BÀY ĐẶT

BÀY ĐẶT

Bày đặt đạo nầy hơn đạo kia
Chia bè chia phái, mãi rẽ chia
Hơn thua chấp pháp, cùng chấp tướng
Chạy theo cảnh sắc, cảnh gió đưa
Lương Tâm bỏ mất, không nghĩ đến
Lời ma tiếng quỷ, không hỏi đã thưa
Bày đặt cho mình trên với hết
Thật ra quanh quẩn sáng nắng chiều mưa
Rõ khéo đặt điều dom với dỏm
Gói gió được sao tấm lưới thưa
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s