LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 325 – CẢM ƠN LỜI DẠY TRỜI CHA

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
325
CẢM ƠN
LỜI DẠY TRỜI CHA

Có những ngày
Tôi ôn về quá khứ
Nơi trần gian
Đầy sóng gió liên miên
Cảnh xô bồ
Như dòng sông êm ả
Nhưng bên trong
Nào có được ngày yên
Như mùa đông
Đầy âm u lạnh lẻo
Cảnh giữa trời
Cây trụi lá phong sương
Mặt trời lên
Tôi chợt nhìn thấy rõ
Những chú hề
Đang nhảy múa thâu đêm
Lời yêu thương
Chỉ là lời cám dỗ
Để cuối cùng
Chúng ăn cả gan tim
Một lần thôi
Dù một lần cũng đủ
Đau cả đời
Và đau tận ngàn thu
Cảm ơn
Văn Hóa Cội Nguồn
Đã làm tôi thức tỉnh
Đời phù du
Đời ngắn ngủi bấp bênh
Biết rõ tương lai
Chết là
Không đem theo gì cả
Chỉ có thiện lành
Nhân tốt ngày nay
Đi đến
Rực rỡ tương lai
Không ai cứu mình được
Chính mình
Tự cứu chính mình thôi
Cảm ơn lời dạy Trời Cha
Cảm ơn Văn Hóa sáng soi
***
Có những ngày
Tôi ôn về quá khứ
Nơi trần gian
Đầy sóng gió liên miên
Cảnh xô bồ
Như dòng sông êm ả
Nhưng bên trong
Nào có được ngày yên
Như mùa đông
Đầy âm u lạnh lẻo
Cảnh giữa trời
Cây trụi lá phong sương
Mặt trời lên
Tôi chợt nhìn thấy rõ
Những chú hề
Đang nhảy múa thâu đêm
Lời yêu thương
Chỉ là lời cám dỗ
Để cuối cùng
Chúng ăn cả gan tim
Một lần thôi
Dù một lần cũng đủ
Đau cả đời
Và đau tận ngàn thu
Cảm ơn
Văn Hóa Cội Nguồn
Đã làm tôi thức tỉnh
Đời phù du
Đời ngắn ngủi bấp bênh
Biết rõ tương lai
Chết là
Không đem theo gì cả
Chỉ có thiện lành
Nhân tốt ngày nay
Đi đến
Rực rỡ tương lai
Không ai cứu mình được
Chính mình
Tự cứu chính mình thôi
Cảm ơn lời dạy Trời Cha
Cảm ơn Văn Hóa sáng soi
***
Cảm ơn
Văn Hóa Cội Nguồn
Đã làm tôi thức tỉnh
Đời phù du
Đời ngắn ngủi bấp bênh
Biết rõ tương lai
Chết là
Không đem theo gì cả
Chỉ có thiện lành
Nhân tốt ngày nay
Đi đến
Rực rỡ tương lai
Không ai cứu mình được
Chính mình
Tự cứu chính mình thôi
Cảm ơn lời dạy Trời Cha
Cảm ơn Văn Hóa sáng soi
Không ai cứu mình được
Chính mình
Tự cứu chính mình thôi
Cảm ơn lời dạy Trời Cha
Cảm ơn Văn Hóa sáng soi
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s