LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 284 – TRỞ LẠI CÕI TRỜI

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
284
TRỞ LẠI CÕI TRỜI

Về Nguồn
Trở lại thiên đàng
Quê hương sống mãi
Vĩnh hằng quê hương
Hồng trần
Cõi tạm trường thi
Phải đâu là chốn
Quê hương vĩnh hằng
Trường thi
Là chốn học hành
Thi tài luyện đức
Trở thành Phật Tiên
U mê
Quên mất trường thi
Bon chen lặn lội
Tối tăm cuộc đời
Bao năm
Lạc mất đường về
Đi trong bể khổ
Đường trần chơi vơi
Cuộc đời
Nào thấy mùa xuân
Thấy đời lạnh lẻo
Tối tăm cuộc đời
Họa mang
Tai đến tháng ngày
Mênh mong bể khổ
Bến bờ là đâu
Trần gian
Nào phải quê hương
Chỉ là cõi tạm
Trường thi linh hồn
Đến đi
Thoáng chốc qua liền
Mãn trần hồn lại
Biết về nơi đâu
Nếu không
Tìm lối để đi
Lạc vào muôn nẻo
Hết mong về nhà
Quê nhà
Vốn ở thiên đàng
Xuống trần xuống chốn
Chợ đời nhân gian
Trần gian
Phiên chợ sắp tan
Chợ trần muôn lối
Quên luôn đường về
Lạc vào
Các nẻo luân hồi
Biết bao sầu khổ
Lạc loài bơ vơ
Con đường
Ra khỏi tử sanh
Trở về thiên giới
Quê hương cõi trời
Chính là
Văn Hóa Cội Nguồn
Con đường trở lại
Thiên đàng bồng lai
***
Về Nguồn
Trở lại thiên đàng
Quê hương sống mãi
Vĩnh hằng quê hương
Hồng trần
Cõi tạm trường thi
Phải đâu là chốn
Quê hương vĩnh hằng
Trường thi
Là chốn học hành
Thi tài luyện đức
Trở thành Phật Tiên
U mê
Quên mất trường thi
Bon chen lặn lội
Tối tăm cuộc đời
Bao năm
Lạc mất đường về
Đi trong bể khổ
Đường trần chơi vơi
Cuộc đời
Nào thấy mùa xuân
Thấy đời lạnh lẻo
Tối tăm cuộc đời
Họa mang
Tai đến tháng ngày
Mênh mong bể khổ
Bến bờ là đâu
Trần gian
Nào phải quê hương
Chỉ là cõi tạm
Trường thi linh hồn
Đến đi
Thoáng chốc qua liền
Mãn trần hồn lại
Biết về nơi đâu
Nếu không
Tìm lối để đi
Lạc vào muôn nẻo
Hết mong về nhà
Quê nhà
Vốn ở thiên đàng
Xuống trần xuống chốn
Chợ đời nhân gian
Trần gian
Phiên chợ sắp tan
Chợ trần muôn lối
Quên luôn đường về
Lạc vào
Các nẻo luân hồi
Biết bao sầu khổ
Lạc loài bơ vơ
Con đường
Ra khỏi tử sanh
Trở về thiên giới
Quê hương cõi trời
Chính là
Văn Hóa Cội Nguồn
Con đường trở lại
Thiên đàng bồng lai
***
Con đường
Ra khỏi tử sanh
Trở về thiên giới
Quê hương cõi trời
Chính là
Văn Hóa Cội Nguồn
Con đường trở lại
Thiên đàng bồng lai
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s