LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 326 – ĐỜI LÀ CHI

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
326
ĐỜI LÀ CHI

Đời là chi
Đời chỉ là mộng ảo
Có rồi không
Như tựa bóng mây
Vội hiện ra
Cũng biến tan vội vã
Bao người mê
Sa ngã lắm đắng cay
Đời là thế
Đời luôn thêm tô vẽ
Cảnh hình hài
Ôi tựa những bóng ma
Đến rồi đi
Không một lời nhắn nhủ
Ánh hoàng hôn
Đầy giọt hạt mưa sa
Ôi trần gian
Ôi bao người mơ tưởng
Theo dòng đời
Bắt bóng ánh trăng sa
Ôm đợi chờ
Những ước mơ khắc khoải
Chờ đợi trông
Những ảo ảnh bóng ma
Bám không rời
Đưa cuộc đời
Với những điều ngơ ngẫn
Ôi trần gian
Ôi thế thời điên đảo
Khờ với khạo
Thường làm nên đồ tể
Cúng cho ma
Cúng cho quỷ yêu tinh
Đời là chi
Làm khổ đời như thế
Tỉnh hồn đi
Ôi những kẻ mê si
***
Đời là chi
Đời chỉ là mộng ảo
Có rồi không
Như tựa bóng mây
Vội hiện ra
Cũng biến tan vội vã
Bao người mê
Sa ngã lắm đắng cay
Đời là thế
Đời luôn thêm tô vẽ
Cảnh hình hài
Ôi tựa những bóng ma
Đến rồi đi
Không một lời nhắn nhủ
Ánh hoàng hôn
Đầy giọt hạt mưa sa
Ôi trần gian
Ôi bao người mơ tưởng
Theo dòng đời
Bắt bóng ánh trăng sa
Ôm đợi chờ
Những ước mơ khắc khoải
Chờ đợi trông
Những ảo ảnh bóng ma
Bám không rời
Đưa cuộc đời
Với những điều ngơ ngẫn
Ôi trần gian
Ôi thế thời điên đảo
Khờ với khạo
Thường làm nên đồ tể
Cúng cho ma
Cúng cho quỷ yêu tinh
Đời là chi
Làm khổ đời như thế
Tỉnh hồn đi
Ôi những kẻ mê si
***
Ôi trần gian
Ôi bao người mơ tưởng
Theo dòng đời
Bắt bóng ánh trăng sa
Ôm đợi chờ
Những ước mơ khắc khoải
Chờ đợi trông
Những ảo ảnh bóng ma
Bám không rời
Đưa cuộc đời
Với những điều ngơ ngẫn
Ôi trần gian
Ôi thế thời điên đảo
Khờ với khạo
Thường làm nên đồ tể
Cúng cho ma
Cúng cho quỷ yêu tinh
Đời là chi
Làm khổ đời như thế
Tỉnh hồn đi
Ôi những kẻ mê si
Ôi trần gian
Ôi thế thời điên đảo
Khờ với khạo
Thường làm nên đồ tể
Cúng cho ma
Cúng cho quỷ yêu tinh
Đời là chi
Làm khổ đời như thế
Tỉnh hồn đi
Ôi những kẻ mê si
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s