TAI HỌA NHIỀU ĐỜI

TAI HỌA NHIỀU ĐỜI

Xem thường Ông Tổ dựng non
Đi vào phản phúc, cháu con tàn đời
Xem thường Nguồn Cội chính mình
Không chầy thời sớm tiêu điều xác xơ
Chạy đâu cho thoát huyền cơ
Hồn thiên sông núi chuyển xoay tàn đời
Họa từ láo khoác triệu mời
Tai từ hổn xược triệu hồi diệt thân
Ba la khắp chốn hư không
Chuyển xoay nhân quả khó mong yên bình
Phá Nguồn phá Cội luật trời
Ba La giáng xuống thâu hồn ác gian
Luật trời nào kể chi ai
Phá Nguồn phá Cội tiêu tan linh hồn
Rồng Tiên con cái nhà trời
Dễ đâu chống phá dễ hời cuồng ngông
Chạy đâu ra khỏi pháp thân
Thiên la địa võng khắp trong đất trời
Chống Trời thời chạy đàng trời
Chạy đâu cho khỏi luật trời xử phân
Một câu chửi Tổ chửi Tiên
Chửi Nguồn chửi Cội hết mong làm người
Tỉnh đi những kẻ điên khùng
Ăn năn sám hối quay đầu ăn năn
May ra giữ vững hồn linh
Bằng không trí mất còn chi linh hồn
Ngu chi ngu quá dại khờ
Chống ai không chống, Cội Nguồn chống chi
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s