NGƯỜI TRUYỀN GIÁO

NGƯỜI TRUYỀN GIÁO

Tôi mãi nhớ, về những người truyền giáo
Tháng năm dài, luôn cố gắng xông pha
Sống vì đời, không nhớ đến cái Ta
Sống cống hiến, thành loài hoa bất tử
Dù thời thế, đầy u minh bao phủ
Lòng không sờn, luôn trụ vững tiến lên
Lo cho dân, lo cho nước cho non
Tự thắp lên, những đuốc soi, soi sáng
Để cho đời, trên con đường chung bước
Để cho đời, trên con đường mơ ước
Một Việt Nam, rực thắm cảnh mùa xuân
Một Việt nam, giàu mạnh sống âu ca
Đường Nguồn Cội, đường nở hoa độc lập
Sống yên bình, sống dân giàu nước mạnh
Sống tự do, đầy hương sắc xuân hoa
Tôi mãi nhớ, về những người tự nguyện
Quên đời tư, lòng rộng lớn bao la
Người truyền giáo, người sống mãi vạn lời ca
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s