TÂM QUỶ TÂM MA

TÂM QUỶ TÂM MA

Khéo vẻ khéo vời, khéo sủa tru
Sủa đi sủa lại, rõ đường ngu
Sủa Cha sủa Ông, đồ phản chủ
Mang tiếng cả đời, tiếng muôn thu
Tài đức gì đây, đồ bội nghĩa
Ăn quả, chẳng nhớ người trồng cây
Ăn cháo đá bát, đồ tu dỏm
Tri thức bất nhân, tri thức gì đây
Càng nói càng ngu, càng lộ rõ
Phản Nguồn phản Cội, phản Ông phản Cha
Lộ rõ gian hùng, tâm quỷ tâm ma
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s