NGU SI LẠC LẦM

NGU SI LẠC LẦM

Trần gian là chốn trường thi
Là nơi quán trọ đến đi sự thường
Là nơi tu luyện linh hồn
Chợ trần giả tạm, trường đời trần gian
Ngu si lầm lạc u mê
Lạc vào dòng xoáy chuyển luân vô thường
Đi trong cuộc sống mơ màng
Mãn trần lạc lối hết mòng về tiên
Luân hồi khốn khổ triền miên
Hà sa ức kiếp đảo điên linh hồn
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s