UỔNG MỘT KIẾP LÀM NGƯỜI

UỔNG MỘT KIẾP LÀM NGƯỜI

Biết Cội biết Nguồn, mà không trở về Cội Nguồn, coi như đánh mất cơ hội ức triệu năm. Uổng đi một kiếp làm người.
Về Cội về Nguồn nhận lại Tổ Tông, như con tìm gặp Cha, lạc lõng bơ vơ tìm thấy Mẹ.
Tiểu Linh Hồn con người, tìm thấy Đại Linh Hồn Vũ Trụ. Nhận Tổ quy Tông. Thời coi như muốn gì được nấy.
– Về Nguồn là coi như đi đến kho báu. Kho tàng tri kiến vũ trụ Trời Cha. Thứ quý nhất vũ trụ nào phải kim cương, châu báu ngọc ngà. Mà chính là Thiên Ý Văn Hóa Cội Nguồn. Sự giàu sang Linh Hồn, cũng là giàu sang Thiên Ý. Hành trang Linh Hồn mang theo chính là Văn Hóa Cội Nguồn Thiên Ý. Đại Đạo Vũ Trụ. Không phải là của cải vật chất, tiền tài nơi chốn trần gian.
– Những người bỏ Cội bỏ Nguồn, cũng như biết Nguồn biết Cội mà không trở về Cội Nguồn. Thời đáng tiếc lắm thay như con lạc Cha, như gà con lạc Mẹ. Bơ vơ kiếm ăn trong sanh tử luân hồi.
– Lạc Cội mất Nguồn là lạc mất đường về thiên giới, nên không nhìn thấy ngôi nhà vũ trụ. Cũng như quê hương châu báu cực lạc thiên đàng. Mà Cha Trời đã khai tạo lập ra 28 tầng trời cho con cái của Trời ở.
– Lạc Nguồn lạc Cội đánh mất cái quyền làm chủ vũ trụ. Làm chủ tam thiên đại thiên thế giới, làm chủ thiên đàng, trần gian, địa phủ, làm chủ nhật, nguyệt, tinh tú, thiên hà, ngân hà. Làm chủ sanh tử. làm chủ Chân Tâm, Chân Tánh, làm chủ Lương Tâm.
– Lạc Cội lạc Nguồn coi như là đánh mất tất cả. Mãi Mãi khốn khổ sa đọa, sanh tử luân hồi.
Những người bỏ Cội bỏ Nguồn, cũng như những người biết Cội biết Nguồn, mà không trở về Cội Nguồn, đánh mất cơ hội vạn ức triệu năm, cơ hội muốn gì đặng nấy như ý uổng thay tiếc thay.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s