LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 324 – SƠN TINH – THỦY TINH

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
324
SƠN TINH- THỦY TINH

Sơn Tinh, Thủy Tinh
Câu chuyện cạnh tranh
Xảy ra
Thời Hùng Duệ Vương
270 trước công nguyên
Nơi làng chài đông hải
Cặp vợ chồng chài
Sinh người con trai
Đặt tên Thủy Tinh
Long Vương Thủy Tề
Cũng vào thời ấy
Làng tảng Sơn
Vợ chồng tiều phu
Sinh người con trai
Tên là Sơn Tinh
Ở vào thời ấy
Hùng Duệ Vương
Có cô con gái
Tên là Mị Nương
Xinh đẹp như tiên
Hùng Vương
Tìm rễ xứng đáng
Bằng ra thông báo
Khắp nước non
Ai là người tài nhất
Thời gã cho
Thủy Tinh, Sơn Tinh
Liền đến cầu hôn
Hai người
So tài đấu phép
Kẻ năm lạng
Người nửa cân
Không ai hơn ai
Vua liền phán
Ai đem lễ đến trước
Thời rước Mị Nương
Về làm vợ
Trời vừa hừng sáng
Sơn Tinh
Đem lễ vật tới
Trở thành người chiến thắng
Đón rước
Mị Nương về núi
Thủy Tinh
Đến sau chậm hơn
Vài năm ba phút
Mất vợ
Nỗi giận lôi đình
Lao theo giành lại
Hóa phép đùng đùng
Nước dâng trắng xóa
Nước dâng lên đến đâu
Núi cao lên đến đó
Binh tôm tướng cá
Bị Hổ Báo chúng xơi
Thủy Tinh chịu thua
Đành trở về đông hải
Sơn Tinh
Dẫn Mị Nương về núi
Sống với nhau hạnh phúc
Không bao lâu
Vua Hùng triệu kiến
Nhường ngôi
Cho Sơn Tinh
Sơn Tinh biết
Niên đại Hùng Vương
Đi vào kết thúc
Bằng khuyên Vua Hùng
Nhường ngôi cho
Thục Phán
Sơn Tinh về núi
Vợ chồng tu tiên
Đi theo con đường
Vợ chồng
Chữ Đồng Tử
Không bao lâu
Thời về trời
Lịch sử
Văn Học Tiên Rồng
Vốn lạ lùng
Và đẹp như mơ
Văn Học Thần Tiên Việt Nam
***
Sơn Tinh, Thủy Tinh
Câu chuyện cạnh tranh
Xảy ra
Thời Hùng Duệ Vương
270 trước công nguyên
Nơi làng chài đông hải
Cặp vợ chồng chài
Sinh người con trai
Đặc tên Thủy Tinh
Long Vương Thủy Tề
Cũng vào thời ấy
Làng tảng Sơn
Vợ chồng tiều phu
Sinh người con trai
Tên là Sơn Tinh
Ở vào thời ấy
Hùng Duệ Vương
Có cô con gái
Tên là Mị Nương
Xinh đẹp như tiên
Hùng Vương
Tìm rễ xứng đáng
Bằng ra thông báo
Khắp nước non
Ai là người tài nhất
Thời gã cho
Thủy Tinh, Sơn Tinh
Liền đến cầu hôn
Hai người
So tài đấu phép
Kẻ năm lạng
Người nửa cân
Không ai hơn ai
Vua liền phán
Ai đem lễ đến trước
Thời rước Mị Nương
Về làm vợ
Trời vừa hừng sáng
Sơn Tinh
Đem lễ vật tới
Trở thành người chiến thắng
Đón rước
Mị Nương về núi
Thủy Tinh
Đến sau chậm hơn
Vài năm ba phút
Mất vợ
Nỗi giận lôi đình
Lao theo giành lại
Hóa phép đùng đùng
Nước dâng trắng xóa
Nước dâng lên đến đâu
Núi cao lên đến đó
Binh tôm tướng cá
Bị Hổ Báo chúng xơi
Thủy Tinh chịu thua
Đành trở về đông hải
Sơn Tinh
Dẫn Mị Nương về núi
Sống với nhau hạnh phúc
Không bao lâu
Vua Hùng triệu kiến
Nhường ngôi
Cho Sơn Tinh
Sơn Tinh biết
Niên đại Hùng Vương
Đi vào kết thúc
Bằng khuyên Vua Hùng
Nhường ngôi cho
Thục Phán
Sơn Tinh về núi
Vợ chống tu tiên
Đi theo con đường
Vợ chồng
Chữ Đồng Tử
Không bao lâu
Thời về trời
Lịch sử
Văn Học Tiên Rồng
Vốn lạ lùng
Và đẹp như mơ
Văn Học Thần Tiên Việt Nam
***
Sơn Tinh
Dẫn Mị Nương về núi
Sống với nhau hạnh phúc
Không bao lâu
Vua Hùng triệu kiến
Nhường ngôi
Cho Sơn Tinh
Sơn Tinh biết
Niên đại Hùng Vương
Đi vào kết thúc
Bằng khuyên Vua Hùng
Nhường ngôi cho
Thục Phán
Sơn Tinh về núi
Vợ chồng tu tiên
Đi theo con đường
Vợ chồng
Chữ Đồng Tử
Không bao lâu
Thời về trời
Lịch sử
Văn Học Tiên Rồng
Vốn lạ lùng
Và đẹp như mơ
Văn Học Thần Tiên Việt Nam
Lịch sử
Văn Học Tiên Rồng
Vốn lạ lùng
Và đẹp như mơ
Văn Học Thần Tiên Việt Nam
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s