LẠY MẸ LẠY CHA

LẠY MẸ LẠY CHA

Con quỳ lạy Mẹ lạy Cha
Lạy Tiên lạy Tổ tối cao Cội Nguồn
Cầu cho nhân loại yên bình
Không còn chinh chiến ngập tràn niềm vui
Về Nguồn hạnh phúc ấm no
Dân giàu nước mạnh bài ca phúc lành
Về Nguồn trở lại cõi trời
Thiên đàng sống mãi vĩnh hằng trường sanh
Con quỳ con lạy Tổ Tiên
Lạy Cha lạy Mẹ tối cao đất trời
Cứu con cứu cháu hồng trần
Không còn sa đọa thiên đàng hồi quy
Lạy Cha lạy Mẹ chánh thân
Chúng con thành kính quy y Cội Nguồn
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s