CON NHỚ CÂU NẦY

CON NHỚ CÂU NẦY

Con ơi con nhớ câu nầy
Nước non, non nước sáng bừng Rồng Tiên
Quê hương liền được bình yên
Thái bình an lạc giàu sang, sang giàu
Bao giờ Hồng Lạc sáng bừng
Việt Nam đất Việt đi vào vinh hoa
Rồng Tiên phất phới bay qua
Năm châu bốn biển mới ra thái bình
Chung nhau nhịp bước về Nguồn
Đi vào chủ nghĩa Đại Đồng Văn Minh
Long Hoa đại cáo Đông Tây
Phước Hồng chữ S từ đây huy hoàng
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s