LÁO KHOÁC

LÁO KHOÁC

Quyền gì bình luận, đạo Cha Ông
Một bên Tiên Tổ, bên non sông
Tử thuở dựng non, nên đại nghiệp
Trải mấy nghìn năm, suốt chảy thông
Láo khoác ồm sồm, sua cùng sủa
Bình luận gì đây, bội nghĩa Cha Ông
Câm miệng lại đi, loài ma quỷ
Nói ra lời nói, trái lương tâm
Cái khôn con cháu, đà tỉnh ngủ
Đứng lên làm chủ, chủ non sông
Rồng Tiên đâu phải, là trống rỗng
Luật trời nắm vững,
Trừng trị kẻ phá Cội hại nước hại dân
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s