BÀY ĐẶC

BÀY ĐẶC

Bày đặc
Đạo kia đạo nọ, hơn đạo nhà
Đạo nào, cũng từ lương tâm ra
Đạo nào cũng theo, nền đạo luật
Luật trời, Thiên Ý đấng Trời Cha
Phải biết tôn ti, cùng trật tự
Nhập tục, thời phải tôn trọng chủ gia
Có đâu vô phép, còn hổn xược
Có phải tu khẩu, tâm ác ma
Người quen thiện tánh, thời biết lễ
Quân tử là đây, đạo sáng soi
Tu mà vô đạo không hiểu lẽ
Bày đặc nói xàm, chống phá Ông Cha
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s