KHÔNG RA CON NGƯỜI

KHÔNG RA CON NGƯỜI

Người xuống trần, người truyền Thiên Ý
Khắp đất trời, nào có ai hơn
Thế mà cũng lắm kẻ ngu
Nói lời hổn xược bội ơn với người
Lời vô lễ, buông lời xúc phạm
Tưởng rằng hay, gieo họa gặt tai
Hồn thiên sông núi chuyển xoay
Tai bay họa gửi lâu mau hiện hành
Ôi một lũ, tâm thần mất trí
Mới buông lời, phỉ báng Tổ Tông
Tu gì cái lũ vô ơn
Cha Ông chối bỏ Tổ Tiên không nhìn
Ôi một lũ, ngông cuồng mất trí
Mãi chạy theo, danh sắc phù du
Tu gì cái lũ mù tu
Cội Nguồn chối bỏ xác xơ lá cành
Tu cái gì Cội Nguồn chối bỏ
Lũ tà ma lời lẽ tà ma
Vua Hùng Quốc Tổ dựng non
Không thờ thời chớ bội ơn xem thường
Tu cái gì, toàn lời phản chủ
Tu cái gì, chối bỏ Cha Ông
Quên người dựng nước dựng non
Ăn cháo đá Bát, không ra con người
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s