SANH. LÃO, BỆNH, TỬ

SANH. LÃO, BỆNH, TỬ

– Linh Hồn đầu thai vào bụng mẹ vay mượn tứ đại, hình thành xác Thân. Được Mẹ sanh ra gọi đó là Sinh, sanh ra đi đến Già Nua Lão Hóa gọi đó là Già. Đã Già thời sanh ra đủ thứ Bệnh, tránh đâu cho khỏi mang Bệnh. Hết bệnh nầy đến bệnh khác liên miên bệnh nặng bệnh nhẹ mà thôi, lúc nào cũng bệnh. Mỗi lần bệnh là mỗi lần tế bào chết lần chết lần dẫn đến chết từ từ, cuối cùng là Tử.
– Mượn xác thời phải trả, trả lại Thân Xác Vay Mượn gọi đó là Tử. Như vậy đã mang xác phàm vay mượn thời ai mà không chết. Phật cũng chết, Thánh cũng chết. phước đức như Vua, Chúa cũng chết.
Tóm Lại: Đã mang Thân Phàm thời phải Bệnh, nói cho cùng là trăm thứ bệnh ( bách bệnh) chữa hết bệnh nầy thân lại sanh ra bệnh khác, như một Định Luật tự nhiên. Vì thế tu thiền luyện khí hít thở sâu vào Đan Điền, kìm hãm bệnh tật, tự mình làm thầy thuốc cho mình, hạn chế ăn uống độc hại, làm bác sĩ cho mình phòng ngừa khi trực tiếp với các chất độc hại. Bệnh tật vượt qua tầm khả năng của mình. Thời phải tìm đến Đông Y chữa trị can thiệp bằng thuốc Nam, thuốc Bắc, tìm đến Bác Sĩ chữa trị bằng thuốc Tây. Tìm đến những phương pháp thông thường như Châm Cứu, Bấm Huyệt, Vô Ga (yoga), Bầu Giác, Thể Dục v.v..
Không nên chữ bệnh theo lối mê tín di đoan, không có cơ sở khoa học.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s