ĐỪNG HÒNG

ĐỪNG HÒNG

Nầy lũ quỷ
Đừng hòng cai trị Ta
Nầy lũ ma
Đừng hòng phỉnh gạt Ta
Ta lớn lên
Trong bạo tàn cối giã
Và trường thành
Từ thế ngã đứng lên
Nước non Ta
Ta tự mình làm chủ
Luôn kế thừa
Di chí Đức Hùng Vương
Ta đã lớn
Lớn từ trong lò lửa
Nên chí Ta
Là chí thánh kim cương
Những gì
Cha Ông gầy dựng tạo ra
Ta lấy lại tất cả
Nầy lũ quỷ
Đông tàn đâu còn nữa
Ánh xuân về
Chào đón mặt trời lên
Hỡi toàn dân
Những tâm hồn cháy bỏng
Hãy cháy lên
Ngọn lửa vì quê hương
Và chấm dứt
Sống cuộc đời nô lệ
Sống tự do
Trong no ấm yêu thương
Hãy chấm dứt
Một cuộc đời trói buộc
Sống công bằng
Quyền bình đẳng như ai
Hãy chấm dứt
Trò lừa ác ma cùng ác quỷ
Phỉnh dụ Ta rồi cai trị Ta
Rồng Tiên trổi dậy nở hoa
Lìa Tây, làm chủ nước non, đuổi Tàu
Mắc gì lệ thuộc cúi đầu
Cho non cho nước đi vào tan thương
Đừng hòng phỉnh dụ chúng Ta
Đừng hòng cai trị, Quỷ Ma đừng hòng
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s