LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 327 – TRÊN ĐƯỜNG CHÚNG TA ĐI

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
327
TRÊN ĐƯỜNG
CHÚNG TA ĐI

Việt Nam
Trên đường chúng ta đi
Rồng Tiên
Ta cất cánh bay lên
Bay theo truyền thống
Trong ánh ban mai
Năm nghìn năm
Trổi dậy mùa xuân
Năm nghìn năm
Trổi dậy anh linh
Cội Nguồn ta đó
Rền vang khí thế
Tận tới chân trời
Đầy hào hùng
Dồn theo nhịp bước
Đầy tự hào
Con cháu Rồng Tiên
Ta đi
Đi trong
Ánh nắng mùa xuân
Đi giữa tình thương
Của Đạo
Theo bước Vua Hùng
Rung động
Mãi trong tim
Đường ta đi
Cứu thế độ nhân
Mở cửa trời
Đưa nhân loại Nguồn
Đồng trở lại quê tiên
Rồng Tiên
Rồng tiên
Qua từng bước khó khăn
Thành quả rồi
Rực rỡ nước non
Ta đi truyền giáo
Ta đi độ đời
Theo ánh mặt trời
Văn Hóa Cha Ông
Thiên Ý trời Cha
Ấm lòng nhân thế
Con đường ta đó
Con đường ta đi
Dậy sóng anh linh
Dục lòng ta bước
Những niềm tin
Bao năm trông đợi
Đạo trong đời
Dồn dập nở hoa
Việt Nam ơi
Rồng Tiên ơi
Phất cao
Chủ nghĩa đại đồng
Văn Hóa Cội Nguồn
Trổi dậy năm châu
Nơi đâu bất công
Vắng bóng
Dân chủ nhân quyền
Thời con cháu
Tiên Rồng
Còn mãi tiếp tục phải đi
Nơi đâu còn chiến tranh
Vắng bóng hòa bình
Thời con cháu Tiên Rông
Còn mãi tiếp tục phải đi
***
Việt Nam
Trên đường chúng ta đi
Rồng Tiên
Ta cất cánh bay lên
Bay theo truyền thống
Trong ánh ban mai
Năm nghìn năm
Trổi dậy mùa xuân
Năm nghìn năm
Trổi dậy anh linh
Cội Nguồn ta đó
Rền vang khí thế
Tận tới chân trời
Đầy hào hùng
Dồn theo nhịp bước
Đầy tự hào
Con cháu Rồng Tiên
Ta đi
Đi trong
Ánh nắng mùa xuân
Đi giữa tình thương
Của Đạo
Theo bước Vua Hùng
Rung động
Mãi trong tim
Đường ta đi
Cứu thế độ nhân
Mở cửa trời
Đưa nhân loại Nguồn
Đồng trở lại quê tiên
Rồng Tiên
Rồng tiên
Qua từng bước khó khăn
Thành quả rồi
Rực rỡ nước non
Ta đi truyền giáo
Ta đi độ đời
Theo ánh mặt trời
Văn Hóa Cha Ông
Thiên Ý trời Cha
Ấm lòng nhân thế
Con đường ta đó
Con đường ta đi
Dậy sóng anh linh
Dục lòng ta bước
Những niềm tin
Bao năm trông đợi
Đạo trong đời
Dồn dập nở hoa
Việt Nam ơi
Rồng Tiên ơi
Phất cao
Chủ nghĩa đại đồng
Văn Hóa Cội Nguồn
Trổi dậy năm châu
Nơi đâu bất công
Vắng bóng
Dân chủ nhân quyền
Thời con cháu
Tiên Rồng
Còn mãi tiếp tục phải đi
Nơi đâu còn chiến tranh
Vắng bóng hòa bình
Thời con cháu Tiên Rông
Còn mãi tiếp tục phải đi
***
Việt Nam ơi
Rồng Tiên ơi
Phất cao
Chủ nghĩa đại đồng
Văn Hóa Cội Nguồn
Trổi dậy năm châu
Nơi đâu bất công
Vắng bóng
Dân chủ nhân quyền
Thời con cháu
Tiên Rồng
Còn mãi tiếp tục phải đi
Nơi đâu còn chiến tranh
Vắng bóng hòa bình
Thời con cháu Tiên Rông
Còn mãi tiếp tục phải đi
Nơi đâu bất công
Vắng bóng
Dân chủ nhân quyền
Thời con cháu
Tiên Rồng
Còn mãi tiếp tục phải đi
Nơi đâu còn chiến tranh
Vắng bóng hòa bình
Thời con cháu Tiên Rông
Còn mãi tiếp tục phải đi
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s