NHƠN LUÂN HIẾU NGHĨA

Quốc Bảo Chân Kinh

NHÂN

LUÂN

KINH

Thiên Ấn         Thiên Bút

Gò Hội

  Đức Phổ          Quảng Ngãi

 2014

       Dr. Cao Đức Toàn               

QUYỂN 1

LỜI NÓI ĐẦU

ĐỊA NGỤC     VÀ     GIẢI THOÁT

HỎI:

Có người hỏi rằng thế nào là gia đình địa ngục ?

ĐÁP:

Nếu nói cho hết thì rất nhiều, nhưng tóm lại thì mấy điều cơ bản tạo ra địa ngục gia đình dưới đây vợ chồng bất hòa, con cái lộn xộn, anh, chị, em, chồng, vợ, cha, con mất hết nề nếp, chống bán nhau, cạnh tranh nhau, ganh ghét nhau, lừa gạt nhau, chỉ biết mình không cần biết đến ai, chỉ vì cái lợi riêng tư nhỏ nhen, mà không còn kể gì đến anh, em, chồng, vợ, cha, con, xem nhẹ danh giá gia đình, xem thường luân thường đạo lý.

HỎI:

Thế nào là xã hội địa ngục ?

ĐÁP:

Xã hội địa ngục là xã hội chủ nghĩa cá nhân, độc tài, độc trị, không có tự do, không có công bằng bình đẳng, không có dân chủ, nhân quyền, sống trong sự lo sợ, kìm kẹp, quyền sống, quyền mưu cầu hạnh phúc không có.

Tóm lại: Gia đình bất hòa, xã hội loạn ly, sống không cần đạo lý lẽ phải, chỉ biết quyền lực, mưu hại lẫn nhau, lối sống như thế chính là lối sống địa ngục gia đình, địa ngục xã hội, từ địa ngục trần gian, dẫn đến địa ngục âm phủ, gieo nhân chẳng lành để rồi gặt hái quả dữ. Quả dữ từ trong tâm thức của mỗi người, quả dữ gây ra từ gia đình, quả dữ gây ra từ xã hội. Cửa địa ngục âm phủ đã rộng mở, đón nhận những tâm hồn đầy dẫy những tội lỗi như thế thảm thay.

*  Thuận vợ thuận chồng, con cái hòa hợp, gia đình trên dưới thương yêu lẫn nhau. Họ Tộc đoàn kết, Nội ngoại bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, yên vui sum hiệp, chia bùi xẻ ngọt cho nhau đó chính là cuộc sống thiên đàng gia đình, cuộc sống giải thoát khốn khổ, cuộc sống an vui an lạc.

*  Sống có tự do, tôn trọng nhân quyền, sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp, sống văn minh công bằng bình đẳng, tự do ngôn luận, tự do mưu cầu hạnh phúc, nói chung là những quyền cơ bản con người, mà Tạo Hóa TỔ TIÊN đã ban tặng, những quyền không ai có quyền xâm phạm, sống chân thật, sống vì người, sống khoan dung và độ lượng, sống đoàn kết, sống không dối lừa hãm hại nhau, sống vì xã hội, sống vì non sông tổ quốc, sống có tình có nghĩa, sống vì người vì tình thương yêu rộng lớn, lối sống như nói trên chính là lối sống xã hội thiên đàng trần gian.

Hướng về cội nguồn, sống có văn hóa, làm cho gia đình, xã hội, non sông tổ quốc, nhân loại con người, đều được an vui hạnh phúc, cùng nhau gieo nhân lành, cùng nhau giúp đỡ những người không được may mắn, xóa bỏ hận thù, tha thứ cho nhau.  Sống như thế chính là mở rộng cánh cửa thiên đàng cùng nhau đi vào thế giới an lạc, cùng nhau siêu thoát về trời. Lối sống như thế là lối giác ngộ văn minh cao, lối sống tiến lên Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.

Để hiểu rõ thêm về lối sống con người, thì Kinh Nhân Luân chính là kim chỉ nam cho cuộc sống tốt đẹp của mỗi chúng ta. Lối sống gia đình là lối sống thiên mệnh, Mà Tổ Tiên Khai Hóa đã an bày như:

Đạo làm ông bà, đạo làm cha, đạo làm mẹ, đạo làm vợ, đạo làm chồng, đạo làm con, đạo làm anh, đạo làm em, đạo làm chị. Làm ông bà phải ra ông bà, làm cha mẹ phải ra cha mẹ, làm chồng phải ra đạo làm chồng, làm vợ phải ra đạo làm vợ, làm con phải ra đạo làm con, làm anh phải ra đạo làm anh, làm chị phải ra đạo làm chị, làm em phải ra đạo làm em, vân vân và v.v .. Sống theo thiên mệnh đạo luật gia đình luân chuyển tiến hóa, từ khi mới sanh ra đến lúc về già và mất đi, thì ai cũng phải trải qua, làm con, làm anh, làm chị, làm chồng, làm vợ, làm cha, làm mẹ, làm ông, làm bà, khi luân chuyển đến ngôi vị nào thì ta sống theo ngôi vị đó, làm tròn ngôi vị đó, sống theo thiên mệnh, đạo luật gia đình, cũng có nghĩa là sống theo đạo Luật luân chuyển tự nhiên đã an bày, sống có tôn ti trật tự, thứ lớp ngôi nào theo ngôi nấy, làm cho gia đình có nề nếp, ổn định cuộc sống, trên thuận dưới hòa cả nhà yên vui.

*  Lối sống xã hội là lối sống xã hội nhân mệnh, Sống theo hiến pháp, luật pháp, đạo pháp, xã hội công bằng bình đẳng, ai cũng như ai theo hiến pháp, luật pháp, đạo pháp cho phép. Có nghĩa nam, nữ, già, trẻ như nhau có tài có đức thì có phẩm vị cao, được xã hội tín nhiệm. Cho nên mới có cảnh con hơn cha ở địa vị xã hội, vợ hơn chồng ở địa vị xã hội, phái nữ có thể làm quốc vương, làm tổng thống, làm thủ tướng, miễn là không sai hiến pháp, luật pháp, đạo pháp cho phép, sự tiến hóa cạnh tranh công bằng bình đẳng không ai có quyền ngăn cản. Có tài, có đức, có học vị cao, thì được xã hội trọng dụng.

Làm người có hai lối sống như vậy, lối sống gia đình, lối sống xã hội, thiên mệnh an bày, nhân mệnh ý thức rõ ràng không nên nhầm lẫn làm đảo lộn cuộc sống đổ vỡ hạnh phúc, đảo lộn xã hội. Người biết rõ thiên mệnh đạo luật gia đình, nhân mệnh đạo luật xã hội, thì là phật, thánh, tiên, thần, chúa, sanh xuống chốn nhân gian không sai. Làm cho gia đình, xã hội, non sông tổ quốc, đi vào ổn định trật tự, an vui hạnh phúc.

Để cho dễ nhớ những điều cơ bản theo lối sống văn minh, hiện đại, bảo tồn hạnh phúc lâu dài, chung cùng tu học xử sự, gìn giữ hạnh phúc, kim chỉ nam cho hạnh phúc đó là những lời kinh sau đây.

Trời có Âm có Dương

Người có Nam có Nữ

Trời có Đạo Âm Dương

Người có Đạo vợ chồng

*   *   *

Âm Dương tương hiệp

Vạn vật hóa sanh

Nam Nữ trao trinh

Sanh con cháu lưu truyền

*   *   *

Sống có Cội có Nguồn

Chính là sống an vui hiệp hòa

Cây có gốc nở cành xanh ngọn

Sống có Nguồn lành mạnh an vui

Từ xưa chí cổ chí kim

Sống mà mất gốc đảo điên cơ đồ

Sống không Văn Hóa còn gì

Gia đình, Xã Hội, khó thời bình yên

Sau đây là những lời kinh

Lời châu tiếng ngọc giữ gìn sớm hôm.

*              *            *

—————————

PHẦN 1

ĐẠO VỢ CHỒNG

Muốn cho gia đạo thịnh vương 

Trước thông đạo lý sau tường nghĩa nhân

Công minh xử sự tỏ phân

An ngôi thứ lớp dưới trên rõ ràng

Vợ chồng đạo nghĩa chu toàn

Chung cùng tu học luận bàn lẽ hay

Vợ chồng trọng nghĩa xưa nay

Thủy chung giữ trọn sắc kia vô thường

Lúc nghèo cho đến lúc giàu

Nghĩa nhân không đổi lòng vàng chẳng thay

Thủy chung đạo nghĩa sâu xa

Một khi lạc đạo phải sa ngục hình

Ở đời nhân thế miệt khinh

Chết đi luân chuyển súc sanh đổi dời

Đạo chồng chung thủy trước rồi

Tấm lòng rộng lượng tánh thời khoan dung

Trăm năm ở cõi thế nhân

Là trường thử thách học hành luyện tu

Lọc lựa chọn những tinh hoa

Tài năng đạo đức chuyển qua thánh hiền

Chứ không phải chốn ở yên

Trần gian cõi tạm phải siêng tỉnh lòng

Vợ chồng chung một con đường

Dắt dìu trên bước đường đời cùng nhau

Vượt qua biển khổ sông sâu

Phải nên yêu mến lẫn nhau trọn đời

Làm chồng giữ đạo làm chồng

Ăn ở một lòng trọn thủy trọn chung

Hiếu nghĩa đối với hai thân

Cũng đều cho trọn mười phân vẹn mười

Hiếu đạo thuận hiếu dung hòa

Bên chồng, bên vợ, đều là như nhau

Anh em cha mẹ hai bên

Thương yêu đùm bọc sớm hôm dắt dìu

Đạo đức tu luyện chuyên cần

Gia đình hạnh phúc xa gần tiếng thơm

Làm cho gia đạo ấm êm

Trên hòa dưới thuận đẹp trong lẫn ngoài

Nề nếp từ trước xưa nay

Văn minh cuộc sống hiển bày niềm vui

Làm vợ bốn đức nhớ luôn

Công – Dung – Ngôn – Hạnh, đạo thường xưa nay.

CÔNG là công chuyện hằng ngày

Phải lo tính toán xếp bày cho yên.

DUNG là chứa đựng điều hiền

Khiêm hòa trên dưới thuận lòng không tranh.

Bà con hàng xóm lanh quanh

Dung hòa đối xử bất phân giàu nghèo

Chung cùng cuộc sống thương yêu

Bà con thân tộc ít nhiều gần xa

Cũng nên ăn ở thuận hòa

Là điều tốt đẹp nở hoa yên lành

Những điều phạm lỗi trong nhà

Khoan dung độ lượng thứ tha chẳng dìm

Khuyên răng dạy bảo lần lần

Con đường đạo đức thánh hiền đã đi

NGÔN là lời nói những gì

Nói lời đạo đức hiệp lời kinh luân,

Nói cho có nghĩa có nhân,

Không nên nói ác dệt thêu hại người.

Lời nói đạo đức đẹp đời

Làm cho cuộc sống nở chồi mùa xuân.

Lời nói tạo tác nghiệp duyên

Luân phiên quả báo nhãn tiền theo tay.

Nói lời đạo đức phước xây

Nói lời ác đức họa bay chẳng lành

Nói lời thêu dệt tội nhiều

Nói lời đâm thọc diêm đình nào tha

Nói láo trời đất biết mà

Vậy nên ngôn ngữ chan hòa hiền lương

Phất mùi đạo đức rộng lan

Gia đình êm đẹp xóm làng yên vui

HẠNH là đức hạnh thiện lương

Phân minh, lễ phép, nhịn nhường, dạ thưa.

Đành rành kẻ dưới bề trên

Nằm ngồi đi đứng không quên thuận hoà.

Khi nhỏ sống với gia đình

Thuận theo gia đạo giữ gìn gia phong.

Giúp cha phụ mẹ sớm hôm

Trông nom công việc cho nên cửa nhà.

Lớn lên nhớ chữ tòng quyền

Theo chồng trọn đạo giữ gìn trắng trong.

Chồng chết ở vậy nuôi con

Tiết trung giữ vẹn thánh ban chỉ truyền.

Phong cho liệt nữ trung kiên

Làm gương lưu thế sáng soi muôn đời.

Nhơn luân đạo hạnh sáng ngời

Vợ chồng tu luyện ắt thời rạng danh.

Trước là gia đạo bình an

Sau là đất nước xóm làng yên vui.

Kinh này đọc tụng thường đêm

Làm cho trí huệ phước duyên tăng lần.

Một năm tội ác tiêu tan

Hai năm phước đến Thánh, Tiên, hộ trì

Ba năm tu luyện thường khi

Cháu con hiển đạt vinh quy rạng ngời

Ông bà cha mẹ về trời

An vui tự tại muôn đời giàu sang

Cháu con hạnh phúc bình an

Nhờ tu thiện đạo tai qua phước đầy.

*           *          *

Chúng con Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, cúi lạy Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu. Ba ngôi tối cao vũ trụ phù hộ che chở, chứng tri công đức.

Cúi lạy CHA TRỜI , MẸ TRỜI

Nguyện tâm phổ độ

Kinh giáo lưu truyền

Hầu cứu khổ nhân loại anh em

Đồng sanh thiên giới

Với chút công lao hồi hướng về cội nguồn

Nguyện cầu nhân loại anh em

Đồng lên ngôi chánh đẳng chánh giác.

NAM MÔ KHAI HÓA TỐI THƯỢNG TỔ TIÊN VÔ BIÊN NHƯ LAI (LẠY).

NAM MÔ LONG HOA CỬU HUYỀN THIÊN PHỤ ẤN QUANG TỐI THẮNG NHƯ LAI (LẠY).

NAM MÔ TIÊN CƠ ĐỨC MẸ ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH NHƯ LAI (LẠY).

KINH CHÚ

Nam mô khai hóa tổ tiên

Hiện thân hai đấng cửu huyền tối cao

Sanh ra nhân loại con người

Ông bà, cha mẹ, đến thời chúng con

TỔ TIÊN  NAM MÔ A MEN

*              *              *

KINH CẦU NGUYỆN

Dân hương lễ lạy cửu huyền

Hiển linh gia hộ khắp miền cháu con

Huệ khai phước lộc đầy tràn

Gia đình hòa thuận, cháu con sum vầy

*              *              *

CHÚ NGUYỆN

Nguyện cho tất cả thế nhân

Sớm lên tiên giới sớm gần mẹ cha

Sớm gần cội gốc Long Hoa

Về nơi giải thoát vào nhà rồng tiên

*              *              *

———————————

Bình luận:

Nam cũng như nữ nếu không may chồng hay vợ chết sớm không bắt buộc ở vậy nuôi con. Tùy hoàn cảnh mà mưu cầu hạnh phúc, tái giá, hay cưới vợ, không vi phạm gì đạo luật hôn nhân. Nhưng nếu làm được như kinh dạy quả là quí hiếm, đáng được tôn vinh, một sự hi sinh quên mình vì lý tưởng cao đẹp.

Văn Hóa Cội Nguồn, đạo đức là lẽ sống, đem lại cho nhân loại con người, một mùa xuân đầy hoa thơm quả ngọt, Việt Nam nói riêng, thế giới nói chung.

Những thế kỷ sắp đến Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa ra đời đánh dấu thêm một bước tiến của xã hội, làm cho nhân loại con người nhận thức về chân hạnh phúc, tiến đến xã hộ chân thiện hoàn mĩ. Thế giới đại đồng, Long Hoa đại hội, lịch sử con rồng cháu tiên ra đời, bước vào ngôi nhà chung vũ trụ.

Khai hóa Tổ Tiên, hay còn gọi là CHÚA TRỜI, hay còn gọi là NHƯ LAI, tuy có nhiều danh từ để gọi nhưng chốt lại chỉ là Khai Hóa Tổ Tiên mà thôi, hay còn gọi là đấng Tạo Hóa.

Khai Hóa Tối Thượng Tổ Tiên, khai tạo lập lên vũ trụ, tam thiên, đại thiên, thế giới, 28 tầng trời, 18 tầng địa phủ, núi Tu Di, thất sơn châu báu, nhật, nguyệt, tinh tú, thiên hà, ngân hà, bốn cõi trần gian, núi Thiết Vi, địa luân, phong luân, thủy luân, ba cõi vũ trụ, thiên đàng, trần gian, địa phủ, ba giới tâm linh, dục giới, sắc giới, vô sắc giới.

Chuyển vận vũ trụ, tạo ra ngày giờ, năm, tháng, lập lên thế giới vạn vật, côn trùng, thảo mộc, muôn loài cầm thú, bò sát ( xem Long Hoa Thiên Tạng sẽ nói rõ hơn ).

Khai hóa Tổ Tiên, khai tạo lập lên tất cả xong, rồi hiện thân ra CHA TRỜI, ĐỊA MẪU sanh con, đẻ cái, lưu truyền nòi giống con người tiên rồng cho đến ngày nay.

Để xứng đáng là con cháu Tiên Rồng, chúng ta phải trở về với Cội với Nguồn, sống theo thiên luật, thiên ý cha Trời, sống hòa thuận, sống theo lẽ phải, không thể sống độc tài, độc trị, đi ngược lại thiên luật, thiên ý cha trời, thủy chung là đặc tính của chân tâm thể tánh linh giác vô vi, dù trôi lăn trong vật chất muôn vạn ức kiếp, nhưng thể tánh linh giác vô vi vẫn trong sạch không thay đổi, thủy chung trước sao sau vậy, người có tánh thủy chung đó là tánh cao quí của tánh đạo.

*                  *                  *

Nói đến đạo vợ chồng, ngoài thủy chung, còn phải hiểu nam thuộc dương, nữ thuộc âm, cái lý ÂM – DƯƠNG, cần phải nắm vững, có nghĩa là hiểu nhau, tôn trọng nhau, hòa hợp nhau để tiến hóa. Đạo âm dương của trời, không khác gì đạo âm dương của chồng vợ, ÂM – DƯƠNG, tương hợp thì vạn vật hóa sanh, có nghĩa là âm dương giao hòa thì vạn vật mới hóa sanh mạnh được, nếu âm quá, hay dương quá, thì khó mà dung hòa.

Nếu gặp phải ông chồng nóng tánh quá, thì người vợ phải càng nhu mì mềm dẻo, nếu người vợ nóng tánh như ông chồng thì khó bảo toàn hạnh phúc.

Cái đạo của âm dương nó tự biết kìm chế lẫn nhau, để đi đến sự hòa hợp, tạo lên mùa xuân hạnh phúc gia đình, ÂM biết vị trí của âm, DƯƠNG biết vị trí của dương, để mà sống cho phải đạo luật tự nhiên, theo đạo luật vũ trụ.

Theo đạo luật vũ trụ, dương lớn, thì âm cũng phải lớn mới dung hòa sống chung với nhau được, có nghĩa là dương càng cương, thì âm phải càng nhu, vợ có tánh đạo của vợ, chồng có tánh đạo của chồng, dương cương – âm nhu, dương sáng – âm tối, dương bộc phát – âm co rút, dương trước âm sau, dương hùng bá, âm trấn thủ, sáng của dương tính chính là tinh thần, sáng của âm tính chính là vật chất.

Giàu sự nghiệp do chồng đem lại, giàu tồn tại do vợ biết giữ gìn, đạo ÂM – DƯƠNG không nói đến vợ lớn hay chồng lớn, mà là biết dung hòa để tồn tại, theo lý từ tối ra sáng thì thuận, từ sáng vào tối thì nghịch, từ nặng biến thành nhẹ thì thuận, từ nhẹ biến thành nặng thì nghịch.

Vì thế tối phải theo sáng, nặng phải theo nhẹ, ÂM phải nương theo dương, nên xưa nay vợ phải theo chồng, dù cho đó là mẫu hệ, phụ hệ, trai về nhà vợ, hay gái về nhà chồng, vợ phải nương theo chồng để tồn sanh, đâm chồi nẩy lộc, bảo tồn sự sống, sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống con người mãi mãi.

*                    *                     *

Nói đến nhân quả, không phải chỉ nói riêng cho mỗi con người, mà nhân quả tập thể của nhiều người, thậm chí cho đến cả một đất nước.

Cá nhân hành thiện, gia đình hành thiện, cả nước hành thiện, thì non sông đất nước ấy nhất định kết hoa mùa xuân, kết quả giàu mạnh.

Cá nhân gieo nhân thiện, thì phước báo còn không thể nghĩ bàn, huống chi cả gia đình hành thiện, cả nước hành thiện, thì phước báo càng không thể nghĩ bàn, xã hội đất nước ấy là xã hội thiên đàng cực lạc quốc trần gian rồi.

Luật nhân quả là luật hiện thực, hễ có nhân là có quả, hễ gieo nhân thì gặt quả, gieo lúa gặt lúa, trồng cà hái cà. Gieo lúa thì không bao giờ trổ ra ngô, gieo ác thì không bao giờ gặt thiện.

Người gieo ác mà gặt thiện, đó là họ gặt nhân thiện ở kiếp trước, hoặc nhân thiện ông bà cha mẹ để lại cho họ, họ gặt hết nhân thiện ở kiếp trước, cũng như nhân thiện ông bà cha mẹ để lại cho họ, thì họ phải gặt đến quả ác của họ đã gieo ra, không thể chạy đâu cho thoát, đã gieo ra thì phải gặt lấy, không ai gặt thế cho mình được.

Chỉ còn một cách là gieo phước thiện trừ bớt hậu họa mà thôi,  hoặc nhờ quyền năng vô hạn Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời, chuyển họa thành phúc cứu khổ cứu nạn.

Một đất nước dân chúng cứ mãi sa đọa, vào con đường tội lỗi, cũng như vua quan, cứ độc tài độc trị mãi, thì đất nước đó khó mà tiến tới cảnh dân giàu nước mạnh được, gieo nhân như thế thì làm sao gặt quả phồn vinh thịnh vượng cho được.

Phải đổi mới tư duy, đổi mới hướng đi, loại bỏ văn hóa độc hại, thì mới chuyển đổi được số mạng của một dân tộc, cũng như bản thân, gia đình.

*              *              *

———————————

PHẦN 2

NHƠN LUÂN ÂM KINH

Sau đây là phần kinh âm dương, để mà tùy thuận vào cuộc sống, đem lại hạnh phúc cho gia đình.

ÂM KINH

Trong giới nam hay là giới nữ

Hiểu cho tường sự khởi âm dương

Chơn âm là thể nữ nhơn

Chơn âm nhu yếu vợ nên phải mềm

Nếu ngược lại nữ nhơn khô cứng

Thời coi như xung khắc chơn dương

Làm cho xung đột chẳng yên

Gia đình đổ vỡ khó nên thuận hòa

Đạo chơn âm yếu mềm thuận hiếu

Đó là điểm lợi thế giữ mình

Nước kia ở thấp thường tình

Nhưng nào lửa dữ hơn gì được đâu

Nước tuy mềm nhưng nào phải thế

Đá phải mòn từng thấy xưa nay

Đá mòn nước chảy mây bay

Thấp cao tùy lúc chuyển xây thế tình

Nếu ngược lại hung sùng nóng tánh

Thời coi như xung khắc chồng con

Sống thời trái lẽ tự nhiên

Con đường gia đạo khó nên thuận hòa

Cũng vì vậy vợ hiền phái yếu

Phải hiểu mình thời mới thơm danh

Chơn âm co rút vững thân

Hiền hòa nhỏ nhẹ chuyển xây sự đời

Nếu ngược lại vợ càng nóng tánh

Thời coi như trái lý chơn âm

Vợ chồng khó đặng ấm êm

Nát tan đổ vỡ khó nên cửa nhà

Phải hiểu rõ tánh âm co rút

Nên nữ nhân thủ tiết thờ chồng

Ứng theo tứ đức tam tòng

Đó là lẽ sống của người thành tiên

Nếu ngược lại nữ nhơn bạo phát

Tánh hung sùng ác sát chẳng kiên

Làm nên những chuyện đảo điên

Lấn chồng áp đảo rối ben trong ngoài

Nếu âm dương thường hay đảo lộn

Thời gia đình họ tộc sao an

Đó là thời loạn gia môn

Làm sao tránh khỏi tiếng đồn bay xa

Nên hiểu rõ âm dương triết lý

Nên nữ nhân đức tánh thâm trầm

Nhu mì hiền thục dịu dàng

Làm cho cuộc sống gia đình yên vui

Nếu ngược lại vợ luôn quá quắt

Làm cho chồng bực tức nổi hung

Đó là xung khắc chơn dương

Làm sao tránh khỏi lụy phiền bản thân

Cũng nên biết chơn âm cô đọng

Thời nữ nhơn phải trọng thân mình

Chăm lo gìn giữ hạnh lành

Giữ gìn giá ngọc thường hằng sáng trong

Nếu ngược nữ nhơn buông thả

Không giữ mình dục dã đâu đâu

Làm sao tránh khỏi thảm thê

Sống thời phải chịu họa hề nhuốc nhơ

Cũng phải hiểu Dương trên Âm dưới

Vợ giúp chồng phò tá sớm hôm

Thay chồng quán xuyến trông coi

Gia tài sự nghiệp vững yên trường tồn

Nếu ngược lại vợ đè chồng dưới

Vợ lấn chồng buộc trói chơn dương

Làm cho gia đạo rối ren

Gia đình lụn bại khó nên danh hiền

Cũng nên biết âm hòa dương thịnh

Thời lo gì chẳng được ấm no

Chơn âm hướng nội bên trong

Chơn dương hướng ngoại dựng xây cơ đồ

Nên chơn âm vung bồi nội thể

Thường lo toan hết thảy trong nhà

Nên hư của một gia đình

Không ngoài người vợ giữ gìn ấm êm

Nếu ngược lại vợ trên chồng dưới

Vợ chuyên quyền chồng đứng đàng sau

Âm càn không kể thiệt hơn

Gia đình họ tộc đảo điên phen nầy

Đó là lúc gia đình địa ngục

Nếp gia phong lụn bại còn chi

Hết còn trên dưới tôn ti

Còn đâu hạnh phúc còn chi thuận hòa

Âm lấn Dương độc tài quyền bá

Mãi chuyên quyền gò bó chồng con

làm cho Dương lụn bại suy

Gia Đình tăm tối mấy khi thịnh hành

Lại hiểu rõ dương trong âm đục

Vợ theo chồng chuyển vận sáng soi

Mặt trăng phản chiếu dương quang

Làm cho gia đạo huy hoàng đẹp xinh

Nếu ngược lại chơn Âm không rõ

Tự tác tung chẳng bỏ hung hăng

Chuyên quyền lấn áp chơn Dương

Đó là nghịch lý thiên công an bày

Nếu ngược lại chẳng màng đạo lý

Cứ làm bừa họa đến tai bay

Luật trời sau trước xưa nay

Nào ai cải được thế thay đạo trời

Làm con người thức thời Thiên Ý

Hiểu cho tường nguyên lý âm dương

Chơn âm chìm xuống náo nương

Chơn dương nhẹ nổi thênh thang bao trùm

Âm theo dương lẫy lừng hùng bá

Dựng nghiệp trời nào khó xưa nay

Chồng sao Vợ vậy mới hay

Thuận chồng thuận vợ đồng bay đồng thành

Trong trời đất dương truyền âm giữ

Âm nhờ dương rực rỡ bay cao

Mây kia không phải nước sao

Nhờ Dương mây mãi bay vào không gian

Âm mất dương tối tăm mờ mịt

Càng lạnh tanh lụn bại khó nên

Cho nên âm phải theo dương

Nẩy chồi nở lộc mùa xuân đất trời

Cần phải hiểu rõ thời chân lý

Âm tối đen Dương sáng tỏa ra

Cho nên gái phải theo trai

Là điều thuận lý xưa nay sống còn

Cũng vì thế chơn âm định tỉnh

Ứng dụng ra thể tính khéo khôn

Làm cho dương phải chuyển luân

Giữ gìn âm mãi tung bay khắp cùng

Nên suy xét tận tường nguyên lý

Đạo luật trời hai lối, kiết, hung,

Hai bên cảnh giới phân minh

Thiên đàng địa phủ, mấy khi sai nào

Cõi thiên đàng sáng bừng châu báu

Cõi âm ti đầy lối yêu ma

Xưa nay trong cõi người ta

Dương là sự sống có sai bao giờ

Trong hoàn vũ đất trời phân định

Thành hai bên ác thiện hai nơi

Dương quang thành lập cõi trời

Trân châu, vàng ngọc sáng ngời lung linh

Bên âm phủ tối tăm muôn thuở

Sắt cùng chì,thiếc, kẽm dẫy đầy

Địa phủ khốn khổ lắm thay

Hành hình đói khát suốt ngày khảo tra

Âm với Dương hai bên đã rõ

Đạo luật Trời ai cải được đâu

Thuận Thiên thời đặng phước cao

Lo gì chẳng đặng siêu sanh Thiên Đàng

Vợ cùng Chồng ôn hòa chánh thiện

Thời gia đình hưng thịnh biết bao

Gia đình êm ấm, ấm êm

Cháu con hưng thịnh bình yên đời đời

Âm kinh đây ai mà gặp đặng

Thời phát tâm tụng niệm chép in

Lưu truyền cho cả thế gian

Chung cùng tu học luận bàn lẽ hay

Công đức ấy đắp xây hạnh phúc

Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, hộ trì

Ông bà cha mẹ nhiều đời

Về nơi cực lạc thiên đàng an vui

Nếu như vua, chúa, quan, dân

Truyền kinh dạy bảo góp phần công lao

Người này sẽ được Tổ Tiên

Khai thông trí huệ vô biên phước lành

Cháu con vinh hiển đời đời

Công thành danh toại sang giàu bền lâu

Lời kinh vi diệu cao sâu

Thành tâm chuyển số nguyện cầu hiển linh.

*          *          *

Chúng con là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Thành tâm kính lạy Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu,  ban phúc lành cho toàn nhân loại anh em, cầu nguyện cho toàn nhân loại anh em, sớm hội ngộ Cội Nguồn, thấu hiểu Đạo Lý Âm Dương, làm chủ chân tâm, chân tánh, lên ngôi tối cao chánh đẳng, chánh giác, giải thoát sanh tử, làm chủ vũ trụ, làm chủ thiên đàng cực lạc.

NAM MÔ KHAI HÓA TỐI THƯỢNG TỔ TIÊN VÔ BIÊN NHƯ LAI (LẠY).

NAM MÔ LONG HOA CỬU HUYỀN THIÊN PHỤ ẤN QUANG TỐI THẮNG NHƯ LAI (LẠY).

NAM MÔ TIÊN CƠ ĐỨC MẸ ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH NHƯ LAI (LẠY).

*              *              *

Bình Luận:

Nói đến sự lý âm – dương là như thế, nên biết trước, mà tránh đi điều không tốt xảy ra, bảo vệ hạnh phúc gia đình. Cái đạo Âm Dương là cái đạo tự nhiên phải biết dung hòa lẫn nhau, để phát triển tồn tại sự sống. Nếu chồng quá dương thì vợ phải biết làm gì, đạo Âm – Dương cần phải dung hòa để mà tồn tại. Nếu Dương quá thì âm diệt không phát triển được, nếu Âm quá thì Dương diệt không phát triển được. Nên Ông Cha ta thường dạy, thuận vợ thuận chồng, Biển Đông tát cạn.

Ở thời Phong Kiến Thần Giáo sự sai lầm là coi trọng Dương đạo quá lớn, trở thành khắc khe của đạo làm chồng, làm cho Âm đạo không phát triển được, người vợ trở thành nô lệ cho chồng con, không phát huy được tài năng của người phụ nữ, kìm hãm trong khuôn phép Phong Kiến Thần Giáo lạc hậu sai lầm.

Sự giàu sang của gia đình, cũng như xây dựng xã hội, non sông, tổ quốc, thì người phụ nữ đóng một vai trò vô cùng quan trọng.

Ở thời cực đại của mạc pháp, con người rơi vào ác đạo đề cao âm đạo, (đề cao âm đạo khác với coi trọng âm đạo) dẫn tới một số đông tan vỡ hạnh phúc, mâu thuẫn xung đột luôn xảy ra, nếu không tan vỡ gia đình, thì hạnh phúc vợ chồng chỉ là con số không, nếu Chơn Dương đã bị Chơn Âm che lấp thì ông chồng khó mà làm nên nghiệp lớn.

Vì thế Văn Hóa Cội Nguồn ra đời chỉ rõ Nguồn Cội của Âm Đạo, Dương Đạo, phải biết dung hòa đem lại sự cân bằng, hòa thuận âm dương, thương yêu nhau, bảo bọc nhau, cùng nhau tiến hóa đâm chồi nẩy lộc sanh sôi nẩy nở, tạo lên sự giàu có, tạo lên mùa xuân của hạnh phúc. Một gia đình văn minh là gia đình luôn sống hòa thuận, tôn trọng lẩn nhau, vợ tôn trọng chồng, chồng tôn trọng vợ, không phân biệt giai cấp, hòa thuận yêu thương nhau để mà sống, âm nhờ dương hướng ngoại để sanh tài sanh lộc, Dương nhờ Âm trụ vững làm nên nghiệp lớn.

Nói tóm lại Dương nhờ Âm quán xuyến nội gia củng cố nội lực để mà thành danh thành nghiệp, Âm nhờ Dương để mà sanh tài sanh lộc làm nên sự ấm cúng giàu sang của gia đình. Người chồng có làm nên nghiệp bá, mười phần hết chín, là nhờ có người vợ đảm đang, người vợ mà trở nên hữu ích cho xã hội là có người chồng biết dung hòa cuộc sống của Đạo vợ chồng biết làm cho vợ được tỏa sáng.

Nam giới mà làm nên lịch sử, thì nhờ có phụ nữ biết lo liệu đảm đang, mọi bề gia đình, xã hội. Người chồng cố gắng làm nên sự nghiệp, là vì gia đình, vì vợ vì con, cao hơn nữa là vì dân vì nước. Người vợ cố gắng bảo vệ sự giàu sang, là vì gia đình, vì chồng vì con, cao hơn nữa là vì dân, vì nước.

Như vậy chí hướng của vợ, của chồng, chung cùng mục đích, không ngoài đem lại hạnh phúc cho gia đình, con cái, cao hơn nữa là tương lai về sau.

Sự tranh hơn, tranh thua, dẫn đến tự ái bất hòa, đó là một việc làm ngu xuẩn, trước mắt là một hố thẳm tan vỡ, hạnh phúc.

Nổi lo sợ của người phụ nữ là sợ chồng bỏ rơi mình. Vì tính khí của bậc anh hùng, thường bị chinh phục bởi sắc đẹp và sự khôn khéo mềm yếu của người phụ nữ.

Vì thế thường sanh ra cay cú, chính vì sự cay cú ấy đã đánh mất cái đạo tối cao âm tính của người phụ nữ. Đó là sắc đẹp, và sự khôn khéo nhu mì yếu mềm của người phụ nữ, đã từng cột chân ông chồng của mình từ khi mới gặp nhau.

Thật ra mà nói lửa không hơn được nước, cứng khó hơn được mềm, nhu thắng cương, nhược thắng cường. Xưa nay vẫn còn giá trị, lịch sử cũng đã cho ta thấy, không biết bao nhiêu phụ nữ, làm điên đảo những bậc Anh hùng, không phải cái tài hùng bá làm nên nghiệp lớn của người phụ nữ mà chính là đạt đến trình độ của ÂM ĐẠO làm cho DƯƠNG ĐẠO mê hoặc, và bị khuất phục, bởi những đức tánh diệu kỳ, của sự khôn khéo biết núp bóng sau Dương, cột trói Dương bằng nhu mì, mềm yếu khôn ngoan của người phụ nữ.

Nói đến sắc đẹp không thì chưa đủ làm mê hoặc bậc đại anh hùng, mà chính là đạt đến trình độ của ÂM ĐẠO, lẫn sự khôn khéo của người phụ nữ, mới giữ được cột trói người đàn ông đại tài kia.

Như vậy ÂM KINH là kinh pháp không thể đọc qua mà hiểu, mà cần phải có sự nghiên cứu, mới đạt đến kết quả cao, ÂM KINH chính là báu vật của người phụ nữ, dùng nó để giữ gìn hạnh phúc.

*                 *                  *

Sự thay đổi xã hội, chính là sự thay đổi của nền văn hóa, dân tộc nào không có văn hóa, hoặc có văn hóa, nhưng đó là văn hóa đồi trụy độc hại. Thì không nói cũng biết, thì dân tộc đó không còn tự chủ được nữa, luôn luôn bị kẻ thù chi phối sai khiến, làm cho nước mất nhà tan, tương tàn nồi da nấu thịt.

Vì thế muốn cứu đất nước thoát khỏi sự chi phối sai khiến của kẻ thù, giữ gìn độc lập, dân tộc đoàn kết, dựng xây cơ đồ bá nghiệp hùng mạnh.

Nền tảng của sự cứu nguy đó, không có gì hơn được văn hóa, nhất là văn hóa truyền thống dân tộc, văn hóa dựng nước và giữ nước.

Người người có văn hóa, nhà nhà có văn hóa, chính là nền tảng kiên cố của nền độc lập, nền tảng kiên cố của sự phát triển, nền tảng kiên cố của sự giàu sang và hùng mạnh.

Người người có hạnh phúc, nhà nhà có hạnh phúc, thì không nói cũng biết là non sông tổ quốc đó, rực thắm mùa xuân.

Nam có tánh kiêu hùng của nam

Nữ có tánh hiền thục của nữ

Âm – Dương, hiệp nhau để tiến hóa, nam mạnh như rồng, nữ đẹp như tiên thì còn gì hay cho bằng.

*          *           *

MUỐN BIẾT NHÂN LOẠI CON NGƯỜI NĂM MÀU DA ANH EM RA ĐỜI Ở ĐÂU ? CÁCH ĐÂY BAO LÂU. UY DANH CHA TRỜI LẠC LONG QUÂN, UY DANH MẸ TRỜI ÂU CƠ. THÌ PHẢI TRUY TÌM LONG HOA THIÊN TẠNG. VĂN HÓA CỘI NGUỒN TỐI CAO CỦA NHÂN LOẠI CON NGƯỜI.

*              *              *

———————————

PHẦN 3

NHƠN LUÂN DƯƠNG KINH

Trong phái nam hay là phái nữ

Hiểu cho tường thấu rõ âm dương

Nam nhơn là thể an bang

Chương dương lý cứng nam nhơn phải hùng

Nếu ngược lại yếu mềm nhu nhược

Thời coi như khó đạt nên danh

Sống thời trái nghịch tự nhiên

Chết đi không khỏi luân phiên đổi dời

Tánh nam nhơn phải thời cứng rắn

Vì chơn dương hùng bá chuyển luân

Làm trai chí ở bốn phương

Quên mình vì nước giúp dân sang giàu

Nếu ngược lại chồng sau vợ trước

Thời rõ ràng nghịch lý âm dương

Sống thời khó đặng nên danh

Tiêu tan nề nếp gia phong chẳng còn

Nên hiểu rõ cho tường tính lý

Vì chơn dương có chí an bang

Cho nên mạnh dạng đảm đương

Giúp dân giúp nước hiên ngang ở đời

Nếu ngược lại yếu hèn co rút

Chí nhược nhu luồn cúi tựa nương

Đó là trái lẽ chơn dương

Sống thời khó đặng danh thơm đất trời

Nên phải hiểu nam hùng chí lớn

Thân làm trai xốc vác nhẹn nhanh

Tung hoành ngang dọc dưới trên

Trong ngoài thống nhất vững bền quản gia

Nếu ngược lại nam nhơn chìm lỉm

Tánh rề rà chẳng hiển tài năng

Làm cho nghịch lý dương quang

Sống thời phải chịu mọi đàng đắng cay

Cũng nên hiểu âm sau dương trước

Thời nam nhơn gánh vác sáng soi

Đảm đương mọi việc trước sau

Đối đầu hết thảy khó khăn trong ngoài

Nếu ngược lại vợ bay chồng trói

Thân đàng ông núp bóng vợ con

Còn đâu ánh sáng dương quang

Tối tăm mờ mịt nát tan cơ đồ

Nếu âm dương thường hay đảo lộn

Thời gia đình họ tộc sao an

Đó là điềm dở rối ben

Làm sao tránh khỏi đảo điên khốn nàn

Cũng nên hiểu đất trời phân định

Nên âm dương theo luật tự nhiên

Làm vợ ứng dụng bên trong

Làm chồng bộc phát vươn xa bên ngoài

Nên nam nhân phải thầy, phải thợ

Thường đối đầu tháo gở khó khăn

Đó là hợp lẽ chơn dương

Âm – Dương, tương hiệp tự nương xây thành

Lại hiểu rõ ngọn ngành đạo lý

Đạo làm chồng phải thấy hư nên

Dù là công việc nhỏ nhen

Hay là xã hội, nước non, trong ngoài

Nếu ngược lại cúi luồn để sống

Để quân thù gặm nhấm quê hương

Phu quân núp bóng hiền thê

Còn chi dương lý lộn bề hóa công

Dương nào phải chơn âm co rút

Mãi cuộn mình khó thoát tai bay

Chơn dương chìm xuống ra chi

Phải nên nhẹ nổi thênh thang bao trùm

Lý chơn dương không hùng thì bá

Bay lên cao tỏa sáng khắp nơi

Làm cho sự sống ở đời

Thái bình an lạc biển trời đầy xuân

Nếu ngược lại chơn dương không sáng

Thân đàn ông hèn yếu co ro

Đó là lụn bại chơn dương

Sống thời phải chịu nhiều đường thiệt thân

Trong trời đất dương lên, âm xuống

Âm lạnh tanh, dương nóng rõ ràng

Cho nên đạo lý làm chồng

Dắt dìu âm lý bay vào trời mây

Cần phải hiểu rõ thông chân lý

Âm tối đen dương sáng đâu sai

Cho nên dương phải sáng soi

Chiếu cùng khắp cả trong ngoài càn khôn

Nếu ngược lại chơn dương mờ tối

Thời coi như vùi lấp cuộc đời

Lý dương sai trái lộn đường

Chịu nhiều khốn khổ họa vươn lấy sầu

Cũng vì thế phải nào rõ lý

Phải anh hùng chí lớn uy nghi

Vững chèo lèo lái hướng đi

Công thành danh toại làm nên nghiệp trời

Âm dương lý dung hòa hùng khởi

Trải vàng son đầy rẫy báu châu

Âm dương chung hiệp một bầu

Lo gì chẳng được sang giàu, giàu sang

Dương kinh đây có ai gặp đặng

Thời cũng nên truyền tụng để đời

Lưu truyền cho cả nhân loài

Chung cùng lợi ích cho người cùng tu

Được như vậy Tổ Tiên ấn chứng

Ban phước lành muôn kiếp về sau

Trăm nghìn ức kiếp làm vua

Cháu con vinh hiển giàu sang vạn đời

Chỉ cần truyền được một lời

Tai qua nạn khỏi cuộc đời an vui

Còn như biên chép ấn in

Chuyển họa thành phúc cầu chi cũng thành

Ông bà, cha mẹ nhiều đời

Siêu sanh cực lạc nhờ lời truyền kinh

*         *         *

Chúng con là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa,  nguyện cầu lên Tổ Tiên, Cha Trời Lạc Long Quân. Địa Mẫu Âu Cơ ban phúc lành cho toàn nhân loại cháu con, kẻ chết siêu thăng, người sống an vui, chung cùng hạnh phúc, thoát đời nghèo khổ, an hưởng giàu sang, phiền não tiêu tan, hội ngộ chân tâm, chân tánh, lên ngôi chánh đẳng chánh giác, không còn sanh tử tự tại an vui.

NAM MÔ KHAI HÓA TỐI THƯỢNG TỔ TIÊN VÔ BIÊN NHƯ LAI (LẠY).

NAM MÔ LONG HOA CỬU HUYỀN THIÊN PHỤ ẤN QUANG TỐI THẮNG NHƯ LAI (LẠY).

NAM MÔ TIÊN CƠ ĐỨC MẸ ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH NHƯ LAI (LẠY).

*              *              *

———————————

PHẦN 4

NHẪN, NHỊN, NHỤC KINH

Cội nguồn của ÂM – DƯƠNG, không có sự chia cắt phân biệt, mà là cội hòa hợp, thống nhất, gốc của NHẪN, NHỊN, NHỤC.

Trai gái, lớn lên có chồng có vợ, thường trao nhẫn, đính hôn là có dụng ý như sau:

Gói gắm trao con chiếc nhẫn nhà

Rằng đây quà tặng của mẹ cha

Báu vật nói lên trong dụng ý

Trưởng thành con, cháu lên xe hoa

Đeo nhẫn thường tình vật điểm trang

Với ba chữ nhẫn quí hơn vàng

Tiếp xúc xã giao thường đeo nhẫn

Nhẫn là nhường nhịn nghĩa tào khang

Nhẫn nhịn mẹ cha chẳng phải hèn

Gặp phải sự đời quá khó khăn

Tam nhẫn trải trang luôn hòa hiếu

Vượt qua giông tố đến đất bằng

Tam nhẫn hành trang nhớ công phu

Đạo đời đeo nhẫn rạng đường tu

Công thành danh toại nhờ đức nhẫn

Tích đức tu tâm xóa hận thù

Khôn để dạ nhớ câu thơ dặn

Đạo vợ chồng hòa thuận cùng nhau

Thủy chung một dạ trước sau

Việc nhà mình liệu chớ so việc người

Thơ giáo huấn sang giàu đức nhẫn

Việc sanh tồn kính cẩn vào ra

Mấy lời đưa tiễn mẹ cha

Theo chồng con nhớ thuận hòa đừng quên

Chữ lợi danh khi nên cũng tốt

Bỉ hà thời hạt muối cắn hai

Với ba chữ nhẫn hơn tài

Vượt qua bể khổ bão bùng sông sâu

Ngày kết tóc xe duyên con cái

Trao cho con nhẫn báu đức nhu

Ở đời chọn lấy đường tu

Mai sau con cháu võng dù nghênh ngang

Rạng danh nghiệp âm vang luân lý

Xứng dâu hiền đẹp ý tông đường

Vợ chồng trọn nghĩa tào khang

Công thành danh toại làm gương để đời

Cuộc dâu bể vô thường chuyển đổi

Vẹn nghĩa tình chung thủy an khang

Giàu, nghèo, trí, đức, trời ban

Chồng xướng, vợ họa, ấm êm trong ngoài

Còn nghĩ đến Ông Bà Cha Mẹ

Nhớ tìm về Nguồn Cội tựa nương

Cha trời, Địa mẫu chánh thân

Hiếu trung, trung hiếu, trọn phần cháu con

Tiên Rồng dòng giống Lạc Long

Hiền nhu, nhẫn nhịn hồn linh về trời.

———————————-

Bình luận: 

Cội Nguồn của ĐẠO ÂM DƯƠNG, là sự hòa thuận, hòa hiệp hướng về hòa thuận hòa hiệp, là tìm thấy hạnh phúc của đạo vợ chồng, thương yêu nhau, tôn trọng lẫn nhau, chung trên một con đường đời chồng sao vợ vậy, chồng cứng thì vợ phải mềm, chồng càng hung bạo thì vợ càng hiền thục, chồng bạo động thì vợ phải trầm tỉnh, lối sống của người phụ nữ như thế, không phải là lối sống thấp hèn, mà là lối sống vô cùng cao sang, vô hiệu hóa, làm tiêu tan cái tánh nóng nảy bạo ngược của ông chồng, vì lửa thường không hơn được nước, đá tuy cứng cũng bị nước bào mòn, cứng thì dễ gãy, mềm nên khó đứt, chồng nóng nảy hung bạo mà vợ cũng có cái tánh nóng nảy hung bạo ấy, không chịu thua nhau thì sự đổ vỡ hạnh phúc chỉ là thời gian.

Thứ vũ khí lợi hại của mỹ nhân không chỉ có ở sắc đẹp và nước mắt, mà còn là một thứ quyền năng, chính là sự mềm yếu, khôn khéo đạt đến đỉnh cao của âm đạo, như Tây Thi chẳng hạn.

Quyền năng tối cao của người phụ nữ, không phải là sự hơn thua, đối đầu, mà chính là đỉnh cao sự khôn khéo của ÂM ĐẠO, cột trói các bậc hung bạo, sai khiến các bậc anh hùng như Tây Thi, Đắc Kỷ, vân vân . . . Bảo vệ hạnh phúc, cũng như sự nghiệp gia đình, ngoài sự hòa thuận tôn trọng lẫn nhau, đồng cùng chí hướng, mà còn phải biết phát huy tài năng, bẩm sinh của vợ lẫn cả chồng, ngoài xã hội vợ chồng sống theo hiến pháp, luật pháp, đạo pháp công bằng bình đẳng xã hội, trong gia đình vợ chồng sống theo thiên mệnh, sống theo cái đạo làm chồng làm vợ, làm cha làm mẹ, Âm Dương tương hiệp, hòa thuận, thương yêu nhau. Cuộc sống con người, có hai lối sống như vậy, lối sống xã hội lối sống gia đình, không có sự lẫn lộn ở đây.

Thủy chung dù một túp lều tranh

Xuân, hạ, thu, đông vẫn ngọt lành

Sung sướng nào hơn niềm hòa thuận

Yêu thương luôn trổ búp chồi xanh.

*              *             *

—————————————-

PHẦN 5

ĂN Ở CHO CÓ ĐỨC KINH

Mấy lời ăn ở dạy con

Dầu mà gặp lúc nước non xoay vần

Ở cho có nghĩa có nhân

Mới mong có phước được ăn lộc trời

Thương người khốn khổ ngược xuôi

Thương người hoạn nạn ốm đau cơ hàn

Thương người khốn khổ lầm thang

Thương người sớm tối lạc đàng bơ vơ

Thương người nghèo khổ xác xơ

Tha phương cầu thực bến bờ thẳm thăm

Thương người bồng ẳm ăn xin

Thương người tuổi tác già nua khốn cùng

Thương người cô phụ cùng đường

Thương người yêu nước ngục tù khảo tra

Thương người hoạn nạn hàm oan

Vướng vòng lao lý nát tan cửa nhà

Biết bao thảm cảnh trên đời

Họa tai, tai họa con người mãi mang

Thấy ai khốn khổ thời thương

Nguyện cầu cho họ thoát đường khốn nguy

Đồng tiền bác gạo giúp nhau

Chia bùi xẻ ngọt đớn đau cuộc đời

Cầu cho non nước yên bình

Chúng dân thoát khổ đăng trình ấm no

Thương người vì nước vì dân

Vào tù ra tội muôn lần gian lao

Miếng khi đói gói khi no

Của tuy nhỏ bé nghĩa so nghìn trùng

Của là vạn sự của chung

Sống còn chết mất tay không được gì

Giúp người tích đức tiếc chi

Thơm danh vả lại bia ghi để đời

Cháu con nhờ đức rạng ngời

Bình an hai chữ sang giàu rạng danh

Sống cho có nghĩa có nhân

Lo gì chẳng được thêm phần tốt tươi

Sống lâu hưởng phước trời ban

Luật thiên nhân quả vững vàng niềm tin.

*          *          *

———————————-

Bình luận:

Muốn có một xã hội tốt đẹp, non sông tổ quốc giàu mạnh, thì không thể không gieo hạt giống phúc lành, những hạt giống cho nhiều kết quả tốt, loại bỏ những hạt giống mầm họa, hạt giống thái hóa, tốn nhiều công sức mà gặt hái thì chẳng được bao nhiêu, keo kiệt chỉ biết mình không nghĩ đến người.

Chủ nghĩa cá nhân không đem lại kết quả tốt. Không những không tốt cho đời mà còn làm hại đến bản thân.

Sự độc tài, độc trị không đem lại kết quả cao, vì nó đã quá lỗi thời, không còn phù hợp với thời đại, không theo kịp sự tiến hóa, tiến bộ, dân trí của nhân loại con người.

Phải đặt quyền lợi cá nhân theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp công bằng bình đẳng, dân chủ văn minh, làm kim chỉ nam cho cuộc sống, và cũng chỉ có HIẾN PHÁP, LUẬT PHÁP, ĐẠO PHÁP CÔNG BẰNG BÌNH ĐẲNG, mới thật sự đem lại sự độc lập tự do, đem lại cuộc sống bình yên, ấm no cho toàn dân tộc.

HIẾN PHÁP, LUẬT PHÁP, ĐẠO PHÁP CÔNG BẰNG BÌNH ĐẰNG. HIẾN PHÁP DỰNG NƯỚC, GIỮ NƯỚC, CHÍNH LÀ PHÁP VƯƠNG CỦA NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN, VÀ CŨNG CHỈ CÓ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN THẬT SỰ MỚI ĐEM LẠI SỰ CÔNG BẰNG BÌNH ĐẲNG CHO MỖI CON NGƯỜI, QUYỀN CON NGƯỜI, QUYỀN TỰ DO, QUYỀN MƯU CẦU HẠNH PHÚC, MỚI THẬT SỰ ĐI VÀO CUỘC SỐNG, CON NGƯỜI SANH RA ĐỀU BÌNH ĐẲNG NHƯ NHAU, TRONG NGÔI NHÀ CHUNG VŨ TRỤ.

*           *           *

————————————–

PHẦN 6

PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, KHÔNG TỪ ĐÂU ĐẾN MÀ TỪ TÂM CON NGƯỜI

Những người có công, truyền bá chân kinh dìu dắt nhân loại con người, đi đến con đường giải thoát tội lỗi, tiến đến hạnh phúc, thì những người đó chính là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa ở tại thế gian ngay trong cuộc sống đời thường. Ở tương lai họ là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa ở thiên đàng.

Chúng ta nên biết những người có công dìu dắt nhân loại con người đi đến con đường chính nghĩa độc lập, tự do, dân chủ, đem lại quyền sống, quyền tự chủ, quyền công bằng, quyền bình đẳng, quyền, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc, những quyền cơ bản mà TỔ TIÊN KHAI HÓA, đã ban tặng cho mỗi con người, những người có công lao như thế, thì phải nói là một sự hi sinh to lớn, việc làm vô cùng cao cả, công đức ấy không thể nào ca ngợi cho cùng được, và lẽ đương nhiên họ sẽ được nhân loại tán tụng, suy tôn.

Để được xứng đáng với công lao to lớn ấy, ngoài những địa vị xã hội, họ còn suy tôn lên Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.

Nói chính nghĩa chân chính thì không có độc tài, độc trị, không có thể chế độc tài, độc trị, mà chỉ có nền Hiến Pháp chân chính, nền Luật Pháp chân chính, nền Đạo Pháp chân chính, công bằng bình đẳng pháp trị, không phải độc tài, độc trị.

Con đường xây dựng lên nhà nước pháp trị, không phải bằng con đường đấu tranh giai cấp, bằng bạo lực mạnh được yếu thua, thắng là vua thua là giặc. Mà là bằng con đường đấu tranh Văn Hóa Chính Nghĩa không bằng bạo lực, mà bằng con đường bất bạo động, thắng nhau trên lẽ phải, đó là THÁNH CHIẾN, mà từ xưa đến nay chưa từng có hoặc có trên những nước cực đại văn minh.

Những người đấu tranh bằng Văn Hóa Chính Nghĩa, là những bậc giác ngộ cao, trí thức lớn, thắng nhau trên lẽ phải, và được sự ủng hộ của đại đa số, tiến tới xây dựng lên nhà nước pháp quyền, HIẾN PHÁP, LUẬT PHÁP, ĐẠO PHÁP trên hết, nhà nước thật sự của dân, do dân và vì dân.

Thánh chiến là cuộc chiến ít đổ máu nhất, nhưng đạt kết quả rất cao, kết quả dân giàu, nước mạnh, độc lập lâu dài.

Đứng về phương diện Thánh chiến mà nói, đương nhiên người có công, người vì chính nghĩa mà hi sinh, hoặc vì nhân loại mà cống hiến cả đời mình, những người như thế tất cả đều được phong thánh.

Thánh chiến là cuộc đấu tranh sức mạnh của trí huệ, vũ khí của trí huệ chính là Văn Hóa Cội Nguồn, một loại vũ khí tối tân hiện đại nhất của nhân loại con người, không có vũ khí tối tân hiện đại nào hơn, ánh trí huệ sáng soi khắp cả hư không vũ trụ, bóng đêm u minh phải lùi không còn tồn tại.

Thánh chiến là giai cấp trí thức, giai cấp phật, thánh, tiên, thần, chúa hành sự theo trời.

Có thể nói rằng, dù ở thời đại nào, cổ hay kim, giai đoạn xã hội nào đi nữa, cũng có Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa từ trong nhân loại con người hiện ra, nhất là giai đoạn chiến tranh giết người hàng loạt.

Có thể nói Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, cũng từ trong đủ thành phần giai cấp nhân loại con người mà ra, họ là những bậc đại trí tuệ, các ngài nhận thức ra đâu là Chính Nghĩa, đâu là Phi Nghĩa, mở ra hướng đi mới khai sáng linh hồn làm cho nhân loại nhận thức đâu là sự giả dối, cái bóng của cái hình, tuy giống nhau nhưng lại khác nhau, hình và bóng, họ chỉ cần làm sáng truyền thống yêu nước lên, tức thời cái bóng của sự yêu nước giả dối phải tự tan biến.

Truyền thống dựng nước, giữ nước đã sáng, thì cái bóng, của truyền thống dựng nước, giữ nước giả dối cũng biến tiêu, Thánh chiến là cuộc chiến đấu trí, mà kẻ thua không phải là người chiến bại, mà tự chuyển đổi ý tưởng trở về với Chính Nghĩa mà thôi, mà chỉ có Thánh chiến mới xây chuyển những thiệt hại đổ máu.

Giai cấp trí thức chân thiện là giai cấp giác ngộ, giai cấp loại bỏ những cái ác, loại bỏ những cái lỗi thời, những cái già cỗi đã xơ cứng, không đem lại hiệu quả, ngược lại còn tai hại cho cuộc sống.

Sự nổ lực đấu tranh vì chân thiện, sự hoàn mĩ, của sự sống xã hội văn minh hiện đại, dẫn dắt anh em nhân loại trở về Cội Nguồn, đi đến công bằng, bình đẳng, độc lập, tự do, hạnh phúc thật sự.

Những người có công như vậy, họ chính là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, không từ đâu đến mà từ tâm họ mà ra.

Những tư tưởng còn mê, thường chạy theo chủ nghĩa cá nhân, độc tài, độc trị, bị địa vị quyền lợi mê hoặc, không còn sáng suốt, tự mình dấn thân vào con đường địa ngục, mang tiếng ác để đời, trăm năm bia đá vẫn mòn nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ, có thể nói rằng đấu tranh bằng con đường bạo lực, thắng làm vua thua là giặc, xem đi xét lại giặc với vua cũng chẳng khác gì, đấu tranh bạo lực là đấu tranh đã lỗi thời lạc hậu, không đem lại kết quả cao dẫn đến thiệt hại quá lớn, xương máu đổ xuống quá nhiều, làm tiêu tan sức lực xây dựng hàng trăm năm của nhân loại con người.

Nếu để cho các tư tưởng còn mê, chỉ biết mình bảo thủ củng cố sự độc tài, độc trị, thì chỉ làm cho đời sống con người đi vào ngõ cụt, có thể nói là đi vào địa ngục.

Con đường đấu tranh loại bỏ cái Ác, hướng đến cái Thiện đi trên con đường chính nghĩa thánh thiện, tất cả cho hòa bình, cho cuộc sống công bằng bình đẳng, theo thiên ý CHA TRỜI “Mỗi một người sanh ra đều có quyền bình đẳng”.

Hay nói một cách khác Thánh chiến là cuộc chiến theo mệnh trời, bảo vệ cái quyền mà trời đã ban cho mỗi con người, ổn định lại cuộc sống đi vào nề nếp trật tự vũ trụ.

Như vậy Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, không từ đâu tới, mà từ con người đủ các tầng lớp. Giác ngộ hiện ra, cứu dân tộc thoát cơn nguy biến, tiến tới dân giàu nước mạnh, mở cửa thiên đàng lấp đường địa ngục đưa nhân loại anh em về trời.

*                 *                 *

Thưa các bạn:

Chúng ta đã đọc qua Kinh Nhân Luân, không ít thì nhiều chúng ta cũng đã hiểu được phần nào, nội dung cơ bản của ĐẠO và ĐỨC, ĐẠO ÂM – DƯƠNG sự hòa hiệp của VỢ và CHỒNG, sự đấu tranh loại bỏ cái ác, loại bỏ cái lỗi thời, loại bỏ sự già cỗi xơ cứng, loại bỏ sự độc tài, độc trị, tiến tới nền văn minh dân chủ, độc lập tự do công bằng bình đẳng, bảo vệ quyền con người những quyền mà không ai có quyền xâm phạm.

Có nghĩa là chúng ta truyền bá ánh sáng chính nghĩa văn hóa, ĐẠO ĐỨC để cho mỗi con người được tỏa sáng, làm chủ vận mệnh, làm chủ xã hội, làm chủ non sông tổ quốc, làm chủ Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp, trên con đường đấu tranh bất bạo động, đấu tranh ôn hòa, sự thành công nào cũng đầy gian khổ. Chịu sự tu đày, tra tấn hành hạ, bởi cuộc thành công nào cũng có cái giá phải trả.

Như Gia Tô, GIÊ SU phải chịu sự bắt bớ, giam cầm, tù đày, chịu sự hành hạ đóng đinh, chuộc tội thay cho nhân loại tội ác, vì đã phạm vào thiên luật thiên ý Cha Trời, đáng lý ra phải sa đọa xuống các tầng địa phủ, đằng nầy được cứu rỗi, tha thứ mà trở về cõi trên, phải nói chúa GIÊ SU, đã trả cái giá quá đắc, rất xứng đáng để cho nhân loại tôn thờ.

Như THÍCH CA từ bỏ quyền lực ngôi vị thái tử, tương lai sẽ là vua, hi sinh tất cả, hạnh phúc và cả sự giàu sang, đi vào khổ hạnh tìm con đường cứu vớt linh hồn nhân loại, sự hi sinh ấy phải nói là vô cùng lớn lao, cái giá phải trả cũng quá đắc, đáng được nhân loại kính trọng và thờ phụng.

Các ngài thật sự là những người con gương mẫu của ĐẤNG TẠO HÓA, mà ĐẤNG TẠO HOÁ chúng ta Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, gọi là ĐỨC CHA TRỜI, hay TỔ TIÊN NHƯ LAI.

Thưa các bạn:

Nhơn luân kinh mở màn cho những quyển kế tiếp sau, chúng ta cũng đã hiểu được phần nào cơ bản, của lẽ chân thật hạnh phúc, cũng như sự hi sinh, và cái giá mà chúng ta phải trả, hành sự theo thiên luật vũ trụ, thiên ý của Đức Cha Trời, thì không có gì để mà bàn cãi, mà chỉ phụng sự hết lòng, vì nhân loại anh em, vì hạnh phúc dân tộc, vì non sông tổ quốc, vì phụng sự CHA TRỜI, vì TỔ TIÊN, vì CHÚA.

*                *                *

—————————————–

PHẦN 7

PHẦN CÂU HỎI

1- Thánh chiến, phàm chiến, khác nhau ở chỗ nào ?

Hãy nêu lên vài ví dụ cụ thể, biện minh cho điều đó, có tính thuyết phục cao, cơ sở khoa học.

2- Chiến tranh bất bạo động, chiến tranh bạo động khác nhau ở chỗ nào ?

Hãy nêu lên vài ví dụ cụ thể, biện minh cho điều đó.

3- Thiên đàng và địa ngục ở đâu ? trong gia đình có địa ngục thiên đàng không ? hãy dẩn chứng vài ví dụ, thuyết phục nhất.

4- Muốn có một xã hội, thật sự độc lập, tự do, công bằng, bình đẳng, dân chủ văn minh, thì chúng ta phải làm sao? Văn Hóa Cội Nguồn có phải là con đường kim chỉ nam, cho chúng ta không ? hãy biện minh cụ thể con đường ấy, và sự hiệu quả của con đường ấy.

5- Xã hội chân thiện, hoàn mĩ, là xã hội như thế nào ?

Tối cao của xã hội chân thiện là gì, Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp, hay là thể chế Độc Tài, Độc Trị  ?  Phân tích rõ cái lợi cái hại cả hai.

6- Vì sao dân tộc Việt Nam con cháu Rồng Tiên, cần phải hướng về Cội Nguồn ? Có hại hay có lợi ? nếu là có lợi thì chúng ta phải làm sao ? Duy trì, củng cố, phát huy, truyền bá đủ chưa, hay cần phải thêm những gì hãy viết bài luận văn có tính thuyết phục nhất biện chứng thật sự lợi ích của Văn Hóa Cội Nguồn, đối với dân tộc Việt Nam.

*           *           *

————————————–

PHẦN 8

GỐC và NGỌN

Hỏi: Trong các tôn giáo, đạo giáo, NHO, LÃO, THÍCH, CHÚA, tôn giáo, đạo giáo nào là gốc ?

Đáp: NHƠN ĐẠO, ĐẠO CON NGƯỜI và ĐẠO LÀM NGƯỜI mới thật là cái gốc. Vì sao lại nói thế, vì Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa cũng từ người mà ra. Vì thế Đạo Con Người và Đạo Làm người là cái gốc của tất cả Đạo.

Hơn nữa con người là tiểu thiên vũ trụ.

Có nghĩa là: Con người chính là vũ trụ được thu nhỏ, bao hàm cả VÔ VI, HỮU VI.

HỮU VI phần thể xác, VÔ VI phần linh hồn.

HỮU VI phần thể xác, gồm có tứ đại bốn thể: ĐẤT, NƯỚC, GIÓ LỬA, thể hơi – thể lỏng – thể chân hỏa – thể đặc.

VÔ VI phần linh hồn, gồm có ba: LINH GIÁC, LINH THỨC và THẦN LỰC.

Linh Giác tự nhiên chính là linh giác NHƯ LAI, tánh như không, tướng không, thân không, ý không.

LINH THỨC Như Lai, cái biết PHÂN BIỆT giác ngộ, mê muội đã thành lập.

THẦN LỰC Như Lai, được sanh ra là do sự ĐẠI ĐỊNH, bất động tự nhiên của LINH GIÁC Như Lai. Và chính thần lực nầy, là Nguồn Cội tạo lên thế giới Vật Chất. Nuôi dưỡng LINH THỨC, linh thức do linh giác NHƯ LAI khởi sanh ra, linh thức Như Lai Tổ Tiên cùng thần lực Như Lai Tổ Tiên khai lập tạo lên vũ trụ, rồi tóm thâu tinh hoa vũ trụ khai lập lên con người, TIỂU THIÊN VŨ TRỤ. Tiểu thiên vũ trụ chính là Con Người.

Hiểu cho hết con người không những hiểu rõ VÔ VI, HỮU VI, tiểu thiên vũ trụ con người, mà còn hiểu rõ Đạo Con Người và Đạo Làm Người thì coi như hiểu rõ tất cả Tôn Giáo Đạo Giáo Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Có nghĩa là hiểu rõ phần thể xác lẫn linh hồn con người. Tức là hiểu rõ Nguồn Cội linh hồn con người. Nguồn Cội thể xác con người. Nguồn Cội Lương Tâm con người. Cũng như hiểu rõ ngũ đại thể xác con người lực đại, khí đại, nước đại, hỏa đại, địa đại. Hiểu rõ chân tâm chân tánh, linh giác, linh thức con người, hiểu rõ lương tâm của con người, thì coi như hiểu rõ tiểu thiên vũ trụ tiến tới làm chủ vũ trụ, làm chủ sanh tử.

Có thể nói: Chưa biết mình là ai, mà làm chủ thiên hạ đó là chuyện xa vời, chưa biết mình từ đâu đến, mà đòi dẫn dắt thiên hạ đi là chuyện không nên làm.

NHƠN ĐẠO là cái đạo tối cao, không thể luận bàn cho hết được, dù cho cả trăm năm cũng luận bàn không hết, huống chi là một ngày hai ngày. Con người là tiểu thiên vũ trụ, là tổng hợp tinh hoa của TẠO HÓA. Muốn đạt đến cái gốc cũa vũ trụ, mà bỏ mất cái gốc của con người, cái đạo của con người, là điều không thể thành PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA.

PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA cũng từ con người mà ra, con người giác ngộ hướng thiện mà thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Con người hiểu rõ Cội Nguồn của mình, hiểu rõ chân tâm chân tánh của mình làm chủ lương Tâm, sống theo lương Tâm. Sống vì nhân loại anh em, tận độ nhân loại anh em thời gọi là PHẬT TỔ, THÁNH TỔ, TIÊN TỔ, THẦN TỔ, CHÚA TỔ. Con người hiểu rõ đạo luật chân tâm, chân tánh làm chủ đạo luật lương tâm thì gọi là Chánh Đẳng, Chánh Giác. Con người hiểu rõ nguồn cội của chính mình, không rời xa nguồn cội thì gọi đó là Viên Mãn, bảo vệ thiên luật vũ trụ, thiên ý CHA TRỜI, cũng chính là duy trì Đạo Luật lương tâm của mỗi con người. Có lòng thương người, cứu vớt nhân loại anh em trở về với cội, với nguồn thì gọi là những bậc GIÁO CHỦ.

Như vậy các Tôn Giáo, Đạo Giáo cũng từ NHƠN ĐẠO, đạo con người, đạo làm người mà ra. Chỉ tại con người chạy theo danh từ, phân biệt danh từ, lệ thuộc danh từ, mà cho đạo nầy hơn đạo kia, tôn giáo nầy hơn tôn giáo nọ. Thật ra PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA cũng từ nhơn đạo con người mà ra. Nhơn Đạo ví như tòa nhà có nền móng, không có nền móng thì tòa nhà sụp đổ, nền móng vững chắc của Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, chính là Nhơn Đạo, Đạo Con Người và Đạo Làm Người.

Như chúng ta cũng biết, linh hồn con người phần vô vi có ba phần: Linh giác, linh thức thuộc trí, thần lực, tinh lực, khí lực, nhị thể thân.

Phần linh giác, linh thức, không tự nhận thức ra chính mình, thì gọi còn mê, linh giác, linh thức VÔ MINH. Nhận thức hiểu rõ về mình gọi là giác ngộ, bổn lai diện mục (minh tâm kiến tánh) gọi là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, làm chủ linh giác linh thức minh tâm kiến tánh của chính mình phát Tâm độ tận nhân loại anh em gọi là Phật Tổ, Thánh Tổ, Tiên Tổ, Thần Tổ, Chúa Tổ. Những người còn mê, không tự giác ngộ hiểu biết về mình, không làm chủ được vận mệnh, không làm chủ được chân Tâm chân Tánh của chính mình, không tự biết mình từ đâu đến, và phải trở về đâu, lạc cội, lạc nguồn sa vào con đường ác Đạo, gây ra không biết bao nhiêu là tội lỗi, luân hồi mãi mãi, những người như thế không bao giờ trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa được.

Đấng tối cao vũ trụ, khai hóa tối thượng TỔ TIÊN từ bản thể tối cao LINH GIÁC NHƯ LAI TỔ TIÊN, an trụ thật tướng, thật tánh, của chính mình, khai tạo ra thần lực vũ trụ, và cũng từ bản thể LINH GIÁC NHƯ LAI TỔ TIÊN nầy, khởi động tạo ra vô lượng vô biên linh thức chuyển hóa thành thức tánh, làm cho ngũ thể chuyển theo tạo hình tạo vật, khai lập lên vũ trụ, và cũng từ bản thể LINH GIÁC NHƯ LAI TỔ TIÊN nầy, khởi dụng tạo ra vô lượng vô biên linh thức, tóm thâu tinh hoa khí hóa chơn dương vũ trụ hiện thân ra CHA TRỜI, chơn âm vũ trụ hiện thân ra ĐỊA MẪU. Tức là Tổ Tiên Khai Hóa hiện thân ra con người, một nam, một nữ, NAM CỐT CÁCH RỒNG, NỮ CỐT CÁCH TIÊN. Hay nói một cách khác TỔ TIÊN NHƯ LAI hiện thân là con người tức là CHA TRỜI, Cha của Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Những con chiêng những người đi theo Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa gọi Cha Trời là Chúa Trời. Cha Trời, Mẹ Trời sanh con đẻ cái, lưu truyền nòi giống con người cho tới ngày nay (xem kinh Long Hoa Mật Tạng, Long Hoa Thiên Tạng sẽ nói rõ hơn). Con người là tiểu thiên tinh hoa vũ trụ, vì thế làm chủ được con người, làm chủ Chân Tâm Chân Tánh con người thì coi như làm chủ của sự vạn năng, làm chủ vũ trụ.

Đạo con người, và Đạo làm người, là cái Đạo vô cùng vô tận, tương ứng với cái Đạo của tạo hóa, ứng dụng cùng khắp trời đất. Đạo con người, là cái Đạo đi vào sự sống. Sự sống bản thân, gia đình, xã hội, non sông tổ quốc, tề gia, trị quốc, luận bình thiên hạ.

Ở gia đình con người hiện ra cái đạo tề gia, ở xã hội con người hiện ra cái đạo trị quốc, ở giác ngộ con người hiện ra cái đạo cứu khổ, ban vui, luận bình thiên hạ.

Đối với vợ thì người nam thể hiện ra cái đạo làm chồng, đối với chồng thì người nữ thể hiện ra cái đạo làm vợ.

Đối với con cái thì người chồng, người vợ thể hiện ra cái đạo làm cha, làm mẹ.

Đối với cháu, chắt, chút, chít, thể hiện ra cái đạo làm ông, làm bà.

Đối với em thể hiện ra cái đạo làm anh làm chị.

Đối với anh chị, thể hiện ra cái đạo làm em.

Đối với thầy, thì thể hiện ra cái đạo làm trò.

Đối với non sông tổ quốc, thì thể hiện cái đạo làm dân, thể hiện cái đạo làm chủ.

Đối với chủ, thời thể hiện cái đạo làm tôi, làm tớ.

Nói tóm lại:

Cái đạo làm ĐẾ, làm VƯƠNG, làm VUA, làm CHÚA, làm QUAN, thì phải hết lòng vì xã hội, hết lòng vì dân, hết lòng vì non sông tổ quốc.

Đạo làm PHẬT, làm THÁNH, làm TIÊN, làm THẦN, làm CHÚA, thì phải hết lòng vì TRỜI, vì THIÊN LUẬT, vì nhân loại con người, đem lại sự công bằng bình đẳng, bảo vệ quyền thiêng liêng mà TẠO HÓA đã ban tặng cho mỗi con người, những quyền cơ bản, những quyền bất khả xâm phạm. Như Quyền con người, quyền sống, quyền tự do, quyền công bằng, quyền bình đẳng, quyền tự do ngôn luận, quyền tự do mưu cầu hạnh phúc, quyền hội họp, quyền theo hoặc không theo, quyền tự nguyện, quyền lập hội, quyền tự chủ, nói chung là 36 quyền chính, 72 quyền phụ nhân quyền con người.

Hay ngược lại: Làm ĐẾ, làm VƯƠNG, làm VUA, làm CHÚA, làm QUAN, mà coi dân như nô lệ, coi dân như giai cấp phụng sự cho mình, độc tài, độc trị, tham lam tàn bạo, cửa quyền, sách nhiễu, vơ vét của công, đặt mình lên trên truyền thống Ông Cha, lên trên non sông tổ quốc, thì phạm phải đại kỵ của sự tổn đức. Đáng lý làm ĐẾ, VƯƠNG, VUA, CHÚA, QUAN, rất nhiều đời, đằng nầy mới một đời mà đã lụn bại. Như vậy: Cái Đạo con người, cái Đạo làm người, chính là tu thân, xử thế, sống Công Bằng Bình Đẳng, tôn trọng lẫn nhau sống đúng lương tâm của mỗi con người. Thật là vô tận, vì thế có nhơn đạo là PHẬT ĐẠO, THÁNH ĐẠO, TIÊN ĐẠO, THẦN ĐẠO, CHÚA ĐẠO tự thành. ĐẾ, VƯƠNG, VUA, CHÚA tự có.

SAU ĐÂY LÀ PHẦN KINH TU THÂN XỬ THẾ ỔN ĐỊNH GIA ĐÌNH

*                 *                   *

GIA ĐẠO KINH

Trong cuộc sống không gì bằng đạo

Mất đạo rồi nhân loại ngã nghiêng

Làm người phải rõ nhơn luân

Anh em chồng vợ cha con thực hành

Nhơn luân chánh giáo chơn truyền

Gắng công tu học đặng thành Thánh tâm

*                 *                   *

Đạo làm cha phải nghiêm minh

Giới luật, khuôn phép, luôn luôn làm đầu

Ăn ở mực thước mọi điều

Làm gương soi sáng dắt dìu cháu con

Sống theo đạo đức lương tâm

Sáng bừng chân lý, sáng lòng Đức cha

Tôn nghiêm trật tự sáng soi

Thái Sơn sừng sững, trước sau trọn lành

Sống theo đạo luật đất trời

Giữ thân trong sạch lìa đường tà gian

Truyền kinh dạy đạo cháu con

Khuyên răn, uốn nắn, nghĩa nhân ở đời

*                 *                   *

Cha có đạo con thời bắt chước

Tập hiếu trung yêu nước yêu dân

Làm cha vô đạo không xong

Dễ bề sanh loạn ở trong gia đình

*                 *                   *

Làm mẹ trong sáng hiền lành

Sanh con đẻ cái giữ gìn tông môn

Sanh con không dạy là sai

Lưu truyền nòi giống đi đôi đạo mầu

Truyền cho con cháu mai sau

Những lời dạy bảo đạo mầu tổ tiên

Vợ chồng làm được như trên

Cha Trời, Địa Mẫu, ứng linh hộ trì

Công lao sánh tựa biển trời

Vào ngôi Phật, Chúa, Thánh, Thần, chẳng sai

*                 *                   *

Làm con biết nghĩ, biết lo

Theo lời dạy bảo mẹ cha dạy truyền

Làm con hiếu hạnh trước tiên

Thờ cha, kính mẹ, thuận, hiền, trước sau

Ăn ở có nghĩa có nhân

Chăm lo học tập mai sau nên người

Trước tiên học lễ ở đời

Sau là văn, võ, đức tài, hiếu, trung

Chánh chân độ lượng rộng dung

Kính trên nhường dưới sớm hôm khiêm hòa

Xa nơi cờ bạc, rượu chè

Gái trai lãng mạn đua đòi phí phung

Tham lam, trộm cướp dứt đi

Cống cao ngạo mạn khó thời nên danh

Tự cao, tự phụ, ác gian

Mong gì thành đạt vẻ vang cuộc đời

Khoan thai độ lượng khiêm nhường

Đuổi xua cho hết tánh tình sân si

Rung đùi hách dịch tật hư

Tà dâm rối loạn, tông môn còn gì

*                 *                   *

Bội ơn bạc nghĩa ở đời

Làm sao lập đặng danh thời thơm danh

Làm con hiếu đạo nhớ luôn

Đáp đền sanh, dạy, mẹ cha biển trời

Muôn đạo lấy hiếu làm đầu

Hạnh cao như núi đức nào mà hơn

Làm con đạo đức như trên

Làm cho cha mẹ sớm hôm vừa lòng

Cha mẹ đẹp dạ vui mừng

Xứng dòng dõi đạo con Rồng cháu Tiên

Cha Trời, Địa Mẫu trên cao

Phật, Tiên, Thánh, Chúa, khắp nào càn khôn

Hộ trì hiếu nghĩa nhân luân

Làm cho sáng dạ thông minh đức tài

Đạo con như vậy là thành

Danh thơm khắp chốn tiếng lành đồn xa

*                 *                   *

Muốn cho gia đạo bình an

Không gì hơn được nhân luân ở đời

Chỉ có đạo nghĩa cao vời

Làm cho hạnh phúc gia đình ấm êm

*                 *                   *

Làm chồng đạo nghĩa nhớ ghi

Yêu thương đùm bọc chở che vợ hiền

Thủy chung giữ trọn đời mình

Một chồng một vợ trọn lành yên vui

Đường đời chồng vợ cùng đi

Vượt qua gian khổ đồng chia ngọt bùi

Vượt qua biển khổ cảnh trần

Vượt qua nghèo đói nghĩa tình biết bao

Vượt qua bao cảnh gian lao

Nghĩa chồng tình vợ biết bao đậm đà

Bể trần gian khổ đường đời

Đồng hành chồng vợ nương thời cùng nhau

Vượt qua bể cả sông sâu

Đường dài thiên lý có nhau đồng hành

Thân nữ vốn đã yếu mềm

Sanh con khó nhọc thân hình kém suy

Bệnh tật đau ốm thường khi

Cuộc đời khổ sở xiết chi khốn cùng

Vậy nên trong đạo vợ chồng

Thương yêu hết mực trọn phần thủy chung

Sống theo nhân nghĩa sớm hôm

Đẹp nhân đẹp nghĩa còn hơn đẹp người

Làm chồng như vậy là lành

Thánh, Thần, là đó chẳng lầm chẳng sai

Chúa, Tiên, cũng vậy xưa nay

Làm tròn bổn phận, làm cha, làm chồng

*                 *                   *

Làm vợ tiết hạnh trọn đời

Kính chồng, chăm sóc, thuận lời đừng sai

Thuận chồng thuận vợ lâu dài

Trọn đời hạnh phúc có sai bao giờ

Yêu chồng vợ khéo tôn thờ

Cho chồng tỏa sáng cậy nhờ sớm hôm

Làm vợ như vậy mới khôn

Làm cho hạnh phúc càng thêm đậm đà

Yêu chồng nào có thiệt thòi

Trọn đời dâng hiến đức là hiền nhu

Làm vợ như vậy mới cao

Trăm năm hạnh phúc biết bao nghĩa tình

Tiếng thơm lan tỏa xa gần

Vợ chồng đạo nghĩa đạt thành đề thi

Về trời sống mãi an vui

Cháu con vinh hiển, hiển vinh rạng ngời

*                 *                   *

Vợ cùng chồng thuận hòa như vậy

Làm tấm gương để lại về sau

Cháu con lấy đó soi chung

Hành trang đạo đức, vàng son cuộc đời

*                 *                   *

Vợ cùng chồng soi đường như vậy

Thời gia đình họ tộc yên vui

Làm chồng như ánh thái dương

Sáng bừng chân lý gia môn rạng ngời

Làm vợ như ánh trăng rằm

Hiệp nhau soi sáng ở trong gia đình

Để cho con cháu theo lần

Con đường đạo đức Cha Trời truyền ban

Nhơn luân đạo nghĩa cao thâm

Tu hành phúc đến giàu sang vững bền

*                 *                   *

Làm anh nhớ chữ công bằng

Nhớ cùng một cội một dòng máu ra

Chung cùng một mẹ một cha

Đã cùng một cội phải hòa nhịn nhau

Làm anh phải nghĩ trước sau

Sống theo lẽ phải siêng trau đức lành

Ruột rà chung một gia đình

Thương yêu đùm bọc thắm tình anh em

Làm anh giới đức tinh nghiêm

Ở ăn mực thước nói năng dạy bày

Gương mẫu đạo đức gia đình

Soi đường chỉ lối dắt dìu các em

Một là không được tham lam

Của ai xong nấy đừng mong làm gì

Hai là không được sân si

Hận thù ganh ghét được gì khổ thân

Ba là không được dệt thêu

Chuyện không nói có lắm điều dèm pha

Bốn là nạnh hẹ cạnh tranh

Phân bì nầy nọ lựa phần thiệt hơn

Anh em như thể tay chân

Tựa nương giúp đở xa gần xẻ chia

Năm là không được hơn thua

Làm cho huynh đệ sớm trưa tương tàn

Sáu là không được làm càn

Việc gì cũng phải rõ ràng phân minh

Làm anh như vậy mới cao

Sáng bừng đạo đức biết bao đẹp lành

Trời ban hồng phúc nên người

Mai sau ắt có võng dù, giàu sang

*                 *                   *

Làm em có nghĩa có nhân

Kính anh nhường chị dạ vâng lựa lời

Thuận anh thuận chị đạo trời

Làm càn ngang bướng cuộc đời ra chi

Làm em nhường nhịn tôn ti

Thuận hòa trên dưới có gì không vui

Nhiều khi anh chị lỗi sai

Không nên đối đáp trả treo làm gì

Một nhịn là chín sự lành

Mai sau gặt hái vạn nhành hoa thơm

Giàu sang nhờ biết luyện tu

Kính trên nhường dưới mới nên danh vàng

*                 *                   *

Đạo làm em nhất thời hiện tại

Khi lớn lên trở lại làm anh

Làm thầy dạy đạo cứu dân

Làm cha, làm mẹ, làm ông làm bà

Nhơn luân chuyển hóa không ngừng

Trải qua thứ tự từng phần thứ ngôi

Làm người ai cũng như ai

Lượt lần ngôi vị trải qua lượt lần

*                 *                   *

Kinh nầy từ trẻ đến già

Thành tâm đọc tụng chỉ là một câu

Họa tai liền bị biến tan

Cha Trời, Địa Mẫu phóng quang hộ trì

Huống chi tụng đọc thuộc lòng

Huệ khai trí sáng học hành thông minh

Thành tâm biên chép ấn in

Cháu con đều đặng nên danh rạng ngời

Giàu sang muôn kiếp vạn đời

Biện tài vô ngại cõi trời tổ sư

Phật, Tiên, Thánh, Chúa lạ chi

Nhân Luân tu học tức thì hiện ra

*                 *                   *

Chúng con: là Phật, Thánh, Tiên, Thần Chúa, nguyện cầu ơn trên CHA TRỜI, ĐỊA MẪU, từ bi gia hộ cho toàn pháp giới cháu con, sớm dứt nghiệp ác, căn lành tăng trưởng, trở về Nguồn Cội, lên ngôi Chánh Đẳng Chánh Giác.

NAM MÔ KHAI HÓA TỐI THƯỢNG TỔ TIÊN VÔ BIÊN NHƯ LAI (LẠY).

NAM MÔ LONG HOA CỬU HUYỀN THIÊN PHỤ ẤN QUANG TỐI THẮNG NHƯ LAI (LẠY).

NAM MÔ TIÊN CƠ ĐỨC MẸ ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH NHƯ LAI (LẠY).

CHÚ GIẢI TRỪ TAI HỌA:

Nam mô Phật, nam mô Thánh, nam mô Tiên, nam mô Thần, nam mô Chúa. Nam mô ứng hóa Cửu Huyền, Cha Trời, Địa Mẫu, linh linh ứng ứng chuyển họa thành phúc, giải trừ oán nghiệp. Hai tay bắt ấn tý ngọ, miệng lâm râm đọc Nam Mô A Men, họa tai ác nghiệp biến.

BÌNH LUẬN:

Dù cho ở thiên đàng, mà mất cái đạo con người và cái đạo làm người, thì cũng bị sa đọa như thường. Làm cha, làm mẹ, làm ông, làm bà, mà không dạy con cái, cháu chắt, sống theo đạo đức, thì cũng có tội.

Trời tuy giáng phúc nhưng cũng giáng họa, thưởng cái công lưu truyền nòi giống, nhưng phạt cái tội không lưu truyền đạo đức cho con, cho cháu. Xã hội cũng vậy, phát triển vật chất mà không đi đôi với văn minh tinh thần, thì đại họa sanh ra không sao tránh khỏi. Xem thường cái đạo con người, và cái đạo làm người tu nhân xử thế, thì kể như xã hội đó xây nhà không có nền móng, càng xây lên cao thời càng sụp đổ.

Một khi con người nhận thức về đạo đức còn kém, trình độ dân trí còn thấp, mà bỏ mất văn hóa nhơn đạo thì xã hội đó không nói cũng biết, không khác gì xã hội rác rưởi, không đạo đức dối trá, mầm họa của sự tai họa, Sống theo cái đạo con người, và cái đạo làm người, thì đã có cái gốc của Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, tất cả Đạo Giáo, Tôn Giáo, Chính Nghĩa, không ngoài cái Đạo con người và cái Đạo làm người, tu nhân xử thế.

Làm cha làm mẹ trong gia đình cần phải hiểu rõ nhơn đạo, có hiểu rõ nhơn đạo, mới làm sáng cái đức của đạo làm cha, làm mẹ, tỏa sáng như mặt trời, mặt trăng, thì trong gia đình mới xóa ta đi sự u ám, sống có nề nếp, trật tự, trên dưới hòa thuận,

Làm chồng là trụ cột trong gia đình, trên một nền tảng vững chãi của người vợ, để cho con cái bám trụ, vượt lên, những tầm cao trong xã hội sau nầy.

Làm ĐẾ, làm VƯƠNG, làm VUA, làm CHÚA, mà nắm vững cái Đạo làm người, trị quốc dạy dân, làm cho xã hội non sông tổ quốc thái bình thịnh vượng, dân chúng yên vui. Thì công đức của những ĐẾ, VƯƠNG, VUA, CHÚA ấy phải nói là không thể nghĩ bàn, muôn kiếp thường hiện thân làm vua Chuyển Luân, trên tất cả Đế, Vương, Vua, Chúa, ngự trên châu báu, cõi Trời, cõi Người.

PHẦN THƯA HỎI:

HỎI:

Vì sao Đức Long Hoa CHA TRỜI, còn gọi là Cửu Huyền THẤT TỔ ?

ĐÁP:

Chữ Cửu là chín, TỔ TIÊN hiện thân ra con người CHA TRỜI, MẸ TRỜI, có chín khiếu: Hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, miệng, lỗ tiểu, lỗ tiện. Chín khiếu thông thương khắp vũ trụ.

Còn chữ HUYỀN, là nói đến thân người là tinh hoa vũ trụ thu nhỏ, tiểu thiên vũ trụ, không khác gì đại thiên vũ trụ, con người là động vật tối linh của trời đất. HUYỀN LINH không động vật nào linh bằng. Như vậy hai chữ Cửu Huyền là có ý nghĩa như trên.

THẤT TỔ là nói đến CHA TRỜI CỬU HUYỀN khai ra THẤT GIÁO:

1) PHẬT GIÁO, 2) THÁNH GIÁO, 3) TIÊN GIÁO, 4) CHÚA GIÁO, 5) THẦN GIÁO, 6) NHƠN GIÁO, 7) THẦY GIÁO.

Bảy đại giáo nầy, CỬU HUYỀN CHA TRỜI sáng lập truyền xuống nên gọi là CỬU HUYỀN THẤT TỔ.

TỔ TIÊN KHAI HÓA, HIỆN THÂN RA CHA TRỜI, CỬU HUYỀN THẤT TỔ, hay còn gọi là chúa Trời ĐẤNG CHA LÀNH ĐỘC TÔN VÔ NHỊ, TỐI CAO VŨ TRỤ.

Ở PHẬT GIÁO có vô lượng PHẬT TỔ,

Ở THÁNH GIÁO có vô lượng THÁNH TỔ,

Ở TIÊN GIÁO có vô lượng TIÊN TỔ,

Ở THẦN GIÁO có vô lượng THẦN TỔ,

Ở THIÊN GIÁO có vô lượng CHÚA TỔ,

Ở ĐỊA GIÁO có vô lượng ĐỊA TỔ,

Ở NHƠN GIÁO có vô lượng THẦY TỔ,

Tuy bảy giáo nhưng thật ra chỉ có một ông tổ Tối Cao đó là Đức CHA TRỜI, bảy nhánh chung cùng một Cội.

NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ Ý:

Sự chuyển luân trong vũ trụ, đến một thời điểm nào đó có đấng tối cao xuất hiện, thay thế cho CHA TRỜI, ĐẤNG TỔNG ĐÀ LA NI CỦA TẠO HÓA, tổng mật tạng vũ trụ, nói ra pháp đại đồng vũ trụ, đấng tối cao ngài là ĐỨC HƯ KHÔNG, không ở trong bảy giáo, nhưng không xa rời bảy giáo, tùy thuận dân trí nhân loại mà chuyển pháp luân theo Thiên Ý Cha Trời.

Đức Long Hoa Cửu Huyền Cha Trời sáng lập ra bảy giáo, Cha Trời ngự trong trong tâm thức của mỗi con người, và dìu dắt con người đi đến chân thiện, trở thành vô lượng PHẬT TỔ, vô lượng THÁNH TỔ, vô lượng TIÊN TỔ, vô lượng THẦN TỔ, vô lượng CHÚA TỔ, vô lượng ĐỊA TỔ, vô lượng THẦY TỔ. Khi tất cả giáo trở về là một, hiệp vào chân tánh vũ trụ, Chân Tánh Đại Đồng, thì tổng trì ĐÀ LA NI, theo Thiên Ý Cha Trời, chuyển đại pháp luân, tận độ khắp ta bà thế giới, tam thiên đại thiên như vô số vi trần.

*                  *                   *

————————————–

HẾT QUYỂN 1.

————————————–

QUYỂN 2

PHẦN 9

KINH CỬU HUYỀN THẤT TỔ

Nơi vũ trụ Tổ Tiên khai hóa

Đấng tối cao hiện tướng Long Hoa

Độc tôn tối thượng Như Lai

Vận hành khai hóa đất trời càn khôn

Đấng tối cao khai ra bảy giáo

Khai lập ra tam giới hư không

Lập thành vũ trụ tam thiên

Trần gian, địa phủ, lập lên cõi trời

Nào nhật, nguyệt, thiên hà tinh tú

Nào Tu Di, bảy núi báu châu

Thiết Vi rộng lớn dường bao

Tam luân bao bọc khắp nào hạ thiên

Đấng Cửu Huyền cha chung tất cả

Đấng tối cao vận chuyển huyền cơ

Đi vào sanh diệt, diệt sanh

Tuần hoàn tiến hóa ứng theo luật trời

Đấng cửu huyền, công bằng tạo hóa

Đấng sanh thành nòi giống Rồng Tiên

Khắp cùng nhân loại anh em

Đồng chung một bọc, cùng tên Đồng Bào

Đấng thiêng liêng khắp cùng tạo hóa

Thường hiển linh cứu vớt cháu con

Hóa thân vô số vô biên

Huyền thông ẩn hiện, Phật, Tiên, Thánh, Thần

Tùy phương tiện giảng truyền chánh giáo

Đạo nhơn luân dìu dắt nhơn sanh

Trở về nguồn cội Cha Ông

Thoát vòng sanh tử Đại Đồng tự do

Đấng Cửu Huyền Trời Cha cao cả

Thân đại đồng một thể khắp cùng

Không sanh không diệt ung dung

Không cấu không nhiễm vô cùng oai linh

Thân Trời Cha hư không vô tận

Thể vô vi trong sạch không không

Chân tâm chân tánh chân như

Bao trùm hết thảy không gian đất trời

Nền thất giáo vốn là Nhơn Giáo

Cũng từ đây chuyển hóa lập nên

Nhơn luân Đại Đạo vô biên

Con đường giải thoát truy nguyên Cội Nguồn

Cũng là cửa cuối cùng an nghỉ

Khi bước vào cởi bỏ hết ra

Thân tâm rỗng lặng tự nhiên

Hòa cùng vũ trụ bản nguyên Đại Đồng

Nền nhơn giáo Cội Nguồn thất giáo

Đấng cửu huyền truyền bá xa xưa

Lưu truyền cho đến ngày nay

Phật, Tiên, Thánh, Chúa có ra từ người

Đức Long Hoa Cửu Huyền Tiên Tổ

Đấng oai linh vận chuyển hư không

Vận hành xoay chuyển tam thiên

Đi vào ổn định hiệp theo luật trời

Cũng vì cứu con người thoát hiểm

Đạo chơn truyền phát triển nhơn luân

Mặt trời văn hóa tối cao

Đại đồng chũ nghĩa ra vào tự do

Đức Cha Trời Long Hoa Tiên Tổ

Từ vô vi vận chuyển hữu vi

Dưỡng nuôi sự sống khắp nơi

Côn trùng, thảo, mộc, đất trời sanh linh

Đức Cửu Huyền Cha chung hết thảy

Quyền tối cao cai quản hồn linh

Quỉ, Thần, Chúa, Phật, Thánh, Tiên

Đều là con cái Cửu Huyền xưa nay

Đức Cửu Huyền pháp thân trong sạch

Thể vô vi cùng tận hư không

Tạo ra cam lộ thiên tiên

Dưỡng nuôi hết thảy hồn linh vạn loài

Đức Cửu Huyền Cha Trời vũ trụ

Đấng tối cao bất diệt thường còn

Hòa trong tâm thức cháu con

Hộ trì huệ mạng bảo tồn linh căn

Dùng quyền phép khai thông chơn lý

Đạo và Đời một gốc tồn sanh

Đại Đồng cuộc sống tự nhiên

Ngôi nhà vũ trụ vô biên tột cùng

Đức Trời Cha Cửu Huyền Tiên Tổ

Dụng pháp thân trì giữ âm dương

Để cho vạn vật khởi sanh

Khắp đầy lúc nhúc của muôn vạn loài

Vận thần lực duy trì vũ trụ

Tạo điện năng hội tụ chuyển luân

Làm cho nhật nguyệt sáng soi

Tuần hoàn động chuyển lập lên ngày giờ

Rồi từ đó bốn mùa hiện rõ

Tháng cùng năm theo đó hình thành

Quá khứ hiện tại lai sanh

Tuần hoàn tiến hóa hình thành hợp tan

Máy tạo hóa siêu nhiên tột bực

Đủ thành phần tổng hợp diệu kỳ

Cha Trời điều khiển chủ trì

Đi vào Thiên Luật hiệp thời Ý Thiên

Nền chánh giáo lưu truyền xuống thế

Để cho người giải thoát hồn linh

Lìa xa tội lỗi ác gian

Siêu sanh thiên giới, thiên đàng tự do

Nhân đã tốt hết lo họa tới

Đạo đã gần thất giáo tự thông

Trở về Nguồn Cội Cha Ông

Lên ngôi Chánh Giác thoát vòng trầm luân

Kinh nầy linh hiển vô biên

Một câu một chữ cũng siêu thiên đàng

Huống chi tụng đọc thuộc lòng

Ra công biên chép giảng bày cứu dân

Người nầy sẽ được Tổ Tiên

Khai thông trí huệ vô biên phước cùng

Trở thành Phật, Chúa, Thánh, Thần

Thiên Đàng ở mãi sang giàu thiếu chi

Cửu Huyền kinh giáo siêu nhiên

Chỉ cần một niệm cũng lên cõi trời.

*         *        *

Nam Mô Khai Hóa Tổ Tiên

Hiện Thân Hai Đấng Cửu Huyền Tối Cao

Sanh ra nhân loại con người

Ông, Bà, Cha, Mẹ đến thời chúng con.

NAM MÔ – A MEN

*                 *                   *

——————————————

PHẦN 10

NHƠN GIÁO

Thuở xa xưa Tiên Rồng, Địa Mẫu

Truyền nhơn luân dạy bảo cháu con

Làm cho cuộc sống bình yên

Gia đình, họ tộc, nước non thuận hòa

Pháp đã sanh Luật đành phải có

Muốn bình yên phải rõ đường đi

Đó là Nguồn Cội nguyên y

Cội nền Nhơn Giáo đỉnh thi Đạo Trời

Đạo làm người sáng ngời vô tận

Luật thiên chân biến hiện trả vay

Ở trong tâm thức xưa nay

Duy trì sanh tử đọa đày thoát siêu

Đạo Tối Cao ẩn tàng nhơn giáo

Có đạo rồi tiết tháo đứng đi

Đối nhân xử thế uy nghi

Khiêm hòa, nhân nghĩa, lễ nghi song hành

Gốc nhơn giáo thuận hòa chủ yếu

Đức cho thông thời thấu võ văn

Huyền vi vô tận siêu nhiên

Chủ trì cuộc sống làm nên nghiệp trời

Lòng giác ngộ không gì sánh kiệp

Ngọc báu châu vàng bạc nào bằng

Dù cho ức vạn sang giàu

Cũng không sánh được đạo người nhân luân

Nền Nhơn Giáo sáng bừng chân lý

Lìa ác gian thời thấy trời xanh

Vào ngô Chánh Giác Chân Như

Phật, Tiên, Thánh, Chúa từ đây lạ gì

Từ kim cổ loài người, sau trước

Đạo làm người vẩn thế xưa nay

Nhơn Giáo đạo pháp sâu xa

Con đường hạnh phúc rạng danh con người

Nền Nhơn Giáo Cội Nguồn bình đẳng

Thể dung hòa một thể trước sau

Cho nên đối đãi với nhau

Dĩ hòa vi quí trước sau giữ gìn

Đức Cha Trời ban truyền Nhơn Giáo

Để cho người xử thế tu thân

Gia đình, xã hội, nước non

Bình yên hạnh phúc giàu sang, sang giàu

Thuận thiên ý duy trì nhơn giáo

Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa là đây

Một gốc nhiều nhánh nên cây

Chung cùng một cội trổ đầy sum xuê

*     *     *

Kinh nầy vốn thật sâu xa

Nếu mà gặp đặng thật là hữu duyên

Đã là con cháu Rồng Tiên

Phải nên kính lễ, kính tin trọn phần

Muốn làm vua chúa cõi trời

Duy trì nhơn đạo luận bàn truyền ra

Nếu như có người phát tâm

In ấn bố thí, chép biên truyền đời

Làm cho nhân loại con người

Sống thời hạnh phúc chết thời thoát siêu

Người nầy sẽ được Tổ Tiên

Ban cho phước lộc ức muôn vạn đời

Thần thông, trí huệ, sang giàu

Ít ai sánh kịp thiên đàng mãi vui

Kinh nầy đọc tụng dài lâu

Kẻ hầu người hạ không sao kể cùng

Huống chi giảng giải cho người

Cầu chi đặng nấy họa gì cũng tiêu

Người nầy muôn kiếp về sau

Hiện thân Thánh Chúa đứng đầu nhiều bang

Nhân dân trong nước bình an

Thái bình an lạc nước non sang giàu

*                  *                *

Chúng con là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, thành tâm kính bái, Tổ Tiên, Cửu Huyền Cha Trời Địa Mẫu nguyện cầu, khắp cùng pháp giới, vạn vật, sanh linh, đồng ngộ chân tâm. Đồng hành nhân luân, đồng sanh thiên giới, đồng thành chánh đẳng chánh giác, không còn sanh tử, an vui tự tại.

NAM MÔ KHAI HÓA TỐI THƯỢNG TỔ TIÊN VÔ BIÊN NHƯ LAI (LẠY).

NAM MÔ LONG HOA CỬU HUYỀN THIÊN PHỤ ẤN QUANG TỐI THẮNG NHƯ LAI (LẠY).

NAM MÔ TIÊN CƠ ĐỨC MẸ ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH NHƯ LAI (LẠY).

BÌNH LUẬN:

Cây có cội, nước có nguồn, dù người tu tiên, người xuất gia, hay người tại gia, cũng chỉ là con cháu Cửu Huyền Cha Trời, thật ra Đạo và Đời cũng chỉ là một gốc.

Người tu Tiên, người xuất gia, tứ đại giai không, ra khỏi sự ràng buộc, thất tình lục dục không còn. Thân, tâm, khỏe mạnh, cường tráng, tinh, khí, thần, sung mãn, tu luyện dễ đạt thần thông hơn người tu ở tại gia, pháp thuật cao siêu, an vui tự tại.

Người ở tại gia khó tu hành hơn xuất gia, phải nói là khó hơn gấp trăm lần. Cho nên nói nhất thời tu ở tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Ở tại gia mà tu hành được, thì đạt đạo quả rất cao, trí huệ vô biên, công đức vô tận, xuất gia hay tu Tiên khó mà theo kịp.

Người tu ở tại gia, phải chịu sự tôi luyện trong lò lửa dữ ở đời, tác động của bát phong xây chuyển, của thất tình, lục dục. Sự tôi luyện ấy, càng làm cho ý chí mạnh mẽ, như vàng càng tôi càng sáng, càng luyện càng cao, như sen gần bùn mà chẳng hôi tanh nhiễm bùn, trong phong trần lại không nhiễm phong trần, tỏa hương ngào ngạt. Nhất là vua quan, lại càng khó tu hơn nữa, chỉ cần làm một điều thiện cũng đã thấy khó, nói gì đến chuyện làm lành, lánh dữ, tu thân, tu tâm, sửa tánh. Vương, quan, vua, chúa mà tu hành được, thì phải nói những người ấy là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, xuống trần đầu thai làm Vương, Quan, Vua, Chúa, cứu vớt nhân loại anh em, đồng bào thiên hạ, các ngài là vua, chúa ở các tầng trời, đứng đầu chư thiên. Hoa sen không có chỗ cao, nơi khô ráo sạch sẽ, mà thường mọc nơi ẩm ướt, bùn lầy, nhơ nhớp.

Xuất gia, tại gia, tu tiên, mà biết phát tâm tận độ muôn loài vạn vật, nhân loại anh em, thì như nhau, vì tất cả đã đạt đến cảnh giới đại thừa, đại nguyện, sống vì người, không phải sống vì mình, sự sống mà đời đạo dung hòa làm một, đẹp đời cũng chính là tốt đạo, hay ngược lại, đẹp đạo cũng chính là tốt đời.

Đỉnh cao của đạo làm người, là đạt đến cảnh giới tối cao của Chính Nghĩa an trụ Cội Nguồn, có nghĩa là đạt đến cảnh giới tự nhiên chân tâm, chân tánh vũ trụ, vượt khỏi thiện ác, văn tự, ngôn từ, bình đẳng.

*                 *                   *

—————————————

PHẦN 11

Những ai mất đạo con người lạc Nguồn lạc Cội, mất đạo làm người không còn lương tâm lương tri, thì không còn là con người nữa, đã biến thành yêu tinh quỉ dữ, vô cùng dối trá, bịa chuyện, lừa người, quỉ quyệt vô cùng, sống theo mánh khóe, thủ đoạn, độc ác, tàn bạo, dữ tợn, lúc nào cũng muốn ăn nuốt đồng loại, giết người, cướp của, không kể gì đến anh, em, chồng, vợ, cha, con, cuộc sống kiêu căng, ngạo mạn, xem nhân loại anh em không ra gì, xem dân chúng như nô lệ, chỉ biết mình, chỉ biết thỏa mãn nhục dục, lòng tham lam vô độ không biết đâu là bờ bến, không kể gì đến luân thường đạo lý.

Linh hồn đã biến thành linh hồn quỉ dữ, chai lì trong tội ác, cứ mãi lún sâu vào con đường tội ác. Và hậu quả là phải đọa xuống các tầng địa phủ, chịu không biết bao nhiêu là cực hình khốn khổ.

Người có đạo nhơn luân, như người mê đã thức tỉnh, tiếng chuông đạo đức làm người lương tâm đã thúc dục họ làm không biết bao là điều lành. Con người trở về với Cội nguồn như đi trong ánh sáng, được Cha Trời, Mẹ Trời luôn luôn che chở, nhờ thế mà tai họa, tội lỗi tiêu tan, mau thành, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, bước những bước chân Thánh thiện, khi nhân luân đã hiện hữu trong tâm thức của con người, thời lòng người như có mặt trời chân lý soi sáng. Bóng tối U Minh dần dần tan biến, tánh ma, tánh quỉ không còn chỗ ẩn núp, hạnh phúc bản thân, hạnh phúc gia đình, hạnh phúc xã hội luôn rực rỡ mùa xuân, bước trên con đường giàu sang, độc lập, tự do, công bằng, bình đẳng, nhân quyền, văn minh, ấm no, hạnh phúc.

CỘI NỀN KINH

Xem thường nhơn đạo khổ biết bao

Nền móng trống không đổ lật nhào

Gia đình, xã hội, thêm rối rấm

Rối ben trên dưới khổ làm sao

Tu thân xử thế nền nhơn giáo

Trong ngoài êm thắm sáng dường bao

Gia đình xã hội yên bề thế

Đường lành nhơn giáo ngút trời cao

*        *        *

Phật, Tiên, Thánh, Chúa, chẳng đâu xa

Gốc tại nhơn luân đạo một tòa

Tu tâm xử thế đời tươi sáng

Đẹp đời đẹp Đạo, trổ hương hoa

Xưa nay nhơn đạo nền cội gốc

Bến bờ chánh giác có đâu xa

Nhơn luân biến chuyển cùng trời đất

Đạo đời một gốc phước hà sa

*         *        *

Mất nhân đạo như cây mất gốc

Thời còn chi cuộc sống an lành

Quỉ xơi, yêu nuốt, ma rình

Làm cho khốn khổ đọa đày triền miên

Nền nhân đạo thiên thanh rực rỡ

Đạo nhân luân xuân nở đầy hoa

Gia đình, xã hội, âu ca

Nở nhành hạnh phúc, nở hoa yên bình.

*        *        *

Những kẻ sa chân vào con đường ác đạo, họ vô cùng sợ chết, nhưng không một ai tránh khỏi, cái chết sẽ đến với họ, không sớm thì muộn mà thôi. Để an ủi sự sợ hãi, họ cho rằng chết là hết, chỉ có nghĩ chết là hết, họ mới bớt sợ hãi, vì họ đã quá nhiều gây ra tội ác, Nhưng sự thật vẫn là sự thật, chết không bao giờ là hết, mà chuyển số kiếp mình qua số kiếp khác, đổi xác như người thay áo, cởi bỏ lớp áo nầy mặc vào lớp áo khác.

Vì thế kiếp sau có tốt hơn kiếp trước hay không, là do chính mình gieo nhân thiện, ác, hiện tại, để rồi nhận lấy kết quả trong tương lai mà thôi.

Đọa xuống địa phủ, hay siêu lên thiên đàng, tái sanh trở lại làm người, hay đọa vào súc sanh cầm thú, tùy ở con người có đạo hay vô đạo, còn lương tâm hay đã mất lương tâm, có đức hay vô đức, có nhân, có nghĩa hay bất nhân, bất nghĩa.

Đối với những người có đạo nhân luân, thì sự chết đối với họ chỉ là niềm vui, vì trong tâm họ đã chứa đầy những châu báu, công đức, giác ngộ, và đạo pháp an lạc, vì chính những thứ đạo đức vô giá nầy linh hồn sẽ mang theo, còn sự giàu sang bằng vật chất, cũng như sự nghiệp dù to lớn đến đâu, sự nghiệp vua chúa chẳng hạn, cung vàng, điện ngọc, cũng phải bỏ lại tất cả, hai bàn tay trắng, của trần trả lại cho trần.

Chết là bỏ đời nầy qua đời sau, bỏ trần gian mà trở về thiên đàng, nếu hành ác thời phải xuống các tầng địa phủ, đối với những người đi theo Văn Hóa Cội Nguồn sống theo nhơn giáo, chết là giải thoát, rời khỏi biển trần khốn khổ, trở về quê hương thiên đàng cực lạc, sống trên các cõi châu báu, (xem Kinh Long Hoa Thiên Tạng, Long Hoa Pháp Tạng sẽ nói rõ hơn ).

*              *               *

————————————

PHẦN 12

Chân tâm, chân tánh, không có tà hay chánh, mà do thức tâm thức tánh, mê ngộ, thiện ác, sanh ra, thức tâm thức tánh, là cái gốc của muôn sự họa phúc. Thức tâm, thức tánh linh hồn giác ngộ đạo luật, thì kết quả Hiển Thánh, an trụ chân tâm, chân tánh hiển hiện Đạo Luật lên ngôi Thánh Tổ. Thức tâm, thức tánh linh hồn từ bi, hỷ xả hiển hiện Phổ Độ cứu vớt nhân loại anh em thì lên ngôi Phật Tổ. Thức tâm, thức tánh linh hồn thanh tịnh tự nhiên, an trụ không không nhàn nhã yên vui hiển thành Tiên Tổ. Thức tâm, thức tánh linh hồn chứa phúc, chứa đức, phò trì Thiên Ý Cha Trời, tức là phò trì Thiên Luật Vũ Trụ hiển hiện thành Thần Tổ. Thức tâm, thức tánh linh hồn tôn thờ Cội Nguồn, cứu vớt nhân loại anh em hiển hiện thành Chúa Tổ.

Nói tóm lại: Tâm thức, tánh thức linh hồn ác thì thành quỉ. Tâm thức, tánh thức linh hồn gian dối thì thành ly my vọng lượng, quỉ đói. Tâm thức, tánh thức linh hồn tham tàn bạo, ác độc mất hết lương tri thời đọa sa địa ngục.

Thức tâm, thức tánh linh hồn hiền thời được sanh lên cõi trời. Vì không ngộ được chân tâm, chân tánh, nên chân tâm, chân tánh không làm chủ được chính mình, sanh ra Thức Tâm, Thức Tánh VÔ MINH, linh hồn lao vào con đường ác.

Như vậy ác hay thiện, là do chân tâm, chân tánh Mê Muội tạo ra thức tâm, thức tánh ác hay thiện, mê hay ngộ mà nhận lấy quả báo siêu hay đọa, khổ hay vui.

SAU ĐÂY LÀ TÀ, Ý, THỨC TÂM, THỨC TÁNH, DO CHÂN TÂM CHÂN TÁNH MÊ MUỘI VÔ MINH TẠO RA

TÀ GIÁO KINH

Lòng tà, bất chính, dèm pha

Bội ơn, bất nghĩa, nào là quên ơn

Hại người, trộm, cướp, dối, gian

Dệt thêu, lừa đảo, lại còn, thọc đâm

Kiêu căng, cao ngạo, tự tôn

Tham lam, ích kỷ, ghen, hờn, ghét, ganh

Nghi ngờ, tự ái, ngược ngang

Đổi lòng, thay dạ, hiểm sâu, bạo tàn

Vô lễ, gây sự, dọa, hù

Ngông cuồng, khoác lác, đặt điều hại dân

Bất tín, phản bội ơn trên

Gạt lường, bỏn xẻn, kiệt keo, hung sùng

Mưu mô quỉ quyệt, hại người

Lật lọng, hủy báng, so bì, hơn thua

Không liêm, chẳng chính, a dua

Ác khẩu, oán hận, chanh chua, so bì

Bất hiếu, trừng trợn, bất hòa

Hại dân, khuấy chúng, hiếp hà, lăng nhăng

Coi trời chỉ bằng nắp vung

Tránh sao cho khỏi thiên công phản hồi

Phước tiêu họa tới kinh người

Quay đầu hướng thiện để rồi thoát siêu

Áp bức đàn áp mà chi

Giết người cướp của còn gì thiện lương

Trộm, cướp, tội ác, ai thương

Ỷ quyền, ỷ thế, càng thêm tội tình

Hành hung, bắt bớ, hại người

Chỉ vì trái ý, chẳng cần đúng sai

Âm hiểm, độc ác, khảo tra

Việc làm mờ ám khó qua nạn trời

Bạc ác, bất nhân, hại người

Bạo tàn, bạo ngược, phản thầy, hại cha

Bắt chẹt, làm khó, người dân

Hung sùng, ác sát, hết mong lộc trời

Bội ơn, bất nghĩa, ở đời

Khó mong êm thấm khó thời rạng danh

Bất tín cầu nguyện không linh

Chê bai, châm biếm, càng thêm tội nhiều

Bịp bợm, xảo trá, dối lừa

Lợi mình mà hại bao người tốt sao

Bóc lột, vơ vét, của dân

Làm giàu bất chính, dễ đâu trường tồn

Bóp nghẹt trù dập nhân quyền

Làm cho cuộc sống đọa đày gian nan

Bỏn xẻn, nhỏ mọn, kiệt keo

Bòn rút, bất chính, biết bao tội cùng

Bớt xén, ăn bớt của công

Làm cho xã hội mọt sâu nghèo cùng

Hà hiếp, cưỡng bức, ác ôn

Cấu xé, sát phạt, vùi chôn cuộc đời

Cậy quyền, ỷ thế, làm trời

Còn gì đạo đức cuộc đời bẩn nhơ

Châm biếm, giễu cợt bề trên

Tự mình rước họa khó nên cửa nhà

Chế nhạo những bậc nhơn hiền

Tránh sao cho khỏi lụy phiền bản thân

Đâm thọc, gây hấn xung quanh

Cực đoan, cuồng tín, làm cho đói nghèo

Dâm ô, cuồng loạn, khinh người

Chê bai, đàm tiếu, ganh hờn, ghét ghen

Đe dọa, đè bẹp, bất nhân

Ôi thôi tội ác mấy tầng trời xa

Đay nghiến, hổn ẩu, ba hoa

Ngông cuồng, khoác lác, dèm pha, hung sùng

Đố kị, moi móc đủ điều

Mong gì có được yên bình dài lâu

Đổ thừa, giá họa, câu mâu

Tham lam, bòn rút, kiệt keo, hại ngầm

Ôi thôi tội ác ngập đầu

Tránh sao nhân quả đọa đày ức muôn

Độc tài còn tệ hại hơn

Làm cho cuộc sống nước non khốn cùng

Cuộc sống xin cho rút bòn

Dối lừa cột trói còn gì tự do

Độc tài mấy thuở ấm no

Cuộc đời quản thúc còn đâu nhân quyền

Hạch sách bắt bẻ làm tiền

Khủng bố bắt bớ khốn cùng biết bao

Ác gieo như núi như non

Tránh sao cho khỏi khốn cùng lụn suy

Lương tri vứt mất lương tri

Hồn sa địa phủ còn chi linh hồn

Ngụy tạo, che đậy, đóng tuồng

Đánh lừa, phỉnh gạt, khó mòng dài lâu

Cơ nghiệp sụp đổ tiêu tan

Bởi do độc trị hết mong yên bình

Quấy nhiễu hạch sách dân lành

Làm cho cuộc sống đói nghèo xác xơ

Tội ác luôn mãi nhởn nhơ

Hoành hành làm hại bến bờ nước non

Tội ác luôn mãi cứ gieo

Để rồi gặt hái bao điều không may

Thiên đàng mất lối đi lên

Địa phủ rộng lối vùi chôn cuộc đời

Tham lam tàn bạo làm gì

Hồn sa địa phủ hết thì yên thân

Vơ vét, bóc lột, của dân

Giàu sang bất chính thánh thần chẳng ưa

Thói hư tật xấu xưa nay

Mấy ai thoát khỏi nạn tai bao giờ

Tước đoạt cướp lấy của người

Giàu không trong sạch để rồi tán tiêu

Ương hèn đối với ngoại xâm

Hành hung dân chúng lỗi lầm biết bao

Vu oan, giá họa, ác trao

Hại người trời hại biết bao khốn cùng

Hung hăng ỷ thế cậy quyền

Tránh đâu cho khỏi luật trời chuyển xây

Giàu nghèo như trở bàn tay

Lợi danh bổng chốc khói mây chẳng còn

Ác gieo ác gặt thình lình

Nhân nào quả nấy còn gì để sai

Quay đầu giải thoát xưa nay

Về trời thành Phật, Chúa, Tiên, Thánh, Thần

Chọn đường đến cảnh sang giàu

Con đường văn hóa có nào lạ chi

Con đường chính nghĩa tự do

Công bằng bình đẳng lên đò vinh quang

Nhân quyền cuộc sống thênh thang

Theo nền Văn Hiến mọi đàng êm xuôi

Tà chánh đều ở nơi tâm

Trong hai chọn một phải nên lọc lừa (lựa)

Nhân quyền sự sống dư thừa

Độc tài sự sống đói nghèo khổ thân

Thiên đàng địa phủ hai bên

Tự mình chọn lấy chớ nên hững hờ

Tai họa thường đến bất ngờ

Phải nên biết trước, xếp bày liệu lo

Thiện lành trời đãi trời cho

Ác tâm ác tánh xuống đò trầm luân

Tà tâm biến hiện yêu tinh

Hồn sa địa phủ hết mong làm người

Loại bỏ ác tánh đi rồi

Lo gì chẳng đặng về trời an vui

Lập đời thánh đức thiện lương

Trở về Nguồn Cội Rồng Tiên, Tiên Rồng

Anh em dòng giống Lạc Hồng

Nở nhành hạnh phúc sang giàu từ đây

Lời kinh thuốc đắng xưa nay

Chữa lành bệnh tật đắp xây cơ đồ

Ác Tâm đã dứt hết rồi

Thánh, Thần, Tiên, Phật ngôi trời chẳng xa

Kinh nầy vi diệu cao sâu

Giải trừ mầm họa vượt qua khốn nàn

Chỉ cần đọc qua một lần

Tiêu tan ức tội giải trừ khốn nguy

Từ đây muôn kiếp về sau

Thông minh trí tuệ sang giàu thiếu chi

Huống chi truyền dạy ấn in

Đời đời muôn kiếp làm vua uy quyền

Huống chi đọc tụng thuộc lòng

Ra công giảng giải cho người khác nghe

Người nầy sẽ được Tổ Tiên

Cha Trời Địa Mẫu phóng quang độ trì

Cầu chi linh ứng tức thì

Cháu con hiển đạt Ông Bà siêu thăng

Bản thân thành Phật, Thánh, Tiên

Về trời hưởng phước nhờ công tu hành

*          *          *

Chúng con là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, nguyện cầu lên TỔ TIÊN, CHA TRỜI, ĐỊA MẪU chứng giám sự hi sinh, sự tù dày, sự chịu cực hình, chịu sự đau đớn chuộc tội cho những người lỗi lầm, để họ được cứu rỗi. Ác tánh tiêu tan, trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Lên ngôi chánh đẳng chánh giác, giải thoát sanh tử an vui tự tại. Nam mô sám hối giải thoát nghiệp chướng, dứt trừ phiền não, nguyện cầu Long Hoa Cửu Huyền Cha Trời hộ độ siêu sanh.

NAM MÔ – A MEN  ( lạy 3 lạy, bái bốn bái ).

*                 *                   *

————————————–

PHẦN 13

VĂN HÓA CỘI NGUỒN

Là văn hóa Chánh Đẳng, Chánh Giác, văn hóa mặt trời trí tuệ, văn hóa không phân biệt, Chủ Nghĩa, Đảng Phái, Tôn Giáo, Đạo Giáo, không phân biệt màu da, sắc tộc, Văn hóa thiên ý cha trời. Thiên Luật Chính Nghĩa, văn hóa của sự chân thiện hạnh phúc, ai cũng có quyền làm chủ. Không ai có quyền ngăn cấm, văn hóa bất khả xâm phạm. Văn hóa tối cao vũ trụ, văn hóa của toàn nhân loại, chư thiên, trần gian, địa phủ.

*                 *                   *

————————————-

PHẦN 14

LỜI TÂM SỰ

Thưa chư huynh đệ, anh em Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Chúng ta đã đạt đến cảnh giải thoát, an định vào cảnh giới tự nhiên chân tâm, chân tánh, không ác cũng không thiện, chỉ theo đại hạnh nguyện mà hành, cứu khổ cứu nạn nhân loại anh em. Chúng Ta phải thương những người chưa đạt đến cảnh giới giải thoát, những người bị cảnh giới ác xây chuyển, ác tánh thì nhiều, thiện tánh thì ít, thì tránh đâu cho khỏi sa đọa xuống các tầng địa phủ. Chúng Ta phải ra sức cứu vớt Anh Em theo lời dạy của Đức Cha Trời. Truyền bá Văn Hóa Cội Nguồn. Và chỉ có Văn Hóa Cội Nguồn Nhơn Luân Kinh là kim chỉ nam đi đến con đường an vui tự tại.

Thiện ác, chỉ là thức tánh linh hồn, chưa phải là chân tánh linh hồn, ví như bọt nước và nước, bọt nước là thức tánh, chân tánh ví như bản thể của nước, chúng ta là những bậc giác ngộ luôn hành động theo thức tánh chân thiện không xa rời chân tánh. Nên các pháp đều bình đẳng không có sư cao thấp, phước phải nói là không thể nghĩ bàn. Mỗi hành động của chúng ta tuy trăm sắc hoa nhưng đều cùng chung ý là phổ độ cứu khổ nhân loại anh em, đồng sanh về trời hưởng hạnh phúc an vui tự tại.

Như chúng ta đã biết, chân tánh Tổ Tiên lập lên vũ trụ. Thức tánh Tổ Tiên lập lên muôn pháp. Thức tánh của những người chưa ngộ đạo vì còn mê tạo ra bao nghiệp ác, để rồi sa đọa địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh. Thức tánh giác ngộ thiện, tạo lên xã hội thiên đàng cực lạc, trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.

Thất giáo chung cùng một cội, tổng hội chân tánh chung cùng một thể bình đẳng. Có nghĩa là chân tánh bọt nước, chân tánh của nước không khác nhau. Bọt nước hiểu rõ Chân Tánh của mình, thì cũng hiểu rõ Chân Tánh của nước. Chân tánh tối cao vũ trụ, cũng đồng nghĩa chân tánh tối cao của mỗi linh hồn, vì không ngộ được Chân Tánh, nên không nhận thấy đấng tối cao vũ trụ, đấng tạo hóa không tên không tuổi.

Chúa Giê Su, gọi đấng tối cao là đức Chúa Trời, Phật Thích Ca gọi là đức Như Lai. Lão, gọi là đấng Vô Vi Hư Không Đại Đạo. Từ Đại Đạo khởi sanh ra Tất cả, rồi từ tất cả đều trở về Đại Đạo. Từ Đại Đạo lập lên Trời.

Tuy nhiều tên gọi khác nhau nhưng thật ra chỉ có một đấng Khai Hóa Tổ Tiên Như Lai mà thôi. Hiện thân Tổ Tiên là Đức Cha Trời, Mẹ Trời, sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống con người cho tới tận ngày nay.

Sự hiện thân của KHAI HÓA TỔ TIÊN thành Đức Cha Trời. Tổ Tiên Khai Hóa gồm thâu tinh hoa Tiên Tiên chơn dương vũ trụ, hiện thân ra Đức CHA TRỜI gồm thâu tinh hoa Tiên Thiên chơn âm vũ trụ, hiện thân ra Đức MẸ TRỜI, hay còn gọi là hiện thân ra hai đấng CỬU HUYỀN Long Hoa Cha Trời, Địa Mẫu Âu Cơ, có đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, cốt rồng cốt tiên. CHA TRỜI MẸ TRỜI là sự hiện thân Khái Hóa Tổ Tiên tinh hoa vũ trụ, huyền linh tối thắng đấng cha ông.

Dân hương cúng lạy Cửu Huyền

Hiển linh gia hộ khắp miền cháu con

Huệ khai phước lộc đầy tràn

Anh em hòa thuận cháu con sum vầy

*            *           *

Việt nam chữ S đất phù sa

Nằm giữa âm dương cốt Long Hoa

Trung ương thánh địa từ muôn thuở

Địa linh thiên cổ trổ âu ca

Gõ cửa thiên đàng nơi cực lạc

Mở đường trực thẳng đến Ông Cha

Bổn phận thế thiên làm phận sự

Long Hoa đại cáo khắp hà sa.

*         *         *


PHẦN 15 

Ở gia đình sống theo thiên đạo theo sự sắp xếp an bày của thiên định, như đạo vợ chồng, đạo anh em, đạo con cái. Ở xã hội sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp công bằng bình đẳng xã hội, ai có tài thì được xã hội trọng dụng, không phân biệt nam nữ, già trẻ, giàu sang hay bần cùng, không phân biệt đảng phái tôn giáo, đạo giáo, không phân biệt màu da sắc tộc.

Sống theo nền Quốc Đạo dân tộc, giáo dục là chính, sau đó mới dùng đến pháp quyền Luật Pháp. Quốc Đạo không phải là cái đạo xa vời, mà là hiện hữu ngay trong đời sống, ngay trong tâm thức của mỗi con người, cái ác, cái thiện, cái ác chính là lối sống địa ngục. Cái thiện chính là lối sống thiên đàng, lối sống văn minh tốt đẹp, tâm tánh là cái gốc của muôn sự họa, cũng như phúc.

Sống đúng theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp, thì ai ai cũng thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa cả, không cần cầu phật, thánh, tiên, thần, chúa đâu xa. Con đường đại lộ về trời, chính là sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp.

Không có một đấng Thần Linh nào biến người ác thành người thiện được, mà chính họ tự độ cho mình sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp, để rồi thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, trở về quê hương thiên đàng cực lạc.

Những người có công lớn giáo dục nhân loại làm lành, thì hiển nhiên họ là những vua chúa các tầng trời, không còn gì để mà bàn cãi.

Sự ở đời tuy sanh ra nhiều giáo, thất giáo, nhưng rốt lại chỉ có một giáo mà thôi đó là Văn Hóa Cội Nguồn, văn hóa của Chánh Đẳng, Chánh Giác. Việc tu tâm sửa tánh là việc làm thực tế, hữu hiệu, kết quả làm tốt đẹp cho bản thân, gia đình, xã hội.

Sau đây là lời kinh mực thức, gương soi, soi lại linh hồn của mình, nếu phạm thì sửa, nếu không thì không nên phạm, nói chung là tiêu diệt ác tánh, phát huy thiện tánh.

*                    *                     *

————————————

PHẦN 16

NHƠN LUÂN ÁC, THIỆN KINH

Muốn thành Phật, Thánh, Chúa, Tiên

Phải nên xóa bỏ ác tâm cho rồi

Không mong cũng được về trời

Không cầu cũng đặng sang giàu khó chi

Áp bức đàn áp bỏ đi

Cửa quyền cướp đoạt còn gì thiện lương

Hại dân tội ác ai thương

Ỷ quyền ỷ thế càng thêm tội tình

Ăn trộm lấy cắp của người

Tránh đâu cho khỏi cuộc đời nhuốt nhơ

Âm hiểm độc ác xấu xa

Việc làm mờ ám khó qua nạn trời

Bạc ác bất nhân hại người

Bạo tàn, bạo ngược, phản thầy, hại cha

Bắt chẹt làm khó lê dân

Hành vi bất chính hết mong lộc trời

Bội ơn bất nghĩa ở đời

Khó mòng êm thắm danh thời bại danh

Bất tín cầu nguyện không linh

Chê bai châm biếm càng thêm tội nhiều

Bịp bợm xảo trá dối lừa

Lợi mình mà hại nhiều người tốt sao

Bóc lột quá đáng thuế xâu

Âm mưu đen tối còn đâu thiện lành

Bỏn xẻn nhỏ mọn tuyệt tình

Bòn rút, keo kiệt, hại mình hại ta

Bóp nghẹt trù dập tự do

Nhân quyền biến mất không lo cũng sầu

Bình đẳng chẳng có tội tù

Công bằng trù dập biết ngày nào yên

Độc tài trù dập mưu sanh

Đây là tội ác tuyệt tình chúng dân

Nhân quyền trù dập sớm hôm

Làm cho cuộc sống xin cho dẫy đầy

Quyền sống đã mất đi rồi

Khác gì tù ngục cảnh đời thương đau

Độc tài độc trị bỏ mau

Mới mong tránh khỏi đối đầu họa tai

Thương người như thể thương thân

Hại người trời hại còn mong nỗi gì

Bởn cợt đối với luật trời

Khó mong tránh khỏi cuộc đời khốn nguy

Bớt xén ăn bớt mà chi

Cuộc đời bủn xỉn làm gì nên thân

Hà hiếp cưỡng bức chúng dân

Vét vơ hãm hại Thánh Thần tránh xa

Cậy quyền ỷ thế ba hoa

Còn gì đạo đức còn ra thống gì

Trù dập hãm hại người hiền

Tự mình rước họa kêu phiền vào thân

Chế nhạo giễu cợt bề trên

Vần xoay con tạo sa chân tàn đời

Đâm thọc nói ác hại người

Tưởng đâu không biết Thánh Thần đều hay

Cực đoan bảo thủ xưa nay

Sống đời lạc hậu họa bay ngập đầu

Dâm ô nhơ nhuốc cả đời

Chê hiền, khen ác một trời tai ương

Đay nghiến hãm hại người thân

Tự mình đào lỗ chôn lần mình đi

Đe dọa, đè bẹp, bất nhân

Đố kị, ganh ghét, họa tai khắp cùng

Đổ thừa đổ oan cho người

Hiểm thâm độc ác cuộc đời ra chi

Chủ nghĩa cá nhân tệ hơn

Quyền hành làm hại nước non khốn cùng

Cửa quyền hà hiếp dân lành

Tham ô tham nhũng làm nghèo nước non

Tội nầy còn tội nào hơn

Nghìn năm bia miệng vẫn không phai mờ

Ganh ghét thấy người hơn mình

Nhỏ nhen đố kị họa thì đầy kho

Gian tham gốc họa xưa nay

Gạt lừa, chiếm của, họa đầy núi non

Hống hách, hách dịch, huênh hoang

Hạch sách, bắt bẻ, vu oan làm tiền

Tội nầy đâu nhỏ gánh khiêng

Hồn sa địa phủ họa liền theo tay

Ác thời con cháu họa lây

Thiện thời con cháu đắp xây son vàng

Hãm hại dân chúng hàm oan

Làm sao tránh khỏi muôn ngàn đắng cay

Hiềm khích thù ghét đọa sa

Khả ố lăng nhục khó qua cửa tù

Khủng bố sát hại con người

Họa rình khắp lối họa ngồi khắp nơi

Lật lọng phản bội người ơn

Hố nghèo chờ sẳn vùi chôn cuộc đời

Lộng hành bạc ác khinh người

Vạch đường vạch lối cái nghèo mãi theo

Hà hiếp hù dọa chúng dân

Ác gieo như núi còn mong được gì

Lương tri vứt mất còn chi

Hồn sa địa phủ hồn đi diêm đài

Ngụy tạo, đặt điều, hại ai

Thời mình nhận lấy khó sai khó lầm

Cơ nghiệp đổ nát chẳng còn

Hại người Trời hại trước giờ lạ chi

Quấy nhiễu dân chúng chẳng yên

Làm cho dân chúng liên miên khốn cùng

Tội kia sớm gánh tối dùng

Vùi chôn danh dự cuộc đời vùi chôn

Tuyệt đường phúc đức bình yên

Tự mình làm hại cháu con của mình

Tội ác gieo mãi không dừng

Để rồi gặt hái bao điều nát tan

Mưu mô quỉ quyệt xảo gian

Thiên đàng mất lối thuận đàng âm ti

Hạch sách, kiếm chuyện lôi thôi

Cho người sợ hãi tóm thâu bạc vàng

Tội ác khắp nẻo cùng làng

Tránh sao quả báo ngập tràn tai ương

Cướp tiền cướp của ác ôn

Gia đình ly tán vùi chôn yên lành

Thói hư tật xấu để dành

Làm sao tránh khỏi đọa đày trầm luân

Tước đoạt cướp lấy của dân

Họa thời đầy họa thêm phần khổ đau

Ương hèn đối với ngoại xâm

Hành hung dân chúng lỗi lầm ra chi

Có tài thời giúp nước non

Đuổi quân xâm lược giữ yên cõi bờ

Muôn dân mãi mãi tôn thờ

Hung hăng ỷ thế đánh người tấn tra

Luật Trời ắt khó dung tha

Ngang tàn bạo ngược khó qua nạn trời

Gieo ác gặt ác phản hồi

Đó là nhân quả ở đời xưa nay

Giàu nghèo phúc họa trả vay

Hiểu rồi giải ác vượt qua khốn cùng

Sang hèn đều ở tại lòng

Lợi danh bổng chốc biến thành khói mây

Hiểm ác họa mãi chuyển xây

Ngộ rồi thời bỏ tung bay về trời

Thiện lành thời được yên bình

Nhờ trồng cội phúc sang giàu, giàu sang

Giúp người là chính giúp ta

Về trời hưởng phước sống lâu tột cùng

Tự do tự tại cuộc đời

Mới hay tích đức cầu gì cũng linh

Tà chánh đều ở nơi tâm

Tự mình liễu ngộ kiếm tầm đâu xa

Thiện ác có đủ trong ta

Ngu si dứt bỏ chánh tà phân minh

Họa phúc, khốn khổ, tai ương

Đều do tâm cả gieo nhân ác lành

Thiện tâm thời thấy Thiên Đình

Ác tâm ác tánh xuống đò trầm luân

Ác tâm biến hiện yêu tinh

Hồn sa địa phủ hết mong làm người

Địa Ngục ở mãi muôn đời

Đọa đày khủng khiếp biết ngày nào yên

Kinh nầy thường tụng hàng đêm

Làm cho trí huệ sáng lên từng ngày

Tội ác theo đó tiêu lần

Đổi đời chuyển số sang giàu lạ chi

Huống chi biên chép ấn in

Ông bà cha mẹ siêu sanh về trời

Huống chi giảng giải cho người

Một câu cũng đặng phức lành biết bao

Cháu con nhiều lớp giàu sang

Thông minh trí tuệ vẻ vang gia đình

Chỉ cầm một câu khen thầm

Muôn điều may mắn chẳng lầm chẳng sai

Huống chi đọc tụng triển khai

Làm cho Bá Tánh sớm lên thiên đàng

Nước non, non nước thái bình

Muôn đời vạn kiếp hiện thành Chúa Vua

*           *           *

Nam mô sám hối giải thoát nghiệp chướng CHA TRỜI, ĐỊA MẪU, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa chứng tri.

NAM MÔ – A MEN.

*         *         *

——————————-

PHẦN 17

Nói đến Thánh Địa nước Việt Nam, đúng như những gì các Tôn Giáo Đạo Giáo, nhân sĩ trí thức ngộ đạo tiên đoán, LONG HOA XUẤT HIỆN PHÁN XÉT CUỐI CÙNG, cho đến khi hết tiểu kiếp thứ chín.

Có nghĩa Con Rồng Cháu Tiên lan tỏa khắp cùng thế giới  không những Việt Nam độc lập hơn ba nghìn năm, mà thế giới cũng đi vào bình yên hạnh phúc. Còn hơn ba nghìn năm nữa, hai nghìn năm cuối cùng đi vào tận thế, tức là thủy nạn, động đất, mưa to gió lớn, nước dâng ngập chìm hầu hết các châu lục, kéo dài hơn một nghìn năm, ở vào giai đoạn cuối tiểu kiếp thứ chín. Con người khi ấy tuổi thọ trung bình chỉ còn 10 tuổi, yểu thọ một tuổi, đại thọ 20 tuổi.

Còn hiện giờ tuổi thọ trung bình con người đã hạ xuống còn 60 tuổi, yểu thọ là 40 mươi, thọ là 80 tuổi, đại thọ là 100 còn trên nữa đó là số ít.

Như vậy ngày tận thế vẫn còn xa, đó là đối với trần thế, còn đối với thiên giới coi như ngày tận thế đã sắp tới rồi. Ở cõi trời một ngày bằng trần gian một năm. Ở trung thiên giới một ngày bằng trần gian 100 năm.

Tu tâm dưỡng tánh không thể nói một sớm một chiều mà làm nổi, phải nói là rất lâu, còn những người có cơ duyên chỉ cần vài năm là đổi thay được tâm tánh. Còn không có cơ duyên dù cho cả trăm cũng không dễ gì tu tâm sửa tánh được, nói gì chỉ vài ba mươi năm.

Nước Việt Nam tuy là một đất nước nhỏ bé, nhưng là một thánh địa, Địa Cốt Long Hoa, địa linh của trái đất. Nơi khai sanh ra Văn Hóa Cội Nguồn, chủ nghĩa đại đồng vũ trụ, cũng là chiếc nôi Cha Trời, Mẹ Trời sanh ra nhân loại con người năm màu da anh em ở giữa tiểu kiếp thứ năm. Tức là cách đây 75 triệu 600 nghìn năm. Người Việt Nam thật sự mà nói, từ khi lạc mất Văn Hóa Cội Nguồn, nền chính nghĩa chân chính đã bị mất, thì người Việt Nam đã bị phương Bắc xâm lược hơn hai nghìn năm. Và lần lượt đến nhiều nước xâm lược nữa, vì thế nước Việt Nam bị ảnh hưởng văn minh văn hóa của nhiều nước, nhất là các Tôn Giáo Đạo Giáo, nhiều đảng phái khác nhau, lôi kéo dân tộc Việt Nam theo xu hướng nhiều tư tưởng khác nhau, dẫn đến xung đột bất hòa.

Kể từ sau công nguyên dân tộc Việt phải chịu nhiều đau khổ, lệ thuộc ngoại bang, nhất là ngoại bang Phương Bắc độc ác lèo lái đi đến nồi da nấu thịt, hết sức thảm thương, hơn hai nghìn năm.

Đại gia đình dân tộc Việt Nam, đã mất đi Văn Hóa Cội Nguồn, như cây mất gốc, thân cành héo rụng, đó là sự hiển nhiên, không có gì lấy làm lạ. Người Việt Nam muốn giải thoát sự nô lệ lạc hậu, khốn khổ. Không còn con đường nào khác hơn là trở về với Cội, với Nguồn, đi theo con đường Quốc Tổ đã đi, và đã thành công. Con đường dựng nước và cũng dựng lên nền Quốc Đạo. Ở vào thời kỳ đó không có một đất nước nào sánh kịp, một nền dân chủ văn minh chưa từng thấy trong nhân loại con người.

Qua nhiều thời kỳ các thế lực ngoại xâm truyền bá văn hóa ngoại lai hầu thôn tính tinh thần Đại Việt với mục đích phục vụ chính trị cho chúng, kể cả truyền bá Đạo Giáo, Tôn Giáo, với mục đích phục vụ cho chính trị ngoại xâm của chúng. Nói đến Đạo Giáo Tôn Giáo không bao giờ xấu nhưng ở vào thời kỳ phong kiến, độc tài độc trị Thần Giáo, thời sự truyền bá Tôn Giáo Đạo Giáo xâm nhập vào Việt Nam là có sự mưu đồ chính trị thôn tính non sông đất nước Đại Việt. Nhất là thế lực phương Bắc đã nuốt hơn hai phần ba đất nước Văn Lang. Chỉ còn lại Nam Văn Lang. Mà còn muốn tiếp tục nuốt trọn Nam Văn Lang tức là Nước Việt Nam ngày nay. Và giờ đây thế lực phương Bắc vẫn dùng cái chiêu bài như xưa nay vẫn thường làm, dùng văn hóa phương Bắc cải chính sửa đổi cho phù hợp thời thế hàng phục tinh thần dân tộc Việt Nam, cũng như gặm nhấm lần đất đai hầu nuốt trọn Nước Việt Nam những giai đoạn cuối cùng, Nhưng cơ trời không cho phép, và Văn Hóa Cội Nguồn đã xuất hiện.

*           *           *

THÁNH ĐỊA

Việt Nam hội tụ rồng mây

Phước hồng chữ S Đông Tây hội về

Cội Nguồn Văn Hóa sum xuê

Vào nhà bình đẳng Phật, Tiên, Thánh, Thần

Năm châu bốn biển yên bình

Khắp nơi an lạc khắp niềm âu ca

Đại đồng thế giới Long Hoa

Anh em sum hiệp một nhà Rồng Tiên.

*           *            *

ĐỊA CỐT RỒNG TIÊN

Việt nam địa cốt Rồng Tiên

Phù sa bồi đắp vô biên sáng ngời

Tiên Rồng chuyển động chân trời

Năm châu bốn biển sáng ngời tự do

Địa linh đất thánh trời cho

Việt Nam đất Việt điểm tô son vàng

Vua Hùng Quốc Tổ đăng đàn

Việt Nam tỏa sáng vạn ngàn xuân thu.

*          *          *

Như chúng ta đã biết, đèn cháy sáng là nhờ có điện, có dầu, không dầu, không điện, đèn không sáng được. Không có Văn Hóa kinh luân thì đèn trí huệ khó mà tỏa sáng, vì thế Văn Hóa kinh luân luôn là nguồn điện năng vô tận làm sáng tỏ ngọn đèn trí huệ của mỗi người con dân Đại Việt. Như chúng ta đã biết, vật thực nuôi dưỡng xác thân, còn văn hóa thì nuôi dưỡng linh hồn, văn hóa có vĩ đại thì linh hồn theo đó cũng vĩ đại, mặt trời văn hóa đã mọc trong mỗi linh hồn con dân Đại Việt, thì không nói cũng biết, mọi âm mưu xâm lược sẽ bị đánh bại. Sau đây là phần kinh rút gọn những ý chính đạo đức làm người.

*         *         *

———————————

PHẦN 18

THIỆN ĐỨC KINH

QUẢNG Đại rộng dung khắp thế gian

NGHĨA Nhân giữ vững tấm lòng son

TỪ Lòng thương hết muôn loài vật

BI Xót lòng thương kẻ khổ nàn

HỈ Hoan khi thấy người lương thiện

XẢ Tâm xóa bỏ những tham gian

BIẾT Mình có lỗi nên hổ thẹn

BÌNH Đẳng dung hòa chẳng hèn sang

NHẪN Nhịn hạ mình luôn nhẫn nại

KHIÊM Tốn lựa lời chẳng ngược ngang

UY Nghi giới đức thường điềm đạm

NHÂN Cách khiêm nhường chẳng huênh hoang

TIẾT Liệt trung kiên dù lâm nạn

GIÚP Người tận tụy giúp thế gian

THIỆN Ác trí tri luôn cân nhắc

CHÍNH Chuyên thẳng thắng nhớ tam can

TÍN Chẳng đổi lòng sau như trước

LỄ Nghi thành kính đức nghiêm trang

KHÔN Khéo đối nhân cùng xử thế

BỀN Lòng vững chí  trải sơn gan

TRUNG Can bất khuất đầy chính khí

LIÊM Sĩ giữ mình trải an ban

HIẾU Đạo phụng thờ ơn Trời Đất

KÍNH Trọng công ơn lo đền đáp

THUẬN Hòa bình đẳng trong cuộc sống

NHÂN LUÂN Đạo Pháp chẳng gì hơn.

*         *         *

Chỉ cần đọc tụng Tâm siêu thoát

Ác nghiệp tiêu tan họa sạch trơn

Phát tâm đọc tụng hay biên chép

Huệ khai sáng trí đầy Âm Đức

Cầu chi đặng nấy nhờ tu nhơn.

*         *         *

Phật, Tiên, Thánh, Chúa, đâu xa

Lọc lựa tỏ rõ chánh tà phân minh

Ác thiện vốn ở tại mình

Chỉ vì mê muội nên nhìn chẳng ra

Phật, Tiên, Thánh, Chúa, trong ta

Tâm tà thành Quỉ, Yêu Tinh ác Thần

Tâm chánh Phật Chúa đã thành

Kiếm tìm chi lắm càng tìm càng xa

Thiện tâm lòng đã nở hoa

Thiên Đàng, là đó đâu xa mà tìm

Chính mình tự biết độ mình

Chủ trì nhơn giáo thời thành khó chi.

*           *           *

Chúng con là Phật Thánh, Tiên, Thần, Chúa, nguyện cầu lên TỔ TIÊN, CHA TRỜI ĐỊA MẪU, hộ trì hộ độ cho toàn tất cả pháp giới cháu con sớm dứt nghiệp duyên ác căn tội lỗi, căn lành tăng trưởng, hướng về Cội Nguồn thâm nhập kinh luân, hội ngộ chân tâm chân tánh, siêu sanh thiên giới an vui tự tại, không còn sa đọa nơi tam đồ khổ, Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc Sanh,  đồng thành Chánh Đẳng Chánh Giác.

NAM MÔ – A MEN

*           *           *

Muốn phá mây mù lộ ánh dương

Mà lòng mê muội chẳng đức tin

Làm sao đến được bờ chánh giác

Đọa đày muôn kiếp nghĩ mà thương.

NAM MÔ – A MEN

*         *         *

—————————-

PHẦN 19

NHƠN LUÂN THIỆN, ÁC, KINH

Để hiểu rõ thêm về thiện ác, tà chánh, thì cần phải soi rọi vào kinh thì mới nhìn thấy được bộ mặt Thiện, Ác của mình, những phiền não ác tánh đã che đậy mất lương tâm, lương tri dẫn đến hết sai lầm nầy đến sai lầm khác, hết ác nọ đến ác kia, tạo ra tội lỗi như non, như núi, sau đây là kinh Thiện, Ác.

Tu tâm tích đức là gì

Nếu không hiểu rõ thì đi lộn đường

Hành ác mà nghĩ thiện lương

Lành, ác, cho rõ tỏ tường như sau

Ác là thâm hiểm độc sâu

Thiện là phẩm hạnh đức cao vợi vời

Gieo ác gặt ác luật trời

Gieo thiện gặt thiện vạn đời nào sai

Ác thời tăm tối đường đi

Thiện thời tỏa sáng phước thi vạn tòa

Ác, thiện phân minh được rồi

Lo gì chẳng được về trời an vui

Phật, Tiên, Thánh, Chúa, đâu xa

Cũng nhờ hành thiện có ra lạ gì

Hạnh lành thẳng một đường đi

Khiêm hòa nhẫn nhịn việc chi cũng thành

Ác thời khó lập nên danh

Chỉ mang tiếng ác mãi thành nhuốt nhơ

Thiện lành như vạn bài thơ

Như xuân đầy sắc như cờ tung bay

Nhân quả xoay vần xưa nay

Cứu người, người cứu trước sau lạ gì

Hại người, người hại chí nguy

Họa cùng khắp lối còn chi cuộc đời

Lòng vàng thiện tánh ai ơi

Thiên đàng cực lạc cõi trời ngao du

Ác độc, tàn bạo, xưa nay

Linh hồn hóa Quỉ đọa sa ngục tù

Muôn đời vạn kiếp âm u

Súc sanh, ngạ quỉ vào ra, ra vào

Thiện khẩu cội phúc nẩy chồi

Lo gì chẳng được cửa nhà ấm êm

Ác hiểm tự giết cháu con

Tuyệt đường cội phúc họa mang khổ nghèo

Tai ương họa gởi bám theo

Rủi xui chực sẵn khổ treo đầy nhà

Phải nên bỏ ác theo lành

Lo gì chẳng được mọi người kính yêu

Phước lành kéo đến họa tiêu

Gia đình hạnh phúc mọi điều tốt tươi

Đức tài giúp nước giúp non

Xả thân chống giặc ngoại xâm sáng ngời

Anh hùng vì nước tuyệt vời

Làm cho đất nước cõi bờ vững yên

Đàn áp dân chúng mà chi

Trở thành ác Quỉ lại thêm hận thù

Thiên đàng mất lối đường về

Hố sâu thăm thẳm trăm bề hiểm hung

Cứu người  bố thí sớm hôm

Đã giàu còn rạng danh thơm nghìn đời

Đức độ rộng lượng thương người

Đã châu, còn ngọc, sáng ngời anh linh

Ác cảm, bạc ác vứt đi

Ngu si biến mất hồn thi đức tài

Có tình có nghĩa không cầu

Cha trời phù hộ Mẹ trời chở che

Bạc bẽo rẻ rúng bất nhân

Thánh, Thần xa lánh còn thêm mực mài

Chữ tai, liền với chữ tài

Họa xây, tai đắp lầu đài tan hoang

Thiện Tâm đem lại mùa xuân

Gia đình đầm ấm cháu con sum vầy

Thuận hiếu cầu chi cũng thành

Thủy chung ăn ở trổ nhành ấm êm

Thương dân yêu nước chí linh

Hồn thiên dân tộc núi sông hộ trì

Trấn áp cưỡng bức người đời

Phước tiêu họa đến thình lình chuyển xây

Bạo tàn hung dữ gì hay

Gieo gì gặt nấy không sai chẳng lầm

Hung bạo hãm hại dân tình

Cháu con gặt hái khắp cùng mỉa mai

Bước chân mỗi bước chông gai

Bởi do ác nghiệp Ông Cha gieo đầy

Côn đồ bắt nạt hại người

Ỷ quyền cậy thế làm càn hại dân

Việc làm tán tận lương tâm

Họa vô đơn chí tai ương ngập trời

Sống đời lương thiện ai ơi

Mới mong hạnh phúc đời đời bình yên

Đền ơn Hiếu Nghĩa vi tiên

Non sông Tổ Quốc không quên Đồng Bào

Thành tâm tưởng niệm Cha Trời

Thành tâm nghĩ đến Ông Bà, Mẹ Cha

Tiếng lành lan tỏa bay xa

Cha Trời Địa Mẫu chở che đời đời

Gia đình họ tộc sáng ngời

Mới hay Đạo Hiếu biển trời vàng son

Âm mưu đen tối bỏ đi

Vứt luôn gian ác lòng thì thứ tha

Không mong cũng đặng vinh hoa

Không cầu cũng đặng người ta tôn thờ

Lưu manh, xảo quyệt, bịp lừa

Không kêu cũng đến họa đầy hại thân

Cưỡng bức, chèn ép lê dân

Tránh đâu cho khỏi Thánh Thần chuyển xây

Tai bay, họa gởi, tai bay

Khắp cùng tai họa thảm thay cuộc đời

Cao thượng đức độ giúp người

Sống theo chính nghĩa không màng lợi danh

Không Thần thời Thánh gián sanh

Giúp dân giúp nước phước lành biết bao

Bỏ đi đâm thọc dệt thêu

Quả lành nở rộ mọi điều thành công

Cố chấp, bảo thủ, hại thân

Tự mình loại bỏ tương lai của mình

Làm cho cuộc sống bão bùng

Tai bay họa gởi bao điều đắng cay

Thương người như thể thương thân

Ghét người, người ghét khó mà tai qua

Thương người thời giúp người ta

Gieo thiện gặt thiện, Ác xa nghìn trùng

Khẳng khái cứu giúp mọi người

Không cầu cũng đặng danh thời rạng danh

Cuộc đời hành thiện sớm hôm

Không mong cũng đến ấm êm cửa nhà

Cháu con rạng rỡ hiệp hòa

Cũng nhờ hành thiện vạn tòa giàu sang

Chung tình có nghĩa có nhân

Lo gì chẳng đặng sanh lên cõi trời

Chửi rủa ác khẩu làm gì

Để rồi gặt hái bao đều rủi xui

Cứu người, người cứu chẳng sai

Núi may, biển phúc đắp xây yên lành

Giết người tội ác vô cùng

Tránh đâu cho khỏi ngục tù nhốt giam

Sống thời tai họa triền miên

Hết đao, tới búa, hết xui, tới bần

Bệnh tật bám lấy xoay vần

Khổ đeo theo khổ mấy tần gian truân

Công minh xử sự tỏ phân

Cháu con nhờ đức giàu lên từng ngày

Thẳng thắng che chở người hiền

Danh vang vạn cõi phước liền theo tay

Cháu con nhờ thế tung bay

Võng dù tàng lọng đắp xây cuộc đời

Dã tâm hiểm độc vứt rồi

Mới mong tránh khỏi biển trời tai ương

Ôn hòa thời lắm người thương

Dâm ô tổn hại nhuốt nhơ cả đời

Bội tình bạc nghĩa bỏ rồi

Thênh thang hạnh phúc cuộc đời nở hoa

Cuộc đời buông thả bê tha

Dị đoan mê tín khó qua ngu đần

Dìm người thời dìm chính mình

Nạn thời đầy nạn không người cứu cho

Giúp người qua khỏi khổ đau

Lo gì chẳng được sang giàu, giàu sang

Dũng cảm loại trừ ác gian

Cứu dân, cứu nước làm nên nghiệp trời

Theo chân Quốc Tổ Vua Hùng

Làm cho đất nước yên bình  ấm no

Lưu danh sử sách về sau

Tấm gương soi sáng biết bao đẹp lành

Đặt đàng lắm chuyện hại người

Lợi đâu không thấy đứng ngồi không yên

Áp đảo hạch sách lê dân

Lợi đâu không thấy họa xây khắp cùng

Đoan chính danh tiếng thơm lừng

Ganh ghét, đố kị, bỏ rồi, nhẹ thênh

Vượt qua kiếp nạn tai ương

Sống đời hạnh phúc lại thêm sang giàu

Độc mồm, độc miệng hại người

Làm sao tránh khỏi biển trời chông gai

Đê hèn, đốn mạc, bỏ đi

Tương lai rộng mở đề thi son vàng

Độ lượng đức độ đạo tràng

Phước trời tự đến không cần tìm xa

Gánh vác công việc Ông Cha

Xả thân vì nước sáng soi thiện lành

Sống mà như thế rạng danh

Phật, Tiên, Thánh, Chúa đắc thành khó chi

Đánh lừa gạt gẫm tóm thâu

Của tiền như núi dễ đâu trường tồn

Xô xác gây chuyện bỏ rồi

Trên hòa dưới thuận ai thời cũng yêu

Ganh ghét, ghen tị bao nhiêu

Tai ương theo đó mọi điều không may

Giả nhân giả nghĩa mà chi

Cuộc đời bi lụy mấy khi yên lành

Gian trá lừa đảo hại người

Ngục tù chờ sẵn có gì hay đâu

Gian nịnh, quỉ quyệt, ác sâu

Giảo hoạt, lừa bịp, càng thêm tội tình

Ác gieo muôn ức vạn nghìn

Gặt sao cho hết muôn đời khổ thay

Gièm pha cố hại người ta

Nào hay ác quả thân ra bụi bờ

Hèn hạ, hèn mọn bỏ rồi

Cháu con như ý ai thời cũng nên

Hẹp hòi, bủn xỉn, kiệt keo

Tự mình hủy diệt tương lai của mình

Thương người tốt bụng là vàng

Ước gì được nấy lại càng ấm no

Đức tài giúp nước giúp non

Làm cho cuộc sống lê dân yên bình

Thoát đời nô lệ ngục tù

Mưu cầu hạnh phúc, cuộc đời tự do

Đức tài như thế mới cao

Danh vang vạn cõi ai nào cũng tôn

Ích kỷ nào có cái khôn

Tuyệt đường Âm Đức vùi chôn sang giàu

Làm nhục người tốt hại người

Tự mình làm hại cuộc đời bẩn nhơ

Vu khống rước lấy tai ương

Hành hung lăng nhục tuyệt đường công danh

Lật lọng, mang trá ,dối gian

Dứt đường phước lộc họa mang khốn cùng

Lương tâm bỏ mất chẳng còn

Còn chi thể thống con Rồng cháu Tiên

Hổn hào, ngạo mạn, khinh khi

Kiêu căng hổn xược còn chi đức người

Khó mà siêu thoát về trời

Gặp nhiều hoạn nạn vận thời đủi đen

Chính tâm ngay thẳng hiền lương

Người đời kính phục tai ương khó gần

Bất cần ngang ngạnh ngông cuồng

Ngông nghênh tự đắc xem thường lời hay

Cuộc đời họa gởi tai bay

Mong gì thành đạt khó thay sang giàu

Ngu si đần độn rượu hành

Tối tăm ngu muội không ngoài say sưa

Uống nhiều tai hại biết bao

Lu mờ tâm trí tránh đâu lụn tàn

Làm cho tan nát gia đình

Hết mong hạnh phúc, tan tành ấm êm

Ngu xuẩn thời mấy người nên

Cũng vì nghiện rượu, nát tiêu cuộc đời

Ngu ngơ, ngu muội, ngu đần

Lìa xa nghiện rượu mới mong sáng thông

Sát sanh, trộm cướp, ác ôn

Giàu đâu không thấy vùi chôn ngục tù

Ngũ thường, ngũ phúc xây nền

Lo gì chẳng được lộc tài đầy kho

Thiện lành Trời đải Trời cho

Chết đi siêu thoát về nơi thiên đàng

Nghiện ngập đày đọa linh hồn

Làm cho cuộc sống khốn cùng đọa sa

Thân tàn Ma dại tiêu ma

Cũng vì ngu muội phải sa đường cùng

Ăn ngược nói ngạo ai dùng

Thân nhơ danh nhớp hết còn thoát siêu

Ở đời nhân thế miệt khinh

Chết đi luân chuyển súc sanh đổi dời

Nhân đạo, nhân đức, có rồi

Lo gì chẳng đặng đứng ngồi không yên

Đối nhân xử thế sớm hôm

Với ba chữ nhẫn khó chi cũng thành

Khoác lác nói trạng khoe tài

Chữ tài liền với chữ tai một vòng

Nóng tánh thường bị sai lầm

Mất khôn thiếu nghĩ họa vào chẳng hay

Nóng nảy thường hỏng xưa nay

Thâm trầm tỉnh lặng huệ khai trí lừng

Làm bậy ô nhục cuộc đời

Phá tan nhân đức diệt thời công danh

Phủ phàn tàn nhẫn hại nhân

Tránh đâu cho khỏi thảm thê lụy phiền

Quấy rầy, quấy nhiễu ra gì

Dèm pha, sàm nịnh, đặc điều vu oan

Sống thời tiếng ác lan nhanh

Chết sa Địa Phủ  âm ti nghìn trùng

Sang sẻ tài đức, sang giàu

Mai sau con cháu đời đời hiển vinh

Siêu thoát, siêu độ, đừng quên

Làm lành, lánh dữ, giúp dân tu hành

Tận tâm, tận tụy, tận tình

Người đời kính phục thiên đình đâu xa

Tàn sát, tàn ngược, ba hoa

Tự mình chuốt họa khó qua nạn trời

Tha hóa đạo đức suy tồi

Nước non lụn bại dân thời khổ dân

Tham là đủ thứ hung hăng

Làm điều bất chính vô phương cứu rồi

Ương ngạnh, ương bướng được gì

Cuộc đời vứt bỏ khác gì cuồng điên

Văn minh cuộc sống văn minh

Tài ôn, đức luyện, đăng trình trời mây

Đạo đời cùng đắp cùng xây

Tinh thần vật chất đi đôi song hành

Vinh hoa, phú quí, rạng ngời

Cũng nhờ tu thiện mọi đàng thuận xuôi.

*         *         *

Thiện, ác, kinh có ai gặp đặng

Thời coi như duyên phận đổi đời

Kinh luân là phước lộc trời

Làm cho cuộc sống nẩy chồi mùa xuân

Bao nghiệp chướng liểm vào chân tánh

Nhờ kinh luân chuyển biến tiêu tan

Thân tâm thơ thới bình an

Vượt lên phàm tục chuyển sang Thánh Hiền

Kinh thiện, ác, vô cùng vi diệu

Rất nhiệm mầu Phổ Độ Trời Cha

Chỉ cần đọc tụng xem qua

Ác tiêu vạn ức hà sa phước lành

Kinh, thiện, ác, tuy là thuốc đắng

Nhưng chữa nhiều bệnh chứng rất hay

Nghèo hèn liền chuyển đổi thay

Ngu si liền chuyển đức tài thông minh

Kinh thiện, ác, giải trừ kiếp nạn

Thoát tai ương khô cạn khốn nguy

Chỉ cần đọc tụng nhớ ghi

Bệnh gì cũng khỏi diệu kỳ thậm thâm

Một lần đọc chuyển xây vận số

Huống chi là ghi nhớ từng câu

Họa tai tiêu biến rất mau

Phước lành chuyển đến biết bao diệu kỳ

Huống chi là kinh truyền in ấn

Thời cầu chi được nấy chẳng sai

Họa Phúc đều ở tại tâm

Lòng thành càng lớn ứng linh nhiệm mầu

Kinh đây nếu có người nào

Phát tâm đọc tụng cho người khác nghe

Chỉ là một chữ một câu

Ứng linh, linh ứng chuyển xây cuộc đời

Huống chi truyền giảng cho người

Phước lành vô tận sang giàu kể chi

Người nầy là Phật, Thánh, Tiên,

Theo tâm nguyện lực mà sanh xuống trần

Cứu dân độ thế về trời

Làm cho nhân loại càng ngày càng xuân

Chỉ cần cung kính người trên

Tai qua nạn khỏi  làm nên cửa nhà

Chỉ cần cúng dường món quà

Cũng liền đặng phước cả nhà bình yên

*         *         *

Chúng con là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, nguyện cầu TỔ TIÊN, CHA TRỜI, ĐỊA MẪU hộ trì, hộ độ, cho toàn pháp giới cháu con, khắp cả nhân loại anh em, sớm dứt nghiệp duyên ác căn tội lỗi, căn lành tăng trưởng, hướng về cội nguồn, hội ngộ Kinh Luân Thiện Ác, Minh Tâm Kiến Tánh siêu sanh thiên giới, an vui tự tại, không còn sa đọa nơi tam đồ khổ, Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc sanh, đồng thành Chánh Đẳng Chánh Giác.

Nam mô sám hối nghiệp chướng, Long Hoa Cửu Huyền, hộ độ siêu sanh, NAM MÔ – A MEN ( lạy 3 lạy bái 4 bái )

*                   *                  *

——————————-

PHẦN 20

Nói đến con người, thì ai ai cũng biết, con người có hai phần, phần linh hồn, phần thể xác. Nói về thể xác thì con người cần nhà để ở, cần vật chất sản phẩm phương tiện để mà bảo dưỡng, cần lương thực để mà ăn sinh sống.

Nhưng nói linh hồn thì không phải vậy, vì linh hồn chính là linh giác, không phải là thể xác vật chất tứ đại giả hợp. Vì thế linh hồn cần có Văn Hóa Đại Đạo Cội Nguồn để dưỡng nuôi trở về hội ngộ Chân Tâm Chân Tánh, Chơn Như vũ trụ đại đồng bình đẳng, độc lập, tự do, tự tại.

Hay nói một cách khác, văn hóa là món ăn nuôi lớn ý thức chân chính căn thân huệ mạng linh hồn. Con người chỉ biết chạy theo vật chất, coi trọng thể xác, mà quên đi mất linh hồn, là một điều vô cùng thiếu sót, có thể nói là vô cùng tai hại. Cũng như con người chỉ biết coi trọng quần áo cái lớp vỏ bảo bọc bên ngoài, mà quên đi chính bản thân mình, để cho thân mình lở loái đầy bệnh tật.

Thể xác là chiếc áo da tứ đại của linh hồn, với chiếc áo da nầy, linh hồn đã bỏ đi mặt vào không biết bao nhiêu là lớp áo, lớp áo người, lớp áo cầm thú, lớp áo ma, lớp áo quỉ. Vì không chú trọng đến linh hồn, nên linh hồn đành phải sa đạo luân hồi sanh tử, trải qua vô lượng số kiếp, hết lớp áo da nầy đến lớp áo da khác, khốn khổ vô cùng, nay chúng ta đã giác ngộ có thể hiểu như sau:

1) Thể xác lớp áo da tứ đại, thuộc vật chất nên cần vật chất sản phẩm để bảo dưỡng, cần vật thực cũng như cơm gạo để dưỡng nuôi. Nhưng nếu vật thực đó là độc hại, thời chúng ta cần loại bỏ, nếu không khi chúng ta ăn vào sẽ làm hại cho bản thân, dẫn tới nhiều bệnh tật, đôi khi còn mất mạng.

2) Còn linh hồn là linh giác, không thể bảo dưỡng bằng vật chất, hay dưỡng nuôi bằng vật thực được, mà là bảo dưỡng bằng Văn Hóa, dưỡng nuôi bằng văn hóa. Nhất là Văn Hóa Chính Nghĩa.

Nhưng nếu văn hóa đó là văn hóa độc hại, văn hóa đồi trụy, văn hóa mê tín dị đoan, văn hóa phi chính nghĩa, văn hóa tà đạo, thì sẽ làm cho linh hồn ngu muội, lở loét nhiều thứ bệnh tật Căn bệnh phiền não, căn bệnh phiền não thuộc về tinh thần, tạo ra không biết bao nhiêu là ác nghiệp, đưa linh hồn xuống các tầng địa phủ. Vì thế, văn hóa cần phải được lựa chọn, nhất là tinh hoa văn hóa, Văn Hóa Cội Nguồn chánh đẳng, chánh giác, văn hóa tối cao vũ trụ. Linh hồn chỉ cần tiếp xúc với Văn Hóa Cội Nguồn nghiên cứu suy ngẫm, thì mọi chuyện u tối tức khắc biến đổi, linh hồn ma, quỉ, linh hồn phàm phu, chuyển thành linh hồn Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.

Sự cao sang của linh hồn, cũng chính là sự cao sang của văn hóa, sự cao siêu của linh hồn cũng chính là sự cao siêu của văn hóa. Một dân tộc văn minh hay không, đều phụ thuộc vào Văn hóa.

Tóm lại, muốn có một cuộc sống văn minh, hạnh phúc thì đời đạo cũng cần có Văn Hóa, văn minh vật chất đi đôi với văn minh tinh thần. Xây dựng con người, lành mạnh không những thể xác tráng kiện, mà tinh thần đạo đức sáng suốt minh mẫn, tiến đến xã hội công bằng, bình đẳng, nhân quyền, dân chủ, văn minh độc lập tự do hạnh phúc.

*                    *                   *

VIỆT NAM

Việt nam tỏ rạng ánh hồng tươi

Văn hóa mùa xuân khúc nhạc cười

Tiếng nhạc bổng trầm khai ý rạng

Non sông khởi sắc trổ xuân tươi

Dân giàu nước mạnh phun châu ngọc

Rồng Tiên hội tụ trải đức phơi

Độc Lập Tự Do niềm cường thịnh

Địa linh vũ trụ trổ Ông, Tôi.

*           *          *

TRỜI LÊN

Trời lên lộ bóng quang đầy

Nước non Quốc Đạo chuyển xây vạn loài

Việt nam văn hóa đài cao rộng

Hiếu trung bay đến tận Trời Cha

Việt Nam kết trái đơm hoa

Muôn dân ngộ đức bài ca thanh bình

Khai Nguồn Cội dân tình no ấm

Đường lên mây tỏa sáng Văn Lang

Vua Hùng mở lối quy nguyên

Năm châu, bốn biển bình yên một nhà.

*           *          *

———————————

PHẦN 21

Có người cho rằng xem qua kinh nhân luân một lần cũng đủ để cho mình tự giải thoát, quả thật đúng vậy đó là những vị thánh đầu thai xuống trần, Còn những người đầy tội lỗi cần phải đọc tụng nhiều, để tiêu tan nghiệp chướng, chuyển họa thành phúc.

Nhưng dù sao đọc qua nhiều lần cũng tốt hơn đọc qua một lần vì làm tăng thêm phước báo, tăng thêm đạo đức, tăng thêm trí huệ, thì không bao giờ thừa. Cũng như con người cần phải ăn uống liên tục, bồi dưỡng sanh lực, dưỡng nuôi sanh mạng. Huống chi là linh hồn, chúng ta cần văn hóa kinh luân trước là làm tăng thêm trí huệ, tăng thêm phước đức, đạo đức, phước báo, việc đó không có gì phải thừa.

Kinh luân là kho báu trí huệ, kho báu của sự phước đức, phước báo, nhờ kinh luân mà nhân loại giải thoát tội lỗi, giải thoát tai họa, giải thoát sự ngu si, giải thoát đói nghèo lạc hậu, trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, trở về trời. Vì thế chúng ta không những học thuộc mà còn giảng giải thông suốt, cứu vớt nhân loại anh em những người còn sa đọa trong ác đạo, bị ác căn xây chuyển, vô minh che lấp tối tăm mù mịt, Sau đây là kinh quả báo.

KINH NHÂN LUÂN QUẢ BÁO

Đời mạc thế con người hiện tại

Sống cùng nhau cứ mãi hại nhau

Bao nhiêu kế độc mưu sâu

Đem ra dùng hết có nào ngại chi

Cũng vì vậy ở ngay trần thế

Cuộc binh đao chém giết triền miên

Làm cho cuộc sống đảo điên

Khốn cùng khổ sở, lại thêm đói nghèo

Oán trả oán, oán đầy chồng chất

Thù trả thù, muôn kiếp chẳng tha

Cảnh khổ cứ mãi trào ra

Muôn đời vạn kiếp nói sao cho cùng

Nhìn thế nhân lầm đường lạc lối

Nên Trời Cha chuyển pháp khai kinh

Mở đường cứu khổ sanh linh

Thoát cơn nguy biến chuyển mình vượt qua

Nền văn hóa sâu xa vô tận

Đạo nhơn luân vô thượng thậm thâm

Chỉ cần truyền bá cho dân

Non sông tổ quốc mấy tầng bình yên

Dân có đạo dân hiền dân thảo

Dân có nguồn ít lỗi ít sai

Thái bình độc lập là đây

Nước non giàu đẹp phước xây vạn tòa

Nhơn luân đạo pháp làm người

Giàu, nghèo, quan, chúa, nhất thời đồng tu

Tôn thờ Nguồn Cội sớm hôm

Sống theo Hiến Pháp chẳng ôm độc tài

Giàu đạo đức là giàu vĩnh viễn

Giàu của tiền cũng chỉ tạm giàu

Sống còn chết mất được gì

Của trần trả lại cho trần như không

Cũng vì vậy cha ông di giáo

Truyền kinh luân giải thoát hồn linh

Để cho nhân thế tu theo

Rõ đường nhân quả chọn gieo giống lành

Muốn được vậy học hành giáo dục

Sống cho đời học tập  siêng năng

Rõ đường thiện ác trong tâm

Tận tường tà chánh chẳng lầm chẳng sai

Giàu, nghèo có đức mới cao

Giúp dân giúp nước kiếp sau thanh nhàn

Giàu, nghèo ác đức lầm đường

Cháu con phải chịu khốn cùng về sau

Nhân quả thiên luật sai đâu

Nhân nào quả nấy lạ nào hiển nhiên

Quả báo xây vần triền miên

Gieo thiện gặt thiện là điềm xưa nay

Nhân quả vay trả, trả vay

Ác gieo ác gặt xưa nay nào lầm.

*         *        *

Chửi trời mắng đất :  Nhiều họa đem đến

Chẳng trọng thánh thần :  Cầu nguyện không linh

Mắng mưa chửi gió :  Xui rủi không may

Bội nghịch cha mẹ  :  Hậu kiếp mô côi

Khinh khi thân tộc :  Bà con xa lánh

Hổn ẩu anh em :  Cô độc một mình

Hại dân, phản quốc :  Họa sanh khó cứu

Phản hại chánh giáo :  Khó thoát tai ương

Chê người nghèo khó :  Chuyển kiếp cơ hàng

Hạch sách dân chúng :  Suy sụp cháu con

Ỷ thế hiếp người :  Con cháu khiếp nhược

Lời nói chẳng lành :  Tai họa khởi sanh

Lấy của hiếp người :  Tuyệt đường giàu có

Tham tàn bạo ác :  Suy sụp khó cứu

Được sang chê hèn :  Đáo đầu bần cực

Bất nghĩa bội ơn :  Con cháu ngổ nghịch

Được khôn chê khờ :  Khó mong thành đạt

Xúi kiện hại người :  Con cháu bất hòa

Cố ý gạt lường :  Người khác gạt mình

Miệng hay nói láo :  Khó lập thân danh

Thường hay hại người:  Đoạn tuyệt may mắn

Phá hoại vợ chồng :  Kiếp sau lẻ bạn

Truyền ngôn bất chính:  Trả quả loạn tâm

Thường hay lạm sát :  Tuổi thọ giảm suy

Hủy báng kệ kinh :  Ngây cuồng đền tội

Thường hay ganh ghét:  Con cháu vô duyên

Nói xấu ngạo biếm :  Bằng hữu khinh thường

Thọ ân trả oán :  Con cháu thất thời

Ếm yểm kinh luân :  Tai bay họa gởi

Giết người cướp của :  Ác lai quả báo

Hại người đoạt chức :  Tai họa trùng lai

Mưu mô bất chính :  Bằng hữu bất trung

Giả tâm phản loạn :  Tai họa thình lình

Bội ơn bạc nghĩa :  Sanh con bất hiếu

Làm ăn bất chính :  Con cháu phá gia

Hại dân khuấy chúng chuyển kiếp sanh ra vô cùng khốn khổ :  Câm, đui,  liệt,  cùi

Tâm tánh bạc ác :  Căn khùng đền tội

Ngông cuồng kiêu ngạo :  Tạo lập khó thành

Tham ô bất chính :  Con cháu hư hỏng

Phản bội cha ông :  Con cái phản mình

Ép người đường cùng :  Họa đầy khó tránh

Hành hung bất chánh :  Con cháu sụp suy

*         *         *

Nhân luân quả báo xưa nay

Khắp trong trời đất có sai bao giờ

Ứng báo quả báo xoay vần

Chỉ mau hay chậm đâu lầm sai chi

Kinh nầy cùng tận hiển linh

Thậm thâm vi diệu khó nên luận bàn

Chỉ cần thành kính một lần

Phát tâm đọc tụng cho người khác nghe

Chỉ là một chữ một câu

Coi như cũng đặng một tàu phước ghi

Huống là in chép truyền đi

Muốn chi cũng đặng cầu chi cũng thành

Ông bà cha mẹ nhiều đời

Siêu sanh thoát ngục về trời an vui

Còn như tu luyện theo kinh

Cửu Huyền hộ độ có tên bảng vàng

Cháu con thành đạt vinh quang

Gia đình con cháu bình yên, yên bình

Huống chi giảng giải tuyên truyền

Thánh , Thần, che chở phước lành tốt tươi

Mãn thân hồn đặng sanh thiên

Vào ngôi Phật, Chúa, Thánh, Tiên, Đức Thần.

*           *           *

Chúng Thần, Phật, Tiên, Thánh, Chúa, nẳng mồ tam mãn đa, mẫu đà nẩm a bát ra để, hạ đa xá, ta nẳng nẩm đác điệc tha, án, khê khê, khê hế, khê hế, hồng hồng, nhập phạ ra, nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, bát ra, nhập phạ ra để sắc sá, để sắc sá, sắc trí rị sắc trí rị, ta phấn tra phiến để ca, thất rị duệ ta phạ ha. Thiên la thần, Địa la thần, thân ly nạn, nạn ly thân, nhất thiết tai ương hóa vi trần.

NAM MÔ – A MEN

*                  *                  *

———————————

PHẦN 22

Trước sự đắm chìm trong vật chất, làm đảo lộn giá trị đạo đức, nhất là những nước còn lạc hậu chưa tiến hóa theo kịp thời đại văn minh dân trí, còn chìm trong chủ nghĩa cá nhân, độc tài độc trị, làm cho cuộc sống điêu linh khốn khổ, chưa từng thấy trong lịch sử, làm cho nhiều người phải thốt rằng, cuộc sống con người sao mà quá khổ, không ở nhà tù nhỏ, thì cũng ở nhà tù lớn.

Sống trong khuôn khổ độc tài độc trị, luôn chứng kiến cảnh quỳ lụy xin cho, cái độc của chế độ đã lan tràn khắp cùng ngõ xóm, đã nhiễm độc ăn sâu vào lòng người, nên con người phần đông chỉ biết chạy theo tiền tài vật chất, xem nhẹ đạo đức, nên con người đã mất lần nhân tính, sống một cuộc sống đầy mưu mô xảo quyệt, kiêu căng, ngạo mạn, coi trời không bằng nắp vung, muốn làm gì thì làm, không kể gì đến luân thường đạo lý, bất trung bất hiếu đối với cha ông, phản dân hại nước, làm tay sai cho giặc ngoại xâm. Cuộc sống không cần đạo đức, gạt gẫm, thêu dệt, nói láo, ỷ thế hiếp cô khuấy dân hại chúng, mọi thủ đoạn được đem ra sử dụng, miễn sao có lợi cho lòng tham, túi tham thì làm, dẫn đến ngập tràn hận thù, có khi hận thù cả bản thân, hận thù trong gia đình, hận thù trong chồng vợ, trong anh em, trong cha con, quả thật con người đã suy đồi đạo đức, quá trầm trọng.

Sự lạc Cội mất Nguồn, đã dẫn con người đến sa đọa trong dục lạc vật chất, không những xuống cấp về đạo đức, mà còn làm cho con người đầy rẫy bệnh tật, Đạo Đức xuống cấp trầm trọng, chưa kể đến trộm cướp mà còn dẫn đến mất nhân tính.

Con vì cái lợi mà hại Cha, vì cái lợi bản thân mà làm hại đến non sông tổ quốc, hại đến đồng bào dân tộc, mất hết tình đồng loại.

Những con người như thế, thường gieo ác gặt ác rồi đổ cho trời đất không công bằng, Thánh Thần không cứu, trở lại cuồng ngôn nói bậy, (chết là hết cứ làm ác ) chết là hết đâu chưa rõ, mà chỉ thấy tai họa giáng xuống ngập đầu, rồi than van kêu lòng từ thiện tấm lòng vàng cứu giúp, đến khi sa cơ thất thế mới biết chân thiện là sự cứu tinh cho mình.

Lại có số người thiếu hiểu biết mê tín, nghe theo tà đạo, cho rằng hể làm quan, làm vua, dù cho làm ác đến đâu, thì chết xuống âm phủ cũng làm quan làm vua nữa, đã sa đọa xuống địa phủ, thì phải chịu bao cực hình, mà còn làm vua làm chúa được sao. Khi chết của trần trả lại cho trần, chỉ còn linh hồn với hai bàn tay trắng, sa đọa xuống âm phủ, bơ vơ cô đơn, sợ hãi trước cảnh giới hãi hùng mà mình chưa bao giờ nhìn thấy. Linh hồn cô đơn một mình, lấy đâu ra binh lính, chống chọi với quỉ dữ, khi quỉ dữ trong cơn đói khát khủng khiếp đang hành hạ, chỉ cần một vật hiện ra là chúng lao tới xé xác ăn nuốt, ( xem kinh sau thời Hậu Đế sẽ nó rõ điều đó ). Nếu có chống đó là chống hai con mắt nhìn thấy cảnh đày đọa khủng khiếp, nào là đói khát, nào là bị hành hình, nào là bị moi tim móc ruột, nào là bị lửa đốt, kiếm đâm, đao chém, hết sức thê thảm.

Nhiều học thuyết xu mị tà đạo, đã làm tan hoại đảo lộn tinh thần đạo đức đánh mất lương tri con người, nhất là nhân luân đạo lý con người, đạo đức làm người, chạy theo những tà thuyết ảo tưởng, dẫn đến mất hết Tự Do, mất luôn quyền sống, quyền con người, quyền làm người.

Tệ hại hơn nữa một dân tộc có hơn năm nghìn năm Văn Hiến, đó là mới kể từ thời HÙNG VƯƠNG đến nay, còn nếu kể đến thời VIÊM ĐẾ, thời HỒNG ĐẾ thì nền Văn Hiến còn xa hơn nữa, (xem Kinh Long Hoa Mật Tạng sẽ rõ).  Dân tộc Việt là dân tộc tôn thờ Cội Nguồn, thờ TỔ TIÊN, thờ TRỜI, thờ ÔNG BÀ, CHA MẸ. Khi Vua Hùng ra đời thời Vua Hùng đã thờ TỔ TIÊN, thờ TRỜI, thờ ÔNG BÀ CHA MẸ, VUA HÙNG đã nói lên Văn Hóa Cội Nguồn, Con Rồng cháu Tiên từ đó ra đời. Trở thành nền Quốc Đạo dân tộc. Nền Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp văn minh. Và cũng đã nói lên tên tộc tức là bí danh cha trời, mẹ trời, uy danh cha trời, mẹ trời, tên con thường gọi Cha Trời, Mẹ Trời.

Tên tộc bí danh cha trời là LONG HOA.

Tên tộc bí danh mẹ trời là TIÊN CƠ.

Uy danh của cha trời là ẤN QUANG, TỐI THẮNG, NHƯ LAI.

Uy danh của mẹ trời là ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH NHƯ LAI.

Tên con thường gọi của cha trời là  LẠC LONG QUÂN.

Tên con thường gọi của mẹ trời là ÂU CƠ.

Người da vàng là giống dân HỒNG NGỌC.

Nên chúng ta thường gọi là CON HỒNG, CHÁU LẠC, CON RỒNG, CHÁU TIÊN.

Dân tộc việt nam có văn hóa Cội Nguồn độc đáo như vậy, và còn giữ được tồn tại cho tới ngày nay. Để rồi đơm hoa kết trái, rực rỡ khắp năm châu, bốn biển. Mở ra móc son lịch sử văn minh nhân loại.

Dân tộc Đại Việt vì thất truyền văn hóa Cội Nguồn, nên Bị văn hóa ngoại bang làm hại, nhất là văn hóa HÁN TÀU, làm cho khiếp nhược dẫn đến sợ hãi, kéo dài hơn hai nghìn năm, từ đó dân tộc Đại Việt không những thường bị nô lệ, mà còn dẫn đến mất lần đất đai về tay phương bắc, có thể nói mất hơn 2 phần 3 đất đai, ( xem Văn Lang Chiến Sự 1, Văn Lang Chiến Sự 2, Văn Lang Chiến Sự 3 sẽ rõ ). Sự đồng hóa Hán Tộc, đối với dân tộc Đại Việt phải nói là liên tục, triền miên, thế mà dân tộc Đại Việt vẩn đứng vững trên tinh thần độc lập tự chủ, Con Rồng cháu Tiên không bị phai mờ. Và cho đến ngày hôm nay đâm chồi nẩy lộc đơm hoa kết trái.

Sự tôn kính thờ phụng TỔ TIÊN, thờ TRỜI, thờ ÔNG BÀ, CHA MẸ, là sự tôn thờ chính đáng, tôn thờ có văn hóa, thể hiện lòng trung hiếu, đầy chính nghĩa, và cũng đầy đức tính đạo đức nhân bản nhân văn của người dân Đại Việt con cháu Tiên Rồng. Chỉ có những kẻ ngu muội thiển cận, mới xem nhẹ truyền thống cha ông, mạnh như rồng đẹp như tiên, có một không hai trên toàn nhân loại.

Hiện tượng hỗn loạn về văn hóa, nhiều triết thuyết Tà Giáo, vô ý thức, đã chà đạp lên những gì thiêng liêng nhất, của con người, mà Cha Trời đã truyền đạt dạy bảo cho anh em nhân loại chúng ta.

Văn Hóa Cội Nguồn ra đời với mục đích, là làm sáng tỏ Nguồn Cội của con người, cũng như làm sáng tỏ Thiên Luật vũ trụ, Thiên Ý Cha Trời, để cho nhân loại con người bớt đi sự sai phạm, ra khỏi tinh thần tội lỗi, cùng nhau hướng thiện, cùng nhau về trời.

*           *           *

—————————–

HẾT QUYỂN 2.

—————————–

QUYỂN 3

PHẦN 23

Văn minh vật chất, mà không đi song đôi với văn minh tinh thần, thì không nói chúng ta cũng biết sự tai hại xuống cấp đạo đức, sẽ dẫn đến con người tiêu diệt lẫn nhau, vô cùng thảm khốc, nhất là thời đại vi tính công nghệ thông tin hiện đại, thời đại chất độc hóa học, thời đại nguyên tử, thời đại giết người hàng loạt, thời đại mà con người biết lạm dụng thiên nhiên làm sức mạnh để tiêu diệt lẫn nhau.

Văn minh vật chất càng cao, mà thiếu đi văn minh tinh thần Đạo Đức, đã làm cho con người lo sợ cho ngày mai, không biết ngày nào năm nào, sự tàn phá của nguyên tử, chất độc hóa học, vi trùng siệu cực, tiêu diệt con người cũng chỉ vì lòng tham tranh hùng tranh bá, và sự cùng đường của sự tham vọng, và lòng dạ độc ác của con người. Tàn sát lẫn nhau, thiên đàng không có người lên, đưa nhau xuống các tầng địa phủ. Là một điều hết sức thương tâm, vì thế dân tộc Đại Việt con cháu Tiên Rồng, phải có bổn phận truyền bá Văn Hóa cội Nguồn, chủ nghĩa đại đồng. Nền Văn Hóa Quốc Đạo dân tộc. Khắp năm châu bốn bể, hầu cứu nhân loại anh em ra khỏi thảm họa diệt vong, trở về thiên đàng cực lạc.

Vận hóa cơ trời chưa đến chu kỳ hủy diệt muôn loài vạn vật, trong đó có nhân loại con người, vì còn hơn 3 nghìn năm nữa mới đến ở vào giai đoạn sau cùng hai nghìn năm cuối tiểu kiếp thứ 9. Tức là bốn năm nghìn năm nữa mới tới. Nếu ngay lúc bây giờ chúng ta không thức tỉnh giác ngộ, bỏ Cội bỏ Nguồn thì nhân loại chúng ta tự hủy diệt lẫn nhau, là điều trái lẽ với quy luật tự nhiên, chỉ vì do tâm tánh ngu muội tạo ra tự tàn sát lẫn nhau. Nhân loại thi nhau xuống địa phủ hết thảy. Trong khi chúng ta vẫn còn lương tâm, vẫn còn lương tri là một việc làm ngu xuẩn khó mà tha thứ được. Sự ngu xuẩn giết người hàng loạt thì tự mình chuốc lấy hậu quả thảm khốc. Sự tàn bạo giết người hàng loạt đó xảy ra khi nhân loại con người không còn nhân tánh mất hết lương tri, tuổi thọ trung bình chỉ còn 10 tuổi, yểu 1 tuổi, thọ 20 tuổi, đại thọ 30 tuổi, cuối tiểu kiếp thứ 9, chuyển sang tiểu kiếp thứ 10.

Hiện nay nhân loại con người tuổi thọ đã hạ xuống trung bình chỉ còn 60 tuổi, yểu thọ 40 tuổi, thọ 80 tuổi, đại thọ 100 tuổi, như vậy còn hơn bốn nghìn năm nữa mới tới chu kỳ hủy diệt muôn loài vạn vật trong đó có con người, ở giai đoạn cuối tiểu kiếp thứ 9, những người còn sống sót sau hơn 1 nghìn năm bị thủy tai nước dâng, động đất, mưa to gió lớn hủy diệt, chuyển qua tiểu kiếp thứ 10 trở thành những người thỉ tổ hồng hoang ở kiếp tăng.

Cứ 100 năm tăng lên một tuổi, và tăng mãi cho đến 8 muôn 4 nghìn tuổi thời tới đỉnh cao của nhân loại con người, rồi hạ xuống tức là chuyển sang kiếp hạ, cứ 100 năm thì hạ xuống 1 tuổi và hạ mãi cho đến trung bình tuổi thọ nhân loại con người chỉ còn 10 tuổi  yểu thọ 1 tuổi, thọ 20 tuổi, đại thọ 30 tuổi là hết tiểu kiếp thứ 10, sang tiểu kiếp thứ 11, cứ như thế lặp đi lặp lại tuần hoàn hết tiểu kiếp nầy tới tiểu kiếp khác, theo chu kỳ tự nhiên không có gì là huyền bí cả.

*       *       *

Thời kỳ chánh pháp mở khai ra

Tất cả thế nhân vốn một nhà

Chung hiệp triển khai nền cội gốc

Bền lòng son sắc đến Trời Cha

Gốc đạo đức nghìn xưa giờ trở lại

Ở mai sau con cháu giữ vuông tròn.

*         *         *

Trời đã lặng

Kìa Trời bừng sáng

Người ra đi

Người lại trở về

Thăm con ở lại xứ quê cõi nầy

Lá rụng về Cội

Nước rơi về Nguồn

Con chim có Tổ

Con người có Tông

Cửu Huyền Chúa Tể Cha Ông

Cha Trời nhân loại chờ trông con hiền

Tiên Cơ Địa Mẫu Chúa Tiên

Sanh ra nhân loại ngũ hành trăm con

Da vàng, da trắng, da đen

Da chàm, da đỏ nguyên căn một nhà

Từ trong Bọc trứng sanh ra

Đồng Bào là thế ruột rà anh em.

*          *          *

—————————–

PHẦN 24

NHÂN DUYÊN KINH

Từ cổ kim loài người sau trước

Đời văn minh có khác tùy thời

Kiếp con người có đổi có dời

Nhưng thiện ác khó thời sum hiệp

Tà với Chánh tranh nhau liên tiếp

Chống trả nhau kiếp kiếp đời đời

Ở con người cảnh đó phân đôi

Thiện cùng ác tách rời hai nẻo

Nguyên con người thơ sanh con nhỏ

Tùy nghiệp duyên kết ở nơi tâm

Lớn lên theo đó hiện sanh

Giàu, nghèo, vui khổ cội nhành duyên xưa

Vào cuộc sống lọc lừa(lựa) hiện tại

Tùy cơ duyên xã hội tác sanh

Đời may rủi thiện ác khó phân

Lợi cùng danh chen nhau biến hiện

Nếu gặp lúc thế thời thuận tiện

Đạo sanh ra chuyển vận khắp cùng

Thời căn lành phát triển dễ dàng

Trí thông minh chứng quả đạo tràng

Muôn vạn kiếp danh vang thoát tục

Gặp thời thế, thế thời ly loạn

Cuộc đao binh nổi dậy khắp nơi

Làm sao tránh khỏi cuộc đời

Lao vào nghiệp ác khó thời siêu sanh

Gặp thời loạn khó mong làm thiện

Mãi lao vào giành giật lẫn nhau

Nghiệp ác cứ mãi dâng cao

Hết mong siêu thoát rơi vào âm cung

Nay gặp lúc Long Hoa hội tụ

Thời mau mau trở lại cội nguồn

Mau mau trở lại thiên đàng

Thoát vòng sanh tử thoát đời trầm luân

Chọn con đường tươi sáng đi lên

Chuyển tâm linh theo gót phật tiên

Vườn đạo đức siêu nhiên tỏa sáng

Tâm trí huệ thênh thang tỏ rạng

Chung bàn tay mở rộng Cuội Nguồn

Giúp thế nhân trở lại thiên đàng

Thoát nạn tai ngập tràn binh lửa

Đời với Đạo đồng cùng sanh nở

Đầy niềm tin rực rỡ âu ca

Tùy nhân duyên sau trước, trước sau

Đồng chứng quả chân tâm cực lạc

Vào con thuyền không phân sắc tộc

Thể Đồng Bào chung cội ông cha.

Kinh nầy vốn thật sâu xa

Dù là đọc tụng chỉ là một câu

Họa tiêu phước đến biết bao

Gia đình hạnh phúc giàu sang, sang giàu

Huống chi đọc tụng thuộc lòng

Hay là giảng giải cho người khác nghe

Người nầy muôn kiếp về sau

Làm vua làm chúa đứng đầu nhiều bang

Cõi Trời sống mãi bình an

Thần thông tự tại vui chơi khắp cùng

Tin kinh thời cũng tin lòng

Một câu cũng đặng vạn ngàn niềm vui

NAM MÔ – A MEN

*       *       *

——————————-

PHẦN 25

LÂM PHÀM KINH

Người thượng thiên xuống chốn trần ai

Đều phải chịu đầu thai hết thảy

Thân phàm tục linh hồn cao cả

Lòng từ bi rộng mở cứu người

Truyền văn Cội Nguồn Nhơn Giáo

Chuyển pháp lành sáu pháp ba la

Cùng anh em vô số hà sa

Đồng chứng quả chân tâm chân tánh

Theo Ý Trời chuyển xây tình thế

Tùy nhân duyên chuyển biến vận xoay

Có người chuyển pháp thiện căn

Đoạn trừ ác nghiệp vượt lên Thánh Thần

Có người chuyển pháp định tâm

Không trụ, không niệm, dứt lần nghiệp duyên

Có người truyền dạy chú linh

Làm cho tư tưởng vững yên cội lành

Có người truyền giáo học hành

Giúp cho nhân loại biết đường hồi quy

Có người truyền dạy kinh thi

Khai thông trí huệ dứt đi lỗi lầm

Có người truyền dạy cúng dường

Gieo nhân phúc đức mở đường vinh quang

Có người truyền dạy chép in

Làm cho chánh pháp càng thêm thịnh hành

Dạy cho bố thí làm đầu

Xác thân, tiền của ngỏ hầu tiếc chi

Theo lòng đức độ từ bi

Cứu người thoát khổ khốn nguy cùng đường

Sống đời cuộc sống an lành

Mới hay các bậc Nhơn Hiền công lao

Luận bàn nào có hết chi

Dù cho muôn kiếp kể hoài không xong

Các Ngài trí huệ vô biên

Thần thông biến hiện khắp miền càn khôn

Nhân luân, truyền dạy Nhân Luân

Nói sao cho hết kể sao cho cùng

Dù cho hạnh nguyện không đồng

Nhưng cùng mục đích giải trừ nạn tai

Nhân luân phương tiện chuyển xây

Thậm thâm vi diệu cao sâu khó lường

Kinh đây nếu có người nào

Phát tâm đọc tụng cho người khác nghe

Dẫu rằng chỉ một câu thôi

Tiêu tai kiếp nạn qua thời khốn nguy

Huống chi đọc tụng thường đêm

Làm cho cuộc sống bình yên , yên bình

Nếu như có người cầu trời

Chỉ cần đọc tụng tất thời hiển linh

Cầu chi đặng nấy không sai

Cha trời vận hóa chuyển xây vận tài

Huống chi truyền cho người

Ông bà cha mẹ nhiều đời siêu thăng

Cháu con sáng suốt thông minh

Công thành danh toại đăng trình giàu sang

Huống chi biên chép ấn in

Tai ương tan biến giàu lên từng ngày

Chỉ cần đọc tụng giảng bày

Cháu con hiển đạt rạng nầy công danh

Thiên đàng mở lối đi lên

Cũng nhờ giảng giải nhân luân cứu người

Nhơn luân Thiên Ý Cha Trời

Hiển linh vô tận khắp thời càn khôn

Cầu tài, cầu huệ, cầu danh

Không gì hơn được Nhân Luân tu trì

Niềm tin vốn ở tại lòng

Nhất tâm nhất niệm chẳng tìm đâu xa.

*       *       *

————————-

PHẦN 26

Xưa có một gia đình giàu có, nhưng lại sanh người con cả lắm nhiều bệnh tật, ngu si đần độn lạ thường, nhưng được cái là ngay thẳng, được nhiều người mến thương, học hành lâu nhớ, không hiểu kiếp trước mình làm gì mà kiếp nầy nhận lấy quả báo như thế.

Cũng may là không xa có một cư sĩ tu thiền định lâu năm biết quá khứ vị lai, gia đình liền dẫn Độn đến nhà cư sĩ để nhờ chỉ giáo, đi năm lần bảy lượt mà không gặp, có lúc cũng hơi nản chí, nhưng vì thương con tên Độn là người con trai duy nhất của gia đình, cho đến lần thứ chín thời mới gặp được người cư sĩ.

Vị cư sĩ không những lễ phép, mà còn hết sức khiêm nhường, đón mời vợ chồng phú gia cũng như Độn hết sức tử tế, vợ chồng phú gia lấy làm vừa lòng, và cũng hết sức kinh ngạc. Không lẽ lời đồn sai, những người tu hành đắc trí, đắc huệ, thường là những người khó tánh, Ăn trên, ngồi trên, nói chung cái gì cũng trên, nhưng ở vị cư sĩ này không thấy cái trên đó, phải chăng cũng tầm thường vì không có gì là bề trên cả.

Vị cư sĩ thông thái hình như hiểu ý vợ chồng phú gia nầy, liền nói thưa Ông Bà, tạo hóa sanh ra con người thì ai ai cũng bình đẳng như nhau, dù đó là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, huống chi tôi cũng chỉ là Cư Sĩ cũng như bao nhiêu người khác. Có gì phải trên người, mà phải nên kính trọng mọi người, cũng có nghĩa là kính trọng mình vậy.

Vợ chồng phú gia như thấm thía lời nói ấy, không còn dám xem thường nữa, liền dâng lên lễ vật rồi thưa, gia đình chúng ta đến đây với tấm lòng thành, xin thầy soi căn vợ chồng tôi, cũng như cháu Độn kiếp trước làm những việc thất đức gì, mà kiếp nầy phải chịu quả báo như thế.  Vị cư sĩ nhận lễ rồi nhắm mắt nhập định khoảng độ nửa cây nhang, rồi xả định nói:

Muốn biết nhân đời trước

Xem sự hưởng đời nay

Muốn biết quả đời sau

Xem việc làm hiện tại.

Ông Bà phú gia nghe cư sĩ nói như thế thì không hiểu gì cả, xin cư sĩ giải thích cho. Vị cư sĩ thông thái nói rằng, kiếp trước ông bà là người lương thiện, không những biết lo cho chủ gia, mà còn hết lòng trung thành, đối đãi với người xung quanh hết mực thương yêu, thường hay giúp đở cứu người. Nhất là thương yêu cậu Đần Ông Chủ. Nên sanh ra kiếp nầy giàu sang bề thế, bạn bè trung thành, ai cũng kính nể.

Nhưng ở đường con cái thời gặp trở ngại, vì đường con cái, một là con nợ mình, hai là mình nợ con, kiếp trước ông bà mang ơn Ông Chủ Bà Chủ Cha Mẹ của Đần quá nhiều. Khi Ông Chủ cha mẹ của Đần qua đời Đần suốt ngày say sưa, ăn thịt uống rượu, dẫn đến nghiện ngập sa đọa, tan nhà nát cửa, Ông Bà ra sức khuyên can cứu vớt nhưng không được, rồi tất cả những gì của trần trả lại cho trần, khi Đần chết đi chỉ hai bàn tay trắng tất cả là con số không, chỉ riêng cái tánh nghiện ngập, dẫn tới đần độn mang đi, xuống cõi âm ti. Nhờ có nhân duyên lành nên được tái sanh làm người trở lại, oan gia gặp lại, nợ nợ đáo đầu, Đần con Ông Chủ kiếp trước trở thành con cái trong nhà trở thành Độn, với cái nghiệp đần độn ngu si ấy không phải sanh ra mới có mà đã có từ kiếp trước rồi.

Từ nay về sau cấm không cho Độn, uống rượu nữa, mà phải thường đọc kinh, nhất là kinh nhân luân, chỉ cần một thời gian thì tánh đần độn sẽ hết lần, học hành sáng suốt thông minh trở lại nếu biết hướng thiện có tấm lòng mến nước yêu dân, sau sẽ làm quan to, và đúng như những gì vị cư sĩ thông thái nói, sau Độn làm quan Tri Phủ chúa tể cả một châu.

*                  *                 *

————————————

PHẦN 27

NHÂN LUÂN ĐẠI BI KINH

Thường đến lúc thế nhân hoạn nạn

Đời loạn ly cướp trộm dẫy đầy

Tham lam tàn bạo hận thù

Luân thường đạo lý chẳng còn kể chi

Nơi vũ trụ TỔ TIÊN KHAI HÓA

Khiến, Phật, Tiên, Thánh, Chúa, xuống trần

Mở lòng thương cứu khổ chúng dân

Theo nguyện lực hạ phàm xuống thế

Phật, Thánh, Tiên, khắp trong tam giới

Lòng đại bi đến chốn hồng trần

Chỉ vì thương mến chúng dân

Truyền kinh thuyết giáo thoát dần họa tai

Phật, Thánh, Tiên, chuyển xây đại pháp

Đồng giảng kinh giáo hóa cõi trần

Tùy nhân duyên cao thấp định phân

Phật, Thánh, Tiên, lượt lần chuyển thế

Tùy linh căn ngu hiền tài trí

Lời dạy khuyên cao thấp tuỳ thời

Phật, Thánh, Tiên, ở khắp trong đời

Lập công lành cứu vớt con người

Lập công lành đối với Cha Trời

Lưu danh tiếng sáng ngời mãi mãi

Phật, Thánh, Tiên, khắp cùng mười cõi

Đồng phóng quang hóa giải nạn tai

Đồng phóng quang hộ lực người tu

Phật, Chúa, Tiên, trấn khắp càn khôn

Đồng giữ gìn cội gốc rồng tiên

Để cho dân chúng bình yên

Thái bình an lạc chăm lo tu hành

Tự do độc lập sang giàu

Thoát đời nô lệ thoát nghèo an vui

Phật, Thánh,Tiên, từ bi xuống thế

Làm người phàm giúp nước giúp dân

Đó là trí thức thiện nhân

Cũng người phàm tục cũng dân bình thường

Lớn lên cũng khổ cũng nghèo

Cũng tù, cũng họa, cũng nhiều nạn tai

Nhưng khác một điều ở đây

Hướng về nguồn cội đắp xây thiện lành

Vì dân vì nước vì nguồn

Lo cho dân tộc giữ gìn nước non

Giữ gìn truyền thống Cha Ông

Để cho dân chúng soi chung giữ mình

Giữ gìn Văn Hóa Cội Nguồn

Lưu truyền hậu thế mở đường thoát siêu

Giữ gìn đại đạo nhân luân

Để cho nhân loại hồi quy về trời

Giữ gìn đạo luật con người

Không cho rối loạn luân thường tông môn

Giữ gìn tổ quốc non sông

Xây nền giáo dục kỷ cương cho đời

Giữ gìn gương sáng con người

Để cho nhân loại đời đời soi chung

Giữ gìn truyền thống rồng tiên

Để cho nhân thế quy nguyên phản hồi

Bao nhiêu chuyện phải ở đời

Thiện nhân trí thức thực hành luôn luôn

Theo trời hành sự cứu dân

Kể gì hành hạ, khảo tra, ngục tù

Miễn sao dân chúng yên bình

Sống trong no ấm sống đời tự do

Mưu cầu hạnh phúc sớm trưa

Những quyền cơ bản không ai dập vùi

Mãi luôn ra sức anh hào

Mở đường xây cống, bắc cầu dân đi

Miễn sao dân được ấm no

Kể gì khó nhọc xác thân kể gì

Mở trường dạy đạo, đua, thi

Xây nền kiến thức xóa đi lỗi lầm

Lo cho dân chúng học hành

Nhà thương, bệnh viện cùng là thuốc men

Lòng vàng trang trải khắp nơi

Giúp dân giúp nước thoát qua hiểm nghèo

Vậy mới biết Thánh, Thần, xuống thế

Làm người phàm tu chí độ dân

Trước là tu luyện bản thân

Sau là dìu dắt chúng dân tu trì

Ân Thánh, Chúa, kể sao cho hết

Ân phật, Tiên, biết kể sao cùng

Làm người phải lấy hiếu trung

Phải lo báo đáp công ơn dạy bày

Kinh đây nếu có người nào

Phát tâm đọc tụng cho người khác nghe

Giải trừ muôn ức họa tai

Đổi đời chuyển số đắp xây vận đời

Từ nghèo chuyển sang kiếp giàu

Từ mê chuyển giác rạng ngời công danh

Nếu như có người phát tâm

Thọ trì tu học cầu mong thành tài

Người nầy sẽ được Cha Trời

Thường hằng hộ độ vạn đời bình yên

Thông minh trí huệ vô biên

Biện tài vô ngại làm nên nghiệp trời

Chỉ cần khen tặng một lời

Cháu con cũng được rạng ngời nên danh

Huống chi biên chép ấn in

Cầu chi cũng đặng, cầu chi cũng thành

Thần lực kinh giáo vô cùng

Cha Trời, Địa Mẫu, hộ trì chẳng sai

Nếu ai hủy báng nhân luân giáo

Khó thoát tai ương lắm họa tai

Chết đi đọa lạc tam đồ khổ

Con cháu nhiều đời họa khổ sai.

*         *         *

Việt Nam mây điểm sắc lành

Khí thiên ung đúc kết thành ngọc châu

Huyền linh hiển khắp năm châu

Đất thiên trải rộng phụng chầu rồng bay.

*         *         *

Chúng con là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, nguyện cầu Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu, hộ trì hộ độ, cho toàn tất cả pháp giới cháu con, nhân loại anh em, sớm dứt nghiệp duyên, ác căn tội lỗi. Căn lành tăng trưởng, hướng về cội nguồn, hội ngộ Nhân Luân, chân tâm chân tánh, siêu sanh thiên giới, an vui tự tại. Không còn sa đọa, nơi tam đồ khổ: địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh, đồng thành chánh đẳng chánh giác.

NAM MÔ – A MEN

Nam mô Phật, nam mô Thánh, nam mô Tiên, nam mô Thần, nam mô Chúa. Nam mô cứu khổ cứu nạn Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, thiên la thần, địa la thần, nhân ly nạn, nạn ly thân, nhất thiết tai ương hóa vi trần.

NAM MÔ – A MEN

Lạy ba lạy, bái bốn bái.

*           *            *

—————————–

PHẦN 28

Xưa có người tu sĩ, họ Tự, tên Mê, hết lòng mộ đạo, thọ giáo không biết bao nhiêu thầy, đọc rất nhiều kinh giáo, lấy làm đắc ý cho đó là thông thái hơn người, ít ai bằng mình, nên sanh ra tự cao tự phụ, không coi ai ra gì, lại nói được nhiều người nghe, và cho đó là biện tài vô ngại.

Một hôm tu sĩ nghe danh đức Diệu Không tu hành đắc đạo, liền vượt núi trèo non tìm đến thọ giáo và được thầy Diệu Không cho theo học. Nhưng suốt ba năm, thầy Diệu Không, không truyền dạy gì cả, mà còn nói cái gì ông cũng học hết rồi nhưng còn một thứ ông chưa học được. Nói tới đó thì thầy Diệu Không bỏ đi, tu sĩ Tự Mê nghe thầy Diệu Không nói thế thì vô cùng bất mãn, tự nói với mình rằng nếu Tôi mà học được sự cao siêu đó, thì vượt núi trèo non đến đây để mà làm gì. Mấy lần Tự Mê định bỏ đi, nhưng lại nghĩ đã đến đây không lẽ về tay không, nếu có về thì phải một lần đối mặt tranh luận xem ra ai hơn ai, không còn gì để mà truyền nữa thì nói đại đi cho rồi.

Thế là tu sĩ TỰ MÊ không còn kiềm lòng được nữa, liền đến thư phòng của thầy DIỆU KHÔNG hằng học thưa với thầy Diệu Không rằng.

Bạch thầy, đệ tử theo thầy học đạo suốt ba năm, nhưng thật ra có học được gì đâu, đệ tử nghe thầy giảng kinh cho hàng tăng chúng, hàng cư sĩ, những thứ đệ tử biết tất cả, không có gì là mới lạ cao siêu.

Đệ tử đến đây hỏi thẳng, thầy có gì mới lạ thì truyền dạy cho đệ tử. Thầy Diệu Không trả lời, không phải là Thầy không muốn dạy, nhưng cái tánh u mê của Ông, xin cơm Phật, cơm Chúa, để nuôi Ma, nên Thầy không dạy đó thôi.

Tu sĩ Tự Mê nghe thầy Diệu Không nói mình u mê, thì tức quá, huống chi chê mình xin cơm Phật, cơm Chúa, nuôi Ma thì kìm lòng không nổi nữa tức giận nổi lên Sân Si tự cao tự phụ nói lớn tiếng, tôi tưởng Thầy là bậc cao nhân đắc đạo nào hay đâu cũng chỉ là bậc tầm thường, chỉ là hữu danh vô thực, chẳng có gì.

Thầy Diệu Không nói Ma, Quỉ, đã hiện ra rồi đáng sợ quá xưa nay nó ẩn núp trong linh hồn Ông giờ đã hiện ra rồi đó. Tôi nói có sai đâu Ông học cho nhiều là để nuôi cái tánh cao ngạo, tánh xem ai không ra gì, làm mờ đi cái tánh quí báu Bình Đẳng của chính mình, tánh khiêm nhường nhu hòa bình đẳng, chính là đỉnh cao của sự tu học. Từ nơi ấy sẽ đạt đến cảnh giới biện tài vô ngại, và cũng tự làm chủ được thức tâm thức tánh của mình, đạt đến cảnh giới Chánh Đẳng Chánh Giác, người tu càng cao thì tánh Bình Đẳng càng lớn tánh ôn hòa càng cao. Tánh cao ngạo coi ai không ra gì biến đi thời tâm thức trong sáng vô cùng. Đằng nầy tu học càng cao thì nuôi tánh Ma, tánh Quỉ càng lớn, như vậy có phải xin cơm Phật, cơm Chúa cho nhiều nuôi Ma tánh, Quỉ tánh càng lớn ở ngay trong tâm thức của ông tôi nói có sai đâu, nói xong thầy Diệu Không bỏ đi.

Tu sĩ TỰ MÊ nghe thầy Diệu Không nói thế liền giác ngộ giải thoát sanh tử ra khỏi tam giới, chứng quả Cội Nguồn chân tâm chân tánh, quỳ xuống lạy ba lạy theo hướng đi của thầy Diệu Không, nói Con đã biết lỗi Thầy quả là Phật Tổ, Chúa Tổ Con có mắt như mù, xin Thầy tha thứ cho, từ đó TỰ MÊ đổi thành ĐẠI NGỘ rồi ra đi để lại bài thư như sau:

Học đạo cho thông để trừ tà

Nào phải biết nhiều dưỡng yêu ma

Giác ngộ khai trừ cho tuyệt gốc

Tham cầu tự đắc vốn yêu tà

Nay khuyên tất cả người tu học

Diệu Không vốn thật đạo sâu xa

Bình Đẳng gươm thiên trừ Yêu Thức

Huệ khai sáng tỏ tận quê nhà.

NAM MÔ – A MEN

*         *         *

——————————

PHẦN 29

HUYỀN LINH KINH

Đức Cha Trời Long Hoa vũ trụ

Thường phóng quang siêu độ cháu con

Ở hư không vận chuyển càn khôn

Ban Đạo Luật khai thông tam giới

Lập thánh linh khắp trong trời đất

Quyền tối cao toàn giác Cha Ông

Đại oai linh trùm khắp hư không

Làm chỗ tựa cho toàn pháp giới

Thân Cha Trời vô biên cảm ứng

Như hư không mắt thường khó thấy

Thân Cha Trời khắp trong Trời Đất

Chuyển pháp luân vận hóa tam thiên

Phóng hào quang tận độ vô biên

Thuận với nghịch huyền linh ứng dụng

Bao cơ mầu chuyển xây huyền diệu

Khai Đạo Tràng truyền dạy chân kinh

Độ cháu con lìa khỏi ác căn

Đều chứng quả chơn tâm diệu giác

Khắp trời đất Phật, Tiên, Thánh, Chúa

Như vi trần đếm không kể xiết

Đồng cùng chung thể tánh đại đồng

Đồng cùng chung Nguồn Cội Cha Ông

Đồng bản thể Cha Trời không khác

Phật, Thánh, Tiên, trong vô lượng kiếp

Trồng căn lành thiện tánh sâu dày

Dứt luân hồi cảnh khổ đọa đày

Sống hạnh phúc thiên đàng cực lạc

Vì đại nguyện xuống nơi trần tục

Theo ý trời  hàng phục yêu ma

Phật, Thánh, Tiên, cùng khắp hà sa

Đồng chuyển xây hiệp lực cứu dân

Truyền kinh giáo mở đường siêu thoát

Đường nhơn luân thậm thâm cao vót

Đạo cội nền vững chắc đường tu

Chí kính tin bồi đắp công phu

Thoát cảnh khổ sanh già bệnh tử

Đã làm người phải nên suy nghĩ

Mất đạo người ra Quỉ ra Ma

Phạm luật trời ắt khó tai qua

Muôn vạn kiếp hồn sa địa phủ

Mãi luân hồi trong tam đồ khổ

Thời còn chi trở lại thiên bang

Thời còn chi kiếp sống bình yên

Thuyền Nguồn Cội Rồng Tiên tiếp rước

Khắp ta bà thế giới năm châu

Hội Rồng Tiên là Hội Long Hoa

Tức là truyền thống Việt Nam lạ gì

Cơ Trời chuyển vận sai chi

Ứng linh, linh ứng khắp thời hư không

Nếu như có người thiện nam

Hay là thiện nữ luận bàn kính tin

Người nầy sẽ được Tổ Tiên

Cùng là Phật, Chúa, Thần Tiên Thánh Thần

Phóng quang độ mạng giữ gìn

Không cho tại họa đến gần hại đi

Kinh nầy huyền diệu huyền vi

Không sao bàn luận nghĩ suy cho cùng

Có người tai họa trùng trùng

Chỉ cần đọc tụng một vài câu kinh

Chỉ cần cung phụng ngợi khen

Tai qua nạn khỏi làm ăn phát giàu

Huống chi đọc tụng thuộc làu

Đổi đời đổi số đói nghèo biến bay

Lòng thành biên chép ấn in

Cháu con vinh hiển bình yên đời đời

Huống chi giảng dạy cho người

Thông minh trí huệ đứng đầu chẳng sai

Kinh nầy phúc, họa, chuyển xây

Tùy tâm hủy báng, hay là kính tin

Phước họa luôn ở kề bên

Tự mình chọn lựa, hư nên do mình

Thiên luật là luật công bằng

Gieo sao gặt vậy, khó lầm khó sai

Theo trời, Trời rước dìu đi

Theo ác, ác rước mấy khi sai nhầm

Kính tin phước đặng lâu dài

Bình yên hạnh phúc sang giàu, giàu sang

Cháu con nhờ đức vinh quang

Giàu sang nhờ đức có công với đời

Ai ơi nhớ lấy lời nầy

Mất Nguồn mất Cội lá cành héo khô.

*          *           *

Chúng con là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, nguyện cầu Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu, hộ trì, hộ độ, cho toàn tất cả pháp giới cháu con, nhân loại anh em, sớm dứt nghiệp duyên, ác căn tội lỗi, căn lành tăng trưởng, hướng về cội nguồn, hội ngộ Nhân Luân, chân tâm chân tánh, siêu sanh thiên gới, an vui tự tại, không còn sa đọa nơi tam đồ khổ, Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc Sanh, đồng thành Chánh Đẳng, Chánh Giác.

NAM MÔ – A MEN

Nam mô Phật, nam mô Thánh, nam mô Tiên, nam mô Thần, nam mô Chúa. Nam mô cứu khổ cứu nạn, thiên la thần, địa la thần, nhân ly nạn, nạn ly thân, nhất thiết tai ương hóa vi trần, ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế,  đa ra ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nể đế, ma ha dà đế, chơn lăng càng đế, ta bà ha.

NAM MÔ – A MEN ( lạy 3 lạy bái 4 bái )

*           *           *

————————————–

PHẦN 30

Thường kỳ ở ba giai đoạn ngươn của một tiểu kiếp, thượng ngươn thượng kiếp trung ngươn trung kiếp, hạ ngươn hạ kiếp, của một chu kỳ một tiểu kiếp 16 triệu 800 nghìn năm.

Mỗi giai đoạn của một ngươn đều trải qua ba thời kỳ, thời kỳ thượng ngơn, thời kỳ trung ngươn, thời kỳ hạ ngươn.

Mỗi giai đoạn ngươn lại trải qua ba thời kỳ nữa, thời kỳ thượng đức, thời kỳ trung đức, thời kỳ vô đức của mỗi giai đoạn ngươn. Có nghĩa thượng ngươn thánh đức. Trung ngươn hiền đức. Và Hạ Ngươn mạc Pháp. Chín thời kỳ trên đều nằm trong một ngươn, của ba ngươn trong một tiểu kiếp. Thời kỳ thượng ngươn của Thượng Ngươn, Trung Ngươn. Hạ Ngươn là thời kỳ chánh khí, con người thấm nhuần đạo lý, tâm tánh ôn hòa, khí hậu mát mẻ, dương khí hưng thịnh ít nghịch lại chánh khí vũ trụ, thuận thiên, âm dương vận chuyển đều hòa, bốn mùa tám tiết ôn nhuận, không nghịch đảo, nên con người ít bệnh tật xảy ra, lại được ấm no, cây cỏ lại tốt ít sâu bệnh, kết hoa kết quả lại nhiều.

Thời kỳ trung ngươn, con người rời xa lần đạo lý chánh nghĩa, ngã theo tiền tài danh lợi vật chất. Có nghĩa là: con người vẩn duy trì đạo lý chính nghĩa, nhưng dục vọng đã làm mờ lần đạo lý chính nghĩa, thiện ác chen nhau lẫn lộn, âm khí ra đời dương khí suy giảm lần, khí hậu lúc thuận lúc nghịch, con người lúc khổ lúc vui quân bình, gặp thời ác thì ngã theo ác, gặp thời thiện thời ngã theo thiện, nhưng chỉ là tiểu thiện tiểu ác mà thôi, nên không xảy ra tai họa lớn lắm.

Thời kỳ hạ ngươn, nhất là thời kỳ của hạ hạ của hạ ngươn mạc kiếp, thời kỳ mạc khí, âm khí cực ác, cực thịnh, hầu hết con người hung tàn bạo ngược, tham lam vô độ, mất hết lương tri, mất hết luân thường đạo lý, dối trá hận thù, mưu mô xảo quyệt, không việc ác nào mà không làm, chỉ biết chạy theo tiền tài danh lợi, dương khí không còn, bốn mùa tám tiết nghịch đảo luôn luôn, khí độc càng dày, con người theo đó, bệnh tật hầu hết, cây cỏ cằn cỗi, ngũ tai thường xuất hiện, Thủy tai – Hỏa tai – Phong tai – Động Đất tai – Dịch Bệnh tai.  Nhiều thứ giặc sanh ra,  cuối cùng dẵn đến tận diệt (xem Kinh Long Hoa Pháp Tạng sau thời Hậu Đế sẽ nói rõ hơn).

*                 *                  *

————————————–

PHẦN 31

Có người hỏi tôi rằng: Bồ tát đại hiếu MỤC KIÊN LIÊN vì Mẹ, mà làm tất cả mọi điều để cứu linh hồn của Mẹ, thể hiện đạo hiếu làm Con, gương hiếu sáng chóa để đời, để lại cho hậu thế soi chung, đi theo con đường hiếu đạo tinh thần, cứu Mẹ thoát khỏi Địa Ngục, siêu sanh Thiên Giới, xin Ngài nói rõ thêm về hiếu đức của đạo làm người, không chỉ dành riêng cho ông bà cha mẹ mà còn đối với các bậc bề trên.

ĐÁP : Như chúng ta đã biết, con người có hai phần, phần hồn và phần xác, vì thế trả hiếu cũng có hai cách:

1-   Là phụng dưỡng các bậc bề trên, Ông Bà Cha Mẹ, bằng con đường vật chất, như của cải, tiền tài, đồ ăn thức uống, hiếu nghĩa như vậy gọi là Tiểu Hiếu. Ra sức học tập thành đạt công danh, đem lại tiếng thơm cho bề trên những người có công dạy bảo mình, nâng đỡ mình, cũng như Ông Bà, Cha Mẹ, biết làm vừa lòng làm vui cho bề trên, làm vui cho Ông Bà Cha Mẹ , là Trung Hiếu.

2-  Là phụng dưỡng bề trên, cũng như Ông Bà Cha Mẹ bằng con đường tinh thần. Như khuyên bề trên, hướng thiện, đi theo con đường đại nghĩa trở về với Cội với Nguồn, cũng như khuyên Ông Bà Cha Mẹ lập nhiều công đức, truyền đạt kinh luân, làm nhiều việc phước thiện, cứu dân độ thế để lại âm đức cho con cháu, chứng quả trí huệ siêu thoát linh hồn về trời, Hiếu Nghĩa như thế là Đại Hiếu.

Còn nếu như bề trên tội ác sâu dày, cũng như Ông Bà, Cha Mẹ, thì con cái, cũng như các hàng đệ tử. Phải có bổn phận làm nhiều phước thiện cũng như nhờ sức mạnh của tập thể hộ niệm, niệm Đức Cha Trời, Mẹ Trời, cứu vớt linh hồn bề trên, cũng như Ông Bà Cha Mẹ đang sa đọa nơi Địa Phủ. Hoặc còn sống nơi chốn nhân gian giải thoát nghiệp chướng, tội ác sâu dày, siêu sanh thiên đàng cực lạc, những bậc hộ niệm tụng đọc Kinh Chú nếu được các bậc chân tu, hay các hàng thiện nhân trí thức, thì không còn gì tốt đẹp cho bằng, dù cho những người ấy tội các đến đâu cũng được siêu thoát. Hộ niệm siêu thoát linh hồn là pháp môn vô cùng mầu nhiệm, khó mà nói cho hết sự Mầu Nhiệm đó.

*           *          *

———————————–

PHẦN 32

KINH HIẾU NGHĨA

Làm người ai cũng biết rằng

Công ơn Cha Mẹ sánh bằng trời cao

Nuôi con khó nhọc biết bao

Năm dài tháng rộng nói sao cho cùng

Thương con thương cái ngập tràn

Tình thương Cha Mẹ ai nào sánh hơn

Con đau Cha Mẹ lo âu

Con bệnh Cha Mẹ buồn rầu không yên

Con khóc Cha Mẹ nhói tim

Xót xa đau đớn lệ tuôn đầm đìa

Con cười Cha Mẹ cũng cười

Con vui Cha Mẹ không gì vui hơn

Thương con Cha Mẹ kể chi

Nhọc nhằn cực khổ cũng vì nuôi con

Hỡi ai còn chút lương tâm

Nghĩ suy cho thấu tấm lòng Mẹ Cha.

*         *         *

Hãy nhớ lại công ơn Cha Mẹ

Chữ cù lao dưỡng dục quên mình

Kể gì gian khổ nhọc nhằn

Nuôi con tháng rộng năm dài biết bao

Thương con từ thuở nào trong bụng

Với hình hài vừa tượng nên thân

Thương con trong bọc mới mang

Tháng ngày yêu mến sớm hôm giữ gìn

Lòng thương con vô cùng vô tận

Kể sao cùng lòng Mẹ lòng Cha

Thương con Cha Mẹ thiết tha

Chăm lo từng phút, từng giây, từng giờ

Nhìn thân Mẹ đứng ngồi lo lắng

Suốt thời gian chín tháng cưu mang

Mong con mong mãi bình an

Mong con toàn vẹn sớm nên hình hài

Lòng Cha Mẹ như trời như biển

Dành cho con tất cả hi sinh

Kể gì thân xác héo hon

Kể gì gian khổ, gian nan khốn cùng

Mẹ sanh con cả giờ đau đớn

Chịu đớn đau trông thấy mặt con

Dẫu rằng mẹ có chết đi

Miễn sao con trẻ bình yên cõi đời

Ôi người mẹ biển trời nhân đức

Lòng thương con trên hết vô biên

Thiêng liêng người mẹ thiêng liêng

Biển trời khó sánh tình thương biển trời

Kìa con trẻ chào đời bật khóc

Kìa người Cha sung sướng làm sao

Tràn đầy yêu mến thương yêu

Nhìn con cha mẹ xiết bao vui mừng

Lòng cha mẹ mấy tầng yêu dấu

Lòng thương con rộng lớn vô biên

Đất trời chẳng thể rộng hơn

Thương con cha mẹ quên đi nhọc nhằn

Lần từng ngón tay bồng tay bế

Niềm thương yêu chăm sóc từng giây

Con đau cha mẹ quặng đau

Con rầu cha mẹ rầu theo từng hồi

Nghe con khóc hãi hùng lo sợ

Con biếng ăn cha mẹ lắng lo

Tháng ngày khổ cực biết bao

Công lao trời biển nói sao cho cùng

Nhìn con lật con bò con nói

Nhìn con đi con lớn lòng vui

Ai ơi nầy hỡi ai ơi

Nghĩ suy cho thấu biển trời Mẹ Cha

Ôi chữ hiếu thâm sâu vô tận

Nghĩa đáp đền công Mẹ ơn Cha

Chỉ cần con ấm mình lên

Mẹ cha không ngủ suốt đêm sợ rầu

Nhìn con trẻ ấm mình dạ xót

Tiếng khóc con đau đớn lòng cha

Cầu Trời khẩn Phật suốt đêm

Phù trì hộ độ cho con của mình

Tim sắt đá cũng còn tan chảy

Với tình thương trời bể bao la

Tình thương dành hết cho con

Cả đời như thế công ơn tận cùng

Lòng Cha Mẹ ai nào sánh được

Sự hi sinh tột bực vì con

Kể gì non núi, núi non

Đất trời rộng lớn cũng không so bì

Thử ôn lại có gì không đúng

Công Mẹ Cha năm tháng nuôi con

Gian nan khổ cực gian nan

Vậy mà vui vẻ không than một lời

Ngồi ôn lại mới thời thấy rõ

Lòng thương con như bể như non

Con ốm Cha Mẹ hoang mang

Đút cơn múm sữa biết bao khổ nàn

Nhìn con lớn lòng mừng vô tả

Hơn được vàng hơn cả báu châu

Đưa con đi học sớm hôm

Thương con cha mẹ theo chân đến trường

Kìa gió bụi chân trời mưa nắng

Mẹ cùng cha tìm kiếm gạo cơm

Nuôi con vất vả sớm hôm

Miễn sao con được nên danh làm người

Bao năm tháng miệt mài lao khổ

Thân bọc da bao nổi truân chuyên

Kiếm tìm của cải nuôi con

Dạn dày gió bụi phong sương cuộc đời

Công ơn ấy có gì sánh được

Tình thương kia muôn vạn núi cao

Sanh thành dưỡng dục cù lao

Biển trời công đức kể sao cho cùng

Khi nghĩ đến lệ trào nước mắt

Công Mẹ Cha ân đức dường

Công lao trời đất công lao

Bao giờ trả được chút ơn sanh thành

Trong trời còn gì hơn hiếu

Mất hiếu rồi họa đến chẳng sai

Chết đi hồn đọa âm ti

Khó mong trở lại đầu thai làm người

Làm con phải nghĩ thế nào

Công ơn dưỡng dục cù lao biển trời

Nhất là Cha Mẹ về già

Mắt mờ bệnh tật không người tựa nương

Nếu còn chưa mất lương tâm

Phải nên chăm sóc sớm hôm phụng thờ

Bất hiếu tội lớn vô cùng

Tránh sao quả báo nhãn tiền theo tay

Sống thời hết họa tới tai

Khó nên nghiệp lớn khó xây danh vàng

Bất hiếu phạm luật Thiên Đình

Tránh đâu cho khỏi luật trời chuyển xây

Chết đi hồn đọa âm ti

Chịu nhiều khốn khổ mấy khi yên lành

Bất Hiếu trời hại trời hành

Hồn linh vất vưỡng xoay vần họa tai

Quên đi nghĩa Mẹ ơn Cha

Tội nào hơn nữa khó qua nạn trời

Người nào quên Cội quên Nguồn

Công ơn Cha Mẹ cùng là bề trên

Lương tâm đánh mất còn chi

Thánh Thần xa lánh tai bay họa cùng

Người nào nhớ đến Cội Nguồn

Công Cha nghĩa Mẹ biển trời công lao

Hiếu Nghĩa là Đạo chí cao

Cha Trời, Địa Mẫu lúc nào cũng khen

Làm con Hiếu Nghĩa vi tiên

Chăm lo phụng dưỡng  mới nên con người

Kinh luân đã giải phân trần

Đâu là cội phúc, đâu là họa tai

Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Một lòng thờ mẹ kính cha

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con

Trần gian cõi tạm trường thi

Phạm vào bất hiếu hết mong về trời

Làm con hiếu đạo vẹn toàn

Lo gì chẳng được sang giàu hiển vinh

Cha Trời lựa lọc Cháu Con

Lựa người có hiếu thưởng ban phúc lành

Ban cho chói rạng công danh

Vinh hoa phú quý giàu sang, sang giàu

Mãn thân hồn được về trời

Về nơi tiên cảnh vĩnh hằng tiêu diêu

Ngược lại bất Hiếu chẳng nghe

Sống thời khốn khổ chết đi ngục tù

Bất hiếu quả báo hãi hùng

Luân hồi đọa lạc vạn bề đớn đau

Dù vua, hay chúa, đều chung

Để tâm bất hiếu hết mong phước lành

Diêm vương thọ lệnh thiên hoàng

Luật trời phân xử rõ ràng phân minh

Bất hiếu tội lớn khó dung

Ai mà phạm phải liệu lo sửa mình

Thành tâm cải hối tội tình

Chăm lo trả hiếu đáp đền công ơn

Công Cha nghĩa Mẹ vô biên

Phải nên phụng dưỡng sớm hôm tôn thờ

Lương tâm sáng tỏ được rồi

Bao nhiêu tội ác tan thời biến tan

Phước trời tự đến trời ban

Ấm no, no ấm giàu sang, sang giàu

Lớn lên đã lập gia đình

Cũng nên lui tới để gần Mẹ Cha

Thành Tiên, Thành Phật, đâu xa

Từ trong Hiếu Nghĩa mà ra chẳng nhầm

Cha già Mẹ yếu mắt mờ

Trông vào con cái biết nhờ cậy ai

Bất hiếu bỏ Mẹ bỏ Cha

Bơ vơ khốn khổ ngày già hẩm hiu

Dù cho danh lợi bao nhiêu

Để Tâm bất Hiếu còn chi Đạo Người

Phật, Tiên, Thánh, Chúa, bao đời

Tôn thờ Hiếu Đạo đứng đầu xưa nay

Đạo hiếu đệ nhất cao thâm

Nếu mà bỏ mất còn mong được gì

Được là danh tiếng ngu si

Bất nhân bất nghĩa hồn sa địa Đàng

Tu đâu cho bằng tu nhà

Thờ cha kình mẹ cũng là chân tu

Làm con quý tại hiếu nhân

Phải nên thức tỉnh xét phân tỏ tường

Đạo hiếu vốn thật nhiệm mầu

Nhơn Đạo thành rồi thiên đạo là đây

Thánh Thần Chúa Phật xưa nay

Cũng nhờ Hiếu Nghĩa, phước xây vạn tòa

Thời nay nếu có người nào

Phát tâm truyền tụng hay là ấn in

Cầu cho cha mẹ song thân

Sống thêm tuổi thọ chết sanh thiên đàng

Cháu con vinh hiển nhiều đời

Tai qua nạn khỏi, sang giàu bình yên

Chỉ cần truyền tụng in kinh

Nhờ công đức ấy đăng trình vàng son

Huống chi giảng dạy thế gian

Cầu chi đặng nấy hết còn họa tai

Luân hồi chuyển kiếp làm vua

Dân giàu nước mạnh bình an thái bình

*           *          *

NAM MÔ – A MEN.

NAM MÔ KHAI HÓA TỐI THƯỢNG TỔ TIÊN VÔ BIÊN NHƯ LAI (LẠY).

NAM MÔ LONG HOA CỬU HUYỀN THIÊN PHỤ ẤN QUANG TỐI THẮNG NHƯ LAI (LẠY).

NAM MÔ TIÊN CƠ ĐỨC MẸ ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH NHƯ LAI (LẠY).

Chúng con là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, nguyện cầu Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu, Độ Trì, Hộ Độ, cho toàn tất cả pháp giới cháu con, nhân loại anh em, sớm dứt nghiệp duyên ác căn tội lỗi, căn lành tăng trưởng, hướng về cội nguồn, hội ngộ Nhân Luân, chân tâm chân tánh, siêu sanh thượng giới, an vui tự tại, không còn sa đọa nơi tam đồ khổ, Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc sanh, đồng thành Chánh Đẳng Chánh Giác.

NAM MÔ – A MEN ( lạy 3 lạy bái bốn bái)

*           *          *

——————————

PHẦN 33

Cha Trời Địa Mẫu dạy:

Đạo Làm người là Đạo Nhân Luân Hiếu Nghĩa. Đạo làm con, trước tiên phải Hiếu Kính, Hiếu Thuận, Hiếu Thảo, Hiếu Nghĩa, Nhân Hiếu. Nhân hiếu – kính hiếu – thuận hiếu – thảo hiếu – nghĩa hiếu, ngoài năm hiếu trên còn phải ra sức làm nhiều việc phúc thiện, cầu cho Cha Mẹ sống lâu luôn được vui vẻ, chết thì siêu sanh thiên đàng cực lạc. Còn phải biết khuyên Cha Mẹ làm lành lánh dữ, hướng về cội nguồn, sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp thiên luật vũ trụ. Làm được như vậy thì coi như đã làm tròn bổn phận Đạo Hiếu của đạo làm con.

Như chúng ta đã biết, con người có hai phần, phần linh hồn và phần thể xác, phần xác thì giả tạm, phần hồn sống mãi không bao giờ chết, nếu đặng làm lành hướng thiện, thì phần hồn tự tại an vui, siêu sanh lên các tầng trời hưởng phước báo.

Bằng ngược lại phần hồn hành ác thời tâm hồn u tối ngay, gặt nhiều quả báo dữ, linh hồn sa đọa xuống các tầng địa phủ, khốn khổ vô cùng, vì vậy bổn phận làm con cái khuyên Cha Mẹ hướng thiện sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp thiên luật vũ trụ, Thiên Ý Cha Trời. Thời trả đặng công ơn sanh sành dưỡng dục của Cha Mẹ Đại Hiếu.

Đạo làm con mà chỉ biết lo cho mình, quên đi công ơn sanh thành dưỡng dục, thì cái tội đã lớn rồi, lại còn xúi dục Cha Mẹ hành ác, không nói cũng biết những người con nầy là những người con đại bất hiếu. Xúi dục Cha Mẹ hành ác, không những hại Cha Mẹ mà còn hại cả chính mình, ở đời thường nói đời Cha Mẹ ăn mặn, đời Con khát nước.

Bằng ngược lại Cha Mẹ dạy con hành ác, thì Cha Mẹ ấy đã hại con cái của mình, dẫn con cái đi vào con tăm tối, con đường gieo ác để rồi gặt ác, tai họa trùng trùng, tự giết chết con mình mà không hay biết gì cả.

*           *            *

———————————–

PHẦN 34

KINH ĐỐI NHÂN XỬ THẾ

Nay đà mở pháp khai kinh

Cội nguồn văn hóa hiển linh ra đời

Vũ trụ thiên ý Cha Trời

Con đường chính nghĩa rạng ngời tam thiên

Chủ nghĩa Đại Đồng thiêng liêng

Đồng Bào nhân loại anh em một nhà

Nòi giống Tiên Rồng nở hoa

Thiên đàng cửa mở cùng nhau về trời

Làm người phải rõ Cội Nguồn

Đồng bào chung bọc chung cùng Mẹ Cha

Cha Trời, Địa Mẫu Âu Cơ

Tình chung Cội Gốc, tình chung nghĩa tình

Nhớ khi đói khổ ở đời

Nhường cơm xẻ áo Đồng Bào anh em

Nhớ khi trong lúc khốn nguy

Tìm phương giúp đở cho nhau thoát cùng

Trần gian cõi tạm phàm trần

Vô thường biến đổi thăng trầm lắm khi

Anh em nòi giống rồng tiên

Nhớ câu nô lệ nhớ thuyền tự do

Nhớ đời cùng khổ cùng lo

Cùng chung cuộc sống cùng chia ngọt bùi

Dìu nhau qua bể cuộc đời

Nương nhau có bạn không hề ghét ghen

Giàu nghèo nâng đở giúp nhau

Đừng nên tranh chấp câu mâu làm gì

Bình Đẳng dung hòa thường khi

Chung lưng đoàn kết khó gì cũng nên

Anh em như thể tay chân

Như chim liền cánh như cây liền cành

Phải nên chung hiệp một lòng

Cùng cam cộng khổ không rời bỏ nhau

Cõi trần khốn khổ xiết bao

Ốm đau bệnh tật nói sao cho cùng

Đã là nòi giống Tiên Rồng

Phải nên đoàn kết chung lòng chung vai

Dựng xây cuộc sống tương lai

Dân giàu nước mạnh đắp xây công bằng

Đã là con cháu nhà trời

Không nên chia rẽ hiềm thù hại nhau

Làm cho cuộc sống đớn đau

Chiến tranh loạn lạc lệ rơi đầm đìa

Tan nhà nát cửa đói nghèo

Phá tan Độc Lập rơi vào lệ nô

Nước non đầy dẫy chông gai

Bến bờ vực thẳm giặc xây khốn cùng

Lấp đường siêu thoát về trời

Con đường địa ngục vợi vời thênh thang

Cúi luồn kiếp sợ ngoại bang

Vùi chôn khí phách nát tan anh hùng

Vùi chôn sa đọa linh hồn

Cũng vì lạc Cội lạc Nguồn mà ra

Tiên Rồng dòng giống tinh hoa

Văn minh tột thế phải đâu thấp hèn

Bởi gì lạc mất Cội Nguồn

Mới ra nông nổi lầm đường sa cơ

Việt Nam con cháu Rồng Tiên

Trở về Nguồn Cội lập trang sử vàng

Tự mình chọn lấy con đường

Là siêu hay đọa do mình tạo ra

Tự Do hạnh phúc đâu xa

Có Nguồn có Cội nở hoa sang giàu

Không còn tai họa khốn cùng

Phật, Tiên, Thánh, Chúa, đắc thành hà sa

Việt Nam kết quả sai hoa

Danh vang trần thế bài ca lẫy lừng

Việt Nam nổi tiếng thiện lành

Đại Đồng chủ nghĩa thoát đường binh đao

Trần gian là chốn trường thi

Tu hành tiến hóa trở về Thiên Bang

Xa lìa Ác Đạo Yêu Ma

Tu nhân tích đức siêu lên cõi trời

Cuộc đời ở chốn phàm trần

Sống đời giả tạm có gì bền lâu

Hiền lương chuyển kiếp quí nhân

Thiên đàng trở lại đặng gần Trời Cha

Cõi trần bể khổ thương đau

Về nguồn phủi sạch bể dâu khốn cùng

Giúp nhau giải thoát nghiệp trần

Giúp nhau kinh kệ giải lần nghiệp oan

Giúp nhau cơm áo bạc vàng

Thuốc men, tiền của cho người sa cơ

Đói nghèo khốn khổ bơ vơ

Vượt qua bể khổ sông mê phen nầy

Anh em chung một Cội Nguồn

Phải hòa, phải nhịn, phải nhường cho nhau

Đã là con cháu Rồng Tiên

Trọn tình, trọn nghĩa ,trọn nhân con đường

Bồi công, lập chí, học hành

Sáng, trưa, chiều, tối, chuyên cần luôn luôn

Luyện tu phải chịu gian nan

Vượt qua khổ nhục, muôn ngàn đắng cay

Chịu oan chịu ức chịu đày

Càng tôi càng luyện càng dày càng cao

Đó là tôi luyện hồn linh

Bao điều chướng ngại mới nên Đạo Trời

Nếu người vì Cội vì Nguồn

Dù cho gặp nạn chẳng sờn chẳng lui

Chí thành rắn cứng kim cương

Sững sừng như núi mãi thường như non

Dù cho hoạn nạn tử sanh

Cũng không đổi tánh mà theo gian tà

Cội Nguồn trực thẳng Trời Cha

Tu hành góp nhặt báu châu về trời

Đó là trí huệ sáng ngời

Cùng là thiện tánh chứa đầy trong tâm

Tu Tâm sữa tánh tu nhân

Cúng dường cầu nguyện sớm hôm cận kề

Làm người được vậy là lành

Không cầu cũng đặng về Trời siêu sinh

Thánh, Thần, Phật, Chúa, thiêng liêng

Thần thông tự tại vui chơi sang giàu

Hết sầu, hết khổ, hết rầu

Không còn đọa lạc luân hồi tử sanh

Trường sanh bất tử trường sanh

Mới hay về Cội phước lành biết bao

Phước thời để lại cháu con

Sang giàu hạnh phúc, vàng son đời đời

Công danh địa vị sáng ngời

Hiển vinh, vinh hiển, danh thời rạng danh

Kinh nầy vốn thật sâu xa

Để tâm tu học phước đà vô biên

Huống chi biên chép ấn in

Giúp cho kinh pháp truyền đi khắp cùng

Người nầy tột kiếp tột cùng

Thông minh xinh đẹp ai nhìn cũng ưa

Làm Vương làm Chúa làm Vua

Quyền năng tột thế oai linh sáng ngời

Chỉ cần đọc tụng một lần

Thánh, Thần phù hộ, Cha Trời chở che

Chỉ cần giảng giải một câu

Kiếp sau chuyển kiếp đứng đầu chẳng sai

Chỉ cần nghe đặng một câu

Họa tiêu phước đến chẳng sao nói cùng

Niềm tin là chúa phúc lành

Có tin có ứng, có làm có ăn

Đó là thiên luật tự nhiên

Trước sau cũng vậy, cổ kim lạ nào

Đối nhân xử thế ra vào

Có nhân có Đức thời nào cũng yên.

*           *            *

NAM MÔ KHAI HÓA TỐI THƯỢNG TỔ TIÊN VÔ BIÊN NHƯ LAI (LẠY).

NAM MÔ LONG HOA CỬU HUYỀN THIÊN PHỤ ẤN QUANG TỐI THẮNG NHƯ LAI (LẠY).

NAM MÔ TIÊN CƠ ĐỨC MẸ ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH NHƯ LAI (LẠY).

Chúng con là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa nguyện cầu Cha Trời, Địa Mẫu hộ trì, hộ độ, cho toàn tất cả pháp giới cháu con. Nhân loại anh em, sớm dứt nghiệp duyên, ác căn tội lỗi, căn lành tăng trưởng, hướng về cội nguồn, hội ngộ Nhân Luân, chân tâm, chân tánh, siêu sanh thiên giới an vui tự tại, không còn sa đọa nơi tam đồ khổ, Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc Sanh, đồng thành Chánh Đẳng, Chánh Giác.

NAM MÔ – A MEN.

Nam mô Phật, nam mô Thánh, nam mô Tiên, nam mô Thần, nam mô Chúa, nam mô cứu khổ cứu nạn tất cả pháp giới nhân loại anh em, thiên la Phật, thiên la Thánh, thiên la Tiên, thiên la Thần, thiên la Chúa, địa la Phật, địa la Thánh, địa la Tiên, địa la Thần, địa la Chúa,  ứng hóa pháp giới, thân ly nạn,  nạn ly thân, nhất thiết tai ương hóa vi trần.

NAM MÔ – A MEN (lạy ba lạy bái bốn bái).

*           *           *

Việt Nam mây điểm sắc lành

Khí thiên bao phủ kết thành ngàn xưa

Huyền linh thay đổi nắng mưa

Việt Nam tỏ rạng cháu con Lạc Hồng

Tiên Rồng chuyển động chân trời

Năm châu bốn biển rạng ngời xuân thu

Đại Đồng nguồn cội anh em

Biển trời đoàn kết càng thêm nghĩa tình.

*            *            *

Vòng luân chuyển xuôi dòng giải thoát

Cội đại đồng hoằng bá mười phương

Cội Nguồn khai mở nguồn thương

Cha Trời tỏ rạng tầm dương trở về

Năm màu da chung cùng Bọc Trứng

Nghĩa đồng bào đằm thắm Anh Em

Cội Nguồn một mái náo nương

Ngôi nhà vũ trụ cùng chung vui vầy.

*           *           *

Chuông chánh giác Cội Nguồn vọng đến

Trời phương Nam tỏa ánh hào quang

Rồng bay phụng múa tràn lan

Xuân về vạn lối thiên đàng chân mây

Trời tỏa sáng hồng soi khắp chốn

Lý hư không vạn ức huyền vi

Chân tâm chân tánh chân như

Đỉnh cao trí tuệ siêu nhiên đất trời.

*           *           *

Con đường Việt Nam

Truyền thống Rồng Tiên

Văn Lang vang vọng triền miên

Việt Nam tỏ rạng trời lên sáng bừng

Việt Nam con cháu Tiên Rồng

Trổ mùa xuân mới, đất trời Xuân Thu.

NAM MÔ – A MEN

*          *          *

————————————-

PHẦN 35

Nhân loại ở thế kỷ 21 cho đến nhiều thế kỷ sau, muốn vào ngôi Phật Tổ, Thánh Tổ, Tiên Tổ, Thần tổ, Chúa Tổ, người đó phải phát đại nguyện rộng lớn, lập đại công trong Văn Hóa Cội Nguồn, Tận độ nhân loại anh em, lập đại công truyền bá kinh luân, duy trì Văn Hóa Cội Nguồn Thiên Ý Cha Trời chủ nghĩa đại đồng, hướng dẫn nhân loại đi theo con đường chính nghĩa, Đại Đạo văn hóa cội nguồn con đường Chánh Đẳng Chánh Giác.

Phát đại nguyện rộng lớn tận độ nhân loại Anh Em cũng có nghĩa là đã trở thành rường cột cho trời, rường cột cho nhân loại. Mở con đường sáng lấp con đường tối, hướng dẫn nhân loại hội nhập Cội Nguồn, và đạt đến cảnh giới hiểu rõ Nguồn Cội của chính mình, từ linh hồn cho đến thể xác (xem Kinh Long Hoa Thiên Tạng, Long Hoa Pháp Tạng sẽ biết rõ hơn). Hướng dẫn nhân loại biết rõ Nguồn Cội linh hồn của nhân loại từ đâu sanh ra. Chứng minh phân tích từ linh giác tối cao hư không vũ trụ, sanh ra linh thức vũ trụ. Đại Linh Hồn Vũ Trụ sanh ra Tiểu Linh Hồn Vũ Trụ. Đại Linh Hồn Vũ Trụ có một, Nhưng Tiểu Linh Hồn Vũ Trụ thời vô tận vô biên không thể tính đếm hay nghĩ bàn.

Hay nói một cách khác từ Chân Tánh tối cao hư không vũ trụ khởi sanh ra Thức Tánh vũ trụ. Chân Tánh Vũ Trụ chỉ có một vô tận hư không rộng lớn. Còn Thức Tánh Vũ Trụ có thể nói là vô tận vô biên , không thể tính đếm hay nghĩ bàn cho thấu được. Để dễ hiểu giữa Thức Tánh và Chân Tánh, linh Giác và Linh Thức, chúng ta lập trình ví dụ cụ thể như sau NƯỚC và BỌT NƯỚC, bản thể của nước chỉ là một. Nhưng bọt nước thời vô số vô biên. Bản thể nước ví như Chân Tánh Linh Giác có một. Còn Bọt nước Thức Tánh Linh Thức, thời hằng hà sa số vô tận vô biên.

Như vậy bản thể của nước, Chân Tánh, Linh Giác ví như Đại Linh Hồn Vũ Trụ. Còn Thức Tánh Linh Giác ví như Bọt Nước hằng hà sa số vô tận vô biên. Bản thể Khai Hóa Tối Thượng Tổ Tiên. Chính là bản thể Đại Linh Hồn Vũ Trụ. Bản thể Chân Tánh Linh Giác tối cao vũ trụ. Nguồn Cội của tất cả Tiểu Linh Hồn vũ trụ.

Bản thể Thức Tánh Linh Thức, Tiểu Linh Hồn vũ trụ, là do Đại Linh Hồn Vũ Trụ sanh ra. Vì thế Cội Nguồn của bọt nước chính là bản thể của nước, bản thể của nước chỉ là một, còn bản thể của bọt nước hằng hà sa số, có thể nói là vô tận vô biên.

Như vậy Tiểu Linh Hồn vũ trụ là chỉ cho ai ?

Đáp :

Là chỉ cho tất cả linh hồn muôn loài vạn vật trong đó có linh hồn con người. Những Thức Tánh, Linh Thức, Linh Hồn con người đến khi hội Ngộ Chân Tâm Chân Tánh. Hội nhập về Cội Nguồn. Có nghĩa là hội nhập về Chân Tâm Chân Tánh Linh Giác Tối cao vũ trụ. Thể Tánh Đại Đồng Bình Đẳng. Ví như bọt nước hội nhập về bản thể của nước, đó là nói về phần nguồn cội linh hồn còn sau đây là nói về phần nguồn cội ra đời thể xác con người.

Từ đại linh hồn Khai Hóa Tổ Tiên, sau khi khai dựng tạo lập lên vũ trụ, tam thiên đại thiên thế giới, 28 tầng trời, 18 tầng địa phủ, núi Tu Di, thất sơn châu báu, bảy biển hương thủy, biển khí nước mặn, bốn cõi trần gian, nhật, nguyệt, tinh tú, thiên hà ngân hà, núi thiết vi, địa luân, thủy luân, phong luân, ba cõi vũ trụ, thiên đàng, trần gian, địa phủ, rồi trải qua hơn một tiểu kiếp, khai lập lên muôn loài vạn vật, côn trùng, thảo, mộc, rồi để cho chúng tiến hóa lên loài, bò sát, cầm, thú, thiên địa tuần hoàn đi vào ổn định, hình thành ba cõi tâm linh, dục giới, sắc giới, vô sắc giới.

Tổ Tiên Khai Hóa thấy muôn loài vạn vật không thể tiến hóa lên làm chủ vũ trụ, mà chỉ lẫn quẩn trong loài cầm thú sát phạt ăn nuốt lẫn nhau. Bằng tóm thâu tiên thiên chơn dương tinh hoa vũ trụ hiện thân ra ĐỨC CHA TRỜI, tức là Đức Long Hoa Cửu Huyền, hay còn gọi là Lạc Long Quân, Thể xác nam nhơn con người Tiểu Thiên Vũ Trụ. Có đủ 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp hào quang sáng chói. Tổ Tiên Khai Hóa lại tiếp tục tốm thâu tiên thiên chơn âm tinh hoa vũ trụ hiện thân ra ĐỨC MẸ TRỜI, tức là TIÊN CƠ ĐỊA MẪU, hay còn gọi là Mẹ Âu Cơ.

CHA TRỜI, MẸ TRỜI, bay xuống trái đất hạ chân xuống dãy núi long hoa hình Chữ S chốn trần gian sanh con đẻ cái, sanh ra 100 ông bà Tổ đầu tiên của nhân loại con người, hai mươi người con Da trắng, hai mươi người con da đen, hai mươi người con da chàm, hai mươi người con da vàng, hai mươi người con da đỏ, cộng lại thành 100 người con 50 nam 50 nữ, một trăm người con nầy khi chưa ra đời đều nằm chung trong bọc trứng Âu Cơ, GỌI LÀ ĐỒNG BÀO.

Vì thế tất cả nhân loại anh em từ xưa cho đến tới ngày nay, phát xuất từ một Cội Nguồn Cha Trời Mẹ Trời trong bọc trứng Âu Cơ tình anh em nghĩa Đồng Bào. Nói đến con người, dù cho đó là Phật Thánh, Tiên, Thần, Chúa, dù ở trên trời, hay ở trần gian, người phàm tục cũng cùng chung Nguồn Cội Cha Trời Mẹ Trời. Dù ở thời nào, Cha Trời Mẹ Trời cũng dạy bảo nhân loại con người xóa bỏ hận thù, vì tất cả nhân loại đều là anh em. Cùng chung một Cội Nguồn Tổ Tiên, Cha Trời Mẹ Trời. Ba ngôi tối cao Vũ Trụ. Chỉ vì lạc mất Cội Nguồn nên kẻ nói nầy người nói kia không nhận ra nhau, tàn sát lẫn nhau.

Nay Văn Hóa Cội Nguồn. Thiên Ý Cha Trời, Thiên Luật Vũ Trụ xuất hiện, Phật, Thánh, Tiên, Thần, chúa, con cái Nhà Trời  phải có bổn phận và trách nhiệm, hướng dẫn nhân loại trở về Cội Nguồn, tiến tới thế giới Đại Đồng, siêu sanh Thiên Giới trở về cõi trời tránh tai kiếp hủy diệt tuần hoàn lặp lại cuối tiểu kiếp thứ chín ( xem kinh sau thời Hậu Đế sẽ nói rõ hơn ).

*          *          *

———————————-

PHẦN 36

GIÁC MÊ KINH

Trần gian là chốn trường thi

Là nơi cõi tạm luyện tu linh hồn

Ngộ rồi siêu thoát về trời

Nào đâu phải chốn muôn đời bình yên

Sanh già bệnh tử liên miên

Xoay vần tan hợp não phiền lắm thay

Cõi trần gian tai bay họa gởi

Nào chiến tranh binh lửa chẳng yên

Thiên tai tàn phá kinh thiên

Lắm điều cơ cực biết bao nhọc nhằn

Ở cõi trời đất vàng đất ngọc

Nào báu châu xinh đẹp lạ thường

Lầu đài cung điện kim cương

Pha lê, mã não, trân châu, xà cừ

Các tầng trời sang giàu bậc nhất

Chốn trần gian chẳng sánh mảy lông

Thiên đàng hạnh phúc vô biên

Trần gian biển khổ đảo điên khốn nàn

Bồng lai cảnh giới thiên đàng

Sống lâu trẻ mãi não phiền đều không

Đâu như trần thế trần gian

Chia lìa khốn khổ  tử sanh luân hồi

Chốn trần gian muôn ngàn khốn khổ

Cõi thiên đàng sống mãi an vui

Trần gian bệnh tật ốm đau

Thiên đàng tự tại sống lâu an lành

Nay đã được làm người trần thế

Lại gặp thời Thiên Ý tái sanh

Muôn đời vạn kiếp gặp may

Chỉ cần tu học đổi thay cuộc đời

Thành Tiên, Thành Phật, sáng ngời

Thành Thần, Thành Chúa, còn gì vui hơn

Về trời sống mãi bình yên

Tự do tự tại, muốn chi cũng thành

Nay đã được phước lành như vậy

Không lo tu đạt đến Phật Tiên

Chỉ lo vui thú trần gian

Thiên đàng mất lối, hết mong về trời

Uổng công sanh kiếp làm người

Vì mê phải chịu cuộc đời trầm luân

Lạc đường vào chốn ác gian

Hồn Linh tăm tối đọa sa ngục hình

Kìa Văn Hóa Cội Nguồn xuống thế

Cửa Thiên Đàng rộng lối khắp cùng

Nhanh chân thức tỉnh bước vào

Trở về Nguồn Cội trổ nhành hương thơm

Mười điều thiện pháp làm duyên

Sáng, trưa, chiều, tối, phải siêng tu hành

Một là đối với con người

Không nên sát hại cứu đời khốn nguy

Hai là truyền bá kinh luân

Cho người hiểu rõ đường lên thiên đàng

Ba là ác bỏ thiện làm

Trở về Nguồn Cội thực hành từ bi

Bốn là không được dệt thêu

Hại người gieo ác biết bao tội tình

Năm là gieo oán hận thù

Đáo đầu trả quả biết ngày nào xong

Sáu là không được thọc đâm

Làm cho nghiệp ác lỗi lầm càng cao

Bảy là trộm cướp nên xa

Ác lai ác báo hết mong yên bình

Tám là không được tham tàn

Hại dân khuấy chúng lầm than khốn cùng

Chín là phản hại Cội Nguồn

Hết mong trở lại kiếp người, trầm luân

Mười là không được vong ơn

Hiếu trung, nhân nghĩa, luôn luôn đáp đền

Mười điều tu luyện trọn đời

Không mong cũng được về trời an vui

Không cầu cũng được hiển linh

Không mong không muốn tự nhiên sang giàu

Nhân quả báo ứng đáo đầu

Gieo sao gặt vậy không gì là sai

Đường lành mãi đắp cùng xây

Trở thành Phật, Chúa, hồn bay về trời

Kinh luân là thầy con người

Khai tâm mở trí thoát đời trầm luân

Kinh luân là thuốc trường sanh

Uống vào bất tử sống ngang đất trời

Kinh luân là đạo, là đường

Là thuyền chuyên chở con người thoát mê

Đưa người qua khỏi U Minh

Bên kia bờ giác đăng trình tiêu diêu

Trường đời cõi tạm trần gian

Khổ nhiều vui ít sớm nên về trời

Phật, Tiên, Thánh, Chúa, trên đời

chỉ cần Hành Thiện chẳng tìm đâu xa

Nếu  như có người thiện nam

Hay là thiện nữ luận bàn kính tin

Người nầy sẽ được Tổ Tiên

Khai thông trí hệ vô biên tột cùng

Huống chi đọc tụng thuộc lòng

Phát tâm giảng giải cho người khác nghe

Người nầy muôn kiếp về sau

Đứng đầu đại chúng sang giàu kể chi

Lựa là biên chép ấn in

Cầu chi đặng nấy, siêu sanh cõi trời

Ông bà cha mẹ nhiều đời

Thoát vòng đọa lạc vãn hồi siêu sanh

Huống chi tu học ngày đêm

Thông minh trí tuệ ít ai sánh bằng

Thành Phật, thành Chúa dễ dàng

Danh thơm vạn cõi đăng đàng đỉnh cao.

*            *             *

NAM MÔ – A MEN

NAM MÔ KHAI HÓA TỐI THƯỢNG TỔ TIÊN VÔ BIÊN NHƯ LAI (LẠY).

NAM MÔ LONG HOA CỬU HUYỀN THIÊN PHỤ ẤN QUANG TỐI THẮNG NHƯ LAI (LẠY).

NAM MÔ TIÊN CƠ ĐỨC MẸ ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH NHƯ LAI (LẠY).

NAM MÔ – A MEN.

*            *             *

——————————-

PHẦN 37

Đời mạc khí, phần đông con người lạc vào con đường ác đạo, lòng người dối trá, giả hình, không biết bao nhiêu là sự đóng tuồng thủ đoạn để lừa gạt, phần đông lòng người hiểm độc vô cùng, chỉ biết chạy theo tiền tài danh lợi, dẫn đến vô cảm nhiều người còn mất hết lương tri lương tâm, không nghĩ gì đến sự giải thoát, xem nhẹ đạo đức, nên gây ra không biết bao nhiêu là tội ác tội lỗi, con người là tiểu thiên vũ trụ, liên quan đến đại thiên vũ trụ, khi mà nhân loại con người chỉ biết hung ác, thời trời đất cũng bị tác động bởi ác tâm ác tánh của con người làm cho hung khí xông lên khắp trời đất, khiến cho trời đất khí hóa âm dương thời tiết không được ổn định bất thường, nên thường bị thiên tai xảy ra không lường trước được gây thảm họa cho con người, chính con người là tác giả dẫn đến hậu quả thiên tai đầy thảm họa.

Ở vào thời kỳ tâm tánh con người điên đảo như vậy khí hóa thời tiết không ổn định, quy luật tuần hoàn bất thường, bốn mùa tám tiết khắc nghiệt khác thường. Độc khí lại thường sanh ra, bệnh tật theo đó tàn hại con người, giai đoạn bể khổ trầm luân, khổ về nghèo khổ về chiến tranh, khổ về đàn áp, bóc lột, áp bức, khổ về thiên tai, khổ về ôn dịch, khổ về bệnh tật, khổ về trộm cướp, khổ về sự lừa đảo, dối trá tàn độc, nhất là sự khổ về tham tàn bạo ác độc tài độc trị, làm cho con người mất hết tự do chẳng khác gì sống trong lao tù, bắt bớ trù dập, không tội làm cho có tội, cây ngay bị chặt trước, người sống có lương tâm thì được coi như là cái gai trong mắt nhổ đi.

Cái khổ đau khổ hơn nữa là khổ nồi da nấu thịt, Đồng Bào tàn sát lẩn nhau,  khổ về cha con, khổ về chồng vợ, khổ về anh em, bà con thân tộc tàn hại lẫn nhau, sự tàn hại ấy không biết hổ thẹn mà cho là vinh quang, thời kỳ Thiện triệt hạ Ác lên ngôi, xảo trá lên vương, thẳng ngay tù tội, thì phải nói trần gian bể khổ vô cùng, từ trộm cướp cá nhân tiến lên trộm cướp tập thể, cao hơn nữa là trộm cướp có chủ trương, thời đại mạc pháp mạc khí con người phải chịu nhiều sự thống khổ, oán chồng lên oán thù chồng lên thù, hại người, người hại cứ thế mà tàn sát lẫn nhau, thời kỳ như thế tu hành hướng thiện là vô cùng khó, luôn luôn bị cái Ác trù dập không chỉ có vài ngày mà suốt cả đời, hàng mấy mươi năm.

Ở vào thời buổi khó khăn nầy chỉ cần tu được một ít phước lành dù bằng hạt cát hạt bụi, cũng coi như là hiếm có rồi, vậy huống chi là thật tâm tu hành thì những người đó là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, ở thượng giới xuống trần tận độ nhân loại anh em, dù làm được hay không làm được cũng được gọi là Đại Bồ Tát Đại Nhân Đại Đức rồi.

Huống chi là những người làm rường cột cho Chánh Pháp, giữ gìn Văn Hóa Cội Nguồn Chính Nghĩa, truyền bá kinh luân, tận độ thiên hạ nhân loại anh em, nếu không phải Phật Tổ, Thánh Tổ, Tiên Tổ, Thần Tổ, Chúa Tổ, thì không thể làm nổi.

Nếu gặp được những bậc thiện nhân đại trí thức như thế, thì nên đảnh lễ ca ngợi tán thán, cúng dường, thì được phước báo, phước đức vô tận, dù chỉ bằng hạt cát hạt bụi cũng đặng lợi ích không thể nghĩ bàn. Những người cúng dường ca ngợi tán thán nầy muôn ức kiếp về sau phần lớn đều được siêu sanh về trời có đủ thần thông tự tại vui chơi, thân hình xinh đẹp lạ thường hào quang rực rỡ, tưởng ăn có ăn tưởng mặt có mặc, muốn gì có nấy tất cả đều theo ý muốn hiện ra. Nếu như có người Thiện Nam hay là Thiện Nữ ngay trong thời buổi ác trược nầy, mà tìm về với Cội với Nguồn đến với đấng Cha Ông đấng khai tạo lập lên vũ trụ, dù chỉ cần lễ lạy một lần, hoặc hai ba lần, thời tội ác tiêu tan hết thảy đặng phước báo vô tận, thường cầu chi đặng nấy. Vì sao lại có kết quả tối cao như vậy vì ba đấng tối cao vũ trụ Tổ Tiên, Cha Trời Mẹ Trời quyền năng vô hạn quyền lực vô biên, không có việc gì mà ba đấng tối cao làm không được, linh hay không linh đều ở lòng tin của mỗi con người, niềm tin lòng tin đức tin là quyết định tất cả.

Trong thời đại cái Ác lên ngôi cái Thiện bị dập tắc, chỗ khó tu mà tu được mới thật là hi hữu hiếm có, ở vào thời đại cái ác hưng thịnh, chỉ cần hành thiện tu hành một ngày ở trần gian, hơn một năm hành thiện tu hành ở thiên đàng, chỗ khó tu mà tu được, chỗ khó hành thiện mà hành thiện được, nên mới gọi là hi hữu, chỉ cần làm một việc thiện cũng đặng phước báo vô tận vô biên, ở chỗ ác mà không hành ác không nhiễm ác đây mới là chuyện lạ , khác gì hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Ngay ở chỗ tranh danh đoạt lợi, mà lòng không nhiễm tranh danh đoạt lợi, đây không phải là chuyện lạ sao những người ấy quả thật trí đức vô tận vô biên không thể nghĩ bàn.

Ở ngay chỗ tham tàn bạo ác nhất là những người có quyền có chức có thế có lực mà vẩn giữ được lương tri lương tâm thương dân yêu nước, vì dân vì nước không vì mình miễn sao dân được an vui thái bình thịnh vượng no cơm ấm áo. Đây mới quả thật là hi hữu khó thấy ở trên đời, nếu không phải Phật Tổ, Thánh Tổ, Tiên Tổ, Thần Tổ, Chúa Tổ, thì không thể nào làm nổi có thể nói Đại Hùng, Đại Lực, Đại Bi, Đại Trí, Đại Dũng.

Ở ngay chỗ dối trá, giả hình, mánh khóe, thủ đoạn, lừa gạt, đâm thọc, thêu dệt, ác khẩu, sống chung cùng với người lăn lóc trong vũng bùn tanh hôi nhơ nhớp, sống trong cuộc sống xung quan toàn là độc ác, kiêu căng ngạo mạn, tham lam vô độ chai lì trong tội lỗi. Mà lòng không nhiễm theo, ngược lại còn có sức mạnh ý chí sức mạnh tinh thần vô biên vì đồng bào vì nhân loại, luôn đem đến những lợi ích chân thật. Tận Độ cứu vớt nhân loại anh em ra hỏi con đường tội lỗi. Làm cho dân giàu nước mạnh, đem lại công bằng bình đẳng dân chủ văn minh. Hướng nhân loại đi theo con đường Chính Nghĩa, tôn trọng Nhân Quyền, tôn trọng công bằng bình đẳng, sống vì Nhân Loại không vì mình những người như vậy không phải Phật Tổ, Thánh Tổ, Tiên Tổ, Thần Tổ, thì còn ai.

Những người ấy các Ngài đã có hoa sen báu trong tâm của họ, vì sao lại nói như vậy. Vì gần ác mà tâm không nhiễm ác, lại còn sanh ra muôn tánh thiện, cứ mỗi tánh thiện là mỗi hoa sen báu, vì có vô lượng  thiện tánh như thế  nên có vô lượng hoa sen báu nơi tâm ý của những bậc hi hữu nầy. Chính họ là những Phật Tổ, Thánh Tổ, Tiên Tổ, Thần Tổ, Chúa Tổ, vì một đại nhân duyên sanh xuống chốn trần gian tận độ Nhân Loại về trời. Có thể nói các Ngài khai thị ra Văn Hóa Cội Nguồn. Thiên Luật vũ trụ Thiên Ý Cha Trời cho nhân loại hội nhập Cội Nguồn trở thành Chánh Đẳng Chánh Giác.

Nếu gặp được những người như thế phải nên cúng dường lễ bái ca ngợi tán thán công đức, dù chỉ một lời cũng đặng phước báo vô tận vô biên, khi mãn thân phàm trần hồn liền được siêu sanh lên thượng giới.

Huống chi tự cống hiến đời mình làm việc cho Trời Làm việc cho di chí của Ông Cha. Lại có công lấp đi con đường ác, mở con đường thiện tận độ nhân loại anh em đi theo con đường chính nghĩa trở về với Cội với Nguồn, thì nhất định sẽ trở thành Chánh Đẳng Chánh Giác.

Những bậc ngay trong đời ác trược mà chuyển đại pháp luân nói ra vô lượng pháp môn làm cho nhân loại ai cũng được lợi ích, những bậc  tối cao như vậy không thể nào bàn luận cho được, có trí huệ oai linh vô biên vô tận, những bậc tối cao nầy không nên luận bàn là ai, mà chỉ nên tôn kính vì thấy những người đó như đã thấy trời, Thế Thiên Hành Đạo.

Nếu như có người thiện nam hay người thiện nữ nào, mà gặp được những người như vậy thời coi như mình đã tu luyện vô lượng ức kiếp nay mới có nhân duyên gặp đặng, nên ca ngợi tán thán công đức thành tâm lễ bái cúng dường, hoặc là lễ lạy quy y sẽ đặng phước báo vô tận không sao kể xiết, có thể nói chuyển họa thành phúc, chuyển phàm lên thánh ngay, rút ngắn thời gian trải qua hàng triệu hàng vạn đại kiếp tiến hóa tu hành, không bao lâu tiến hóa lên ngôi Chánh Đẳng Chánh Giác.

Những bậc tối cao như vậy một là hiện thân của Đức Cha Trời, hai là hiện tối cao Phật Tổ, Thánh Tổ, Tiên Tổ, Thần Tổ, Chúa Tổ, chỉ cần ca ngợi, tán thán công đức, cúng dường dù chỉ là một đồng tiền bát gạo thời con cái, cháu chắt, nhiều đời đều được thành đạt hiển vinh, sang giàu uy danh khắp cõi, cho đến trăm nghìn ức kiếp cũng không nói hết phước báo nầy.

Có người thiện nam hay người thiện nữ nào có lòng đọc tụng kinh nhân luân, hoặc ca ngợi kinh nhân luân, dù chỉ là một câu một chữ, thì cũng đặng phước đức vô cùng vô tận, huống chi là đọc tụng giảng giải cho người khác nghe, thời đặng vào quả Phật, quả Tiên, quả Thánh, quả Thần, quả Chúa, ông bà cha mẹ nhiều đời cũng đặng hưởng phước, thoát khỏi địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh, sanh lại làm người, huống chi là biên chép ấn in không những được siêu sanh về cõi trời,  mà con cháu nhiều đời giàu sang vinh hoa phú quí, Cha Trời Mẹ Trời luôn luôn phù hộ, che chở tai qua nạn khỏi.

*           *           *

———————————–

PHẦN 38

NHÂN LUÂN

Làm người ở chốn trần gian

Khổ nhiều vui ít sớm nên tu hành

Phật, Tiên, Thánh, Chúa, Thánh thần

Chỉ cần tu luyện chẳng tìm đâu xa

Nhân luân ở cõi người ta

Làm người ai cũng trải qua một lần

Nhỏ thời học đạo làm con

Giữ gìn lễ phép chu toàn nết na

Trên thời nghe mẹ nghe cha

Nghe anh nghe chị cùng là chú cô

Lớn lên giữ lấy đạo anh

Hay là đạo chị thuộc lòng đừng quên

Luôn là gương mẫu sớm hôm

Tiếp lời cha mẹ truyền sang em lành

Bản thân chăm chỉ học hành

Luyện tu đức tính nên người mai sau

Trưởng thành làm mẹ làm cha

Làm cô, làm chú, cùng là bề trên

Đạo người tất phải nghiêm minh

Trắng, đen, tỏ rõ hợp tình tổ tông

Làm cho gia đạo đặng an

Trên hòa dưới thuận họ hàng an vui

Trải qua năm tháng trần gian

Bóng câu cửa sổ, chuyển sang xế chiều

Tóc đầu đã bạc về già

Trở thành Nội Ngoại đều là bề trên

Đường trần sắp hết ra đi

Hành trang chuẩn bị mang theo về trời

Thiện lành góp nhặt cho nhiều

Lòng vàng sáng chói bao điều thiện tâm

Từ bi hỹ xả rộng dung

Quá khứ không nghĩ vị lại chẳng màng

Nhất tâm tỉnh tọa đạo tràng

Dứt đường địa ngục thoát vòng tử sanh

Tuổi già nào có bao lâu

Tuổi già như ngọn đèn dầu sắp khô

Bao nhiêu của cải trần gian

Chết rồi bỏ lại thiên đàng ra đi

Trắng tay rồi lại trắng tay

Mới hay vật chất mang theo được nào

Xác thân trả lại đất nầy

Thần hồn siêu đọa tự mình liệu lo

Phật, Tiên, Thánh, Chúa đâu xa

Chỉ cần hành thiện tự tâm đắc thành

Hành trang chuẩn bị lên đường

Không ngoài thiện tánh, bạc vàng nào hơn

Kinh nầy vốn thật sâu xa

Làm cho trí huệ phước duyên tăng lần

Nhiệm mầu linh hiển vô cùng

Chỉ cần tụng niệm tội liền tiêu bay

Một năm tu luyện trở lên

Thiên đàng cực lạc có tên bản vàng

Cháu con phú quí giàu sang

Ông bà cha mẹ thoát siêu về trời

Huống chi tu luyện cả đời

Muôn đời ức kiếp Vua Trời đâu xa

Huống chi biên chép ấn in

Lưu truyền hậu thế biết bao phước lành

Người nầy thường mãi bậc thầy

Thần thông trí huệ ít người sánh hơn

Mãn thân hồn đặng sanh thiên

Nhờ tu phước thiện Phật, Tiên cõi trời.

*           *           *

NAM MÔ – A MEN.

NAM MÔ KHAI HÓA TỐI THƯỢNG TỔ TIÊN VÔ BIÊN NHƯ LAI (LẠY).

NAM MÔ LONG HOA CỬU HUYỀN THIÊN PHỤ ẤN QUANG TỐI THẮNG NHƯ LAI (LẠY).

NAM MÔ TIÊN CƠ ĐỨC MẸ ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH NHƯ LAI (LẠY).

Nam Mô Phật, Nam Mô Thánh, Nam Mô Tiên, Nam Mô Thần, Nam Mô Chúa, nam mô cứu khổ cứu nạn thiên la Phật, thiên la Thánh, thiên la Tiên, thiên la Thần, thiên la Chúa. Nam mô cứu khổ cứu nạn, địa la Phật, địa la Thánh, địa la Tiên, địa la Thần, địa la Chúa, Thiên la địa la, linh linh ứng hóa, thân ly nạn, nạn ly thân, nhất thiết tai ương hóa vi trần, thân ly nạn, nạn ly thân, nhất thiết tai ương hóa vi trần, thân ly nạn, nạn ly thân, nhất thiết tai ương hóa vi trần.

NAM MÔ – A MEN.

*            *            *

———————————-

PHẦN 39

Hành thiện được lợi gì ?

Đáp : Nói đến cái lợi thì không có gì lợi hơn hành thiện, không thể tính đếm hay luận bàn cho hết được.

Đây chỉ tóm tắc vài ý chính:

Như chúng ta đã biết, con người có hai phần, phần hồn và phần xác, phần xác liên quan đến vật chất sự giàu sang, phần hồn liên quan đến văn hóa đạo đức. Những người tu thiện hành thiện có lợi cho cả hai mặt, thể xác và sự giàu sang, linh hồn và đạo quả. Như vậy hành thiện không những linh hồn siêu thoát về trời thành Phật, Thánh, Tiên, Thần Chúa, sống mãi trên cõi vĩnh hằng, tự tại an vui hạnh phúc ( xem Kinh Long Hoa Thiên Tạng, Long Hoa Pháp Tạng sẽ nói rõ hơn ).

Những người làm lành hành thiện, thì được sống lâu, ít bệnh ít tật, gia đình ấm êm hòa thuận, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa thường che chở phù hộ tai họa tránh xa phước lộc thường đem đến, được mọi người kính trọng. Con cháu hiển vinh thành đạt công danh, ông bà cha mẹ siêu thăng thiên giới, hoạnh tài làm ăn buôn bán kinh doanh đều được thuận lợi. Thông minh trí tuệ sáng suốt, lời nói được nhiều người nghe, người dữ kẻ ác độc khó hại được, muốn gì thường được như ý, gặp nhiều bạn tốt, không bị các tai ương, muôn vạn kiếp tới thường ở bậc tôn quí, thân tướng xinh đẹp, nếu hướng về Cội Nguồn thời thường làm vua làm chúa đứng đầu đại chúng.

Nói tóm lại hành thiện không có cái lợi nào hơn, có thể cái lợi không thể luận bàn cho hết được, chỉ một kiếp theo con đường Chính Nghĩa hành thiện, thì muôn vạn kiếp sau hưởng phước báo vô tận vô biên, thành Phật, Thánh, Tiên, Thần Chúa, an vui tự tại ở mãi trên trời, thì còn cái lợi nào hơn. Sau đây là nói lên một ít những điều cơ bản kinh nhân luân quả báo ứng, khi con người chỉ biết chạy theo dục vọng tạo ra.

*           *           *

——————————–

PHẦN 40

NHÂN LUÂN BÁO ỨNG

Muốn biết ác gian có hại gì

Phải nên tìm hiểu ở kinh thi

Nhơn luân quả báo đều ghi rõ

Họa phúc thăng trầm có khó chi

Luật nhân quả trước sau, sau trước

Gieo giống gì gặt nấy có sai

Trồng lúa gặt lúa xưa nay

Gieo ác gặt ác ác vây khốn cùng

Nơi vũ trụ một nền thiên luật

Đạo huyền cơ chuyển vận chuyển xây

Ác thời đọa xuống âm ti

Thiện thời nhẹ bước siêu lên thiên đàng

Vì hiểu rõ luật trời như thế

Phật, Thánh, Tiên, chọn đức làm đầu

Ở trong vũ trụ một bầu

Chánh, Tà, hai nẻo vui, buồn, khổ vui

Thiện cùng Ác do người mê ngộ

Tạo nghiệp duyên chuyển vận thọ mang

Gieo nhân kết quả xưa nay

Nhân nào quả nấy có sai bao giờ

Tạo nghiệp ác gieo mầm thọ khổ

Đọa linh hồn địa phủ khó ra

Chịu nhiều quả báo gớm ghê

Gươm đâm, đao chém đứt lìa tan thây

Nơi ngục lửa nướng thui la ré

Ngục âm phong lạnh xé thịt da

Đớn đau khủng khiếp rên la

Chết đi sống lại biết bao hãi hùng

Nơi trần thế hung tàn bạo ác

Cậy thế quyền tàn sát lê dân

Thiên cơ vận hóa hồn linh

Chết đi sa đọa ngục hình địa lao

Hồn linh đói khát biết bao

Quỉ yêu xé xác đớn đau kinh hoàng

Nơi địa phủ muôn trùng  đày đọa

Đủ cực hình, thảm họa triền miên

Chừng nào hết nghiệp ác gian

Mới mong thoát khỏi thảm thê ngục hình

Tiếng la khóc hãi hùng dậy khắp

Nổi kinh hoàng thịt khét lửa nung

Mới hay địa ngục khiếp kinh

Sa chân làm ác hết mong phản hồi

Nơi trần thế xem thường hành thiện

Cứ tham tàn bày biện  ác gian

Nào hay địa phủ kề bên

Mất thân hồn đọa âm ti mấy tầng

Nơi trần thế dối lừa hại chúng

Xuống âm ti đủ thứ đớn đau

Quỉ ngục đâm chém xé xâu

Đủ điều hành hạ biết bao hành hình

Cũng vì bởi gieo toàn hung ác

Lại xem thường quả báo chuyển xây

Địa ngục hành xử  liên miên

Chết đi sống lại biết bao nghìn lần

Nơi trần thế hại người lương thiện

Xuống âm ti muôn vạn cực hình

Giáo đâm gươm chém trùng trùng

Linh hồn nát vụn, nát nhừ như tương

Nơi trần thế hại dân khuấy chúng

Miệng độc xà hại chết người ngay

Chết đi đọa xuống âm ti

Đọa đày khủng khiếp vô phương cứu nàn

Nơi ngục lạnh đọa đày đau đớn

Lưỡi cứng đờ phồng tét thịt da

Răm nứt xé nhỏ xé to

Đớn đau khủng khiếp thét la hãi hùng

Nơi trần thế giết người cướp của

Làm cho người khốn khổ thương đau

Chết đi hồn xuống âm ti

Quỉ thần hành hạ moi tim nấu nhừ

Vậy mới biết đất trời thiên luật

Hể hại người trời lại hại mình

Chuyển xây thiên luật công minh

Gieo ác gặt ác có gì hàm oan

Nơi trần thế mưu gian hại nước

Làm cho dân khốn đốn đói nghèo

Sống trong đao búa ngục tù

Sống trong áp bức khốn cùng đau thương

Gieo đại ác tội cao như núi

Luật trời kia chuyển hóa đọa đày

Lâm chung hồn xuống địa đàng

Thọ hình quả báo những gì gớm ghê

Lụi, đâm, quay, nướng, lột da

Moi gan, móc ruột, rút gân nấu dầu

Quết, giã, xay, xét, băm nhừ

Búa, rìu, dao, rựa, đồng thời bửa, đâm

Quen hồn cho rắn nuốt ăn

Rừng đao núi lửa cũng quăn liện vào

Nơi địa ngục âm tào địa phủ

Những hồn linh hung dữ vào ra

Nhất là những kẻ hại dân

Nhân luân quả báo xoay vần khốn nguy

Gian tà hại nước hại non

Ỷ quyền ỷ chức hại dân khốn cùng

Lâm chung hồn đọa mấy tầng

Địa Lao chịu mãi cực hình dài lâu

Làm con hại mẹ hại cha

Đây là tội lớn phải sa ngục tù

Đọa vào hỏa ngục hành hình

Nghìn muôn ức kiếp biết đời nào ra

Làm người phản hại nước non

Hồn lìa khỏi xác chuyển xây ngục tù

Chìm trong bể ngục đen sì

Làm mồi cho rắn nuốt thời thịt xương

Làm người hủy báng kinh luân

Họa Tai, tai họa triền miên đọa đày

Địa ngục thịt nát xương lìa

Đọa vào ngạ quỉ cùng là súc sanh

Muôn đời vạn kiếp chuyển luân

Hết mong trở lại đầu thai làm người

Thất kính đối với Cha Trời

Chết đi phải chịu hành hình gớm ghê

Đói khát nào có được ăn

Đớn đau tra tấn rút gân nấu dầu

Chết đi sống lại ức ngàn

Ăn đồng uống sắt cháy thời ruột gan

Lại thêm chim sắt mổ ăn

Đớn đau khủng khiếp nát tan linh hồn

Địa ngục khiếp vía kinh hoàng

Bỡi do thất kính Cha Trời mà ra

Ác tâm thời đọa âm ti

Thiện tâm thì được sanh lên thiên đàng

Trước gian sau lại thiện lành

Cũng thành chánh quả hết vào âm ti

Trước ác sau lại ăn năng

Không sa địa ngục siêu sanh về trời

Chỉ cần bỏ ác đi rồi

Tâm hồn nhẹ bổng cuộc đời thênh thang

Siêu đọa đều bởi do tâm

Gieo gì gặt nấy chẳng tầm đâu xa

Gieo ác địa ngục phải sa

Thiện lành thì được sanh lên thiên đàng

Thiện lành không chỉ một ngày

Phải luôn diệt ác đến giờ quy tiên

Kinh nầy mầu nhiệm vô biên

Chỉ cần đọc tụng tội tiêu ức ngàn

Nếu như đọc tụng thuộc lòng

Coi như thoát khỏi ngục hình từ đây

Nếu như có người thiện nam

Hay là thiện nữ luận bàn giảng ra

Cho người hiểu rõ suốt thông

Gieo thiện phước báo vô biên kể gì

Nhơn luân kinh giáo chủ trì

Muôn nghìn ức kiếp thường làm chúa vua

Nếu ai gặp được kinh đây

Phát tâm cúng thí hoặc nầy ấn in

Hồi hướng công đức về trên

Cầu cho cha mẹ, cháu con yên bình

Cầu cho gia đạo thuận hòa

Cầu cho đắc lợi đắc tài giàu sang

Cầu cho quốc thái dân an

Cầu cho bệnh tật tiêu tan chẳng còn

Cầu cho con cháu rạng danh

Cầu cho nhân loại đồng sanh thiên đàng

Nguyện cầu như vậy là lành

Hiển linh như ý có nào trật sai

Ứng linh ở tại lòng ta

Hể tin là có xưa nay vẩn thường.

*         *         *

Chúng con là những người ăn năng sám hối, nguyện cầu Tổ Tiên, Cha Trời Địa Mẫu, hộ trì hộ độ cho toàn tất cả pháp giới cháu con, nhân loại anh em, sớm dứt nghiệp duyên ác căn tội lỗi, căn lành tăng trưởng, hướng về Cội Nguồn, hội ngộ Nhân Luân, chân tâm chân tánh, siêu sanh thiên giới, an vui tự tại, không còn sa đọa nơi tam đồ khổ, Địa Ngục Ngạ Quỉ Súc Sanh, đồng thành Chánh Đẳng Chánh Giác.

NAM MÔ – A MEN.

Nam mô Phật, nam mô Thánh, nam mô Tiên, nam mô Thần, nam mô Chúa. Nam mô cứu khổ cứu nạn thiên la Phật, thiên la Thánh, thiên la Tiên, thiên la Thần, thiên la Chúa. Nam mô cứu khổ cứu nạn địa la Phật, địa la Thánh, địa la Tiên, địa la Thần, địa la Chúa, linh linh ứng hóa, thân ly nạn, nạn ly thân, nhất thiết tai ương hóa vi trần. Thân ly nạn, nạn ly thân, nhất thiết tai ương hóa vi trần. Thân ly nạn, nạn ly thân, nhất thiết tai ương hóa vi trần. Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đa ra ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nể đế, ma ha dà đế, chơn lăng càng đế, ta bà ha.

NAM MÔ – A MEN.  (lạy 3 lạy bái bốn bái)

*            *             *

——————————

PHẦN 41

Những người muốn vào hàng Phật Tổ, Thánh Tổ, Tiên Tổ, Thần Tổ, Chúa Tổ, thời phải phát đại nguyện, tận độ nhân loại anh em, dìu dắt nhân loại anh em trở về Cội Nguồn, Thiên Luật Vũ Trụ, Thiên Ý Cha Trời, chủ nghĩa đại đồng, mở con đường sáng, lấp con đường tối, đưa nhân loại trở về thiên đàng cực lạc, thoát tam đồ khổ Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc Sanh.

Nhân loại con người là do Tổ Tiên hiện thân ra CHA TRỜI, MẸ TRỜI sanh ra, lưu truyền nòi giống con người mãi đến tận bây giờ, đã trải qua hơn bốn tiểu kiếp.

Ở vào thời kỳ giữa tiểu kiếp, tức là ở cuối kiếp tăng đầu kiếp giảm, khi ấy nhân loại con người tuổi thọ trung bình lên đến 8 muôn 4 nghìn tuổi, tiên thiên chân khí đã hạ xuống làm thông suốt thiên đàng trần gian hạ giới, muôn sanh linh vạn vật tuổi thọ rất cao, nên người tiên thường xuống sanh sống với người trần, có khi còn lấy nhau sanh con đẻ cái, ở vào thời kỳ nầy người trần không khác gì người tiên, hầu hết người trần đều có thần thông, bay đi tự tại biến hóa như ý.

Cũng ở vào thời kỳ nầy, thời kỳ hưng thịnh thiên tiên chân khí, muôn loài cầm thú, bò sát, tuổi thọ rất cao, có số tu luyện thành người, cũng đặng thần thông tự tại, nhưng không được vào ngôi vị Chánh tiên, vì không phải là con người, Nòi Giống Tiên Rồng, con Cái Cha Trời, Mẹ Trời, mà chỉ nhờ tu luyện pháp thuật thần thông biến hóa thành con người.

Lại chưa hiểu gì đạo lý nhân luân, đạo làm người, phần đông thú, cầm, bò sát, cây, cỏ, tu luyện thành người thường trở thành yêu tinh quỉ dữ, hung tàn bạo ác vô cùng. Nói về Yêu Tinh Quỉ dữ, thần thông pháp thuật không kém gì Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, nhưng không bao giờ trở thành Phật Thánh Tiên Thần chúa được, mà chỉ tự xưng giả danh mà thôi.

Như vậy muốn thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, không phải dựa vào  pháp thuật thần thông mà là giác ngộ hướng thiện, theo đạo luật nhân luân hiếu nghĩa, sống theo thiên tánh tự nhiên, lương tâm của mỗi con người. Yêu Tinh, Quỉ dữ khó mà hiểu được Đạo Luật, nhân luân hiếu nghĩa, cũng như lương tâm của con người, nên chúng không bao giờ thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa được.

Khi tuổi trung bình nhân loại con người đã hạ xuống chỉ còn 30 nghìn tuổi, lúc bây giờ khí hóa thiên tiên đã biến mất, nên người phàm người tiên đã ngăn cách, cõi trần gian, cõi thiên đàng ngăn cách nhau, nên người tiên không xuống cõi phàm trần nữa. Ở vào thời kỳ nầy, con người trần tục mất hết thần thông, muốn có thần thông phải tu thiền luyện khí, tu dưỡng tánh mầu mới có thần thông nhưng thần thông chỉ ở mức độ bình thường, ở vào cảnh giới của địa tiên, không phải ở cảnh giới thiên tiên.

Còn về muôn loài cầm, thú, bò sát, cây, cỏ, muốn tu luyện thành người thì rất khó khăn. Ở vào giai đoạn nầy. Vì có sự khác biệt sự sống giữa trần gian và cõi thiên đàng, nên người tiên không thể xuống sống nơi chốn trần tục được nữa, Ví như sự sống dưới nước, sự sống trên khô. Hai cảnh giới khác nhau khó mà qua lại sống với nhau được. Muốn xuống chốn trần gian phải đầu thai vào bụng mẹ, đủ ngày đủ tháng mới được sanh ra làm người phàm tục, sống trong cõi phàm tục, phải chịu nhiều sự ốm đau bệnh tật, già nua sanh tử, không còn nhớ rõ tiền thân kiếp trước của mình, chỉ khi nào tu thiền luyện khí đắc lục thông thời mới nhớ rõ lại tiền thân kiếp trước của chính mình.

Khi nhân loại con người tuổi thọ trung bình đã hạ xuống chỉ còn 10 nghìn tuổi, khí địa tiên chuyển hóa già cỗi, chuyển sang giai đoạn mạc kiếp, giai đoạn u tối nặng nề, ở vào thời kỳ nầy âm khí thịnh hành, trược khí sanh ra độc khí làm cho con người khốn khổ về bệnh tật, không những thế tâm tánh con người độc ác vô cùng, ( xem Long Hoa Pháp Tạng sau thời Hậu Đế sẽ nói rõ hơn ).

Ở vào thời kỳ nầy  Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa,  đầu thai xuống chốn trần gian rất khó trở lại thiên đàng. Vì sao lại nói như thế. Vì khi đầu thai xuống chốn trần gian vào bụng mẹ, hấp thụ tinh cha huyết mẹ ô trược, nên thần hồn u tối quên hết kiếp trước của mình. Khi mở mắt chào đời thì luôn sống trong nghịch cảnh, cái ác khắp cùng, sống cùng với thời đại ác lâu ngày cũng phải nhiễm ác, nhân loại sống sao mình sống vậy, không thể sống ngược lại được.

Nên Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, đầu thai xuống chốn trần gian vào giai đoạn nầy, khó mong trở lại thiên đàng cực lạc, nếu không nhờ thần lực của Cha Trời, Mẹ Trời che chở hộ độ cho, e rằng sa đọa luôn xuống cõi âm phủ.

Ở vào giai đoạn nầy người phàm tục phần đông là muôn loài cầm, thú, bò sát. Hoặc những linh hồn ma, quỉ, đầu thai làm người, nên xảy ra chiến tranh tàn khốc, phần nhiều con người không có lương tâm, lương tri, tàn bạo vô cùng. Ở vào giai đoạn mạc pháp nầy, con người tu luyện đạt đến lục thông vô cùng khó khăn, có khi hết cả đời cũng không đạt được, cho nên không mấy ai hiểu rõ tiền thân kiếp trước của mình.

Khi nhân loại con ngườituổi thọ trung bình đã hạ xuống chỉ còn 100 tuổi, là thời kỳ đi lần đến giai đoạn cuối của thời hạ ngươn, hạ hạ ngơn mạc kiếp tiến lần đến hết tiểu kiếp, tức là giai đoạn kết thúc tiểu kiếp chuyển sang tiểu kiếp mới. Nhân loại ở vào thời kỳ nầy tàn bạo vô cùng tàn sát nhau dữ dội. Ai tàn bạo hơn thì người đó chính là vua chúa. Ai giết người nhiều hơn chính là quan tướng cấp cao. Những cảnh tranh giành thuộc địa, chiếm hữu nô lệ, tranh giành nô lệ, thắng là vua thua là giặc, xem đi xét lại giặc với vua chẳng khác gì nhau, lòng người vô cùng dối trá, giả hình, giả nhân giả nghĩa, giả đạo, giả đức, mưu mô xảo quyệt, mánh khóe, thủ đoạn, lừa gạt, tham tàn bạo ác, giết người không gớm tay, lòng dạ ác độc, kiêu căng, ngạo mạn, không coi trời vào đâu, chỉ cần có chút quyền lực thời xưng thần, xưng thánh, thật ra thời lòng dạ độc ác mất hết nhân tính con người, mất hết lương tri lương tâm, trở thành con người vô cảm, chỉ biết thỏa mãn nhục dục, tham lam vô độ, chai lì trong tội lỗi, mà thần, thánh, phật, tiên cái nổi gì, chỉ là lừa dối nhân loại lừa dối bản thân mình mà thôi.

Ở vào thời kỳ nầy không những muôn loài cầm, thú bò sát, ma, quỉ, đầu thai làm người mà còn có cả ác cầm, ác thú, ác sát, ác quỉ, yêu tinh đầu thai làm người, bóng u minh bao trùm lấy nhân gian.

Ở vào giai đoạn nầy Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa không dám đầu thai xuống chốn trần gian. Nếu không có thần lực Cha Trời, Mẹ Trời hộ độ che chở. Chỉ có Ma Quỉ đầu thai làm người nhiều vô số vô biên. Nhân Loại vì thế mà chiến tranh loạn lạc dữ dội ( xem kinh sau thời Hậu Đế sẽ rõ ) Nhân loại ở vào thời điểm nầy làm lành rất ít. Nếu không nhờ có Kinh Luân ra đời, thì kiếp nạn tàn sát lẫn nhau không biết đâu mà lường. Khi tiểu kiếp kết thúc, đại đa số linh hồn đều sa đọa xuống các tầng địa phủ làm linh hồn Quỉ. Còn những linh hồn còn nhân tính không sa đọa xuống các tầng địa phủ ở lại cõi trần gian làm Ma.

Thiên đàng là nơi đất báu, vàng, bạc, trân châu, kim cương, pha lê, lưu ly, xà cừ, chư thiên khai thác đất báu, xây dựng lên lầu đài cung điện, cung vàng điện ngọc, kỳ quan, bảo tháp, nhà của, phố xá, đền, chùa, đường sá, ao hồ, cây báu, giàu có vô cùng, lọng tàng, bảo bối, vật dụng đồ dùng, trang trí nội thất, tất cả đều toàn bảy báu, ánh sáng từ châu báu tỏa ra sáng ngời muôn màu vạn sắc trông đẹp mắt vô cùng, đường sá rộng lớn thông thương từ nơi nầy đến nơi kia, cũng toàn bằng bảy chất báu, cứ mỗi khúc đường đều có ao sen báu, hoa sen báu, lọng tàng rất đẹp mắt, nước ao sen trong mát, hương sen thơm ngát không những làm cho con người không còn đói khát, mà còn làm tăng thêm tuổi thọ.

Nói về vô lượng Ông Bà Tổ của nhân loại con người ở trên trời đã thành Phật Tổ Tổ Tổ, Thánh Tổ Tổ Tổ, Tiên Tổ Tổ Tổ, Thần Tổ Tổ Tổ, Chúa Tổ Tổ Tổ, thấy con cháu của mình ở chốn trần gian quá khổ, tai nạn triền miên, về trời không được lại sa đọa xuống các tầng địa phủ, Phóng hào quang tận độ con cháu, những người có thiện căn về trời. Hoặc dùng điển lực chỉ điểm dạy bảo nhân loại cháu con, hướng thiện làm lành trở về thiên đàng cực lạc, hoặc hiện thân mách bảo, tu mau kẻo trễ vì tiểu kiếp sắp hết, kiếp nạn hủy diệt sẽ ập tới, thiên địa tuần hoàn lập lại, không còn bao nhiêu người sống sót, chuyển qua tiểu kiếp mới, trở thành thủy tổ nguyên thủy thời Hồng Hoang, nếu linh hồn vẫn còn mê muội thời sẽ bị sa đọa hết xuống các tầng địa phủ, khốn khổ vô cùng ( xem Long Hoa Pháp Tạng sau thời Hậu Đế sẽ nói rõ hơn).

Chỉ có Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, ở cấp Tổ khi đầu thai xuống chốn nhân gian, ở thời mạc kiếp mới không bị ác cảnh, vật dục trần gian xoay chuyển, dù rằng quên hết kiếp trước của mình, nhưng linh căn nguyện lực đại nguyện vẫn còn. Căn thân tâm lực đại nguyện nương nhờ thần lực Cha Trời, Mẹ Trời, nên dù ở chốn ô trược nhưng không nhiễm ô trược, như hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, dù ở trong danh lợi nhưng không nhiễm bởi danh lợi, dù ở ngay chốn ác nhưng không nhiễm ác, không xuôi theo dòng đời, mà đi ngược lại dòng đời, nên phải chịu nhiều khảo đảo của trần thế.

Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa trước. Phật, Thánh, Tiên, Thần Chúa sau, cùng đi trên một con đường lành, lìa xa con đường ác, nhất là thời kỳ mạc kiếp thời kỳ âm khí thịnh hành, nhân loại phần nhiều sa vào con đường ác đạo, độc tài độc trị, độc tâm độc tánh độc khí tràn ngập khắp nơi, bệnh tật hoành hành, tham tàn bạo ác, dối trá, giả hình, biết bao là mánh khóe thủ đoạn lừa gạt, lòng người hiểm độc vô cùng, ác lên ngôi lên vương, chân thiện bị dập tắt, thời kỳ như thế con người rất khó tu hành. Nhưng tu hành được thời đắc đạo rất cao, có thể nói tu hành một ngày trần gian, bằng thiên đàng tu hành một năm.

Hôm nay tuổi thọ nhân loại con người trung bình đã giảm xuống chỉ còn 60 tuổi, yểu 40 tuổi, thọ 80 tuổi, đại thọ 100 tuổi. Chính là lúc Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa đầu thai xuống trần nhiều nhất, tận độ anh em nhân loại anh em về trời. Khi tuổi thọ trung bình con người chỉ còn 10 tuổi, yểu 1 tuổi, thọ 20 tuổi, thời thủy tai, động đất, mưa to gió lớn, sóng thần nổi lên, kéo dài hơn 1 nghìn năm, lần lần hủy diệt hết muôn loài vạn vật trong đó có nhân loại con người, những người còn sống sót chuyển qua tiểu kiếp thứ 10, trở thành thỉ tổ nguyên thỉ hồng hoang, rồi cứ 100 năm tăng lên một tuổi, tăng mãi cho đến khi nhân loại con người trung bình tuổi thọ 8 muôn 4 nghìn tuổi, thời hết kiếp tăng, rồi chuyển sang kiếp giảm, cứ 100 năm giảm đi một tuổi, và giảm mãi cho đến khi nhân loại con người tuổi thọ trung bình chỉ còn 10 tuổi thời hết kiếp giảm, rồi chuyển sang kiếp tăng, cứ như thế tuần hoàn lặp đi lặp lại mãi hết tiểu nầy tới tiểu kiếp khác, như hết ngày tới đêm, hết đêm tới ngày, xuân, hạ, thu, đông cứ lặp đi lặp lại hết năm nầy sang năm khác.

Như một định luật tiến hóa tuần hoàn không có gì là mới mẻ cả, vì thế Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, luôn biết trước, huyền cơ chuyển hóa vũ trụ như vậy, nên đầu thai xuống trần, cứu khổ nhân loại anh em về trời, tránh đi kiếp nạn tuần hoàn hủy diệt của vũ trụ, lặp đi lặp lại của mỗi tiểu kiếp. Hết tiểu kiếp nầy chuyển qua tiểu kiếp mới, hết tiểu kiếp thứ 9 chuyển sang tiểu kiếp thứ 10.

Nói về kiếp giảm, thuở mà nhân loại con người tuổi thọ đã hạ xuống trung bình chỉ còn 30 tuổi thiên tai vô cùng khắc nghiệt, mưa to gió lớn, động đất dữ dội sóng thần hoành hành, hết năm nầy tới năm khác, khiến cho thời tiết đảo lộn, mất mùa liên miên, lúa thóc, rau quả gì cũng bị hư hỏng, nhân loại con người bị đói suốt bảy năm khốn khổ vô cùng, sau đó thời tiết tạm lắng yên trở lại, ổn định tuần hoàn, cho đến khi nhân loại con người tuổi thọ trung bình giảm xuống chỉ còn 20 tuổi lúc bấy giờ khắp năm châu bốn biển đều nổi lên cơn dịch bệnh tật, kéo dài hơn cả năm, nguyên là do là bởi khí độc chuyển thành dịch bệnh, do các ác nghiệp khí độc dồn đến, sau đó thời trở lại bình thường, cho đến khi nhân loại con người tuổi thọ trung bình hạ xuống chỉ còn 10 tuổi, thời tai nạn đao binh xảy ra cùng khắp thế giới, giết hại lẩn nhau vô cùng tàn bạo khi ấy nhân loại con người hầu hết không còn lương tâm, lương tri gì nữa, hể ai giết được nhiều người là lên lon, lên chức, làm vương, làm quan, làm chúa. Cứ như thế mà tàn sát lẫn nhau, thì cũng là lúc thiên cơ vận hóa tuần hoàn hủy diệt muôn loài vạn vật, trong đó có con người, thủy tai xuất hiện, động đất ra đời, mưa to gió lớn, sóng thần kinh khiếp, kéo dài suốt hơn 1 nghìn năm, địa cuộc thay đổi, núi non biến mất, nước dâng tràn ngập hết thảy các lục địa, kết thúc tiểu kiếp thứ chín, chuyển qua tiểu kiếp thứ 10, nhân loại con người sống sót không còn được bao nhiêu, trở thành thủy tổ, thời nguyên thủy hồng hoang.

Thế kỉ 21 bắt đầu cho tiểu kiếp thứ 10, cũng là giai đoạn tiến lần về cuối tiểu kiếp thứ 9, những giai đoạn hết sức quan trọng cho sự giải thoát, siêu sanh về trời. Văn hóa Cội Nguồn ra đời, soi sáng mãi đến tiểu kiếp thứ 14, thứ 15, trải qua hơn 80 triệu năm. Văn Hóa Cội Nguồn kết thúc.

Văn hóa Liên Hoa Hải Tạng ra đời, lần lượt có 94 tổng Giáo Chủ làm tổng bí thư cho tạo hóa, chuyển đại pháp luân theo Văn Hóa Liên Hoa Hải Tạng, ở tiểu kiếp thứ 15, 16, 17, 18, 19, và cho đến tiểu kiếp thứ 20 cuối kiếp tăng đầu kiếp giảm, khi nhân loại con người tuổi thọ trung bình đã lên đến cực điểm 8 muôn 4 nghìn tuổi, thì có vị tổng đà la ni bí thư của tạo hóa ra đời số 100 là ĐỨC LÂU CHÍ ra đời, khi ĐỨC LÂU CHÍ nhập diệt là hết kiếp trụ, đến kiếp hoại, ở kiếp hoại có 20 tiểu kiếp, mỗi tiểu kiếp là 16 triệu 8 trăm nghìn năm, trải qua 3 trăm 36 triệu năm ở kiếp hoại không có tổng bí thư tổng đà la ni vũ trụ ra đời, vì ở kiếp hoại con người ngu si tà kiến quá lớn, nên không có tổng bí thư, tổng đà la ni tạo hóa ra đời.

Có thể nói Văn Hóa Cội Nguồn trải qua hàng mấy mươi triệu năm mới xuất hiện, và kéo dài hơn tám mươi triệu năm, kéo dài năm tiểu kiếp. Nếu bỏ lở một dịp may hiếm có nầy, mất thân người thì khó mà gặp được, vì linh hồn mê muội, ác nghiệp chuyển xây sa đọa, luân hồi khắp nẻo, trải qua vô số kiếp ở địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh, còn đâu có dịp trở lại làm người, mà gặp được Văn Hóa Cội Nguồn.

Thật đáng thương thay cho những ai còn mê muội bỏ mất một cơ hội, để làm Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, làm chủ vũ trụ, làm chủ thiên đàng cực lạc, làm chủ vận mệnh của chính mình, làm chủ chân tâm chân tánh, lên ngôi Chánh Đẳng Chánh Giác, tiết thay, uổng thay, đáng thương thay, có Văn Hóa Cội Nguồn là có tất cả, không có Văn Hóa Cội Nguồn là mất tất cả, đọa lạc mãi trong luân hồi sanh tử.

Nếu như có người thiện nam, hay người thiện nữ nào mà gặp được kinh nầy, phát tâm hộ trì bảo hộ kinh luân, bảo vệ Văn Hóa Cội Nguồn, hoặc ra công biên chép ấn in, truyền bá cho người dù là một câu một chữ thì cũng đặng công đức vô tận vô biên. Thiện nam tín nữ ấy, sẽ được Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, khắp trong pháp giới hư không hộ trì hộ độ, tai qua nạn khỏi, cầu chi đặng nấy, con cái, cháu chắt, nhiều đời vinh hiển, ông bà nội ngoại nhiều đời, nhiều kiếp đều được siêu thăng về trời, hưởng phước, chỉ có lòng tin, niềm tin, đức tin thì thấy rõ sự mầu nhiệm nầy, vì kinh giáo Văn Hóa Cội Nguồn chính là Thiên Ý của Đức Cha Trời, ứng linh không có gì linh thiên hơn nữa.

*           *           *

——————————-

PHẦN 42

KINH HIẾU NGHĨA

Vô lượng kiếp Cha Trời Địa Mẫu

Thường phóng quang cứu khổ hồn linh

Độ cháu con vô số vô biên

Đều chứng quả Phật, Tiên, Thánh, Chúa

Công Cha Trời khắp trong trời đất

Chẳng ai hơn đệ nhất công lao

Lớn vô cùng vô tận biết bao

Dựng cơ nghiệp tam thiên vũ trụ

Chủ nhân ông quyền năng định đoạt

Đấng chủ trì thiên luật thưởng ban

Cho những người bồi đức lập công

Vì đại nghĩa vì dân vì nước

Vì anh em Tiên Rồng nòi giống

Giúp cho người tỉnh giấc tu hành

Giúp cho người trở lại đường lành

Về thế giới thiên đàng cực lạc

Sống an vui cung vàng điện ngọc

Mãi vĩnh hằng tự tại tự do

Cõi nước trời vô số hà sa

Tùy công đức mà vui mà hưởng

Cõi trần gian huyền cơ biến chuyển

Đầy họa tai lắm cảnh truân chuyên

Ý Cha Trời chuyển vận huyền cơ

Khai Đại Đạo bến bờ tiếp rước

Nghĩa đồng bào Phật, Tiên, Thánh Chúa

Khắp ta bà thế giới năm châu

Ban pháp lành từ cổ chí kim

Bao lời lẽ từ bi bác ái

Phật, Thánh, Tiên, phò trì chánh giáo

Đồng ra kinh cứu vớt cõi trần

Độ nhân sanh về với Cội Nguồn

Lập công lành với đấng trời cha

Lưu danh tiếng khắp cõi hà sa

Đức Cha Trời quyền năng trên hết

Chuyển vần xoay tình thế thuận xuôi

Cùng Thánh, Thần, trấn khắp càn khôn

Đồng phóng quang hộ độ cháu con

Về thế giới an khương cực lạc

Nếu những ai trở về Nguồn Cội

Lạy Cha Trời rửa  tội một lần

Theo văn hóa sám hối tội tình

Bao kiếp ác chẳng còn tiêu sạch

Hết họa tai an vui hưng thịnh

Mãi về sau ít bệnh ít đau

Đọc kinh đây thời hãy truyền mau

Phát tâm lành bồi công lập đức

Phật, Thánh, Tiên khắp trong trời đất

Đồng phóng quang cứu vớt từng giờ

Tạo nhân hiền dứt khổ an lành

Đạo hiếu nghĩa nay đà thành tựu

Về tiên bang hội tụ điền viên

Trăm năm trong cõi người ta

Cũng như sương khói thoáng qua mất liền

Ra thân tu phước thờ trời

Kính tin Phật, Chúa, Thánh, Thần, chở che

Kinh đây vốn thật cao siêu

Chỉ cần đọc tụng mong chi cũng thành

Công đức không thể nghĩ bàn

Cầu chi đặng nấy chẳng lầm chẳng sai

Nếu như có người thiện nam

Hay là thiện nữ luận bàn giảng ra

Cho người cùng hiểu cùng nghe

Thấm nhuần chân lý Trời Cha dạy truyền

Người nầy sẽ được Tổ Tiên

Cha Trời Địa Mẫu  phóng quang độ trì

Khai tâm khai trí khai thần

Muôn nghìn ức kiếp chuyển thành chúa vua

Cháu, con sáng láng thông minh

Hiển vinh, vinh hiển giàu sang, sang giàu

Cũng nhờ Hiếu Nghĩa làm đầu

Công thành danh tọa về trời an vui.

*           *          *

Chúng con là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, nguyện cầu Tổ Tiên Cha Trời, Địa Mẫu, hộ trì, hộ độ, cho toàn pháp giới cháu con, nhân loại anh em sớm dứt nghiệp duyên, ác căn tội lỗi, căn lành tăng trưởng, hướng về Cội Nguồn, hội ngộ Nhân Luân, chân tâm chân tánh, siêu sanh thiên giới, an vui tự tại, không còn sa đọa nơi tam đồ khổ, Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc Sanh, đồng thành Chánh Đẳng Chánh Giác.

NAM MÔ – A MEN

NAM MÔ KHAI HÓA TỐI THƯỢNG TỔ TIÊN VÔ BIÊN NHƯ LAI (LẠY).

NAM MÔ LONG HOA CỬU HUYỀN THIÊN PHỤ ẤN QUANG TỐI THẮNG NHƯ LAI (LẠY).

NAM MÔ TIÊN CƠ ĐỨC MẸ ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH NHƯ LAI (LẠY).

*              *            *

Việt Nam Văn Hóa Cội Nguồn

Đơm hoa kết trái đổi màu xuân xanh

Ánh mặt trời bừng lên tỏa sáng

Dạy hào hùng rợp bóng Rồng Tiên

Trời nam rực rỡ thiêng liêng

Gió xuân tràn ngập an vui thái bình

Nền văn hóa tràn đầy hạnh phúc

Lướt ngàn mây ung đúc ấm no

Việt nam khúc hát tự do

Con Hồng cháu Lạc đơm hoa chuyển mình

Bừng non nước tràn đầy hưng thịnh

Cảnh giàu sang tràn ngập văn minh

Việt Nam rạng rỡ năm châu

Việt nam hội tụ một bầu anh linh

Nền văn hóa chuyển mình tỏa sáng

Định pháp mầu Thiên Ý Trời Cha

Mưa xuân gió thịnh nở hoa

Trời xuân nở rộ Phụng bay Rồng chầu

Lời vàng ngọc vạn tầng mây báu

Ý diệu huyền rõ thấu huyền cơ

Việt Nam muôn vạn bài thơ

Địa linh thánh địa bến bờ thoát siêu

Cửa Trời rộng mở nơi đây

Đón người trần tục siêu bay về Trời

Việt Nam mãi mãi rạng ngời

Việt Nam con Lạc cháu Hồng muôn năm.

*           *           *

NAM MÔ – A MEN

Nam mô Phật, nam mô Thánh, nam mô Tiên, nam mô Thần, nam mô Chúa. Nam mô cứu khổ cứu nạn thiên la Phật, thiên la Thánh, thiên la Tiên, thiên la Thần, thiên la Chúa. Nam mô cứu khổ cứu nạn địa la Phật, địa la Thánh, địa la Tiên, địa la Thần, địa la Chúa, linh linh ứng hóa, thân ly nạn, nạn ly thân, nhất thiết tai ương hóa vi trần. Thân ly nạn, nạn ly thân, nhất thiết tai ương hóa vi trần. Thân ly nạn, nạn ly thân, nhất thiết tai ương hóa vi trần. Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đa ra ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nể đế, ma ha dà đế, chơn lăng càng đế, ta bà ha.

NAM MÔ – A MEN.  (lạy 3 lạy bái bốn bái)

*           *          *

———————————-

HẾT QUYỂN 3.

———————————-

QUYỂN 4

PHẦN 43

SỰ TAI HẠI CỦA ÁC

Nói đến làm ác, dù ở thời điểm nào, trong giai đoạn nào, xã hội nào đi nữa, từ người giàu tột bực, cho đến kẻ bần cùng áo rách khố ôm, những người thượng lưu trí thức, cho đến người ngu si quá mức tầm thường, từ bậc già cả cao niên, cho đến trẻ em mới biết suy nghĩ, nói chung là hầu hết nhân loại con người, không ai là không phản đối cái ác, có thể nói rất ghét cái ác, nhàm chán cái ác, coi cái ác như là ghê tởm, vì cái ác luôn luôn đem đến sự tai hại, sự không may cho con người, cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội.

Có thể nói rằng những người làm ác chính họ cũng không ưa thích gì cái ác, nhất là những cái ác đem đến cho họ, những kẻ ác cũng không thích cái ác đến với họ, như vậy những người làm ác là tự giết hại đời mình, tự đưa mình vào con đường tối tăm, tự mình tước hết phẩm giá cao quí của chính mình, để rồi đưa mình đến con đường đầy tai họa, không những tai họa cho bản thân, mà còn họa lây cho cha mẹ, con cái, cháu chắt.

Những người làm ác là việc làm sai lầm nghiêm trọng, không những vi phạm trong Hiến Pháp, Luật Pháp, mà còn bị nhân loại lên án. Những người làm ác luôn luôn sợ ánh sáng công lý, ánh sáng luật pháp, ánh sáng đạo pháp, nhất là ánh sáng của lương tâm, nói chung làm ác luôn luôn sợ ánh sáng nói chung đó là ánh sáng gì, lúc nào cũng ẩn mình sau lớp đạo đức giả tạo, che đậy tội lỗi của chính mình, không cho lộ bộ mặt tội ác ra. Vì lộ bộ mặt gian ác ra sẽ bị nhân loại lên án triệt hạ, công lý Pháp Luật trị tội, mọi tầng lớp ghê tởm, chết đi sa đọa vào Địa Phủ, khốn khổ mãi trong Địa Ngục.

Vì sao lại có chuyện như vậy ?

Vì Tổ Tiên Khai Hóa tạo lập lên vũ trụ, đã phân ra làm hai cảnh giới. Cảnh giới Trời, cảnh giới Địa Phủ. Các tầng trời và các tầng địa phủ, thiên đàng cực vui. Địa Ngục cực khổ.

Vì thế linh hồn hành ác nhất định sa đọa xuống các tầng địa phủ, sống trong các địa ngục, theo thiên luật của vũ trụ, gieo ác phải đến cõi ác. Đó chính là Thiên Ý Cha Trời Thiên Luật Vũ Trụ. Linh Hồn bị đày đọa khủng khiếp. Vì thế làm ác lợi chẳng bao nhiêu mà họa tai trùng trùng, không những làm hại chính mình linh hồn sa đọa xuống các tầng địa phủ, chịu không biết bao nhiêu là sự khốn khổ, mà còn hại cả con cái, cháu chắt, làm ô nhục gia đình tổ tông dòng họ. Những người làm ác không những nhân loại trần gian không ưa thích, mà cho đến Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, khắp hư không vũ trụ cũng không ưa thích, mà đôi khi còn quở phạt, cho đến Tổ Tiên, Cha Trời Mẹ Trời, cũng không che chở, mà còn giáng họa cho nữa là khác.

Như vậy làm ác có nghĩa là tự mình đất mất tất cả gieo sự ghê tởm khắp cùng vũ trụ, không một ai ưa, khi bộ mặt ác của mình đã lộ ra, hơn nữa theo luật nhân quả, nhân nào quả nấy, nhân ác trổ ra quả ác rồi gặt quả ác.

Nói tóm lại những tánh ác trong mỗi linh hồn cần loại bỏ, vì không loại bỏ những tánh ác ấy, thì những tánh ác ấy hại luôn cả chính mình, gia đình mình, con cái mình, dẫn đến sự nghèo cùng khốn khổ, tai họa triền miên, làm lụn tàn bản thân, gia đình, con cái, hãy tránh xa những cái ác, và loại bỏ cái ác trong tâm Tánh của mỗi chúng ta.

*           *          *

———————————-

PHẦN 44

SỰ TỐT ĐẸP CỦA HÀNH THIỆN

Nói đến hành thiện là nói đến muôn nghìn cái lợi, không có gì được lợi hơn là hành thiện, hành thiện là tự mình tạo cho chính mình bao mùa xuân rực rỡ, hành thiện là tự mình gieo thiện cảm khắp cùng nhân loại, nói rộng hơn là khắp cùng vũ trụ, người hành thiện không những gặt hái bao điều may mắn, tai qua nạn khỏi, con cái cháu chắt, đời đời giàu sang thành đạt hiển vinh, mãn thân siêu sanh thiên giới, mà còn thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, vì thế người hành thiện sẽ đưa họ đến tột đỉnh vinh quan.

Người hành thiện cao thì nhất định lưu danh hậu thế, muôn nghìn năm được nhân loại sùng kính, ngưỡng mộ đi theo. Để chứng minh lời nói trên, các bậc hành thiện cao, lịch sử đạo đức cho ta thấy như Quốc Tổ Vua Hùng, Phật Thích Ca, Chúa Giêsu, Khổng Tử, và còn biết bao thiện nhân khác nữa … Dù trải qua hàng nghìn năm nhân loại vẩn mãi còn sùng kính, và không biết bao nhiêu người đã đi theo các ngài, sự mến mộ thành tâm đối với các ngài phải nói là hết mực tôn kính.

Trong lịch sử nhân loại con người, ở mỗi giai đoạn ở mỗi thời kỳ, dù dưới một chế độ nào, xã hội nào đi nữa, cũng đều phải công nhận hành thiện là chính nghĩa, và được mọi tầng lớp nhân loại đồng tình ủng hộ. Còn làm ác mưu mô lừa đảo dối trá giả hình, mánh khóe thủ đoạn, làm những điều tội lỗi xấu xa, dùng mưu mô xảo trá lừa đảo thủ đoạn, dùng bạo lực gầy dựng cơ nghiệp thì nhanh chóng dẫn đến sụp đổ, không tồn tại được lâu. Những kẻ hành ác dù có che đậy cở nào cũng phải lộ cái đuôi chồn cáo ra, nhân loại sẽ nhàm chán khinh khi, thế là ngày tận số của kẻ làm ác xảy đến. Trải qua bao thế hệ, Tà không thể nào thắng được Chính, những người hành thiện sẽ được suy tôn, những người hành ác sẽ bị nguyền rủa, nhân loại đóng kịch diễn tuồng châm biếm.

Quả là một kiếp hành ác muôn đời xấu xa nguyền rủa mãi, chưa kể đến sa đọa xuống các tầng địa phủ, khốn khổ khủng khiếp, nói cho cùng hể làm ác là làm hại chính bản thân mình, làm hại con cháu, linh hồn sa đọa xuống địa ngục, khốn khổ vô cùng.  Hể làm thiện thời được tất cả. Vì phước báo vô biên, gieo thiện gặt thiện. Nên nói không có cái lợi nào hơn làm thiện.

Muốn có một non sông tổ quốc yên bình thì tất cả phải sống theo Hiến Pháp Luật Pháp, Đạo Pháp, đi theo Văn Hóa Cội Nguồn, Nền Quốc Đạo dân tộc. Thì không nói cũng hiểu non sông tổ quốc đó nở hoa độc lập, ai ai cũng được sống trong cảnh thái bình, dân giàu nước mạnh tự do hạnh phúc.

*             *            *

———————————–

PHẦN 45

CỘI NGUỒN CHÂN KINH

Đấng Tạo Hóa càn khôn thiên tạo

Đại chân linh vô tận không gian

Tánh thấy nghe hay biết rõ ràng

Đồng nhất thể vô vi trong suốt

Thể chân như tịnh yên trong lắng

Không hình hài không sắc không hương

Không Chúa Phật, cũng không Chúng Sanh

Không phải Thần, cũng không phải Thánh

Không Quỉ, Ma, không loài, Không Tánh

Nói cho cùng thể tướng vô vi

Không có tuổi cũng chẳng có tên

Đó là Thân tướng Tổ Tiên

Hư Không vô tận vô biên chẳng cùng

Chỗ nào cũng có thung dung

Không cấu không nhiễm vô cùng oai linh

Thể hư không Tổ Tiên Khai Hóa

Thể Cội Nguồn cùng khắp vô biên

Thể độc lập như như thiền định

Tánh không Tánh khai sanh thần lực

Tâm không Tâm trong sạch vô vi

Hư Không thân tướng hư không

Thể đồng nhất Thể Ứng Linh khắp cùng

Chỉ cần tưởng nghĩ Cội Nguồn

Tức thời cảm ứng linh hồn khai cơ

Nhờ thần lực Tổ Tiên Khai Hóa

Bao nạn tai tan biến hư không

Dù cho một niệm Tổ Tiên

Tức thời linh ứng cầu chi cũng thành

Thuở Tổ Tiên chưa khai vũ trụ

Thân hư không an định tự nhiên

Sanh ra Thần Lực vô biên

Khắp cùng dày đặc không gian khắp cùng

Thần lực được sanh ra rồi

Chuyển luân, luân chuyển đổi dời chuyển luân

Có sanh có tử xưa nay

Có tiến có hóa tự nhiên trường tồn

Thần Lực khởi sanh ra đời

Chuyển luân tiến hóa sanh già tử sanh

Chuyển thành tứ đại hư không

Tổ Tiên khai lập càn khôn đất trời

Thể Tổ Tiên vốn là linh giác

Tánh thấy nghe hay biết khắp cùng

Gặp phải thời tứ đại chuyển luân

Khởi phản tỉnh liên miên tiếp xúc

Đại linh hồn sanh ra Thần Thức

Khắp hư không lúc nhúc chúng sanh

Tiểu linh hồn khắp cả hư không

Cũng vì vậy ở trong trời đất

Muôn vạn loài lúc nhúc hà sa

Tùy nhân duyên hình tướng khác sai

Tướng khác tướng do duyên tạo tác

Hình khác hình tiến hóa không đồng

Muôn loài vạn vật khắp cùng

Thể đồng một thể Cội Nguồn mà ra

Đại Đồng Cội Gốc Ông Cha

Tổ Tiên một Cội đồng ra một Nguồn

Cho nên nhân loại Đồng Bào

Chung cùng một Cội chung nào anh em

Kinh nầy vốn thật đại kinh

Đại Đồng kinh giáo vô biên nhiệm mầu

Chỉ cần đọc tụng thuộc lòng

Hay là giảng giải cho người khác nghe

Người nầy sẽ được Tổ Tiên

Khai thông trí huệ vô biên biện tài

Họa gì cũng đặng tiêu trừ

Nghèo gì cũng chuyển sang giàu ức muôn

Nhờ truyền giảng giải kinh luân

Tâm thành chánh quả Phật, Tiên, Thánh, Thần

Mãn thân hồn đặng về trời

Tiêu diêu cực lạc an nhàn tự do

Cháu con no ấm, ấm no

Ông Bà siêu thoát vượt qua ngục tù

Siêu Sanh lên các cõi trời

An vui mãi mãi cuộc đời an vui.

NAM MÔ – A MEN

*         *         *

NGỘ GIÁC KINH

Đường đã mở chân trời tỏa sáng

Cảnh u minh tan biến không còn

Mau chân trở lại thiên đàng

An vui mãi mãi không còn đọa sa

Trở về Nguồn Cội hồn linh tự tại

Xa cội nguồn đọa lạc triền miên

Luân hồi khổ nạn điêu linh

Còn mê nên phải ngục hình đọa sa

Luôn khốn khổ đọa đày sanh tử

Mãi đối đầu nghịch cảnh đau thương

Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc Sanh

Lại qua, qua lại biết bao hãi hùng

Thọ đủ hình khốn khổ vô cùng

Ác gặp ác qua lại một nhà

Thường trả quả hận thù tàn sát

Kiếp oan gia truyền miên chém giết

Thường lại qua ăn nuốt lẫn nhau

Hận chồng hận cứ mãi dâng cao

Thù chồng thù không sao giải thoát

Mãi khởi tâm gieo mầm tội ác

Họa khắp cùng chồng chất tai ương

Tổ Tiên nhìn thấy mà thương

Mở bày phương tiện mở đường độ sanh

Ở hư không Khai Hóa Tổ Tiên

Chuyển pháp luân biến hiện khai kinh

Tùy nhân duyên xuất hiện tái sanh

Truyền chánh giáo Nhân Luân giải thoát

Về cội nguồn gieo mầm chánh giác

Trồng  thiện căn cội phúc chánh chân

Theo con đường văn hóa cha ông

Đồng chứng quả Phật, Tiên, Thánh, Chúa

Theo nguyện lực ra đời thuyết giáo

Nghĩa đại đồng cùng khắp năm châu

Năm màu da chung sống khắp nơi

Đồng giác ngộ về trời hưởng phước

Phật, Thánh, Tiên, khắp trong trời đất

Nương thần lực Tổ Tiên Tạo Hóa

Dựng cơ nghiệp thiên đàng châu báu

Xây lầu đài cung điện uy nghi

Khắp xa gần bảo tháp, đường đi

Bằng bảy báu tôn nghiêm đẹp lạ

Nào kim cương, trân châu, vàng, ngọc

Đủ sắc màu xinh đẹp diệu kỳ

Đủ giống chim hiếm quí trên trời

Xòe cánh lượn từng đàn diễn pháp

Làm tâm hồn nhẹ nhàng thanh thoát

Niềm an vui dứt hết não phiền

Chốn thiên đàng cực lạc cảnh tiên

Đường châu báu nối liền ao quí

Cùng đền đài kỳ quan bảo tháp

Cảnh thiên đàng giàu có biết bao

Sen châu báu nở khắp hồ ao

Nước hương thơm chảy xuyên cành lá

Phát âm thanh êm ả lạ kỳ

Tỏa hào quang muôn sắc vạn màu

Đứng xa gần cõi trời  châu báu

Phóng mắt nhìn cảnh giới như tranh

Đất lưu ly trong suốt như gương

Lại bằng phẳng muôn đường nghìn lối

Hai bên đường toàn là cây báu

Đẹp lạ lùng muôn sắc đủ màu

Gió ao sen riu ríu thổi vào

Hoa quả cành va chạm reo vui

Trên không trung tiếng trống tự kêu

Thôi thúc dục xa lìa phiền não

Mây ngũ sắc luân phiên biến ảo

Diễn đủ tuồng chân giả hiệp ly

Làm tâm hồn hết khổ an vui

Sống cuộc sống tự do tự tại

Cõi thiên tiên nhiệm mầu vô tận

Khi đói khát không màng tìm kiếm

Đồ y phục không cần mua sắm

Ý tưởng gì biến hiện sanh ra

Đủ thức ăn đồ uống tinh hoa

Muôn sắc áo lụa là xinh đẹp

Sống cuộc sống ôi là huyền diệu

Cảnh tối cao Tổ Tiên khai dựng

Ban cho người hành thiện tu nhân

Sống tự do tự tại an vui

Tổ Tiên còn gọi nhiều tên

Như Lại, Tạo Hóa, còn thêm Chúa Trời

Tổ Tiên, hiện đấng sanh thành

Sanh ra dòng giống Tiên Rồng anh linh

Nhân loại con người tiểu thiên

Đồng bào nhân loại anh em khắp cùng

Không phân Phàm Thánh, Thánh Phàm

Cùng trong một bọc đại đồng như nhau

Từ khi vũ trụ chưa sanh

Long Hoa Tiên Tổ hiện thành từ lâu

Thần thông pháp thuật vô biên

Khai thiên lập địa chuyển xây vận hành

Một tay nâng đở đất trời

Lập lên tất cả vạn loài sanh linh

Công lao Tiên Tổ, Tổ Tiên

Kể sao cho hết nói sao cho cùng

Dù cho muôn vạn kiếp người

Cũng không kể hết dù là mảy lông

Nếu như có người thiện nam

Hay là thiện nữ luận bàn kính tin

Người nầy sẽ được Tổ Tiên

Cha Trời Địa Mẫu luôn luôn hộ trì

Dù cho tội ác chất đầy

To như biển cả hoặc là hư không

Cũng điều tan biến biến tan

Mãn thân hồn được siêu sanh về trời

Nếu như đọc tụng thuộc lòng

Hoặc là biên chép hay là ấn in

Người nầy phước báo vô biên

Triệu muôn ức kiếp ở ngôi Thánh Thần

Nếu như hướng về Cội Nguồn

Phát tâm giảng dạy cho người khác nghe

Người nầy muôn kiếp về sau

Đứng đầu đại chúng sang giàu kể chi

Cháu con hiển đạt vinh quy

Ông bà cha mẹ cũng thì siêu sanh

Kinh nầy vốn thật sâu xa

Linh thiêng cảm ứng khó mà hình dung

Niềm tin là mẹ thành công

Hể tin là có chí tâm đắc thành

Kinh văn Ấn Bút Cha Trời

Cầu chi đặng nấy muôn điều ứng linh.

*           *           *

Chúng con là Phật, Thánh, Tiên, Thần Chúa, nguyện cầu Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu, hộ trì hộ độ cho toàn tất cả pháp giới cháu con, nhân loại anh em, sớm dứt nghiệp duyên ác căn tội lỗi, căn lành tăng trưởng hướng về Cội Nguồn, hội ngội Nhân Luân, chân tâm chân tánh, siêu sanh thiên giới, an vui tự tại,  không còn sa đọa nơi tam đồ khổ, Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc Sanh, đồng thành Chánh Đẳng Chánh Giác.

NAM MÔ – A MEN.

Nam mô Phật, nam mô Thánh, nam mô Tiên, nam mô Thần, nam mô Chúa, nam mô cứu khổ cứu nạn, Thiên la Phật, thiên la Thánh, thiên la Tiên,  thiên la Thần, thiên la Chúa,  nam mô cứu khổ cứu nạn, Địa la Phật, địa la Thánh, địa la Tiên, địa la Thần, địa la Chúa,  linh linh ứng hóa, thân ly nạn, nạn ly thân, nhất thiết tai ương hóa vi trần, thân ly nạn, nạn ly thân, nhất thiết tai ương hóa vi trần, thân ly nạn, nạn ly thân, nhất thiết tai ương hóa vi trần.

NAM MÔ – A MEN. ( lạy 3 lạy bái 4 bái )

*           *           *

———————————

PHẦN 46

Tổ Tiên Khai Hóa tối cao vũ trụ, vốn có nhiều tên do Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, đặc tên tùy theo sự hội ngộ chứng biết Cội Nguồn của mình. Vì Khai Hóa Tổ Tiên vốn không có tên. Nên gọi Tổ Tiên là đấng Tối Cao Thượng Đế. Đấng Tạo Hóa, Đấng Đại Đạo Vô Vi, hay còn gọi là Đấng Tối Cao Như Lai.

Tuy có 5 danh xưng như vậy nhưng thật ra chỉ có một đấng mà thôi, đó là đấng Tổ Tiên Khai Hóa Đấng tạo vật khai lập lên tất cả mà thôi, năm danh xưng nầy đều linh thiêng cả. Nhất là danh xưng Tổ Tiên thời linh ứng Vô cùng.

Đấng Khai Hóa Tổ Tiên, hiện thân ra con người tức là Cha Trời, Mẹ Trời, hai đấng Cha Trời Mẹ Trời nầy sanh ra Ông Bà Tổ Tổ Tổ nhân loại con người, Cha Trời Mẹ Trời hai đấng chúa tể cai quản hết thảy linh hồn sanh cùng vạn vật. Ba ngôi tối cao vũ trụ đó là Tổ Tiên, Tiên Tổ Cha Trời Mẹ Trời.

Hư không vô tận chính là thể tướng, thể tánh, pháp thân linh giác cùng khắp chỗ nào cũng có của Tổ Tiên Khai Hóa, hư không vô tận đồng nghĩa pháp thân Tổ Tiên Vô tận. Pháp Thân Tổ Tiên bao trùm hết thảy tam thiên đại thiên thế giới, 28 tầng trời, 18 tầng địa phủ, núi Tu Di, thất sơn châu báu, nhật, nguyệt, tinh tú, thiên hà ngân hà, bốn cõi trần gian, biển khí nước mặn, núi Thiết Vi, địa luân, thủy luân, phong luân, bảy cõi hư không vũ trụ, đều ở trong lòng Khai Hóa Tối Thượng Tổ Tiên. Khi chưa có bảy hư không vũ trụ, chưa có tam thiên, đại thiên, thế giới, chưa có 28 tầng trời, chưa có 18 tầng địa phủ, chưa có núi Tu Di, chưa có bảy núi thất sơn châu báu, chưa có nhật, nguyệt, tinh tú, thiên hà ngân hà, chưa có bốn cõi trần gian, chưa có biển khí nước mặn, núi Thiết Vi, chưa có địa luân, thủy luân, phong luân, chưa có muôn sanh linh vạn vật, cũng chưa có Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, hay Quỉ Ma gì cả. Khi ấy chỉ là một thể tướng hư không vô tận, thể tướng hư không vô tận đó chính là thể tướng của Khai Hóa Tối Thượng Tổ Tiên.

Pháp thân linh giác Khai Hóa Tổ Tiên cùng khắp hư không, thể tướng độc lập, tự do, bình đẳng, trong sạch Vô Vi, không tên, không tuổi, như như còn mãi, tận cùng quá khứ vị lai, đấng chúa tể hư không vô tận, đấng tối đại linh thiêng, đấng thấy, nghe, hay, biết, khắp cùng, Đấng Cha Ông của muôn loài vạn vật.

Khai Hóa Tổ Tiên lúc chưa tạo lập lên vũ trụ đi vào đại định, thời đại thần lực từ bản thể Khái Hóa Tổ Tiên sanh ra. Có nghĩa là Tổ Tiên Khai Hóa an định tự nhiên thì thần lực sanh ra. Hể cái gì có sanh, thì phải chuyển hóa sanh già bệnh tử, thể lực kia cũng thế, đã sanh ra thì phải chuyển hóa, thể lực sanh ra rồi chuyển hóa đến thể lực già, thể lực già chuyển qua thành khí, khí được chuyển hóa sanh ra, thì khí cũng phải chuyển hóa đến già, khí già chuyển ra thành nước, nước được chuyển hóa sanh ra thì nước cũng phải chuyển hóa đến già, nước già chuyển thành phù sa lớp màu mỡ hư không vũ trụ, lớp màu mỡ hư không vũ trụ sanh ra, thì lớp màu mỡ hư không vũ trụ cũng phải chuyển hóa đến già, chuyển hóa thành lớp bụi đại địa, mỗi lúc càng dày đặc khắp hư không.

Ở giai đoạn thể Lực chuyển sang thể Khí. Thể Khí chuyển hóa thành thể Lỏng. Thể Lỏng chuyển hóa thành thể Đặc. Thì pháp thân linh giác Khai Hóa Tổ Tiên phản tỉnh liên miên máy động dần dần từ ít tới nhiều, làm cho tứ đại chuyển động dữ tạo ra Phong Luân khủng khiếp. Hỏa Đại sanh ra. Ngũ Đại chuyển luân khai lập ra tất cả. Lúc khai lập lên vũ trụ thời thần lực Tổ Tiên ít sanh ra giảm dần, cho đến khi pháp thân Tổ Tiên Như Lai Tạo Hóa chuyển động mạnh thì thần lực không sanh ra nữa, Mà Tạo ra Linh Thức linh căn Tiểu Linh Hồn Vũ Trụ.

Pháp thân linh giác thấy, nghe, hay, biết, Tổ Tiên Như Lai tiếp xúc, phản tỉnh, đo lường vật chất, khởi sanh phân biệt. Tạo ra vô số vô biên Tiểu Linh Hồn. Mỗi mỗi Linh Hồn nhờ vào năm thức kết thành ngũ căn Xúc căn, Thấy căn, Nghe căn, Hay căn, Biết căn. Từ năm căn biết tự nhiên nầy khởi sanh phân biệt thời linh thức thứ sáu. Hình thành mạng Căn Trí Thức Linh Hồn. Tạo ra 18 giới, lục trần, lục căn, lục thức (xem Kinh Long Hoa Mật Tạng sẽ nói rõ điều nầy hơn ).

Khai Hóa Tổ Tiên như lai, hay còn gọi là Đấng Tạo Hóa, chuyển hóa vật chất khai dựng tạo lập lên tam thiên, đại thiên, thế giới, 28 tầng trời, 18 tầng địa phủ, núi Tu Di, bảy núi châu báu, nhật, nguyệt, tinh tú, thiên hà, ngân hà, bốn cõi trần gian, biển khí nước mặn, núi Thiết Vi, địa luân, thủy luân, phong luân, hình thành lên ba cõi, thiên đàng, trần gian, địa phủ, hình thành lên ba giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Khai sanh lên muôn loài vạn vật, côn trùng, thảo, mộc, muôn loài cầm, thú, bò sát, sau đó thời hiện thân ra con người tức là Cha Trời Mẹ Trời. Cha Trời còn gọi là Chúa Trời. Cha Trời, Mẹ Trời, sanh ra 100 người con 50 nam 50 nữ, tại dãy núi Long Hoa nơi chốn hồng trần, địa cầu Nam Thiện Bộ Châu,  cách đây 75 triệu 600 nghìn năm nhân loại từ đó ra đời lưu truyền cho tới ngày nay ( xem kinh Long Hoa Thiên Tạng sẽ nói rõ hơn ).

Nhân loại đồng bào con người. Năm màu da anh em từ đó đến nay thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, vô số vô tận vô biên không thể tính đếm luận bàn cho hết được, ở khắp tam thiên đại thiên thế giới, thiên đàng, trần gian, địa phủ.

Những người không lạc Cội lạc Nguồn thời thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, sống trên các tầng trời, năm non bảy núi, thất sơn châu báu (xem Kinh Long Hoa Thiên Tạng, Long Hoa Pháp Tạng sẽ nói rõ hơn ).

Những người lạc mất Cội Nguồn lạc vào ác đạo, thì sa đọa xuống các tầng địa phủ, chịu không biết bao nhiêu là sự thống khổ, (xem Kinh Long Hoa Pháp Tạng sau thời Hậu Đế sẽ nói rõ hơn ).

Văn Hóa Cội Nguồn là văn hóa mặt trời Chánh Đẳng Chánh Giác, văn hóa Chủ Nghĩa Đại Đồng. Văn Hóa Hiến tạng, Luật tạng, Đạo tạng vũ trụ, văn hóa Thiên Luật Vũ Trụ. Thiên Ý của Đức Cha Trời, văn hóa khoa học vũ trụ, văn hóa nhân cách con người, văn hóa của sự tu thân, xử thế, tề gia, trị quốc, luận bình thiên hạ, văn hóa của sự độc lập, tự do, công bằng, bình đẳng, Thiên Quyền, Nhân Quyền con người.

Con người ra đời thay thế Cha Trời, Mẹ Trời, gìn giữ giang san vũ trụ, kiến tạo lập lên cảnh giới giàu sang, bảo vệ cuộc sống bình yên. Ổn định trật tự Vũ Trụ. Nhân loại năm màu da anh em đều là một nhà, một Cội, một Nguồn, một ngôi nhà chung vũ trụ.

*           *            *

———————————

PHẦN 47

CHÍ NGUYỆN KINH

Trong tất cả con đường hành thiện

Muốn đắc thành phải nguyện cho mau

Nếu không chí nguyện khó tu

Tâm như con khỉ lung tung rối bời

Vô thường biến ảo đổi dời

Lúc nầy lúc nọ khó thời tịnh yên

Ý như con ngựa không cương

Buôn mình rong ruổi vào đường hiểm nguy

Người như vậy khó nên thánh thiện

Lúc thì nầy lúc nọ lúc kia

Khác nào lúc tỉnh lúc say

Mong gì thành đạt khó thay đắc thành

Trong tâm hỗn loạn chánh tà

Vậy nên chí nguyện lọc lựa thiện, gian

Thiện lành phải có pháp môn

Sáng, trưa, chiều, tối, luôn luôn thực hành

Tám đường thẳng đến Cội Nguồn

Ra công bồi đắp thực hành luôn luôn

Một là thấy rõ giả chân

Nhất tâm quy kính một lòng hồi quy

Hai là sáng suốt xét suy

Cội Nguồn Văn Hóa chủ trì tối cao

Ba là từ bỏ gian tham

Hiệp theo văn hóa không còn muội mê

Bốn là nghề nghiệp mưu sinh

Làm ăn chân chính mưu gian đừng làm

Năm là sự sống ở đời

Không nên lừa bịp giết người hại nhân

Sáu là hành thiện lập công

Chung lòng chung sức dựng xây nước nhà

Bảy là hòa hiệp thuận hòa

Đồng bào chung Cội đều là anh em

Tám là thành thật cùng nhau

Thương yêu gắng bó trước sau một lòng

Giúp nhau trong lúc khốn cùng

Vượt qua gian khổ bảo bùng gian nan

Tám đường công đức như trên

Dân giàu nước mạnh vượt lên đói nghèo

Linh hồn siêu thoát về trời

Tám đường công đức rạng ngời nở hoa

Tìm ra ý ngọc báu châu

Hành trang gốp nhặt mang theo về trời

Hỉ xả phủi sạch bụi trần

Xa lìa tội lỗi mỗi ngày mỗi linh

Khoan dung độ lượng rộng dung

Vui cùng nhân loại vui chung thái bình

Tâm linh mãi mãi thiện lành

Thành Tiên, Phật, Chúa, Thánh, Thần, là đây

Thiện lành trí huệ sáng soi

Luận bàn kinh giáo tìm ra lý mầu

Dứt lìa tội lỗi đi rồi

Thênh thang rộng mở chân trời tương lai

Sáng, chiều, tối sớm hôm mai

Nhân Luân tu học càng mài càng cao

Càng tôi càng luyện càng thiên

Cũng nhờ phát nguyện luyện tu dễ thành

Đại Nguyện nền móng vững vàng

Càng nhiều hạnh nguyện son vàng đắp xây

Quyết tâm tu luyện sau đây

Mới mong chứng quả mới mong đắc thành

Nhất Tâm quyết chí hạnh lành

Thiện làm ác bỏ suốt ngày đừng quên

Thiện rồi thì rán thiện thêm

Ác còn quyết bỏ đến khi không còn

Nhất Tâm năm nguyện vuông tròn

Luôn luôn nhớ nghĩ thực hành đừng sai

Siêng năng hành thiện miệt mài

Quyết tâm lìa Ác quyết lòng lìa gian

Một là tin đức Trời Cha

Trở về Nguồn Cội kinh thơ học hành

Hai là suy nghiệm lòng mình

Thói hư tật xấu phải trừ triệt tiêu

Ba là truyền bá kinh luân

Cho người hội ngộ sớm sanh về trời

Bốn là trở lại Cội Nguồn

Dắt dìu nhân loại qua đường sông mê

Vượt qua khốn khổ họa tai

Vượt qua nghèo đói đắp xây phúc lành

Năm là đứng mũi chịu sào

Ra thân gánh vát hết nào khó khăn

Năm lành như đã nói trên

Quyết tâm gắng sức luyện tu miệt mài

Làm cho non nước thái bình

Làm cho cuộc sống nở nhành hương thơm

Bốn quyết tiếp tới sau đây

Tăng thêm trí huệ đức đầy thiện cao

Thêm dày đức độ công lao

Hùng, bi, trí, đức, mới mau đắc thành

Quyết tâm hiểu thấu Cội Nguồn

Đến khi thấy rõ Cửu Huyền Long Hoa

Thấy rõ Cha Trời, Trời Cha

Cùng là Chân Tánh, rõ là Chân Tâm

Quyết tâm cứu khổ nhơn sanh

Làm cho tất cả đều thành Phật, Tiên,

Thánh, Thần, Phật, Chúa vô biên

Hoàn thành chí nguyện thiêng liêng đại thừa

Quyết tâm làm việc cho Trời

Một lòng hiếu thuận không rời Trời Cha

Đại hùng, đại lực, đại bi

Đại trí, đại dũng, việc chi cũng thành

Quyết tâm quyết chí một lòng

Mới đủ sức bền vượt núi trèo non

Đó là bốn quyết thành công

Đại thừa Đại Đạo tối cao thượng thừa

Thiện, Ác  phương pháp lọc lừa( lựa)

Giúp cho nhân loại sớm về thiên tiên

Kinh nầy vốn thật linh thiêng

Chỉ cần ca ngợi tội tiêu ức ngàn

Huống chi giảng giải cho người

Chỉ cần một chữ cũng thời phước muôn

Huống chi biên chép ấn in

Muôn đời vạn kiếp giàu sang , chẳng cùng

Kinh đây Thiên Ý Cha Trời

Linh thiêng vô tận, không gì linh hơn

Thành tâm tu học kính tin

Phật, Tiên, Thánh, Chúa, khó chi sớm thành

Tất cả đều ở tại lòng

Không cần tìm kiếm, chẳng tìm đâu xa

Tâm ác là Quỉ là Ma

Tâm lành là Phật, là Tiên, Thánh, Thần

Thiên Luật hết sức công bằng

Gieo sao gặt vậy không đời nào sai

Kinh đây nếu có những ai

Phát tâm đọc tụng dù là một câu

Từ đây vô lượng kiếp sau

Đứng đầu đại chúng sang giàu kể chi

Huống chi tụng đọc thường đêm

Làm cho thế giới hồn linh thấm nhuần

Người nầy sẽ được Thánh Thần

Luôn luôn phù hộ đồng thời chở che

Làm ăn phát đạt chẳng sai

Cũng nhờ trì tụng họa bay phước vào.

*          *         *

Chúng con là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, nguyện cầu Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu, hộ trì, hộ độ, cho toàn tất cả pháp giới cháu con, nhân loại anh em, sớm dứt nghiệp duyên, ác căn tội lỗi, căn lành tăng trưởng, hướng về cội nguồn, hội ngộ Nhân Luân, chân tâm chân tánh, siêu sanh thiên giới, an vui tự tại,  không còn sa đọa nơi tam đồ khổ, Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc Sanh, đồng thành Chánh Đẳng Chánh Giác.

NAM MÔ – A MEN.

NAM MÔ KHAI HÓA TỐI THƯỢNG TỔ TIÊN VÔ BIÊN NHƯ LAI (LẠY).

NAM MÔ LONG HOA CỬU HUYỀN THIÊN PHỤ ẤN QUANG TỐI THẮNG NHƯ LAI (LẠY).

NAM MÔ TIÊN CƠ ĐỨC MẸ ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH NHƯ LAI (LẠY).

NAM MÔ – A MEN.

*             *              *

————————————-

PHẦN 48

ÁC, THIỆN KINH

Khổ vui chẳng ở đâu xa

Định tâm suy xét sáng soi lòng mình

Trong tâm có Chánh có Tà

Có họa, có phúc cùng là đọa siêu

Trong tâm có Quỉ, có Ma

Có Thần, có Thánh, cùng là Phật, Tiên

Muốn cho cuộc sống bình yên

Phải tường phải tận tâm linh của mình

Thiện Ác phải hiểu cho rành

Mới mong đoạn diệt dứt trừ triệt tiêu

Ác tánh dù có bao nhiêu

Chỉ cần đoạn diệt những điều cốt căn

Ác Thiện lẫn lộn trong tâm

Nếu không suy xét mãi lầm khó phân

Muôn khổ cũng bởi do ta

Mê lầm lẫn lộn thiện, tà, ác gian

Định tâm suy xét rõ ràng

Họa từ ác tánh gieo mầm gây ra

Tên những ác tánh ấy là

Bất nhân, bất nghĩa, cùng là vô ơn

Tham lam, tàn bạo, ngu si

Kiêu căng, ngạo mạn, chai lì ác gian

Độc tài hại nước hại dân

Tham ô, hạch sách, giả nhân, cậy quyền

Đàn áp bắt bẻ làm tiền

Bốp ngặt trù dập nhân quyền ác ôn

Quyền hành làm hại nước non

Hống hách, khủng bố, càng thêm tội đầy

Không có nói có hại người

Thủ đoạn, hà hiếp, cuộc đời ra chi

Mưu mô quỉ quyệt xảo gian

Đánh lừa phỉnh gạt khó màng dài lâu

Tác oai tác quái hiểm sâu

Giết người cướp của còn đâu con người

Thói hư, tật xấu ở đời

Mấy ai thoát khỏi đọa đày trầm luân

Ương hèn đối với ngoại xâm

Hành hung dân chúng lỗi lầm ra chi

Vô minh do bởi ngu si

Mê mờ che lấp còn chi tối mù

Bến bờ sa đọa ngục tù

Muôn đời vạn kiếp mong gì thoát thân

Thấy sai :  cảnh giả gọi chân

Nghĩ sai :   gian ác tưởng lầm thiện lương

Hành sai :  chạy theo tà gian

Thờ ma thờ quỉ :   lộn đàng âm ti

Chấp sai bảo thủ :  ngu si

Tôn thờ ác tánh còn chi cuộc đời

Hận thù cứ mãi chất chồng

Hại người người hại xoay vần với nhau

Những tên ác tánh nầy đây

Phải nên loại bỏ ở trong tâm mình

Loại xong mới được yên lành

Tâm hồn nhẹ bổng trở thành Phật Tiên

Trở thành Thánh, Chúa, thiêng liêng

Về trời hưởng phước vô biên sang giàu

Đoạn lìa ác tánh được rồi

Lo gì chẳng được cuộc đời bình yên

Lo gì chẳng được giàu sang

Lo gì chẳng được cháu con rạng ngời

Gieo nhân thiện gặt quả trời

Con đường hạnh phúc vạn đời chúa, vua

Nếu không loại bỏ ác tâm

Hồn sa địa phủ còn mong được gì

Hại con cháu hại chính mình

Họa tai cùng khắp hết mà siêu sanh

Phải nên loại bỏ ác tâm

Mới mong thoát khỏi sa chân âm tào

Phải nên rữa sạch tấm lòng

Thương người thương cả giống nòi anh em

Đã là con cháu Rồng Tiên

Phải nên hòa hiệp thương yêu giúp cùng

Xóa đi tất cả lỗi lầm

Thường người như thể thương chính mình

Quyết tâm dẹp loạn yêu tà

Tâm hồn thơi thới nhẹ nhàng biết bao

Thoát đường sanh tử trầm luân

Dứt trừ ác tánh trở nên Chúa Hiền

Nhứt là ác tánh nghi ngờ

Ngăn đường trí huệ lấp đường siêu sanh

Nghi ngờ tánh chúa yêu tinh

Ngăn đường lấp nẽo hiển linh cuộc đời

Nghi ngờ khó thấy được trời

Phải nên loại bỏ tức thời cho mau

Thiện lành phải có đức tin

Mới mong vào chốn siêu linh phật trời

Tánh nghi dứt bỏ đi rồi

Mới mong hội nhập Cội Nguồn thậm thâm

Cội nguồn văn hóa cha ông

Con đường chánh giác đại đồng tối cao

Tánh nghi còn mãi trong ta

Khó mong đạt đến chân tâm tánh mầu

Tánh nghi là chúa ngăn đường

Hại tan ý chí hại ngầm lòng tin

Gây nhiều chướng ngại tiến lên

Hướng về Nguồn Cội phải nên loại trừ

Diệt đi nghi ngờ trong lòng

Mới mong hội nhập Cội Nguồn thậm thâm

Lòng tin công đức vô biên

Mau thành chánh quả vượt lên phật trời

Lòng tin trí huệ sáng ngời

Móng nền phước đức không gì cao hơn

Đức tin, niềm tin, tự tin

Có ba tánh ấy khó chi cũng thành

Lòng tin bất diệt bất sanh

Như như bất biến đắc thành Như Lai

Chánh giác linh hiển sáng soi

Khắp cùng pháp giới vô biên tận cùng

Kinh đây mầu nhiệm lạ lùng

Ai mà thấy đặng gặp trời khó chi

Chỉ cần đọc tụng một câu

Hay là một chữ ngõ hầu kính tin

Người nầy sẽ được tổ tiên

Luôn luôn che chở vô biên phước lành

Hết sa kết đọa ngục hình

Chuyển họa thành phúc gặp nhiều mắn may

Huống chi đọc tụng chép in

Cầu chi đặng nấy vô biên phước lành

Cháu con hiển đạt sum vầy

Ông bà cha mẹ nhiều đời siêu thăng

Người nầy vô lượng kiếp sau

Đứng đầu đại chúng, đứng đầu nhiều bang

Nhân dân trong nước rất đông

Đều theo chính nghĩa giàu sang yên bình.

*           *           *

Chúng con là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, nguyện cầu Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu, hộ trì, hộ độ, cho toàn tất cả pháp giới cháu con, nhân loại anh em, sớm dứt nghiệp duyên, ác căn tội lỗi, căn lành tăng trưởng, hướng về Cội Nguồn, hội ngộ Nhân Luân, chân tâm chân tánh, siêu sanh thiên giới, an vui tự tại,  không còn sa đọa nơi tam đồ khổ, Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc Sanh, đồng thành Chánh Đẳng Chánh Giác.

NAM MÔ – A MEN.

Nam mô Phật, nam mô Thánh, nam mô Tiên, nam mô Thần, nam mô Chúa, nam mô cứu khổ cứu nạn,Thiên la Phật, thiên la Thánh, thiên la Tiên, thiên la Thần, thiên la Chúa, nam mô cứu khổ cứu nạn Địa la Phật, địa la Thánh, địa la Tiên, địa la Thần, địa la Chúa, linh linh ứng hóa, thân ly nạn, nạn ly thân, nhất thiết, tai ương hóa vi trần, linh linh ứng hóa thân ly nạn, nạn ly thân nhất thiết tai ương hóa vi trần, linh linh ứng hóa, thân ly nạn, nạn ly thân, nhất thiết tai ương hóa vi trần. Nẳng mồ tam mãn đa, mẩu đà nẩm a bát ra để, hạ đa xá, ta nẳng nẩm đác điệt tha, án, khê khê, khê hế hồng hồng nhập phạ ra, nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, để sắc sá, sắc trí rị, ta phấn tra, ta phấn tra, phiến để ca, thất rị duệ ta phạ ha.

NAM MÔ – A MEN. ( lạy 3 lạy, bái bốn bái )

*           *           *

Phật, Tiên, Thánh, Chúa, chẳng đâu xa

Gốc ở chơn tâm đạo một tòa

Giác ngộ đường lành tâm đạo sáng

Phật, Tiên, Thánh, Chúa, trổ hương hoa

Xưa nay nhân đạo luôn chí quý

Bến bờ chánh giác chẳng còn xa

Nhơn Luân Hiếu Nghĩa nền Cội Gốc

Đạo, Đời là một phước hà sa.

*         *         *

———————————

PHẦN 49

THIÊN ĐÀNG và ĐỊA NGỤC

ĐỊA NGỤC:

Chúng ta nên biết con người thiếu đi văn hóa, nhất là văn hóa đạo đức chính nghĩa, thì không gọi là con người nữa, vì không có lương tâm lương tri của con người, hung tàn, bạo ác, dối trá, giả hình, mánh khóe, thủ đoạn lừa gạt, lòng dạ vô cùng độc hiểm, tham lam, tàn bạo, cướp của giết người không gớm tay, kiêu căng, ngạo mạn, không kể gì đến luân thường đạo lý, chai lì trong tội lỗi, bất nhân, vô ơn, bội nghĩa, biến linh hồn thành quỉ dữ, nhiều khi còn thua loại thú cầm.

Như vậy: Xã hội địa ngục là do cái ác nhân xấu của nhiều người, tạo lên một kết quả hiện tại, cũng như tương lai, thành một xã hội địa ngục, xã hội không văn hóa, xã hội không đạo đức, cuộc sống không còn luân thường đạo lý, sống hung bạo, lòng độc hiểm vô cùng, cuộc sống không văn hóa, không đạo đức, là nguyên nhân tạo lên xã hội lạc hậu, khốn khổ vô cùng, chiến tranh, hổn loạn, tan tóc, cướp bóc, đàn áp, cưởng bứt, thống trị, bóc lột, vơ vét, chiếm đoạt, lao dịch, tù đày, muôn hình vạn trạn của sự, cực khổ, khốn khổ, đói khổ.

Xã hội như thế chính là xã hội địa ngục trần gian, xã hội của âm thịnh dương suy, và lẽ đương nhiên những con người lòng dạ độc ác hung bạo mất hết lương tâm lương tri ấy, Khi họ chết đi thần hồn của họ mang nhiều ác nghiệp sẽ đưa họ xuống các tầng địa phủ, nơi cõi âm khí hình thành lên xã hội địa ngục, xã hội hung tàn bạo ác gấp hàng trăm lần ở cõi trần gian, xã hội của sự tàn sát xấu xé ăn nuốt lẩn nhau, xã hội của sự tra tấn dã man, không tìm đâu ra chút lương tâm đạo đức.

Như vậy: Những ác tánh là nguyên nhân cội gốc hình thành lên xã hội địa ngục trần gian, cũng như xã hội địa ngục âm phủ.

Có nghĩa là: Cứ một người làm ác là một thành viên, hay một viên gạch xây nền địa ngục trần gian cũng như địa ngục âm phủ. Nhiều người làm ác thì xã hội địa ngục càng rộng, càng đông, càng lớn.

Khai Hóa Tổ Tiên Như Lai, khai lập lên vũ trụ, phân làm ba, thiên đàng, trần gian, địa phủ, trần gian là cõi tạm, thiên đàng, địa phủ là cõi chính, nhân loại trần gian hành thiện thì sanh lên các tầng Trời, sanh sống trên thiên đàng cực lạc, an vui tự tại. Nhân loại trần gian hành ác, thì sa đọa xuống các tầng địa phủ, hình thành lên vô số địa ngục, khốn khổ vô cùng. Thiên luật, Thiên Ý của Cha Trời đã như thế, tùy nhân loại lựa chọn, lên thiên đàng hưởng phước, hay xuống địa phủ thọ tội đủ tứ loại hành hình thì do mình quyết định.

THIÊN ĐÀNG:

Như chúng ta đã biết hướng Thiện là hướng tới cuộc sống tốt đẹp, cuộc sống giàu sang vui tươi lành mạnh, cuộc sống độc lập, tư do, thái bình, an lạc, cuộc sống dân giàu nước mạnh, văn minh công bằng, bình đẳng, tôn trọng lẽ phải, tôn trọng nhân quyền, tự do mưu cầu hạnh phúc.

Muốn có cuộc sống như thế, thì con người cần có văn hóa, nhất là Văn Hóa Chính Nghĩa, văn hóa Hiến Pháp Luật Pháp, Đạo Pháp, không những một người có văn hóa, mà nhiều người nói chung là toàn xã hội, ai ai cũng nhận thức được văn hóa đạo đức chính nghĩa,  là nền tảng xây dựng lên xã hội thiên đàng cực lạc. Trước mắt là xã hội thiên đàng trần gian, sau đó là xã hội thiên đàng trên các cõi trời.

Có nghĩa là: Cứ một người giác ngộ sống theo Văn Hóa Đạo Đức Chính Nghĩa, sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp đạo đức xã hội, là một thành viên xây dựng lên xã hội thiên đàng cực lạc, thiên đàng trần gian cũng như thiên đàng thiên giới. Càng nhiều người có văn hóa, sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp đạo đức xã hội, thời xã đó càng thêm hưng thịnh giàu sang,  kéo dài sự độc lập, thái bình an lạc, dân giàu nước mạnh.

Khai Hóa Tổ Tiên, khai lập lên ba cõi, Thiên đàng, Trần gian, Địa phủ, như chúng ta đã biết trần gian là cõi tạm, thiên đàng, địa phủ là hai cõi chính thức, một cõi cực khổ, một cõi cực vui, sự sống kéo dài tuổi thọ hai cõi nầy vô tận vô biên. Địa Ngục thì khổ mãi. Thiên Đàng thì vui mãi.

Vì thế sống nơi Địa phủ thì khổ triền miên, sống nơi các tầng trời hưởng phước vô tận, 28 tầng trời là cõi dương, 18 tầng địa phủ là cõi âm, còn trần gian là cõi tạm âm tạm dương nên gọi là trần gian cõi tạm, hể hành thiện thì hợp với chơn dương về trời, hể hành ác thì hợp với chơn âm về địa phủ. Thiên Ý Cha Trời, Thiên Luật Vũ Trụ  đã như vậy, thì mãi mãi như vậy không có gì thay đổi, hể hướng Thiện thì siêu sanh về trời, hể hướng Ác thì sa đọa xuống các tầng địa phủ, nhất định là như thế, đạo luật vũ trụ trước cũng như sau không có gì thay đổi.

Vì thế lên Thiên đàng hay xuống các tầng Địa phủ tự mình quyết định, cũng như xã hội thiên đàng hay xã hội địa ngục do toàn dân quyết định.

Cha Trời, Địa Mẫu, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, luôn ủng hộ cho sự lựa chọn nhân Thiện, nếu nhân loại quyết định cho việc làm ác, không nghe lời dạy của Cha Trời Địa Mẫu, không nghe lời dạy của Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, thì Cha Trời, Địa Mẫu, phật, thánh, tiên, thần, chúa, cũng phải đành bó tay,  không thể cứu vớt được, chiếu theo thiên luật mà hành xử.

Như vậy lên Thiên đàng, xuống Địa ngục là do con người quyết định tất cả. Tất cả sự sống muôn loài vạn vật trong đó có sự sống con người. Đều bị Thiên Luật xây chuyển gieo nhân nào hưởng quả nấy không gì để bàn cải nữa, hành ác về cõi ác, hành Thiện về cõi thiện. Vì thế một khi con người hành Thiện, là lẽ đương nhiên phù hợp với chơn dương rồi, tâm thiện nhiều hay thiện ít, mà phù hợp với các tầng trời. Nhất định những người nầy, một khi họ qua đời, lẽ đương nhiên họ sẽ siêu sanh lên các tầng trời để hưởng phước.

Con người ở cõi trần gian giả tạm nầy, một khi họ giác ngộ hướng về Cội Nguồn, sống có văn hóa, sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp đạo đức xã hội, không nói chúng ta cũng biết, những người giác ngộ hướng về Cội Nguồn ấy, tất cả linh hồn của họ đều được siêu sanh lên các tầng trời, tùy theo mức độ giác ngộ Thiện lành của họ mà hưởng phước có thấp cao, đó là lẽ công bằng của Thiên Luật vũ trụ, Thiên Ý của Cha Trời.

Như vậy những người biết tôn trọng lời dạy của Đức Cha Trời, sống theo Thiên Ý Cha Trời, Thiên Luật vũ trụ, quyết tâm hành thiện, dám hi sinh đời mình, xa lìa vui thú dục lạc tầm thường, làm hộ pháp cho Trời, cứu khổ nhân loại anh em, thì những người ấy sẽ được hưởng phước báo xứng đáng, với tầm cỡ vũ trụ, mà Tổ Tiên, Cha Trời đã dành riêng cho họ. Con cháu của họ sẽ đời đời làm vua làm chúa, còn bản thân của những người ấy là chủ nhân của vũ trụ, thay thế Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời, kế thừa sự nghiệp của Ông Cha.

*             *             *

———————————-

PHẦN 50

GIAI CẤP LÃNH TỤ

Như chúng ta đã biết Ác và Thiện là hai giới tánh đối lập nhau như tối và sáng, nhưng sáng lại là khắc tinh của tối, sáng tới đâu thì tối tan biến đến đó, khi ánh sáng không còn thì bóng đêm mới hiện ra. Thiện ác cũng vậy Ác không bao giờ thắng được Thiện khi nào chân Thiện tỏa ánh sáng thì cái Ác tự lùi dần chân Thiện càng tỏa ánh sáng thì cái Ác sẽ tự biến mất, Tà – Chánh cũng thế. Tà không thể nào thắng được Chánh, khi nào Chánh Nghĩa tỏa sáng, thì Yêu Tà sẽ tự biến mất và tiêu tan.

Như vậy Thiện chưa thể thắng được Ác, là vì Thiện chưa tỏa sáng. Chỉ khi nào ánh sáng Chân Thiện tỏa lên thì Ác nó tự tiêu tan, (Bất Chiến Tự Nhiên Thành) Tà và Chánh cũng thế Chánh chưa thể thắng được Tà, là vì Chánh Nghĩa chưa tỏa được ánh sáng, nếu tỏa được ánh sáng thì Tà Yêu tà nó tự tan biến, bất chiến tự nhiên thành.

Như vậy khi ánh sáng Chân Thiện, ánh sáng Chính Nghĩa chiếu lên, thì nhân loại tự hướng về, Ví như mặt trời mọc lên thì muôn loài vạn vật tự hướng về mặt trời vậy, sự chết biến mất sự sống ra đời.

Vì vậy ngay trong cõi trần gian nầy, những người giác ngộ tâm linh đã tỏa ánh sáng Chân Thiện Chính Nghĩa, thì thiên hạ nhân loại sẽ hướng về họ, và tạo lên sức mạnh của tập thể, một Tôn Giáo, hay Đạo Giáo hay một xã hội chân thiện tập thể. Ánh sáng Chân Thiện Chính Nghĩa đã tỏa sáng bừng lên từ cuộc sống thì được coi như một cuộc sống mới ra đời. Nói đến ánh sáng dù có đến muôn vạn màu cùng lúc tỏa lên, cũng không bao giờ có sự đối lập, mà nó chỉ phối hợp làm cho rực rỡ thêm lên, không có sự chống đối nhau.

Vì thế ánh sáng của Phật, ánh sáng của Thánh, ánh sáng của Tiên, ánh sáng của Thần, ánh sáng của Chúa, không bao giờ có sự phân biệt xung đột nhau, mà luôn luôn hòa hợp nhau đồng tỏa sáng khắp hư không vũ trụ Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, vì có Văn Hóa Cội Nguồn nên tâm linh đã tỏa sáng, ánh sáng Chân Thiện Chính Nghĩa, ánh sáng của hòa bình, độc lập, tự do, công bằng, bình đẳng, từ bi, bác ái, nên làm cho cuộc sống càng an vui hạnh phúc.

Ở cõi trần gian giả tạm nầy, những người Ác họ thường hùa với nhau, cùng nhau che đậy tội lỗi cho nhau, che đậy sự dối trá, che đậy những thủ đoạn lừa gạt, che đậy lòng ác độc của nhau, bằng một lớp vỏ giả nhân giả nghĩa.

Rồi từ khối đại giả nhân giả nghĩa nầy, họ sẽ suy tôn lên những nhân vật tiêu biểu, và chọn ra trong số tiêu biểu ấy, một nhân vật tiêu biểu, nhân vật có công nhiều nhất, nhân vật nhiều mưu mẹo nhất, có thể nói là độc Ác vô cùng đứng đầu. Xây dựng lên tập thể ác tập thể của sự đen tối được bao bọc một lớp vỏ giả nhân giả nghĩa bên ngoài. Nhân vật nào đề xướng cái Ác lại có công nhiều công, tất nhiên sẽ lên làm lãnh tụ lãnh đạo, Dìu dắt những con người Ác dẫn họ trên con đường phi chính nghĩa, vũ khí tinh thần lợi hại của phi chính nghĩa, là kích động ảo tưởng lòng tham vọng của con người, kích động lòng hận thù của con người, và làm cho con người mê muội mù quáng, tin một cách mù quáng, mất hết sáng suốt, đến mức hoàn toàn không phân biệt được phải trái, tối tăm không nhìn được chân giả, bởi bị kích động lòng tham vọng, lòng hận thù, và bao ảo tưởng của nhiều cái lợi phi thực tế, nên tâm hồn bị mê muội mù quáng.

Vũ khí tinh thần, lợi hại của Phi chính nghĩa, là moi móc, đâm thọc, kích bác, công kích, bài bác, kích động, kích thích tiêu diệt những thành phần cho là đối lập không cần biết đó là ai, người thân, anh em, hay là đồng loại.

Nói dối, lừa gạt, thêu dệt, là điều không thể thiếu tạo thêm sức mạnh cho Phi chính nghĩa, chuyện không có làm cho có, chuyện không có nói cho có, đệ nhất ác khẩu, miễn sao có lợi cho Phi chính nghĩa thì không từ một thủ đoạn nào.

Và hành động tàn Bạo chính là nguyên nhân lớn tạo lên sức mạnh của Phi chính nghĩa. Sự kích dục bao thú vui ham muốn phàm tục, cho đến bao thú vui đê hèn ô nhục càng làm cho con người mù quáng, dẫn đến tham tàn bạo ác, cướp của giết người không gớm tay, trở thành cướp đêm là gặt, cướp ngày là quan.

Sự tồn tại Phi chính nghĩa là nhờ lớp vỏ bọc giả nhân, giả nghĩa che đậy bên ngoài, chỉ là cái bóng của Chính Nghĩa mà thôi. Cho nên mới có cảnh nói một đường làm một nẻo, lời nói trước lại ngược hành động sau. Ít khi lời nói đi đôi với việc làm. Lời nói thật của Phi Nghĩa bao giờ cũng ẩn trong bóng tối lời nói chỗ kín, lời nói bí mật.

Sự đánh lừa nầy làm cho con người, nhất là con người mất sự cảnh giác, con người kém hiểu biết, con người đầy lòng tham vọng, đã bị lời đường mật ru ngủ mê mang cả tâm hồn.

Đem tấm lòng Trung, Hiếu, Nhân, Nghĩa, phục vụ cho Phi nghĩa để rồi trở thành những ác nhân tội lỗi, đành phải sa đọa xuống các tầng địa ngục, (có thể nói là anh hùng lạc đạo mắc vòng khốn nguy) nếu không có ánh sáng Chính Nghĩa chiếu đến thì không bao giờ thoát ra được.

Như vậy Chánh Nghĩa, hay Phi Nghĩa, đường Lành hay đường Ác, đều hình thành theo một định luật binh pháp hiện lên giai cấp lãnh đạo, lãnh tụ, giống nhau. Nên khó mà phân biệt đâu là Tà đâu là Chính. Đâu là Phi Nghĩa. Đâu là Chính Nghĩa.

Những người có công cứu khổ nhân loại con người, có công dìu dắt nhân loại con người đi đến con đường Thánh Thiện, thì lẽ đương nhiên được suy tôn lên làm lãnh tụ, lãnh đạo. Hay Giáo chủ nhất là những người lập được Đại Công, nhất là đại công trong Văn Hóa Cội Nguồn, theo con đường mà Cha Trời đã chỉ dạy, tùy theo công lao mà thọ hưởng quả báo, phước báo, làm vua, làm chúa, khắp các tầng trời.

Nói tốm lại: Cứ một người đi theo con đường Chính nghĩa Văn Hóa Cội Nguồn, nơi chốn trần gian, là một người siêu sanh lên thiên đàng cực lạc, cứ một người đi theo con đường Phi nghĩa hướng theo con đường Ác, là thêm một người sa đọa xuống các tầng địa phủ, khốn khổ vô cùng. Cứ một người lập đại công trong công cuộc cứu khổ cứu nạn nhân loại con người trở về Cội Nguồn, là thêm một vị vua chúa, trên các cõi trời. Cứ một người lập đại công trong Đại Ác thì cõi u minh thêm một Đại Ác Quỉ.

Thiên Luật, Thiên Ý Cha Trời là như thế. Cán cân công lý Vũ Trụ. Công bằng Bình Đẳng với tất cả sự sống. Gieo giống nào thì gặt quả nấy, gieo ác gặt ác, gieo thiện gặt thiện, làm vua trời , hay làm đại ác quỉ  do mình quyết định.

*            *           *

———————————-

PHẦN 51

VIỆT NAM

Việt Nam văn hóa Cội Nguồn

Non sông tổ quốc nảy chồi xuân xanh

Ánh mặt trời bừng lên tỏa sáng

Dậy hào hùng rợp bóng Rồng Tiên

Trời nam rực rỡ, thiêng liêng

Gió xuân tràn ngập an vui thái bình

Bừng sức sống văn minh Thánh Đức

Cảnh giàu sang đầm ấm tự do

Việt Nam rạng rỡ năm châu

Việt Nam hội tụ một bầu anh linh.

*         *        *

ĐẤT TRỜI VIỆT NAM

Việt Nam đất nước anh linh

Quê hương đổi thịt thay da từng ngày

Gió xuân nhè nhẹ lay lay

Trời xuân rực rỡ én bay ruộng đồng

Muôn hoa hé nở nụ cười

Nước non, non nước biển trời bình yên

Tự do hạnh phúc bay lên

Sáng bừng sức sống đến muôn mọi nhà

Chuyển mình phồn thịnh ngân nga

Uy linh tổ quốc nở hoa sang giàu

Hương xuân tràn ngập bầu trời

Việt nam rực rỡ đất trời Việt Nam.

*         *        *

LẠ LÀM SAO

Muốn hỏi Phật, Tiên ở nơi nào

Liền nghe trong dạ chợt nao nao

Thiện tâm nào phải là trong mộng

Tại mình không hiểu lạ làm sao ?

*        *        *

CÓ ĐÂU XA

Thiên đàng, địa phủ, chẳng đâu xa

Ở tại chân tâm cảnh chánh tà

Ác, thiện, vừa gieo trong tâm thức

Mở đường dẫn lối, đọa, siêu, sa

Khổ, vui, họa, phúc, đều có gốc

Gieo gì gặt nấy, Thiện, Ác, Tà

Thiên đàng, địa phủ, nơi tâm thức

Ở tại lòng mình chẳng đâu xa.

*        *        *

MẶT TRỜI CHÁNH GIÁC

Muốn phá mây mù lộ ánh dương

Chỉ cần quay gót lại Cội Nguồn

Vườn hoa chính nghĩa nền văn hóa

Mặt trời chánh giác sáng mười phương

Thiên ý cha trời niềm giải thoát

Đại đồng một gốc cội tình thương

Bức tranh tạo hóa nghìn xưa ấy

Giác Ngộ đường lành Chúa, Vua, Vương.

*         *        *

VƯỜN HOA ĐẠO ĐỨC

Niềm vui nhìn thấy Cội Nguồn

Hết sầu, hết khổ, hết còn lao đao

Cho đời muôn vạn ước ao

Cho non cho nước thêm vào nguồn xuân

Mặt trời chánh giác bừng lên

Cho muôn vạn vật cho thêm sum vầy

Khúc xuân khúc hát nhạc hay

Vườn hoa đạo đức rực bay linh hồn.

*        *        *

DỨT MẠCH SẦU

Thái dương tỏ rạng khắp năm châu

Địa linh Nam Việt cội một bầu

Nước non xuân hội cùng mặt đất

Sao lặng trời lên, dứt đêm thâu

Muôn màu vạn sắc đua chen chúc

Long, Lân, Qui, Phụng, trải báu châu

Nguồn sống tự do chồi xanh mướt

Khúc nhạc trường xuân, dứt mạch sầu.

*         *         *

UY LINH

Địa Long chữ S thắp nén hương

Dâng lên vũ trụ khắp mười phương

Địa linh vận hóa, huyền cơ thấu

Rực rỡ hồn linh mở rộng đường

Chuyển tải hồn linh về thiên giới

Thấm nhuần Thiên Ý, rộng lòng thương

Tàng lọng, tân kỳ, chung bửu cái

Uy linh tỏa sáng rạng mười phương.

*         *         *

NƯỚC NON

Nước non Nam Việt nước non

Bừng lên sức sống dạ gan anh hùng

Người xưa trở lại vẩn còn

Đường nhân, ngõ nghĩa mở đường khai thông.

*         *         *

MÙA XUÂN CHO ĐỜI

Cội Nguồn văn hóa nước nam

Đêm về cuộc sống mùa xuân cho đời

Xuân đầy đất, xuân chật trời

Văn Lang sống dậy biển trời tự do

Thái bình thịnh vượng ấm no

Việt Nam rực rỡ đắp xây thiên đàng.

*         *         *

——————————

PHẦN 52

Nói đến Khai Hóa Tối Thượng Tổ Tiên, tức là Đấng Tạo Hóa. Đấng hiện thân ra Long Hoa Cửu Huyền Cha Trời, hay còn gọi là Chúa Trời. Hiện thân ra Tiên Cơ Địa Mẫu, hai đấng tối cao vũ trụ hai đấng Tiên Rồng sanh ra nhân loại con người, tức là Ông Bà Tổ Tổ Tổ. Đã thành Phật Tổ Tổ Tổ, Thánh Tổ Tổ Tổ, Tiên Tổ Tổ Tổ, Thần Tổ Tổ Tổ, Chúa Tổ Tổ Tổ trấn khắp hư không vũ trụ, làm chủ tam thiên đại thiên thế giới, thay thế Cha Trời Mẹ Trời vận hành sự sống Vũ Trụ.

Hai Đấng tối cao Tiên Rồng nầy, không những là Cha chung, Mẹ chung, toàn thể nhân loại con người, mà còn là hiện thân của đấng Khai Hóa Tối Thượng Tổ Tiên, tức là chúa trời, hay còn gọi là Cha Trời.

Đấng tối cao Khai Hóa Tổ Tiên khai lập lên tất cả, khai lập lên ngũ thể hư không vũ trụ, thể lực, thể khí, thể hơi, thể lỏng, thể đặc, chuyển hóa vận hành khai lập lên vũ trụ, khai lập lên tam thiên, đại thiên, thế giới, 28 tầng trời, 18 tầng địa phủ, núi Tu Di, bảy núi châu báu thất sơn, bảy biển Hương Thủy xen lẫn bảy núi châu báu thất sơn, khai lập lên nhật, nguyệt, tinh tú, thiên hà, ngân hà, thiên địa trời đất, bốn cõi nhân gian, khai lập lên biển khí nước mặn, núi Thiết Vi, khai lập lên địa luân, thủy luân, phong luân, khai lập lên ba cõi, thiên đàng, trần gian, địa phủ, khai lập lên ba giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, khai lập lên thế giới linh hồn muôn sanh linh cùng vạn vật, khai lập lên côn trùng, thảo mộc, rong rêu, cây cỏ, khai lập lên muôn loài cầm thú, bó sát, khai lập lên đất nước gió lửa, sáng tối, năm, tháng, ngày, giờ.

Nói chung là Khai Hóa Tổ Tiên, khai lập tạo dựng lên tất cả, Khai Hóa Tổ Tiên còn gọi là Tổ Tiên Như Lai,  Khai Hóa Tổ Tiên tạo lập lên tất cả, rồi hiện thân ra con người cốt cách Tiên Rồng, tức là Cha Trời, Mẹ Trời. Hay còn gọi là Chúa Trời, Chúa Mẫu. Rồi từ Cha trời Mẹ Trời sanh ra nhân loại ông bà con người tức là Ông Bà Tổ Tổ Tổ. Cha Trời, Mẹ Trời hai đấng Tiên Rồng quyền năng tối cao vũ trụ, Cha Trời, Mẹ Trời có đủ 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp.

Tất cả Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, cũng như chúng Quỉ, Thần, đều phát xuất từ một Cội Nguồn Từ Tổ Tiên Khai Hóa mà ra. Mà Tổ Tiên Khai Hóa hiện Thân ra Cha Trời. Nên Chúng Quỉ Thần đều là con của Đức Cha Trời. Sở dĩ có chúng quỉ thần nghịch lại thiên ý của Đức Cha Trời. Vì chúng linh hồn tăm tối, không như linh hồn con người. Sỡ dĩ có Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, là vì nhân loại  thuận theo Thiên Ý của Đức Cha Trời. Lại nữa Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, đều mang trong người cốt cách Tiên Rồng. Con cái nhà trời, những người con hiếu thuận, nên được sanh sống trên các miền thượng giới, hay còn gọi là thiên đàng cực lạc.

Yêu Tinh, Quỉ dữ, Chúng Quỉ Thần, là những người con Nghịch Lại Thiên Ý Cha Trời, nên sa đọa sanh sống nơi các tầng Địa Phủ, chịu nhiều sự khốn khổ vô cùng.

Thật tướng Cha Trời, Mẹ Trời là vô tướng, tức là thân tướng của Khai Hóa Tổ Tiên, thân tướng khắp pháp giới hư không vô tận. Tướng Không Tướng, đó mới là thật Tướng của Tổ Tiên. Tánh Không Tánh, đó mới là thật Tánh của Tổ Tiên. Linh Giác Khai Hóa Tổ Tiên không sắc, không hương, không mùi, không vị, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, bất nhiễm, trong sạch vô vi, linh giác tự nhiên thấy, nghe, hay, biết, khắp cùng. Từ thật tướng không tướng, tức là thân tướng hư không hiện thân ra giả tướng, tức là thân con người có đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, cốt cách Tiên Rồng, xác thân tiểu thiên tinh hoa vũ trụ.

Trong các muôn loài vạn vật chỉ có con người là thể xác cao cấp hơn hết, cao quí hơn hết, không có muôn loài vạn vật nào sánh bằng. Vì con người là Tinh Hoa Tiểu Thiên Vũ Trụ hiện thân của khai hóa tổ tiên, tức là Chúa Trời, hay còn gọi là Cha Trời.

Khai Hóa Tổ Tiên hiện thân ra Cha Trời, khai lập ra bảy giáo, Phật Giáo, Thánh Giáo, Tiên Giáo, Thần Giáo, Thiên Giáo, Địa Giáo, Nhơn Giáo, tuy nhiều giáo như vậy  nhưng thật ra chỉ có một giáo mà thôi. Đó là Nhơn Giáo, Đạo Con Người và Đạo làm người. Đạo con người là Đạo Tiểu Thiên Vũ Trụ. Những định luật tự nhiên định luật tiến hóa. Định luật nhân duyên. Bao hàm cả Vô Vi lẫn Hữu Vi. Đạo làm người, là cái đạo sống theo lương tâm của chính mình, sống theo lẽ Thiện, sống theo Thiên Ý Cha Trời, sống theo Chân Tâm Chân Tánh tự nhiên vũ trụ, vì thế gốc của bảy giáo chính là nhơn giáo, thời nay trình độ dân trí đã lên cao, nên Văn Hóa Cội Nguồn mới ra đời, như một cứu cánh soi sáng linh hồn, trở về với Nguồn Cội, tiến tới làm chủ vận mạng, làm chủ linh hồn, làm chủ số phận, làm chủ vũ trụ.

Nhân loại con người muốn đạt đến đỉnh cao của đạo học, mà thiếu đi Văn Hóa Cội Nguồn, xem thường cái Đạo con người, và cái Đạo làm người, thì sẽ lạc vào ác đạo ngay, đi ngược lại Thiên Ý của Đức Cha Trời, trở thành Yêu Tinh Quỉ Dữ. Khó mà thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, vì đã mất hết lương Tâm lương Tri.

Muốn đạt đến cảnh giới làm chủ chính mình làm chủ Chân Tâm, Chân Tánh, sống đúng theo Lương Tâm của chính mình, hiệp theo Thiên Ý của Đức Cha Trời. Thì phải phát Đại Nguyện hành thiện tận độ cứu khổ nhân loại anh em. Lương Tâm Lương tri theo đó khế hiệp lần lần theo Thiên Ý Cha Trời, cho đến khi lương tâm lương tri của chính mình tương ứng khế hiệp Thiên Ý Cha Trời, thì người đó trở thành Cha Trời, Chánh Đẳng, Chánh Giác thay thế Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời tổng trì đà la ni, tức là tổng trì tất cả Thiện Tánh, cũng như Ác tánh, chuyển đại pháp luân, vũ trụ, tận độ vô tận vô biên, không thể nghĩ bàn, đủ mười danh hiệu, Như Lai, Ứng Cúng, Chánh biến tri, Minh hạnh túc, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô thượng sĩ, Điều ngự trượng phu, Thiên nhơn sư, Đức Chí tôn.

*-   Nói ra vô lượng nhân hạnh lành, nói ra vô lượng tội Ác

*-   Nói ra tất cả Đạo,  nhưng cũng chỉ là một đạo

*-   Nói ra tất cả Pháp, cũng từ một pháp sanh ra

*-   Nói ra tất cả Tánh, cũng từ một tánh sanh ra,

*-   Nói ra tất cả Tướng, cũng từ một tướng sanh ra

*-   Nói ra tất cả Ý,  cũng từ một ý sanh ra

*-   Vạn pháp quy tông, trăm sông đều đổ về biển cả, chỉ có Một Cội Một Nguồn.

*          *          *

Cha Trời dạy:

Nhân loại con người hành thiện sống theo lương tâm lương tri, thì siêu lên các tầng trời, cõi trời, hưởng phước. Nhân loại con người hành ác, sống trái ngược lương tâm lương tri, thời đọa xuống các tầng địa phủ, hình thành lên vô số địa ngục, thọ lãnh quả báo khốn khổ. Ở các cõi trời, tầng trời, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, khai lập tạo dựng lên thiên đàng cực lạc. Ở các tầng địa phủ Quỉ dữ tạo lên vô số Địa ngục, sát phạt lẫn nhau.

Lòng thương con Cha Trời Lạc Long Quân, Địa Mẫu Âu Cơ khiến Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, lâm phàm đầu thai xuống trần, truyền bá Văn Hóa Cội Nguồn, cứu khổ nhân loại anh em, ra khỏi con đường ác đạo, siêu sanh về trời, nhất là giai đoạn đi lần về cuối tiểu kiếp thứ 9, giai đoạn lặp lại tuần hoàn tiểu kiếp, giai đoạn hủy diệt hết thảy muôn loài vạn vật, trong đó có nhân loại con người.

Hành thiện đã khó, huống chi làm cho trí huệ tỏa sáng lại càng khó hơn, không phải một ngày hai ngày mà làm được, phải một phen quyết chí tu học hành Thiện, mới mong có kết quả như ý muốn, một phen khổ, muôn đời thong thả, sống trên thiên đàng cực lạc, lìa xa Địa ngục âm ti.

*            *            *

——————————-

PHẦN 53

TIN LỰC KINH

Thời kỳ chánh pháp ra đời

Có nền văn hóa mở đường siêu sanh

Cội nguồn đại đạo thậm thâm

Con đường giải khổ ban vui phước lành

Nhơn luân đại đạo là thầy

Chỉ đường mở lối về trời an vui

Theo nền văn hóa Nhơn Luân

Công thành, quả chứng, huệ khai, đạo thành

Phật, Tiên, Thánh, Chúa, bao đời

Tu tâm, tu tánh đạo người vẩn y

Đạo tâm vốn ở tại tâm

Ngoài tâm không đạo kiếm tầm càng xa

Chân tâm hạt giống tự nhiên

Gieo sao gặt vậy là điềm xưa nay

Tâm ác thành Quỉ thành Yêu

Tâm thiện thành Phật, thành Tiên, Chúa, Thần

Phật, Chúa, đều ở tại lòng

Tự mình hiểu lấy đừng tìm đâu xa

Thiện tâm hiện rõ trong ta

Đắc thành Phật, Thánh, đắc là Chúa, Tiên

Nhơn luân tu luyện cho siêng

Giải thông kinh pháp dạy truyền cho nhau

Thánh, Thần, là đó chớ đâu

Tìm cầu khốn khổ càng xa càng mờ

Nhân luân học tập tôn thờ

Lo gì chẳng được về trời an vui

Dù cho tội ác bao nhiêu

Nhân luân khởi niệm tội tiêu vạn ngàn

Còn mê nên gọi người phàm

Tỉnh ra thấy rõ thiên đàng khó chi

Chân tâm thanh tịnh vô vi

Pháp thân rộng lớn nguy y đại thừa

Thấy, nghe, hay, biết, khắp cùng

Hư không vô tận bao trùm hư không

Chân tâm là chủ nhân ông

Minh tâm kiến tánh rõ thông sự đời

Xưa nay Chúa, Phật, Thánh, Thần

Tin theo lời dạy Cha Trời Long Hoa

Mười tin củng cố trong ta

Tự mình giải thoát tử sanh luân hồi

TIN  chơn tâm  tin Trời, Chúa, Phật

Theo Nhân Luân tự tại oai nghi

Chỉ vì hành ác ngu si

Thành ra mất hết những gì oai linh

TIN chơn tâm chơn không đại đạo

Thể vô vi trong sạch khắp cùng

Chỉ vì chìm đắm mê mờ

Luân hồi sanh tử, mãi thời tử sanh

TIN chơn tâm chính là kinh tạng

Đạo lương tâm tỏ rạng thiêng liêng

Vì sao kinh chẳng hiện lên

Là do danh lợi não phiền lấp đi

TIN chân tâm như như bất diệt

Thể trường sanh cao tột thượng thừa

Thấy, nghe, hay, biết, khắp cùng

Chỉ vì mê đắm lục trần

Thành ra mất hết nhiệm mầu thần thông

TIN chơn tâm pháp thân cùng khắp

Như hư không rộng lớn vô biên

Bao trùm vũ trụ mười phương

Tam thiên thế giới nằm trong tâm nầy

Hiện tại nghiệp ác che mờ

Nên không hiển lộ Cội Nguồn chân tâm

Khi nào sáu thức lắng trong

Chơn tâm hiển lộ lần lần hiện ra

Thấy rõ Cội Nguồn, Ông Cha

Nước cùng bọt nước vốn là chung nhau

TIN chân tâm vốn là vô tướng

Không tướng chi mới thật tướng mình

Không tướng thoát khỏi tử sanh

Có tướng giả hiệp không bền được lâu

Có sanh có tử xưa nay

Không sanh không tử mới là chân tâm

Vậy nên tất cả nơi đâu

Dù là vũ trụ một bầu kiền khôn

Có sắc, có tướng chuyển luân

Nhân duyên chuyển đổi vô thường chuyển xây

TIN chân tâm vốn là không tánh

Không tánh chi mới thật tánh mình

Không ác không thiện Cội nguồn

Tánh không, không tánh tỏ tường tử sanh

TIN chân tâm vốn là trong sạch

Thể linh minh chẳng nhiễm đục nhơ

Dù cho muôn kiếp tử sanh

Cũng không ô nhiễm chân tâm của mình

Ví như sen ở chốn bùn

Gần bùn mà chẳng nhiễm bùn lạ chi

TIN chân tâm khởi sanh tâm thức

Tạo nghiệp duyên Thiện Ác trong lòng

Họa phước quả báo xoay vần

Linh hồn vì thế vào đường đọa siêu

Từ chân tánh khởi sanh tánh thức

Tạo nghiệp duyên tánh nết hung hiền

Thông minh ngu muội hình thành tạo ra

Khôn lanh sanh tử vượt qua

Ngu si đành phải đọa sa ngục tù

Từ vô tướng hiện thành hữu tướng

Có lạ chi không có, có không

Thần thông tự tại thần thông

Không không có có diệt sanh tại mình

Từ vô ý khởi thành hửu ý

Có cùng không trì chấp tạo ra

Nước sanh bọt nước khác chi

Sanh Sanh diệt diệt chung quy một nguồn

Thể tâm linh hai cảnh rỏ ràng

Thức tâm thức, hình thành tạo tác

Tâm không Tâm trong lắng hư không

Lạc Nguồn lạc Cội u mê

Bám theo cảnh giả ê hề tử sanh

Mãi luân hồi ba đường sáu nẻo

Thọ đủ hình khốn khổ dường bao

Cái lầm cứ mãi lầm theo

Gông cùm phiền não cứu đeo buộc mình

Phật, Thánh, Tiên hiểu mình rất rõ

Luôn trường tồn bất tử thiêng liêng

Vì mê phải chịu trầm luân

Ngộ rồi thoát khổ tiêu diêu thiên đàng

Giác linh chẳng nhiễm bụi trầm

Nhiễm là nhiễm tánh sai lầm bám theo

Ví như câu chuyện sau đây

Ví như viên ngọc bỏ trong lửa lò

Lửa nóng làm ngọc nóng theo

Tưởng mình là nóng, ai ngờ lạnh tanh

Thức tâm cũng giống như trên

Bán theo vật chất, đắm mình thích ưa

Đến khi thoát khỏi u mê

Trở về chân tánh tựa kề hư không

Mới hay sanh tử, tử sanh

Tuồng đời giả hợp, hợp tan đổi dời

Tử sanh, sanh tử, luân hồi

Là do gieo nghiệp để rồi chuyển luân

TIN thức tâm, không phải chân tâm

Nước Cùng bọt nước so ra

Chân tâm, thức tâm khác xa

Nhưng cùng một thể gọi là như nhau

Thức tâm mê vọng sanh ra

Ngộ rồi biến mất suy ra lẽ thường

Dứt đường sanh tử vô thường

An vui tự tại không còn tử sanh

Khi tỉnh ngộ trở về bản thể

Thời mới hay tất cả đều không

Cội nguồn chân vô vi

Linh minh diệu giác khắp thời vô biên

Thức tỉnh ngộ chân Tâm bản thể

Thời lạ gì sanh tử, tử sanh

Khi mê tâm khởi thức ra

Thức với tâm hai vế một nhà

Nước, bọt nước đâu là có khác

Khi thức hiện chân tâm biến mất

Thức lặng rồi tâm mới hiện ra

THẬT, GIẢ, CHÂN, khó nổi phân qua

Khi liễu ngộ tâm thành đại dụng

Phát đại nguyện, hùng, bi, trí lực

Dụng đại tâm, phương tiện độ nhân

Chuyển pháp luân hiệp thể chân như

Cứu nhân loại vào nơi chánh giác

Nước bọt nước chung nào có khác

Một chơn linh bình đẳng đại đồng

Không sanh không diệt thung dung

Không cấu không nhiễm vô cùng oai linh

Kinh nầy vốn thật đại kinh

Thần tâm cúng bái ấn in để đời

Người nầy sẽ được Cha Trời

Cùng là Địa Mẫu mãi thời chở che

Cầu chi đặng nấy chẳng sai

Cháu con vinh hiển rạng danh muôn đời

Hống chi đọc tụng thuộc lòng

Hay là giảng giải cho người khác nghe

Người nầy muôn vạn khiếp sau

Làm vua làm chúa sang giàu kể chi

Sống trong châu báu, báu châu

Cũng nhờ truyền tụng kinh luân cho đời

*           *           *

NAM MÔ – AMEN.

NAM MÔ KHAI HÓA TỐI THƯỢNG TỔ TIÊN VÔ BIÊN NHƯ LAI (LẠY).

NAM MÔ LONG HOA CỬU HUYỀN THIÊN PHỤ ẤN QUANG TỐI THẮNG NHƯ LAI (LẠY).

NAM MÔ TIÊN CƠ ĐỨC MẸ ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH NHƯ LAI (LẠY).

Chúng con là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa nguyện cầu Tiên Tổ, Cha Trời, Địa Mẫu, hộ trì hộ độ, cho toàn thể tất cả pháp giới cháu con, nhân loại anh em, sớm dứt nghiệp duyên, ác căn tội lỗi, căn lành tăng trưởng, hướng về Cội Nguồn, hội ngộ Nhân Luân, chân tâm, chân tánh, siêu sanh thiên giới, an vui tự tại, không còn sa đọa nơi tam đồ khổ, Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc Sanh, đồng thành Chánh Đẳng Chánh Giác.

NAM MÔ – A MEN.

Nam mô Phật, nam mô Thánh, nam mô Tiên, nam mô Thần, nam mô Chúa, cứu khổ cứu nạn Thiên la Phật, thiên la Thánh, thiên la Tiên, thiên la Thần, thiên la Chúa, cứu khổ cứu nạn Địa la Phật, địa la Thánh, địa la Tiên, địa la Thần, địa la Chúa, linh linh ứng hóa, thân ly nạn, nạn ly thân, nhất thiết tai ương hóa vi trần, thân ly nạn, nạn ly thân nhất thiết tai ương hóa vi trần, thân ly nạn, nạn ly thân, nhất thiết tai ương hóa vi trần.

NAM MÔ – A MEN. ( lạy 3 lạy bái 4 bái )

*            *             *

———————————

PHẦN 54

Vắng lặng tự nhiên, như như đại định, thấy, nghe, hay, biết, nhưng không khởi tâm phân biệt, đó là an trụ Chân tâm, chân tánh, Phật Tổ, Thánh Tổ, Tiên Tổ, Thần Tổ, Chúa Tổ.

Vọng tưởng khởi tâm phân biệt lục trần, mê đắm sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, chấp tướng, chấp pháp, chấp ngã, đó là thức tâm thức tánh thọ giả phàm phu thường nhân, chúng sanh.

Vọng tưởng khởi tâm phân biệt lục trần, mê đắm sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, chấp tướng, chấp pháp, chấp ngã, khởi niệm hành ác thức tâm ác thức tánh ác thọ giả Yêu Tinh, Quỉ Dữ, sanh về địa phủ, hoặc làm các loài ác thần, mãn thân địa ngục, phải chịu đầu thai trở lại súc sanh.

Vọng tưởng khởi tâm phân biệt lục trần, ưa thích sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, chấp tướng, chấp pháp, chấp ngã, khởi niệm hành thiện, thức tâm thiện, thức tánh thiện, thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, sanh về các cõi tầng trời hưởng phước.

Tất cả đều không, một niệm cũng không, không trụ mà trụ, không lìa mà lìa, không thấy có tướng mình, không có cái ta, tùy nhân duyên mà hiện tánh, hiện thức, truyền dạy chánh giáo, tùy bệnh mà cắt thuốc, không có sự chấp trước, bình đẳng không hai. Những người như thế chính là Phật Tổ, Thánh Tổ, Tiên Tổ, Thần Tổ, Chúa Tổ, vì một nhân duyên lớn sanh xuống chốn trần gian, giáo hóa tận độ nhân loại anh em.

*            *            *

——————————–

PHẦN 55

VĂN HÓA RA ĐỜI

Nhân luân kinh giáo ra đời

Đại Đồng tỏ rạng biển trời tự do

Nhân quyền bình đẳng ấm no

Năm châu bốn biển bình yên, yên bình

Huyền cơ vận chuyển đổi đời

Hiệp vào Thiên Ý Cha Trời văn minh

Lập đời thánh đức thiên tân

Gieo mầm chính nghĩa lạc bang sau nầy

Phật, Tiên, Thánh, Chúa, ra đời

Phước lành muôn họ gặp thời siêu sanh

Nhân luân kinh giáo chép in

Lưu truyền cho cả thế gian học hành

Vô biên vô tận phước lành

Không gì hơn được lưu truyền kinh luân

Chỉ cần truyền tụng một câu

Không sao kể hết nhiệm mầu phước duyên

Huống chi giảng giải ý kinh

Khai thông trí huệ hiển linh cho người

Người nầy sẽ được Cha Trời

Ban cho hồng phức vạn đời chúa vua

Triệu muôn ức kiếp vạn năm

Hôm nay mới gặp một lần nầy đây

Đến giờ gặp hội rồng mây

Ai mà gặp đặng kinh nầy hữu duyên

Là nhờ vô lượng  kiếp tu

Kiếp nầy mới gặp kinh luân Cội Nguồn

Nương nhờ thần lực cha trời

Mới sanh chuyển kiếp gặp thời Long Hoa

Nếu như có người thiện nam

Hay là thiện nữ luận bàn kinh đây

Dù là chỉ một câu thôi

An vui dòng họ, an vui gia đình

Huống chi phát nguyện ấn truyền

Cha Trời, Địa Mẫu, mở hồn khai tâm

Thánh, Thần che chở chở che

Tai qua nạn khỏi bình yên, yên bình

Cháu con vinh hiển sang giàu

Ông bà cha mẹ nhiều đời siêu thăng

Như trong thế giới năm châu

Nhân Luân gặp đặng ngỏ hầu truyền ra

Chúa Trời thần lực Như Lai

Hộ trì, hộ độ, chuyển xây dắt dìu

Chuyển xây muôn kiếp sang giàu

Ở ngôi Chúa, Phật, Thánh, Thần, tối cao

Nhân loại khắp cả thế gian

Nhân Luân gặp đặng đăng đàn truyền tin

Làm cho nhân loại đặng xem

Thái bình an lạc dứt đi đói nghèo

Chiến tranh loạn lạc không còn

Tự do hạnh phúc sáng bừng năm châu

Giàu sang an lạc an vui

Mãn thân hồn đặng siêu sanh về trời

Thiện nam tín nữ ở đời

Nhơn luân biên chép hay là ấn in

Người nầy sẽ được Tổ Tiên

Ban cho trí huệ vô biên chẳng cùng

Lựa là tu học tuyên truyền

Theo kinh luật nghĩa giảng bàn rộng ra

Hào quang thần lực Trời Cha

Hộ trì khai trí thông mà suốt thông

Dứt đường sanh tử, tử sanh

Lên ngôi chánh giác trở thành tối cao

Nếu như có người thiện nam

Hay là thiện nữ một lòng kính tin

Thành tâm ngưỡng mộ chánh kinh

Muôn nghìn tội ác tiêu tan chẳng còn

Phật, Tiên, Thánh, Chúa, Quỉ, Thần

Hộ trì độ mạng thoát nhiều họa tai

Không còn đọa lạc âm ti

Siêu sanh thiên giới hưởng thì phước muôn

Người nào gặp đặng nhân Luân

Sanh tâm hớn hở mừng vui chẳng cùng

Người nầy sẽ được phật trời

Thánh, Tiên, Thần, Chúa, đồng thời chở che

Giúp cho gia đạo bình yên

Gặp nhiều may mắn làm nên cửa nhà

Cháu con sum hợp hiệp hòa

Làm ăn phát đạt cả nhà yên vui

Còn như quan tước, chúa, vua

Truyền cho dân chúng Nhân Luân học hành

Gieo trồng Thiên Ý Cha Trời

Làm cho đất nước càng ngày càng xuân

Thái bình an lạc giàu sang

Văn minh vật chất cũng như tinh thần

Quan, Vua, như vậy là lành

Cứu dân, giúp nước trọn phần bề trền

Người nào làm được như đây

Lo gì chẳng đắp xây son vàng

Ừc muôn vạn kiếp sau nầy

Thường làm vua chúa đứng đầu chúng dân

Nước non hưng thịnh bình yên

Dân giàu, nước mạnh, an vui, hiệp hòa

Huống chi theo Ý Cha Trời

Truyền kinh tận độ khắp thời thế gian

Người nầy phước đức vô biên

Quyền năng tột thế ai hơn người nầy

Thay trời hành đạo cứu người

Năm châu bốn biển rạng ngời oai danh

Thánh, Thần, phò giúp uy linh

Dựng xây cơ nghiệp ở trên cõi trời

Chỉ cần gặp được người nầy

Thành tâm ca ngợi hoặc là kính tin

Dù là chỉ một lần thôi

Coi như phước đến tội tiêu ức ngàn

Huống chi cung phụng cúng dường

Ông bà cha mẹ nhiều đời siêu thăng

Cháu con rạng rỡ công danh

Sang giàu hạnh phúc báu châu dư thừa

Từ giàu cho đến chí nghèo

Chỉ cần đọc tụng một vài câu kinh

Ngợi khen vui vẻ kính tin

Cha Trời, Địa Mẫu, phóng quang độ trì

Huống chi đọc tụng thuộc lòng

Phật, Tiên, Thánh, Chúa, hộ trì huệ khai

Huống chi trao đổi với nhau

Chung cùng giảng giải trước sau thuận hòa

Ý kinh mầu nhiệm hiểu ra

Đắc thành trí huệ sáng soi tận cùng

Thiện nam tín nữ người nầy

Thành Tiên, thành Chúa,Thánh, Thần chẳng sai

Về Trời sống mãi bình yên

Tự do tự tại an vui vĩnh hằng

Kinh nầy từ trẻ đến già

Chỉ cần đọc tụng vài ba câu liền

Ngợi khen kinh pháp thiêng liêng

Nhơn luân đại đạo Cửu Huyền Trời Cha

Nhân Luân huyền diệu sâu xa

Cứu đời thoát khỏi biển hà trầm luân

Người nầy sẽ được Tổ Tiên

Cha Trời, Địa Mẫu, phóng quang hộ trì

Ban cho trí huệ, sang, giàu

Mãn thân hồn đặng sanh về cõi trên

Huống chi in ấn, chép ghi

Phát hành rộng rãi khắp trong nhân loài

Người nầy sẽ được Cha Trời

Khai tâm mở trí sáng ngời vô biên

Cháu con giàu có bình yên

Ông bà cha mẹ siêu sinh cõi trời

Bản thân muôn kiếp ở đời

Làm vua, làm chúa, đứng đầu nhiều bang

Nhân dân trong nước giàu sang

Đều theo nhơn đạo bình an thái bình

Từ giàu cho đến người nghèo

Nhân luân tu học trọn phần kính tin

Cháu con mãi mãi bình yên

Sang giàu thịnh vượng vô biên lâu dài

Cửa nhà rộng lớn đủ đầy

An vui hạnh phúc, sang giàu, giàu sang

Mãn thân hồn được thoát siêu

Về nơi cực lạc muôn điều tự do

Cung vàng điện ngọc đẹp xinh

Kỳ quan, bảo tháp, cung đình nguy nga

Thành phần trí thức trần gian

Có công hộ giáo chu toàn kinh luân

Dịch kinh luận nghĩa sớm hôm

Truyền kinh cùng khắp nước non cứu đời

Giúp cho thế giới đồng bào

Trở về Nguồn Cội bước vào cõi Tiên

Biển trời công đức vô biên

Anh linh cuộc sống Thần Tiên hộ trì

Mãn thân hồn đặng về trời

Phật, Tiên, Thánh, Chúa, chủ trì thiên cung

Đứng đầu vô lượng thiên dân

Hiện thân Thiên Đế trọn phần tối cao

Cõi Trời đất nước báu châu

Giàu sang tột thế chư thiên hiệp hòa

Nếu như có người ác tà

Tham tàn bạo ác tội đầy núi non

Chỉ cần đọc tụng kính tin

Tội kia dứt sạch trở nên Thánh Thần

Huệ khai chứng quả đạo tràng

Mãn thân hồn đặng về trời an vui

Huống chi thành kính quy y

Thuận theo Thiên Ý chủ trì kinh luân

Hào quang Tối Thượng Tổ Tiên

Ban cho trí huệ vô biên chẳng cùng

Thành Thánh, thành Chúa, tại trần

Thần thông trí huệ biện tài vô biên

Nếu như Quỉ dữ ác Ma

Hay là Quỉ Quái, hay là Yêu Tinh

Chỉ cần bảo hộ kinh luân

Về sau chuyển kiếp thác sanh làm người

Gặp thời chánh pháp thịnh hành

Tu hành chánh quả trở thành Phật Tiên

Về Trời hưởng phước vô biên

Hết còn đọa lạc âm ti ngục hình

Ác Thần, ác Quỉ, khắp cùng

Chỉ cần một niệm hộ trì kinh luân

Tức thời trí huệ tăng lên

Lần hồi chuyển kiếp siêu sanh thiên đàng

Huống chi thành kính một lòng

Chở che phù hộ cho người trì kinh

Tự nhiên nghiệp ác tiêu tan

Đắc thành chánh quả đạo tràng yên vui

Nhơn luân vốn thật đại kinh

Không nên kinh xuất tội tình ức muôn

Kinh nầy xuất hiện nơi đâu

Thời là nơi đó Cha Trời ứng theo

Linh linh, linh hiển biết bao

Chỉ cần một niệm kính tin cũng lành

Chê bai, hủy báng, xem thường

Triệu muôn ức khiếp ngục tù khó ra

Nam Mô ân đức Trời Cha

Nam Mô Tiêu Tội vượt qua khốn cùng

Nam Mô Phật Chúa Thánh Thần

Chứng tri công đức tấm lòng trì kinh.

NAM MÔ – A MEN

*         *         *

———————————

PHẦN 56

Như chúng ta đã biết, Khai Hóa Tối Thượng Tổ Tiên, Hay còn gọi là đấng Tạo Hóa Như Lai, khi chưa khai ra Thần Lực. Khai ra ngũ thể, thể lực, thể khí, thể hơi, thể lỏng, thể đặc.

Chưa khai lập lên vũ trụ, có nghĩa là: Chưa khai ra tam thiên đại thiên thế giới, 28 tầng trời, 18 tầng địa phủ, núi Tu Di, bảy núi thất sơn châu báu, Bảy biển Hương Thủy, nhật, nguyệt, tinh tú, thiên hà, ngân hà, bốn cõi trần gian, biển khí nước mặn, núi Thiết Vi, địa luân, thủy luân, phong luân, chưa lập lên sự sống muôn loài vạn vật, xong rêu, côn trùng, thảo, mộc, muôn loài cầm, thú, bò sát,  . . . Cũng chưa có năm tháng, ngày giờ, số kiếp, nói chung chẳng có gì cả chỉ là hư không vô tận. Bản thể linh giác hư không vô tận đó chính là Bản Thể Linh Giác vô tướng, vô tánh, của Khai Hóa Tối Thượng Tổ Tiên, hay còn gọi là bản thể Tạo Hóa Như Lai, bản thể linh giác rộng lớn hư không vô tận vô biên. Bản Thể Linh Giác vô tận hư không Tổ Tiên có thiên tánh tự nhiên là THẤY – NGHE – HAY – BIẾT khắp cùng, khắp hư không vô tận.

Bản thể khai hóa tối thượng tổ tiên, tức là bản thể chúa trời, Vì Tổ Tiên hiện thân ra Đức Chúa Trời, hay còn gọi là Cha Trời. Bản Thể Linh Giác Tổ Tiên như như đại định, tuyệt nhiên vắng lặng, không một niệm tưởng, hư không vô tận chưa khởi ra linh thức, Cũng chính là lúc Khai hóa Tổ Tiên khởi sanh ra Thần Lực Vũ Trụ. Sự Khởi sanh ra Thần Lực nầy phải nói là không thể nghĩa bàn cho tường tận được.

Linh giác pháp thân vô tận hư không Khai Hóa Tổ Tiên, khởi sanh ra thần lực. Thể lực đầu tiên của hư không vô tận, sự khởi sanh ra thần lực hư không vô tận kéo dài trải qua hàng triệu triệu năm.

Theo định luật tự nhiên hể cái gì có sanh ra, thì phải theo luật tiến hóa sanh già chuyển đổi, thể lực hư không cũng thế, phải theo luật tiến hóa từ thể lực non, thể lực trẻ, thể lực trung niên, thể lực già, Thể lực già chuyển biến qua thể khác, (gọi đó là tử).

Thể lực già chuyển biến, hóa ra thể khác, đó là thể khí, thể khí cũng phải tiến hóa qua bốn chu kỳ, thể khí non, thể khí trẻ, thể khí trung niên, thể khí già.

Thể khí già chuyển biến, hóa ra thể khác, đó là thể hơi, thể hơi cũng phải tiến hóa trải qua bốn chu kỳ, thể hơi non, thể hơi trẻ, thể hơi trung niên, thể hơi già.

Thể hơi già chuyển biến hóa ra thể khác, đó là thể lỏng, thể lỏng cũng phải tiến hóa trải qua bốn chu kỳ, thể lỏng non, thể lỏng trẻ, thể lỏng trung niên, thể lỏng già.

Thể lỏng già chuyển biến hóa ra thể khác, (gọi đó là tử, vì thể lỏng không còn, nhưng lại đó là sanh vì thể lỏng chuyển sanh ra thể khác) (tử sanh – sanh tử là như thế). Ví như cây đốt cháy thành than, từ dạng nầy chuyển sanh qua dạng khác. Thể lỏng già chuyển biến hóa sanh ra thể khác, đó là thể đặc lớp màu mỡ hư không vũ trụ.

Thể đặc cũng phải tiến hóa trải qua bốn chu kỳ, thể đặc non, thể đặc trẻ, tức là lớp màu mỡ cùng khắp hư không vũ trụ, thể đặc trung niên, thể đặc già, tức là lớp bụi hư không vũ trụ.

Thể đặc được chuyển hóa sanh ra, cũng phải tiến hóa trải qua bốn chu kỳ, non, trẻ, trung niên, già, (tử). Tất cả đều bị hủy diệt, không còn gì nữa, chỉ còn lại linh giác tổ tiên, linh thức con cháu tổ tiên mà thôi.

Nói về hư không vũ trụ ngũ thể ra đời, Tổ Tiên Khai Hóa liền máy động pháp thân linh giác làm cho ngũ thể chuyển động theo, tức thời phong luân chuyển động ầm ầm càng về sau càng lớn, ngũ thể ma sát vào nhau  hỏa đại vì thế mà ra đời. Làm cho ngũ thể chuyển thành Ngũ Đại: Lực đại, Khí Đại, Nước Đại, Địa đại, Hỏa Đại, cháy đỏ rực khắp hư không, làm cho ngũ thể kết tinh, thể Lực kết tinh thành kim cương, hiếm quý vô cùng. Khí kết tinh thành kim khí kim loại, Dương Khí kết tinh thành kim loại đồng, thau, vàng bạc, trân châu. Âm khí kết tinh thành kim loại là gang, sắt, thép, nhôm, kẽm, chì.

Tinh của nước, đất, tức là tinh của thể lỏng, thể đặc, tạo ra vạn vật rong rêu, thảo mộc. Tinh của vạn vật rong, rêu, thảo, mộc, hình thành lên thể xác sự sống động vật, côn trùng, cho đến muôn loài cầm thú, bò sát … Thể xác con người là thể xác cao cấp, tiểu thiên vũ trụ, tinh hoa của ngũ thể, lục thể, nên không có loài động vật nào sánh kịp, do Cha Trời Mẹ Trời sanh ra dòng giống Tiên Rồng, uy linh tột thế, chúa tể của muôn loài vạn vật.

Nói về Khai Hóa Tổ Tiên, máy động Linh Giác Pháp Thân, làm cho phong luân hư không vũ trụ  nổi lên, tạo ra Hỏa Đại, làm cho ngũ thể kết tinh, cũng như tạo ra màu sắc, âm thanh, mùi, vị. Tổ Tiên Khai tạo lập lên vũ trụ,  tam thiên, đại thiên, thế giới, 28 tầng trời, 18 tầng địa phủ, núi Tu Di, bảy núi châu báu, bảy biển Hương Thủy, nhật, nguyệt, tinh tú, thiên hà, ngân hà, bốn cõi trần gian, biển khí nước mặn, núi Thiết Vi, địa luân, thủy luân, phong luân.

Khai lập lên ba cõi, thiên đàng, trần gian, địa phủ.

Khai lập lên ba giới, dục giới, sắc giới, vô sác giới.

Làm cho thiên, địa, trời đất, vũ trụ ổn định đi vào tuần hoàn, lập lên số kiếp, năm, tháng, ngày, giờ, khai lập lên sự sống muôn loài vạn vật, sau cùng là khai lập tạo lên giống người (xem Kinh Long Hoa Mật Tạng, Long Hoa Pháp Tạng sẽ nói rõ hơn, về sự khai thiên lập địa của ông cha).

Khai Hóa Tổ Tiên hay còn gọi là Tạo Hóa Như Lai hiện thân ra Cha Trời, Mẹ Trời, sanh ra nhân loại con người, và giao cơ nghiệp vũ trụ lại cho con cái của Cha Trời, tức là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.

*            *            *

———————————–

PHẦN 57

Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, các Ngài cũng từ con người phàm tục, giác ngộ sớm đi theo con đường chân thiện, vì dân, vì nước, vì nhân loại con người, truyền bá Văn Hóa Cội Nguồn, làm cho nhân loại con người sớm dứt nghiệp ác, siêu sanh về thượng giới.

Các Ngài không nghĩ đến sự trả ơn của nhân loại con người, các ngài chỉ vì lòng nhân ái, lòng thương người, muốn cho con người thoát khổ, dù cho sự hi sinh các ngài bao nhiêu đi nữa, các ngài không mong cầu sự báo đáp nào cả, miễn sao nhân loại thoát khổ an vui là được.

Các ngài vì lòng hiếu thuận đối với Tổ Tiên, Cha Trời Mẹ Trời. Trên báo đáp công ơn Tổ Tiên, Cha Trời Lạc Long Quân, Địa Mẫu Âu Cơ, dưới tận độ nhân loại anh em, trở về trời sống trong ngôi nhà chung vũ trụ. Các Ngài có chí nhẫn nhục cao, nhẫn nhịn lớn, cương quyết, bền chí, vững lòng, nhất là đầy lòng đức tin, niềm tin, tự tin, luôn luôn đấu tranh loại bỏ cái ác, để trở thành Thánh Thiện, làm đầu tàu gương mẫu cho nhân loại đi theo.

Với công lao to lớn như vậy, không những các Ngài trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, mà còn trở thành các Vua Trời, các Thượng Đế. Cõi nước các Ngài chư thiên rất đông do các Ngài tận độ nhân loại siêu sanh lên thiên đàng, nhất là các Ngài để lại kinh giáo, truyền đạt Thiên Ý Cha Trời.

Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, bước đầu các Ngài cũng chỉ là người phàm tục, nhưng các Ngài là người hướng thiện, truyền bá Thiên Ý của Đức Cha Trời, và nghiễm nhiên trở thành các vị Vua Trời, đứng đầu Thiên Chúng ở các cõi nước thiên đàng cực lạc quốc, sự tiêu biểu Vua Trời lớn hay nhỏ, bằng công lao, công đức, và sự giác ngộ, cũng như tận độ nhân loại anh em.

Đức Khai Hóa Tối Thượng Tổ Tiên, khai hóa tạo lập lên vũ trụ, tam thiên đại thiên thế giới, vô lượng cõi nước trời, vô lượng cõi địa ngục, và đứng ở vị trí hóa công không thiên vị, tất cả đều ứng theo thiên luật mà nhận lấy siêu, đọa, phước báo, sang hèn, nghèo giàu, khổ vui, một mảy lông cũng không thể nào sai trật. Nếu có công cứu người lớn thì có quả lớn, có công tàn hại nhân loại thì phải nhận lãnh tai họa lớn, đó chính là luật công bằng của thiên luật, Thiên Ý Cha Trời.

*           *           *

——————————–

PHẦN 58

LINH GIÁC VÀ  LINH THỨC

TỔ TIÊN  VÀ  CON CHÁU

Khai Hóa Tối Thượng Tổ Tiên, hay còn gọi là Tạo Hóa Như Lai, phân hóa khai ra vô lượng vô biên LINH THỨC, không thể tính đếm, không thể nghĩ bàn, đó chính là linh hồn của muôn loài vạn vật, trong đó có linh hồn con người.

Những linh hồn lạc Cội, lạc Nguồn, sa đọa trong con đường ác đạo, trở thành Yêu Tinh, Quỉ Dữ, ác Ma, chuyển luân về các cõi Địa Phủ, luân hồi sanh tử, chịu không biết bao nhiêu là sự khốn khổ.

Những linh hồn không lạc Cội, lạc Nguồn, luôn hướng thiện thì trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, siêu sanh về các tầng Trời hưởng phước, sống mãi an vui trên thiên đàng cực lạc vĩnh hằng.

Như chúng ta đã biết, Linh Giác đại linh hồn vũ trụ bất diệt, thì Linh Thức tiểu linh hồn vũ trụ cũng bất diệt, có thể nói không bao giờ chết, chỉ có luân hồi sanh tử mà thôi. Có thể nói linh hồn Linh Thức nào cũng đã trải qua vô lượng vô biên xác thân, hết xác thân nầy đến xác thân khác, Hết xác thân Cầm Thú đến xác thân con người, linh thức linh hồn sống mãi không bao giờ mất đi, hể hành thiện thì hưởng phước, hể hành ác thì mang họa, luân hồi mãi mãi hết kiếp nầy sang kiếp khác, không bao giờ chấm dứt, vì lạc Cội, lạc Nguồn.

Như trên đã nói Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, bước đầu các ngài cũng chỉ là người phàm tục, giác ngộ trở về Cội Nguồn, dẫn theo vô số nhân loại anh em, trở về Cội Nguồn, các Ngài gặp không biết bao nhiêu là chướng ngại, khó khăn, gian nan, kham khổ, đôi khi còn phải chịu cảnh khảo đảo tù đày, nhưng các Ngài cũng quyết tâm vượt lên, và tôi luyện ý chí trở thành kim cang, trở thành đại hùng, đại lực, đại từ bi, đại trí đại đức, trở thành những bậc tối cao vũ trụ, Phật Tổ, Thánh Tổ, Tiên Tổ, Thần Tổ, Chúa Tổ, chuyển đại pháp luân khắp mười phương cõi, gieo hạt giống đại thừa Chánh Đẳng, Chánh Giác, khắp vũ trụ.

Khai Hóa Tổ Tiên, khai tạo lập lên non tiên cảnh giới, thiên đàng cực lạc, chưa phải là đích cuối cùng tối cao của nhân loại con người, mà đỉnh tối cao của nhân loại con người, chính là hội nhập Cội Nguồn. Hội nhập Nhân Luân, chân tâm, chân tánh. Ví như bọt nước tan biến trở về là nước, thức tâm, thức tánh, trở về chân Tâm chân tánh, linh thức trở lại linh giác, vào pháp giới bình đẳng không hai, trở thành Chúa Trời, Tổ Tiên Như Lai.

Tiên Tổ Chúa Trời. Tổ Tiên Như Lai khai tạo lập lên Vô lượng cõi nước trời, là để cho những linh hồn giác ngộ hành thiện trở lại Cội Nguồn, hưởng phước nghỉ chân lấy sức đi tiếp, tiếp tục chuyển sang đi trên con đường Đại Nguyện, và những hành trang mang theo chính là đại hùng, đại lực, đại từ, đại bi, đại trí, đại đức, đại giác ngộ. Vượt qua bao gian khổ khó khăn, tiến đến mục đích cuối cùng, trở thành Chánh Đẳng, Chánh Giác, bọt nước trở lại nước, vào pháp thân bình đẳng, có một không hai.

Như vậy thiên đàng cực lạc, là những trạm dừng chân trên con đường Hội Nhập Cội Nguồn, và còn phải đi trên con đường Đại Nguyện, tận độ nhân loại anh em, khi nào hoàn thành Đại Nguyện thì tới đích. Chư thiên, ở trên các cõi thiên đàng cực lạc, là nơi hưởng phước nghỉ chân của những người hành thiện trở lại Cội Nguồn, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, được hưởng những phần thưởng phước báo, cực lạc không thể luận bàn cho hết được. Huống chi những phước báo đã đi trên con đường đại nguyện, con đường tiến tới ngôi vị Chánh Đẳng Chánh Giác Phật Tổ, Thánh Tổ, Tiên Tổ, Thần Tổ, Chúa Tổ.

Đức Khai Hóa Tối Thượng Tổ Tiên, hay còn gọi là Đấng Tạo Hóa Như Lai. Sau khi khai lập lên vũ trụ, khai lập lên sự sống của muôn loài vạn vật, bằng tóm thâu tiên thiên tinh hoa vũ trụ hiện thân ra con người tức là Cha Trời, Mẹ Trời.

Tên tộc của Cha Trời, là LONG HOA , hay còn gọi là CỬU HUYỀN.

Uy danh của Cha Trời, là ẤN QUANG TỐI THẮNG NHƯ LAI.

Tên sau khi sanh con, xưng là LẠC LONG QUÂN,.

Tên tộc của Mẹ Trời là TIÊN CƠ.

Uy danh của Mẹ Trời là ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH NHƯ LAI.

Tên sau khi sanh con, xưng là ÂU CƠ.

Hai đấng Cha Trời Mẹ Trời, sanh ra 100 người con Ông Bà Tổ Tổ Tổ nhân loại con người, ra đời cách đây 75 triệu 600 nghìn năm, giữa tiểu kiếp thứ 5, cuối kiếp tăng đầu kiếp giảm, khi ấy nhân loại con người tuổi thọ trung bình lên tới 8 muôn 4 nghìn tuổi, con người ra đời càng về sau càng đông, trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa sanh sống cùng khắp vũ trụ.

Như vậy nhân loại con người toàn vũ trụ đều là Dòng Giống Tiên Rồng, hay còn gọi là nòi giống Rồng Tiên, uy linh tột thể, không có một loài vật nào sánh kịp. Khi nhân loại con người lạc mất Nguồn Cội, thì dần dần chia bè rẽ phái. Trở lại đấu đá lẫn nhau. Dẫn đến nhiều người mất hết lương tâm lương tri, biến trở lại thành Yêu Tinh, Quỉ Dữ Vô Minh bao phủ nên không bao giờ nhận ra Thiên Ý Cha Trời nữa, lạc vào con đường ác đạo, linh hồn sa đọa hầu hết xuống các tầng địa phủ, chịu nhiều sự khốn khổ vô biên, thảm khốc vô cùng.

Nói đến làm ác là nói đến muôn nghìn điều tai hại, hại bản thân, hại linh hồn, hại tương lai, làm ác là tự mình, gieo ra muôn nghìn tai họa, khắp nẻo tai ương, nhất là sự khốn khổ sa đọa xuống các tầng địa ngục, ở các tầng địa phủ, luân hồi địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh. Con đường làm ác tưởng như là được, như thật ra là mất đi tất cả.

Sơ lược nhận xét về lịch sử, trải qua nhiều thời kỳ cho ta thấy rằng, những người làm ác phải nói là vô kể, rốt cuộc họ được những gì, chỉ được sự nguyền rủa đời đời của nhân loại, không mấy ai được sự sùng kính và tôn thờ, như tôn thờ Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, mà chỉ xem như nhân vật ác, với bao sự nguyền rủa.

Nói cho cùng dù ở giai đoạn nào, thời nào, hể làm ác, là tự mình đưa mình tới đường cùng ngõ tận, tai ương đại họa khắp mọi nơi, trần gian cũng như địa phủ, không có sự tai hại nào hơn là tai hại của sự làm ác.

*             *             *

——————————–

PHẦN 59

ĐỘC LẬP CA

Cội nguồn văn hóa ra đời

Việt Nam tỏa sáng rạng ngời muôn năm

Thoát đời nô lệ tối tăm

Cúi luồn phương Bắc nát tan cơ đồ

Bừng chính nghĩa đất trời rung chuyển

Nghĩa đồng bào hùng dũng keo sơn

Việt Nam con cháu Rồng Tiên

Cỡi mây đạp gió bay lên đỉnh trời

Kìa tiến tới triệu người như một

Cuộn bay lên rờm rợp dậy non

Gươm thiên trí huệ sáng choang

Ầm ầm sấm nổ nước dân cuộn cuồn

Rền đất Bắc kinh hồn bạc vía

Mộng xâm lăng tan biến hư không

Trời nam rực rỡ mùa xuân

Đơm hoa kết trái lẫy lừng năm châu

Gió xuân đến thắm màu thánh đức

Đạo cùng đời mặc sức an vui

Mặt trời tỏa sáng bừng lên

Non sông tổ quốc điểm tô sang giàu

Cõi trời nam một màu bình đẳng

Nền văn minh thẳng tới tự do

Nhân quyền dân chủ ấm no

Đồng bào một cội điểm tô thái bình

Xuân khởi sắc xuân hồng xuân thắm

Đời tự do đời thắm đời tươi

Cội nguồn văn hóa ai ơi

Tôn thờ mãi mãi rạng ngời vinh quang

Kìa truyền thống Văn Lang xuất hiện

Đấng cha ông ngự trị tòa sen

Chúa xuân mai nở xuân thăng

Nước nam bền vững hằng hằng xuân thu

Đời hậu thế võng dù cùng khắp

Đường thang mây, kế tiếp hùng ca

Rồng Tiên hội khắp gần xa

Năm châu bốn biển đều là anh em.

*          *          *

LỜI KINH

Thuở trời đất khai thiên lập địa

Cùng sanh linh vạn vật ra đời

Bốn mùa luân chuyển vận thời

Địa Long chữ S đất trời linh thiêng

Huyền cơ đến Rồng Tiên phất phới

Giống Lạc Hồng nòi giống anh linh

Đồng Bào một Cội Ông Cha

Bừng bừng sức sống nước nhà Địa Long

Địa linh thánh, khí thiêng ung đúc

Trổ anh linh khí tiết hùng anh

Rồng Tiên cốt cách Rồng Tiên

Văn minh vật chất, văn minh tinh thần

Huyền cơ đến đất trời vận hội

Đạo cùng Đời một cội Long Hoa

Nước non, non nước Ông Cha

Hương Nguồn nước Cội thắm qua cuộc đời

Huyền cơ đến vận thời cũng đến

Dân Việt Nam tỏa sáng ngời ngời

Dân giàu nước mạnh thái bình

Tự do hạnh phúc cuộc đời tự do

Lòng trung hiếu không gì hơn được

Trở về Nguồn lễ lạy Tổ Tiên

Bình yên vạn sự bình yên

Văn minh cuộc sống tiến lên sang giàu

Cầu hạnh phúc không gì hơn được

Cùng chung nhau Nam Việt dựng xây

Đói nghèo lạc hậu tiêu bay

Nước non Nam Việt càng ngày càng xuân

Lòng thành kính yêu non yêu nước

Yêu Cội Nguồn truyền thống Cha Ông

Yêu hồn thiêng yêu cả muôn dân

Lo gì chẳng được Thánh, Thần  giúp cho

Thờ Trời, Trời đãi Trời cho

Thờ Tiên, thờ Tổ, khỏi lo khốn cùng

Thờ truyền thống dậy hào hùng

Ngoại xâm khiếp vía hết còn xâm lăng

Vua Hùng Quốc Tổ đừng quên

Làm cho vận nước càng thêm sang giàu

Tai qua nạn khỏi yên bình

Lời kinh để lại giữ gìn mai sau.

*         *         *

MÀ CHI

Hại dân hại nước mà chi

Đã mang tiếng ác còn thêm họa cùng

Vì dân vì nước anh hùng

Danh thơm lưu mãi muôn đời muôn năm.

*         *         *

BỌC ÂU CƠ

Bọc Âu Cơ bọc tình thương rộng lớn

Thể Đồng Bào trăm trứng nở trăm con

Thể Đồng Bào chung cội gốc cha ông

Năm màu da cùng nòi giống rồng tiên

Gốc đại đồng cùng nguồn cội thiêng liêng

Sống cuộc sống luôn công bằng bình đẳng

Vốn con trời nên tinh thần khác hẳn

Quyền tự do, quyền độc lập mưu sanh

Quyền ngôn luận, quyền tự nguyện hiến dân

Bao thế hệ con người luôn nối tiếp

Mãi tồn vong sanh sôi cùng cùng khắp

Đến bây giờ tràn ngập thế thế gian

Ôi nhân loại ôi nòi giống rồng tiên

Thể đồng bào trong bọc trứng âu cơ

Đại đại đồng trong cuộc sống nên thơ.

*         *         *

SỐNG VÀ CHẾT

Sống và chết là trò vui tạo hóa

Xác mất rồi nhưng hồn vẩn tiêu diêu

Hồn thay xác trong hành trình chuyển kiếp

Lạ gì đâu nào có lạ gì đâu

Trẻ không chết thời già cũng chết

Sớm muộn gì thay xác cũng phải thay

Sống và chết là con đường tiến hóa

Lạ gì đâu nào có lạ gì đâu

Xác mất rồi nhưng hồn ta hiển thánh

Chọn cái chết luôn vì dân vì nước

Xác mất rồi hồn tiến hóa đi lên

Ôi hồn ta ôi sung sướng vô biên

Lạ gì đâu nào có lạ gì đâu

Sống và chết như con người thay áo

Sớm muộn gì hồn đổi xác phải thay

Đường chính nghĩa ta sải cánh ta bay

Cứu muôn dân thoát khỏi cảnh đọa đày

Cứu muôn dân thoát khỏi cảnh ngục tù

Sống và chết là con đường giải thoát

Hồn thay xác trong hành trình chuyển kiếp

Lạ gì đâu nào có lạ gì đâu

Ôi hồn ta sung sướng biết bao

Muôn vạn kiếp hồn ta nào có chết

Luôn đầu thai hồn chuyển thế cứu dân

Kìa vũ trụ  kìa giang san ta bước

Đường thênh thang ôi rộng khắp vô biên

Chết là hết nhưng nào đâu có phải

Muôn vạn kiếp linh hồn luôn bất tử

Hồn mang đi đầy những ngọc báu châu

Hồn mang đi chính nghĩa đạo cao sâu

Đời là thế ôi muôn đời cũng thế

Hồn nào chết hồn luôn luôn còn đó

Chết là thế, chết chỉ là đổi xác

Hồn về trời hồn hạnh phúc an vui

Hồn về trời, hồn là phật thánh tiên

Chết lạ gì, chết sung sướng vô biên.

*         *         *

Nói đến cái chết sung sướng, là nói đến cái chết của những người hành thiện hết lòng vì nước vì dân, những người hành sự, phụng sự theo Thiên Ý của Đức Cha Trời, Thì cái chết chính là sự giải thoát. Về miền cực lạc an vui.

Còn những người tham tàn bạo ác, hại dân, hại nước, đi ngược lại Thiên Ý Cha Trời, hoặc những người còn mê muội, ngu si, thời cái chết không phải là giải thoát, mà là đọa lạc vào con đường ác đọa, địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh, khốn khổ vô cùng.

*           *           *

GIÁO DỤC LÀ QUỐC SÁCH

Nền giáo dục luôn là nền quốc sách

Chuyển hồn linh theo đạo đức chân tâm

Chuyển hồn linh theo chính nghĩa cha ông

Nền giáo dục luôn dẩn đầu cuộc sống

Luôn mở đường luôn đi đầu dẫn lối

Kết quả hoa đầy rực thắm mùa xuân

Trải sang giàu đầy hạnh phúc hương thơm

Nền giáo dục một công trình vĩ đại

Một công trình không bao giờ chiến bại

Đầy vinh quang trong cuộc sống vinh quang

Sống tự do trong cuộc sống thênh thang

Nền giáo dục luôn chuyển mình tiến hóa

Đầy anh linh và cũng đầy quyền biến

Mãi dẫn đầu trong cuộc sống đi lên

Luôn vượt qua những gian khổ khó khăn

Nền quốc sách là con đường giáo dục

Là con đường lắng trong, luôn gạn đục

Làm cho đời luôn tỏa sáng yên vui

Mãi gieo mầm cho cuộc sống ấm êm

Nền giáo dục mang trong mình hạt giống

Giống chính nghĩa tràn đầy muôn sức sống

Vượt trời mây trong quốc giáo lẫy lừng

Vượt trời mây đầy khí thế oai hùng

Nền giáo dục luôn là nền quốc sách

Nền mùa xuân nền hạnh phúc muôn dân

Nền văn hóa một bầu trời hương thơm

*            *            *

VUA HIẾN PHÁP

Vua hiến pháp đời đời hưng thịnh

Sống công bằng giàu mạnh ấm no

Bình đẳng trời đãi trời cho

Nhân quyền, dân chủ, hết lo đói nghèo

Vua hiến pháp ngập tràn hạnh phúc

Đầy tự do, tự tại mưu sanh

Con đừng no ấm đi lên

Sang giàu hùng mạnh văn minh tột cùng

Vua hiến pháp muôn đời như một

Mãi cho đời cao tột vinh quang

Tinh thần vật chất hai bên

Chan hòa cuộc sống tiến lên thiên đàng

Vua hiến pháp không già không cỗi

Mãi công bằng bình đẳng tự do

Con đường hạnh phúc trời cho

Con đường hòa hợp nở hoa thái bình

Đường truyền thống anh linh vạn cõi

Đường cha ông trí dũng song toàn

Con đường chinh phục biển trời

Con đường tự tại rạng ngời muôn thu

Xóa độc tài, tôn thờ hiến pháp

Là con đường duy nhất ấm no

Con đường độc lập tự do

Con đường bình đẳng xóa tan đói nghèo

Muốn tiến lên sang giàu hạnh phúc

Phải tôn thờ hiến pháp cha ông

Con đường giàu mạnh non sông

Con đường hưng thịnh dựng xây thiên đàng

Thờ hiến pháp trong ngoài êm ấm

Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa xưa nay

Cõi Trời ta đến ta bay

Trường sanh bất tử sống lâu tột cùng

Vua hiến pháp tuyệt vời như thế

Mãi tôn thờ vạn tuế muôn năm

Thái bình thịnh vượng giàu sang

Tự do hạnh phúc thênh thang cuộc đời

Độc tài độc trị hại đời

Con đường địa ngục phải thời tránh xa.

*         *         *

SỐNG CHO ĐỜI

Ở đời phải sống cho đời

Sống cho non nước rạng ngời tánh danh

Rồng Tiên con cháu hùng anh

Chí muôn vạn cõi liệt oanh sửng sừng

Tâm hồn nhẹ bổng Thánh, Thần

Sống theo chính nghĩa trổ nhành danh thơm

Cuộc đời là bản hùng ca

Thiên đàng nhẹ gót làm nên nghiệp trời

Sống vì chính nghĩa vì đời

Yêu tinh quỉ dữ tàn đời khói mây.

*         *         *

ĐẤT TRỜI VIỆT NAM

Việt Nam rực rỡ quang vinh

Quê hương đổi thịt thay da từng ngày

Gió xuân nhè nhẹ lay lay

Quê hương, phố thị lầu xây ngút tầng

Muôn hoa hé nở nụ cười

Nước non, non nước, biển trời bình yên

Tự do hạnh phúc bay lên

Sống bừng sức sống đến muôn mọi nhà

Chuyển mình phồn thịnh ngân nga

Uy linh tổ quốc nở hoa sang giàu

Hương xuân tràn ngập bầu trời

Việt Nam rực rỡ đất trời Việt Nam.

*         *          *

BỘ NHÂN LUÂN, HIẾU NGHĨA

ĐẾN ĐÂY ĐÃ KẾT THÚC.