CHỈ CẦN CHÚNG TA TÌM ĐÚNG CHỖ NƯƠNG TỰA, LÀ CHÚNG TA ĐI ĐẾN HAI PHẦN THÀNH CÔNG, CÒN MỘT PHẦN THÀNH CÔNG NỮA LÀ SỰ NỔ LỰC CỦA CHÚNG TA.

CHỈ CẦN CHÚNG TA TÌM ĐÚNG CHỖ NƯƠNG TỰA, LÀ CHÚNG TA ĐI ĐẾN HAI PHẦN THÀNH CÔNG, CÒN MỘT PHẦN THÀNH CÔNG NỮA LÀ SỰ NỔ LỰC CỦA CHÚNG TA.

Chúng Ta sống trên thế gian nầy, không phải là không có chỗ nương tựa. Chỉ cần chúng Ta nương tựa đúng chỗ, thời chúng Ta lấy lại cân bằng ngay.
– Không ai cứu chúng Ta, cho bằng chúng Ta tự cứu chúng Ta. Bằng cách chúng Ta trở về Cội Nguồn nhận Tổ quy Tông, nương tựa Cha Trời Mẹ Trời. Tôn thờ Quốc Tổ. Sống theo Hiến Pháp. Luật Pháp, Đạo Pháp Văn Hóa Cội Nguồn. Không những chúng ta ra khỏi Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh. Trở về Thiên Giới. Mà còn thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, làm cho quân thù ngoại xâm khiếp sợ. Dân giàu nước mạnh, độc lập lâu dài.
– Tiểu Linh Hồn chúng Ta, nương tựa vào Đại Linh Hồn Tổ Tiên Tạo Hóa vũ trụ, là sự nương tựa khôn ngoan nhất, lợi ích nhất, thành đạt nhất.
– Nghèo tiền nghèo bạc cũng chẳng sao, chỉ là tạm nghèo trong một kiếp người. Nhưng nghèo Đạo Đức cũng như nghèo sự nương tựa vững chắc, là đưa Ta đến cái nghèo vô lượng kiếp khốn khổ vô cùng.
– Chúng Ta trở về Nguồn nương tựa Cha Mẹ Trời, làm chủ kho tàng tri kiến vũ trụ. Cũng như đoàn kết Dân Tộc, giải thoát nô lệ ngoại bang, giải thoát nô lệ kiến thức, giải thoát nô lệ Thần Quyền.
– Nương tựa ai cho bằng nương tựa Cha Trời, Mẹ Trời. Đấng Cha Mẹ giàu nhất vũ trụ, quyền năng nhất vũ trụ. Pháp Thân Cha Trời Mẹ Trời chỗ nào cũng có khắp hư không vũ trụ. Yên lòng sống trong lòng Cha Mẹ vũ trụ. Tiểu Linh Hồn chúng Ta đâu còn mồ côi mồ cút lạc loài bơ vơ trong Vô Minh Sanh Tử. An Lạc Tự Tại an vui mãi trên thiên đàng Cực Lạc.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s