BẤT NHÂN

BẤT NHÂN

Ai dựng non sông, cho ngươi ở
Ai giữ non sông, mấy nghìn năm
Ai đổ máu xương, xây dựng nước
Ăn quả quên ơn, người trồng cây
Trí thức gì đây, lũ bội nghĩa
Ăn xàm nói bậy, bẩn bôi trây
Thờ Ông thờ Cha, mà tà đạo
Đã ngu khờ khạo, chính là đây
Biết thời thưa, thời thốt
Không biết dựa cột mà nghe
Họa từ cái miệng sanh ra
Họa, phúc vô môn tự triệu
Lời nói trái ngược Lương Tâm
Nhất định địa ngục phải sa
Hành động trái ngược Lương Tâm
Chính là hành động
Phỉ báng Ông Cha, lũ tà ma
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s