CHẲNG RA GÌ

CHẲNG RA GÌ

Ý chẳng ra gì, ý tanh hôi
Ứng ngôn phát khẩu, bạc như vôi
Thân hành bất chính, phá Tiên Tổ
Ác nghiệp sâu dày, quỷ lên ngôi
Học được vài câu, cho mình tài giỏi
Thật ra chưa khỏi, lớp mọt sâu
Phỉ báng Cha Ông, cho mình cao cả
Nhân nào quả nấy, chẳng sai đâu
Nếu không thức tỉnh, tâm ngu xuẩn
Họa sẽ đến liền, chẳng bao lâu
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s