CUỘC ĐỜI XÁC XƠ

CUỘC ĐỜI XÁC XƠ

Nước non lắm cảnh ưu phiền
Là do bỏ Cội bỏ Nguồn mà ra
Mất Gốc thời quỷ với ma
Cướp non cướp nước còn pha bạo tàn
Lương tâm ma quỷ không cần
Chỉ cần vơ vét tận cùng nước non
Muốn yên nào có được yên
Trên đe dưới búa trị cai độc tài
Còn Nguồn còn Cội yên bình
Mất Nguồn lạc Cội hết mòng tự do
Sống không gặp rủi thời xui
Họa tai, tai họa không sao kể cùng
Con đường Nguồn Cội con đường
Tốt đời đẹp đạo sang giàu ấm no
Bỏ Nguồn bỏ Cội âu lo
Sống đời tăm tối xin cho khốn cùng
Có trí không có chỗ dùng
Trở thành con vụ cho người ta quay
Sống đời cuộc sống long đong
Đây là bài học máu xương sống còn
Còn Nguồn còn Cội tươi cành
Mất nguồn mất Cội phải đành xác xơ
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s