MÊ MÃI VẪN MÊ

MÊ MÃI VẪN MÊ

Cái mê, mê mãi vẫn còn mê
Tâm không đâu có, cái chi nề
Ý mà chẳng có, thường trần trụi
Tự nhiên thanh tịnh, chẳng có chi
Thân trần giả hợp, thân cát bụi
Sắc tướng mùi trần, cũng ra đi
Sống thuận tự nhiên, không che đậy
Càng không bận bịu, rộng lối ta đi
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s