THẬT TƯỚNG HẠNH THIỀN

THẬT TƯỚNG
HẠNH THIỀN

Trần là ở trần, có truồng đâu
Sự thật bày ra, rõ đuôi đầu
Cái thân thật tướng, đều lộ rõ
Phơi trần cho thấy, cạn cùng sâu
Cái nghèo nào phải, không mảnh áo
Mà là nghèo đức, với nghèo nhân
Về trời đâu phải, theo tôn giáo
Sống hiệp Ý Trời, sống đúng Lương Tâm
Tu hành đạt đạo là như thế
Che đậy mà chi, lạc lối trôi sông
Trần trụi ở trần, Trời sanh ra đó
Có từ nhân loại, thuở Cha Ông
Thân là con trẻ theo Cha sống
76 triệu năm, còn nhớ rõ in thông
Hỡi con hỡi cháu Rồng Tiên ấy
Thân nghèo, nhưng đức khắp càn khôn
Mảnh vải che thân, đâu gì khó
Ý Trời đã vậy, đành phải làm theo
Nhục là cái nhục, quên Nguồn Cội
Để cho lũ giặc, mãi trèo leo
Sống khổ sống đau, trong tai họa
Chúng quay chúng nướng, như con heo
Cái khổ xuống trần là cực khổ
Khổ cùng thiên hạ, nghèo có sao
Ngồi thiền tất cả đều xả bỏ
Lột trần tất cả, Tâm mới an vui
Vô Tâm vô chấp vô sanh khởi
Hồn nhiên thanh tịnh, sống vô tư
Ở trần thiền định, đâu vô lễ
Không truồn, không trụi lấy gì chê
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s