SỰ ĐỜI

SỰ ĐỜI

Người khôn ai lại, chống Cội Nguồn
Chỉ kẻ tâm thần, hổn láo buông
Buông lời vô lễ, gieo nghiệp ác
Để rồi nhận lấy, họa tai ương
Ba hoa lỗ miệng, không lường trước
Ngỗ nghịch xem thường, đấng Tổ Tiên
Nhân quả vần xoay, hồn vùi lấp
Họa chồng lên họa, họa triền miên
Sự đời tai họa, từ thân khẩu ý
Gieo ra phải gặt, đạo luật ý Thiên
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s