CHÚ GIẢI THÂN TRẦN QUỐC TỔ

CHÚ GIẢI THÂN TRẦN QUỐC TỔ

1- Thân trần Quốc Tổ, có chủ ý riêng, không dính dáng gì đến Phật Giáo, vì Quốc Tổ không phải từ Phật Giáo ra, nên những người theo Phật Giáo miễn bàn, cấm bàn.
2- Quốc Tổ không từ Thiên Chúa ra, không phải là con Chiên, nên con Chiên Chúa không có quyền luận bàn về Quốc Tổ. cấm bàn.
3- Quốc Tổ không từ Đạo Khổng Lão ra, nói chung là không liên quan, Nho Sĩ Đạo Sĩ không được luận bàn,
4- Nói chung Quốc Tổ không từ Đạo nào ra. Mà từ Đại Đạo Vũ Trụ Cội Nguồn hiện thân ra. Đại diện Cho Tổ Tiên Tạo Hóa, Đại Diện cho Cha Trời Mẹ Trời. Giáo hóa Nhân Loại trở về Nguồn. Con cháu Việt Nam nói riêng, năm màu da anh em nói chung.
5- Nhân loại con người vốn sanh ra từ Trần Truồng, không che đậy gì cả. Nhưng ở đây Quốc Tổ ở Trần mà không Truồng. Là vì còn giữ lại một phần bí mật nơi vũ trụ.
6- Quốc Tổ phơi bày sự thật về hạnh Thiền. Thiền là cỡi bỏ hết thảy. buông bỏ tất cả, thậm chí cả ý niệm.
7- Ngồi trên đóa Hoa Sen không phải là Phật. Mà là tất cả đều được ngồi. Nghèo giàu bần hèn, quỷ ma, Nếu người đó an trụ Chân Tâm Chân Tánh, sống theo Lương Tâm. Vì Chân Tâm Chân Tánh là Tánh Sen, Lương Tâm là cánh Sen
8- Quốc Tổ tái sanh thành Di Lặc. Tức là Long Hoa Giáo Tổ. Chuyển Luân Thánh Vương. Con Trời
9- Quốc Tổ làm theo Di Chí Cha Trời, không phải làm theo lời dạy của Phật hay Chúa. Mà là đi vào Hành Pháp, Lập Pháp, Đạo Pháp Vũ Trụ, đi vào hành xử. Những kẻ hành động trái ngược lại Lương Tâm phạm Thiên Luật, tức lả phạm Thiên Ý.
10- Thông báo nầy cho toàn nhân loại biết, không được phép bàn luận xúc phạm đến người thừa hành di chí Tổ Tiên Cội Nguồn.
Nói tóm lại; Quốc Tổ lâm phàm không dính dáng gì đến tôn giáo đạo giáo nào cả. Mà là thừa hành theo di chí Tổ Tiên Tạo Hóa. Thừa hành theo Thiên Ý Cha Trời Mẹ Trời. Lập Hội Long Hoa, lập đời Thượng Ngơn Thánh Đức. Đi vào nghìn năm thời đại hoàng kim, độc lập ba nghìn năm tới. Không được đề cập Quốc Tổ so sánh với các Tôn Giáo đạo Giáo kể cả Phật Giáo.
Nếu cón hổn láo, vô lễ xắc xược đối với người thi hành di chí Tổ Tiên Tạo Hóa, Cha Trời Mẹ Trời chiếu theo Thiên Ý Cha Trời, Thiên Luật Vũ Trụ hành xử. Bất kể đó là ai, chết hay sống.
Thiên Ý Cha Trời
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s