thi Hành Đúng Hiến Pháp Luật Pháp Nước Văn Lang. Không vi phạm Đạo Luật Nền Quốc Đạo.

2-   Thượng Viện Quốc Đạo Có Quyền Chỉ Đạo Bãi Bỏ Những Bảo Thủ Lạc hậu. Mang Tính Cục Bộ Giáo Phái, Tôn Giáo, Đạo Giáo, Cơ Giáo, Hòa Giáo. Cũng Như nghiêm Cấm Hành Sự Không Đúng Hiến Pháp Luật Pháp. Sai Luật Quốc Đạo.

3-  Pháp Viện Tối Cao Thượng Viện Quốc Đạo. Có Quyền Chỉ Đạo, Quyết Định Truy Tố Các Cơ Sở Giáo Phái, Tôn giáo, Đạo giáo, Cơ Giáo, Hòa Giáo Có Hành Vi Phản Bội Lại Nhà Nước Văn Lang. Phản Bội Nền Quốc Đạo, Cũng Như Truyền Thống Anh Linh Dựng Nước Giữ Nước Các Thế Hệ Ông Cha. Tùy theo nặng nhẹ mà hành xử theo Quốc Pháp.

4-   Có Quyền Chỉ Đạo Giải Tán Giáo Phái, Tôn Giáo, Đạo Giáo, Cơ Giáo, Hòa Giáo. Có Hành Vi Phạm Tội. Hành Đạo Bất Chính Phi Pháp Đã Bị kết Án Truy Tố Trước Pháp Luật. Sự Giải Tán Thông Qua Nhà Nước Văn Lang.

5-   Có Quyền Phê Chuẩn Chỉ Đạo Bổ Nhiệm Nhân Sự Chức Sắc Mới. Khi Các Chức Sắc Đứng Đầu Các Cơ Sở Giáo Phái, Tôn Giáo, Đạo giáo, Cơ Giao, Hòa Giáo Có Hành Vi Phạm Tội Chống Lại Nhà Nước Văn Lang. Cũng như Nền Quốc Đạo Văn Lang. Đã Bị Kết Án Truy Tố Trước Pháp Luật.

6-   Có Quyền Chỉ Đạo Tổ Chức Trưng Cầu Góp Ý. Trong Các Giáo Phái, Tôn Giáo, Đạo Giáo, Cơ Giáo, Hòa Giáo Về Quyền Lợi Riêng cũng như Quyền Lợi Chung Trong Nền Quốc Đạo.

———————–

PHẦN 15

ĐIỀU 141: HIẾN LUẬT QUỐC ĐẠO

THÀNH VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC ĐẠO

Những Thành Viên Đại Biểu Nền Quốc Đạo. Từ Các Cơ Sở Đại Diện Tín Ngưỡng. Các Giáo Phái Tâm Linh: Thần Giáo, Cơ Giáo, Thiên Giáo, Tôn Giáo, Đạo Giáo, Địa Giáo, Phong Giáo, Dịch Giáo, Phù Giáo, Vân vân và ..  Đề Cử ra Đi Dự Đại Hội Quốc Đạo.

1-   Có Trách Nhiệm Thu Thập Những Chủ Trương Lớn của Nền Quốc Đạo, Cũng như phản ảnh Trung Trực Nguyện Vọng giáo Đồ Của Mình Cái Được, cái Mất. Thực Hiện Quyền Khiếu Nại, Tố Cáo lên Nền Quốc Đạo.

2-   Đại Biểu Quốc Đạo Có Quyền Chấp Vấn người đứng đầu những phần ngành Thượng Viện Quốc Đạo. 

3-   Những Vấn Đề Chấp Vấn, Phải Được Trả Lời Ngay Trong Kỳ Đại Hội Quốc Đạo. 

4-   Đại Biểu Quốc Đạo Có Quyền Yêu Cầu Thượng Viện Quốc Đạo Cung Cấp Thông Tin Những Quyền Cơ Bản Hưởng Lợi Từ Chủ Trương Nền Quốc Đạo, Cũng Như Những Gì Nghiêm Cấm Của Nền Quốc Đạo. 

5-   Đại Biểu Quốc Đạo Có Quyền Hướng Dẫn Giáo Đồ, Có Quyền Tranh Luận những bất đồng Ý Khiến. Nhưng Phải Cạnh Tranh Công Bằng Bình Đẳng Không Vi Phạm Pháp Luật.

6-   Không Được Bắt Giam, Khởi Tố, Tranh Luận Bất Đồng Ý Kiến Trong Thời Gian Đại Hội Quốc Đạo. Trừ Khi Đại Biểu Quốc Đạo Có Hành Vi Không Trung Trực. Hoặc Phản Ảnh Tố Cáo Sai Sự Thật. Không đủ Chứng Cớ cũng như Chứng Lý.

7-  Đại Biểu Quốc Đạo Có Quyền Thực Hiện Trách Nhiệm. Quyền Đại Biểu đại diện Giáo Phái, Tôn Giáo của mình. Không Một Ai có Quyền ngăn cản. Quốc Tổ Vua Hùng Đảm Bảo Quyền Đại Biểu Đó.

———————–

ĐIỀU 142: HIẾN LUẬT QUỐC ĐẠO

CHU KỲ HỘI HỌP

Thượng Viện Quốc Đạo. Tức Là Hội Đồng Thánh Đức. Cũng như Liên Tôn Các Giáo Phái, Các Tôn Giáo, Các Đạo Giáo, Các Cơ Giáo, Các Hòa Giáo Mỗi Năm Họp Hội một lần.

Tùy theo thời thế, Tùy thuận chu kỳ Hội Họp. Không nhất thiết. Có thể một, có thể hai lần.

Đại Hội Quốc Đạo Năm Năm Một Lần.

Tùy theo thời thế, Tùy thuận nhu cầu phát triển, mà Đại Hội Quốc Đạo có thể một năm một lần.

———————– 

ĐIỀU 143: HIẾN LUẬT QUỐC ĐẠO

QUYỀN KIẾN NGHỊ 

Các Trưởng Ban Hội Đồng Thánh Đức. Có Quyền Đệ Trình Lên Tòa Án Tối Cao Hiến Pháp. Những Vấn Đề Quan Trọng Nền Quốc Đạo. Để Quốc Tổ Xem xét Giải Quyết.

———————–

Hạ Viện Quốc Hội Cũng Chính Là Triều Đình Nhà Nước Văn Lang. Nhưng Khác Với Triều Đình Vua Chúa Phong Kiến Độc Quyền, Độc Tài, Độc Trị. Vua Trên Hết.

Triều Đình Nhà Nước Văn Lang Là Triều Đình Vận Hành Theo Hiến Pháp Luật Pháp. Không Có Sự Độc Quyền Độc Tài Độc Trị. Trở Thành Hạ Viện Quốc Hội Nhà Nước Văn Lang.

 ———————

ĐIỀU 144: HIẾN PHÁP 

HẠ VIỆN QUỐC HỘI

1-   Hạ Viện Quốc Hội: Là Cơ Quan Cao Nhất Nhà Nước Văn Lang. Đại Biểu Cao Nhất Vương Quan. Cũng Như Cao Nhất Của Dân. 

2-   Hạ Viện Quốc Hội Được Phân Làm Hai:

A-  Thượng Quan Hạ Viện Quốc Hội.

B-   Hạ Quan Dân Biểu Hạ Viện Quốc Hội.

Thượng Quan Hạ Viện, Hạ Quan Dân Biểu Hạ Viện Là Cơ quan Quyền Lập Pháp Tối Cao Nước Văn Lang.

3-  Hạ Viện Quốc Hội: Là Cơ Quan Tối Cao. Quyết Định Các Vấn Đề Quan Trọng Của Đất Nước. Cũng Như Giám Sát Tối Cao Đa Thành Phần Hoạt Động Công Quyền. Từ Trung Ương Thủ Đô. Xuống Đến Tận Cấp Xã Trên Toàn Lãnh Thổ Đất Nước Văn Lang. Cũng Như kiểm Soát Hoạt Động Các Giáo Phái, Các Tôn Giáo, Các Đạo Giáo, Các Cơ Giáo, Các Hòa Giao Trên Khắp Lãnh Thổ Nước Văn Lang.

———————- 

ĐIỀU 145: HIẾN PHÁP

THÀNH PHẦN QUAN BIỂU, THƯỢNG QUAN HẠ VIỆN QUỐC HỘI

1-   Quan Biểu Từ Bộ, Châu, Phủ toàn Quốc. Bầu lên trong một cuộc phổ thông. Đấu Thăm trực tiếp Kín theo thể thức liên danh đa số. Mỗi liên danh gồm từ một phần ba (1/ 3) tổng số quan.

2-   Nhiệm kỳ Quan Biểu Thượng Quan là mười (10) năm.  Bầu lại Quan Biểu Thượng Quan có thể tái cử.

———————–

ĐIỀU 146: HIẾN PHÁP

THÀNH PHẦN HẠ QUAN DÂN BIỂU HẠ VIỆN QUỐC HỘI 

1-   Dân Biểu từ các thành phần Xã Hội. Đấu Thăm trực tiếp, Kín, Theo thể thức đơn danh từng thành phần Xã Hội. Lớn Nhất là Châu. Những đơn danh Thắng Thăm trở thành Hạ Quan Dân Biểu. Hạ Viện Quốc Hội. 

2-   Nhiệm kỳ Hạ Quan Dân Biểu là mười (10) năm bầu lại. Có thể tái cử.

———————–

ĐIỀU 147: HIẾN PHÁP

QUYỀN ĐIỀU TRA

Thượng Quan Hạ Viện Quốc Hội Có Quyền Mở Cuộc Điều Tra. Về Thi Hành Chánh Sách Quốc Gia. Và Yêu Cầu Các Cơ Quan Công Quyền Khai Báo Những Điều Cần Thiết. Cho Cuộc Điều Tra Nầy.

———————– 

ĐIỀU 148: HIẾN PHÁP

QUYỀN KHUYẾN CÁO

Hạ Viện Quốc Hội. Có Quyền Khuyến Cáo. Thay Thế Từng Phần Ban Nội Chính Triều Đình Chính Phủ. Với Số Chung Quyết Cả Thượng, Hạ Là Hai Phần Ba (2/3) biểu quyết.

———————– 

ĐIỀU 149: HIẾN PHÁP

QUYỀN ĐỀ NGHỊ

Thượng Quan Hạ Viện. Hạ Quan Hạ Viện. Có Quyền Đề Nghị Các Dự Án. Có Quyền Đề Nghị Cá Dự Luật. Nhưng Phải Đệ Nạp Lên Văn Phòng. Tổng Thủ Vương Quan Thừa Tướng xem xét. 

1-  Trong Trường Hợp. Thừa Tướng Bác Bỏ. Thì Không Đi Vào Biểu Quyết. 

2-  Có Những Trường Hợp. Thượng Quan Hạ Viện Không Đồng Quan Điểm Với Hạ Quan Dân Biểu Hạ Viện. Thì Phải Gởi Văn Kiện lên Thừa Tướng. Có Viện Dẫn Lý Do.

———————–

ĐIỀU 150: HIẾN PHÁP

QUYỀN BAN HÀNH

Các Dự Án Hạ Viện Quốc Hội Chung Quyết. Sẽ Được Chuyển Sang Tổng Thủ Vương Quan Thừa Tướng Ban Hành. Không Quá Thời Hạn Ba (3) ngày tròn. Kể Từ Ngày Nhận Đạo Luật. Nếu Tổng Thủ Vương Quan Thừa Tướng Bận Có Lý Do. Thì Phó Tổng Vương Quan Tể Tướng Ban Hành Thay Thế.

———————–

PHẦN 16

ĐIỀU 151: HIẾN PHÁP 

QUYỀN HỌP

Thượng Quan Hạ Viện, Hạ Quan Hạ Viên. Những Khóa Họp Thường Kỳ, Và Những Khóa Bất Thường. Thường Lệ Khóa Họp Bất Đầu Từ Đầu Tháng. Một Khóa Họp không Quá ba mươi (30) ngày.

 ———————-

ĐIỀU 152: HIẾN PHÁP

QUYỀN NỘI QUY

1-   Thượng Quan Hạ Viện Có Quyền Bầu Ra Chủ Tịch Người Đứng Đầu.

2-   Có Quyền Lập Ra Ủy Ban Thường Trực.

3-   Trọn Quyền Ấn Định Nội Quy.

4-   Ban Liên Lạc Giữa Thượng Quan và Hạ Quan.

———————–

ĐIỀU 153: HIẾN PHÁP

QUYỀN TUYÊN THỆ

1-   Khi Quốc Tổ Vua Hùng Ấn Chứng Ngôi Vị. Tổng Thủ Vương Quan Thừa Tướng. Khi Nhận Chức Quyền Tuyên Thệ Trước Hạ Viện Quốc Hội Là Tuyệt Đối Trung Thành Với Nước Với Dân,  Hết Lòng Vì Nước Vì Dân.

2-   Nhiệm Kỳ Tổng Thủ Vương Quan Thừa Tướng là Vô Thời Hạn. Có thể xảy ra bất trắc ngoài ý muốn.

A-   Mệnh Chung.

B-   Bạo Bệnh.

C-   Bị Truất Quyền.

Thì Phải Bầu Lại, Với Số Biểu Quyết Gần Như Tuyệt Đối. Quốc Tổ Vua Hùng Ấn Chứng. Trở Thành Tổng Thủ Vương Quan Thừa Tướng.

———————–

ĐIỀU 154: HIẾN PHÁP

QUYỀN HẠN TỐI CAO HẠ VIỆN QUỐC HỘI

1-   Soạn Thảo Kết Luật, Thêm, Bớt, Sửa Đổi Luật. Cho Phù Hợp Hiến Pháp. Thành Luật Pháp.

2-  Soạn Thảo Luật Pháp Hiện Hành. Đi Vào Điều Khoản, Đi sát vào đời sống đa thành phần Xã Hội. Cũng như mỗi người Dân.

3-  Thực Hiện Quyền Giám Sát Tối Cao. Việc Tuân Theo Hiến Pháp, Luật pháp. Cũng Như Thành Lập Tòa Án Quân Binh. Tòa Án Công Quyền. Tòa Án Dân Sự Tối Cao Nhà Nước Văn Lang. Và Người Sau Cùng Đứng Đầu Ba Tòa Án Tối Cao Nầy. Chính Là Quốc Tổ Vua Hùng. Người Phán Quyết Sau Cùng Bản Án. Những Bản Án Trọng Đại Đất Nước.

A, Quyền Quyết Định Cách Chức Phế Bỏ Vương, Quan, Tướng Lĩnh. Cũng Như Bổ Nhiệm Thay Thế, Vương,  Quan,  Tướng Lĩnh.

B,   Phê Chuẩn Các Vấn Đề Trọng Đại Đất Nước.

C,  Quyết Định Ân Xá, Tù, Đày, Tử Tù Trở Lại Dân Thường Sanh Sống.

D,  Quyết Định Về Giao Hảo Quan Hệ Với Các Nước. Cũng Như Chính Sách Đối Nội Đối Ngoại. 

Đ,   Quyết Định Phong Uy Danh Hiển Hách Cho Người Đại Công Có Công Vì Dân Vì Nước, Vì Nhân Loại Đồng Bào Anh Em. 

E,  Quyết Định Về Trưng Cầu Dân Ý Về Những Vấn Đề Hết Sức Trọng Đại Đất Nước. Như Thay Đổi Thể Chế Chính Sách. Cũng Như Quyết Định Vận Mệnh Nước Văn Lang. Khi Có Ngoại Xâm.

 ———————–

ĐIỀU 155: HIẾN PHÁP

QUYỀN THOÁI VỊ

Theo Hệ Thống Ngành Dọc. Cấp Dưới Sai Phạm thì Cấp Trên Phải Chịu Trách Nhiệm. Nhẹ Thì Khiển Trách. Nặng thì Tự Thoái Vị, Xuống Chức. Người Phạm Tội. Thì Truy Cứu Hành Sự. Bãi Bỏ Ngôi Vị. Quá Nặng Tù, Đày.

———————–

ĐIỀU 156: HIẾN PHÁP 

QUYỀN CHỨC DANH 

Đứng Đầu Triều Đình. Cũng Chính Là Đứng Đầu Hạ Viện Quốc Hội. Chức Danh, Nay Là Thủ Tướng Xưa Là Tổng Thủ Vương Quan Thừa Tướng. Do Hạ Viện Quốc Hội Triều Đình Bầu Lên. Qua Quốc Tổ Ấn Chứng Phong Sắc Ấn. Thì Mới Thành Tổng Thủ Vương Quan Thừa Tướng.

———————–

ĐIỀU 157: HIẾN PHÁP

QUYỀN BỔ NHIỆM

1-   Các Phó Ban Ngành Triều Đình. Cũng Chính là Các Phó Ban Ngành Hạ Viện Quốc Hội. Người Đứng Đầu Triều Đình. Cũng Chính Là Người Đứng Đầu Hạ Viện Quốc Hội. Cân Nhắc Bổ Nhiệm Đưa Lên Chức Danh:

a,  Tể Tướng.

b, Thống Tướng.

c,  Quản Tướng.

d,  Phán Tướng.

đ,  Lạc Tướng.

e,  Văn  Tướng.

f,  Hầu Tướng. v. v…

2-  Nhiệm Kỳ Không Thời Hạn 10 năm, 20 năm, 30 năm. Tùy theo có sự thay đổi về Luật Định.

3-  THÀNH PHẦN TRỌNG TRÁCH ĐẦU NGÀNH HẠ VIỆN QUỐC HỘI:

A-   Các Chức Danh Đa Ngành Đứng Đầu Hạ Viện Quốc Hội.

B-   Tổng Thủ Vương Quan Thừa Tướng. Phó Tổng Thủ Vương Quan Tể Tướng.

C-   Thành Viên Đứng Đầu Hạ Viện Quốc Hội. Gồm Lạc Vương Quản Tướng, Lạc Vương Tể Tướng, Và Các Phó Hạ Viện Quốc Hội Như: Hầu Vương Thống Tướng, Thái Vương, Quyền Vương Phán Tướng, Lạc Vương Chuyển Tướng, Luân Vương Văn Tướng, Giám Sát Vương, Bổ Nhiệm Vương, Hành Luật Tướng, Hành Pháp Tướng, Vân vân v.. Thành Lập Ra Viện Ban Thượng Triều, Thường Trực Triều Đình, Thường Trực Hạ Viện Quốc Hội.

D-    Điều Hành Hạ Viện Quốc Hội. Cũng Chính Là Điều Hành Triều Đình.

———————– 

ĐIỀU 158: HIẾN PHÁP QUY ĐỊNH 

PHÂN CHIA QUYỀN LỰC

1-   Thượng Vương Quan Hạ Viện Quốc Hội. Hạ Vương Quan, Dân Biểu Hạ Viện Quốc Hội (LẬP PHÁP). 

2-  Ủy Ban Trung Ương Chính Phủ Triều Đình. Hạ Viện Quốc Hội. Chia làm hai phần. Ủy Ban Trung Ương Và Ủy  Ban Thường Trực (HÀNH PHÁP). 

Ủy Ban Trường Trực Không Phải Là Thành Viên Chính Phủ. Mà Là Cơ Quan Thừa Hành Chính Phủ.

3-   Ủy  Ban (TƯ PHÁP) Gồm Pháp Viện Tòa Án Tối Cao Hạ Viện Quốc Hội.

4-  Tam Quyền Phân Lập. Đứng đầu các đầu ngành Tam Quyền Phận Lập Là Tổng Thủ Vương Quan, Thừa Tướng. Phó Tổng Thủ Vương Quan Tể Tướng. Cùng Các Đầu Ngành Trọng Đại Đất Nước Những Vị Vương Đã nói trên, ở ĐIỀU 157.

———————– 

ĐIỀU 159: HIẾN PHÁP 

QUYỀN HẠN ỦY BAN THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ HẠ VIỆN QUỐC HỘI

Ủy Ban Thường Trực Chính Phủ Hạ Viện Quốc Hội  Có Những Quyền Hạn Như Sau:

1-   Quyền Tổ Chức Triệu Tập. Quyền Chủ Trì Những Lần Đại Hội Trọng Đại Của Hạ Viện Quốc Hội.

2-   Ra Pháp Lệnh Về Những Vấn Đề Quốc Hội Đã Biểu Quyết Thành Pháp Luật.

3-   Quyền Giám Sát Việc Thi Hành Hiến Pháp Luật Pháp Bộ, Vương, Phủ, Quận, Huyện. Toàn Khắp Lãnh Thổ Đất Nước Văn Lang.

4-   Các Nghị Quyết Quốc Hội. Đều Đệ Trình Lên Quốc Tổ Vua Hùng. Phê Duyệt Mới Được Ban Hành, Thi Hành.

———————–

ĐIỀU 160: HIẾN PHÁP

QUYỀN PHỐI HỢP

Thành Viên Triều Đình Ban Thường Trực Hạ Viện Quốc Hội. Quyền Phối Hợp Liên Thông Với Các Ban Ngành Trong Hạ Viện Quốc Hội. Hòa Chung Cùng Một Nhịp Đập Hoạt Động. Luôn Đảm Bảo Những Hiệu Quả Hoạt Động.

———————–

PHẦN 17

ĐIỀU 161: HIẾN PHÁP 

QUYỀN GIÁM SÁT, QUYỀN HƯỚNG DẪN

Ủy Ban Triều Đình. Ban Thường Trực Hạ Viện Quốc Hội. Quyền Giám Sát Và Quyền Hướng Dẫn Các Ban Ngành Trực Thuộc Trung Ương. Bộ, Phủ, Châu. Quyết Định Cho Thành Lập Thêm Các Cơ Sở Công Quyền. Quận, Huyện, Xã.

———————– 

ĐIỀU 162: HIẾN PHÁP 

QUYỀN BÃI BỎ

Ủy Ban Triều Đình. Ban Thường Trực Hạ Viện Quốc Hội Quyền Quyết Định. Quyền Nghiêm Cấm Những Hành Vi Quận, Huyện, Xã Phạm Pháp. Cũng Như Bãi Bỏ Chức Vụ Quận, Huyện, Xã Phạm Pháp.

———————–

ĐIỀU 163: HIẾN PHÁP

QUYỀN TRUY TỐ

Ủy Ban Triều Đình. Ban Thường Trực Hạ Viện Quốc Hội. Quyền Truy Tố Các Cơ Quan Công Quyền Phạm Pháp Lên Tối Cao Pháp Viện. Từ Kinh Đô Trung Ương Xuống Địa Phương Cấp Quận Huyện. Có Hành Vi Tham Nhũng, Cũng Như Sách Nhiễu Hối Lộ. Gây thiệt hại cho Dân.

———————–

ĐIỀU 164: HIẾN PHÁP

QUYỀN GIẢI TÁN

Ủy Ban Triều Đình Trung Ương. Ban Thường Trực Hạ Viện Quốc Hội. Có Quyền Quyết Định. Giải Tán Giáo Phái, Tôn Giáo, Đạo Giáo, Thần Giáo Có Hành Vi Phản Động Lại Nhà Nước Văn Lang.

———————–

ĐIỀU 165: HIẾN PHÁP

QUYỀN THANH TRA

Ủy Ban Triều Đình Trung Ương. Ban Thường Trực Hạ Viện Quốc Hội. Quyền Thanh Tra. Cũng như Giám Sát Hoạt Các Ngành Xét Xử. Thuộc Bộ, Phủ, Châu, Quyện Huyện. Những Hành Vi Sai Phạm. Cách Chức, Chấn Chỉnh, Đình Chỉ.

———————-

ĐIỀU 166: HIẾN PHÁP

QUYỀN CHO PHÉP

Ủy Ban Triều Đình Trung Ương. Ban Thường Trực Hạ Viện Quốc Hội. Quyền Cho Phép Thành Lập Cơ Quan Công Quyền Xét Xử Mới. Cũng Như Cho Phép Bộ, Phủ, Châu Quyền Quyết Định. Những Cơ Quan Hành Pháp. Đã Vi Phạm Hiến Pháp, Luật Pháp.

———————–

ĐIỀU 167: HIẾN PHÁP

QUYỀN ĐÌNH CHỈ

Ủy Ban Triều Đình Trung Ương. Ban Thường Trực Hạ Viện Quốc Hội. Quyền Đình Chỉ Vương. Quan. Tướng Lĩnh Phạm Pháp. Cũng Như Các Cơ Sở Giáo Phái, Tôn Giáo, Đạo Giáo Đang Hoạt Động. Khi Có Dấu Hiệu Phạm Pháp. Vì Đã Lạm Dụng Tín Ngưỡng, hành Đạo Trái Phép, Lạm Dụng Giáo Phái, Lạm Dụng Tôn Giáo, Lạm Dụng Đạo Giáo Làm Giảm Uy Tín của Đạo cũng như Vi Phạm Hiến Pháp Luật Pháp.

———————–

ĐIỀU 168: HIẾN PHÁP

QUYỀN HẠN ĐƯỢC PHÉP

Ủy Ban Triều Đình Trung Ương. Ban Thường Trực Hạ Viện Quốc Hội. Quyền Ban Hành Sắc Lệnh. Cho Phép Các Cơ Sở Công Quyền Có Quyền Bắt Khẩn Cấp Đương Sự Công Quyền Trong Tình Trạng Ảnh Hưởng Lớn Đến Hành Vi  Phạm Tội.

———————–

ĐIỀU 169: HIẾN PHÁP

HỘI ĐỒNG BÁCH VIỆT CÁC DÂN TỘC ANH EM 

Trong Phần Ngành Hạ Viện Quốc Hội. Có Ban Hội Đồng Các Dân Tộc Anh Em. Bách Việt Văn Lang. Trưởng Ban. Phó Ban Mỗi Dân Tộc Anh Em.

———————–

ĐIỀU 170: HIẾN PHÁP

ĐƯỢC QUYỀN KIẾN NGHỊ

Trưởng Ban, Phó Ban. Mỗi Dân Tộc Anh Em. Được Quyền Kiến Nghị, Lên Ủy Ban Thường Trực Trung Ương. Những Đề Xuất Thích Ứng, của mỗi Dân Tộc. Đưa ra những phương án phát triển. Để Ủy Ban Thường Trực Trung Ương Quốc Hội xem xét giải quyết.

———————–

PHẦN 18

ĐIỀU 171: HIẾN PHÁP

QUYỀN BỔ SUNG, SỬA ĐỔI

Ủy Ban Triều Đình Trung Ương. Ban Thường Trực Hạ Viện Quốc Hội. Quyền Thẩm Tra Hiến Pháp, Luật Pháp. Bổ Sung, Sửa Đổi. Không theo kịp tình hình phát triển Xã Hội. Thông Qua Hạ Viện Quốc Hội Biểu Quyết.

———————–

ĐIỀU 172: HIẾN PHÁP

QUYỀN ĐỆ TRÌNH

Trưởng Ban Hội Đồng Các Dân Tộc. Có Quyền Đệ Trình Lên Quốc Tổ. Những vấn Đề Thiết Yếu quan trọng Vượt Cấp. Cũng Như có Quyền Yêu Cầu trả lời Kiến Nghị. Cấp Dưới kiến nghị lên Cấp Trên. Trong thời gian sớm nhất không quá bảy ngày.

———————–

ĐIỀU 173: HIẾN PHÁP

QUYỀN THAY THẾ THÀNH LẬP ỦY BAN TRIỀU ĐÌNH TRUNG ƯƠNG LÂM THỜI THEO LỆNH QUỐC TỔ

Khi Cần Thiết. Một Sự Việc Vô Cùng Quan Trọng. Thì Hạ Viện Quốc Hội. Có Quyền Quyết Định Thành Lập Ủy Ban Triều Đình Trung Ương Lâm Thời. Thẩm Tra một Trọng Án Đặc Biệt. Liên Quan đến các ban ngành Vương, Quan Cấp Cao.

———————–

ĐIỀU 174: HIẾN PHÁP QUY ĐỊNH

QUYỂN CHẤP VẤN

Những Thành Phần Đại Biểu Hạ Viện Quốc Hội. Từ Các Cấp Các Ban, Các Ngành, Bộ, Phủ, Châu Là những người Đại Diện Cho các tầng lớp Xã Hội. Được Quyền Phản Ảnh Trung Trực. Nguyện Vọng Của Dân. Nguyện Vọng của các tầng lớp Xã Hội. Cũng như Được Quyền chấp vấn các Ban Ngành. Đứng đầu các ngành Trung Ương Bộ Những bức xúc Xã Hội và hướng Giải Quyết. Phải Được trả lời ngay trong Kỳ Họp Đại Hội Quốc Hội.

———————–

ĐIỀU 175: HIẾN PHÁP QUY ĐỊNH

QUYỀN TRANH LUẬN

Không Được Bắt Giam. Hoặc Khởi Tố Đại Biểu Hạ Viện Quốc Hội. Khi đang làm Nhiệm Vụ. Tranh Luận. Những Bất Đồng Ý Kiến. Trái Chiều Phản ảnh Trung Trực. Nguyện Vọng của các tầng lớp Xã Hội. Các tầng lớp Giáo Phái, Tôn Giáo, Đạo Giáo. Cũng như các tầng lớp Nhân Dân. Trừ khi vị Đại Biểu Quốc Hội Ấy. Phát biểu không Trung Trực. Không Đáp Ứng được nhiệm vụ của mình. Cũng Như Chấp Vấn không đúng sự thật. Làm ảnh hưởng lớn đến Kỳ Hộp Đại Hội. Thì không còn Quyền Tranh Luận nữa. Vì Đã Vi Phạm Luật Tranh Luận.

———————– 

ĐIỀU 176: HIẾN PHÁP QUY ĐỊNH 

QUYỀN TRÁCH NHIỆM ĐẠI DIỆN

Đại Biểu Quốc Hội: Là Đại Diện các thành phần Xã Hội. Các Ban Ngành Công Quyền. Các tần lớp Xã Hội. Các Dân Tộc Anh Em. Quyền Nhiệm Vụ và Quyền Trách Nhiệm rất cao. Không ai có Quyền, Ngăn Cản những Quyền Ấy. Hiến Pháp, Luật Pháp cho phép và đảm bảo những Quyền Ấy.

———————–

ĐIỀU 177: HIẾN PHÁP QUY ĐỊNH 

QUYỀN THÔNG BÁO

Quốc Tổ Truyền Dạy:

1-   Quyền Thông Báo. Quyền Thông Tin cũng là Quyền Cơ Bản Nhà Nước. Quyền Cơ Bản Các Thành Phần Xã Hội. Cũng Như Quyền Cơ Bản Con Người. Ai cũng như Ai. Bộ Ban Ngành Nào Cũng Thế. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

2-   Nhà Nước Văn Lang. Phát Huy Quyền Thông Báo, Quyền Thông Tin đến khắp Địa Phương. Những chỉ thị Triều Đình Trung Ương. Cũng như Thông Báo cho toàn Dân Chúng Bách Việt Văn Lang Biết. Hạ Viện Quốc Hội. Họp Đại Hội mỗi năm một lần. Trừ trường hợp Đặc Biệt. Quốc Hội Họp Kín. Quyền Thông báo Quyền Thông Tin là Quyền Phổ Thông trong đời sống con người. Quyền Phổ Thông trong đời sống xã hội.

———————–

ĐIỀU 178: HIẾN PHÁP

QUYỀN TỔNG THỦ VƯƠNG QUAN, THỪA TƯỚNG

Quyền Cao Nhất của Hạ Viện Quốc Hội. Quyền Lãnh Đạo Toàn Quyền, các Phần Ngành. Ban Ngành Trung Ương. Được Quyền Đệ Trình Lên Quốc Tổ. Những dự Án quan trọng Đất Nước.

———————–

ĐIỀU 179: HIẾN PHÁP

QUYỀN TÁN THÀNH, HAY KHÔNG TÁN THÀNH

Hiến Pháp, Luật Pháp. Đi Vào đời sống thành những Luật Định Điều Luật Hiện Hành. Trở thành Nghị Quyết. Một Điều Luật sự kiện nào đó, phải đạt đến Tổng Số Đại Biểu, Biểu Quyết. Tán Thành Đạt đến Tổng Số Biểu Quyết ba Phần Tư ( ¾) Mới Thành Nghị Quyết. Khi Ấy mới có Hiệu Lực Thi Hành. Ban Hành ra Xã Hội.

———————– 

ĐIỀU 180: HIẾN PHÁP

QUYỀN CÔNG BỐ

Quốc Tổ Truyền Dạy:

Quyền Công Bố: Là Quyền Cơ Bản Nhà Nước Văn Lang. Công Khai trước Hạ Viện Quốc Hội. Cũng như Công Bố Công khai trước toàn Dân. Việc Công Bố Công Khai Pháp Lệnh Nghị Quyết. Chậm nhất là một tháng. Kề từ khi thành Nghị Quyết. Tán Thành Biểu Quyết, Đại Biểu Hạ Viện Quốc Hội.

———————-

PHẦN 19

ĐIỀU 181: HIẾN PHÁP

QUYỀN TUYÊN BỐ

1-   Quyền Tuyên Bố: là Quyền Cơ Bản Nhà Nước Văn Lang. Cũng như các phần ngành xã hội, Còn là Quyền cơ bản Con Người. Ai cũng như Ai. Quyền Thiên Tính Tạo Hóa ban cho. 

2-   Phát Huy Quyền Lực Tuyên Bố cao nhất Về Quyền. Thuộc Quyền Nhà Nước Văn Lang. Nhà Nước Văn Lang có thể Tuyên Bố. Khắp Thế Giới về Chủ Quyền Đất Nước Văn Lang. Cũng như Tuyên Bố Nước Văn Lang là Đất Nước Độc Lập. Có hơn Năm Nghìn Năm Văn Hiến. 

3-   Quyền Tuyên Bố là Quyền Phổ thông. Khi Tuyên Bố một vấn đề gì. Cá Nhân, Tập Thể.

———————–

ĐIỀU 182: HIẾN PHÁP

NGÔI VỊ TỔNG THỦ VƯƠNG QUAN THỪA TƯỚNG ĐỨNG ĐẦU HẠ VIỆN QUỐC HỘI CHỈ SAU QUỐC TỔ VUA HÙNG. THỪA QUYỀN NHÀ NƯỚC VĂN LANG. THAY MẶT BÁCH VIỆT VĂN LANG ĐIỀU HÀNH ĐẤT NƯỚC CŨNG NHƯ ĐỐI NỘI ĐỐI NGOẠI.

———————–

ĐIỀU 183: HIẾN PHÁP

QUYỀN TỐI CAO HẠ VIỆN QUỐC HỘI

KHÔNG PHẢI DO QUỐC TỔ VUA HÙNG CHỈ ĐỊNH MÀ PHẢI QUA BIỂU QUYẾT, TÁN THÀNH HẠ VIỆN QUỐC HỘI VỚI SỐ BIỂU QUYẾT ĐẠT GẦN NHƯ TUYỆT ĐỐI. TỔNG SỐ THÀNH VIÊN HẠ VIỆN QUỐC HỘI. ĐƯỢC QUỐC TỔ ẤN CHỨNG. MỚI TRỞ THÀNH TỔNG THỦ, VƯƠNG QUAN THỪA TƯỚNG. QUYỀN LÃNH ĐẠO CHỈ ĐẠO CAO NHẤT NHÀ NƯỚC VĂN LANG.

———————–

ĐIỀU 184: HIẾN PHÁP

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN THỪA TƯỚNG

1-   Quyền Công Bố Pháp Lệnh Hiến Pháp, Luật Pháp.

2-   Quyền Đề Nghị Ủy Ban Triều Đình Thường Trực Trung Ương xem xét lại Pháp Lệnh. Hiến Pháp, Luật Pháp. Cũng như Điều Khoản Luật Pháp Hiện Hành. Trong Thời Hạn nửa tháng. Nếu Pháp Lệnh Hiến Pháp. Luật Pháp. Cũng như Điều Khoản Luật Pháp Hiện Hành không có vấn đề. Thì cho Thi Hành. Còn có vấn đề thời Bãi Bỏ. Được Quyền Bãi Bỏ.

3-   Quyền Bãi Bỏ Cách Chức Các Phó Thừa Tướng. Thay Thế Nhân Sự Mới.

4-    Có Quyền Đặc Xá, Giảm Án, Tha Bổng Tù Nhân, Bị Oan Sai. 

5-   Quyền Quyết Định Thăng, Giáng Chức Vụ. Hoặc Lưu Chuyển Đi Nơi Khác. Thay Thế Nhân Sự Mới.

6-   Quyền Phong Danh Hiệu Cao Quý. Cũng Như Ban Thưởng Phẩm Vật. 

7-   Quyền Thay Thế mệnh lệnh Quốc Tổ. Công Bố Chiến Tranh. Hay Bãi Bỏ Chiến Tranh.

8-   Quyền Chỉ Thị Triệu Tập Cuộc Họp Hạ Viện Quốc Hội Bất Thường. 

9-   Quyền Công Bố Dịch. Cũng như Bãi Bỏ Tình Trạng Khẩn Cấp.

10-  Quyền Chỉ Đạo Người. Tiếp Sứ Giả Nước Ngoài. Bang Giao Hợp Tác những vấn đề trọng đại Đất Nước.

———————–

ĐIỀU 185: HIẾN PHÁP QUY ĐỊNH

QUYỀN BINH CHỦNG

1-   QUYỀN TỐI CAO. BINH CHỦNG CHỦ LỰC KHÔNG THUỘC QUYỀN HẠ VIỆN QUỐC HỘI ĐIỀU HÀNH. TRỰC THUỘC QUỐC TỔ QUYỀN TỐI CAO CHỈ ĐẠO, LÃNH ĐẠO.

2-   KHI CÓ SẮC LỆNH QUỐC TỔ ỦY NHIỆM, THÌ TỔNG TƯ LỆNH THỐNG SOÁI, THỐNG TƯỚNG MỚI CÓ QUYỀN BAN BỐ QUYẾT ĐỊNH TỔNG ĐỘNG BINH TOÀN QUÂN. TOÀN DÂN KHÁNG CHIẾN CHỐNG NGOẠI XÂM.

———————–

ĐIỀU 186: HIẾN PHÁP QUY ĐỊNH

QUYỀN TỐI CAO TẠM THỜI THAY THẾ

Quyền Tổng Thủ, Vương Quan Thừa Tướng. Có Thể Tạm Thời Thay Thế Quốc Tổ.  Khi được Quốc Tổ Trao Cho Ấn Lệnh. Toàn Quyền Điều Hành Cả Hai Viện. Thượng Viện Quốc Đạo, Hạ Viện Quốc Hội. Cũng như điều hành toàn Quyền đất nước.

———————–

ĐIỀU 187: HIẾN PHÁP

QUYỀN BAN HÀNH SẮC LỆNH TRƯỚC, TẤU SAU 

Quyền Lực Nầy. Chỉ có nơi Quyền Lực Tổng Thủ Vương Quan Thừa Tướng. Khi có sự việc xảy ra Cấp Bách. Tổng Thủ Vương Quan Thừa Tướng Có Quyền Ban Hành Sắc Lệnh. Rồi Trình Lên Quốc Tổ Sau.

———————–

ĐIỀU 188: HIẾN PHÁP

QUYỀN THAY MẶT

Quốc Tổ Truyền Dạy:

1-   Quyền Thay Mặt Là Quyền cơ bản con người. Ai cũng như Ai. Quyền Thiên Tính Tạo Hóa ban cho.

Quyền Thay Mặt Nhà Nước. Thay Mặt trong các phần ngành xã hội. Thay Mặt Gia Đình, Dòng Họ được coi như là Quyền Phổ Thông. Trên Đất Nước Bách Việt Văn lang.

Quyền Thay Mặt. Đây là nét Văn Minh Xã Hội Văn Lang. Khác xa với các nước Độc Tài Độc Trị.

2-   Trong Hạ Viện Quốc Hội. Các Phó Thừa Tướng, có thể Thay Mặt Thủ Trưởng. Điều hành công việc. Giải Quyết Thực Hiện Một Số Nhiệm Vụ.

———————–

ĐIỀU 189: HIẾN PHÁP

QUYỀN ĐIỀU HÀNH THAY THẾ

Quốc Tổ Truyền Dạy Rằng:

1-   Quyền Điều Hành Thay Thế Là Quyền cơ bản con người. Ai cũng như Ai. Quyền Tạo Hóa ban cho.

Quyền Điều Hành Thay Thế. Được coi như là Quyền Phổ Thông trên Đất Nước Bách Việt Văn Lang. Đây là Nét Văn Minh. Các nước Phong Kiến Độc tài Độc Trị không có.

2-   Trong Hạ Viện Quốc Hội Vì Một Lý Do Gì. Thừa Tướng không Điều Hành được. Thì Các Phó Thừa Tướng Có Quyền Thay Thế. Cho đến khi Thừa Tướng Xuất hiện. Thì Các Phó Thừa Tướng mới hết Quyền Thay Thế.

———————-

ĐIỀU 190: HIẾN PHÁP

QUYỀN THÀNH LẬP ỦY BAN TRIỀU ĐÌNH TRUNG ƯƠNG HẠ VIỆN QUỐC HỘI. QUYỀN TỔNG THỦ VƯƠNG QUAN, THỪA TƯỚNG, THÀNH VIÊN LÀ NHỮNG THỦ TRƯỞNG CÁC ĐẦU NGÀNH TRỌNG ĐẠI TRUNG ƯƠNG.

———————– 

PHẦN 20

ĐIỀU 191: HIẾN PHÁP

ỦY BAN THƯỜNG TRỰC TRIỀU ĐÌNH TRUNG ƯƠNG CHÍNH PHỦ. HẠ VIỆN QUỐC HỘI LÀ CƠ QUAN THỪA HÀNH CHÍNH PHỦ.

———————–

ĐIỀU 192: HIẾN PHÁP 

ỦY BAN THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ NHỮNG NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN SAU ĐÂY:

1-   Đôn Đốc Thi Hành Mệnh Lệnh Tổng Thủ Vương Quan Thừa Tướng Ban Ra.

2-   Giám Sát Thi Hành Hiến Pháp, Luật Pháp.

3-   Giám Sát Thi Hành Pháp Lệnh Quốc Tổ. 

4-   Đề Xuất Những Vấn Đề Mới. 

5-   Hoạch Định Quyền Hạn Phủ, Châu, Quận, Huyện.

6-   Chỉ đạo Điều Hành. Các Phần Ngành Trong Toàn Quốc.

7-   Thống Nhất Quản Lý. Theo Luật Định Chung. Về Đời Sống, Văn Hóa, Kinh Tế, Xã Hội, Giáo Dục, Chữa Bệnh, Khoa Học, Thông Tin, Đối Nội, Đối Ngoại, Quốc Phòng, An Ninh, Trật Tự, Tòa Án, Trật Tự An Toàn Xã Hội v.v … Từ Trung Ương Xuống Địa Phương. Đảm Bảo Tính Thống Nhất. Một Chính Sách Nhất quán Độc Lập. Không Có Sự Khác Nhau Các Vùng, Miền.

8-   Quyền Thay Thế Chính Phủ Bãi Bỏ Chức Vụ Phủ, Châu, Quận, Huyện. Sai  Phạm. Thay Thế Người Mới.

———————–

ĐIỀU 193: HIẾN PHÁP

Ủy Ban Thường Trực Chính Phủ. Không Theo Chu Kỳ Bình Bầu. Mà Theo Sự Cân Nhắc Bổ Nhiệm của Thừa Tướng. Cũng Như Sự Luân Chuyển. Hoặc Cách Chức Khi Sai Phạm.

———————– 

ĐIỀU 194: HIẾN PHÁP

Châu Phủ Trực Thuộc Bộ Là Người Đứng Đầu Châu Phủ. Cũng như đứng đầu Quận Huyện. Phải Chịu Trách Nhiệm. Quản Lý, Điều Hành Châu, Phủ. Quận, Huyện. Theo Hiến Pháp, Luật pháp. Cấp Dưới Vi Phạm Hiến Pháp, Luật pháp. Thời Cấp Trên Châu Phủ. Quận Huyện Phải Chịu Trách Nhiệm. Nhẹ Thời Khiển Trách. Nặng Thời Giáng Chức. Quá Nặng Thời Cách Chức.

———————–

ĐIỀU 195: HIẾN PHÁP QUY ĐỊNH

QUYỀN ĐỘC LẬP TƯ PHÁP

QUYỀN ĐỘC LẬP TƯ PHÁP LÀ QUYỀN TỐI CAO GIỮ VỮNG QUYỀN LỰC HIẾN PHÁP, LUẬT PHÁP ĐẠO PHÁP.

TRONG NHIỀU PHẦN NGÀNH ĐỘC LẬP TƯ PHÁP CÓ NGÀNH TÒA ÁN ĐỘC LẬP TƯ PHÁP.

TỐI CAO NGÀNH ĐỘC LẬP TƯ PHÁP KHÔNG AI KHÁC HƠN. QUỐC TỔ VUA HÙNG. NGƯỜI ĐỨNG ĐẤU ĐẤT NƯỚC. ĐỨNG ĐẦU TAM QUYỀN PHÂN LẬP.

Quốc Tổ Dạy Rằng:

Quyền Tư Pháp: Là Quyền Tối Cao Độc Lập. Có Thể Nói Là Ngành Thực Thi Đạo Luật. Xét Xử. Công Bằng Bình Đẳng. Theo Hiến Pháp. Luật Pháp Nhà Nước Văn Lang. Theo Hệ Thống Ngành Dọc. Từ Trên Xuống Dưới. Từ Trung Ương Xuống Tới Địa Phương. Độc Lập Tư Pháp.

———————–

ĐIỀU 196: HIẾN PHÁP

ĐỊA VỊ CHỨC DANH ĐỨNG ĐẦU TƯ PHÁP

Chủ Tịch Pháp Viện Chánh Án Tòa Án Tối Cao.

A-    Đứng Đầu Các Tòa Án. Địa Vị Chức Danh Cao Nhất Là Phán Quan.

B-    Dưới Phán Quan Là Những Thẩm Phán.

1,  Như Thẩm Phán Quyền Công Tố.

2,  Thẩm Phán Quyền Xét Hỏi Luận Tội.

3,  Thẩm Phán Quyền Bào Chữa.

4,  Thẩm Phán Quyền Kết Tội.

5,  Thẩm Phán Thụ Lý Bản Án Trước Khi Đưa Ra Xét Xử.

C-   Phán Quan, Thẩm Phán Ở Cấp Vương Bộ. Phán Quan, Thẩm Phán Ở cấp Châu Phủ. Phán Quan, Thẩm Phán Ở Cấp Quận, Huyện.

———————–

ĐIỀU 197: HIẾN PHÁP

NHIỆN VỤ, QUYỀN HẠN TÒA ÁN TƯ PHÁP

Ngoài Phán Xét Kết Án. Xét Xử Tuyên Án. Còn Có Ba Phần Ngành. Quyền Bất Người. Quyền Thả Người. Quyền Thi Hành Án.

———————–

ĐIỀU 198: HIẾN PHÁP

QUYỀN XÉT XỬ

Quốc Tổ Truyền Dạy:

Quyền Xét, Xử Tuyên Án Là Quyền Phán Quan. Công Minh Chính Trực. Vị Quan Chỉ Biết Hiến Pháp, Luật Pháp Trên Hết.

Hiến Pháp, Luật Pháp. Là Pháp Vương Trên Cả Quốc Tổ Vua Hùng. Bách Việt Văn Lang Từ Vua Tới Dân. Điều Phải Tuân Thủ Sống Theo Hiến Pháp, Luật pháp. Không Ai Có Quyền Đi Ngược Lại Hiến Pháp, Luật Pháp. Dân, Quan, Vua Có Tội, Công Bằng, Bình Đẳng Xét Xử Tuyên Án Như Nhau.

———————–

ĐIỀU 199: HIẾN PHÁP 

QUYỀN CÔNG TỐ, QUYỀN LUẬN TỘI, QUYỀN BÀO CHỮA, QUYỀN KẾT TỘI, QUYỀN THỤ LÝ BẢN ÁN

Quốc Tổ Vua Hùng Truyền Dạy:

Quyền Thẩm Phán: Là Quyền Công Tố. Quyền Luận Tội. Quyền Bào Chữa. Quyền Kết Tội. Quyền Thụ Lý Bản Án Là Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

Việc Kết Án. Luận Tội. Bào Chữa. Kết Tội. Nghiêm Cấm Các Cơ Quan Công Quyền. Cũng Như Có Sự Can Thiệp. Vương, Quan, Tướng Lĩnh Vào Quyền Kết Án, Quyền Bảo Chữa, Quyền Luật Tội, Kết Tội. Hể Xâm Phạm Thì Coi Như Vi Phạm Quốc Pháp. 

Mỗi hành động theo tình tiết can thiệp xâm phạm. Vô Tình. Cố Ý. Chủ Động. Sai Khiến. Chủ Mưu. Lệ Thuộc. Bắt Buộc. Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ của sự can thiệp xâm phạm. Chiếu Theo Điều Luật Hiện Hành Xét Xử.

———————–

ĐIỀU 200: HIẾN PHÁP

QUYỀN THỰC THI CÔNG LÝ

Quốc Tổ Truyền Dạy:

Phán Quan, Thẩm Phán Có Nhiệm Vụ Thực Thi Công Lý, Bảo Vệ Công Lý, Bảo Vệ Quyền Con Người, Bảo Vệ Quyền Công Dân. Thực Thi Kỷ Cương Hiến Pháp, Luật Pháp. Bảo Vệ Quyền Lợi Cá Nhân, Tập Thể, Các Tổ Chức, Giáo Phái, Tôn Giáo, Đạo Giáo. Cũng như Quyền lợi Bách Việt Văn Lang vân vân và …

———————–

PHẦN 21

ĐIỀU 201: HIẾN PHÁP

QUYỀN LUẬN TỘI

Quốc Tổ Truyền Dạy Rằng:

Quan Thẩm Phán. Không đủ Bằng Chứng Phạm Tội thì chỉ ở Quyền Xét Hỏi. Đủ Bằng Chứng mới được Quyền Luận Tội. Những tình tiết Phạm Tội. 

Những sai phạm trong ngành xét xử, xét hỏi, buộc tội Vô Tình. Cố Ý. Chủ Động. Sai Khiến. Chủ Mưu. Lệ Thuộc. Bắt Buộc. Cưỡng Bức, tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo điều khoản Luật Pháp hiện hành xét xử.

———————–

ĐIỀU 202: HIẾN PHÁP

QUYỀN KẾT TỘI

Quốc Tổ Truyền Dạy Rằng:

Khi Đương Sự Nhận Tội. Ấn Dấu Ngón Tay. Thì Mới có Quyền Kết Tội. Theo Điều Khoản Luật Pháp Hiện Hành.

———————– 

ĐIỀU 203: HIẾN PHÁP 

QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN

Quốc Tổ Truyền Dạy Rằng:

Bản Án Kết tội Có Hiệu Lực. Khi Được Đưa Ra. Hội Đồng Thẩm Phán. Quyền Công Tố. Quyền Xét Hỏi Luận Tội, Quyền Bào Chửa, Quyền Kết Tội, Quyền Thụ Lý Bản Án. Không có chỗ sai sót vi phạm. Thì Ban Hội Đồng Thẩm Phán. Đồng Công Nhận Bản Án. Ký Vào Bản Án. Bản Án Có Hiệu Lực.

———————– 

ĐIỀU 204: HIẾN PHÁP

QUYỀN XỬ ÁN, TUYÊN ÁN

Quốc Tổ Truyền Dạy Rằng:

Phán Quan khi xử án. Chỉ Hỏi Lại Những Cơ Bản Phạm Tội. Khi Tội Nhân không còn gì Chối Cải. Thừa Nhận Tội Trạng Của Mình. Thì Phán Quan Có Quyền Tuyên án, Phán Quyết Xử Án Theo Luật Định Xét Xử. Tội Nhân Trở Thành Phạm Nhân. Quyền Con Người, cũng như Quyền Công Dân không Còn. Bị Quản Thúc Cũng Như Bị ở Tù. Bị Đày. Hoặc Bị Tử Hình. Tùy Theo Mức Án Tuyên Án.

———————–

ĐIỀU 205: HIẾN PHÁP

QUYỀN THI HÀNH ÁN

Quốc Tổ Truyền Dạy Rằng:

Đội Thi Hành Án: Là Đội Quân Binh Thường Trực Ngành Tòa Án. Kết Hợp với Quân Binh. Châu, Quận, Huyện. Được Phân Công Thực Hành Nhiệm Vụ. Bắt Phạm Nhân. Truy Bắt Phạm Nhân. Đội Thi Hành Án Tòa Án. Thực Thi Nhiệm Vụ giải Phạm Nhân ra xét xử. Cũng như sau khi Tuyên Án Xét Xử xong.

———————– 

ĐIỀU 206: HIẾN PHÁP

QUYỀN THẨM TRA

Quốc Tổ Truyền Dạy Rằng:

Ngành Thẩm Tra một trong Ngành Tư Pháp Độc Lập. Được coi như là Ngành Làm Trong Sạch Bộ Máy Công Quyền Nhà Nước. Nhất là Thẩm Tra Ngành Tòa Án. Vì Liên Quan đến sanh mạng con người. Nhất là Oan Sai Trong xét xử Tù Oan, Chết Oan, Tịch Thu Gia Sản Oan.

Ngành Thẩm Tra Tối Cao Trung Ương. Có Quyền Thẩm Tra Bộ, Thẩm Tra Châu. Khi Cần Thiết Kết Hợp Với Quân Đội Có Quyền Thẩm Tra Ngành Tòa Án Bộ. Tòa Án Trung Ương, Khi Có Sự Tố Giác Sai Phạm Nghiêm Trọng. Cũng như Thẩm Tra đột xuất vì có sự nghi ngờ về vi phạm liên quan đến vận mệnh Quốc Gia.

———————–

ĐIỀU 207: HIẾN PHÁP

ĐỊA PHƯƠNG

Quốc Tổ Truyền Dạy Rằng:

Các Đơn Vị Hành Chánh Công Quyền Nước Văn Lang Được Phân Định Từ Cao Xuống Thấp như Sau.

Nước Văn Lang Chia Làm Nhiều Bộ. 

Bộ Chia Làm Nhiều Châu Phủ.

Phủ Châu Chia Làm Nhiều Quận, Huyện.

Quận, Huyện Chia Làm Nhiều Xã.

Xã Chia Làm Nhiều Xóm, Thôn.

Các Đơn Vị Hành Chánh Thôn, Xã, Quận, Huyện đều gọi là Địa Phương.

Đơn Vị Địa Phương Thôn, Xã Theo Tín Nhiệm Của Dân Bầu Lên. Lạc Dân Ở Cấp Thôn. Lạc Điền Ở Cấp Xã. Trực Thuộc Quận, Huyện Quản Lý Lãnh Đạo. Nhiệm Kỳ là Năm Năm bầu lại. Có thể tái Nhiệm Kỳ đến hai ba nhiệm kỳ, tùy vào Thăm bầu Tín Nhiệm của Dân.

———————–

ĐIỀU 208: HIẾN PHÁP

ĐỊA VỊ CHỨC DANH ĐỨNG ĐẦU BỘ.

–   VƯƠNG GIA.

ĐỊA VỊ CHỨC DANH  ĐỨNG ĐẦU CHÂU PHỦ.

–   TRI PHỦ ĐẠI NHÂN.

ĐỊA VỊ CHÚC DANH ĐỨNG ĐẦU QUẬN, HUYỆN.

–   TRI QUẬN ĐẠI NHÂN. TRI HUYỆN ĐẠI NHÂN.

HAY CÒN GỌI LÀ BỐ CHÁNH ĐẠI NHÂN ĐỨNG ĐẦU CÁC XÃ.

———————–

ĐIỀU 209: HIẾN PHÁP

PHÂN ĐỊNH TRÁCH NHIỆM THẨM QUYỀN

Quốc Tổ Truyền Dạy Rằng:

Nhiệm Vụ Quyền Hạn. Người Đứng Đầu BỘ, CHÂU PHỦ, QUẬN, HUYỆN, THÔN, XÃ. Có Trách Nhiệm. Điều Hành Lãnh Đạo, Chỉ Đạo. Cũng Như Quản Lý Địa Phương Mình. Nhất Quán Thống Nhất Một Chủ Trương. Từ Bộ Xuống Tận cấp Cơ Sở Thôn, Xã, Làng, Bản. Địa Phương nào Sai Phạm. Cũng như xảy ra biến động. Thì Địa Phương đó phải chịu Trách Nhiệm.

———————–

ĐIỀU 210: HIẾN PHÁP

QUYỀN ĐẠI DIỆN CỦA DÂN

Quốc Tổ Truyền Dạy Rằng:

Người Đại Diện Cho Dân. Ở Cấp Thôn, Xã. Chính là người được Dân bầu chọn ra Đại Diện Cho Dân. Thực Thi Nguyện Vọng Của Dân. Và Chịu Trách Nhiệm Trước Dân. Những Vấn đề Trọng Đại của Địa Phương.

———————- 

ĐIỀU 211: HIẾN PHÁP

QUYỀN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Quốc Tổ Truyền Dạy Rằng:

Các cấp Cơ Quan Công Quyền Địa Phương. Phải Thường Xuyên Tổ Chức rộng rãi. Giáo Dục Hiến Pháp, Luật Pháp, nêu gương Người Tốt, Việc Tốt. Cũng như Tố Giác Tội Phạm. Giữ Vững An Ninh Trật Tự. Ổn Định cuộc sống Địa Phương.

———————– 

ĐIỀU 212: HIẾN PHÁP 

ĐẢM BẢO QUYỀN DÂN CHỦ

Quốc Tổ Truyền Dạy Rằng:

Nhà Nước Văn Lang: Nhà Nước Của Dân. Do Dân. Vì Dân. Nhà Nước Lấy Dân Làm Gốc. Nên Quyền Dân Chủ luôn tôn trọng Đề Cao.

Là Người Đứng Đầu Địa Phượng. Đại Diện Cho Mọi Tầng Lớp Nhân Dân. Sâu Sát Liên Hệ Chặt Chẽ với Dân. Bảo Vệ Quyền Lợi chính đáng của Dân. Nhất Là Bảo vệ Quyền Dân Chủ của Dân. Không Ai có Quyền xâm phạm. Hể xâm phạm thì coi như vi phạm Quốc Pháp. 

Mỗi hành động heo tình tiết xâm phạm Vô Tình. Cố Ý. Chủ Động. Sai Khiến. Chủ Mưu. Lệ Thuộc. Bắt Buộc. Cưỡng Bức. Tùy theo nặng, nhẹ. Chiếu theo Điều Khoản Luật Pháp Hiện Hành xét xử.

———————–

ĐIỀU 213: HIẾN PHÁP

HIẾN PHÁP

Quốc Tổ Truyền Dạy Rằng:

Hiến Pháp Văn Lang. Nền Quốc Đạo Dân Tộc Là Hiến Pháp Đại Đạo Tối Cao Vũ Trụ. Trở Thành Truyền Thống Anh Linh Dựng Nước Giữ Nước Dân Tộc Bách Việt Văn Lang Ta.

———————

ĐIỀU 214: HIẾN PHÁP QUY ĐỊNH

TAM QUYỀN PHÂN LẬP

Quốc Tổ Truyền Dạy Rằng:

1-   Hiến Pháp Ba Ngôi Tam Luật:

a- Hiến Pháp Luật.

b- Tư Pháp Luật.

c-  Hành Pháp Luật.

Là Nền Văn Minh Tối Cao Nhà Nước Văn Lang Ta. Dân Tộc Văn Lang, Đất Nước Văn Lang. Nhà Nước Văn Lang. Sẽ Đi Vào Tồn Tại Độc Lập Hàng Nghìn Nghìn Năm. 

2-   Một Dân Tộc Có Nền Văn Hiến Vững Như Kiền Ba Chân. Trở Thành Pháp Vương Nước Văn Lang. Cũng Chính Là Luật Tạng Vũ Trụ, Thiên Ý Cha Trời.

3-   Có Thể Nói Nước Văn Lang Chúng Ta. Có Nền Văn Hiến Văn Minh Nhất Trái Đất. Có Một Không Hai Trên Trần Thế. Trở Thành Nền Hiến Pháp Tâm Linh Văn Lang. Tồn Tại Mãi Ở Thế Gian. Dù Cho Có Năm Nghìn Năm Tới. Nhân Loại Các Nước Văn Minh Nhất Thế Giới Cũng Khó Mà Sánh Kịp. 

Vì Sao Lại Nói Thế?

A-  Vì Hiến Pháp Văn Lang. Chính Là Thiên Ý Của Trời. Luật Tạng Vũ Trụ.

B-  Luật Pháp Văn Lang ra đời dựa trên Nền Tảng Hiến Pháp Văn Lang. Không theo giáo điều Độc Tài Độc Trị.

C-   Một Nhà Nước Mà Tam Quyền Phân Lập Rõ Ràng Như Vậy. Thì Có Đất Nước Nào Văn Minh Hơn. Nhà Nước Văn Lang Chúng Ta.

Dù Chỉ Là Truyền Miệng Cho Nhau. Cũng hơn hẳn các nước thế giới. Biết Rằng Truyền Miệng. Tránh Sao Khỏi Tam Sao Thất Bản Nhưng Cũng Kéo Dài Độc Lập Hành Nghìn Nghìn Năm.

Vì Thế: Sự Truyền Khẩu Về Hiến Pháp, Luật Pháp. Cũng Như Tư Pháp Hiện Hành. Phải Truyền Đạt Hết Sức Chuẩn Xác mới đạt hiệu quả cao.

Nền Văn Minh Tam Quyền Phân Lập. Được Coi Như Là Nền Văn Minh Bí Mật Nhà Nước Văn Lang Chúng Ta Những Cơ Cấu Tam Quyền Phân Lập. Không Truyền Xuống Hàng Vương Quan, Cũng Như Dân. Mà Chỉ Quốc Vương Trước Truyền Cho Quốc Vương Kế Vị. 

Nhưng thời nay đã khác. Phải truyền xuống tận người dân. Để Dân hiểu. Dân bàn. Dân kiểm tra. Dân Thực Hiện.

———————–

ĐIỀU 215: HIẾN PHÁP

QUYỀN BẢO VỆ HIẾN PHÁP. QUYỀN THI HÀNH HIẾN PHÁP. QUYỀN MỞ RỘNG HIẾN PHÁP. QUYỀN KẾT LUẬT HIỆN HÀNH. QUYỀN BAN HÀNH HIẾN PHÁP LÀ NHỮNG QUYỀN CƠ BẢN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN VĂN LANG

Quốc Tổ Truyền Dạy Rằng:

1-   Thượng Viện Quốc Đạo. Hạ Viện Quốc Hội. Đều Có Trách Nhiệm Bảo Vệ Hiến Pháp. Mở Rộng Hiến Pháp. Theo Kịp Đà Phát Triển Đất Nước.

2-   Ra Luật. Kết Luật. Đều Phải Có Tam Viện. Viện Quốc Đạo, Viện Quốc Hội, Viện Tư Pháp. Tham Gia Góp Ý Kiến. Rồi Đưa Ra Kỳ HỌP Đại Hội, Hạ Viện Quốc Hội lấy Biểu Quyết. Thành Luật Hiện Hành Đi Vào Đời Sống. Ban Hành ra cả nước. Những Quyền Lợi Về Mặt Pháp Lý Có Trong Hiến Pháp, Luật Pháp.

———————–

Nền Văn Minh Tam Quyền Phân Lập. Văn Minh Hiến Pháp, Văn Minh Luật Pháp. Văn Minh Tư pháp Nền Văn Hiến Văn Lang Đến đây là hết.

Nhờ Nền Văn Minh Tam Quyền Phân Lập Nầy. Niên Đại Hùng Vương một nghìn năm đầu hưng thịnh vô cùng. Dần dần Tam Sao Thất Bản bởi do truyền khẩu lâu dài, vì ở vào thời điểm ấy chưa có giấy bút, chữ viết thô sơ. Nên không kết tập thành Kinh Luân Được. Dần dần thất truyền, thế mà vẫn Kéo Dài Độc Lập 2701 năm. 

Thời Dựng Nước 79 năm. Tiếp Theo Thời Dựng Nước. Là Thời Giữ Nước 2622 năm. Khắp Trên Thế Giới không có Niên Đại nào kéo dài sự Độc Lập lâu như vậy. Đây là Niềm Tự Hào. Dân Tộc Đồng Bào Con Cháu Tiên Rồng Việt Nam.

———————–

ĐIỀU TƯƠNG LAI

Khi Nền Quốc Đạo Việt Nam. Đã Mở Rộng Phạm Vi Toàn Cầu. Sẽ Trở Thành Liên Hiệp Quốc Tế Đạo. Quốc Tế Chủ Nghĩa Đại Đồng. Chủ Nghĩa Thiên Quyền, Nhân Chủ. Đại Diện Cho Toàn Nhân Loại. Thế Thiên Hành Đạo. Theo Thiên Luật Vũ Trụ. Thiên Ý Cha Trời.


LONG HOA LUẬT TẠNG ĐẾN ĐÂY LÀ HẾT