TU MÙ

TU MÙ

Tu mà mất Gốc, hỡi tu mù
Ông Cha chối bỏ, khôn hay ngu
Tìm kiếm mà chi, tâm là phật
Chạy theo bè phái, cảnh đánh đu
Đu qua xích lại, không hồi kết
Lương Tâm bỏ mất, tu rối bu
Chạy theo đạo nầy, theo đạo nọ
Bỏ Nguồn bỏ Cội, lạc đường tu
Chân Tâm Chân Tánh, không nhớ đến
Ức kiếp vạn đời, lở công phu
Tu mù tu hú, là như thế
Tu mà mất Gốc, tu mù u
U mê u dại, tu mất Gốc
Kết quả luân hồi họa thảm thê
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s