CHÚ GIẢI: THẤT SƠN, BA TIẾNG SẤM

CHÚ GIẢI
THẤT SƠN, BA TIẾNG SẤM
Cửu Long miền Tây Thất Sơn Nam Bộ, ba nguồn sấm lớn đã xuất hiện từ lâu. Nhưng ít ai nhận ra được vì cứ nghĩ là sấm sét làm sụp núi sụp non, rồi sau đó mới xuất hiện kỳ quan đền vàng đền ngọc. Ba tiếng sấm ở đây là sấm Tâm Linh tiếng sấm cơ vận của trời đất. Đã được sự an bày sắp xếp của Tạo Hóa hàng nghìn năm thậm chí cả hàng triệu năm.
Cho đến năm 1991 có một số thiện nhân trí thức, cũng như các cao tăng ngộ đạo cũng chỉ nhận biết được phần nào, về huyền bí của ba tiếng sấm Thất Sơn. Nói đến Sấm Cơ, khi cơ vận chưa đến thời khó mà biết cho rõ được.
Tuy Sấm Cơ Thất Sơn đã xuất hiện từ lâu, nhưng chưa tỏa sáng đi vào bùng nổ sự tiên đoán của Sấm. Vì cơ vận chưa đến, để hiểu rõ về ba tiếng Sấm Thất Sơn.
Có thể ví dụ như sau: Tuy có pháo nhưng chưa có lửa, nên pháo chưa đi vào bốc cháy tỏa sáng phát nổ được. Ở đây cũng thế tuy cơ Sấm ra đời đã lâu nhưng phải chờ Văn Hóa Quốc Bảo đến Sấm Cơ mới bùng lên tỏa sáng gây ra tiếng vang lớn, tiếng Sấm Tâm Linh chấn động địa cầu.
1- là : Cơ Sấm Cao Đài
2- là : Cơ Sấm Phật Thầy
3- là : Cơ Sấm Hòa Hảo
Đây là ba nguồn Sấm lớn đã xuất hiện từ lâu, báo động cho tất cả nhân loại trần gian biết, là không bao lâu nữa Thánh Đức ra đời, Long Hoa Hội Tụ, Rồng Tiên Xuất Hiện. Chí Tôn Xuất Thế, Di Lặc ra đời, kỳ ba mở màng đi vào thượng ngơn Thánh Đức. Trên đất nước hình chữ S địa long vũ trụ Việt Nam.
Tuy ba nguồn Sấm Cơ báo trước như thế, nơi miến Tây Nam Bộ Cửu Long Thất Sơn sẽ hiển lộ kỳ tích làm chấn động địa cầu. Nhưng cơ vận chưa đến, nên ba nguồn Sấm Cơ chưa tỏa sáng bùng nổ gây tiếng vang khắp địa cầu được.
Phải chờ Văn Hóa Quốc Bảo Thiên Ấn, Thiên Bút xuất hiện ở miền Trung rồi lưu chuyển theo Hà Đồ Thiên Thư, Bảo Hà Dịch Lý, có nghĩa Quốc Bảo lưu chuyển tới các huyệt linh trọng yếu của đất nước hình chữ S được hình thành từ các dòng sông lớn, nhất là sông Cửu Long. Từ các huyệt linh nầy từ lâu đã hình thành Cơ Sấm chờ đợi cơ duyên là tỏa sáng lừng danh bùng nổ làm chấn động năm châu.
Thất Sơn tỏa sáng, cũng có nghĩa là : Cao Đài tỏa sáng. Phật Thầy tỏa sáng. Hòa Hảo tỏa sáng. Ba tiếng sấm nầy làm rung chuyển nhân loại.
– Văn Hóa Cội Nguồn Thiên Ấn, Thiên Bút Quốc Bảo từ miền Trung. đã lưu chuyển đến Thất Sơn năm Thân, chuyển sang năm Dậu thì tỏa sáng. Cao Đài. Hòa Hảo , Phật Thầy đi vào hội tụ rực rỡ. Thân Dậu Niên Lai Kiến Thái Bình. Tuất, Hợi Thánh Đức phục sanh. Có nghĩa cơ Thánh Đức đi vào sự sống. Non sông đất nước thay đổi hoàn toàn Thất Sơn đi lần đến xuất hiện kỳ quang bảo tháp.
– Đức Chí Tôn mà cơ Sấm nói không ai khác hơn, chính là Đức Chí Tôn Thiên Đế Quốc Tổ Vua Hùng lâm phàm trở lại. Cũng chính là Đức Long Hoa Giáo Tổ Và hằng hà sa số pháp thân Di Lặc ra phò, cũng như Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, lâm phàm ra phò. Cơ Long Hoa kéo dài trải qua năm tiểu kiếp tức là 84 triệu 700 nghìn năm nữa mới kết thúc, kế đến cơ Liên Hoa Hải Tạng, kéo dài năm tiểu kiếp tới tiểu kiếp thứ 20 thì hết kiếp trụ, đi vào kiếp hoại.
Như vậy ba tiếng Sấm Thất Sơn đã được giải rõ. Tiếng Sấm của Cơ Sấm, tiếng Sấm Tâm Linh. Không phải tiếng Sấm nổ Sấm Sét của sự động đất, nên không có chuyện động đất sụp núi sụp non. Chỉ có đền đài kỳ quang bảo bảo tháp mọc lên, đẹp vô cùng.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn