LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 329 – TIÊN DUNG VÀ CHỮ ĐỒNG TỬ

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
329
TIÊN DUNG

CHỮ ĐỒNG TỬ

Thần Tiên
Giáng hạ lâm phàm
Tấm gương để lại
Cho đời soi chung
Công chúa
Ưng người nghèo xơ
Nên duyên chồng vợ
Tóc tơ sống đời
Tình yêu
Đâu kể giàu nghèo
Tơ duyên là bởi
Do trời mà nên
Nào ai
Có muốn được đâu
Đều do số phận
Thành đôi ý trời
Mở màng
Câu chuyện lạ đời
Tiên Dung, Đồng Tử
Ở thời
Hùng Duệ Vương
Khi ấy trên cõi trời
Tiên Long, Ngọc Nữ
Thường hẹn hò
Nguyện nhau
Sanh xuống nhân gian
Kết thành phu thê
Ngọc Nữ đầu thai
Làm Tiên Dung Công Chúa
Tiên Long đầu thai
Thành Chữ Đồng Tử nghèo xơ
Tiên Dung
Thích dạo cảnh mộng mơ
Dòng sông
Nước chảy lững lờ
Thuyền đi lặng lẽ
Tháng ngày trên sông
Xa xa đồng ruộng lũy tre
Lòng riêng ta lại
Cùng ta với mình
Chu du
Sông nước bạn cùng
Hòa cùng mây gió
Đất trời quê hương
Dòng sông
Nước chảy êm êm
Khúc sông kỳ diệu
Nên duyên tấn tần
Tiên Dung tắm
Gặp Chữ Đồng Tử trần truồng
Do duyên tiền định
Vơ chồng thành đôi
Vua Hùng
Tức giận biết bao
Cho quân tới bắt
Cách ngăn vợ chồng
Nhưng yêu
Yêu đến tận cùng
Thủy chung gắng bó
Không rời cùng nhau
Vợ chồng đành bỏ
Xóm thôn
Tìm nơi lành nạn
Bên nhau trọn đời
Tựa lưng
Nằm ngủ giữa trời
Đêm khuya thức dậy
Cuộc đời đổi thay
Cung vàng điện ngọc hiện ra
Quân canh lính gác
Hào quang sáng ngời
Vua Hùng tức giận phản rồi
Bằng cho quân lính
Bắt thời Đồng Tử Tiên Dung
Bổng nghe
Tiếng nổ trong đêm
Lầu đài cung điện biến mất
Chữ Đồng Tử, Tiên Dung
Đã bay về trời
Câu chuyện Văn Học
Lịch sử tuyệt vời
Tấm gương để lại
Cho đời noi theo
Tình Yêu tình yêu
Gắng bó keo sơn
Tình yêu chung thủy
Biết bao đẹp lành
***
Thần Tiên
Giáng hạ lâm phàm
Tấm gương để lại
Cho đời soi chung
Công chúa
Ưng người nghèo xơ
Nên duyên chồng vợ
Tóc tơ sống đời
Tình yêu
Đâu kể giàu nghèo
Tơ duyên là bởi
Do trời mà nên
Nào ai
Có muốn được đâu
Đều do số phận
Thành đôi ý trời
Mở màng
Câu chuyện lạ đời
Tiên Dung, Đồng Tử
Ở thời
Hùng Duệ Vương
Khi ấy trên cõi trời
Tiên Long, Ngọc Nữ
Thường hẹn hò
Nguyện nhau
Sanh xuống nhân gian
Kết thành phu thê
Ngọc Nữ đầu thai
Làm Tiên Dung Công Chúa
Tiên Long đầu thai
Thành Chữ Đồng Tử nghèo xơ
Tiên Dung
Thích dạo cảnh mộng mơ
Dòng sông
Nước chảy lững lờ
Thuyền đi lặng lẽ
Tháng ngày trên sông
Xa xa đồng ruộng lũy tre
Lòng riêng ta lại
Cùng ta với mình
Chu du
Sông nước bạn cùng
Hòa cùng mây gió
Đất trời quê hương
Dòng sông
Nước chảy êm êm
Khúc sông kỳ diệu
Nên duyên tấn tần
Tiên Dung tắm
Gặp Chữ Đồng Tử trần truồng
Do duyên tiền định
Vơ chồng thành đôi
Vua Hùng
Tức giận biết bao
Cho quân tới bắt
Cách ngăn vợ chồng
Nhưng yêu
Yêu đến tận cùng
Thủy chung gắng bó
Không rời cùng nhau
Vợ chồng đành bỏ
Xóm thôn
Tìm nơi lành nạn
Bên nhau trọn đời
Tựa lưng
Nằm ngủ giữa trời
Đêm khuya thức dậy
Cuộc đời đổi thay
Cung vàng điện ngọc hiện ra
Quân canh lính gác
Hào quang sáng ngời
Vua Hùng tức giận phản rồi
Bằng cho quân lính
Bắt thời Đồng Tử Tiên Dung
Bổng nghe
Tiếng nổ trong đêm
Lầu đài cung điện biến mất
Chữ Đồng Tử, Tiên Dung
Đã bay về trời
Câu chuyện Văn Học
Lịch sử tuyệt vời
Tấm gương để lại
Cho đời noi theo
Tình Yêu tình yêu
Gắng bó keo sơn
Tình yêu chung thủy
Biết bao đẹp lành
***
Vua Hùng
Tức giận biết bao
Cho quân tới bắt
Cách ngăn vợ chồng
Nhưng yêu
Yêu đến tận cùng
Thủy chung gắng bó
Không rời cùng nhau
Vợ chồng đành bỏ
Xóm thôn
Tìm nơi lành nạn
Bên nhau trọn đời
Tựa lưng
Nằm ngủ giữa trời
Đêm khuya thức dậy
Cuộc đời đổi thay
Cung vàng điện ngọc hiện ra
Quân canh lính gác
Hào quang sáng ngời
Vua Hùng tức giận phản rồi
Bằng cho quân lính
Bắt thời Đồng Tử Tiên Dung
Bổng nghe
Tiếng nổ trong đêm
Lầu đài cung điện biến mất
Chữ Đồng Tử, Tiên Dung
Đã bay về trời
Câu chuyện Văn Học
Lịch sử tuyệt vời
Tấm gương để lại
Cho đời noi theo
Tình Yêu tình yêu
Gắng bó keo sơn
Tình yêu chung thủy
Biết bao đẹp lành
Câu chuyện Văn Học
Lịch sử tuyệt vời
Tấm gương để lại
Cho đời noi theo
Tình Yêu tình yêu
Gắng bó keo sơn
Tình yêu chung thủy
Biết bao đẹp lành
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s