ANH LINH TIÊN RỒNG

ANH LINH TIÊN RỒNG

Ta là người Việt
Ta là con cháu Tiên Rồng
Dòng chảy
Năm nghìn năm không dứt
Mãi hùng anh
Và bất khuất vô biên
Mãi hiên ngang
Đầu đội trời chân đạp đất
Chẳng sợ ai
Khi chống phá Tổ Tiên
Là Ta đây
Đứng trên đầu ngọn sóng
Là tường thành
Là mũi giáo đầu tên
Lòng bất khuất
Luôn đi vào tử chiến
Thân ngã xuống
Nhưng Cội Nguồn không quên
Khí hùng anh
Nhắm quân thù tiến tới
Đầy uy phong
Như bão tố cuồng lên
Tiến lên Ta mãi tiến lên
Vì non vì nước anh linh Tiên Rồng
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s