KHÔN DẠI HAI ĐƯỜNG

KHÔN DẠI HAI ĐƯỜNG

Người yêu Nguồn Cội, kẻ phản Nguồn
Bỏ Nguồn bỏ Cội, cho là khôn
Cái khôn mất Gốc, ngu đệ nhất
Tu gì cũng đọa, mất Hiếu Trung
Dù cho theo đạo nào cũng thế
Hành trái Lương Tâm, hồn vùi chôn
Phỉ báng Cội Nguồn, lòng bất chính
Tu gì, tu hú, quỷ ma tinh
Công đức Ông Cha, thường quên bỏ
Thờ ma ngoài đường
Gọi đó cho là vinh
Ai dựng nước,
Dựng non cho mà ở
Ở rồi quên Tổ , xem thường Tiên
Một lũ ngu điên, thời hiện đại
Bỏ Nguồn bỏ Cội, cho rằng tu
Cái tu trái ngược, Lương Tâm nhỉ
Ức kiếp tu hành, chỉ là lạc đường tu
Người Việt biết Nguồn, Trung, Hiếu Nhỉ
Cái khôn đệ nhất, Thánh Nhân Khôn
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s