LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 330 – XIN EM ĐỪNG BUỒN

LONG HOA THI TẬP
CA NHẠC
330
XIN EM ĐỪNG BUỒN

Thôi xin em đừng buồn
Cuộc trần nào
Mà không cay không đắng
Mối tình nào
Mà không đắng không cay
Xin đừng buồn
Vì có Đấng Trời Cha
Xin đừng trách ai
Khi ta
Biết nhìn nhận Mẹ
Thời Cha và Mẹ
Sẽ bảo bọc
Che chở cho ta
Khốn khổ lìa xa
An vui hạnh phúc
Sẽ đến
Không còn cay đắng
Đẹp tựa bài ca
Thôi xin em đừng buồn
Cuộc trần nào
Cũng mau héo tàn
Mối tình nào
Cũng đi vào không bền
Xin đừng buồn
Hãy trở về Cội Nguồn
Xin đừng trách ai
Khi ta đã chọn sai
Đời trần
Thường bạc như vôi
Khi ta còn
Lạc Cội chơi vơi
Hãy tìm nhau
Trong dòng đạo em ơi
Vì nơi đó
Bao tâm hồn sạch sẽ
Bao tâm hồn chung thủy
Gian khổ đường trần
Mưa nắng có nhau
Sống chết tựa nương
Thôi xin em
Đừng có buồn
Xin em
Đừng có buồn
Trở về Cội Nguồn
Đi em
Có Cha Trời
Mẹ Trời bảo bọc
Che chở cho ta
Khốn khổ lìa xa
An vui hạnh phúc
Sẽ đến
Không còn cay đắng
Đẹp tựa bài ca
Về đi em
Về với Ông Cha
Về đi em
Duyên tình sẽ đẹp hơn
***
Thôi xin em đừng buồn
Cuộc trần nào
Mà không cay không đắng
Mối tình nào
Mà không đắng không cay
Xin đừng buồn
Vì có Đấng Trời Cha
Xin đừng trách ai
Khi ta
Biết nhìn nhận Mẹ
Thời Cha và Mẹ
Sẽ bảo bọc
Che chở cho ta
Khốn khổ lìa xa
An vui hạnh phúc
Sẽ đến
Không còn cay đắng
Đẹp tựa bài ca
Thôi xin em đừng buồn
Cuộc trần nào
Cũng mau héo tàn
Mối tình nào
Cũng đi vào không bền
Xin đừng buồn
Hãy trở về Cội Nguồn
Xin đừng trách ai
Khi ta đã chọn sai
Đời trần
Thường bạc như vôi
Khi ta còn
Lạc Cội chơi vơi
Hãy tìm nhau
Trong dòng đạo em ơi
Vì nơi đó
Bao tâm hồn sạch sẽ
Bao tâm hồn chung thủy
Gian khổ đường trần
Mưa nắng có nhau
Sống chết tựa nương
Thôi xin em
Đừng có buồn
Xin em
Đừng có buồn
Trở về Cội Nguồn
Đi em
Có Cha Trời
Mẹ Trời bảo bọc
Che chở cho ta
Khốn khổ lìa xa
An vui hạnh phúc
Sẽ đến
Không còn cay đắng
Đẹp tựa bài ca
Về đi em
Về với Ông Cha
Về đi em
Duyên tình sẽ đẹp hơn
***
Về đi em
Về với Ông Cha
Về đi em
Duyên tình sẽ đẹp hơn
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s