LỜI KINH TIẾNG KỆ

LỜI KINH TIẾNG KỆ

Lời kinh tiếng kệ còn đây
Tháng năm gian khổ hao gầy thân Cha
Trần gian năm tháng trôi qua
Lời châu ý ngọc ban ra cho đời
Đường độc lập, đường về trời
Con đường hạnh phúc đạo đời suốt thông
Lời kinh gạn đục khơi trong
Cội Nguồn Văn Hóa tối cao dẫn đường
An vui hạnh phúc yên bình
Dân giàu nước mạnh lẫy lừng vẻ vang
Lời kinh tiếng kệ còn đây
Lời Cha để lại ơn Thầy truyền trao
Nước non, non nước trở xuân
Đều nhờ công đức công ơn Cha, Thầy
Lời kinh tiếng kệ ngập tràn
Năm châu bốn bể lên đàng hồi hương
Long Hoa muôn thuở biên cương
Là con cháu việt vẫn thường vẻ vang
Cha, Thầy ngã bóng về non
Cuộc đời trần thế yếu suy lặng dần
Cha già Dân Tộc người Thầy
Lời kinh tiếng kệ muôn đời sáng soi
Mặt Trời Huệ Mạng Anh Linh
Sáng soi mãi mãi muôn thu muôn đời
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s