VÔ THƯỜNG

VÔ THƯỜNG

Vô Thường: Có nghĩa là không thường, không mãi ở yên trong một trạng thái cố định. Luôn luôn thay hình đổi dạng, biến đổi liên tục, thoạt tiên là hình thành, rồi tồn tại. Sau đó biến dạng dần, cuối cùng là tan rã biến mất. Theo Định Luật Chu Kỳ. Thành, Trụ, Hoại, không. Nhỏ như cây kim, lớn như vũ trụ đều nằm trong trạng thái Vô Thường.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s