KHÉO VẼ KHÉO VỜI ĐẮC VỚI CHỨNG

KHÉO VẺ KHÉO VỜI
ĐẮC VỚI CHỨNG

Khéo vẽ khéo vời, tu với chứng
Bày trò chứng đắc, cảnh xảo ngôn
Nước non , non nước không nghĩ tới
Cha Ông ra sức, lấp vùi chôn
Tu mà như thế, tu mất Gốc
Thành quỷ thành ma, tu tự tôn
Cho mình hiểu biết, tu chứng đắc
Phật nào mà cứu, Dân Tộc Việt Nam
Chúa nào mà cứu, non sông Đại Việt
Bằng chứng nghìn năm nô lệ
Bằng chứng lệ thuộc trăm năm
Bằng chứng
Ba mơi năm, nồi da nấu thịt tang thương
Chỉ có người Việt Nam
Theo di chí
Quốc Tổ Hùng Vương
Trở về Nguồn
Đoàn kết Dân Tộc chống ngoại xâm
Thấu rõ Lương Tâm
Làm chủ Chân Tâm Chân Tánh
Chấm dứt luân hồi
Ra khỏi sanh tử
Giữ vững đất nước non sông
Thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, chúa
Trở lại thiên giới quê hương
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s