VẦN THƠ THIÊN Ý

VẦN THƠ THIÊN Ý

Văn, thơ Thiên Ý, của nước nhà
Bừng sáng lên rồi, phúc nở hoa
Nước non, non nước, nguồn sống mới
Mây tình mây nghĩa, rộn bay qua
Thác reo chim hót, bay theo gió
Giọt nắng giọt mưa, những ngân nga
Nhà nam muôn thuở, rồng tiên ấy
Hùng anh khí phách, thái bình ca
Dáng Hổ soi thu, Rồng chơi biển
Việt Nam đẹp mãi, đẹp biết là bao
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s