CHÚ GIẢI: LONG HOA – RỒNG TIÊN

CHÚ GIẢI: LONG HOA cũng chính là RỒNG TIÊN

Con người chính là Tiểu Thiên Tinh Hoa Vũ Trụ thu nhỏ. Tiểu Thiên Vũ Trụ Cốt Rồng.
Có nghĩa xương sống con người hình chữ S Cốt Rồng.
Thể xác hình thể con người có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp Tinh Hoa Tiên Thể Cốt Tiên. Nhưng vì tính phàm ác tánh quá nhiều nên không hiện hữu hết 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp.
– Như vậy : Long Hoa là nói theo nghĩa nho. Rồng Tiên là nói theo nghĩa Việt. Ví như Mã là Ngựa. Ngưu là Trâu.
Tóm lại : Con người là Tinh Hoa Tiên Thể Tiểu Thiên Vũ Trụ thu nhỏ. Cốt con người là Cốt Rồng, xương sống con người hình chữ S. Cốt Rồng.
32 tướng tốt 80 vẻ đẹp là do Tinh Hoa Tiên Thể Tiểu Thiên Vũ Trụ hình thành. Tinh Hoa Tiên Thể, Cốt Tiên.
– Ở cõi tiên ai cũng có 80 vẻ đẹp do Tinh Hoa Tiên Thề Cốt Tiên hiện ra xinh đẹp vô cùng . Long Hoa, cũng chính là Tiên Rồng. Truyền Thống Anh Linh của dân tộc Việt Nam.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn