LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 328 – KHÔNG CÒN KHỔ ĐAU

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
328
KHÔNG CÒN KHỔ ĐAU

Vì đã về Nguồn
Cặp đôi chúng tôi
Không còn khổ đau
Vì đã truyền kinh
Nên cuộc đời
Đi vào đổi thay
Ngày đó gặp nhau
Khi hai người
Còn tay trắng
Nay lại khác rồi
Danh tiếng lẫy lừng
Cuộc sống yên bình
Đủ mặc dư ăn
Cuộc sống lên mây
Muốn chi đặng nấy
Nhờ theo Cội Nguồn
Đôi lứa bạn
Không về Nguồn
Ước hẹn thề non
Giờ đã xa nhau
Tay trắng
Vẫn trắng tay
Duyên không thành
Đành lở hẹn nhau
Cuộc sống bể dâu
Vì cây mất Gốc
Vì nước không Nguồn
Thôi đôi bạn
Đừng buồn
Đừng trách gì nhau
Hãy theo chúng tôi
Làm lại từ đầu
Trở về Cội Nguồn
Nương tựa Cha Trời
Bảo bọc Mẹ Trời
Thời số phận
Đổi thay
Cái may kéo đến
Lộc phước trở về
Cay đắng không còn
Cái buồn
Cũng tan theo gió
Theo mây
Vui cũng tại ta
Khổ cũng tại ta
Sống có người
Che chở
Cuộc sống
Sẽ nở hoa
Sống mất Gốc
Cành khô ngọn héo
Sống mất Nguồn
Cạn kiệt mắn may
Mấy ai
Sống mất Nguồn
Lạc Cội
Mà không rơi lệ
Đau buồn khổ đau
Ớ a a ớ
Như hai chúng tôi
Sống không lìa gốc
Sống không rời Nguồn
Đương nhiên
Phúc lộc đâm chồi
An vui hạnh phúc
Phước hồng Trời cho
***
Vì đã về Nguồn
Cặp đôi chúng tôi
Không còn khổ đau
Vì đã truyền kinh
Nên cuộc đời
Đi vào đổi thay
Ngày đó gặp nhau
Khi hai người
Còn tay trắng
Nay lại khác rồi
Danh tiếng lẫy lừng
Cuộc sống yên bình
Đủ mặc dư ăn
Cuộc sống lên mây
Muốn chi đặng nấy
Nhờ theo Cội Nguồn
Đôi lứa bạn
Không về Nguồn
Ước hẹn thề non
Giờ đã xa nhau
Tay trắng
Vẫn trắng tay
Duyên không thành
Đành lở hẹn nhau
Cuộc sống bể dâu
Vì cây mất Gốc
Vì nước không Nguồn
Thôi đôi bạn
Đừng buồn
Đừng trách gì nhau
Hãy theo chúng tôi
Làm lại từ đầu
Trở về Cội Nguồn
Nương tựa Cha Trời
Bảo bọc Mẹ Trời
Thời số phận
Đổi thay
Cái may kéo đến
Lộc phước trở về
Cay đắng không còn
Cái buồn
Cũng tan theo gió
Theo mây
Vui cũng tại ta
Khổ cũng tại ta
Sống có người
Che chở
Cuộc sống
Sẽ nở hoa
Sống mất Gốc
Cành khô ngọn héo
Sống mất Nguồn
Cạn kiệt mắn may
Mấy ai
Sống mất Nguồn
Lạc Cội
Mà không rơi lệ
Đau buồn khổ đau
Ớ a a ớ
Như hai chúng tôi
Sống không lìa gốc
Sống không rời Nguồn
Đương nhiên
Phúc lộc đâm chồi
An vui hạnh phúc
Phước hồng Trời cho
***
Ớ a a ớ
Như hai chúng tôi
Sống không lìa gốc
Sống không rời Nguồn
Đương nhiên
Phúc lộc đâm chồi
An vui hạnh phúc
Phước hồng Trời cho
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s