LÀ CON CHÁU

LÀ CON CHÁU

Là con cháu, Cội Nguồn luôn nhớ
Mãi đừng quên, Nguốn Gốc Cha Ông
Tôn thờ gìn giữ sớm hôm
Tỏ lòng thành kính công ơn biển trời
Là con cháu, thường hành bổn phận
Phận cháu con giữ trọn hiếu trung
Kế thừa di chí Cha Ông
Giữ gìn non nước, nước non quê nhà
Là con cháu, dung hòa sự sống
Cùng dựng xây, no ấm giàu sang
Tuy là cõi tạm thế gian
Nhưng không vì thế quên đi kiếp người
Nơi cõi trần, chợ đời trường học
Phải trổ tài xây dựng thế gian
Làm cho thế giới bình an
Sang giàu hạnh phúc ấm no thanh bình
Tu là thế, quên mình vì nước
Tu vì đời giúp ích nước non
Thiên đàng khai mở trần gian
An vui hạnh phúc bình an thanh bình
Độ người khắp cả nhân loài
Về trời hưởng phước vĩnh hằng quê tiên
Có đâu phỉ báng Tổ Tiên
Trở thành bất hiếu bất nhân tàn đời
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s