CHẲNG RA CÁI GÌ

CHẲNG RA CÁI GÌ

Trăm năm trong cõi người ta
Sống mà mất Gốc chẳng ra cái gì
Huống chi phỉ báng Cội Nguồn
Uổng đời uổng kiếp hết rồi đường tu
Lạc Nguồn, hồn biết về đâu
Luân hồi sanh tử, biết bao đọa đày
Sinh ra là người Việt nòi
Ngu si chối bỏ, hết rồi Cội Căn
Chạy theo ông Phật ngoài Tâm
Lạc vào ma đạo hết mong về trời
Ra gì mất Gốc héo chồi
Khôn gì Nguồn bỏ tàn đời hồn linh
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s