KHẨU XÀ TÂM QUỶ

KHẨU XÀ TÂM QUỶ

Tu mù tu hú, tu cuồng ngông
Chạy theo ngoại đạo bỏ Cha Ông
Lên giọng dạy đời, đồ con ếch
Chuyên ngồi đáy giếng, coi trời bằng vung
Cầu trời cầu mãi, trời im lắng
Cầu Phật cầu hoài, cầu chẳng linh
Cô hồn các đảng, đâu xa lắm
Phản Nguồn phản Cội, ác quỷ đề tên
Tu hành loạn trí, tâm bất chính
Âm tào địa phủ, đã ghi tên
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s