LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 285 – TA ĐI

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
285
TA ĐI

Ta đi
Vì Đạo vì Đời
Sau bao năm tháng
Nhọc nhằn công lao
Đời Ta
Luôn mãi ước ao
Cho non cho nước
Đẹp xinh sang giàu
Ai ai
Cũng trở về Nguồn
Sống trong hạnh phúc
Yên lành bình an
Ta đi
Vì nước vì non
Làm tròn bổn phận
Cháu con Tiên Rồng
Truyền lời
Quốc Tổ Vua Hùng
Lời Trời Thiên Ý
Khắp cùng năm châu
Biển trần
Lặng lội xông pha
Trao lời Thiên Ý
Trời Cha dạy truyền
Ta đi
Đi khắp mọi miền
Nối vòng tay lớn
Chung cùng bàn tay
Xây đời
Thánh Đức Thượng ngơn
Làm cho đất nước
Mùa xuân trở về
Trong bao
Năm tháng dập vùi
Sống trong giá lạnh
Thế thời mùa đông
Ta đi
Mở lối suốt thông
Dọn đường sạch sẽ
Cho dân về Nguồn
Dấu chân
In mọi nẻo đường
Đi trong bão tố
Gập ghềnh lối đi
Gian nan
Đạo Đức càng xinh
Khó khăn đạo đức
Càng thêm rực hồng
Độ người
Trở ngại càng nhiều
Công lao càng lớn
Phước hồng càng cao
Bể trần
Bể khổ chẳng sao
Vì ta đã có
Cái phao Cội Nguồn
Ta đi
Vì Đạo vì Đời
Vì non sông Tổ Quốc
Vì Cội Nguồn Cha Ông
Vì tương lai
Con cháu cháu con
Thái bình thịnh trị
Muôn năm trường tồn
***
Ta đi
Vì Đạo vì Đời
Sau bao năm tháng
Nhọc nhằn công lao
Đời Ta
Luôn mãi ước ao
Cho non cho nước
Đẹp xinh sang giàu
Ai ai
Cũng trở về Nguồn
Sống trong hạnh phúc
Yên lành bình an
Ta đi
Vì nước vì non
Làm tròn bổn phận
Cháu con Tiên Rồng
Truyền lời
Quốc Tổ Vua Hùng
Lời Trời Thiên Ý
Khắp cùng năm châu
Biển trần
Lặng lội xông pha
Trao lời Thiên Ý
Trời Cha dạy truyền
Ta đi
Đi khắp mọi miền
Nối vòng tay lớn
Chung cùng bàn tay
Xây đời
Thánh Đức Thượng ngơn
Làm cho đất nước
Mùa xuân trở về
Trong bao
Năm tháng dập vùi
Sống trong giá lạnh
Thế thời mùa đông
Ta đi
Mở lối suốt thông
Dọn đường sạch sẽ
Cho dân về Nguồn
Dấu chân
In mọi nẻo đường
Đi trong bão tố
Gập ghềnh lối đi
Gian nan
Đạo Đức càng xinh
Khó khăn đạo đức
Càng thêm rực hồng
Độ người
Trở ngại càng nhiều
Công lao càng lớn
Phước hồng càng cao
Bể trần
Bể khổ chẳng sao
Vì ta đã có
Cái phao Cội Nguồn
Ta đi
Vì Đạo vì Đời
Vì non sông Tổ Quốc
Vì Cội Nguồn Cha Ông
Vì tương lai
Con cháu cháu con
Thái bình thịnh trị
Muôn năm trường tồn
***
Ta đi
Vì Đạo vì Đời
Vì non sông Tổ Quốc
Vì Cội Nguồn Cha Ông
Vì tương lai
Con cháu cháu con
Thái bình thịnh trị
Muôn năm trường tồn
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s