AN VUI VĨNH HẰNG

AN VUI VĨNH HẰNG

Con có Mẹ nhưng vì lạc Cội
Con có Cha nhưng vội lìa Cha
Linh Hồn hóa quỷ hóa ma
Luân hồi sanh tử đọa sa khốn cùng
Lỡ một phút, không nhìn Cha Mẹ
Ước vạn năm, lặn lội tìm Cha
Tìm hoài mà chẳng thấy đâu
U minh bao phủ một bầu tan thương
Lìa Cội Nguồn, hồn linh lạc lõng
Ức vạn đời, sanh tử chuyển xoay
U sầu chết chóc nạn tai
Lanh quanh lẫn quẩn tử sanh luân hồi
Cha với Mẹ trên đầu nào rõ
Tưởng Mẹ Cha đã bỏ hồn con
Nào hay Cha Mẹ kề bên
Như cá trong nước đâu xa rất gần
Thân Cha Mẹ, khắp cùng chẳng thấy
Bởi trầm luân, ngũ ấm che mờ
Bởi vì lạc Cội lạc Nguồn
Nên không nhìn thấy trong lòng Mẹ Cha
Về Cội Nguồn, chân tâm sáng tỏ
Sạch não phiền tỏ rõ Cha Ông
Chỉ cần nhận Tổ quy Tông
Coi như hết khổ an vui cuộc đời
Con có Mẹ, muốn gì được nấy
Con có Cha hạnh phúc biết bao
Đâu còn sanh tử, tử sanh
Thiên đàng sống mãi an vui vĩnh hằng
Đã con Trời, muốn gì chẳng có
Rời Cội Nguồn, tay trắng đều không
Con Trời thời trí phải thông
Biết Cha biết Mẹ Tổ Tông của mình
Ngôi nhà vũ trụ khắp cùng
Về nhà tận hưởng những gì Cha cho
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s