ĐÂU XA LẮM

ĐÂU XA LẮM

Đường về Nguồn cội, đâu xa lắm
Ở ngay trước mắt, sát bên luôn
Câu chuyện nước non cùng sông núi
Suối Nguồn, nước Cội, chảy mãi tuôn
Dòng chảy năm nghìn năm không dứt
Cháu con nối tiếp, tận hiếu trung
Kế thừa tiếp nối, thời dựng nước
Công lao lập quốc, Đức Hùng Vương
Cội Nguồn, Nguồn Cội, nền tảng Gốc
Đỉnh cao tột thế, ở Đông Phương
Trời Nam một dãy, hình chữ S
Giềng mối năm châu, khắp thập phương
***
Lạc Cội mất Nguồn, sai lạc hướng
Làm cho sông núi, bạc đầu sương
Mạch khô nước kiệt, sông dần chết
Trổi khúc điêu tàn, những thảm thương
Quên Nguồn, quên Cội, không còn Gốc
Quê hương đất Mẹ, biến đao gươm
Nồi da nấu thịt, ôi tan nát
Nô lệ còn vang, ánh soi gương
Về Nguồn về Cội, vun Bổn Gốc
Đông tàn xuân đến, nở nhành hương
Đường về Nguồn Cội, đâu xa lắm
Hiếu Trung quy Gốc rạng mười phương
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s