NÀNG TIÊN

NÀNG TIÊN

Em đi rừng núi ngủ yên
Khói sương dệt mộng vấn vương sông hồ
Lời thương chưa ngỏ còn chờ
Trăng sao buồn ngủ mập mờ lối đi
Trần gian là chốn trường thi
Rõ thông Thiên Ý việc chi cũng thành
Em đi về Cội về Nguồn
Lối mòn trung hiếu bến bờ nghĩa nhân
Em đi tìm lại người thân
Tìm người về Cội lo toan việc nhà
Ai khôn ai dại phân ra
Còn Nguồn mất Cội dại khôn hai đường
Em là Tiên Nữ xuống trần
Em mang tất cả đẹp lành truyền trao
Em đi rừng núi ngủ yên
Em về là cả Rồng Tiên sáng bừng
Gió mây dệt mộng Tiên Rồng
Hòa cùng sông núi đất trời trăng sao
Nhìn em lòng bổng xuyến xao
Cỏ cây hoa lá quyện vào thân em
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s